Refixia

Eiropas Savienība - latviešu - EMA (European Medicines Agency)

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

02-08-2017

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

02-08-2017

Aktīvā sastāvdaļa:
Nonacog beta pegol
Pieejams no:
Novo Nordisk A/S
ATĶ kods:
B02BD04
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
nonacog beta pegol
Ārstniecības grupa:
Antihemorrhagics,
Ārstniecības joma:
Hemophilia B
Ārstēšanas norādes:
Asiņošanas ārstēšana un profilakse pacientiem no 12 gadiem ar hemofiliju B (iedzimtais IX faktora deficīts).
Produktu pārskats:
Revision: 1
Autorizācija statuss:
Autorizēts
Autorizācija numurs:
EMEA/H/C/004178
Autorizācija datums:
2017-06-02
EMEA kods:
EMEA/H/C/004178

Dokumenti citās valodās

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - bulgāru

02-08-2017

Produkta apraksts Produkta apraksts - bulgāru

02-08-2017

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - bulgāru

02-08-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - spāņu

02-08-2017

Produkta apraksts Produkta apraksts - spāņu

02-08-2017

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - spāņu

02-08-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - čehu

02-08-2017

Produkta apraksts Produkta apraksts - čehu

02-08-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - dāņu

02-08-2017

Produkta apraksts Produkta apraksts - dāņu

02-08-2017

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - dāņu

02-08-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - vācu

02-08-2017

Produkta apraksts Produkta apraksts - vācu

02-08-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - igauņu

02-08-2017

Produkta apraksts Produkta apraksts - igauņu

02-08-2017

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - igauņu

02-08-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - grieķu

02-08-2017

Produkta apraksts Produkta apraksts - grieķu

02-08-2017

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - grieķu

02-08-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - angļu

02-08-2017

Produkta apraksts Produkta apraksts - angļu

02-08-2017

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - angļu

02-08-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - franču

02-08-2017

Produkta apraksts Produkta apraksts - franču

02-08-2017

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - franču

02-08-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - itāļu

02-08-2017

Produkta apraksts Produkta apraksts - itāļu

02-08-2017

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - itāļu

02-08-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - lietuviešu

02-08-2017

Produkta apraksts Produkta apraksts - lietuviešu

02-08-2017

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - lietuviešu

02-08-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - ungāru

02-08-2017

Produkta apraksts Produkta apraksts - ungāru

02-08-2017

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - ungāru

02-08-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - maltiešu

02-08-2017

Produkta apraksts Produkta apraksts - maltiešu

02-08-2017

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - maltiešu

02-08-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - holandiešu

02-08-2017

Produkta apraksts Produkta apraksts - holandiešu

02-08-2017

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - holandiešu

02-08-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - poļu

02-08-2017

Produkta apraksts Produkta apraksts - poļu

02-08-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - portugāļu

02-08-2017

Produkta apraksts Produkta apraksts - portugāļu

02-08-2017

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - portugāļu

02-08-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - rumāņu

02-08-2017

Produkta apraksts Produkta apraksts - rumāņu

02-08-2017

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - rumāņu

02-08-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovāku

02-08-2017

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovāku

02-08-2017

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovāku

02-08-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovēņu

02-08-2017

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovēņu

02-08-2017

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovēņu

02-08-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - somu

02-08-2017

Produkta apraksts Produkta apraksts - somu

02-08-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - zviedru

02-08-2017

Produkta apraksts Produkta apraksts - zviedru

02-08-2017

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - zviedru

02-08-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - norvēģu bukmols

02-08-2017

Produkta apraksts Produkta apraksts - norvēģu bukmols

02-08-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - īslandiešu

02-08-2017

Produkta apraksts Produkta apraksts - īslandiešu

02-08-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - horvātu

02-08-2017

Produkta apraksts Produkta apraksts - horvātu

02-08-2017

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - horvātu

02-08-2017

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Refixia 500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Refixia 1000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Refixia 2000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Nonacogum beta pegolum

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko

informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām

blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Refixia un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Refixia lietošanas

Kā lietot Refixia

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Refixia

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Refixia un kādam nolūkam to lieto

Kas ir Refixia

Refixia satur aktīvo vielu bēta nonakoga pegolu un ir rekombinants IX koagulācijas faktora preparāts

ar ilgstošu iedarbību. IX faktors ir organismā dabiski ražota olbaltumviela, kas palīdz apturēt

asiņošanu.

Kādam nolūkam Refixia

lieto

Refixia ir zāles, ko lieto asiņošanas ārstēšanai un profilaksei pacientiem no 12 gadu vecuma ar

B hemofiliju (iedzimtu IX faktora deficītu).

Pacientiem ar B hemofiliju ir IX faktora deficīts vai ir traucēta tā iedarbība. Refixia aizstāj šo trūkstošo

vai nepilnvērtīgo IX faktoru un sekmē recekļu veidošanos asiņošanas vietā. Asiņošanas laikā asinīs

esošais Refixia aktivējas un veido IX faktoru.

2.

Kas Jums jāzina pirms Refixia lietošanas

Nelietojiet Refixia šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret aktīvo vielu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jums ir alerģija pret kāmju olbaltumiem.

Ja neesat pārliecināts, vai iepriekš minētie lietošanas ierobežojumi attiecas uz Jums, pirms šo zāļu

lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Alerģiskas reakcijas un inhibitoru veidošanās

Retos gadījumos pēc Refixia lietošanas vat attīstīties pēkšņa un smaga alerģiska reakcija (piemēram,

anafilaktiska reakcija). Ja Jums parādās alerģiskas reakcijas simptomi, piemēram, izsitumi, nātrene,

nātres dzēlienam līdzīgi izsitumi, nieze plašos ādas rajonos, apsārtums un/vai lūpu, mēles, sejas vai

roku pietūkums, apgrūtināta rīšana vai elpošana, elpas trūkums, sēkšana, spiediena sajūta krūtīs, bāla

un auksta āda, paātrināta sirdsdarbība un/vai reibonis, nekavējoties pārtrauciet injekcijas veikšanu un

sazinieties ar ārstu vai neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu.

Ārsts var nekavējoties uzsākt šo reakciju ārstēšana. Ārsts arī var veikt Jums asins analīzes, lai noteiktu,

vai Jums neveidojas IX faktora inhibitori (neitralizējošas antivielas) pret zālēm, jo inhibitoru

veidosšanās var būt saistīta ar alerģiskām reakcijām. Veidojoties antivielām, ja tiks turpināta ārstēšana

ar IX faktoru, pastāv lielāka iespējamība, ka radīsies pēkšņas un smagas alerģiskas reakcijas

(piemēram, anafilakse).

IX faktora izraisītu alerģisko reakciju riska dēļ Refixia ievadīšana pirmajās reizēs jāveic medicīnas

klīnikā vai medicīnas aprūpes speciālista uzraudzībā, lai nepieciešamības gadījumā tiktu nodrošināta

atbilstoša medicīniska aprūpe.

Ja Jums neizdodas apturēt asiņošanu vai tās apturēšanai ir ievērojami jāpalielina Refixia lietošanas

biežums vai deva, nekavējoties pastāstiet ārstam. Ārsts Jums veiks asinsanalīzes, lai pārbaudītu, vai

jums neizveidojās inhibitori (neitralizējošas antivielas) pret Refixia. Inhibitoru veidošanās risks ir

lielāks, ja Jūs iepriekš neesat ārstēts ar IX faktora zālēm, piemēram, maziem bērniem.

Asins recekļi

Pastāstiet ārstam, ja uz Jums attiecas jebkurš no šiem apstākļiem, jo tādā gadījumā ārstēšanās ar

Refixia laikā ir palielināta trombu veidošanās iespējamība:

Jums nesen tika veikta operācija;

Jums ir kāda cita nopietna slimība, piemēram, aknu slimība vai sirds slimība, vai ļaundabīgs

audzējs;

Jums ir sirds slimības riska faktors, piemēram, augsts asinsspiediens, aptaukošanās vai

smēķēšana.

Nieru darbības traucējumi (nefrotiskais sindroms)

Lietojot lielu IX faktora devu B hemofilijas pacientiem ar IX inhibitoriem, kam anamnēzē ir alerģiskas

reakcijas, retos gadījumos ir iespējams risks, ka attīstīsies nieru darbības traucējumi, ko dēvē par

“nefrotisko sindromu”.

Ar katetru saistītas komplikācijas

Ja Jums ir centrālās venozās piekļuves ierīce (CVPI), Jums var sākties infekcija vai veidoties asins

recekļi katetra ievadīšanas vietā.

Citas zāles un Refixia

Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat

grūtniecību, pirms Refixia lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Refixia neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Refixia satur nātriju

Šīs zāles satur mazāk par 1 mmol (23 mg) nātrija katrā flakonā - būtībā tās ir nātriju nesaturošas zāles.

3.

Kā lietot Refixia

Ārstēšanu ar Refixia uzsāks ārsts, kuram ir pieredze B hemofilijas pacientu aprūpē. Vienmēr lietojiet

šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Ja rodas neskaidrības par Refixia lietošanu, vaicājiet ārstam.

Ārsts aprēķinās Jums vajadzīgo devu. Deva būs atkarīga no Jūsu ķermeņa masas un zāļu lietošanas

mērķa.

Asiņošanas profilakse

Refixia deva ir 40 starptautiskās vienības (SV) uz vienu kilogramu ķermeņa masas. Šo devu ievada

injekcijas veidā vienu reizi nedēļā. Pamatojoties uz Jūsu vajadzību, ārsts var noteikt citu devu vai

injekcijas ievadīšanas biežumu.

Asiņošanas ārstēšana

Refixia deva ir 40 starptautiskās vienības (SV) uz vienu kilogramu ķermeņa masas. Atkarībā no

asiņošanas smaguma un lokalizācijas var būt nepieciešama lielāka deva (80 SV uz kg) vai papildus

injekcijas. Konsultējieties ar ārstu par jums nepieciešamo devu un injekciju skaitu.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Refixia var lietot tikai pusaudžiem (no 12 gadu vecuma). Ieteicamā deva pusaudžiem arī tiek

aprēķināta saistībā ar ķermeņa masu un ir tāda pati kā pieaugušajiem.

Refixia lietošanas veids

Refixia ievada, injicējot vēnā. Sīkāku informāciju skatīt sadaļā “Norādījumi par Refixia lietošanu”.

Ja esat lietojis Refixia vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis Refixia vairāk nekā noteikts, konsultējieties ar ārstu.

Ja ir ievērojami jāpalielina Refixia lietošanas biežums vai deva, lai apturētu asiņošanu, nekavējoties

konsultējieties ar ārstu. Papildinformāciju skatiet 2. punktā “Alerģiskas reakcijas un inhibitoru

veidošanās”.

Ja esat aizmirsis lietot Refixia

Ja esat aizmirsis veikt devas injekciju, izdariet to, tiklīdz atceraties. Neinjicējiet dubultu devu, lai

aizvietotu aizmirsto devu. Neskaidrību gadījumā konsultējieties ar ārstu.

Ja pārtraucat lietot Refixia

Pārtraucot Refixia lietošanu, Jūs varat zaudēt aizsardzību pret asiņošanu un asiņošana, kas sākusies,

var neapstāties. Nepārtrauciet Refixia lietošanu, nekonsultējoties ar ārstu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Lietojot šīs zāles, iespējamas alerģiskas reakcijas.

Ja novērojat pēkšņu un smagu alerģisku reakciju (piemēram, anafilaktisku reakciju), injicēšana

nekavējoties jāpārtrauc. Nekavējoties sazinieties ar ārstu vai neatliekamās medicīniskās palīdzības

dienestu, ja novērojat kādu no šādiem agrīniem alerģiskas reakcijas simptomiem:

apgrūtināta rīšana vai elpošana;

elpas trūkums vai sēkšana;

spiediena sajūta krūtīs;

apsārtums un/vai lūpu, mēles, sejas vai roku pietūkums;

izsitumi, nātrene, apsārtumi vai nieze;

bāla un auksta āda, paātrināta sirdsdarbība un/vai reibonis (zems asinsspiediens).

Tika novērotas tālāk minētās blakusparādības, kas saistītas ar Refixia lietošanu:

Biežas blakusparādības

(var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem)

izsitumi (pruritus),

alerģiskas reakcijas injekcijas vietā,

slikta dūša,

liels nogurums.

Retākas blakusparādības

(var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem)

alerģiskas reakcijas (paaugstinātas jutība). Šīs reakcijas var būt smagas un dzīvībai bīstamas

(anafilaktiska reakcija)

paātrināta sirdsdarbība,

karstuma viļņi.

Blakusparādības, kuru biežums nav zināms

(no pieejamajiem datiem biežumu nevar noteikt)

neitralizējošas antivielas (inhibitori).

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas

arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par

blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas

kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku

informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Refixia

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot Refixia pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes, flakona un pilnšļirces etiķetes

pēc “Derīgs līdz” vai “EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C). Nesasaldēt.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Refixia drīkst uzglabāt arī istabas temperatūrā (līdz 30°C) vienu laika posmu, kas nepārsniedz

6 mēnešus. Lūdzu, norādiet uz kastītes datumu, kad Refixia izņemts no ledusskapja un sākts uzglabāt

istabas temperatūrā. Šis jaunais derīguma termiņa datums nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt datumu,

kas norādīts uz ārējā iepakojuma. Ja līdz jaunā derīguma termiņa beigām zāles netiek izlietotas, tās ir

jāizmet. Pēc uzglabāšanas istabas temperatūrā zāles nedrīkst atkārtoti ievietot ledusskapī.

Pēc šķīduma sagatavošanas injekcija jāveic nekavējoties. Ja injekciju nevar nekavējoties veikt, veiciet

to 24 stundu laikā, ja tā glabāta ledusskapī 2°C – 8°C temperatūrā, vai 4 stundu laikā, ja tā glabāta

ārpus ledusskapja temperatūrā, kas nav augstāka par 30°C.

Pulveris ir baltā līdz gandrīz baltā krāsā. Nedrīkst lietot pulveri, ja tā krāsa ir mainījusies.

Sagatavotais šķīdums ir dzidrs un bezkrāsains. Nelietojiet sagatavoto šķīdumu, ja pamanāt tajā daļiņas

vai krāsas izmaiņas.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Refixia satur

Aktīvā viela ir bēta nonakoga pegols (pegilēts cilvēka IX koagulācijas faktors (rDNS)). Katrs

Refixia flakons satur nomināli 500 SV, 1000 SV vai 2000 SV bēta nonakoga pegola, kas pēc

atšķaidīšanas ar histidīna šķīdinātāju attiecīgi atbilst aptuveni 125 SV/ml, 250 SV/ml vai

500 SV/ml.

Citas sastāvdaļas ir nātrija hlorīds, histidīns, saharoze, polisorbāts 80, mannīts, nātrija hidroksīds

un sālsskābe.

Sterilā šķīdinātāja sastāvdaļas ir histidīns, ūdens injekcijām, nātrija hidroksīds un sālsskābe.

Refixia ārējais izskats un iepakojums

Refixia ir pieejams kā pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai (500 SV,

1000 SV vai 2000 SV pulvera flakonā un 4 ml šķīdinātāja pilnšļircē, virzuļa kāts ar flakona

adapteris — 1 iepakojums).

Pulveris ir baltā līdz gandrīz baltā krāsā. Šķīdinātājs ir dzidrs un bezkrāsains.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Novo Nordisk A/S

Novo Allé,

DK-2880 Bagsværd, Dānija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu

Norādījumi par Refixia lietošanu

Pirms Refixia lietošanas uzmanīgi izlasiet šos norādījumus.

Refixia ir pieejams pulvera veidā. Pirms injicēšanas tas jāizšķīdina pilnšļircē iepildītajā šķīdinātājā.

Šķīdinātājs ir histidīna šķīdums. Sagatavotais šķīdums jāinjicē vēnā (intravenoza (i.v.) injekcija). Šajā

iepakojumā ir viss, kas nepieciešams Refixia šķīduma sagatavošanai un ievadīšanai.

Jums būs vajadzīgs arī infūzijas komplekts (caurulīte un tauriņveida adata), sterilas spirta salvetes,

marles tamponi un plāksteri. Šie piederumi nav iekļauti Refixia iepakojumā.

Nelietojiet šos piederumus, ja ārsts vai medmāsa nav pienācīgi apmācījusi to lietošanā.

Vienmēr nomazgājiet rokas un nodrošiniet tīrību vietā, kurā darbosieties.

Kad sagatavojat un injicējat zāles tieši vēnā, ir svarīgi

nodrošināt tīru un bezmikrobu (aseptisku)

vidi

. Neatbilstošā vidē var būt mikrobi, kas var inficēt asinis.

Neatveriet iepakojumus, kamēr neesat gatavs tos izmantot.

Neizmantojiet iepakojumu, ja tas ir nokritis zemē vai ir bojāts.

Tā vietā izmantojiet jaunu

iepakojumu.

Neizmantojiet iepakojumu pēc derīguma termiņa beigām.

Tā vietā izmantojiet jaunu iepakojumu.

Derīguma termiņš ir norādīts uz flakona ārējā iepakojuma, uz flakona adaptera un uz pilnšļirces.

Neizmantojiet iepakojumu, ja jums ir aizdomas, ka tas varētu būt inficēts.

Tā vietā izmantojiet

jaunu iepakojumu.

Neizmetiet nevienu piederumu pirms sagatavotā šķīduma injicēšanas.

Visi materiāli paredzēti lietošanai vienu reizi.

Saturs

Iepakojuma saturs:

1 flakons ar Refixia pulveri;

1 flakona adapteris;

1 pilnšļirce ar šķīdinātāju;

1 virzuļa kāts (novietots zem šļirces).

Refixia pulvera flakons

Plastmasas

vāciņš

Gumijas aizbāznis

(zem vāciņa)

Iepakojuma saturs

Flakona adapteris

Aizsargiepakojums

Gals

(zem aizsarguzlīmes)

Aizsarg-

uzlīme

Pilnšļirce ar šķīdinātāju

Šļirces gals

zem aizsargvāciņa

Skala

Virzulis

Aizsargvāciņš

Virzuļa

kāts

Vītne

Virzuļa kāta

platais

gals

1. Sagatavojiet flakonu un šļirci

Paņemiet vajadzīgo Refixia

iepakojumu

skaitu.

Pārbaudiet derīguma termiņu.

Pārbaudiet zāļu nosaukumu, stiprumu

un iepakojuma krāsu

, lai pārliecinātos, ka

tas satur pareizās zāles.

Nomazgājiet rokas

un kārtīgi nosusiniet

tās tīrā dvielī vai nožāvējiet gaisa plūsmā.

Izņemiet flakonu, flakona adapteri un

pilnšļirci no ārējā iepakojuma.

Virzuļa

kātu atstājiet iepakojumā.

Ļaujiet flakonam un pilnšļircei sasilt līdz

istabas temperatūrai.

Jūs variet flakonu

un pilnšļirci sasildīt paturot rokās, līdz tie

kļūst tikpat silti kā plaukstas.

Neizmantojiet cita veida

flakona un

pilnšļirces

sasildīšanu

A

Noņemiet flakonam plastmasas

vāciņu

.

Ja plastmasas vāciņš ir vaļīgs vai tā nav,

flakonu nedrīkst lietot.

Notīriet gumijas aizbāzni ar sterilu

spirta salveti

un pirms lietošanas ļaujiet

tam dažas sekundes nožūt, lai nodrošinātu,

ka uz tā ir pēc iespējas mazāk mikrobu.

Ja Jūs pieskarsieties notīrītajam gumijas

aizbāznim, uz tā var nokļūt mikrobi no

Jūsu pirkstiem.

B

2. Pievienojiet flakona adapteri

Noplēsiet aizsarguzlīmi no flakona

adaptera iepakojuma.

Ja aizsarguzlīme ir vaļā vai bojāta,

flakona adapteri nedrīkst lietot.

Neizņemiet flakona adapteri no

aizsargiepakojuma.

Ja Jūs pieskarsieties flakona adaptera

galam,

uz tā var nokļūt mikrobi no Jūsu

pirkstiem.

C

Novietojiet flakonu uz līdzenas un cietas

virsmas.

Apgrieziet aizsargiepakojumu otrādi

piestipriniet flakona adapteri flakonam.

Pēc piestiprināšanas neatvienojiet

flakona adapteri no flakona.

D

Ar īkšķi un rādītājpirkstu viegli

uzspiediet

aizsargiepakojumam

, kā parādīts attēlā.

Noņemiet

flakona adaptera

aizsargiepakojumu

Neatraujiet flakona adapteri no flakona

ņemot nost aizsargiepakojumu.

E

3. Pievienojiet virzuļa kātu un šļirci

Satveriet virzuļa kātu aiz platā gala un

izņemiet no ārējā iepakojuma.

Ja Jūs

pieskarsieties virzuļa kāta sānu malām

vai tā vītnei,

uz tiem var nokļūt mikrobi no

Jūsu pirkstiem.

Nekavējoties

pievienojiet virzuļa kātu

šļircei, pulksteņrādītāja virzienā skrūvējot

to pilnšļirces virzulī, līdz sajūtat pretestību.

F

Nolauziet pilnšļirces aizsargvāciņu

liecot

uz leju, kamēr tas nolūzt perforētajā vietā.

Ja Jūs pieskarsieties šļirces galam, kas

bija nosegts ar aizsargvāciņu,

uz tā var

nokļūt mikrobi no Jūsu pirkstiem.

Ja šļirces aizsargvāciņš ir vaļīgs vai tā

nav, pilnšļirci nedrīkst lietot.

G

Stingri pieskrūvējiet pilnšļirci

flakona

adapterim, griežot, līdz sajūtat pretestību.

H

4. Izšķīdiniet pulveri šķīdinātājā

Turiet pilnšļirci nedaudz ieslīpi

flakonu lejā.

Spiežot virzuļa kātu

, ievadiet visu

šķīdinātāju flakonā.

I

Neatvelkot virzuļa kātu, viegli pagroziet

flakonu, līdz pulveris ir izšķīdis.

Nekratiet flakonu, jo tas izraisīs

saputošanos.

Pārbaudiet sagatavoto šķīdumu.

jābūt dzidram, bezkrāsainam, bez

redzamām daļiņām.

Ja pamanāt daļiņas

vai krāsas izmaiņas, nelietojiet to.

Šādā

gadījumā ņemiet jaunu iepakojumu.

J

Refixia ieteicams izlietot nekavējoties pēc šķīduma sagatavošanas.

Ja šķīdumu neizlieto

nekavējoties, tas var nebūt sterils un iespējama infekcijas rašanās.

Ja sagatavoto Refixia šķīdumu neizlieto nekavējoties,

tas jāizlieto 4 stundu laikā, ja tiek glabāts

istabas temperatūrā (līdz 30°C), un 24 stundu laikā, ja tiek glabāts ledusskapī (2°C – 8°C).

Sagatavotais šķīdums ir jāuzglabā flakonā.

Nedrīkst sasaldēt sagatavoto Refixia šķīdumu un nedrīkst uzglabāt to šļircēs.

Sargāt sagatavoto Refixia šķīdumu no gaismas.

Ja ar vienu flakonu nepietiek, lai nodrošinātu nepieciešamo devu, atkārtojiet

A

līdz

J

procedūru ar

papildus flakoniem, flakonu adapteriem un pilnšļircēm, līdz ir iegūta nepieciešamā deva.

Pārliecinieties, ka virzuļa kāts ir līdz

galam nospiests.

Pagrieziet šļirci

tā, lai flakona vāciņš būtu

vērsts uz leju.

Atlaidiet virzuļa kātu un ļaujiet tam

slīdēt uz leju

, līdz sagatavotais šķīdums

piepilda šļirci.

Nedaudz pavelciet virzuļa kātu uz leju

lai ievilktu šļircē visu sagatavoto šķīdumu.

Ja vajadzīga tikai daļa no sagatavotā

šķīduma, izmantojiet šļirces skalu, lai

atbilstoši ārsta vai medmāsas

norādījumiem ievilktu šļircē attiecīgo

šķīduma daudzumu.

Ja kādā brīdī šļircē izveidojas gaisa burbuļi,

ievadiet gaisu atpakaļ flakonā.

Turot flakonu ar vāciņu uz leju,

viegli

uzsitiet pa šļirci

, lai gaisa burbuļi

pārvietotos uz augšu.

Lēnām spiediet virzuļa kātu

, līdz izzūd

visi gaisa burbuļi.

K

Noskrūvējiet flakona adapteri kopā ar

flakonu

no šļirces.

Ja Jūs pieskarsieties šļirces galam

, uz tā

var nokļūt mikrobi no Jūsu pirkstiem.

L

5. Injicējiet sagatavoto šķīdumu

Tagad Refixia ir gatavs ievadīšanai vēnā.

Injicējiet sagatavoto šķīdumu atbilstoši ārsta vai medmāsas norādījumiem.

Injicējiet šķīdumu lēni 1 līdz 3 minūtēs.

Nejauciet Refixia kopā (nelietojiet maisījumā) ar citiem intravenozi ievadāmiem infūziju

šķīdumiem vai zālēm.

Refixia injicēšana ar intravenozu (i.v.) katetru ar bezadatu savienotājiem

Brīdinājums:

pilnšļirce ir izgatavota no stikla un paredzēta lietošanai ar tipveida

Luer-Lock

(vītnes)

savienotājiem. Daži intravenozo katetru bezadatu savienotāji ar iekšēju konusu nav saderīgi ar

pilnšļircēm. Šādas nesaderības gadījumā var tikt traucēta zāļu ievadīšana un/vai tikt bojāts bezadatu

savienotājs.

Šķīduma ievadīšana pa centrālo venozo pieejas ierīci (CVPI), piemēram, centrālo venozo katetru vai

zemādā:

Ievērojiet tīrību un nodrošiniet bezmikrobu (aseptisku) vidi. Ievērojiet ārsta vai medmāsas

sniegtos norādījumus par pareizu savienotāja un CVPI lietošanu.

Injicēšanai CVPI var būt nepieciešama sterila 10 ml plastmasas šļirce, lai ievilktu sagatavoto

šķīdumu. Tas jādara nekavējoties pēc darbībām, kas attiecas uz ”J” attēlu.

Ja CVPI pirms vai pēc Refixia ievadīšanas ir jāskalo, izmantojiet nātrija hlorīda 9 mg/ml

šķīdumu injekcijām.

Likvidēšana

Pēc injekcijas drošā veidā izmetiet

visu

neizlietoto Refixia šķīdumu, šļirci un

infūzijas komplektu, flakonu un flakona

adapteri un citus izlietotos materiālus,

ievērojot farmaceita sniegtos norādījumus.

Neizmetiet zāles sadzīves atkritumos.

M

Neizjauciet aprīkojumu pirms izmešanas atkritumos.

Neizmantojiet materiālus atkārtoti.

I PIELIKUMS

ZĀĻU APRAKSTS

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko

informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām

iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām

blakusparādībām.

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Refixia 500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Refixia 1000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Refixia 2000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Refixia 500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Katrs flakons satur 500 SV bēta nonakoga pegola (

nonacogum beta pegolum

Pēc sagatavošanas 1 ml injekciju šķīduma satur apmēram 125 SV bēta nonakoga pegola.

Refixia 1000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Katrs flakons satur 1000 SV bēta nonakoga pegola (

nonacogum beta pegolum

Pēc sagatavošanas 1 ml injekciju šķīduma satur apmēram 250 SV bēta nonakoga pegola.

Refixia 2000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Katrs flakons satur 2000 SV bēta nonakoga pegola (

nonacogum beta pegolum

Pēc sagatavošanas 1 ml injekciju šķīduma satur apmēram 500 SV bēta nonakoga pegola.

*rekombinants cilvēka IX faktors, kas, izmantojot rekombinantu DNS tehnoloģiju, tiek iegūts Ķīnas

kāmju olnīcu (ĶKO) šūnās un ir kovalenti saistīts ar 40 kDa polietilēnglikolu (PEG).

Aktivitāte (starptautiskās vienībās) ir noteikta, izmantojot Eiropas Farmakopejas vienas fāzes

asinsreces testu. Refixia īpatnējā aktivitāte ir aptuveni 152 SV/mg proteīna.

Refixia ir attīrīts rekombinants cilvēka IX faktors (rFIX), kura aktivācijas peptīdā pie specifiskiem ar

N saistītiem glikāniem ir selektīvi piesaistīts 40 kDa polietilēnglikols (PEG). Refixia aktivējoties,

aktivācijas peptīds kopā ar 40 kDa polietilēnglikola grupu tiek nošķelts un atbrīvojas dabīgā aktivētā

IX faktora molekula. rFIX primārā aminoskābju secība preparātā Refixia atbilst cilvēka plazmas IX

faktora Ala148 alēliskajam variantam. Šūnu kultivēšanas, attīrīšanas, konjugācijas vai Refixia galīgās

zāļu formas izveides procesā netiek izmantotas cilvēka vai dzīvnieku izcelsmes piedevas.

Palīgviela ar zināmu iedarbību

Vienā flakonā ir mazāk par 1 mmol (23 mg) nātrija.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai.

Pulveris ir baltā vai gandrīz baltā krāsā.

Šķīdinātājs ir dzidrs un bezkrāsains.

pH: 6,4.

Osmolalitāte: 272 mOsmol/kg.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Asiņošanas ārstēšanai un profilaksei pacientiem no 12 gadu vecuma ar B hemofiliju (iedzimtu

IX faktora deficītu).

4.2.

Devas un lietošanas veids

Ārstēšanai jānotiek tāda ārsta uzraudzībā, kuram ir pieredze hemofilijas ārstēšanā.

Iepriekš neārstēti pacienti

Refixia drošums un efektivitāte, lietojot iepriekš neārstētiem pacientiem, līdz šim nav pierādīta.

Ārstēšanas uzraudzība

IX faktora aktivitātes līmeņa regulāra kontrole devas pielāgošanas nolūkā nav jāveic. Klīnisko

pētījumu programmā devas pielāgošana netika veikta. Pacientiem visās vecuma grupās IX faktora

vidējā minimālā koncentrācija līdzsvara stāvoklī pārsniedza 15% (sīkāku informāciju skatīt

5.2. apakšpunktu).

Vienas fāzes asinsreces testā polietilēnglikols (PEG) mijiedarbojas ar dažādiem aPTL reaģentiem,

tādēļ, ja nepieciešama faktora līmeņa kontrole, ieteicams izmantot hromogēno testu (piemēram, Rox

Factor IX vai Biophen). Ja hromogēnais tests nav pieejams, ieteicams izmantot vienas fāzes asinsreces

testu ar aPTL reaģentu (piemēram, Cephascreen), kas ir apstiprināts lietošanai ar Refixia. Ir zināms, ka

modificēta ilgstošas darbības faktora produktiem vienas fāzes asinsreces testa rezultāti lielā mērā ir

atkarīgi no aPTL reaģenta un izmantotā atsauces standarta. Zālēm Refixia daļa reaģentu uzrāda

nepietiekamu IX faktora aktivitātes līmeni (30–50%), savukārt lielākā daļā silīcija oksīdu saturošo

reaģentu IX faktora aktivitāti būtiski pārvērtē (vairāk par 400%). Tādēļ silīcija dioksīdu saturošus

reaģentus nav ieteicams izmantot. Ja hromogēnais tests vai apstiprināts vienas fāzes asinsreces tests

nav lokāli pieejams, ieteicams izmantot references laboratorijas pakalpojumus.

Devas

Ievadāmo IX faktora vienību daudzums ir izteikts starptautiskajās vienībās (SV) saskaņā ar esošajiem

PVO standartiem IX faktora preparātiem. IX faktora aktivitāte plazmā ir izteikta procentos (attiecībā

pret normālu aktivitāti cilvēka plazmā) vai starptautiskajās vienībās (attiecībā pret starptautisko

standartu IX faktora līmenim plazmā).

Profilakse

40 SV/kg ķermeņa masas, vienu reizi nedēļā.

Atkarībā no panāktā IX faktora līmeņa un individuālās noslieces uz asiņošanu var apsvērt devu un

ievadīšanas biežuma pielāgošanu. Minimālās koncentrācijas, kas sasniegtas, lietojot 40 SV/kg vienu

reizi nedēļā, apkopotas 5.2. apakšpunktā.

Ja pacients, kurš preparātu lieto pastāvīgai profilaksei, aizmirst lietot kādu devu, attiecīgā deva

jāievada, tiklīdz pacients to atceras, un turpmāk jāievēro ierastais lietošanas grafiks vienu reizi nedēļā.

Nevajadzētu ievadīt divkāršu devu.

Ārstēšana pēc vajadzības

Aizstājterapijas deva un ilgums ir atkarīgs no asiņošanas vietas un smaguma pakāpes (norādījumus par

devām asiņošanas epizožu gadījumā skatīt 1. tabulā).

1. tabula.

Asiņošanas epizožu ārstēšana ar Refixia

Asiņošanas

pakāpe

Ieteicamā Refixia

deva SV/kg

Ieteikumi attiecībā uz lietošanu

Agrīna hemartroze,

asiņošana muskuļos

vai asiņošana mutes

dobumā.

Plašāka

hemartroze,

asiņošana muskuļos

vai hematoma.

Ieteicams lietot vienu devu.

Spēcīga vai

dzīvībai bīstama

asiņošana.

Var lietot papildu devas pa

40 SV/kg.

Ķirurģiskas procedūras

Deva un lietošanas intervāli ķirurģisku procedūru gadījumā ir atkarīgi no veicamās procedūras un

ārstniecības iestādē pieņemtās prakses. Vispārēji ieteikumi ir sniegti 2. tabulā.

2. tabula.

Asiņošanas ārstēšana ar Refixia ķirurģisku procedūru gadījumā

Ķirurģiskas

procedūras veids

Ieteicamā deva

SV/kg ķermeņa

masas

Ieteikumi attiecībā uz lietošanu

Neliela ķirurģiska

procedūra, tostarp

zoba ekstrakcija.

Ja nepieciešams, var lietot papildu

devas.

Apjomīga ķirurģiska

iejaukšanās.

Pirmsoperācijas deva.

Pirmajā nedēļā pēc operācijas ieteicams

lietot divas 40 SV/kg devas (ik pēc 1–

3 dienām).

Refixia ir garš eliminācijas pusperiods,

tādēļ pēcoperācijas periodā pēc pirmās

nedēļas zāļu lietošanas, biežumu var

pagarināt līdz vienai reizei nedēļā, līdz

asiņošana beidzas un brūce ir sadzijusi.

Pediatriskā populācija

Ieteicamā deva pusaudžiem (12-18 gadi) ir tāda pati kā pieaugušajiem: 40 SV/kg ķermeņa masas.

Bērniem vecumā līdz 12 gadiem vēl nav pierādīts Refixia drošums ilgtermiņā.

Lietošanas veids

Intravenozai lietošanai.

Refixia ievada intravenozas bolus injekcijas veidā dažas minūtes pēc pulvera injekcijām

izšķīdināšanas histidīna šķīdinātājā. Ievadīšanas ātrumu pielāgo, ņemot vērā pacienta pašsajūtu, un tas

nedrīkst pārsniegt 4 ml/min.

Norādījumus par zāļu sagatavošanu pirms lietošanas skatīt 6.6. apakšpunktā.

Ja ievadīšanu veic pats pacients vai aprūpētājs, ir nepieciešama atbilstoša apmācība.

4.3.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Alerģiska reakcija pret kāmju proteīniem.

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Hipersensitivitātes reakcijas

Lietojot Refixia, iespējamas alerģiska tipa hipersensitivitātes reakcijas. Zāles satur nelielu daudzumu

kāmju proteīnu. Ja parādās hipersensitivitātes simptomi, pacientiem jāiesaka nekavējoties pārtraukt

zāļu lietošanu un sazināties ar ārstu. Pacienti jāinformē par hipersensitivitātes reakciju agrīnajām

pazīmēm, tostarp lokālu nātreni, ģeneralizētu urtikāriju, spiediena sajūtu krūtīs, sēkšanu, hipotensiju

un anafilaksi.

Šoka gadījumā jāievēro vispārpieņemtie šoka ārstēšanas standarti.

Inhibitori

Pēc cilvēka IX koagulācijas faktoru (rDNA) saturošu zāļu atkātotas lietošanas, jāpārliecinās, vai

pacientiem nav izveidojušās neitralizējošas antivielas (inhibitori), nosakot to daudzumu Bethesda

vienībās (BV) ar atbilstošām bioloģiskām pārbaudēm.

Literatūrā ir ziņojumi, kas norāda uz saistību starp IX faktora inhibitoru un alerģisku reakciju

veidošanos. Tāpēc pacienti, kuriem rodas alerģiskas reakcijas, jāpārbauda attiecībā uz inhibitoru

klātbūtni. Jāņem vērā, ka pacientiem ar IX faktora inhibitoriem turpmāk ievadot IX faktoru, ir

paaugstināts anafilakses risks.

Tā kā IX faktoru saturošas zāles var izraisīt alerģiskas reakcijas, pirmās IX faktora ievadīšanas reizes,

atbilstoši ārstējošā ārsta lēmumam, ir jāveic medicīniskā parsonāla uzraudzībā, lai alerģisku reakciju

gadījumā varētu nodrošināt pienācīgu medicīnisku aprūpi.

IX faktora atlieku aktivitātes gadījumā pastāv interferences risks, veicot Nijmegena modificēto

Bethesda testu inhibitoru noteikšanai. Lai varētu noteikt zemu inhibitoru titru, ir ieteikts veikt iepriekš

uzsildīšanas vai izskalošanas procedūru.

Trombembolija

Trombotisko komplikāciju riska dēļ, ievadot šīs zāles pacientiem ar aknu slimībām, pacientiem

pēcoperācijas periodā, jaundzimušajiem vai pacientiem ar trombožu vai diseminētās intravaskulārās

koagulācijas (DIK) risku ir jānodrošina trombožu un pārtēriņa koagulopātijas agrīno simptomu

klīniskā uzraudzība ar atbilstošām bioloģiskām pārbaudēm. Ieguvums no ārstēšanas ar Refixia šajās

situācijās ir jāvērtē attiecībā pret šo komplikāciju risku.

Kardiovaskulārie notikumi

Pacientiem ar kardiovaskulārā riska faktoriem aizstājterapija ar IX faktoru var paaugstināt

kardiovaskulāro notikumu risku.

Ar katetru saistītas komplikācijas

Pacientiem, kuriem jālieto centrālās venozās pieejas ierīce (CVPI), ir jāņem vērā ar šo ierīci saistīto

komplikāciju risks, tajā skaitā lokālas infekcijas, bakteriēmija un tromboze katetra ievadīšanas vietā.

Pediatriskā populācija

Refixia nav indicēts lietošanai bērniem (līdz 12 gadiem). Iepriekš minētie brīdinājumi attiecas gan uz

pieaugušajiem, gan pusaudžiem (12-18 gadi).

Refixia satur nātriju

Šīs zāles satur mazāk par 1 mmol (23 mg) nātrija katrā flakonā - būtībā tās ir nātriju nesaturošas zāles.

Zāļu lietošanas reģistrēšana

Stingri ieteicams ik reizi, kad pacientam tiek ievadīts Refixia, pierakstīt zāļu nosaukumu un sērijas

numuru, lai saglabātu saikni starp pacientu un ievadīto zāļu sēriju.

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav saņemti ziņojumi par cilvēka IX koagulācijas faktoru (rDNA) saturošu zāļu mijiedarbību ar citām

zālēm.

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Nav veikti dzīvnieku reproduktivitātes pētījumi par IX faktora ietekmi. Tā kā sievietēm B hemofilija

sastopama reti, nav pieredzes ar IX faktora lietošanu grūtniecības un barošanas ar krūti periodā. Tāpēc

grūtniecības un laktācijas periodā IX faktoru drīkst lietot tikai absolūtu indikāciju gadījumā.

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Refixia neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Lietojot rekombinantu IX faktoru saturošas zāles, hipersensitivitāte jeb alerģiskas reakcijas (tostarp

angioedēma, karstums sajūta un dedzināšana infūzijas vietā, drebuļi, sejas pietvīkšana, ģeneralizēta

urtikārija, galvassāpes, lokāla nātrene, hipotensija, miegainība, slikta dūša, nemiera sajūta, tahikardija,

spiediena sajūta krūtīs, tirpšanas sajūta, vemšana, sēkšana) novērotas reti, taču dažos gadījumos tās var

progresēt līdz smagai anafilaksei (tostarp šoka stāvoklim). Dažos gadījumos šīs reakcijas progresēja

līdz smagai anafilaksei, un laika ziņā radās ciešā saistībā ar IX faktora inhibitoru veidošanos (skatīt arī

4.4. apakšpunktu). Ir saņemti ziņojumi par nefrotiskā sindroma attīstību pēc imūnās tolerances

indukcijas uzsākšanas B hemofilijas pacientiem, kuriem izveidojušies IX faktora inhibitori un

anamnēzē novērotas alerģiskas reakcijas.

Ļoti retos gadījumos novērota antivielu veidošanās pret kāmja proteīnu un ar tām saistītas

hipersensitivitātes reakcijas.

B hemofilijas pacientiem var veidoties neitralizējošas antivielas (inhibitori) pret IX faktoru.

Izveidojoties šādiem inhibitoriem, klīniskā atbilde uz zālēm būs nepietiekama. Šādos gadījumos

vēlams vērsties pēc palīdzības specializētā hemofilijas centrā.

Pēc IX faktoru saturošu zāļu ievadīšanas var attīstīties trombembolijas epizodes. Šis risks ir augstāks,

ja tiek lietoti mazāk attīrīti preparāti. Zāļu, kas satur mazāk attīrītu IX faktoru, lietošana tiek saistīta ar

miokarda infarktu, diseminētu intravaskulāro koagulāciju, vēnu trombozi un plaušu emboliju. Lietojot

zāles, kas satur īpaši attīrītu IX faktoru, piemēram, Refixia, šādas nevēlamas blakusparādības attīstās

reti.

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā

Tabulā izmantota MedDRA klasifikācija (orgānu sistēmu klasifikācija un terminoloģija).

Sastopamības biežums definēts šādi: ļoti bieži (≥1/10), bieži (≥1/100 līdz <1/10), retāk (≥1/1000 līdz

<1/100), reti (≥1/10 000 līdz <1/1000), ļoti reti (<1/10 000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem

datiem).

Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma

secībā.

Pabeigtajos klīniskajos pētījumos Refixia lietoja 115 iepriekš ārstēti vīrieši ar vidēji smagu līdz smagu

B hemofiliju (170 pacientgadus).

3. tabula.

Klīniskajos pētījumos konstatēto nevēlamo blakusparādību biežums

Orgānu sistēmu klasifikācija

Nevēlamā blakusparādība

Biežums

Imūnās sistēmas traucējumi

Paaugstināta jutība

Anafilakse

Inhibitori

Retāk

Nav zināmi

Nav zināmi

Sirds funkcijas traucējumi

Paātrināta sirdsdarbība

Retāk

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Slikta dūša

Bieži

Ādas un zemādas audu

bojājumi

Nieze*

Bieži

Vispārēji traucējumi un

reakcijas ievadīšanas vietā

Nogurums

Karstuma viļņi

Reakcijas injekcijas vietā**

Bieži

Retāk

Bieži

*Termins “nieze” attiecas gan uz vispārēju niezi, gan ausu niezi.

**Reakcijas injekcijas vietā: sāpes injekcijas vietā, sāpes infūzijas vietā, tūska injekcijas vietā, eritēma injekcijas vietā un

izsitumi injekcijas vietā.

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts

Pašreiz notiekošā pētījumā ar iepriekš neārstētiem pacientiem anafilakse pēc Refixia lietošanas laika

ziņā attīstījās ciešā saistībā ar IX faktora inhibitoru veidošanos. Nav pietiekamu datu, kas sniegtu

informāciju par inhibitoru sastopamības biežumu iepriekš neārstētiem pacientiem.

Pediatriskā populācija

Refixia ir indicēts lietošanai pacientiem no 12 gadu vecuma. Iepriekš ārstētiem pieaugušajiem un

pusaudžiem (12-18 gadi) netika novērotas Refixia drošuma profila atšķirības.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta

. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās

ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.

Pārdozēšana

Klīniskajos pētījumos tika ziņots par pārdozēšanas gadījumiem ar devu līdz 169 SV/kg. Nav ziņots par

simptomiem, kas saistīti ar pārdozēšanu.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: hemostatiskie līdzekļi, IX asins koagulācijas faktors, ATĶ kods:

B02BD04.

Darbības mehānisms

Refixia ir attīrīts rekombinants cilvēka IX faktors (rFIX) kura proteīna daļai ir piesaistīts 40 kDa

polietilēnglikols (PEG). Refixia vidējā molekulmasa ir aptuveni 98 kDa, bet atsevišķi proteīna daļas

molekulmasa ir 56 kDa. Pēc Refixia aktivācijas peptīds, kas satur 40 kDa polietilēnglikola grupu,

atšķeļas, atstājot dabīgo aktivētā IX faktora molekulu.

IX faktors ir vienas ķēdes glikoproteīns. Tas ir no K vitamīna atkarīgs asinsreces faktors, kas

sintezējas aknās. IX faktoru aktivē XIa faktors un VII faktora/audu faktora komplekss. Aktivēts

IX faktors kopā ar aktivētu VIII faktoru aktivē X faktoru. Aktivētais X faktors pārvērš protrombīnu

trombīnā. Savukārt, trombīna ietekmē fibrinogēns pārvēršas fibrīnā un veidojas asins receklis.

B hemofilija ir ar dzimumu saistīti, iedzimti asins koagulācijas traucējumi, kuriem raksturīgs

samazināts IX faktora līmenis un kuri izraisa spēcīgu asiņošanu locītavās, muskuļos un iekšējos

orgānos, kas var būt spontāna vai saistīta ar traumu vai ķirurģisku iejaukšanos. Aizstājterapija

paaugstina IX faktora līmeni plazmā, dodot iespēju uz laiku koriģēt faktora deficītu un noslieci uz

asiņošanu.

Klīniskā efektivitāte

Pabeigtajā klīnisko pētījumu programmā tika veikts viens 1. fāzes pētījums un četri 3. fāzes,

daudzcentru, nekontrolēti pētījumi.

Profilakse

54 pacienti no visām vecuma grupām tika ārstēti ar profilaktisku devu 40 SV/kg nedēļā. 23 (43%) no

šiem pacientiem nenovēroja asiņošanas epizodes.

Pamatpētījums

Pamatpētījumā bija iekļauti iepriekš ārstēti pacienti — 74 pusaudži (13–17 gadi) un pieaugušie (18–

65 gadi). Pētījumā bija viena atklāta grupa ārstēšanai pēc vajadzības, kuras dalībnieki tika ārstēti

aptuveni 28 nedēļas, un divas profilaktiskās ārstēšanas grupas, kuru dalībnieki ar vienkārši maskētās

randomizācijas metodi bija iedalīti divās grupās – vieni aptuveni 52 nedēļas vienreiz nedēļā lietoja

10 SV/kg, otri - 40 SV/kg. Salīdzinot ārstēšanu ar 10 SV/kg un 40 SV/kg devu, gada laikā pacientiem,

kuri lietoja 40 SV/kg devu, asiņošanu novēroja par 49% retāk (95%TI: 5%;73%) nekā pacientiem, kuri

lietoja 10 SV/kg (p<0,05).

Vidējais (starpkvartiļu intervāls) kopējais asiņošanas biežums gadā (ABG) pacientiem (13–65 gadi),

kuri lietoja profilaktisko devu 40 SV/kg vienreiz nedēļā, bija 1,04 (0,00; 4,01), savukārt traumas

izraisītas ABG - 0,00 (0,00; 2,05), locītavu ABG - 0,97 (0,00; 2,07) un spontānas ABG - 0,00 (0,00;

0,99).

Svarīgi ņemt vērā, ka dažādu faktora koncentrāciju un dažādu klīnisko pētījumu ABG nav

salīdzināms.

Šajā pamatpētījumā ar pusaudžiem un pieaugušajiem 16 no 29 pacientiem, kuri bija iekļauti 40 SV/kg

profilaktiskās ārstēšanas grupā, novēroja 70 asiņošanas epizodes uz profilaktiskās ārstēšanas fona. No

visām asiņošanas epizodēm, kas attīstījās uz profilaktiskās ārstēšanas fona, sekmīgi izārstēt izdevās

97,1% (67 no 69 novērtētajām asiņošanām). Kopumā 69 (98,6%) no šīm 70 asiņošanas epizodēm

izdevās novērst ar vienu injekciju. Vieglas un vidēji smagas asiņošanas epizodes tika ārstētas ar

40 SV/kg Refixia.

No 29 ārstētajiem pieaugušajiem un pusaudžiem 13 pacientu 20 mērķa locītavas vienu gadu tika

ārstētas ar profilaktisku devu 40 SV/kg vienreiz nedēļā. Pētījuma beigās astoņpadsmit no šīm

20 locītavām (90%) vairs netika uzskatītas par mērķa locītavām.

Ārstēšana pēc vajadzības

Pamatpētījumā bija 15 nerandomizētu pacientu grupa, kuras pacienti pēc vajadzības vieglas un vidēji

smagas asiņošanas gadījumā saņēma 40 SV/kg devu, savukārt smagas asiņošanas gadījumā —

80 SV/kg. Kopējais asiņošanas ārstēšanas efektivitātes rādītājs (rezultāts novērtēts kā izcils vai labs)

bija 95% un 98% asiņošanas epizožu tika ārstētas ar vienu vai divām injekcijām.

Pediatriskā populācija

Refixia lietošana bērniem līdz 12 gadu vecumam nav indicēta (skatīt 4.2. apakšpunktā informāciju par

lietošanu pediatriskā populācijā). Tika veikt pētījums, kurā piedalījās 25 iepriekš ārstēti pediatriskie

pacienti (vecumā no 0–12 gadiem), kuri saņēma profilaktisko devu 40 SV/kg vienreiz nedēļā.

Bērniem 0–12 gadu vecumā vidējais (starpkvartiļu intervāls) asiņošanas biežums gadā bija 1,0 (0,00;

2,06) un spontānas asiņošanas biežums - 0,00 (0,00; 0,00).

Asiņošanas ārstēšanā pediatriskajiem pacientiem kopējais asiņošanas sekmīgas novēršanas rādītājs

(rezultāts novērtēts kā izcils vai labs) bija 93% (39 no 42 asiņošanas epizodēm) un 36 (86%) no šīm

asiņošanas epizodēm tika novērstas ar 1 Refixia injekciju, bet 5 (12%) — ar 2 Refixia injekcijām.

Eiropas Zāļu aģentūra ir atlikusi pētījuma par Refixia lietošanu iepriekš neārstētiem pacientiem

turpmāku veikšanu (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā).

Kopējā hemostatiskā efektivitāte

Vieglas un vidēji smagas asiņošanas epizodes tika ārstētas ar Refixia 40 SV/kg devu, bet smagas

asiņošanas epizodes ar 80 SV/kg devu, ja kā smaga tika novērtēta viena asiņošanas epizode. Kopējo

hemostatisko efektivitāti novērtēja pacients vai aprūpētājs (pacientiem, kuri zāles saņēma mājās) vai

pētījuma centra pētnieks (pacientiem, kuri zāles saņēma veselības aprūpes speciālista uzraudzībā),

izmantojot 4 vērējumu skalu — izcila, laba, viduvēja vai slikta hemostāze. Kopējais asiņošanas

sekmīgas novēršanas rādītājs (rezultāts novērtēts kā izcils vai labs) bija 93% (551 no 591). No

597 ārstētajām asiņošanas epizodēm, kuras novēroja 79 (75%) no 105 pacientiem, 521 (87%)

asiņošanas epizodes izdevās novērst ar 1 Refixia injekciju un 60 (10%) — ar 2 Refixia injekcijām.

Asiņošanas sekmīgas novēršanas rādītājs un nepieciešamā zāļu deva nebija atkarīgi no asiņošanas

lokalizācijas. Asiņošanas epizožu sekmīgas novēršanas rādītājs nebija atkarīgs arī no tā, vai asiņošana

bija traumas izraisīta vai spontāna.

Ķirurģiskas procedūras

Trīs pētījumos, no kuriem viens bija ķirurģijas pētījums, kopā tika pētītas 15 apjomīgas un 26 nelielas

ķirurģiskas procedūras (pacientu vecums 13–56 gadi). Pētījumos Refixia hemostatisko efektivitāti

apstiprināja 100% sekmīgais rezultāts 15 apjomīgās ķirurģiskās procedūrās. Visas novērtētās nelielās

ķirurģiskās procedūras noritēja veiksmīgi.

Konkrētā ķirurģijas pētījumā tika veikta efektivitātes analīze13 apjomīgām operācijām, kas tika

veiktas 13 iepriekš ārstētiem pusaudžiem un pieaugušiem pacientiem. Pētījumā tika veiktas

9 ortopēdiskas, 1 kuņģa-zarnu trakta un 3 mutes dobuma operācijas. Pacientiem operācijas dienā tika

injicēta viena 80 SV/kg deva pirms operācijas un pēcoperācijas periodā pacienti saņēma 40 SV/kg

devu. Pirms operācijas injicētā 80 SV/kg Refixia deva bija efektīva, un nevienam no pacientiem

operācijas dienā nebija nepieciešama papildus deva. Pēcoperācijas periodā 1.–6. un 7.–13. dienā

vidējais 40 SV/kg ievadīto papildus devu skaits bija attiecīgi 2,0 un 1,5. Vidējā kopējā Refixia deva

operācijas laikā un pēc tās bija 241 SV/kg (robežās no 81–460 SV/kg).

5.2.

Farmakokinētiskās īpašības

Refixia ir raksturīgs ilgāks eliminācijas pusperiods nekā nemodificētam IX faktoram. Visi

farmakonētikas pētījumi ar Refixia tika veikti iepriekš ārstētiem ar B hemofilijas pacientiem

(IX faktors ≤2%). Tika analizēti plazmas paraugi ar vienas fāzes asinsreces testu.

Līdzsvara koncentrācijas farmakokinētiskie rādītāji pusaudžiem un pieaugušajiem ir atspoguļoti

4. tabulā.

4. tabula.

Refixia (40 SV/kg) līdzsvara koncentrācijas farmakokinētiskie rādītāji pusaudžiem

un pieaugušajiem (ģeometriskais vidējais (VK%))

FK rādītājs

13–17 gadi

N=3

≥18 gadi

N=6

Eliminācijas pusperiods (t

) (stundas)

103 (14)

115 (10)

Stāvokļa pakāpeniska uzlabošanās (SU)

(SV/ml uz SV/kg)

0,018 (28)

0,019 (20)

Laukums zem līknes (AUC)

0–168 h

91 (22)

93 (15)

(SV*stundas/ml)

Klīrenss (CL) (ml/stundas/kg)

0,4 (17)

0,4 (11)

Vidējais rezidences laiks (MRT) (stundas)

144 (15)

158 (10)

Izkliedes tilpums (Vss) (ml/kg)

61 (31)

66 (12)

IX faktora aktivitāte 168 h pēc devas

ievadīšanas (SV/ml)

0,29 (19)

0,32 (17)

Klīrenss = klīrenss attiecībā pret ķermeņa masu; stāvokļa pakāpeniska uzlabošanās = stāvokļa pakāpeniska uzlabošanās

30 minūtes pēc devas injicēšanas, izkliedes tilpums = izkliedes tilpums attiecībā pret ķermeņa masu līdzsvara stāvoklī. VK =

variācijas koeficients.

Visiem pacientiem, kuri tika novērtēti līdzsvara koncentrācijas farmakokinētikas sesijā, IX faktora

aktivitātes līmenis 168 stundas pēc devas ievadīšanas, lietojot 40 SV/kg devu vienreizi nedēļā, bija

augstāks par 0,24 SV/ml.

Vienas Refixia devas farmakokinētiskie rādītāji ir ietverti 5. tabulā

Refixia lietošana bērniem līdz 12

gadu vecumam nav indicēta.

5. tabula.

Vienas Refixia devas (40 SV/kg) farmakokinētiskie rādītāji pēc vecuma

(ģeometriskais vidējais (VK%))

FK rādītājs

0–6 gadi

N=12

7–12 gadi

N=13

13–17 gadi

N=3

≥18 gadi

N=6

Eliminācijas

pusperiods (t

(stundas)

70 (16)

76 (26)

89 (24)

83 (23)

Stāvokļa

pakāpeniska

uzlabošanās (SU)

(SV/ml uz SV/kg)

0,015 (7)

0,016 (16)

0,020 (15)

0,023 (11)

Laukums zem

līknes (AUC)

(SV*stundas/ml)

46 (14)

56 (19)

80 (35)

91 (16)

Klīrenss, CL

(ml/stundas/kg)

0,8 (13)

0,6 (22)

0,5 (30)

0,4 (15)

Vidējais

rezidences laiks

(MRT) (stundas)

95 (15)

105 (24)

124 (24)

116 (22)

Izkliedes tilpums

(Vss) (ml/kg)

72 (15)

68 (22)

59 (8)

47 (16)

IX faktora

aktivitāte 168 h

pēc devas

ievadīšanas

(SV/ml)

0,08 (16)

0,11 (19)

0,15 (60)

0,17 (31)

Klīrenss = klīrenss attiecībā pret ķermeņa masu; stāvokļa pakāpeniska uzlabošanās = stāvokļa pakāpeniska uzlabošanās

30 minūtes pēc devas injicēšanas, izkliedes tilpums = izkliedes tilpums attiecībā pret ķermeņa masu līdzsvara stāvoklī. VK =

variācijas koeficients.

Atbilstoši prognozēm bērniem un pusaudžiem klīrensa attiecībā pret ķermeņa masu rādītājs bija

augstāks nekā pieaugušajiem. Bērniem un pusaudžiem klīniskajos pētījumos devas pielāgošana nebija

nepieciešama.

Vidējās minimālās koncentrācijas līdzsvara stāvoklī atspoguļotas 6. tabulā; ņemti vērā visi pirms

kārtējās devas veiktie mērījumi līdzsvara stāvoklī ik pēc 8 nedēļām visiem pacientiem, kuri lietoja

40 SV/kg devu vienreiz nedēļā. Refixia lietošana bērniem līdz 12 gadu vecumam nav indicēta.

6. tabula. Refixia (40 SV/kg) vidējā minimālā* līdzsvara koncentrācija

0–6 gadi

N=12

7–12 gadi

N=13

13–17 gadi

N=9

18–65 gadi

N=20

Aprēķinātā

vidējā IX faktora

minimālā

koncentrācija

SV/ml

(95% TI)

0,15

(0,13;0,18)

0,19

(0,16;0,22)

0,24

(0,20;0,28)

0,29

(0,26;0,33)

* IX faktora līmenis = IX faktora aktivitāte, kas novērtēta pirms nākamās iknedēļas devas (5–10 dienas pēc devas lietošanas)

līdzsvara stāvoklī.

Farmakokinētika tika pētīta 16 pieaugušajiem un pusaudžiem, no kuriem 6 pacientiem bija normāla

ķermeņa masa (ĶMI 18,5–24,9 kg/m

) un 10 pacientiem bija liekais svars (ĶMI 25–29,9 kg/m

Pacientiem ar normālu ķermeņa masu un pacientiem ar lieko svaru acīmredzamas farmakokinētisko

īpašību atšķirības netika atklātas.

5.3.

Preklīniskie dati par drošumu

Atkārtotu devu toksicitātes pētījumā ar pērtiķiem 3 stundas pēc zāļu lietošanas novēroja vieglu un

pārejošu ķermeņa trīci, kas mazinājās 1 stundas laikā. Šādu ķermeņa trīci novēroja, lietojot Refixia

devās (3750 SV/kg), kas 90 reizes pārsniedz cilvēkiem rekomendēto devu (40 SV/kg). Trīci izraisošie

mehānismi netika atklāti. Klīniskajos pētījumos par trīci netika ziņots.

Neklīniskajos standartpētījumos ar žurkām un pērtiķiem iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu un

atkārtotu devu toksicitāti neliecina par risku cilvēkam.

Atkārtotas devas toksicitātes pētījumos ar žurkām un pērtiķiem 40 kDa polietilēnglikolu (PEG)

smadzeņu asinsvadu pinuma epitēlija šūnās noteica ar imunohistoķīmiskās krāsošanas metodi. Šī

atrade nebija saistīta ar audu bojājumu vai pataloģiskām klīniskām pazīmēm.

Izkliedes un izvadīšanas pētījumos ar pelēm un žurkām novēroja, ka Refixia 40 kDa polietilēnglikola

(PEG) grupa plaši izplatās orgānos un tiek izvadīta no tiem, un ar plazmas starpniecību nonāk urīnā

(44–56%) un fēcēs (28–50%). Saskaņā ar modelētajiem datiem, kas iegūti, izmantojot žurkām

novērotos terminālos eliminācijas pusperiodus (15–49 dienas) audu izkliedes pētījumos, 40 kDa

polietilēnglikola (PEG) grupa līdzsvara koncentrāciju visos cilvēka audos sasniedz pēc 1–2 gadu ilgas

ārstēšanas.

Nav veikti ilgtermiņa pētījumi ar dzīvniekiem par iespējamo Refixia kancerogēno iedarbību vai

pētījumi par Refixia genotoksicitāti un fertilitāti, kā arī ietekmi uz attīstību vai reproduktivitāti.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

Pulveris

Nātrija hlorīds

Histidīns

Saharoze

Polisorbāts 80

Mannīts

Nātrija hidroksīds (pH korekcijai)

Sālsskābe (pH korekcijai)

Šķīdinātājs

Histidīns

Ūdens injekcijām

Nātrija hidroksīds (pH korekcijai)

Sālsskābe (pH korekcijai)

6.2.

Nesaderība

Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt ar citām zālēm vai izšķīdināt ar infūziju

šķīdumiem, izņemot iepakojumā ietverto histidīna šķīdinātāju.

6.3.

Uzglabāšanas laiks

Neatvērtā veidā

2 gadi. Uzglabāšanas laikā Refixia drīkst uzglabāt temperatūrā līdz 30°C vienu laika posmu, kas

nepārsniedz 6 mēnešus. Ja zāles izņemtas no ledusskapja, tās nedrīkst ievietot ledusskapī atkārtoti.

Lūdzu, atzīmējiet uz zāļu ārējā iepakojuma laiku, kad sākta uzglabāšana istabas temperatūrā.

Pēc šķīduma sagatavošanas

Sagatavota šķīduma ķīmiskā un fizikālā stabilitāte saglabājas 24 stundas, uzglabājot ledusskapī (2°C –

8°C), un 4 stundas, uzglabājot istabas temperatūrā (≤30°C).

Mikrobioloģiskā piesārņojuma riska dēļ, zāles ir jāizlieto tūlīt pēc atšķaidīšanas. Ja pēc šķīduma

sagatavošanas zāles neizlieto nekavējoties, atbildību par uzglabāšanas laika un nosacījumu ievērošanu

līdz lietošanai uzņemas lietotāji, un istabas temperatūrā zāles nav ieteicams uzglabāt ilgāk par

4 stundām (≤30°C) vai ledusskapī (2°C – 8°C) — ilgāk par 24 stundām, ja vien šķīduma sagatavošana

netika veikta kontrolētos un apstiprinātos aseptiskos apstākļos.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C). Nesasaldēt.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Par uzglabāšanu istabas temperatūrā un uzglabāšanas nosacījumus pēc zāļu sagatavošanas skatīt 6.3.

apakšpunktā.

6.5.

Iepakojuma veids un saturs

Katra iepakojuma saturs:

1 stikla flakons (I klases) ar pulveri un hlorbutilgumijas aizbāzni;

1 sterils flakona adapteris šķīduma sagatavošanai;

1 pilnšļirce, kurā ir 4 ml histidīna šķīdinātāja, ar virzuļa fiksatoru (polipropilēna), gumijas

virzuli (brombutila) un šļirces uzgali ar aizbāzni (brombutila);

1 virzuļa kāts (polipropilēna).

Iepakojumā pa vienam.

6.6.

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Refixia ir paredzēts intravenozai ievadīšanai pēc pulvera izšķīdināšanas ar šļircē iepildīto šķīdinātāju.

Sagatavotajam šķīdumam jābūt dzidram un bezkrāsainam, kurā nav redzamas daļiņas. Pirms

ievadīšanas vizuāli jāpārbauda, vai sagatavotajās zālēs nav redzamas daļiņas vai krāsas izmaiņas.

Nedrīkst lietot šķīdumus, kas ir duļķaini vai satur nogulsnes.

Ieteikumus par zāļu sagatavošanu pirms lietošanas skatīt lietošanas instrukcijā.

Ievadīšanas ātrums jāpielāgo pacienta pašsajūtai, bet tas nedrīkst pārsniegt 4 ml/min.

Būs nepieciešams arī infūzijas komplekts (caurulīte un tauriņveida adata), sterilas spirta salvetes,

marles tamponi un plāksteri. Iepriekš minētie piederumi nav iekļauti Refixia iepakojumā.

Vienmēr ievērojiet aseptiskos apstākļus.

Atkritumu likvidēšana

Pēc injekcijas veikšanas drošā veidā izmetiet šļirci ar infūzijas komplektu un flakonu ar adapteri.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāizmet atbilstoši vietējām prasībām.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK 2880 Bagsværd

Dānija

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI

EU/1/17/1193/001

EU/1/17/1193/002

EU/1/17/1193/003

9.

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums:

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/212538/2017

EMEA/H/C/004178

EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai

Refixia

beta-nonakoga pegols

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Refixia. Tajā ir paskaidrots, kā

aģentūra ir vērtējusi šīs zāles, lai ieteiktu to reģistrāciju Eiropas Savienībā un sniegtu lietošanas

nosacījumus. Tas nav paredzēts kā praktiski ieteikumi par Refixia lietošanu.

Lai saņemtu praktisku informāciju par Refixia lietošanu, pacientiem jāizlasa zāļu lietošanas instrukcija

vai jāsazinās ar ārstu vai farmaceitu.

Kas ir Refixia un kāpēc tās lieto?

Refixia ir zāles, ko lieto, lai ārstētu un novērstu asiņošanu pacientiem ar B hemofiliju — iedzimtu

asiņošanas traucējumu, ko izraisa asins recēšanas proteīna, ko dēvē par IX faktoru, trūkums. Šīs zāles

var lietot pieaugušajiem un bērniem no 12 gadu vecuma.

Refixia satur aktīvo vielu beta-nonakoga pegolu.

Kā lieto Refixia?

Refixia var iegādāties tikai pret recepti, un ārstēšana jāveic tāda ārsta uzraudzībā, kuram ir pieredze

hemofilijas ārstēšanā.

Refixia ir pieejamas kā pulveris un šķidrums, ko sajauc injekciju šķīduma pagatavošanai ievadīšanai

vēnā. Zāļu deva un ievadīšanas biežums ir atkarīgs no tā, vai Refixia tiek lietotas asiņošanas ārstēšanai

vai profilaksei, vai arī asiņošanas mazināšanai operācijas laikā, no asiņošanas apjoma un vietas, kā arī

no pacienta ķermeņa masas. Sīkāku informāciju par šo zāļu lietošanu skatīt zāļu aprakstā (kas arī ir

EPAR daļa).

Ja pacienti vai viņu aprūpētāji ir attiecīgi apmācīti, viņi var veikt Refixia injekcijas paši mājas

apstākļos. Sīkāku informāciju skatīt zāļu lietošanas instrukcijā.

Refixia

EMA/212538/2017

Page 2/3

Refixia darbojas?

Pacientiem ar B hemofiliju ir IX faktora – normālam asins recēšanas procesam nepieciešamā proteīna –

deficīts, tāpēc viņiem viegli rodas asiņošanas. Refixia aktīvā viela beta-nonakoga pegols darbojas

organismā tāpat kā cilvēka IX faktors. Tā aizstāj trūkstošo IX faktoru, tādējādi palīdzot asinīm sarecēt

un nodrošinot īslaicīgu asiņošanas kontroli.

Kādas bija Refixia priekšrocības šajos pētījumos?

Ir pierādīts, ka Refixia ir iedarbīgas gan asiņošanas ārstēšanā, gan zemu epizožu skaita uzturēšanā.

Pētījumā, kurā piedalījās 74 pieaugušie un pusaudži vecumā no 13 gadiem, 29 pacientiem, kuriem

nozīmēja Refixia kā iknedēļas profilakses terapiju, bija aptuveni 1 asiņošanas epizode gadā, un

15 pacientiem, kuriem deva Refixia asiņošanas ārstēšanai pēc vajadzības, bija aptuveni 16 asiņošanas

epizodes gadā. Turklāt, kad radās asiņošana, zāles Refixia tika novērtētas kā izcilas vai labas aptuveni

92 % asiņošanas epizožu ārstēšanā. Ar vienu Refixia injekciju novērsa 87 % asiņošanas epizožu.

Otrajā pētījumā, kurā piedalījās 25 bērni līdz 13 gadiem, visiem pacientiem deva Refixia kā iknedēļas

profilaktisko terapiju. Pacientiem bija aptuveni 1 asiņošanas epizode gadā, un zāles Refixia tika

novērtētas kā izcilas vai labas aptuveni 93 % asiņošanas epizožu ārstēšanā. Aptuveni 86 % asiņošanas

epizožu novērsa ar vienu Refixia injekciju.

Kāds risks pastāv, lietojot Refixia?

Lietojot Refixia, paaugstinātas jutības (alerģiskas) reakcijas (kas var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem)

novērotas reti, un tās var ietvert pietūkumu, dedzināšanu un dzelošu sajūtu injekcijas vietā, drebuļus,

pietvīkumu, niezošus izsitumus, galvassāpes, nātreni, pazeminātu asinsspiedienu, letarģiju, sliktu dūšu

un vemšanu, nemieru, paātrinātu sirdsdarbību, spiedošu sajūtu krūtīs un aizdusu. Dažos gadījumos šīs

reakcijas var būt smagas.

Pēc ārstēšanas ar IX faktora zālēm dažiem pacientiem var attīstīties “inhibitori” (antivielas) pret

IX faktoru, kas var pārtraukt zāļu iedarbību, kā rezultātā zūd asiņošanas kontrole. Zāles IX faktora

ārstēšanai var izraisīt arī asins recekļu veidošanos asinsvados.

Refixia nedrīkst lietot pacienti ar alerģiju pret kāmju proteīniem. Pilnu visu ziņoto blakusparādību un

ierobežojumu sarakstu skatīt zāļu lietošanas instrukcijā.

Kāpēc Refixia tika apstiprinātas?

Aģentūras Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) nolēma, ka ieguvums, lietojot Refixia, pārsniedz

šo zāļu radīto risku, un ieteica apstiprināt šīs zāles lietošanai ES.

Pētījumos novērtēja Refixia kā efektīvu līdzekli asiņošanas epizožu ārstēšanai un asiņošanas

novēršanai pacientiem ar B hemofiliju un secināja, ka zāļu lietošanas drošums ir pielīdzināms

IX faktora zāļu lietošanas drošumam. Tomēr pēc ilgtermiņa terapijas daļa zāļu Refixia aktīvās vielas

(saukta par PEG) var uzkrāties organismā, tostarp smadzeņu asinsvadu pinumā. Tā kā tas varētu

izraisīt problēmas, it īpaši bērniem līdz 12 gadu vecumam, zāles Refixia ir apstiprinātas tikai lietošanai

pieaugušajiem un bērniem no 12 gadu vecuma.

Kas tiek darīts, lai garantētu drošu un efektīvu Refixia lietošanu?

Uzņēmums, kas piedāvā tirgū Refixia, veiks pētījumu, lai noteiktu iespējamo PEG uzkrāšanās ietekmi

smadzeņu asinsvadu pinumā un citos orgānos.

Refixia

EMA/212538/2017

Page 3/3

Zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā tika ietverti ieteikumi un piesardzības pasākumi, kas jāievēro

veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem, lai garantētu drošu un efektīvu Refixia lietošanu.

Cita informācija par Refixia

Pilns Refixia EPAR teksts ir atrodams aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports. Lai saņemtu sīkāku informāciju par ārstēšanu ar

Refixia, izlasiet zāļu lietošanas instrukciju (kas arī ir EPAR daļa) vai sazinieties ar ārstu vai farmaceitu.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju