Xylazine 2% 20 mg/ml šķīdums injekcijām

Latvija - latviešu - Pārtikas un veterinārais dienests, Zemkopības ministrija

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

22-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

22-06-2018

Aktīvā sastāvdaļa:
Xylasine
Pieejams no:
Alfasan International B.V., Nīderlande
ATĶ kods:
QN05CM92
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Xylasine
Deva:
20 mg/ml
Zāļu forma:
šķīdums injekcijām
Receptes veids:
Tikai praktizējošam veterinārārstam
Ražojis:
Alfasan International B.V., Nīderlande
Ārstniecības grupa:
kaķi; liellopi; suņi; zirgi
Produktu pārskats:
V/NRP/97/0544-01 - 20 mg/ml - Stikla (tumša) flakons, 30 ml - Ir pieejams; V/NRP/97/0544-02 - 20 mg/ml - Stikla (tumša) flakons, 50 ml - Nav informācijas
Autorizācija statuss:
Nav informācijas
Autorizācija numurs:
V/NRP/97/0544
Autorizācija datums:
2009-12-30

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/DCP/18/0001

(vēdekļveidā salocīta brošūra, kas pielīmēta pie tiešā iepakojuma)

Alphalben

100 mg/ml suspensija iekšķīgai lietošanai liellopiem un aitām

1.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA

DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

ALPHA-VET Állatgyógyászati Kft.

Hofherr A. u. 42., Budapest, H-1194, Ungārija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

ALPHA-VET Állatgyógyászati Kft.

Dr. Köves János út 13., Bábolna, H-2943, Ungārija

2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Alphalben

100 mg/ml suspensija iekšķīgai lietošanai liellopiem un aitām.

Albendazols

3.

AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 ml baltā vai gandrīz baltā, homogēnā, brīvi tekošā sespensija satur:

Aktīvā viela:

Albendazols: 100 mg

Palīgvielas:

Benzilspirts (E1519): 10 mg

4.

INDIKĀCIJA(-S)

Liellopiem un aitām pret albendazolu jutīgu kuņģa un zarnu trakta nematožu, plaušu nematožu, lenteņu

un pieaugušu trematožu izraisītu invāziju ārstēšanai.

Kuņģa un zarnu trakta

nematodes:

Haemonchus

., Ostertagia

., Trichostrongylus

.,

Bunostomum

., Cooperia

., Nematodirus

., Chabertia

., Oesophagostomum

., Toxocara

.

Plaušu

nematodes:

Dictyocaulus

.

Lenteņi

Moniezia

.

Pieaugušas trematodes

Fasciola hepatica, Dicrocoelium dendriticum

5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no palīgvielām.

Nelietot gadījumos, ja ir zināma rezistence pret albendazolu vai citu benzimidazolu.

Nelietot akūtas fasciolozes gadījumos, ja to ir izraisījušas

Fasciola hepatica

nenobriedušas parazītu

formas

.

6.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Lietojot ieteicamo veterināro zāļu devu, blakusparādības netika novērotas.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas

instrukcijā, ieskaitot zāļu iedarbības trūkumu, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7.

MĒRĶA SUGAS

Liellopi un aitas.

8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Iekšķīgai lietošanai.

Liellopiem:

Kuņģa un zarnu trakta nematožu, plaušu nematožu un lenteņu izraisītu invāziju ārstēšanai: 7,5 mg

albendazola uz kg kg ķ.sv. (7,5 ml veterināro zāļu/100 kg ķ.sv.).

Fasciola hepatica

Dicrocoelium dendriticum

izraisītu invāziju ārstēšanai vai II tipa ostertagiozes

gadījumā: 10 mg albendazola uz kg ķ.sv. (10 ml veterināro zāļu/100 kg ķ.sv.).

Aitām:

Kuņģa un zarnu trakta nematožu, plaušu nematožu un lenteņu izraisītu invāziju ārstēšanai: 5 mg

albendazola uz kg ķ.sv. (0,5 ml veterināro zāļu/10 kg ķ.sv.).

Fasciola hepatica

Dicrocoelium dendriticum

izraisītu infekciju ārstēšanai:

7,5 mg albendazola uz kg

ķ.sv. (0,75 ml veterināro zāļu/10 kg ķ.sv.).

9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Pirms lietošanas rūpīgi saskalināt.

Lai nodrošinātu pareizas zāļu devas ievadīšanu, ķermeņa svars ir jānosaka pēc iespējas precīzāk.

Nepieciešams pārbaudīt dozēšanas ierīces precizitāti.

Ja jāārstē vairāki dzīvnieki vienlaicīgi, lai izvairītos no pārāk mazas vai pārāk lielas zāļu devas

ievadīšanas, dzīvnieki ir jāsagrupē atbilstoši to pēc ķermeņa svaram un ir jānosaka nepieciešamā zāļu

deva.

10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Liellopiem:

Gaļai un blakusproduktiem: 14 dienas.

Pienam: 5 dienas.

Aitām:

Gaļai un blakusproduktiem: 14 dienas.

Nav reģistrēts lietošanai dzīvniekiem, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Neatdzesēt un nesasaldēt.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts marķējumā pēc „EXP”.

Derīguma termiņš attiecināms uz mēneša pēdējo dienu.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai:

Ir saņemti ziņojumi no vairākām valstīm, tostarp ES, par rezistenci pret benzimidazolu (tostarp

albendazolu)), kas konstatēta mazajiem atgremotājiem pret

Teladorsagia, Haemonchus, Cooperia

Trichostrongylus

sugas parazītiem. Šī iemesla dēļ šo veterināro zāļu lietošana būtu jāpamato uz vietējo

(reģionālo,

saimniecības)

epidemioloģisko

informāciju

nematožu

jutību

ieteikumiem

ierobežot tālāku rezistences izplatīšanos pret antihelmintiskajiem līdzekļiem.

Ļoti bieža vai nepareiza antihelmintisko līdzekļu lietošana var pastiprināt rezistenci. Lai samazinātu šo

risku, par atbilstošas devas noteikšanu nepieciešams konsultēties ar veterinārārstu.

Ievērot piesardzību, lai izvairītos no turpmāk minētajām darbībām, kuras var palielināt rezistentes

attīstību un samazināt šo veterināro zāļu vēlamo iedarbību:

pārāk bieža vai atkārtota vienas klases antihelmintisko līdzekļu lietošana ilgu laika posmu;

pārāk mazas devas lietošana nepareizi noteikta ķermeņa svara, lietošanas veida vai nepareizi

veiktas dozēšanas ierīces (ja tāda tiek lietota) kalibrēšanas dēļ.

Klīniskajos gadījumos, kad ir aizdomas par rezistenci pret prettārpu līdzekļiem, jāveic atbilstošas

tālākas pārbaudes (piem., jāpārbauda oliņu skaita samazināšanās fekālijās). Ja šādas(-u) pārbaudes(-

žu) rezultāts(-i) norāda uz rezistenci pret konkrētām zālēm, jālieto citas prettārpu zāļu grupas līdzeklis

ar atšķirīgu darbības mehānismu.

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Ievērot piesardzību zāļu lietošanas laikā, lai dzīvniekiem netraumētu rīkli, īpaši aitām.

Vienas grupas dzīvnieki ir jāārstē vienlaikus.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai

Pēc lietošanas nomazgāt rokas.

Izvairīties no veterināro zāļu saskares ar ādu un acīm.

Rīkojoties

šīm

veterinārajām

zālēm,

jāizmanto

individuālais

aizsargtērp,

ieskaitot

ūdens

necaurlaidīgus gumijas cimdus.

Ja notikusi nejauša zāļu nokļūšana acīs, skalot acis zem tekoša ūdens. Ja kairinājumu saglabājas,

meklējiet medicinisko palīdzību.

Ja notikusi nejauša zāļu saskare ar ādu, skarto vietu mazgājiet ar ziepēm un ūdeni. Ja kairinājumu

saglabājas, meklējiet medicinisko palīdzību.

Grūtniecēm nevajadzētu rīkoties ar šīm veterinārajām zālēm.

Personām ar zināmu pastiprinātu jutību pret benzimidazoliem vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm

veterinārajām zālēm.

Šo veterināro zāļu lietošanas laikā aizliegts ēst, dzert un smēķēt.

Citi piesardzības pasākumi

Šo veterināro zāļu ilgtermiņa iedarbība uz mēslu vaboļu populācijas dinamiku vēl nav izpētīta. Šī

iemesla dēļ nav ieteicams ārstēt dzīvniekus katru sezonu vienās un tajās pašās ganībās.

Lai novērstu zāļu izdalīšanos ganībās, vismaz 5 dienas pēc šo veterināro zāļu lietošanas dzīvniekus

nedrīkst izlaist kūts.

Ārstēto dzīvnieku kūtsmēsli pirms to izkaisīšanas ir jāuzglabā vismaz 4 mēnešus un pirms iestrādes

zemē izkaisītus jāatstāj uz augsnes vismaz 2 dienas, lai nodrošinātu tālaku albendazola un tā metabolītu

sadalīšanos. Jāpiemēro racionāla ganību izmantošana citām dzīvnieku sugām.

Lietošana grūsnības un laktācijas laikā:

Nelietot pirmā grūsnības trimestra laikā. Pēdējo divu grūsnības periodu laikā un laktācijas laikā šīs

veterinārās zāles lietot tikai pēc ārstējošā veterinārārsta ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Albendazola terapeitiskais indekss ir augsts. Trīs līdz piecas reizes lielākas devas ievadīšana neizraisa

klīniskas pazīmes. Nopietnas pārdozēšanas gadījumā dzīvnieki ir jāārstē simptomātiski.

Nesaderība:

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām veterinārajām

zālēm.

13.

ĪPAŠINORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU

IZNĪCINĀŠANAI

BĪSTAMS zivīm un ūdens organismiem. Nepiesārņojiet dīķus, ūdens ceļus vai grāvjus ar

šīm

veterinārajām zālēm vai izlietoto pudeli.

Albendazols nedrīkst nokļūt augsnē, jo tas var apdraudēt sliekas un citus zemē dzīvojošus organismus.

Kūtsmēslus, kas satur aktīvo vielu, nedrīkst vairākus gadus pēc kārtas izkaisīt vienā un tajā pašā zemes

teritorijā, lai novērstu albendazola uzkrāšanos augsnē, kas var radīt nelabvēlīgu ietekmi uz augsnes vidi.

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību

aktiem.

14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA

APSTIPRINĀTA

02/2018

15.

CITA INFORMĀCIJA

Pieejamais iepakojuma tilpums:

1 litrs

VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTS

V/DCP/18/0001

1.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Alphalben

100 mg/ml suspensija iekšķīgai lietošanai liellopiem un aitām

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 ml satur:

Aktīvā viela:

Albendazols

100 mg

Palīgvielas:

Benzilspirts (E1519)

10 mg

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1 apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Suspensija iekšķīgai lietošanai.

Balta, brīvi tekoša suspensija.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1

Mērķa sugas

Liellopi un aitas.

4.2

Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas

Liellopiem un aitām pret albendazolu jutīgu kuņģa un zarnu trakta nematožu, plaušu nematožu, lenteņu

un pieaugušu trematožu izraisītu invāziju ārstēšanai.

Kuņģa un zarnu trakta nematodes

Haemonchus

., Ostertagia

., Trichostrongylus

.,

Bunostomum

., Cooperia

., Nematodirus

., Chabertia

., Oesophagostomum

., Toxocara

.

Plaušu nematodes

Dictyocaulus

.

Lenteņi

Moniezia

.

Pieaugušas trematodes

Fasciola hepatica, Dicrocoelium dendriticum

4.3

Kontrindikācijas

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no palīgvielām.

Nelietot gadījumos, ja ir zināma rezistence pret albendazolu vai citu benzimidazolu.

Nelietot akūtas fasciolozes gadījumos, ja to ir izraisījušas

Fasciola hepatica

nenobriedušas parazītu

formas

.

4.4

Īpaši brīdinājumi katrai mērķa sugai

Ir saņemti ziņojumi no vairākām valstīm, tostarp ES, par rezistenci pret benzimidazolu (tostarp

albendazolu), kas konstatēta mazajiem atgremotājiem pret

Teladorsagia, Haemonchus, Cooperia

Trichostrongylus

sugas parazītiem. Šī iemesla dēļ šo veterināro zāļu lietošana būtu jāpamato uz vietējo

(reģionālo,

saimniecības)

epidemioloģisko

informāciju

nematožu

jutību

ieteikumiem

ierobežot tālāku rezistences izplatīšanos pret antihelmintiskajiem līdzekļiem.

Ļoti bieža vai nepareiza antihelmintisko līdzekļu lietošana var pastiprināt rezistenci. Lai samazinātu šo

risku, par atbilstošas devas noteikšanu nepieciešams konsultēties ar veterinārārstu.

Ievērot piesardzību, lai izvairītos no turpmāk minētajām darbībām, kuras var palielināt rezistentes

attīstību un samazināt šo veterināro zāļu vēlamo iedarbību:

pārāk bieža vai atkārtota vienas klases antihelmintisko līdzekļu lietošana ilgu laika posmu;

pārāk mazas devas lietošana nepareizi noteikta ķermeņa svara, lietošanas veida vai nepareizi

veiktas dozēšanas ierīces (ja tāda tiek lietota) kalibrēšanas dēļ.

Klīniskajos gadījumos, kad ir aizdomas par rezistenci pret prettārpu līdzekļiem, jāveic atbilstošas

tālākas pārbaudes (piem., jāpārbauda oliņu skaita samazināšanās fekālijās). Ja šādas(-u) pārbaudes(-

žu) rezultāts(-i) norāda uz rezistenci pret konkrētām zālēm, jālieto citas prettārpu zāļu grupas līdzeklis

ar atšķirīgu darbības mehānismu.

4.5

Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Ievērot piesardzību zāļu lietošanas laikā, lai dzīvniekiem netraumētu rīkli, īpaši aitām.

Vienas grupas dzīvnieki ir jāārstē vienlaikus.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai

Pēc lietošanas nomazgāt rokas.

Izvairīties no veterināro zāļu saskares ar ādu un acīm.

Rīkojoties

šīm

veterinārajām

zālēm,

jāizmanto

individuālais

aizsargtērps,

ieskaitot

ūdens

necaurlaidīgus gumijas cimdus.

Ja notikusi nejauša zāļu nokļūšana acīs, skalot acis zem tekoša ūdens. Ja kairinājumu saglabājas,

meklējiet medicinisko palīdzību.

Ja notikusi nejauša zāļu saskare ar ādu, skarto vietu mazgājiet ar ziepēm un ūdeni. Ja kairinājumu

saglabājas, meklējiet medicinisko palīdzību.

Grūtniecēm nevajadzētu rīkoties ar šīm veterinārajām zālēm.

Personām ar zināmu pastiprinātu jutību pret benzimidazoliem vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm

veterinārajām zālēm.

Šo veterināro zāļu lietošanas laikā aizliegts ēst, dzert un smēķēt.

Citi piesardzības pasākumi

Šo veterināro zāļu ilgtermiņa iedarbība uz mēslu vaboļu populācijas dinamiku vēl nav izpētīta. Šī

iemesla dēļ nav ieteicams ārstēt dzīvniekus katru sezonu vienās un tajās pašās ganībās.

Lai novērstu zāļu izdalīšanos ganībās, vismaz 5 dienas pēc šo veterināro zāļu lietošanas dzīvniekus

nedrīkst izlaist no kūts.

Ārstēto dzīvnieku kūtsmēsli pirms to izkaisīšanas ir jāuzglabā vismaz 4 mēnešus un pirms iestrādes

zemē izkaisītus jāatstāj uz augsnes virskārtas vismaz 2 dienas, lai nodrošinātu tālāku albendazola un tā

metabolītu sadalīšanos. Jāpiemēro racionāla ganību izmantošana citām dzīvnieku sugām.

4.6

Iespējamās blakusparādības (biežums un bīstamība)

Nav zināmas.

4.7

Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

Nelietot pirmā grūsnības trimestra laikā. Pēdējo divu grūsnības periodu laikā un laktācijas laikā šīs

veterinārās zāles lietot tikai pēc ārstējošā veterinārārsta ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas.

4.8

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav zināmas.

4.9

Devas un lietošanas veids

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas rūpīgi saskalināt.

Liellopiem:

Kuņģa un zarnu trakta nematožu, plaušu nematožu un lenteņu izraisītu invāziju ārstēšanai:

7,5 mg

albendazola uz kg ķ.sv. (7,5 ml veterināro zāļu/100 kg ķ.sv.).

Fasciola hepatica

Dicrocoelium dendriticum

izraisītu invāziju ārstēšanai vai II tipa ostertagiozes

gadījumā: 10 mg albendazola uz kg ķ.sv. (10 ml veterināro zāļu/100 kg ķ.sv.).

Aitām:

Kuņģa un zarnu trakta nematožu, plaušu nematožu un lenteņu izraisītu infvāziju ārstēšanai:

5 mg albendazola uz kg ķ.sv. (0,5 ml veterināro zāļu/10 kg ķ.sv.).

Fasciola hepatica

Dicrocoelium dendriticum

izraisītu invāziju ārstēšanai: 7,5 mg albendazola uz kg

ķ.sv. (0,75 ml veterināro zāļu/10 kg ķ.sv.).

Lai nodrošinātu pareizas zāļu devas ievadīšanu, ķermeņa svars ir jānosaka pēc iespējas precīzāk.

Nepieciešams pārbaudīt dozēšanas ierīces precizitāti.

Ja jāārstē vairāki dzīvnieki vienlaicīgi, lai izvairītos no pārāk mazas vai pārāk lielas zāļu devas

ievadīšanas, dzīvnieki ir jāsagrupē atbilstoši to ķermeņa svaram un ir jānosaka nepieciešamā zāļu deva.

4.10

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams

Albendazola terapeitiskais indekss ir augsts. Trīs līdz piecas reizes lielākas devas ievadīšana neizraisa

klīniskas pazīmes. Nopietnas pārdozēšanas gadījumā dzīvnieki ir jāārstē simptomātiski.

4.11

Ierobežojumu periods(-i) dzīvnieku produkcijas izmantošanā

Liellopiem:

Gaļai un blakusproduktiem: 14 dienas.

Pienam: 5 dienas.

Aitām:

Gaļai un blakusproduktiem: 14 dienas.

Nav reģistrēts lietošanai dzīvniekiem, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: antihelmintiskie līdzekļi; benzimidazoli un līdzīgās vielas; albendazols.

ATĶ vet kods: QP52AC11.

5.1

Farmakodinamiskās īpašības

Šīs veterinārās zāles ir plaša spektra antihelmintiskais līdzeklis, kas paredzēts pieaugušu un attīstības

stadijā esošu liellopu un aitu kuņģa un zarnu trakta nematožu, plaušu nematožu, lenteņu un pieaugušu

trematožu kontrolei. Šīm veterinārajām zālēm piemīt arī ovicidāla iedarbība pret nematožu olām.

Albendazols saistās ar nematodes tubulīnu — olbaltumvielu, kas ir nepieciešama mikrocaurulīšu

attīstībai un dzīvotspējai. Tas galvenokārt noris absorbējošajās zarnu šūnās, kā rezultātā nematodes

zarnu šūnās neveidojas mikrocaurulītes un šūnas nespēj absorbēt barības vielas, līdz ar to samazinās

glikogēna daudzums un tiek nodrošināta parazīta bojāeja barības trūkuma dēļ. Ir novērotas strukturālas

atšķirības starp zīdītāju un parazītu tubulīnu, kā rezultātā albendazols ir toksisks parazītam, nevis

saimniekam. Ir novērots, ka albendazols arī nomāc parazītu fumarātreduktāzes sistēmu un samazina

enerģijas ražošanu, un zarnu glikozes uzsūkšanas spēju zarnās.

5.2

Farmakokinētiskie dati

Albendazols slikti šķīst ūdenī un kuņģa un zarnu trakts spēj absorbēt tikai noteiktu tā daļu (liellopu

organisms absorbē aptuveni 50% no iekšķīgi lietojamās devas). Pēc uzsūkšanās notiek straujš pirmā

loka metabolisms aknās un daļa no albendazola sulfīda tiek oksidēta līdz farmakoloģiski aktīvam

sulfoksīdam, pēc tam līdz sulfonam, kam seko karbamāta grupas deacetilācija, veidojot 2-aminosulfonu.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1

Palīgvielu saraksts

Karbomērs 971P

Polisorbāts 80

Propilēnglikols

Nātrija hidroksīds

Vanilīns

Benzilspirts (E1519)

Attīrīts ūdens

6.2

Būtiska nesaderība

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām veterinārajām

zālēm.

6.3

Derīguma termiņš

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētā iepakojumā: 2 gadi.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Neatdzesēt un nesasaldēt.

6.5

Tiešā iepakojuma veids un saturs

1 litra polipropilēna pudele, kas noslēgta ar uzskrūvējamu polipropilēna vāciņu. Vāciņš ir aprīkots ar

izolācijas disku, aizvākošanas disku un sarkanu drošības gredzenu.

6.6

Īpaši norādījumi neizlietotu veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai

BĪSTAMS

zivīm

ūdens

organismiem.

Nepiesārņojiet

dīķus,

ūdensceļus

grāvjus

šīm

veterinārajām zālēm vai izlietoto pudeli.

Albendazols nedrīkst nokļūt augsnē, jo tas var apdraudēt sliekas un citus zemē dzīvojošus organismus.

Kūtsmēslus, kas satur aktīvo vielu, nedrīkst vairākus gadus pēc kārtas izkaisīt vienā un tajā pašā zemes

teritorijā, lai novērstu albendazola uzkrāšanos augsnē, kas var radīt nelabvēlīgu ietekmi uz augsnes vidi.

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību

aktiem.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

ALPHA-VET Állatgyógyászati Kft.

H-1194 Budapest, Hofherr A. u. 42.

Ungārija

Tālr.: +36-22-516-416

Fakss: +36-22-516-419

E-pasts: alpha-vet@alpha-vet.hu

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/DCP/18/0001

9.

REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums: 02/02/2018

10.

TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

02/2018

RAŽOŠANAS,

IEVEŠANAS,

IZPLATĪŠANAS,

TIRDZNIECĪBAS,

PIEGĀDES

UN/VAI

LIETOŠANAS AIZLIEGUMS

Recepšu veterinārās zāles.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju