Olazax Disperzi

Country: Kesatuan Eropah

Bahasa: Bulgaria

Sumber: EMA (European Medicines Agency)

Beli sekarang

Risalah maklumat Risalah maklumat (PIL)
16-06-2020
Ciri produk Ciri produk (SPC)
16-06-2020
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam (PAR)
15-08-2014

Bahan aktif:

оланзапин

Boleh didapati daripada:

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. 

Kod ATC:

N05AH03

INN (Nama Antarabangsa):

olanzapine

Kumpulan terapeutik:

психолептици

Kawasan terapeutik:

Schizophrenia; Bipolar Disorder

Tanda-tanda terapeutik:

AdultsOlanzapine е показан за лечение на шизофрения. Оланзапин е ефективен за поддържане на клиничното подобрение в рамките на продължаване на терапията при пациенти, които са показали отговор към лечението . Оланзапин е показан за лечение на умерени и тежки епизоди на мания. При пациенти епизод, чиято мания е отговорил на лечение с Оланзапин, Оланзапин е показан за предотвратяване на рецидив при пациенти с биполярно разстройство.

Ringkasan produk:

Revision: 12

Status kebenaran:

упълномощен

Tarikh kebenaran:

2009-12-10

Risalah maklumat

                92
Б. ЛИСТОВКА
93
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
OLAZAX DISPERZI 5 MG ТАБЛЕТКИ, ДИСПЕРГИРАЩИ СЕ
В УСТАТА
OLAZAX DISPERZI 10 MG ТАБЛЕТКИ, ДИСПЕРГИРАЩИ СЕ
В УСТАТА
OLAZAX DISPERZI 15 MG ТАБЛЕТКИ, ДИСПЕРГИРАЩИ СЕ
В УСТАТА
OLAZAX DISPERZI 20 MG ТАБЛЕТКИ, ДИСПЕРГИРАЩИ СЕ
В УСТАТА
Оланзапин (Оlanzapine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди,
независимо, че признаците на тяхното
заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани реакции
уведомете Вашия лекар или фармацевт.
Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Olazax Disperzi и за какво
се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете OlazaxDisperzi
3.
Как да приемате Olazax Disperzi
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Olazax Disperzi
6.
Съдържание на опако
                
                Baca dokumen lengkap
                
              

Ciri produk

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Olazax Disperzi 5 mg таблетки, диспргиращи се в
устата
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка, диспергираща се в
устата, съдържа 5 mg оланзапин (olanzapine).
Помощно вещество с известно действие:
всяка таблетка, диспергираща се в
устата, съдържа
0,23 mg аспартам.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка, диспергираща се в устата
Жълти, кръгли, плоски таблетки със
скосени ръбове и вдлъбнато релефно
означение „B” от
едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
_ _
Възрастни
Оланзапин е показан за лечение на
шизофрения.
Оланзапин е ефективен за поддържане
на клиничното подобрение по време на
продължително
лечение при пациенти, показали
начален терапевтичен отговор.
Оланзапин е показан за лечение на
умерен до тежък маниен епизод.
Оланзапин е показан за профилактика
на рецидиви на маниен епизод при
пациенти с биполарно
разстройство, при които по време на
маниен епизод е бил постигнат
клиничен отговор с
оланзапин (вж. точка 5.1).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Възрастни
Шизофрения:
_ _
Пр
                
                Baca dokumen lengkap
                
              

Dokumen dalam bahasa lain

Risalah maklumat Risalah maklumat Sepanyol 16-06-2020
Ciri produk Ciri produk Sepanyol 16-06-2020
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Sepanyol 15-08-2014
Risalah maklumat Risalah maklumat Czech 16-06-2020
Ciri produk Ciri produk Czech 16-06-2020
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Czech 15-08-2014
Risalah maklumat Risalah maklumat Denmark 16-06-2020
Ciri produk Ciri produk Denmark 16-06-2020
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Denmark 15-08-2014
Risalah maklumat Risalah maklumat Jerman 16-06-2020
Ciri produk Ciri produk Jerman 16-06-2020
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Jerman 15-08-2014
Risalah maklumat Risalah maklumat Estonia 16-06-2020
Ciri produk Ciri produk Estonia 16-06-2020
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Estonia 15-08-2014
Risalah maklumat Risalah maklumat Greek 16-06-2020
Ciri produk Ciri produk Greek 16-06-2020
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Greek 15-08-2014
Risalah maklumat Risalah maklumat Inggeris 16-06-2020
Ciri produk Ciri produk Inggeris 16-06-2020
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Inggeris 15-08-2014
Risalah maklumat Risalah maklumat Perancis 16-06-2020
Ciri produk Ciri produk Perancis 16-06-2020
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Perancis 15-08-2014
Risalah maklumat Risalah maklumat Itali 16-06-2020
Ciri produk Ciri produk Itali 16-06-2020
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Itali 15-08-2014
Risalah maklumat Risalah maklumat Latvia 16-06-2020
Ciri produk Ciri produk Latvia 16-06-2020
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Latvia 15-08-2014
Risalah maklumat Risalah maklumat Lithuania 16-06-2020
Ciri produk Ciri produk Lithuania 16-06-2020
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Lithuania 15-08-2014
Risalah maklumat Risalah maklumat Hungary 16-06-2020
Ciri produk Ciri produk Hungary 16-06-2020
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Hungary 15-08-2014
Risalah maklumat Risalah maklumat Malta 16-06-2020
Ciri produk Ciri produk Malta 16-06-2020
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Malta 15-08-2014
Risalah maklumat Risalah maklumat Belanda 16-06-2020
Ciri produk Ciri produk Belanda 16-06-2020
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Belanda 15-08-2014
Risalah maklumat Risalah maklumat Poland 16-06-2020
Ciri produk Ciri produk Poland 16-06-2020
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Poland 15-08-2014
Risalah maklumat Risalah maklumat Portugis 16-06-2020
Ciri produk Ciri produk Portugis 16-06-2020
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Portugis 15-08-2014
Risalah maklumat Risalah maklumat Romania 16-06-2020
Ciri produk Ciri produk Romania 16-06-2020
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Romania 15-08-2014
Risalah maklumat Risalah maklumat Slovak 16-06-2020
Ciri produk Ciri produk Slovak 16-06-2020
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Slovak 15-08-2014
Risalah maklumat Risalah maklumat Slovenia 16-06-2020
Ciri produk Ciri produk Slovenia 16-06-2020
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Slovenia 15-08-2014
Risalah maklumat Risalah maklumat Finland 16-06-2020
Ciri produk Ciri produk Finland 16-06-2020
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Finland 15-08-2014
Risalah maklumat Risalah maklumat Sweden 16-06-2020
Ciri produk Ciri produk Sweden 16-06-2020
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Sweden 15-08-2014
Risalah maklumat Risalah maklumat Norway 16-06-2020
Ciri produk Ciri produk Norway 16-06-2020
Risalah maklumat Risalah maklumat Iceland 16-06-2020
Ciri produk Ciri produk Iceland 16-06-2020
Risalah maklumat Risalah maklumat Croat 16-06-2020
Ciri produk Ciri produk Croat 16-06-2020
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Croat 15-08-2014

Cari amaran yang berkaitan dengan produk ini

Lihat sejarah dokumen