Jevtana

Eiropas Savienība - latviešu - EMA (European Medicines Agency)

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

09-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

09-10-2019

Aktīvā sastāvdaļa:
cabazitaxel
Pieejams no:
sanofi-aventis groupe 
ATĶ kods:
L01CD
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
cabazitaxel
Ārstniecības grupa:
Antineoplastiskie līdzekļi,pārstāvji,
Ārstniecības joma:
Prostatas audzēji
Ārstēšanas norādes:
Jevtana kombinācijā ar prednizonu vai prednizolonu ir indicēts pacientu ārstēšanai ar hormonālo refraktoru metastātisku prostatas vēzi, kas iepriekš tika ārstēti ar docetakselu saturošu shēmu.
Produktu pārskats:
Revision: 17
Autorizācija statuss:
Autorizēts
Autorizācija numurs:
EMEA/H/C/002018
Autorizācija datums:
2011-03-17
EMEA kods:
EMEA/H/C/002018

Dokumenti citās valodās

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - bulgāru

09-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - bulgāru

09-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - bulgāru

05-05-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - spāņu

09-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - spāņu

09-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - spāņu

05-05-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - čehu

09-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - čehu

09-10-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - dāņu

09-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - dāņu

09-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - dāņu

05-05-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - vācu

09-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - vācu

09-10-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - igauņu

09-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - igauņu

09-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - igauņu

05-05-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - grieķu

09-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - grieķu

09-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - grieķu

05-05-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - angļu

09-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - angļu

09-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - angļu

05-05-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - franču

09-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - franču

09-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - franču

05-05-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - itāļu

09-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - itāļu

09-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - itāļu

05-05-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - lietuviešu

09-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - lietuviešu

09-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - lietuviešu

05-05-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - ungāru

09-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - ungāru

09-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - ungāru

05-05-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - maltiešu

09-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - maltiešu

09-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - maltiešu

05-05-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - holandiešu

09-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - holandiešu

09-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - holandiešu

05-05-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - poļu

09-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - poļu

09-10-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - portugāļu

09-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - portugāļu

09-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - portugāļu

05-05-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - rumāņu

09-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - rumāņu

09-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - rumāņu

05-05-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovāku

09-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovāku

09-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovāku

05-05-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovēņu

09-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovēņu

09-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovēņu

05-05-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - somu

09-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - somu

09-10-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - zviedru

09-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - zviedru

09-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - zviedru

05-05-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - norvēģu bukmols

09-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - norvēģu bukmols

09-10-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - īslandiešu

09-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - īslandiešu

09-10-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - horvātu

09-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - horvātu

09-10-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - horvātu

05-05-2017

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

JEVTANA 60 mg koncentrāts un šķīdinātājs infūziju šķīduma pagatavošanai

cabazitaxelum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas

attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

Kas ir JEVTANA un kādam nolūkam tās lieto

Kas Jums jāzina pirms JEVTANA lietošanas

Kā lietot JEVTANA

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt JEVTANA

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Jevtana un kādam nolūkam to lieto

Jūsu zāļu nosaukums ir JEVTANA. To starptautiskais nosaukums ir kabazitaksels. Tās pieder zāļu

grupai, ko sauc par "taksāniem" un ko izmanto vēža ārstēšanai.

JEVTANA lieto, lai ārstētu priekšdziedzera vēzi, kas progresējis pēc cita veida ķīmijterapijas

lietošanas. Tas darbojas, apstādinot šūnu augšanu un dalīšanos.

Jūsu terapijas sastāvdaļa būs arī iekšķīga kortikosteroīdu zāļu (prednizona vai prednizolona) lietošana

katru dienu. Sīkāku informāciju par šīm zālēm jautājiet savam ārstam.

2.

Kas Jums jāzina pirms Jevtana lietošanas

Nelietojiet JEVTANA šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret kabazitakselu, citiem taksāniem, polisorbātu 80 vai

kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jūsu leikocītu skaits ir pārāk mazs (neitrofilo leikocītu skaits ir mazāks par vai vienāds ar

1500/mm

ja Jums ir smagi aknu darbības traucējumi;

ja Jums nesen ievadīta vai drīzumā tiks ievadīta vakcīna pret dzelteno drudzi.

Ja kāds no iepriekš minētiem faktiem attiecas uz Jums, JEVTANA nedrīkst ievadīt. Ja neesat

pārliecināts, pirms JEVTANA ievadīšanas konsultējieties ar savu ārstu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms katras JEVTANA ievadīšanas reizes Jums tiks veiktas asins analīzes, lai pārliecinātos, ka asins

šūnu skaits ir pietiekams, kā arī aknu un nieru darbība ir pietiekami laba, lai varētu lietot JEVTANA.

Nekavējoties informējiet savu ārstu šādos gadījumos:

ja Jums ir drudzis. JEVTANA lietošanas laikā ir lielāka iespēja, ka Jums būs samazināts

leikocītu skaits. Ārsts kontrolēs Jūsu asins analīžu rezultātus un vispārējo stāvokli, lai

noskaidrotu, vai Jums nav infekcijas pazīmju. Pietiekama asins šūnu skaita uzturēšanai viņš var

nozīmēt Jums citas zāles. Ja leikocītu skaits ir mazs, var rasties dzīvībai bīstama infekcija.

Pirmā infekcijas izpausme var būt drudzis, tādēļ tad, ja Jums rodas drudzis, nekavējoties

paziņojiet par to savam ārstam;

ja Jums jebkad ir bijusi alerģija. JEVTANA terapijas laikā var rasties nopietnas alerģiskas

reakcijas;

ja Jums ir smaga vai ilgstoša caureja, slikta dūša (šķebināšana) vai vemšana. Visas šīs parādības

var izraisīt smagu organisma atūdeņošanos. Iespējams, kā ārstam būs jānozīmē Jums terapija;

ja Jums ir tirpšanas, durstīšanas, dedzināšanas sajūta vai pazemināta jutība plaukstās vai pēdās;

ja Jums ir jebkāda zarnu asiņošana vai izkārnījumu krāsas izmaiņas, vai sāpes vēderā. Ja

asiņošana vai sāpes ir stipras, ārsts pārtrauks Jūsu ārstēšanu ar JEVTANA, jo JEVTANA var

paaugstināt asiņošanas vai zarnas sienas plīsuma risku;

ja Jums ir nieru darbības traucējumi;

ja ārstēšanas laikā Jums rodas aknu darbības traucējumi;

ja Jums nozīmīgi palielinās vai samazinās dienā izdalītā urīna tilpums.

Ja kāds no iepriekš minētajiem faktiem attiecas uz Jums, nekavējoties paziņojiet par to savam ārstam.

Ārsts var samazināt Jūsu JEVTANA devu vai pārtraukt tā lietošanu.

Citas zāles un Jevtana

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu

lietot. Tas attiecas arī uz zālēm, ko var iegādāties bez receptes. Tas nepieciešams, jo citas zāles var

ietekmēt JEVTANA darbību vai JEVTANA var ietekmēt citu zāļu darbību. Šādas zāles ir:

ketokonazols, rifampicīns (infekciju ārstēšanai);

karbamazepīns, fenobarbitāls vai fenitoīns (krampju ārstēšanai);

asinszāles (Hypericum perforatum) preparāti (ārstniecības augu preparāti depresijas un citu

stāvokļu ārstēšanai);

statīni (piemēram, simvastatīns, lovastatīns, atorvastatīns, rosuvastatīns vai pravastatīns;

holesterīna līmeņa pazemināšanai asinīs);

valsartāns (hipertensijas ārstēšanai);

repaglinīds (diabēta ārstēšanai).

JEVTANA terapijas laikā pirms vakcīnu lietošanas konsultējieties ar savu ārstu.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

JEVTANA nedrīkst lietot grūtniecēm un sievietēm reproduktīvā vecumā, ja viņas nelieto

kontracepciju.

JEVTANA nedrīkst lietot bērna barošanas ar krūti periodā.

Dzimumattiecību laikā izmantojiet prezervatīvu, ja Jūsu partnerei ir vai ir iespējama grūtniecība.

JEVTANA var būt Jūsu spermā un ietekmēt augli. Jums ieteicams nekļūt par tēvu terapijas laikā un

līdz 6 mēnešus pēc terapijas beigām, kā arī konsultēties par spermas saglabāšanu pirms terapijas, jo

JEVTANA var ietekmēt vīriešu auglību.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Šo zāļu lietošanas laikā Jums var rasties nogurums vai reibonis. Ja šādas parādības rodas, nevadiet

transportlīdzekli, nelietojiet darbarīkus un neapkalpojiet mehānismus, līdz Jums nav kļuvis labāk.

JEVTANA satur etilspirtu (alkoholu)

Šīs zāles satur 15 tilp.% etilspirta (alkohola), kas atbilst 14 ml alus vai 6 ml vīna. Šīs zāles var būt

kaitīgas pacientiem ar atkarību no alkohola.

Tas ir jāievēro, ja esat paaugstināta riska grupā, piemēram, kā pacients ar aknu slimību vai epilepsiju.

3.

Kā lietot Jevtana

Norādījumi par lietošanu

Lai mazinātu alerģisku reakciju risku, pirms JEVTANA ievadīšanas Jums nozīmēs pretalerģijas zāles.

JEVTANA Jums ievadīs ārsts vai medicīnas māsa.

Pirms ievadīšanas JEVTANA jāsagatavo lietošanai (jāatšķaida). Šajā lietošanas instrukcijā

ārstiem, medicīnas māsām un farmaceitiem sniegta praktiska informācija par rīkošanos ar

JEVTANA un tā ievadīšanu.

JEVTANA ievadīs ar pilienu infūziju Jūsu vēnā (intravenoza ievadīšana) slimnīcā, un infūzijas

ilgums būs aptuveni viena stunda.

Terapijas laikā Jums katru dienu būs iekšķīgi jālieto arī kortikosteroīdu līdzeklis (prednizons vai

prednizolons).

Cik daudz un cik bieži jāveic JEVTANA infūzija

Parastā deva atkarīga no Jūsu ķermeņa virsmas laukuma. Ārsts aprēķinās Jūsu ķermeņa virsmas

laukumu kvadrātmetros (m

) un izlems, kāda deva Jums nepieciešama.

Parasti infūziju Jums ievadīs vienu reizi ik pēc 3 nedēļām.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Ārsts ar

Jums pārrunās to un izskaidros Jūsu terapijas iespējamo risku un sniegto ieguvumu.

Nekavējoties apmeklējiet ārstu, ja Jums rodas kāda no šīm blakusparādībām:

drudzis (paaugstināta temperatūra). Tas rodas ļoti bieži (var rasties vairāk nekā 1 no

10 cilvēkiem).

smags ķermeņa šķidruma zudums (dehidratācija). Tas rodas bieži (var rasties ne vairāk kā 1 no

10 cilvēkiem). Tas var rasties, ja Jums ir smaga vai ilgstoša caureja, drudzis vai vemšana.

stipras vai nepārejošas sāpes vēderā. Tās var rasties, ja Jums ir kuņģa, barības vada vai zarnu

plīsums (kuņģa-zarnu trakta perforācija). Tas var izraisīt nāvi.

Ja kāds no augstāk minētajiem faktiem attiecas uz Jums, nekavējoties informējiet par to savu ārstu.

Citas blakusparādības ir šādas.

Ļoti bieži

(var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):

samazināts eritrocītu (anēmija) vai leikocītu (kas svarīgi infekcijas novēršanā) skaits,

samazināts trombocītu skaits (kā rezultātā paaugstinās asiņošanas risks),

ēstgribas zudums (anoreksija),

garšas sajūtas izmaiņas,

elpas trūkums,

klepus,

gremošanas traucējumi, tai skaitā slikta dūša (šķebināšana), vemšana, caureja vai

aizcietējums,

sāpes vēderā,

īslaicīga matu izkrišana (vairumā gadījumu būtu jāatjaunojas normālai matu augšanai),

muguras sāpes,

locītavu sāpes,

asinis urīnā,

noguruma sajūta, vājums vai enerģijas trūkums.

Bieži

(var rasties ne vairāk 1 no 10 cilvēkiem):

urīnceļu infekcija,

ar drudzi un infekciju saistīts leikocītu trūkums,

tirpšana, durstīšanas sajūta, dedzināšana vai pazemināta jutība plaukstās un pēdās,

reibonis,

galvassāpes,

pazemināts vai paaugstināts asinsspiediens,

nepatīkama sajūta kuņģī, dedzināšana aiz krūšu kaula vai atraugas,

sāpes vēderā,

hemoroīdi,

muskuļu spazmas,

sāpīga vai bieža urinēšana,

urīna nesaturēšana,

nieru slimība vai darbības traucējumi,

čūla mutes dobumā vai uz lūpām,

infekcija vai infekcijas risks,

paaugstināts cukura līmenis asinīs,

pazemināts kālija līmenis asinīs,

apjukums,

trauksme,

patoloģiskas sajūtas vai jušanas zudums plaukstās un pēdās,

džinkstēšana ausīs,

līdzsvara traucējumi,

paātrināta vai neregulāra sirdsdarbība,

trombs kājā,

sajūta, ka āda ir karsta vai pietvīkusi,

sāpes mutes dobumā vai rīklē,

asiņošana no taisnās zarnas,

ādas apsārtums,

nepatīkama sajūta muskuļos, muskuļu smelgšana vai sāpes,

potīšu vai kāju pietūkšana,

drebuļi.

Nav zināmi

(nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

intersticiāla plaušu slimība (plaušu iekaisums, kas izraisa klepu un elpošanas traucējumus).

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas

arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par

blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas

kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku

informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Jevtana

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un flakonu etiķetes pēc

"EXP". Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 ºC. Neatdzesēt.

Informācija par uzglabāšanu un laiku, kādā JEVTANA pēc šķīduma sagatavošanas ir jāizlieto, sniegta

apakšpunktā "

PRAKTISKA INFORMĀCIJA MEDICĪNAS VAI VESELĪBAS APRŪPES

SPECIĀLISTIEM PAR JEVTANA SAGATAVOŠANU LIETOŠANAI UN RĪKOŠANOS AR

TO

".

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko JEVTANA satur

Aktīvā viela ir kabazitaksels. Viens ml koncentrāta satur 40 mg kabazitaksela. Katrā flakonā

koncentrāta ir 60 mg kabazitaksela.

Citas sastāvdaļas koncentrātā ir polisorbāts 80 un citronskābe, bet šķīdinātājā ir 96% etilspirts un

ūdens injekcijām (skatīt 2. punktā “JEVTANA satur

etilspirtu (alkoholu)).

Piezīme: gan JEVTANA 60 mg/1,5 ml koncentrāta flakonā (pildījuma tilpums: 73,2 mg

kabazitaksela/1,83 ml), gan šķīdinātāja flakonā (pildījuma tilpums: 5,67 ml) ir vairāk šķīduma, lai

kompensētu tā zudumu sagatavošanas laikā. Šis liekais daudzums nodrošina, ka pēc atšķaidīšanas ar

VISU

pievienotā šķīdinātāja daudzumu šķīdums satur 10 mg/ml kabazitaksela.

JEVTANA ārējais izskats un iepakojums

JEVTANA ir koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai (sterils koncentrāts).

Koncentrāts ir dzidrs, dzeltens līdz brūngandzeltens eļļains šķīdums.

Šķīdinātājs ir dzidrs un bezkrāsains šķīdums.

Katrā JEVTANA iepakojumā ir:

Viens vienreizējai lietošanai paredzēts caurspīdīga stikla flakons, kas noslēgts ar pelēku

hlorbutila gumijas aizbāzni un aizvākots ar alumīnija vāciņu, kam ir gaiši zaļš noplēšams

plastmasas vāciņš; flakons satur 1,5 ml (nominālais tilpums) koncentrāta.

Viens vienreizējai lietošanai paredzēts caurspīdīga stikla flakons, kas noslēgts ar pelēku

hlorbutila gumijas aizbāzni un aizvākots ar zelta krāsas alumīnija vāciņu, kam ir bezkrāsains

noplēšams plastmasas vāciņš; flakons satur 4,5 ml (nominālais tilpums) šķīdinātāju.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

sanofi-aventis groupe

54, rue La Boétie

F - 75008 Paris

Francija

Ražotājs

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Industriepark Höchst

65926 Frankfurt am Main

Vācija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka

vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Sanofi Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

Lietuva

UAB «SANOFI-AVENTIS LIETUVA»

Tel: +370 5 2755224

България

sanofi-aventis Bulgaria EOOD

Тел.: +359 (0)2 970 53 00

Luxembourg/Luxemburg

Sanofi Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)

Česká republika

sanofi-aventis, s.r.o.

Tel: +420 233 086 111

Magyarország

SANOFI-AVENTIS Zrt.,

Tel.: +36 1 505 0050

Danmark

Sanofi A/S

Tlf: +45 45 16 70 00

Malta

Sanofi S.p.A.

Tel: +39

02 39394275

Deutschland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Tel.: 0800 04 36 996

Tel. aus dem Ausland: +49 69 305 70 13

Nederland

sanofi-aventis Netherlands B.V.

Tel: +31 20 245 4000

Eesti

sanofi-aventis Estonia OÜ

Tel: +372 627 34 88

Norge

sanofi-aventis Norge AS

Tlf: +47 67 10 71 00

Ελλάδα

sanofi-aventis AEBE

Τηλ: +30 210 900 16 00

Österreich

sanofi-aventis GmbH

Tel: +43 1 80 185 – 0

España

sanofi-aventis, S.A.

Tel: +34 93 485 94 00

Polska

sanofi-aventis Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 280 00 00

France

sanofi-aventis France

Tél: 0 800 222 555

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

Portugal

Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: +351 21 35 89 400

Hrvatska

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 600 34 00

România

Sanofi Romania SRL

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Ireland

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Slovenija

sanofi-aventis d.o.o.

Tel: +386 1 560 48 00

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 33 100 100

Italia

Sanofi S.p.A.

Tel: +39.800.536389

Suomi/Finland

Sanofi Oy

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300

Κύπρος

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

Τηλ: +357 22 871600

Sverige

Sanofi AB

Tel: +46 (0)8 634 50 00

Latvija

sanofi-aventis Latvia SIA

Tel: +371 67 33 24 51

United Kingdom

Sanofi

Tel: +44 (0) 845 372 7101

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http

//www,ema.europa.eu/.

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem.

PRAKTISKA INFORMĀCIJA MEDICĪNAS VAI VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTIEM

PAR JEVTANA 60 mg KONCENTRĀTA UN ŠĶĪDINĀTĀJA INFŪZIJU ŠĶĪDUMA

PAGATAVOŠANAI SAGATAVOŠANU, LIETOŠANU UN RĪKOŠANOS AR TO

Šī informācija papildina lietošanas instrukcijas 3. un 5. punktu.

Ir svarīgi, lai pirms infūziju šķīduma sagatavošanas lietošanai Jūs izlasītu visu procedūras aprakstu.

Nesaderība

Šīs zāles nedrīkst lietot maisījumā (sajaukt) ar citām zālēm, izņemot atšķaidījumu sagatavošanai

izmantotos infūziju šķīdumus.

Derīguma termiņš un īpaši norādījumi par uzglabāšanu

JEVTANA 60 mg koncentrāta un šķīdinātāja iepakojums

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 ºC.

Neatdzesēt.

Pēc iepakojuma atvēršanas

Koncentrāta un šķīdinātāja flakoni jāizlieto nekavējoties. Ja tie netiek izlietoti nekavējoties,

uzglabāšanas laiks un apstākļi pēc iepakojuma atvēršanas ir lietotāja atbildība. No mikrobioloģiskā

viedokļa divpakāpju šķīduma sagatavošanas procedūrai jānotiek kontrolētā un aseptiskā vidē (skatīt

tālāk "Piesardzība šķīduma sagatavošanas un ievadīšanas laikā").

Pēc sākotnējās

JEVTANA 60 mg koncentrāta

atšķaidīšanas

visu

šķīdinātāja flakona tilpumu

ķīmiskā un fiziskā stabilitāte pierādīta 1 stundu ilgi istabas temperatūrā.

Pēc galīgās atšķaidīšanas infūzijas maisā/pudelē

Pierādīta infūziju šķīduma ķīmiskā un fiziskā stabilitāte 8 stundas istabas temperatūrā (15 - 30

C) tai

skaitā 1 stundu ilga infūzija un 48 stundas ledusskapī, tai skaitā 1 stundu ilgās infūzijas laikā.

No mikrobioloģiskā viedokļa infūziju šķīdums jāizlieto nekavējoties. Ja tas netiek izmantots

nekavējoties, uzglabāšanas laiks un apstākļi ir lietotāja atbildība un parasti nedrīkst pārsniegt

24 stundas 2 - 8

C temperatūrā, ja vien šķīduma sagatavošana nav notikusi kontrolētā un validētā

aseptiskā vidē.

Piesardzība, sagatavojot un ievadot šķīdumu

Tāpat kā visu citu pretvēža līdzekļu gadījumā, arī rīkojoties ar JEVTANA šķīdumiem un sagatavojot

tos lietošanai, jāievēro piesardzība un jāizmanto piesārņojumu norobežojošas ierīces, personiskie

aizsarglīdzekļi (piemēram, cimdi) un sagatavošanas procedūras.

Ja, rīkojoties ar JEVTANA, tas kādā brīdī nonāk saskarē ar ādu, tā nekavējoties rūpīgi jānomazgā ar

ziepēm un ūdeni. Ja līdzeklis saskāries ar gļotādu, tā nekavējoties rūpīgi jānomazgā ar ūdeni.

JEVTANA drīkst sagatavot lietošanai un ievadīt tikai darbinieki, kas apmācīti rīkoties ar

citotoksiskiem līdzekļiem. Ar to nedrīkst rīkoties grūtnieces.

Pirms pievienošanas infūziju šķīdumam koncentrātu infūzijas šķīduma pagatavošanai vienmēr

atšķaidiet ar

visu

iepakojumam pievienoto šķīdinātāju.

Sagatavošanas darbības

Pirms samaisīšanas un atšķaidīšanas uzmanīgi izlasiet

VISU

apakšpunktu. Pirms ievadīšanas

JEVTANA jāatšķaida

DIVAS

reizes. Ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus par pagatavošanu.

Piezīme: gan JEVTANA 60 mg/1,5 ml koncentrāta flakonā (pildījuma tilpums: 73,2 mg

kabazitaksela/1,83 ml), gan šķīdinātāja flakonā (pildījuma tilpums: 5,67 ml) ir vairāk šķīduma, lai

kompensētu tā zudumu sagatavošanas laikā. Šis liekais daudzums nodrošina, ka pēc atšķaidīšanas ar

VISU

pievienotā šķīdinātāja daudzumu šķīdums satur 10 mg/ml kabazitaksela.

Pagatavojot infūziju šķīdumu, jāveic šāds divpakāpju atšķaidīšanas process, ievērojot aseptiskas

procedūras.

1. darbība. koncentrāta infūziju šķīduma pagatavošanai sākotnējā atšķaidīšana ar

iepakojumam pievienoto šķīdinātāju

1.1. darbība

Apskatiet koncentrāta flakonu un pievienoto

šķīdinātāju. Koncentrāta šķīdumam un

šķīdinātājam jābūt dzidram.

1.2. darbība

Ar šļirci, kam piestiprināta adata, aseptiski

atvelciet

visu

pievienotā šķīdinātāja

daudzumu, daļēji sasverot flakonu.

1.3. darbība

Visu

saturu injicējiet atbilstošajā koncentrāta

flakonā.

Lai pēc iespējas vairāk ierobežotu putošanos,

injicējot šķīdinātāju, vērsiet adatu pret

koncentrāta šķīduma flakona iekšējo sieniņu un

injicējiet lēnām.

Pēc atšķaidīšanas iegūtais šķīdums satur

10 mg/ml kabazitaksela.

Šķīdinātāja

flakons

Koncentrāta flakons

(60 mg – 1,5 ml)

Šķīdinātāja flakons

Šķīdinātāja

flakons

Koncentrāta-

šķīdinātāja

maisījums

10 mg/ml

1.4. darbība

Izvelciet šļirci ar adatu un manuāli uzmanīgi

samaisiet, atkārtoti apgriežot flakonu, līdz iegūts

dzidrs un viendabīgs šķīdums. Tas varētu

aizņemt aptuveni 45 sekundes.

1.5. darbība

Ļaujiet šķīdumam pastāvēt aptuveni 5 minūtes

un tad pārbaudiet, vai šķīdums ir viendabīgs un

dzidrs.

Tas ir normāli, ka pēc šī laika joprojām ir putas.

Iegūtais koncentrāta-šķīdinātāja maisījums satur 10 mg/ml kabazitaksela (vismaz 6 ml ievadāma

tilpuma). Otrā atšķaidīšana jāveic nekavējoties (1 stundas laikā), kā norādīts 2. darbībā.

Parakstītās devas ievadīšanai var būt nepieciešams vairāk nekā viens koncentrāta-šķīdinātāja

maisījuma flakons.

2. darbība. otrā (galīgā) atšķaidīšana infūziju šķīduma sagatavošanai

2.1. darbība

Aseptiski atvelciet nepieciešamo koncentrāta-

šķīdinātāja maisījuma (10 mg/ml kabazitaksela)

tilpumu ar graduētu šļirci, kam piestiprināta

adata. Piemēram, 45 mg JEVTANA devai

nepieciešami 4,5 ml koncentrāta-šķīdinātāja

maisījuma, kas sagatavots atbilstoši

norādījumiem 1. posmā.

Tā kā uz šī šķīduma flakona sieniņām pēc

sagatavošanas atbilstoši norādījumiem 1. posmā

var saglabāties putas, vēlams atvilkšanas brīdī

ievietot šļirces adatu vidū.

Koncentrāta-šķīdinātāja

maisījums 10 mg/ml

Koncentrāta-šķīdinātāja

maisījums 10 mg/ml

Koncentrāta-šķīdinātāja

maisījums 10 mg/ml

2.2. darbība

Injicējiet sterilā, PVH nesaturošā konteinerā ar

5% glikozes šķīdumu, vai nātrija hlorīda

9 mg/ml (0,9%) šķīdumu infūzijām. Infūzijas

šķīduma koncentrācijai jābūt no 0,10 mg/ml līdz

0,26 mg/ml.

2.3. darbība

Noņemiet šļirci un samaisiet infūzijas maisa vai

pudeles saturu manuāli ar kratīšanu.

2.4. darbība

Tāpat kā visu parenterāli ievadāmu līdzekļu

gadījumā, sagatavotais infūziju šķīdums pirms

lietošanas vizuāli jāpārbauda. Tā kā infūziju

šķīdums ir pārsātināts, laika gaitā var veidoties

kristāli. Tādā gadījumā šķīdumu nedrīkst lietot

un tas jāiznīcina.

Šķīdums infūzijām jāizmanto nekavējoties. Taču noteiktos apstākļos, kas norādīti iepriekš

apakšpunktā

Derīguma termiņš un īpaši norādījumi par uzglabāšanu

, uzglabāšanas laiks pēc

infūziju šķīduma sagatavošanas var būt ilgāks.

Neizlietotās zāles un izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

Ievadīšanas

metode

JEVTANA ievada 1 stundu ilgas infūzijas veidā.

Ievadīšanas laikā ieteicams izmantot infūziju sistēmas filtru ar nominālo poru izmēru 0,22 mikrometri

(sauc arī par 0,2 mikrometru izmēru).

Infūziju šķīduma sagatavošanai un ievadīšanai nedrīkst izmantot PVH infūziju maisus vai poliuretāna

infūziju sistēmas.

Nepieciešamais

koncentrāta-

šķīdinātāja maisījuma

tilpums

5% glikozes šķīdums

vai nātrija hlorīda

9 mg/ml (0,9%)

šķīdums infūzijām

I PIELIKUMS

ZĀĻU APRAKSTS

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

JEVTANA 60 mg koncentrāts un šķīdinātājs infūziju šķīduma pagatavošanai

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viens mililitrs koncentrāta satur 40 mg kabazitaksela (cabazitaxelum).

Katrs flakons ar 1,5 ml (nominālais tilpums) koncentrāta satur 60 mg kabazitaksela (cabazitaxelum).

Pēc sākotnējās atšķaidīšanas ar visu šķīdinātāja tilpumu viens ml šķīduma satur 10 mg kabazitaksela.

Piezīme: gan JEVTANA 60 mg/1,5 ml koncentrāta flakonā (pildījuma tilpums: 73,2 mg

kabazitaksela/1,83 ml), gan šķīdinātāja flakonā (pildījuma tilpums: 5,67 ml) ir vairāk šķīduma, lai

kompensētu tā zudumu sagatavošanas laikā. Šis liekais daudzums nodrošina, ka pēc atšķaidīšanas ar

VISU

pievienotā šķīdinātāja daudzumu šķīdums satur 10 mg/ml kabazitaksela.

Palīgviela ar zināmu iedarbību:

Katrs šķīdinātāja flakons satur 573,3 mg 96% etilspirta.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Koncentrāts un šķīdinātājs infūziju šķīduma pagatavošanai (sterils koncentrāts).

Koncentrāts ir dzidrs dzeltens līdz brūngandzeltens eļļains šķīdums.

Šķīdinātājs ir dzidrs un bezkrāsains šķīdums.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

JEVTANA lietošana kombinācijā ar prednizonu vai prednizolonu ir indicēta metastātiska pret

kastrāciju rezistenta priekšdziedzera vēža ārstēšanai pieaugušiem pacientiem, ja iepriekš lietota

docetakselu saturoša ķīmijterapijas shēma (skatīt 5.1. apakšpunktu).

4.2.

Devas un lietošanas veids

JEVTANA drīkst lietot tikai nodaļās, kas specializējušās citotoksisku līdzekļu ievadīšanā, un to drīkst

ievadīt tikai pretvēža ķīmijterapijas lietošanā pieredzējuša ārsta uzraudzībā. Tā lietošanas laikā jābūt

pieejamām telpām un iekārtām nopietnu paaugstinātas jutības reakciju, piemēram, hipotensijas un

bronhu spazmu, terapijai (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Premedikācija

Lai mazinātu paaugstinātas jutības risku un smaguma pakāpi, vismaz 30 minūtes pirms katras

JEVTANA ievadīšanas reizes ieteicama premedikācija ar šādām intravenozām zālēm:

antihistamīna līdzekļi (5 mg dekshlorfeniramīna vai 25 mg difenhidramīna, vai līdzvērtīgu

līdzekli),

kortikosteroīdi (8 mg deksametazona vai līdzvērtīgu zāļu) un

H2 receptoru antagonisti (ranitidīns vai līdzvērtīgas zāles) (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Ieteicama profilakse ar pretvemšanas līdzekļiem, un tos pēc vajadzības var lietot perorāli vai

intravenozi.

Visā terapijas laikā jānodrošina adekvāta pacienta hidratācija, lai novērstu terapijas komplikācijas,

piemēram, nieru mazspēju.

Devas

Ieteicamā JEVTANA deva ir 25 mg/m

, ko ievada 1 stundu ilgas intravenozas infūzijas veidā ik pēc

3 nedēļām, kombinācijā ar 10 mg perorāla prednizona vai prednizolona vienu reizi dienā, kas jālieto

visu JEVTANA terapijas laiku.

Devas pielāgošana

Ja pacientam rodas tālāk norādītās nevēlamās blakusparādības (informāciju par smaguma pakāpi skatīt

vispārējos blakusparādību terminoloģijas kritērijos [Common Terminology Criteria for Adverse Effects

- CTCAE 4.0]), deva ir jāpielāgo.

1. tabula. Ieteicamā devas pielāgošana, ja pacientiem kabazitaksela lietošanas laikā radušās

blakusparādības

Nevēlamā blakusparādība

Devas pielāgošana

Ilgstoša

3. pakāpes neitropēnija (ilgāk par

1 nedēļu), neraugoties uz atbilstošu terapiju, tai

skaitā ar G-KSF

Terapiju atliek, līdz neitrofilo leikocītu skaits ir

>1 500 šūnas/mm

, tad samazina kabazitaksela

devu no 25 mg/m

līdz 20 mg/m

Febrila neitropēnija vai neitropēniska infekcija

Terapiju turpināt tikai tad, ja blakusparādība

mazinājusies vai izzudusi, un ja neitrofilo

leikocītu skaits ir >1 500 šūnas/mm

, un

kabazitaksela devu mazināt no 25 mg/m

līdz

20 mg/m

3. pakāpes caureja vai pastāvīga caureja,

neraugoties uz atbilstošu terapiju, tai skaitā

šķidruma un elektrolītu aizstājterapiju

Terapiju atliek, līdz blakusparādība mazinājusies

vai izzudusi, tad samazina kabazitaksela devu no

25 mg/m

līdz 20 mg/m

2. pakāpes perifēra neiropātija

Terapiju atliek, līdz blakusparādība mazinājusies,

tad samazina kabazitaksela devu no 25 mg/m

līdz

20 mg/m

Ja pacientiem kāda no šīm reakcijām turpinās, lietojot 20 mg/m

devu, jāapsver turpmāka devas

samazināšana līdz 15 mg/m

vai JEVTANA lietošanas pārtraukšana. Datu par pacientiem, kas lieto

devu līdz 20 mg/m

, ir maz.

Īpašas pacientu grupas

Pacienti ar aknu darbības traucējumiem

Kabazitaksels tiek intensīvi metabolizēts aknās. Pacientiem ar viegliem aknu darbības traucējumiem

(kopējā bilirubīna līmenis > 1 līdz ≤ 1,5 x virs normas augšējās robežas (NAR) vai AsAT līmenis

> 1,5 x virs NAR) kabazitaksela deva jāsamazina līdz 20 mg/m

. Pacientiem ar viegliem aknu darbības

traucējumiem kabazitaksels jālieto piesardzīgi, rūpīgi kontrolējot tā drošumu.

Pacientiem ar vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem (kopējā bilirubīna līmenis > 1,5 līdz

≤ 3,0 x virs NAR) maksimālā panesamā deva (MPD) bija 15 mg/m

. Ja paredzēts ārstēt pacientu ar

vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem, kabazitaksela deva nedrīkst pārsniegt 15 mg/m

, lai gan

dati par šādas devas efektivitāti ir ierobežoti.

Kabazitakselu nedrīkst lietot pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem (kopējā bilirubīna

līmenis > 3 x virs NAR) (skatīt 4.3., 4.4. un 5.2. apakšpunktu).

Pacienti ar nieru darbības traucējumiem

Kabazitaksela izvadīšana caur nierēm ir minimāla. Pacientiem ar nieru darbības traucējumiem, kuru

dēļ nav nepieciešama hemodialīze, deva nav jāpielāgo. Pacientiem ar nieru slimību terminālā stadijā

(kreatinīna klīrensu (KL

) < 15 ml/min/1,73 m

) šī stāvokļa un ierobežotā pieejamo datu apjoma dēļ

terapijas laikā jāievēro piesardzība, un viņi rūpīgi jākontrolē (skatīt 4.4. un 5.2. apakšpunktu).

Gados vecāki cilvēki

Gados vecākiem pacientiem īpaša kabazitaksela devas pielāgošana nav nepieciešama (skatīt arī 4.4.,

4.8. un 5.2. apakšpunktu).

Citu zāļu vienlaicīga lietošana

Jāizvairās lietot vienlaicīgi ar zālēm, kas ir spēcīgi CYP3A4 induktori vai spēcīgi inhibitori. Tomēr, ja

pacientam vienlaicīgi jālieto spēcīgs CYP3A inhibitors, jāapsver kabazitaksela devas samazināšana

par 25% (skatīt 4.4. un 4.5. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

JEVTANA nav piemērots lietošanai pediatriskajā populācijā.

JEVTANA drošums un efektivitāte, lietojot bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam, nav

pierādīta (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Lietošanas veids

Norādījumus par zāļu sagatavošanu pirms lietošanas un ievadīšanas skatīt 6.6. apakšpunktā.

Nedrīkst izmantot PVH infūziju maisus un poliuretāna infūziju sistēmas.

JEVTANA nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm, izņemot 6.6. apakšpunktā minētās.

4.3.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret kabazitakselu, citiem taksāniem, polisorbātu 80 vai jebkuru no

6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Neitrofilo leikocītu skaits mazāks par 1500/mm

Smagi aknu darbības traucējumi (kopējā bilirubīna līmenis >3 x virs NAR).

Vienlaicīga vakcinācija ar dzeltenā drudža vakcīnu (skatīt 4.5. apakšpunktu).

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Paaugstinātas jutības reakcijas

Pirms sākt kabazitaksela infūziju, visiem pacientiem jāveic premedikācija (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Pacienti rūpīgi jākontrolē, vai nerodas paaugstinātas jutības reakcijas, īpaši pirmās un otrās infūzijas

laikā. Paaugstinātas jutības reakcijas var rasties dažu minūšu laikā pēc kabazitaksela infūzijas sākuma,

tādēļ jābūt pieejamām telpām un aprīkojumam hipotensijas un bronhu spazmu terapijai. Var rasties

smagas reakcijas, un tās var izpausties ar ģeneralizētiem izsitumiem/eritēmu, hipotensiju un bronhu

spazmām. Smagu paaugstinātas jutības reakciju gadījumā nekavējoties jāpārtrauc kabazitaksela

ievadīšana un jāsāk atbilstoša terapija. Pacientiem, kuriem rodas paaugstinātas jutības reakcija,

ārstēšana ar JEVTANA jāpārtrauc (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Kaulu smadzeņu nomākums

Kaulu smadzeņu nomākuma iespējamās izpausmes ir neitropēnija, anēmija, trombocitopēnija vai

pancitopēnija (skatīt tālāk 4.4. apakšpunktā, “Neitropēnijas risks” un “Anēmija”).

Neitropēnijas risks

Lai samazinātu neitropēnijas komplikāciju (febrilas neitropēnijas, ilgstošas neitropēnijas vai

neitropēniskas infekcijas) risku vai ārstētu tās, ar kabazitakselu ārstētiem pacientiem profilaktiski var

ievadīt G-KSF atbilstoši Amerikas Klīnisko onkologu biedrības (ASCO) un/vai aktuālām klīnikas

vadlīnijām. Primārā profilakse ar G-KSF jāapsver pacientiem ar klīniskiem paaugstināta riska

faktoriem (vecums >65 gadi, slikts funkcionālais stāvoklis, agrāk bijušas febrilas neitropēnijas

epizodes, plaša iepriekš saņemtā starojuma zona, slikts barojums vai citas nopietnas blakusslimības),

kas rada noslieci uz pastiprinātu ilgstošas neitropēnijas komplikāciju rašanos. Pierādīts, ka G-KSF

lietošana mazina neitropēnijas sastopamību un smaguma pakāpi.

Neitropēnija ir biežākā kabazitaksela blakusparādība (skatīt 4.8. apakšpunktu). Absolūti nepieciešama

pilnas asins ainas kontrole katru nedēļu 1.cikla laikā un turpmāk pirms katra terapija cikla, lai

nepieciešamības gadījumā varētu pielāgot zāļu devu.

Tad, ja neraugoties uz atbilstošu terapiju, pacientam ir febrila neitropēnija vai ilgstoša neitropēnija,

zāļu deva jāsamazina (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Atsākt terapiju drīkst tikai tad, ja neitrofilo leikocītu skaits atjaunojas līdz ≥1500/mm

(skatīt

4.3. apakšpunktu).

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Nopietnas kuņģa-zarnu trakta toksicitātes agrīnas izpausmes var būt sāpes vēderā un jutīgums, drudzis,

ilgstošs aizcietējums, caureja ar neitropēniju vai bez tās. Šo simptomu gadījumā nekavējoties jāveic

izmeklēšana un jānozīmē ārstēšana. Var būt nepieciešama kabazitaksela terapijas atlikšana vai

pārtraukšana.

Sliktas dūšas, vemšanas, caurejas un dehidratācijas risks

Ja pacientiem pēc kabazitaksela ievadīšanas rodas caureja, to var ārstēt ar parasti lietotajiem

līdzekļiem pret caureju. Jāveic atbilstošas procedūras pacientu rehidratēšanai. Pacientiem, kuriem

iepriekš veikta vēdera dobuma un mazā iegurņa staru terapija, caureja var rasties biežāk. Dehidratācija

biežāk rodas pacientiem no 65 gadu vecuma. Jāveic atbilstošas procedūras pacientu rehidratēšanai un

elektrolītu, sevišķi kālija, līmeņa kontrolei un korekcijai serumā. Ja radusies

3. pakāpes caureja, var

būt nepieciešama terapijas atlikšana vai devas samazināšana (skatīt 4.2. apakšpunktu). Ja pacientiem

rodas slikta dūša vai vemšana, to var ārstēt ar parasti lietotajiem pretvemšanas līdzekļiem.

Nopietnu kuņģa-zarnu trakta reakciju risks

Pacientiem, kuri ārstēti ar kabazitakselu, ziņots par kuņģa-zarnu trakta (KZT) asiņošanu un

perforāciju, ileusu, kolītu, tai skaitā ar letālu iznākumu (skatīt 4.8. apakšpunktu). Ārstējot pacientus,

kuriem ir augstāks kuņģa-zarnu trakta komplikāciju risks – pacienti ar neitropēniju, gados vecāki

cilvēki, vienlaicīga NPL, antiagregantu vai antikoagulantu lietošana un pacienti, kuriem anamnēzē ir

iegurņa staru terapija vai kuņģa-zarnu trakta slimība, piemēram, čūla un KZT asiņošana, ieteicama

piesardzība.

Perifēra neiropātija

Pacientiem, kuri saņem kabazitakselu, novēroti perifēras neiropātijas, perifēras sensoras neiropātijas

(piemēram, parestēziju, dizestēzijas) un perifēras motoras neiropātijas gadījumi. Pacientiem, kuri

saņem ārstēšanu ar kabazitakselu, jāiesaka informēt ārstu, ja rodas tādi neiropātijas simptomi kā sāpes,

dedzināšanas, durstīšanas sajūta, notirpums vai vājums, un tikai tad turpināt ārstēšanu. Ārstiem pirms

katra terapijas cikla jānovērtē, vai pacientam nav radusies vai pastiprinājusies neiropātija. Ārstēšana

jāatliek, līdz simptomi mazinājušies. Ja saglabājas

2. pakāpes perifēra neiropātija, kabazitaksela deva

jāsamazina no 25 mg/m

līdz 20 mg/m

(skatīt 4.2. apakšpunktu).

Anēmija

Pacientiem, kuri saņem kabazitakselu, novērota anēmija (skatīt 4.8. apakšpunktu). Hemoglobīns un

hematokrīts jāpārbauda pirms ārstēšanas ar kabazitakselu un ja pacientam ir anēmijas vai asins

zuduma simptomi vai pazīmes. Piesardzība jāievēro pacientiem, kuriem hemoglobīns ir <10 g/dl, un

klīnisku indikāciju gadījumā jāveic atbilstoši pasākumi.

Nieru mazspējas risks

Saņemti ziņojumi par nieru darbības traucējumiem, kas saistīti ar sepsi, smagu dehidratāciju pēc

caurejas, vemšanas un obstruktīvas uropātijas. Novēroti nieru mazspējas gadījumi, tai skaitā ar letālu

iznākumu. Nieru mazspējas gadījumā jāveic atbilstoši pasākumi, lai atklātu tās cēloni un veiktu

intensīvu tās terapiju.

Visā kabazitaksela terapijas laikā jānodrošina adekvāta hidratācija. Pacientam jāiesaka nekavējoties

ziņot par jebkādām nozīmīgām urīna dienas tilpuma izmaiņām. Pirms terapijas uzsākšanas, katrā asins

ainas noteikšanas reizē un tad, ja pacients ziņo par urīna daudzuma pārmaiņām, jānosaka kreatinīna

līmenis serumā. Kabazitaksela terapija jāpārtrauc, ja pacientam jebkādā veidā ir pasliktinājusies nieru

darbība un radusies

3. pakāpes nieru mazspēja atbilstoši CTCAE 4.0 kritērijiem.

Elpošanas sistēmas traucējumi

Ir ziņots par intersticiālu pneimoniju un/vai pneimonītu, arī intersticiālu plaušu slimību. Šīs patoloģijas

var būt saistītas ar letālu iznākumu (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Ja attīstās jauni vai pastiprinās jau radušies ar plaušām saistītie simptomi, pacients rūpīgi jānovēro,

nekavējoties jāizmeklē un atbilstoši jāārstē. Kamēr nav noteikta diagnoze, ārstēšanu ar kabazitakselu

ieteicams pārtraukt. Stāvokļa atvieglošanai var palīdzēt agrīna uzturošu pasākumu sākšana. Rūpīgi

jāvērtē kabazitaksela terapijas atsākšanas sniegtais ieguvums.

Sirds aritmiju risks

Ziņots par aritmijām, visbiežāk par tahikardiju un priekškambaru mirgošanu (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Gados vecāki cilvēki

Gados vecākiem cilvēkiem (≥65 gadu vecuma) ar lielāku varbūtību var rasties noteiktas

blakusparādības, tai skaitā neitropēnija un febrila neitropēnija (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Pacienti ar aknu darbības traucējumiem

Ārstēšana ar JEVTANA ir kontrindicēta pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem (kopējā

bilirubīna līmenis > 3,0 x virs NAR; skatīt 4.3. un 5.2. apakšpunktu).

Pacientiem ar viegliem aknu darbības traucējumiem (kopējā bilirubīna līmenis > 1 līdz ≤ 1,5 x

virs NAR vai AsAT līmeni > 1,5 x virs NAR) ir jāsamazina deva (skatīt 4.2. un 5.2. apakšpunktu).

Mijiedarbība

Jāizvairās no lietošanas vienlaicīgi ar spēcīgiem CYP3A inhibitoriem, jo tie var paaugstināt

kabazitaksela koncentrāciju plazmā (skatīt 4.2. un 4.5.

apakšpunktu). Ja nevar izvairīties no

vienlaicīgas lietošanas ar spēcīgu CYP3A inhibitoru, jāapsver rūpīga toksiskās ietekmes kontrole un

kabazitaksela devas samazināšana (skatīt 4.2. un 4.5. apakšpunktu).

Jāizvairās no lietošanas vienlaicīgi ar spēcīgiem CYP3A induktoriem, jo tie var pazemināt

kabazitaksela koncentrāciju plazmā (skatīt 4.2. un 4.5.

apakšpunktu).

Palīgvielas

Šķīdinātājs satur 573,3 mg 96% etilspirta (15 tilp.%), kas atbilst 14 ml alus vai 6 ml vīna. Kaitīgs

pacientiem ar atkarību no alkohola.

Jāņem vērā paaugstināta riska grupu pacientiem, piemēram, pacientiem ar aknu slimību vai epilepsiju.

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

In vitro pētījumos pierādīts, ka kabazitaksela metabolisms notiek galvenokārt ar CYP3A palīdzību (80

- 90%) (skatīt 5.2. apakšpunktu).

CYP3A inhibitori

Spēcīga CYP3A inhibitora ketokonazola (400 mg vienu reizi dienā) atkārtota lietošana samazināja

kabazitaksela klīrensu par 20%, kas atbilst AUC pieaugumam par 25%. Tādēļ jāizvairās no lietošanas

vienlaicīgi ar spēcīgiem CYP3A inhibitoriem (piemēram, ketokonazolu, itrakonazolu, klaritromicīnu,

indinaviru, nefazodonu, nelfinaviru, ritonaviru, sakvinaviru, telitromicīnu, vorikonazolu), jo var

paaugstināties kabazitaksela koncentrācija plazmā (skatīt 4.2. un 4.4. apakšpunktu).

Vidēji spēcīga CYP3A inhibitora aprepitanta vienlaicīga lietošana neietekmēja kabazitaksela klīrensu.

CYP3A induktori

Spēcīga CYP3A induktora rifampīna (600 mg reizi dienā) atkārtota lietošana palielināja kabazitaksela

klīrensu par 21%, kas atbilst AUC samazinājumam par 17%.

Tādēļ jāizvairās no vienlaicīgas lietošanas ar spēcīgiem CYP3A induktoriem (piemēram, ar fenitoīnu,

karbamazepīnu, rifampīnu, rifabutīnu, rifapentīnu, fenobarbitālu), jo var pazemināties kabazitaksela

koncentrācija plazmā (skatīt 4.2. un 4.4. apakšpunktu). Bez tam pacientiem jāatturas arī no asinszāles

preparātu lietošanas.

OATP1B1

Kabazitaksels in vitro inhibē organisko anjonu transporta proteīnu polipeptīdus OATP1B1.

Mijiedarbības ar OATTP1B1 substrātiem (piemēram, statīniem, valsartānu vai repaglinīdu) risks ir

iespējams, īpaši infūzijas laikā (1 stunda) un līdz 20 minūtēm pēc tās beigām. Pirms OATP1B1

substrātu ievadīšanas pirms infūzijas nepieciešams vismaz 12 stundu ilgs starplaiks, bet pēc infūzijas

beigām nepieciešams vismaz trīs stundas ilgs starplaiks.

Vakcinācija

Dzīvu vai dzīvu novājinātu vakcīnu lietošana pacientiem, kuru imūnās sistēmas darbību nomākuši

ķīmijterapijas līdzekļi, var izraisīt nopietnu vai letālu infekciju. Pacientiem, kuri saņem kabazitakselu,

jāizvairās no vakcinācijas ar dzīvu novājinātu vakcīnu. Šādiem pacientiem drīkst ievadīt nogalinātas

vai inaktivētas vakcīnas; taču atbildes reakcija pret šādām vakcīnām var būt samazināta.

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Informācijas par kabazitaksela lietošanu grūtniecēm nav. Pētījumos ar dzīvniekiem, lietojot zāles

mātītei toksiskās devās, novērota reproduktīvā toksicitāte (skatīt 5.3. apakšpunktu) un atklāts, ka

kabazitaksels šķērso placentāro barjeru (skatīt 5.3. apakšpunktu). Iedarbojoties uz grūtnieci, tāpat kā

citi citotoksiskie līdzekļi, arī kabazitaksels var kaitēt auglim.

Kabazitaksela lietošana nav ieteicama grūtniecības laikā un sievietēm reproduktīvā vecumā, kuras

nelieto kontracepciju.

Barošana ar krūti

Pieejamā informācija par farmakokinētiskām īpašībām dzīvniekiem liecina, ka kabazitaksels un tā

metabolīti izdalās pienā (skatīt 5.3. apakšpunktu). Nevar izslēgt risku ar krūti barotam zīdainim.

Kabazitakselu nedrīkst lietot bērna barošanas ar krūti laikā.

Fertilitāte

Pētījumos ar dzīvniekiem kabazitaksels ietekmēja žurku un suņu tēviņu reproduktīvo sistēmu, taču

tam nebija funkcionālas ietekmes uz auglību (skatīt 5.3.

apakšpunktu). Taču, ievērojot taksānu grupas

līdzekļu farmakoloģisko aktivitāti, to iespējamo genotoksisko iedarbību un dažu šīs grupas

savienojumu ietekmi uz fertilitāti pētījumos ar dzīvniekiem, nevar izslēgt ietekmi uz vīriešu auglību

cilvēkam.

Tā kā iespējama ietekme uz vīrišķām dzimumšūnām un iedarbība uz sēklas šķidrumu, kabazitakselu

lietojošiem vīriešiem visā terapijas laikā jāizmanto efektīva kontracepcijas metode, un ieteicams to

turpināt lietot līdz 6 mēnešus pēc pēdējās kabazitaksela devas. Tā kā iespējama zāļu iedarbība pēc

saskares ar sēklas šķidrumu, kabazitakselu lietojošiem vīriešiem visā terapijas laikā jānovērš ejakulāta

saskare ar citu personu. Vīriešiem, kuri ārstēti ar kabazitakselu, pirms ārstēšanas ieteicams

konsultēties par spermas saglabāšanu.

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Kabazitaksels var ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekli un apkalpot mehānismus, jo tas var izraisīt

nogurumu un reiboni. Pacientiem jāiesaka nevadīt transportlīdzekli un neapkalpot mehānismus, ja

terapijas laikā viņiem rodas šādas blakusparādības.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

JEVTANA drošums kombinācijā ar prednizonu vai prednizolonu vērtēts 371 pacientam ar

metastātisku pret kastrāciju rezistentu priekšdziedzera vēzi, kurš nejaušinātā, atklātā, kontrolētā III

fāzes klīniskā pētījumā ārstēts ar kabazitakselu 25 mg/m

vienu reizi ik pēc trīs nedēļām. Pacientu

saņemto kabazitaksela kursu ilguma mediāna bija 6 cikli.

Biežākās (

10%) jebkādas smaguma pakāpes blakusparādības bija anēmija (97,3%), leikopēnija

(95,7%), neitropēnija (93,5%), trombocitopēnija (47,4%) un caureja (46,6%). Biežākās (

3.pakāpes blakusparādības kabazitaksela grupā bija neitropēnija (81,7%), leikopēnija (68,2%),

anēmija (10,5%), febrila neitropēnija (7,5%), caureja (6,2%).

Blakusparādību dēļ terapiju pārtrauca 68 pacienti (18,3%), kuri saņēma kabazitakselu. Biežākā

blakusparādība, kuras dēļ pārtrauca kabazitaksela lietošanu, bija neitropēnija.

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā

2. tabulā norādītas blakusparādības, grupējot tās pēc MedDRA orgānu sistēmu klasifikācijas un

biežuma. Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības

samazinājuma secībā. Blakusparādību intensitātes pakāpe noteikta atbilstoši CTCAE 4.0 (

3.pakāpe =

P≥3). Biežums attiecas uz visu pakāpju blakusparādības rašanās biežumu un iedalīts grupās šādi: ļoti

bieži (≥1/10), bieži (≥1/100 līdz <1/10), retāk (≥1/1000 līdz <1/100), reti (≥1/10 000 līdz <1/1000),

ļoti reti (<1/10 000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

2. tabula. Blakusparādības un hematoloģiskie traucējumi, par kuriem ziņots kabazitaksela un

prednizona vai prednizolona kombinētas lietošanas laikā TROPIC pētījumā (n = 371)

Orgānu sistēmu

klasifikācija

Nevēlamā

blakusparādība

Visas smaguma pakāpes

n (%)

>3. pakāpe

n (%)

Ļoti bieži

Bieži

Infekcijas un

infestācijas

Septisks šoks

4 (1,1)

4 (1,1)

Sepse

4 (1,1)

4 (1,1)

Celulīts

6 (1,6)

2 (0,5)

Urīnceļu infekcija

27 (7,3)

4 (1,1)

Gripa

11 (3)

Cistīts

10 (2,7)

1 (0,3)

Augšējo elpceļu

infekcija

10 (2,7)

Herpes zoster

5 (1,3)

Kandidoze

4 (1,1)

Asins un limfātiskās

sistēmas traucējumi

Neitropēnija

347 (93,5)

303 (81,7)

Anēmija

361 (97,3)

39 (10,5)

Leikopēnija

355 (95,7)

253 (68,2)

Trombocitopēnija

176 (47,4)

15 (4)

Febrila neitropēnija

28 (7,5)

28 (7,5)

Imūnās sistēmas

traucējumi

Paaugstināta jutība

5 (1,3)

Vielmaiņas un uztures

traucējumi

Anoreksija

59 (15,9)

3 (0,8)

Dehidratācija

18 (4,9)

8 (2,2)

Hiperglikēmija

4 (1,1)

3 (0,8)

Hipokaliēmija

4 (1,1)

2 (0,5)

Psihiskie traucējumi

Trauksme

11 (3)

Apjukums

5 (1,3)

Orgānu sistēmu

klasifikācija

Nevēlamā

blakusparādība

Visas smaguma pakāpes

n (%)

>3. pakāpe

n (%)

Ļoti bieži

Bieži

Nervu sistēmas

traucējumi

Garšas sajūtas

traucējumi

41 (11,1)

Perifēra neiropātija

30 (8,1)

2 (0,5)

Perifēra sensora

neiropātija

20 (5,4)

1 (0,3)

Reibonis

30 (8,1)

Galvassāpes

28 (7,5)

Parestēzijas

17 (4,6)

Letarģija

5 (1,3)

1 (0,3)

Hipoestēzija

5 (1,3)

Išiass

4 (1,1)

1 (0,3)

Acu bojājumi

Konjunktivīts

5 (1,3)

Pastiprināta

asarošana

5 (1,3)

Ausu un labirinta

bojājumi

Troksnis ausīs

5 (1,3)

Vertigo

5 (1,3)

Sirds funkcijas

traucējumi*

Priekškambaru

mirgošana

4 (1,1)

2 (0,5)

Tahikardija

6 (1,6)

Asinsvadu sistēmas

traucējumi

Hipotensija

20 (5,4)

2 (0,5)

Dziļo vēnu

tromboze

8 (2,2)

7 (1,9)

Hipertensija

6 (1,6)

1 (0,3)

Ortostatiska

hipotensija

5 (1,3)

1 (0,3)

Karstuma viļņi

5 (1,3)

Pietvīkums

4 (1,1)

Elpošanas sistēmas

traucējumi, krūšu

kurvja un videnes

slimības

Elpas trūkums

44 (11,9)

5 (1,3)

Klepus

40 (10,8)

Sāpes mutes

dobumā un rīklē

13 (3,5)

Pneimonija

9 (2,4)

6 (1,6)

Kuņģa-zarnu trakta

traucējumi

Caureja

173 (46,6)

23 (6,2)

Slikta dūša

127 (34,2)

7 (1,9)

Vemšana

84 (22,6)

7 (1,9)

Aizcietējums

76 (20,5)

4 (1,1)

Sāpes vēderā

43 (11,6)

7 (1,9)

Dispepsija

25 (6,7)

Sāpes vēdera

augšdaļā

20 (5,4)

Hemoroīdi

14 (3,8)

Gastroezofageālā

atviļņa slimība

12 (3,2)

Asiņošana no

taisnās zarnas

8 (2,2)

2 (0,5)

Sausa mute

8 (2,2)

1 (0,3)

Vēdera uzpūšanās

5 (1,3)

1 (0,3)

Ādas un zemādas

audu bojājumi

Alopēcija

37 (10)

Sausa āda

9 (2,4)

Eritēma

5 (1,3)

Skeleta-muskuļu un

Muguras sāpes

60 (16,2)

14 (3,8)

Orgānu sistēmu

klasifikācija

Nevēlamā

blakusparādība

Visas smaguma pakāpes

n (%)

>3. pakāpe

n (%)

Ļoti bieži

Bieži

saistaudu sistēmas

bojājumi

Artralģija

39 (10,5)

4 (1,1)

Sāpes ekstremitātēs

30 (8,1)

6 (1,6)

Muskuļu spazmas

27 (7,3)

Mialģija

14 (3,8)

1 (0,3)

Krūšu kurvja

skeleta-muskuļu

sāpes

11 (3)

1 (0,3)

Sāpes sānos

7 (1,9)

3 (0,8)

Nieru un urīnizvades

sistēmas traucējumi

Akūta nieru

mazspēja

8 (2,2)

6 (1,6)

Nieru mazspēja

7 (1,9)

6 (1,6)

Dizūrija

25 (6,7)

Nieru kolika

5 (1,3)

1 (0,3)

Hematūrija

62 (16,7)

7 (1,9)

Pollakiūrija

13 (3,5)

1 (0,3)

Hidronefroze

9 (2,4)

3 (0,8)

Urīna aizture

9 (2,4)

3 (0,8)

Urīna nesaturēšana

9 (2,4)

Urīnvadu

nosprostojums

7 (1,9)

5 (1,3)

Reproduktīvās

sistēmas traucējumi un

krūts slimības

Sāpes iegurnī

7 (1,9)

1 (0,3)

Vispārēji traucējumi

un reakcijas

ievadīšanas vietā

Nespēks

136 (36,7)

18 (4,9)

Astēnija

76 (20,5)

17 (4,6)

Pireksija

45 (12,1)

4 (1,1)

Perifēra tūska

34 (9,2)

2 (0,5)

Gļotādas iekaisums

22 (5,9)

1 (0,3)

Sāpes

20 (5,4)

4 (1,1)

Sāpes krūtīs

9 (2,4)

2 (0,5)

Tūska

7 (1,9)

1 (0,3)

Drebuļi

6 (1,6)

Vājums

5 (1,3)

Izmeklējumi

Samazināta ķermeņa

masa

32 (8,6)

Palielināts aspartāta

aminotransferāzes

līmenis

4 (1,1)

Palielināts

transamināžu

līmenis

4 (1,1)

pamatojoties uz laboratoriskiem izmeklējumiem.

* skatīt detalizētu aprakstu tālāk.

Atsevišķu blakusparādību apraksts

Neitropēnija un ar to saistītie klīniskie notikumi

Pamatojoties uz laboratoriskiem datiem,

3. pakāpes neitropēnijas sastopamība bija 81,7%. Vismaz 3.

pakāpes klīniskas neitropēnijas un febrilas neitropēnijas sastopamība bija attiecīgi 21,3% un 7,5%.

Neitropēnija bija biežākā nevēlamā blakusparādība, kuras dēļ tika pārtraukta zāļu lietošana (2,4%).

Neitropēniskās komplikācijas bija neitropēniskas infekcijas (0,5%), neitropēniska sepse (0,8%) un

septisks šoks (1,1%), dažos gadījumos – ar letālu iznākumu.

Pierādīts, ka G-KSF lietošana samazina neitropēnijas sastopamību un smaguma pakāpi (skatīt 4.2. un

4.4. apakšpunktu).

Sirds funkcijas traucējumi un aritmijas

Lietojot kabazitakselu, visu smaguma pakāpju sirds funkcijas traucējumi bija sastopami biežāk, 6

pacientiem (1,6%) bija

3. smaguma pakāpes aritmija. Tahikardijas sastopamība, lietojot

kabazitakselu, bija 1,6%, nevienā gadījumā tā nebija

3. smaguma pakāpes. Priekškambaru

mirgošanas sastopamība kabazitaksela grupā bija 1,1%. Lietojot kabazitakselu, sirds mazspējas

sastopamība bija lielāka, par šādu traucējumu ziņots 2 pacientiem (0,5%). Viens pacients

kabazitaksela grupā mira no sirds mazspējas. Par letālu kambaru fibrilāciju ziņots 1 pacientam (0,3%)

un par sirdsdarbības apstāšanos – 2 pacientiem (0,5%). Pēc pētnieku domām neviens gadījums nebija

saistīts ar kabazitaksela lietošanu.

Haematūrija

20,8% pacientiem novērota visu pakāpju hematūrija EFC11785 pētījumā (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Gandrīz

divās

trešdaļās

gadījumu

tika

atklāti

jaucējfaktori,

piemēram

slimības

progresēšana,

instrumentācija, infekcija vai antikoagulanta/NPL/aspirīna lietošana.

Cita veida patoloģija laboratoriskos izmeklējumos

Vismaz 3. pakāpes anēmijas, paaugstināta ASAT, ALAT un bilirubīna līmeņa sastopamība,

pamatojoties uz laboratorisko izmeklējumu rezultātiem, bija attiecīgi 10,6%, 0,7%, 0,9% un 0,6%.

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Novērots kolīts, enterokolīts, gastrīts, neitropēnisks enterokolīts. Ziņots arī par kuņģa-zarnu trakta

asiņošanu un perforāciju, ileusu un zarnu nosprostojumu (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Elpošanas sistēmas traucējumi

Ir ziņots par intersticiālas pneimonijas un/vai pneimonīta, arī intersticiālas plaušu slimības

gadījumiem, kas dažkārt bijuši letāli. Šādu gadījumu biežums nav zināms (to nevar noteikt pēc

pieejamiem datiem, skatīt 4.4. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Skatīt 4.2. apakšpunktu.

Citas īpašas pacientu grupas

Gados vecāki pacienti

No 371 pacienta, kurš priekšdziedzera vēža pētījumā saņēma terapiju ar kabazitakselu, 240 pacienti

bija 65 gadus veci un vecāki, tai skaitā 70 pacienti bija vecāki par 75 gadiem.

Pacientiem, kuri bija 65 gadus veci un vecāki, salīdzinot ar gados jaunākiem pacientiem, nevēlamās

blakusparādības, par kurām ziņots

5% un biežāk bija nespēks (40,4%, salīdzinot ar 29,8%), klīniska

neitropēnija (24,2%, salīdzinot ar 17,6%), astēnija (23,8%, salīdzinot ar 14,5%), pireksija (14,6%,

salīdzinot ar 7,6%), reibonis (10,0%, salīdzinot ar 4,6%), urīnceļu infekcija (9,6%, salīdzinot ar 3,1%)

un dehidratācija (6,7%, salīdzinot ar 1,5%).

Salīdzinot ar gados jaunākiem pacientiem,

65 gadus veciem pacientiem šādu

3. pakāpes

blakusparādību sastopamība bija lielāka – neitropēnija, pamatojoties uz laboratorisko izmeklējumu

rezultātiem (86,3%, salīdzinot ar 73,3%), klīniska neitropēnija (23,8%, salīdzinot ar 16,8%) un febrila

neitropēnija (8,3%, salīdzinot ar 6,1%) (skatīt 4.2. un 4.4. apakšpunktu).

No 595 pacientiem, kas tika ārstēti ar 25 mg/m

kabazitaksela prostatas vēža EFC 11785 pētījumā, 420

pacienti bija 65 gadus veci vai vecāki. Blakusparādības, par kurām ziņots vismaz par 5% biežāk

pacientiem, kas bija 65 gadus veci un vecāki, salīdzinot ar jaunākiem pacientiem, bija caureja (42,9%

pret 32,6%), nogurums (30,2% pret 19,4%), astēnija (22,4% pret 13,1%), aizcietējums (20,2% pret

12,6%), klīniska neitropēnija (12,9% pret 6,3%), febrila neitropēnija (11,2% pret 4,6%) un aizdusa

(9,5% pret 3,4%).

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās

ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.

Pārdozēšana

Kabazitaksela antidots nav zināms. Pārdozēšanas sagaidāmās komplikācijas būs pastiprinātas

blakusparādības, piemēram, kaulu smadzeņu nomākums un kuņģa un zarnu trakta traucējumi.

Pārdozēšanas gadījumā pacientam jāuzturas specializētā palātā un viņš rūpīgi jānovēro. Pēc

pārdozēšanas atklāšanas pacientam pēc iespējas ātrāk ir jāsaņem G-KSF.

Jāveic citi atbilstoši

simptomātiski pasākumi.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: pretvēža līdzekļi, taksāni, ATĶ kods: L01CD04

Darbības mehānisms

Kabazitaksels ir pretvēža līdzeklis, kas darbojas, ietekmējot šūnas mikrocaurulīšu tīklu. Kabazitaksels

piesaistās pie tubulīna un veicina tubulīna organizēšanos mikrocaurulītēs, vienlaicīgi nomācot to

dezorganizāciju. Šādi mikrocaurulītes tiek stabilizētas, tādēļ tiek nomākta šūnas darbība mitozē un

starpfāzē.

Farmakodinamiskā iedarbība

Kabazitakselam pierādīta plaša spektra pretaudzēju aktivitāte pret progresējušiem cilvēka audzējiem,

kas implantēti pelēm. Kabazitaksels ir aktīvs pret docetakselu jutīgos audzējos. Bez tam

kabazitakselam pierādīta aktivitāte audzēju modeļos, kas bijuši nejutīgi pret ķīmijterapiju ar

docetakselu.

Klīniskā efektivitāte un drošums

JEVTANA efektivitāte un drošums kombinācijā ar prednizonu vai prednizolonu vērtēts nejaušinātā,

atklātā, starptautiskā, daudzcentru III fāzes pētījumā pacientiem ar metastātisku pret kastrāciju

rezistentu priekšdziedzera vēzi, kuriem iepriekš veikta terapija ar docetakselu saturošu shēmu.

Pētījuma primārais efektivitātes mērķa kritērijs bija kopējā dzīvildze (overall survival; OS).

Sekundārie mērķa kritēriji bija dzīvildze bez slimības progresēšanas [PFS - Progression Free Survival

(kas noteikta kā laiks no nejaušinātas iedalīšanas grupās līdz audzēja progresēšanai, prostatas

specifiskā antigēna (PSA) progresēšanai, sāpju progresēšanai vai jebkāda cēloņa izraisītai nāvei

atkarībā no tā, kurš notikums radies pirmais], audzēja atbildes reakcijas novērtējums, pamatojoties uz

atbildes reakcijas vērtējuma kritērijiem norobežotu audzēju gadījumā (RECIST – Response Evaluation

Criteria in Solid Tumours), PSA līmeņa progresēšana (kas noteikta kā PSA līmeņa paaugstināšanās

pacientiem bez atbildes reakcijas un pacientiem ar atbildes reakciju attiecīgi par ≥25% un ≥50%), PSA

atbildes reakcija (PSA līmeņa pazemināšanās serumā par vismaz 50%), sāpju progresēšana [vērtēta,

izmantojot esošo sāpju intensitātes (Present Pain Intensity – PPI) skalu no Makdžila-Melzaka

(McGill-Melzack) aptaujas anketas un Analgētisko līdzekļu skalu (AS)], kā arī sāpju atbildes reakcija

(kas definēta kā vidējā PPI mazināšanās par vismaz 2 punktiem, salīdzinot ar pētījuma sākumu, bez

vienlaicīgas palielināšanās AS vai analgētisko līdzekļu patēriņa mazināšanās par

50%, salīdzinot ar

vidējo AS pētījuma sākumā, bez vienlaicīgas sāpju pastiprināšanās).

Kopā 755 pacienti nejaušināti tika iedalīti, lai saņemtu JEVTANA 25 mg/m

intravenozi ik pēc 3

nedēļām ne ilgāk par 10 cikliem kopā ar prednizonu vai prednizolonu 10 mg perorāli vienu reizi dienā

(n=378) vai mitoksantronu 12 mg/m

intravenozi ik pēc 3 nedēļām ne ilgāk par 10 cikliem

kombinācijā ar prednizonu vai prednizolonu 10 mg perorāli vienu reizi dienā (n=377).

Šajā pētījumā piedalījās par 18 gadiem vecāki pacienti ar metastātisku pret kastrāciju rezistentu

priekšdziedzera vēzi, kas vai nu bija mērāms atbilstoši RECIST kritērijiem, vai arī nebija mērāms, bet

kura gadījumā bija pieaugošs PSA līmenis vai radās jauni bojājumi, un funkcionālais stāvoklis pēc

Austrumu Onkoloģijas sadarbības grupas (ECOG) kritērijiem bija no 0 līdz 2. Pacientiem bija jāatbilst

šādiem laboratoriskiem kritērijiem: neitrofilie leikocīti >1 500/mm

, trombocīti >100 000/mm

hemoglobīna līmenis >10 g/dl, kreatinīna līmenis <1,5 x virs NAR, kopējā bilirubīna līmenis <1 x virs

NAR, ASAT un ALAT līmenis <1,5 x virs NAR.

Pētījumā netika iekļauti pacienti, kuriem anamnēzē ir sastrēguma sirds mazspēja vai pēdējo 6 mēnešu

laikā bijis miokarda infarkts, kā arī pacienti ar nekontrolētu aritmiju, stenokardiju un/vai hipertensiju.

Abas terapijas grupas bija līdzsvarotas pēc demogrāfiskiem rādītājiem, tai skaitā vecuma, rases un

ECOG funkcionālā stāvokļa (no 0 līdz 2). JEVTANA grupā vidējais vecums bija 68 gadi (intervāls

46-92 gadi), bet rasu sadalījums bija šāds: 83,9% baltās rases, 6,9% aziātu/Tuvo Austrumu

iedzīvotāju, 5,3% melnādainu pacientu un 4% citu.

Ciklu skaita mediāna JEVTANA grupā bija 6, bet mitoksantrona grupā – 4. Pētāmo terapiju

(10 ciklus) pabeidza 29,4% un 13,5% pacientu attiecīgi JEVTANA grupā un salīdzinājuma zāļu grupā.

Kopējā dzīvildze JEVTANA grupā bija nozīmīgi lielāka nekā mitoksantrona grupā (attiecīgi

15,1 mēneši un 12,7 mēneši), un, salīdzinot ar mitoksantrona grupu, nāves risks mazinājās par 30%

(skatīt 3. tabulu un 1. attēlu).

59 pacientu apakšgrupā pacienti iepriekš bija saņēmuši kumulatīvu docetaksela devu < 225 mg/m

(29 pacienti JEVTANA grupā, 30 pacienti mitoksantrona grupā). Šajā pacientu grupā kopējā dzīvildze

būtiski neatšķīrās (RA (95% TI) 0,96 (0,49 – 1,86)).

3. tabula. JEVTANA efektivitāte pacientiem ar metastātisku pret kastrāciju rezistentu priekšdziedzera

vēzi EFC6193 pētījumā

JEVTANA + prednizons

n=378

mitoksantrons + prednizons

n=377

Kopējā dzīvildze

Mirušo pacientu skaits (%)

234 (61,9%)

279 (74%)

Dzīvildzes mediāna (mēneši) (95%

15,1 (14,1-16,3)

12,7 (11,6-13,7)

Riska attiecība (RA)

(95% TI)

0,70 (0,59-0,83)

p vērtība

<0,0001

RA noteikta ar Cox modeli; riska attiecība, kas mazāka par 1, liecina par labu JEVTANA lietošanai.

1. attēls. Kaplāna-Meijera (Kaplan Meier) kopējās dzīvildzes līknes (EFC6193)

JEVTANA grupā, salīdzinot ar mitoksantrona grupu, uzlabojās PFS: 2,8 (2,4 - 3,0) mēneši, salīdzinot

ar 1,4 (1,4 - 1,7), RA (95%TI) 0,74 (0,64 - 0,86), p<0,0001.

Pacientiem JEVTANA grupā bija nozīmīgi augstāks audzēja atbildes reakcijas rādītājs – 14,4%

(95%TI: 9,6 - 19,3), salīdzinot ar 4,4% (95%TI: 1,6 - 7,2) pacientu mitoksantrona grupā, p=0,0005.

JEVTANA grupā bija arī labāki PSA sekundārie mērķa kritēriji. PSA progresēšanas laika mediāna

pacientiem JEVTANA grupā bija 6,4 mēneši (95%TI: 5,1 - 7,3), salīdzinot ar 3,1 mēnesi

(95%TI: 2,2 - 4,4) mitoksantrona grupā, RA 0,75 mēneši (95%TI: 0,63 - 0,90), p=0,0010. PSA

atbildes reakcija radās 39,2% pacientu JEVTANA grupā (95%TI: 33,9 - 44,5), salīdzinot ar 17,8%

pacientu mitoksantrona grupā (95% TI: 13,7 - 22,0), p=0,0002.

Pēc sāpju progresēšanas un sāpju atbildes reakcijas abas terapijas grupas statistiski neatšķīrās.

Vismaz līdzvērtību pierādošā, daudzcentru, daudznacionālā, randomizētā, atklātā III fāzes pētījumā

(EFC11785 study) 1200 pacienti ar metastātisku pret kastrāciju rezistentu prostatas vēzi, kas iepriekš

ārstēti ar docetakselu saturošu shēmu, tika randomizēti, lai saņemtu vai nu 25 mg/m

(n=602), vai 20

mg/m

(n=598) kabazitaksela devu. Kopējā dzīvildze (overall survival, OS) bija primārais mērķa

kritērijs.

Pētījuma galvenais mērķis tika sasniegts, pierādot, ka ar 20 mg/m

kabazitaksela iegūstamie rezultāti

nav sliktāki par sasniegtiem ar 25 mg/m

devu (skat. 4. tabulu). Statistiski nozīmīgi lielākai daļai

(p<0,001) pacientu bija PSA atbildreakcija 25 mg/m

lietotāju grupā (42,9%), salīdzinot ar 20 mg/m

grupu (29,5%). Statistiski nozīmīgi lielāks PSA progresēšanas risks tika novērots pacientiem no 20

Riskam pakļauto pacientu

mitoksantron

prednizons

kabazitaksels

+ prednizons

mitoksantrons + prednizons

kabazitaksels + prednizons

Kopē

jās

dzīvil

dzes

propo

rcija

Laiks

mg/m

devas grupas attiecībā pret 25 mg/m

devas lietotājiem (RA 1,195; 95%TI: 1,025 līdz 1,393).

Nebija statistiskas atšķirības citos sekundāros mērķa kritērijos (PFS, audzēja un sāpju atbildreakcija,

audzēja un sāpju progresēšana un piecās FACT-P apakškategorijās).

4. tabula. Kopējā dzīvildze EFC11785 pētījumā kabazitaksela 25 mg/m

devas lietotāju grupā,

salīdzinot ar 20 mg/m

kabazitaksela lietotāju grupu (ārstēšanai paredzēto analīze) – efektivitātes

mērķa kritērijs

CBZ20+PRED

n=598

CBZ25+PRED

n=602

Kopējā dzīvildze

Nāves gadījumu skaits, n (%)

497 (83,1 %)

501 (83,2%)

Dzīvildzes mediāna (95% TI)

(mēneši)

13,4 (12,19 līdz 14,88)

14,5 (13,47 līdz 15,28)

Riska attiecība

pret CBZ25+PRED

1,024

vienpusēja 98,89% UCI

1,184

vienpusēja 95% LCI

0,922

CBZ20=kabazitaksela 20 mg/m

, CBZ25=kabazitaksela 25 mg/m

, PRED=prednizons/prednizolons

TI=ticamības intervāls, LCI=ticamības intervāla apakšējā robeža, UCI=ticamības intervāla augšējā

robeža

a

Riska attiecība vērtēta, lietojot Koksa proporcionālās riska regresijas modeli. Riska attiecība < 1

liecina par mazāku risku ar 20 mg/m

kabazitaksela attiecībā pret 25 mg/m

25 mg/m

kabazitaksela drošuma īpašības, kas novērotas pētījumā EFC11785, bija kvalitatīvi un

kvantitatīvi līdzīgas pētījumā EFC6193 novērotām. Pētījums EFC11785 liecināja par labākām 20

mg/m

kabazitaksela devas drošuma īpašībām.

5. tabula. Drošuma datu apkopojums kabazitaksela 25 mg/m

lietotāju grupu, salīdzinot ar

kabazitaksela 20 mg/m

lietotāju grupu EFC11785 pētījumā

CBZ20+PRED

n=580

CBZ25+PRED

n=595

Ciklu skaita mediāna/

ārstēšanas ilguma mediāna

6/ 18 nedēļas

7/ 21 nedēļas

Pacientu skaits, kam

samazināja devu

n (%)

No 20 līdz 15 mg/m

: 58 (10,0%)

No 15 līdz 12 mg/m

: 9 (1,6%)

No 25 līdz 20 mg/m

: 128 (21,5%)

No 20 līdz 15 mg/m

: 19 (3,2%)

No 15 līdz 12 mg/m

: 1 (0,2%)

Visu pakāpju blakusparādības

Caureja

30,7

39,8

Slikta dūša

24,5

32,1

Nogurums

24,7

27,1

Hematūrija

14,1

20,8

Astēnija

15,3

19,7

Pavājināta ēstgriba

13,1

18,5

Vemšana

14,5

18,2

Aizcietējums

17,6

18,0

Muguras sāpes

11,0

13,9

Klīniska neitropēnija

10,9

Urīnceļu infekcija

10,8

Perifēra sensora neiropātija

10,6

Garšas sajūtas pārmaiņas

10,6

≥ 3. Pakāpes blakusparādības

Klīniska neitropēnija

Febrila neitropēnija

Hematoloģiskas novirzes

≥ 3. pakāpes neitropēnija

41,8

73,3

≥ 3. pakāpes anēmija

13,7

≥ 3. pakāpec

trombocitopēnija

CBZ20=kabazitaksela 20 mg/m

, CBZ25=kabazitaksela 25 mg/m

, PRED=prednizons/prednizolons

a

Visu pakāpju blakusparādības, kuru sastopamība ir lielāka nekā 10%

b

≥ 3. pakāpes blakusparādības, kuru sastopamība ir lielāka nekā 5%

c

Balstoties uz laboratoriskiem raksturlielumiem

Pediatriskā populācija

Eiropas Zāļu aģentūra atbrīvojusi no pienākuma iesniegt pētījumu rezultātus JEVTANA visās

pediatriskās populācijas apakšgrupās priekšdziedzera vēža indikācijai (informāciju par lietošanu

bērniem skatīt 4.2.

apakšpunktā).

JEVTANA vērtēja nemaskētā, daudzcentru 1./2. fāzes pētījumā kopumā 39 pediatriskajiem pacientiem

(vecumā no 4 līdz 18 gadiem pētījuma 1. fāzē un no 3 līdz 16 gadiem pētījuma 2. fāzē). Otrās fāzes

daļā netika pierādīta kabazitaksela kā vienīgā līdzekļa efektivitāte pediatriskajā populācijā atkārtotas

vai refraktāras difūzas iekšējās galvas smadzeņu tilta gliomas (diffuse intrinsic pontine glioma, DIPG)

vai augstas diferenciācijas pakāpes gliomas (high grade glioma, HGG) gadījumā, lietojot devu

30 mg/m².

5.2.

Farmakokinētiskās īpašības

Populācijas farmakokinētiskā analīze tika veikta 170 pacientiem, tai skaitā pacientiem ar progresējošu

norobežotu audzēju (n=69), metastātisku krūts vēzi (n=34) un metastātisku priekšdziedzera vēzi

(n=67). Šie pacientiem saņēma kabazitakselu devā no 10 līdz 30 mg/m

vienu reizi nedēļā vai reizi

3 nedēļās.

Uzsūkšanās

Pēc stundu ilgas intravenozas kabazitaksela 25 mg/m

devas ievadīšanas pacientiem ar metastātisku

priekšdziedzera vēzi (n=67) C

bija 226 ng/ml (variācijas koeficients (VK): 107%) un to sasniedza

1 stundu ilgās infūzijas beigās (T

). Vidējais AUC bija 991 ng.h/ml (VK: 34%).

Pacientiem ar progresējušiem norobežotiem audzējiem (n=126), lietojot zāles devā no 10 līdz

30 mg/m

, netika novērota būtiska novirze no proporcionalitātes devai.

Izkliede

Līdzsvara stāvoklī izkliedes tilpums (V

) bija 4870 l (2640 l/m

pacientam ar vidējo ĶVL 1,84 m

).

In vitro kabazitaksela saistīšanās ar cilvēka seruma proteīniem bija 89 - 92%, un tā nebija piesātināma

līdz koncentrācijai 50 000 ng/ml, kas atbilst maksimālajai klīniskos pētījumos novērotai

koncentrācijai. Kabazitaksels saistās galvenokārt ar cilvēka seruma albumīnu (82,0%) un

lipoproteīniem (87,9% ABLP, 69,8% ZBLP un 55,8% ĻZBLP). In vitro koncentrācijas attiecība asinīs

un plazmā cilvēka asinīs mainījās no 0,90 līdz 0,99, un tas liecina, ka kabazitaksels asinīs un plazmā

izkliedējas vienādā pakāpē.

Biotransformācija

Kabazitaksels tiek intensīvi metabolizēts aknās (>95%), kur to veic galvenokārt CYP3A izoenzīms

(80 - 90%). Kabazitaksels ir galvenais asinsritē esošais savienojums cilvēka plazmā. Plazmā atklāti

septiņi metabolīti (tai skaitā 3 aktīvi metabolīti, kas rodas O-demetilēšanas rezultātā), un galvenais

metabolīts nodrošina 5% sākotnējā savienojuma kopējās iedarbības. Aptuveni 20 kabazitaksela

metabolītu tiek izvadīti ar cilvēka urīnu un fēcēm.

Pamatojoties uz pētījumiem in vitro, zālēm, kas galvenokārt ir CYP3A substrāti, klīniski nozīmīgās

kabazitaksela koncentrācijās iespējams tā ierosināts potenciāls šo zāļu inhibīcijas risks. Tomēr klīniskā

pētījumā novērots, ka kabazitaksels (ievadot 25 mg/m

vienu stundu ilgas vienreizējas infūzijas veidā)

neizraisa CYP3A marķiersubstrāta midazolāma koncentrācijas plazmā izmaiņas. Tādēļ nav

paredzams, ka CYP3A substrātu un kabazitaksela vienlaicīgai lietošanai terapeitiskās devās

pacientiem varētu būt kāda klīniska ietekme.

Zālēm, kas ir citu CYP enzīmu (1A2, 2B6, 2C9, 2C8, 2C19, 2E1 un 2D6) substrāti, potenciāla

inhibīcijas riska nav, kā arī nav kabazitaksela ierosinātas inducēšanas potenciālā riska zālēm, kas ir

CYP1A, CYP2C9 un CYP3A substrāti. In vitro kabazitaksels nenomāca varfarīna galveno

biotransformācijas reakciju ķēdi par 7-hidroksivarfarīnu, kuru nodrošina CYP2C9. Tādēļ in vivo nav

sagaidāma farmakokinētiska kabazitaksela mijiedarbība ar varfarīnu.

Kabazitaksels in vitro neinhibēja proteīnus, kas saistīti ar rezistenci pret vairākām zālēm

(MRP proteīnus): MRP1, MRP2 vai organisko katjonu transporta sistēmu (OCT1). Koncentrācijā, kas

vismaz 15 reizes lielāka par to, kas novērota klīniskajā praksē, kabazitaksels inhibēja P glikoproteīna

(PgP) transportu (digoksīna un vinblastīna gadījumā), krūts vēža rezistences proteīnu (BCRP)

transportu (metotreksāta gadījumā) un organisko anjonu transporta polipeptīda OATTP1B3 (CCK8)

transportu, turpretim koncentrācijā, kas tikai piecas reizes lielāka par to, kas novērota klīniskajā

praksē, tas inhibēja OATP1B1 transportu (estradiola-17

-glikuronīda gadījumā). Tādēļ mijiedarbības

risks ar MRP, OCT1, PgP, BCRP un OATP1B3 substrātiem in vivo, lietojot 25 mg/m

devu, ir maz

ticams. Mijiedarbības ar OATTP1B1 substrātiem (piemēram, statīniem, valsartānu vai repaglinīdu)

risks ir iespējams, īpaši infūzijas laikā (1 stunda) un līdz 20 minūtēm pēc tās beigām (skatīt

4.5. apakšpunktu).

Eliminācija

Pēc 1 stundu ilgas [

C]-kabazitaksela intravenozas infūzijas pacientiem 25 mg/m

devā aptuveni 80%

ievadītās devas tika izvadīti 2 nedēļu laikā. Kabazitaksels tiek izvadīts galvenokārt ar fēcēm vairāku

metabolītu veidā (76% devas); savukārt kabazitaksela un tā metabolītu veidā caur nierēm tiek izvadīti

mazāk nekā 4% devas (2,3% neizmainītu zāļu veidā ar urīnu).

Kabazitakselam ir liels plazmas klīrenss 48,5 l/h (26,4 l/m

pacientam ar vidējo ĶVL 1,84 m

) un ilgs

terminālais eliminācijas pusperiods – 95 stundas.

Īpašas pacientu grupas

Gados vecāki pacienti

Populācijas farmakokinētikas analīzē 70 pacientiem pēc 65 gadu vecuma (57 pacienti vecuma grupā

no 65 līdz 75 gadiem un 13 pacienti vecāki par 75 gadiem) nenovēroja vecuma ietekmi uz

kabazitaksela farmakokinētiku.

Pediatriskie pacienti

JEVTANA drošums un efektivitāte, lietojot bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam, nav

pierādīta.

Aknu darbības traucējumi

Kabazitaksela eliminācija galvenokārt notiek pēc metabolisma aknās.

Īpašā pētījumā 43 vēža pacientiem ar aknu darbības traucējumiem novēroja, ka viegli aknu darbības

traucējumi (kopējā bilirubīna līmenis no > 1 līdz ≤ 1,5 x virs NAR vai AsAT līmenis > 1,5 x virs

NAR) vai vidēji smagi aknu darbības traucējumi (kopējā bilirubīna līmenis no > 1,5 līdz ≤ 3,0 x virs

NAR) neietekmē kabazitaksela farmakokinētiku. Kabazitaksela maksimālā panesamā deva (MPD) bija

attiecīgi 20 mg/m

un 15 mg/m

Trijiem pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem (kopējā bilirubīna līmenis > 3,0 x virs

NAR) salīdzinājumā ar pacientiem, kuriem bija viegli aknu darbības traucējumi, novēroja

kabazitaksela klīrensa ātruma samazināšanos par 39%, un tas norāda, ka smagi aknu darbības

traucējumi zināmā mērā ietekmē kabazitaksela farmakokinētiku. Pacientiem ar smagiem aknu

darbības traucējumiem kabazitaksela MPD nav noteikta.

Pamatojoties uz datiem par drošumu un panesamību, pacientiem ar viegliem aknu darbības

traucējumiem ir jāsamazina kabazitaksela deva (skatīt 4.2. un 4.4. apakšpunktu). Pacientiem ar

smagiem aknu darbības traucējumiem JEVTANA ir kontrindicēts (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Nieru darbības traucējumi

Kabazitaksels tiek izvadīts caur nierēm minimālā daudzumā (2,3% devas). Populācijas

farmakokinētiskā analīze 170 pacientiem, tai skaitā 14 pacientiem ar vidēji smagiem nieru darbības

traucējumiem (kreatinīna klīrenss robežās no 30 līdz 50 ml/min) un 59 pacientiem ar viegliem nieru

darbības traucējumiem (kreatinīna klīrenss robežās no 50 līdz 80 ml/min) liecināja, ka viegliem vai

vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem nebija nozīmīgas ietekmes uz kabazitaksela

farmakokinētiku. Tas ir apstiprināts īpašā salīdzinošā farmakokinētikas pētījumā pacientiem ar

norobežotu vēzi un normālu nieru darbību (astoņiem pacientiem), vidēji smagiem nieru darbības

traucējumiem (astoņiem pacientiem) un smagiem nieru darbības traucējumiem (deviņiem pacientiem).

Visiem šiem pacientiem vairākos ciklos vienas i.v. infūzijas veidā tika ievadīts līdz 25 mg/m

kabazitaksela.

5.3.

Preklīniskie dati par drošumu

Blakusparādības, kas klīniskos pētījumos netika novērotas, bet suņiem radās pēc vienas devas

ievadīšanas, kā arī ievadīšanas vienu reizi 5 dienās un vienu reizi nedēļā, nodrošinot iedarbības līmeni,

kas bija zemāks par klīniskās iedarbības līmeni, un ir iespējami saistītas ar klīnisko lietošanu, bija

arteriolāra/periarteriolāra nekroze aknās, žults izvadkanāla hiperplāzija un/vai hepatocelulāra nekroze

(skatīt 4.2. apakšpunktu).

Blakusparādības, kas klīniskos pētījumos netika novērotas, bet žurkām radās atkārtotas devas

toksicitātes pētījumos tāda iedarbības līmeņa gadījumā, kas bija augstāks par klīniskās iedarbības

līmeni, un ir iespējami saistītas ar klīnisko lietošanu, bija acu slimības, kam raksturīga subkapsulāra

lēcas šķiedru tūska/deģenerācija. Šī ietekme pēc 8 nedēļām bija daļēji atgriezeniska.

Kabazitaksela kancerogenitātes pētījumi nav veikti.

Kabazitaksels neierosināja mutāciju rašanos baktēriju reverso mutāciju (Eimsa) testā. In vitro cilvēka

limfocītos tas nebija klastogēns (neierosināja strukturālas hromosomu aberācijas, bet palielināja

poliploīdo šūnu skaitu), bet in vivo testā ar žurkām tas ierosināja kodoliņu skaita palielināšanos. Taču

šāda veida genotoksiska iedarbība atbilst savienojuma farmakoloģiskajai aktivitātei (tubulīna

depolimerizācijas nomākšana) un ir novērota zālēm, kurām piemīt tāda pati farmakoloģiskā aktivitāte.

Kabazitaksels neietekmēja ārstēto žurku tēviņu pārošanās uzvedību vai fertilitāti. Taču atkārtotas

devas toksicitātes pētījumos žurkām novēroja sēklas pūslīšu deģenerāciju un sēklvada atrofiju

sēkliniekos, savukārt suņiem novēroja sēklinieku deģenerāciju (minimāla atsevišķu epitēlija šūnu

nekroze sēklinieka piedēklī). Zāļu iedarbība dzīvniekiem bija tāda pati vai mazāka par iedarbību, kāda

bijusi cilvēkiem, kuri saņēma klīniski nozīmīgas kabazitaksela devas.

Žurku mātītēm, kurām kabazitakselu ievadīja intravenozi vienu reizi dienā no grūsnības 6. līdz

17. dienai, tas ierosināja embriofetālu toksicitāti, kas bija saistīta ar toksisku ietekmi uz mātīti un

izpaudās ar augļa bojāeju un samazinātu vidējo augļa svaru kopā ar aizkavētu skeleta pārkaulošanos.

Iedarbība dzīvniekiem bija mazāka nekā iedarbība, kāda novērota cilvēkiem, kuri saņēma klīniski

nozīmīgas kabazitaksela devas. Žurkām kabazitaksels šķērsoja placentāro barjeru.

Žurkām kabazitaksels un tā metabolīti ekskretējās mātes pienā daudzumā līdz 1,5% no ievadītās devas

24 stundu laikā.

Vides riska novērtējums (VRN)

Vides riska novērtējuma pētījumu rezultāti liecināja, ka JEVTANA lietošana neizraisīs nozīmīgu risku

ūdens videi (skatīt 6.6. apakšpunktu par neizlietoto zāļu iznīcināšanu).

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

Koncentrāts

Polisorbāts 80

Citronskābe

Šķīdinātājs

96% etilspirts

Ūdens injekcijām

6.2.

Nesaderība

Šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm (izņemot 6.6. apakšpunktā minētās).

Infūziju šķīduma sagatavošanai un ievadīšanai nedrīkst izmantot PVH infūziju maisus vai poliuretāna

infūziju sistēmas.

6.3.

Uzglabāšanas laiks

Neatvērti flakoni

3 gadi.

Pēc atvēršanas

Koncentrāta un šķīdinātāja flakoni jāizlieto nekavējoties. Ja tie netiek izlietoti nekavējoties,

uzglabāšanas laiks un apstākļi pēc iepakojuma atvēršanas ir lietotāja atbildība.

Pēc sākotnējās koncentrāta atšķaidīšanas ar šķīdinātāju

Ķīmiskā un fiziskā stabilitāte lietošanas laikā pierādīta 1 stundu istabas temperatūrā (15°C - 30

C). No

mikrobioloģiskā viedokļa koncentrāta-šķīdinātāja maisījums jāizlieto nekavējoties. Ja tas netiek

izlietots nekavējoties, uzglabāšanas laiks un apstākļi pēc šķīduma sagatavošanas ir lietotāja atbildība

un parasti nedrīkst pārsniegt 24 stundas 2 - 8

C temperatūrā, ja vien atšķaidīšana nav notikusi

kontrolētā un validētā aseptiskā vidē.

Pēc galīgās atšķaidīšanas infūzijas maisā/pudelē

Infūziju šķīduma ķīmiskā un fiziskā stabilitāte pierādīta 8 stundas ilgi istabas temperatūrā (tai skaitā

1 stundu ilgā infūzija) un 48 stundas ledusskapī

tai skaitā 1 stundu ilgā infūzija).

No mikrobioloģiskā viedokļa infūziju šķīdums jāizlieto nekavējoties. Ja tas netiek izlietots

nekavējoties, uzglabāšanas laiks un apstākļi pēc šķīduma sagatavošanas ir lietotāja atbildība un parasti

nedrīkst pārsniegt 24 stundas 2 - 8

C temperatūrā, ja vien šķīduma sagatavošana nav notikusi

kontrolētā un validētā aseptiskā vidē.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 30

Neatdzesēt.

Uzglabāšanas nosacījumus pēc zāļu atšķaidīšanas skatīt 6.3. apakšpunktā.

6.5.

Iepakojuma veids un saturs

Vienā iepakojumā ir viens koncentrāta flakons un viens šķīdinātāja flakons:

koncentrāts: 1,5 ml koncentrāta 15 ml dzidra stikla (I klases) flakonā, kas noslēgts ar pelēku

hlorbutila gumijas aizbāzni un aizvākots ar alumīnija vāciņu, kam ir gaiši zaļš, noplēšams

plastmasas vāciņš. Katrā flakonā ir 60 mg kabazitaksela 1,5 ml nominālā tilpuma (pildījuma

tilpums: 73,2 mg kabazitaksela/1,83 ml). Šis pildījuma tilpums ir noteikts JEVTANA izstrādes

laikā un ir paredzēts šķidruma zudumu kompensācijai bāzes šķīduma sagatavošanas laikā.

Virspildījums nodrošina, ka pēc

visa

satura atšķaidīšanas ar pievienoto JEVTANA šķīdinātāju

minimālais bāzes šķīduma tilpums, ko iespējams paņemt no flakona, ir 6 ml, kas satur 10 mg/ml

JEVTANA. Tas atbilst uz marķējuma norādītajam daudzumam – 60 mg katrā flakonā.

šķīdinātājs: 4,5 ml šķīdinātāja 15 ml dzidra stikla (I klases) flakonā, kas noslēgts ar pelēku

hlorbutila gumijas aizbāzni un aizvākots ar zelta krāsas alumīnija vāciņu, kuram ir bezkrāsains

noplēšams plastmasas vāciņš. Katrā flakonā ir 4,5 ml nominālā tilpuma (pildījuma tilpums:

5,67 ml). Šis pildījuma tilpums ir noteikts izstrādes laikā, un virspildījums nodrošina, ka pēc

visa

šķīdinātāja flakona satura pievienošanas JEVTANA 60 mg koncentrāta flakona saturam

JEVTANA bāzes šķīduma koncentrācija būs 10 mg/ml.

6.6.

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

JEVTANA drīkst sagatavot un ievadīt tikai darbinieki, kas apmācīti citotoksisko līdzekļu lietošanā.

Grūtnieces nedrīkst strādāt ar šīm zālēm. Tāpat kā visu citu pretvēža līdzekļu gadījumā, arī rīkojoties

ar JEVTANA šķīdumiem un sagatavojot tos lietošanai, jāievēro piesardzība un jāizmanto

piesārņojumu norobežojošas ierīces, personiskie aizsarglīdzekļi (piemēram, cimdi) un sagatavošanas

procedūras. Ja, rīkojoties ar JEVTANA, tas kādā brīdī nonāk saskarē ar ādu, tā nekavējoties rūpīgi

jānomazgā ar ziepēm un ūdeni. Ja līdzeklis saskāries ar gļotādu, tā nekavējoties rūpīgi jānomazgā ar

ūdeni.

Pirms pievienošanas infūziju šķīdumam koncentrātu infūzijas šķīduma pagatavošanai vienmēr

atšķaidiet ar

visu

iepakojumam pievienoto šķīdinātāju.

Pirms samaisīšanas un atšķaidīšanas uzmanīgi izlasiet

VISU

apakšpunktu. Pirms ievadīšanas

JEVTANA jāatšķaida

DIVAS

reizes. Ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus par sagatavošanu.

Piezīme: gan JEVTANA 60 mg/1,5 ml koncentrāta flakonā (pildījuma tilpums: 73,2 mg

kabazitaksela/1,83 ml), gan šķīdinātāja flakonā (pildījuma tilpums: 5,67 ml) ir vairāk šķīduma, lai

kompensētu tā zudumu sagatavošanas laikā. Šis liekais daudzums nodrošina, ka pēc atšķaidīšanas ar

VISU

pievienotā šķīdinātāja daudzumu šķīdums satur 10 mg/ml kabazitaksela.

Sagatavojot infūziju šķīdumu, jāveic šāds divpakāpju atšķaidīšanas process, ievērojot aseptiskas

procedūras.

1. darbība. Koncentrāta infūziju šķīduma pagatavošanai sākotnējā atšķaidīšana ar

iepakojumam pievienoto šķīdinātāju

1.1. darbība

Apskatiet koncentrāta flakonu un pievienoto

šķīdinātāju. Koncentrāta šķīdumam un

šķīdinātājam jābūt dzidram.

1.2. darbība

Ar šļirci, kurai piestiprināta adata, aseptiski

atvelciet

visu

pievienotā šķīdinātāja

daudzumu, daļēji sasverot flakonu.

1.3. darbība

Visu

saturu injicējiet atbilstošajā koncentrāta

flakonā.

Lai pēc iespējas vairāk ierobežotu putošanos,

injicējot šķīdinātāju, vērsiet adatu pret

koncentrāta šķīduma flakona iekšējo sieniņu un

injicējiet lēnām.

Pēc atšķaidīšanas iegūtais šķīdums satur

10 mg/ml kabazitaksela.

Šķīdinātāja

flakons

Koncentrāta flakons

(60 mg – 1,5 ml)

Šķīdinātāja flakons

Šķīdinātāja

flakons

Koncentrāta-

šķīdinātāja maisījums

10 mg/ml

1.4. darbība

Izvelciet šļirci ar adatu un manuāli uzmanīgi

samaisiet, atkārtoti apgriežot flakonu, līdz iegūts

dzidrs un viendabīgs šķīdums. Tas varētu

aizņemt aptuveni 45 sekundes.

1.5. darbība

Ļaujiet šķīdumam pastāvēt aptuveni 5 minūtes

un tad pārbaudiet, vai šķīdums ir viendabīgs un

dzidrs.

Tas ir normāli, ka pēc šī laika joprojām ir putas.

Iegūtais koncentrāta-šķīdinātāja maisījums satur 10 mg/ml kabazitaksela (vismaz 6 ml ievadāma

tilpuma). Otrā atšķaidīšana jāveic nekavējoties (1 stundas laikā), kā norādīts 2. darbībā.

Parakstītās devas ievadīšanai var būt nepieciešams vairāk nekā viens koncentrāta-šķīdinātāja

maisījuma flakons.

2. darbība. Otrā (galīgā) atšķaidīšana infūziju šķīduma sagatavošanai

2.1. darbība

Aseptiski atvelciet nepieciešamo koncentrāta-

šķīdinātāja maisījuma (10 mg/ml kabazitaksela)

tilpumu ar graduētu šļirci, kurai piestiprināta

adata. Piemēram, 45 mg JEVTANA devai

nepieciešami 4,5 ml koncentrāta-šķīdinātāja

maisījuma, kas sagatavots atbilstoši

norādījumiem 1. darbībā.

Tā kā uz šī šķīduma flakona sieniņām pēc

sagatavošanas atbilstoši norādījumiem

1. darbībā var saglabāties putas, vēlams

atvilkšanas brīdī novietot šļirces adatu vidū.

Koncentrāta-šķīdinātāja

maisījums 10 mg/ml

Koncentrāta-šķīdinātāja

maisījums 10 mg/ml

Koncentrāta-šķīdinātāja

maisījums 10 mg/ml

2.2. darbība

Injicējiet sterilā, PVH nesaturošā konteinerā ar

5% glikozes šķīdumu vai nātrija hlorīda

9 mg/ml (0,9%) šķīdumu infūzijām. Infūzijas

šķīduma koncentrācijai jābūt no 0,10 mg/ml līdz

0,26 mg/ml.

2.3. darbība

Noņemiet šļirci un samaisiet infūzijas maisa vai

pudeles saturu manuāli ar kratīšanu.

2.4. darbība

Tāpat kā visu parenterāli ievadāmu zāļu

gadījumā, sagatavotais infūziju šķīdums pirms

lietošanas vizuāli jāpārbauda. Tā kā infūzijas

šķīdums ir pārsātināts, tajā laika gaitā var rasties

kristāli. Tādā gadījumā šķīdumu nedrīkst lietot

un tas jāiznīcina.

Šķīdums infūzijām jāizmanto nekavējoties. Taču noteiktos apstākļos, kas norādīti 6.3. apakšpunktā,

uzglabāšanas laiks pēc infūziju šķīduma sagatavošanas var būt ilgāks.

Ievadīšanas laikā ieteicams izmantot infūziju sistēmas filtru ar nominālo poru izmēru 0,22 mikrometri

(sauc arī par 0,2 mikrometru izmēru).

Sagatavojot JEVTANA lietošanai un to ievadot, neizmantojiet PVH infūzijas maisus/pudeles vai

poliuretāna infūzijas sistēmas.

JEVTANA nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm, izņemot 6.6. apakšpunktā minētās.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

Nepieciešamais

koncentrāta-šķīdinātāja

maisījuma tilpums

5% glikozes šķīdums

vai nātrija hlorīda

9 mg/ml (0,9%)

šķīdums infūzijām

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

sanofi-aventis groupe

54, rue La Boétie

F - 75008 Paris

Francija

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/11/676/001

9.

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2011. gada 17. marts.

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2015. gada 19. novembris

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http

//www,ema.europa.eu/.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/161960/2017

EMEA/H/C/002018

EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai

Jevtana

kabazitaksels

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Jevtana. Tajā ir paskaidrots, kā

Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) ir vērtējusi šīs zāles, lai ieteiktu to reģistrāciju Eiropas

Savienībā un sniegtu Jevtana lietošanas nosacījumus.

Kas ir Jevtana un kāpēc tās lieto?

Jevtana ir pretvēža zāles, ko lieto, lai ārstētu metastātisku, pret kastrāciju rezistentu prostatas vēzi.

Šis vēzis vīriešiem skar prostatas dziedzeri, kas ražo šķidrumu sēklā. Jevtana tiek lietotas, kad vēzis ir

izplatījies uz citām ķermeņa daļām (metastātisks), kaut arī ir veikta terapija, lai aizkavētu testosterona

sintēzi, vai arī ir veikta sēklinieku ķirurģiska izņemšana (kastrācija). Jevtana tiek lietotas kopā ar

prednizonu vai prednizolonu (pretiekaisuma zālēm) pacientiem, kuri iepriekš ir ārstēti ar docetakselu

(citām pretvēža zālēm).

Jevtana satur aktīvo vielu kabazitakselu.

Kā lieto Jevtana?

Jevtana var iegādāties tikai pret recepti, un tās ir lietojamas tikai slimnīcu nodaļās, kas specializējušās

ķīmijterapijā (pretvēža zāļu lietošanā), tāda ārsta uzraudzībā, kuram ir pieredze ķīmijterapijas

lietošanā.

Jevtana ir pieejamas kā koncentrāts un šķīdinātājs infūziju šķīduma pagatavošanai ievadīšanai

(pilināšanai) vēnā. Tās tiek ievadītas vienu reizi ik pēc trim nedēļām infūzijas veidā, kas ilgst vienu

stundu, ar 25 mg devu uz ķermeņa virsmas vienu kvadrātmetru (ko aprēķina, izmantojot pacienta

svaru un garumu). Tās tiek lietotas kopā ar prednizonu vai prednizolonu, ko visas terapijas laikā lieto

katru dienu.

Jevtana deva ir jāsamazina vai terapija jāpārtrauc, ja pacientam rodas noteiktas blakusparādības.

Devas ir jāsamazina arī pacientiem ar nedaudz vai mēreni samazinātu aknu funkciju.

Jevtana

EMA/161960/2017

2. lpp. no 3

Pirms Jevtana infūziju ievadīšanas pacientiem ir jādod zāles, lai mazinātu alerģisko reakciju risku, un

zāles pret vemšanu.

Plašāka informācija pieejama zāļu lietošanas instrukcijā.

Jevtana darbojas?

Jevtana aktīvā viela kabazitaksels pieder pie pretvēža zāļu grupas, kas zināmas kā “taksāni”.

Kabazitaksels bloķē vēža šūnu spēju noārdīt iekšējo “skeletu”, kas šūnām ļauj dalīties un vairoties. Ja

šis “skelets” saglabājas, šūnas nespēj dalīties un iet bojā. Jevtana ietekmē arī citas šūnas, kas nav

vēža šūnas, piemēram, asins un nervu šūnas, un tas var izraisīt blakusparādības.

Kādas bija Jevtana priekšrocības šajos pētījumos?

Vienā pamatpētījumā, iesaistot 755 vīriešus ar metastātisku, pret kastrāciju rezistentu prostatas vēzi,

kuri iepriekš bija ārstēti ar docetakselu, Jevtana paildzināja kopējo dzīvildzi (vidējo laiku, ko nodzīvoja

pacienti). Jevtana iedarbību salīdzināja ar citu pretvēža zāļu mitoksantrona iedarbību. Abas zāles tika

lietotas kopā ar prednizonu vai prednizolonu. Pacientu, kurus ārstēja ar Jevtana, vidējā kopējā

dzīvildze bija 15,1 mēnesis salīdzinājumā ar 12,7 mēnešiem pacientiem, kuri lietoja mitoksantronu.

Kāds risks pastāv, lietojot Jevtana?

Visbiežākās Jevtana blakusparādības (ko novēroja vairāk nekā 1 no 10 pacientiem) ir anēmija (zems

eritrocītu līmenis asinīs), leikopēnija (zems leikocītu līmenis asinīs), neitropēnija (zems neitrofilu, balto

asinsšūnu paveida, skaits), trombocitopēnija (zems trombocītu līmenis asinīs) un caureja. Dažas no

šīm blakusparādībām bija smagas. Pilns visu Jevtana izraisīto blakusparādību saraksts ir atrodams zāļu

lietošanas instrukcijā.

Jevtana nedrīkst lietot cilvēki ar paaugstinātu jutību (alerģiju) pret kabazitakselu, jebkurām citām

taksānu grupas zālēm vai citām šo zāļu sastāvdaļām. Tās nedrīkst lietot pacientiem, kuru neitrofilu

skaits ir zem 1500/mm

, kuriem ir smaga aknu disfunkcija vai kuri nesen ir saņēmuši vai drīzumā

saņems vakcīnu pret dzelteno drudzi.

Kāpēc Jevtana tika apstiprinātas?

Aģentūras Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) uzskatīja, ka Jevtana spēja pagarināt kopējo

dzīvildzi pacientiem ar metastātisku, pret kastrāciju rezistentu prostatas vēzi bija klīniski nozīmīga.

Komiteja nolēma, ka Jevtana sniegtie ieguvumi pārsniedz šo zāļu radītos riskus, un ieteica izsniegt

reģistrācijas apliecību.

Kas tiek darīts, lai garantētu drošu un efektīvu Jevtana lietošanu?

Zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā tika ietverti ieteikumi un piesardzības pasākumi, kas jāievēro

veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem, lai garantētu drošu un efektīvu Jevtana lietošanu.

Cita informācija par Jevtana

Eiropas Komisija 2011. gada 17. martā izsniedza Jevtana reģistrācijas apliecību, kas derīga visā

Eiropas Savienībā.

Jevtana

EMA/161960/2017

3. lpp. no 3

Pilns Jevtana EPAR teksts ir atrodams aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European Public Assessment Reports. Lai saņemtu sīkāku informāciju par ārstēšanu ar

Jevtana, izlasiet zāļu lietošanas instrukciju (kas arī ir EPAR daļa) vai sazinieties ar ārstu vai farmaceitu.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 3.2017.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju