Olazax Disperzi

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

оланзапин

Предлага се от:

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. 

АТС код:

N05AH03

INN (Международно Name):

olanzapine

Терапевтична група:

психолептици

Терапевтична област:

Schizophrenia; Bipolar Disorder

Терапевтични показания:

AdultsOlanzapine е показан за лечение на шизофрения. Оланзапин е ефективен за поддържане на клиничното подобрение в рамките на продължаване на терапията при пациенти, които са показали отговор към лечението . Оланзапин е показан за лечение на умерени и тежки епизоди на мания. При пациенти епизод, чиято мания е отговорил на лечение с Оланзапин, Оланзапин е показан за предотвратяване на рецидив при пациенти с биполярно разстройство.

Каталог на резюме:

Revision: 12

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-12-10

Листовка

                92
Б. ЛИСТОВКА
93
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
OLAZAX DISPERZI 5 MG ТАБЛЕТКИ, ДИСПЕРГИРАЩИ СЕ
В УСТАТА
OLAZAX DISPERZI 10 MG ТАБЛЕТКИ, ДИСПЕРГИРАЩИ СЕ
В УСТАТА
OLAZAX DISPERZI 15 MG ТАБЛЕТКИ, ДИСПЕРГИРАЩИ СЕ
В УСТАТА
OLAZAX DISPERZI 20 MG ТАБЛЕТКИ, ДИСПЕРГИРАЩИ СЕ
В УСТАТА
Оланзапин (Оlanzapine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди,
независимо, че признаците на тяхното
заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани реакции
уведомете Вашия лекар или фармацевт.
Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Olazax Disperzi и за какво
се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете OlazaxDisperzi
3.
Как да приемате Olazax Disperzi
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Olazax Disperzi
6.
Съдържание на опако
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Olazax Disperzi 5 mg таблетки, диспргиращи се в
устата
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка, диспергираща се в
устата, съдържа 5 mg оланзапин (olanzapine).
Помощно вещество с известно действие:
всяка таблетка, диспергираща се в
устата, съдържа
0,23 mg аспартам.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка, диспергираща се в устата
Жълти, кръгли, плоски таблетки със
скосени ръбове и вдлъбнато релефно
означение „B” от
едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
_ _
Възрастни
Оланзапин е показан за лечение на
шизофрения.
Оланзапин е ефективен за поддържане
на клиничното подобрение по време на
продължително
лечение при пациенти, показали
начален терапевтичен отговор.
Оланзапин е показан за лечение на
умерен до тежък маниен епизод.
Оланзапин е показан за профилактика
на рецидиви на маниен епизод при
пациенти с биполарно
разстройство, при които по време на
маниен епизод е бил постигнат
клиничен отговор с
оланзапин (вж. точка 5.1).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Възрастни
Шизофрения:
_ _
Пр
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 16-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта испански 16-06-2020
Листовка Листовка чешки 16-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта чешки 16-06-2020
Листовка Листовка датски 16-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта датски 16-06-2020
Листовка Листовка немски 16-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта немски 16-06-2020
Листовка Листовка естонски 16-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта естонски 16-06-2020
Листовка Листовка гръцки 16-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 16-06-2020
Листовка Листовка английски 16-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта английски 16-06-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 15-08-2014
Листовка Листовка френски 16-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта френски 16-06-2020
Листовка Листовка италиански 16-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта италиански 16-06-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 15-08-2014
Листовка Листовка латвийски 16-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 16-06-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 15-08-2014
Листовка Листовка литовски 16-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта литовски 16-06-2020
Листовка Листовка унгарски 16-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 16-06-2020
Листовка Листовка малтийски 16-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 16-06-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 15-08-2014
Листовка Листовка нидерландски 16-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 16-06-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 15-08-2014
Листовка Листовка полски 16-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта полски 16-06-2020
Листовка Листовка португалски 16-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта португалски 16-06-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 15-08-2014
Листовка Листовка румънски 16-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта румънски 16-06-2020
Листовка Листовка словашки 16-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта словашки 16-06-2020
Листовка Листовка словенски 16-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта словенски 16-06-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 15-08-2014
Листовка Листовка фински 16-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта фински 16-06-2020
Листовка Листовка шведски 16-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта шведски 16-06-2020
Листовка Листовка норвежки 16-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 16-06-2020
Листовка Листовка исландски 16-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта исландски 16-06-2020
Листовка Листовка хърватски 16-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 16-06-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 15-08-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите