Atorvastatin Polpharma 20 mg apvalkotās tabletes

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

30-10-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

30-10-2020

Aktīvā sastāvdaļa:
Atorvastatīns
Pieejams no:
Pharmaceutical Works Polpharma SA, Poland
ATĶ kods:
C10AA05
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Atorvastatin
Deva:
20 mg
Zāļu forma:
Apvalkotās tabletes
Receptes veids:
Pr.
Ražojis:
Actavis hf., Iceland; Pharmaceutical Works Polpharma S.A., Poland; Balkanpharma-Dupnitsa AD, Bulgaria
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Ir apstiprināta
Autorizācija numurs:
07-0175

SASKAŅOTS ZVA 09-03-2017

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Atorvastatin Polpharma 10 mg apvalkotās tabletes

Atorvastatin Polpharma 20 mg apvalkotās tabletes

Atorvastatin Polpharma 40 mg apvalkotās tabletes

Atorvastatinum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī

uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Atorvastatin Polpharma un kādam nolūkam tās lieto

Kas Jums jāzina pirms Atorvastatin Polpharma lietošanas

Kā lietot Atorvastatin Polpharma

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Atorvastatin Polpharma

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Atorvastatin Polpharma un kādam nolūkam tās lieto

Atorvastatin Polpharma pieder pie zāļu grupas, ko sauc par statīniem, kas ir lipīdu (tauku) līmeni

regulējoši līdzekļi.

Atorvastatin Polpharma lieto, lai pazeminātu lipīdu, proti, holesterīna un triglicerīdu līmeni asinīs, ja

tas nav izdevies ar maztauku diētu un dzīvesveida maiņu. Ja Jums ir paaugstināts sirds slimības risks,

Atorvastatin Polpharma var izmantot šī riska mazināšanai arī tad, ja holesterīna līmenis ir normāls.

Ārstēšanās laikā jāturpina holesterīnu pazeminošā diēta.

2.

Kas Jums jāzina pirms Atorvastatin Polpharma lietošanas

Nelietojiet Atorvastatin Polpharma šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret Atorvastatin Polpharma vai līdzīgām zālēm, kuras izmanto lipīdu līmeņa

pazemināšanai asinīs, vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jums ir vai kādreiz bijusi kāda aknu slimība;

ja Jums ir kādreiz bijušas izmainītas un neskaidras ar aknu funkcijām saistītas asins analīzes;

ja Jūs esat sieviete dzemdētspējīgā vecumā un neizmantojat drošu kontracepcijas metodi;

ja Jūs esat grūtniece vai, ja vēlaties palikt stāvoklī;

ja Jūs barojat bērnu ar krūti.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Atorvastatin Polpharma lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Zemāk norādīti iemesli, kādēļ Atorvastatin Polpharma var nebūt Jums piemērots:

ja Jums agrāk ir bijis insults ar asinsizplūdumu smadzenēs, vai ja Jums ir saglabājušās mazas

šķidruma kolekcijas smadzenēs no agrākiem insultiem;

ja Jums ir nieru slimība;

ja Jums ir samazināta vairogdziedzera funkcija (hipotireoze);

SASKAŅOTS ZVA 09-03-2017

ja Jums mēdz būt atkārtotas vai nesaprotamas sāpes vai smelgšana muskuļos, vai arī Jums vai

Jūsu ģimenē bijušas problēmas ar muskuļiem;

ja Jums bijušas problēmas ar muskuļiem, lietojot citus holesterīnu pazeminošus līdzekļus

(piemēram, citu statīnu vai fibrātu);

ja Jūs regulāri lielā daudzumā lietojat alkoholu;

ja Jums agrāk bijusi aknu slimība;

ja esat vecāks par 70 gadiem;

ja Jums ir smaga elpošanas mazspēja;

ja iekšķīgi vai injekciju veidā lietojat vai pēdējo septiņu dienu laikā esat lietojis zāles, kas tiek

sauktas par fuzidīnskābi (bakteriālu infekciju ārstēšanai). Fuzidīnskābes un Atorvastatin

Polpharma kombinācija var izraisīt nopietnas muskuļu patoloģijas (rabdomiolīzi).

Ja kāds no šiem punktiem attiecas uz Jums, ārstam vajadzēs veikt asins analīzi pirms ārstēšanās ar

Atorvastatin Polpharma un varbūt arī tās laikā, lai laikus pamanītu risku rasties ar muskuļiem saistītām

blakusparādībām. Zināms, ka palielināts risks rasties ar muskuļiem saistītām blakusparādībām ir

gadījumos, kad noteiktas zāles tiek lietotas vienlaikus (skatīt 2. punktā „Citas zāles un Atorvastatin

Polpharma”).

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam, ja Jums pastāvīgi ir muskuļu vājums. Šī stāvokļa diagnostikai un

ārstēšanai var būt vajadzīgi papildu izmeklējumi un zāles.

Ja Jums ir cukura diabēts vai tā rašanās risks, šo zāļu lietošanas laikā ārsts Jūs rūpīgi uzraudzīs.

Cukura diabēta risks Jums var būt tad, ja Jums asinīs ir augsts cukura un tauku līmenis, ja Jums ir liekā

ķermeņa masa un paaugstināts asinsspiediens.

Citas zāles un Atorvastatin Polpharma

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu

lietot. Dažas zāles var izmainīt Atorvastatin Polpharma iedarbību vai to iedarbību var izmainīt

Atorvastatin Polpharma. Šis mijiedarbības veids var padarīt vienu vai abas zāles mazāk efektīvas.

Tāpat tās var palielināt blakusparādību attīstīšanās risku vai to smaguma pakāpi, ieskaitot nopietnu ar

muskuļu masas zudumu saistītu stāvokli, kas zināma kā rabdomiolīze un kas aprakstīta 4. punktā:

zāles, kas maina imūnsistēmas darbību, piemēram, ciklosporīns;

dažas antibiotikas un pretsēnīšu līdzekļi, piemēram, eritromicīns, klaritromicīns, telitromicīns,

ketokonazols, itrakonazols, vorikonazols, flukonazols, posakonazols, rifampicīns, fuzidīnskābe;

citi lipīdu līmeni pazeminoši līdzekļi, piemēram, gemfibrozils, citi fibrāti, kolestipols;

daži kalcija kanālu blokatori, ko lieto stenokardijas vai paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai,

piemēram, amlodipīns, diltiazems; zāles sirds aritmijas ārstēšanai, piemēram, digoksīns,

verapamils, amiodarons;

zāles HIV ārstēšanai, piemēram, ritonavīrs, lopinavīrs, atazanavīrs, indinavīrs, darunavīrs,

tipranavīra/ritonavīra kombinācija u. c.;

dažas zāles C hepatīta ārstēšanai, piemēram, telaprevīrs;

citas zāles, kuras mijiedarbojas ar Atorvastatin Polpharma, tai skaitā ezetimibs (pazemina

holesterīna līmeni), varfarīns (kavē asins sarecēšanu), perorālie kontraceptīvie līdzekļi,

stiripentols (pretkrampju līdzeklis epilepsijas ārstēšanai), cimetidīns (grēmu un peptisku čūlu

ārstēšanai, fenazons (pretsāpju līdzeklis), kolhicīns (lieto podagras ārstēšanai), antacīdie līdzekļi

(alumīniju un magniju saturošie līdzekļi gremošanas traucējumu novēršanai) un boceprevīrs

(lieto aknu slimību, piemēram, C hepatīta, ārstēšanai);

bezrecepšu zāles: asinszāles līdzekļi.

Ja bakteriālas infekcijas ārstēšanai Jums iekšķīgi vai injekciju veidā jālieto fuzidīnskābe, uz laiku

jāpārtrauc šo zāļu lietošana. Ārsts Jums pateiks, kad ir droši atsākt Atorvastatin Polpharma lietošanu.

Atorvastatin Polpharma lietošana kopā ar fuzidīnskābi retos gadījumos var izraisīt muskuļu vājumu,

jutīgumu vai sāpes (rabdomiolīzi). Sīkāku informāciju par rabdomiolīzi skatīt 4. punktā.

Atorvastatin Polpharma kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu

SASKAŅOTS ZVA 09-03-2017

Par Atorvastatin Polpharma lietošanu skatīt 3. punktā. Lūdzu, ievērojiet turpmāk sniegtos

norādījumus.

Greipfrūtu sula

Nedzeriet vairāk par vienu vai divām nelielām glāzēm greipfrūtu sulas dienā, jo liels daudzums

greipfrūtu sulas var mainīt Atorvastatin Polpharma iedarbību.

Alkohols

Nelietojiet pārāk daudz alkohola, ārstējoties ar šīm zālēm. Sīkāku informāciju skatīt 2. punktā

„Brīdinājumi un piesardzība lietošanā“.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Nelietot Atorvastatin Polpharma grūtniecības laikā vai tad, ja Jūs cenšaties palikt stāvoklī.

Nelietot Atorvastatin Polpharma sievietēm reproduktīvā vecumā, ja vien netiek izmantota piemērota

kontracepcijas metode.

Nelietot Atorvastatin Polpharma bērna barošanas ar krūti laikā.

Atorvastatin Polpharma drošums grūtniecības un barošanas ar krūti laikā vēl nav pierādīts.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Parasti šīs zāles neietekmē spēju vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus. Tomēr, ja zāles

pavājina Jūsu spēju vadīt transportlīdzekli, nedariet to. Nelietojiet darbarīkus vai iekārtas, ja zāļu

ietekmē ir apgrūtināta rīkošanās ar tām.

3.

Kā lietot Atorvastatin Polpharma

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai

farmaceitam.

Pirms terapijas uzsākšanas ārsts Jums nozīmēs diētu ar zemu holesterīna līmeni, kura Jums jāievēro

visu Atorvastatin Polpharma lietošanas laiku.

Ieteicamā Atorvastatin Polpharma sākuma deva ir 10 mg reizi dienā pieaugušajiem un bērniem no

10 gadu vecuma. Ārsts devu var palielināt, līdz tiek sasniegta Jums piemērotā deva. Devas

pielāgošanu veic ar 4 nedēļu vai vēl garākiem intervāliem. Maksimālā Atorvastatin Polpharma deva ir

80 mg reizi dienā pieaugušajiem un 20 mg vienu reizi dienā bērniem.

Atorvastatin Polpharma tabletes jānorij veselas, uzdzerot ūdeni. Tās var lietot jebkurā laikā, gan

ēšanas laikā, gan starp ēdienreizēm. Tomēr mēģiniet lietot tableti vienā un tai pašā laikā.

Cik ilgi jāārstējas ar Atorvastatin Polpharma, noteiks Jūsu ārsts.

Ja esat lietojis Atorvastatin Polpharma vairāk, nekā noteikts

Ja netīšām esat lietojis par daudz Atorvastatin Polpharma tablešu (vairāk, nekā Jums noteiktā dienas

deva), prasiet padomu ārstam vai griezieties tuvākajā slimnīcā.

Ja esat aizmirsis lietot Atorvastatin Polpharma

Ja esat aizmirsis lietot paredzēto devu, nākamo devu lietojiet parastajā laikā. Nelietojiet dubultu devu,

lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Atorvastatin Polpharma

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

SASKAŅOTS ZVA 09-03-2017

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ja Jūs novērojat kādu no tālāk minētajām nopietnajām blakusparādībām, pārtrauciet zāļu

lietošanu un nekavējoties pastāstiet ārstam vai lūdziet palīdzību tuvākās slimnīcas uzņemšanas

nodaļā

Reti: novēro 1 līdz 10 lietotājiem no 10000:

Nopietna alerģiska reakcija, kas izraisa sejas, mēles un kakla pietūkumu un kas var apgrūtināt

elpošanu.

Nopietna saslimšana ar smagu ādas pietūkumu un lobīšanos, čūlām uz ādas, mutē, acīs,

dzimumorgānos un drudzi. Izsitumi uz ādas ar rozīgi- sarkanām pūtītēm, it īpaši uz plaukstām

un pēdām, kas var pārklāties ar čulgām.

Muskuļu vājums, vājums, jutīgums vai sāpīgums, it īpaši tad, ja vienlaikus ir sagurums vai

paaugstināta temperatūra, to var izraisīt muskuļu šūnu sabrukums. Patoloģiskā muskuļu audu

sabrukšana ne vienmēr izzūd pat tad, ja pārtraucat atorvastatīna lietošanu, un tā var būt dzīvībai

bīstama un izraisīt nieru problēmas.

Ļoti reti: novēro mazāk kā 1 lietotājam no 10000:

Ja Jums bez iemesla rodas asiņošana vai parādās zilumi, tas var liecināt par aknu bojājumu.

Jums pēc iespējas ātrāk jākonsultējas ar ārstu.

Citas iespējamās Atorvastatin Polpharma blakusparādības:

Biežas blakusparādības (novēro 1 līdz 10 lietotājiem no 100) ietver:

deguna eju iekaisums, sāpes kaklā, deguna asiņošana

alerģiskas reakcijas

cukura līmeņa paaugstināšanās asinīs (ja Jums ir cukura diabēts, jāturpina rūpīgi sekot cukura

līmenim asinīs), kreatīnkināzes līmeņa paaugstināšanās asinīs

galvassāpes

slikta dūša, aizcietējums, vēdera pūšanās, gremošanas traucējumi, caureja

sāpes locītavās, muskuļu sāpes un sāpes mugurā

asinsanalīžu rezultāti, kas uzrāda, ka Jūsu aknu darbība ir traucēta

Retākas blakusparādības (novēro 1 līdz 10 lietotājiem no 1000) ietver:

anoreksija (apetītes zudums), svara pieaugums, cukura līmeņa pazemināšanās asinīs (ja Jums ir

cukura diabēts, jāturpina rūpīgi sekot cukura līmenim asinīs)

murgi, bezmiegs

reibonis, nejutīguma vai tirpšanas sajūta roku vai kāju pirkstos, samazināta sāpju vai pieskāriena

sajūta, atmiņas zudums

neskaidra redze

zvanīšana ausīs un/vai galvā

vemšana, atraugas, sāpes vēderā augšējā un apaksējā daļā, pankreatīts (aizkuņģa dziedzera

iekaisums, kas izraisa sāpes vēderā)

hepatīts (aknu iekaisums)

izsitumi, izsitumi uz ādas un nieze, nātrene, matu izkrišana

sāpes skaustā, muskuļu vājums

nogurums, sajūta, ka nav vesels, nespēks, sāpes krūtīs, pietūkums, it īpaši potītēs (tūska),

paaugstināta temperatūra

pozitīvs leikocītu tests urīna analīžu rezultātos

Retas blakusparādības (novēro 1 līdz 10 lietotājiem no 10,000) ietver:

redzes traucējumi

asiņošana vai zilumi bez iemesla

SASKAŅOTS ZVA 09-03-2017

holestāze (ādas un acs ābolu dzeltēšana)

cīpslas pārrāvums

Ļoti retas blakusparādības (novēro mazāk kā 1 lietotājam no 10000) ietver:

alerģiska reakcija– simptomi var ietvert pēkšņu sēkšanu un sāpes krūtīs vai sasprindzinājumu,

plakstiņu, sejas, lūpu, mutes, mēles vai rīkles pietūkumu, apgrūtinātu elpošanu, kolapsu.

dzirdes zudums

ginekomastija (krūšu palielināšanās vīriešiem un sievietēm)

Biežums nav zināms (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

pastāvīgs muskuļu vājums.

Iespējamas blakusparādības, kas ziņotas dažiem statīniem (tāda paša tipa zālēm):

seksuāla disfunkcija

depresija

elpošanas traucējumi, ieskaitot pastāvīgu klepu un/vai aizdusu vai drudzi

cukura diabēts – tā rašanās iespēja ir lielāka, ja Jums ir augsts cukura un taukvielu līmenis

asinīs, liekā ķermeņa masa un paaugstināts asinsspiediens. Šo zāļu lietošanas laikā ārsts Jūs

novēros.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām

arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā15, Rīgā, LV 1003.

Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu

drošumu.

5.

Kā uzglabāt Atorvastatin Polpharma

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera pēc attiecīgi

„Derīgs līdz” un ”EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Atorvastatin Polpharma satur

Aktīvā viela ir atorvastatīns. Viena apvalkotā tablete satur 10 mg, 20 mg vai 40 mg

atorvastatīna, atorvastatīna kalcija sāls veidā.

Citas sastāvdaļas ir mannīts (E 421), mikrokristāliskā celuloze, kalcija karbonāts (E 170),

povidons, kroskarmelozes nātrija sāls, nātrija laurilsulfāts, bezūdens koloidālais silīcija dioksīds,

magnija stearāts, hipromeloze, titāna dioksīds (E 171), makrogols 6000.

Atorvastatin Polpharma ārējais izskats un iepakojums

SASKAŅOTS ZVA 09-03-2017

10 mg: baltas, apaļas, bikonveksas, 7 mm, apvalkotās tabletes.

20 mg baltas, apaļas, bikonveksas, 9 mm, apvalkotās tabletes.

40 mg baltas, ovālas, bikonveksas, 8,2x17 mm, apvalkotās tabletes.

Blisteri (OPA/alumīnija/PVH/alumīnija) pa 4, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 98, 100, 200 un 500

tabletēm visām devām.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Pharmaceutical Works POLPHARMA SA

19 Pelplińska Street, 83-200 Starogard Gdański, Polija

Ražotāji:

Actavis ehf, Reykjavíkurvegi 76-78, 220 Hafnarfjörður, Īslande

Pharmaceutical Works POLPHARMA SA, 19 Pelplińska Street, 83-200 Starogard Gdański, Polija

Balkanpharma – Dupnitsa AD, 3 Samokovsko Str., Dupnitsa 2600, Bulgārija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka

vietējo pārstāvniecību:

Pharmaceutical Works POLPHARMA pārstāvniecība

Ožeškienės g 18a

LT- 44254 Kaunas, Lietuva

Tālr./ Fakss +37037 325131

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Islande

Atorvastatin Polpharma

Čehijas Republika

Atorvastatin Polpharma 10 mg, 20 mg, 40 mg

Igaunija

Atorvastatin Polpharma

Lietuva

Atorvastatin Polpharma 10 mg, 20 mg, 40 mg plėvele dengtos tabletės

Latvija

Atorvastatin Polpharma 10 mg, 20 mg, 40 mg

Polija

Atorvasterol

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta: 01/2017

SASKAŅOTS ZVA 09-03-2017

ZĀĻU APRAKSTS

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Atorvastatin Polpharma 10 mg apvalkotās tabletes

Atorvastatin Polpharma 20 mg apvalkotās tabletes

Atorvastatin Polpharma 40 mg apvalkotās tabletes

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viena apvalkotā tablete satur 10 mg, 20 mg vai 40 mg atorvastatīna (atorvastatinum) atorvastatīna

kalcija sāls veidā.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Apvalkotā tablete.

10 mg baltas, apaļas, bikonveksas, 7 mm, apvalkotās tabletes.

20 mg baltas, apaļas, bikonveksas, 9 mm, apvalkotās tabletes.

40 mg baltas, ovālas, bikonveksas, 8,2x17 mm, apvalkotās tabletes.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Hiperholesterinēmija

Atorvastatin Polpharma indicēts kā piedeva diētai, lai pazeminātu pārāk augstu kopējā holesterīna,

ZBL holesterīna, apolipoproteīna B un triglicerīdu līmeni plazmā pieaugušajiem, pusaudžiem un

bērniem vecumā no 10 gadiem ar primāro hiperholesterinēmiju, tostarp pārmantoto

hiperholesterinēmiju (heterozigoto formu) vai kombinēto (jaukto) hiperlipidēmiju (atbilst II a un II b

tipam pēc Fredriksona klasifikācijas) tad, ja diēta un citi nemedikamentozās ārstēšanas pasākumi nav

pietiekami iedarbīgi.

Atorvastatin Polpharma indicēts kopējā holesterīna un ZBL holesterīna līmeņa pazemināšanai arī

pieaugušajiem ar pārmantotās hiperholesterinēmijas homozigotisko formu - vai nu kā papildu līdzeklis

citai lipīdus pazeminošai terapijai (piemēram, ZBL aferēzei), vai arī tad, ja šāda veida ārstēšanās

metodes nav pieejamas.

Kardiovaskulārās slimības profilakse

Kardiovaskulāru notikumu profilaksei pieaugušiem pacientiem ar augstu pirmreizēja kardiovaskulāra

notikuma risku (skatīt 5.1. apakšpunktu) papildus pārējo riska faktoru korekcijai.

4.2.

Devas un lietošanas veids

Devas

Atorvastatin Polpharma paraksta pacientiem, kuri jau ievēro standarta diētu holesterīna līmeņa

pazemināšanai, un viņiem šī diēta jāturpina visu Atorvastatin Polpharma lietošanas laiku.

Devu izvēlas individuāli atkarībā no ZBL holesterīna sākumskaitļa, terapijas mērķa un pacienta

reakcijas uz terapiju.

1

SASKAŅOTS ZVA 09-03-2017

Parastā sākuma deva ir 10 mg reizi dienā. Devu pielāgošanu veic ar 4 nedēļu vai vēl garākiem

intervāliem. Maksimālā deva ir 80 mg reizi dienā.

Primārā hiperholesterinēmija un kombinētā (jauktā) hiperlipidēmija

Lielākai daļai pacientu lipīdu kontrolei ir pietiekama Atorvastatin Polpharma 10 mg deva reizi dienā.

Ārstnieciskā iedarbība izpaužas 2 nedēļu laikā, un maksimālais terapeitiskais efekts parasti tiek

sasniegts 4 nedēļās. Ilgstošas terapijas laikā iedarbība saglabājas.

Pārmantotās hiperholesterinēmijas heterozigotā forma

Terapija jāsāk ar 10 mg Atorvastatin Polpharma reizi dienā. Devu pielāgo individuāli ik pēc 4 nedēļām

līdz dienas devai 40 mg. Pēc tam vai nu devu palielina - maksimāli līdz 80 mg dienā, vai arī 40 mg

atorvastatīna devu kombinē ar žultsskābes saistošām sveķvielām.

Pārmantotās hiperholesterinēmijas homozigotā forma

Pieejami ierobežoti dati (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Atorvastatīna deva homozigotās pārmantotās hiperholesterinēmijas pacientiem ir no 10 līdz 80 mg

dienā (skatīt 5.1. apakšpunktu). Šiem pacientiem atorvastatīnu ordinē kā papildu līdzekli līdztekus

citai lipīdus pazeminošai terapijai (piemēram, ZBL aferēzei) vai tad, ja šāda terapija nav pieejama.

Kardiovaskulārās slimības profilakse

Sākotnējos profilakses pētījumos izmantota deva 10 mg/dienā. Lai panāktu pašreizējām vadlīnijām

atbilstošu ZBL holesterīna līmeni, var būt nepieciešamas lielākas devas.

Pacienti ar nieru darbības traucējumiem

Devas pielāgošana nav nepieciešama (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Pacienti ar aknu darbības traucējumiem

Atorvastatin Polpharma jālieto piesardzīgi pacientiem ar aknu mazspēju (skatīt 4.4. un

5.2. apakšpunktu). Atorvastatin Polpharma ir kontrindicēts pacientiem ar aktīvu aknu slimību (skatīt

4.3. apakšpunktu).

Lietošana gados vecākiem cilvēkiem

Ieteicamo devu iedarbīgums un lietošanas drošums pacientiem, vecākiem par 70 gadiem, ir tāds pats

kā kopējā populācijā.

Pediatriskā populācija

Hiperholesterinēmija

Bērnu ārstēšanu drīkst veikt tikai ārsti ar pieredzi pediatriskas hiperlipidēmijas ārstēšanā, un progresa

izvērtēšanai pacienti ir regulāri jāizmeklē atkārtoti.

Pacientiem vecumā no 10 gadiem ieteicamā sākumdeva ir 10 mg atorvastatīna dienā, devu pakāpeniski

palielinot līdz 20 mg dienā. Pediatriskiem pacientiem deva jāpalielina atkarībā no individuālās

reakcijas pret terapiju un zāļu panesības. Lietošanas drošuma informācija par pediatriskiem

pacientiem, kuriem lietotā atorvastatīna deva pārsniedz 20 mg, kas atbilst aptuveni 0,5 mg/kg, ir

ierobežota.

Pieredze, lietojot bērniem vecumā no 6 līdz 10 gadiem, ir ierobežota (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Atorvastatīna lietošana pacientiem vecumā līdz 10 gadiem nav indicēta.

Šai pacientu grupai piemērotākas var būt citas zāļu formas/stiprumi.

Lietošanas veids

2

SASKAŅOTS ZVA 09-03-2017

Atorvastatin Polpharma ir paredzēts iekšķīgai lietošanai. Visa atorvastatīna dienas deva tiek lietota

vienā reizē. To var lietot jebkurā laikā, gan kopā ar ēdienu, gan starp ēdienreizēm.

4.3.

Kontrindikācijas

Atorvastatin Polpharma ir kontrindicēts pacientiem:

ar paaugstinātu jutību pret aktīvo vielu vai pret jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām

palīgvielām;

ar aktīvu aknu slimību vai nenoskaidrota iemesla dēļ pastāvīgi paaugstinātu seruma

transamināžu līmeni, kas vairāk nekā 3 reizes pārsniedz normas augšējo robežu;

grūtniecības laikā, barošanas ar krūti periodā un sievietēm reproduktīvā vecumā, kuras nelieto

piemērotu kontracepcijas metodi (skatīt 4.6. apakšpunktu).

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Ietekme uz aknām

Pirms ārstēšanās sākuma un regulāri tās laikā jāpārbauda aknu funkcionālie testi. Pacientiem, kuriem

ārstēšanās gaitā parādās aknu bojājuma pazīmes vai simptomi, jāveic aknu funkcjas pārbaude.

Pacienti, kuriem paaugstinājies transamināžu līmenis, jānovēro, līdz šī parādība izzūd. Ja transamināžu

līmenis ilgāku laiku vairāk nekā 3 reizes pārsniedz normas augšējo robežu, ieteicams samazināt

Atorvastatin Polpharma devu vai pārtraukt zāļu lietošanu. (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Piesardzīgi Atorvastatin Polpharma ordinējams pacientiem, kuri ievērojamā daudzumā lieto alkoholu

un/vai kuriem anamnēzē ir aknu slimība.

Insulta novēršana ar holesterīna līmeņa agresīvu pazemināšanu (SPARCL ─

Stroke Prevention by

Aggressive Reduction in Cholesterol Levels

)

Post hoc analizējot insulta apakštipus pacientiem bez koronāras sirds slimības (KSS), kuri nesen

pārcietuši insultu vai tranzitoru išēmisku lēkmi (TIL), konstatēts, ka pacientiem, kuriem sākta

ārstēšana ar 80 mg atorvastatīna dienā, hemorāģisks insults sastopams biežāk nekā placebo saņēmušo

pacientu grupā. Paaugstināts hemorāģiskā insulta risks sevišķi raksturīgs pacientiem ar agrāk pārciestu

hemorāģisko insultu un lakunāru infarktu pirms pētījuma sākuma. Pacientiem, kuri agrāk pārcietuši

hemorāģisku insultu, riska un ieguvuma attiecību, ārstējot viņus ar 80 mg atorvastatīna, nav iespējams

droši izsvērt, un, iekams sākt šādu pacientu ārstēšanu, rūpīgi jānovērtē hemorāģiska insulta

potenciālais risks (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Ietekme uz skeleta muskulatūru

Atorvastatīns tāpat kā visi HMG CoA reduktāzes inhibitori retos gadījumos var skart skeleta muskuļus

un izraisīt mialģiju, miozītu vai miopātiju, kas var progresēt līdz rabdomiolīzei – iespējami dzīvību

apdraudošam stāvoklim, kas raksturīgs ar ievērojamu KFK līmeņa pieaugumu (> 10 reizes pārsniedzot

normas augšējo robežu (NAR)), mioglobinēmiju un mioglobinūriju, kura var radīt nieru mazspēju.

Ļoti reti dažu statīnu terapijas laikā vai pēc tās beigām ziņots par imūnmediētas nekrotizējošas

miopātijas (IMNM) gadījumiem. IMNM klīniski izpaužas ar pastāvīgu proksimālo muskuļu vājumu

un paaugstinātu kreatīnkināzes līmeni serumā, kas saglabājas arī pēc statīnu terapijas pārtraukšanas.

Pirms lietošanas

Atorvastatīns piesardzīgi ordinējams pacientiem ar rabdomiolīzi predisponējošiem faktoriem.

Sekojošos gadījumos pirms statīnu terapijas vajadzētu noteikt kreatīnfosfokināzes (KFK) līmeni:

nieru bojājums;

hipotireoze;

iedzimtas muskuļu slimības personīgi vai ģimenē;

anamnēzē muskuļu toksicitāte lietojot statīnus vai fibrātus;

anamnēzē aknu slimība un/ vai pārmērīga alkohola lietošana;

3

SASKAŅOTS ZVA 09-03-2017

gados vecākiem cilvēkiem (vecumā > 70 gadiem), šāda mērījuma nepieciešamība tiek apsvērta

atbilstoši citu rabdomiolīzes predisponējošo faktoru esamībai;

situācijās, kad iespējama zāļu līmeņa plazmā palielināšanās, piemēram, zāļu mijiedarbība (skatīt

4.5. apakšpunktu), un īpašās populācijās, ieskaitot ģenētiskas subpopulācijas (skatīt

5.2. apakšpunktu).

Šajos gadījumos ārstēšanas risks būtu jāapsver attiecībā pret iespējamo ieguvumu un ieteicama

klīniskā novērošana.

Ja KFK līmenis sākumā ir būtiski paaugstināts (>5 reizes pārsniedzot NAR), terapiju nevajadzētu

uzsākt.

Kreatīnfosfokināzes mērījums

Kreatīnfosfokināzi (KFK) nevajadzētu noteikt pēc smagas nodarbes vai jebkura ticama alternatīva

KFK palielinājuma iemesla esamības, kas padara šo mērījumu interpretāciju sarežģītu. Ja KFK līmenis

sākumā ir būtiski paaugstināts (>5 reizes pārsniedzot NAR), mērījums būtu jāatkārto pēc 5 – 7

dienām, apstiprinot rezultātus.

Terapijas laikā

Pacienti jālūdz nekavējoties ziņot, ja viņiem rastos muskuļu sāpes, krampji vai vājums

muskuļos, īpaši tad, ja tas saistās ar savārgumu vai drudzi.

Ja šādi simptomi parādās pacientam lietojot atorvastatīna terapiju, būtu jānosaka KFK līmeni. Ja

tas ir būtiski paaugstināts (>5 reizes pārsniedzot NAR), terapija būtu jāpārtrauc.

Ja muskuļu simptomātika ir ļoti izteikta un rada diskomfortu ikdienā, pat ja KFK līmenis ir

palielināts <5 reizēm pārsniedzot NAR, terapijas pārtraukšana būtu apsverama.

Ja simptomi pāriet un KFK līmenis normalizējas, var apsvērt atkārtotu atorvastatīna vai kāda

cita statīna terapija zemākās devās, pacientam nodrošinot novērošanu.

Atorvastatīna lietošana jāpārtrauc, ja rodas klīniski nozīmīga KFK līmeņa paaugstināšanās (> 10

reizes pārsniedz NAR) vai pastāv aizdomas par rabdomiolīzi vai tā tiek diagnosticēta.

Vienlaikus terapija ar citām zālēm

Rabdomiolīzes risks pieaug, ja atorvastatīnu lieto kopā ar zālēm, kas var palielināt atorvastatīna

koncentrāciju plazmā, tādām kā spēcīgi CYP3A4 inhibitori vai transporta proteīni (piemēram,

ciklosporīns, telitromicīns, klaritromicīns, delavirdīns, stiripentols, ketokonazols, vorikonazols,

itrakonazols, posakonazols un HIV proteāzes inhibitori, ieskaitot ritonaviru, lopinaviru, atazanaviru,

indinaviru, darunaviru u.c.). Miopātijas risku var paaugstināt arī gemfibrozila un citu fibrīnskābes

atvasinājumu, boceprevīra, eritromicīna, nikotīnskābes, ezetimiba, kolhicīnu, telaprevīra vai

tipranavīra/ritonavīra kombinācijas līdztekus lietošana. Ja iespējams, šo zāļu vietā jāizvēlas alternatīvi

(bez mijiedarbības) terapijas līdzekļi.

Gadījumos, kad nepieciešama šo zāļu lietošana līdztekus atorvastatīnam, rūpīgi jāapsver ieguvums no

šādas kombinētas terapijas un tās potenciālais risks. Pacientiem, kuri lieto zāles, kas paaugstina

atorvastatīna koncentrāciju plazmā, ieteicams parakstīt mazāku atorvastatīna sākumdevu. Pacientiem,

kuri lieto spēcīgus CYP3A4 inhibitorus, jāizvēlas mazāka atorvastatīna maksimālā deva, un pacienti

rūpīgi jānovēro klīniski (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Atorvastatin Polpharma nav atļauts lietot vienlaicīgi ar sistēmiski lietojamajām fuzidīnskābes zāļu

formām vai septiņas dienas pēc fuzidīnskābes lietošanas pārtraukšanas. Pacientiem, attiecībā uz

kuriem sistēmiska fuzidīnskābes lietošana tiek uzskatīta par neaizstājamu, uz visu fuzidīnskābes

lietošanas laiku jāpārtrauc statīnu lietošana. Ziņots, ka fuzidīnskābes un statīnu kombināciju

saņēmušiem pacientiem ir radusies rabdomiolīze, kas dažos gadījumos bijusi letāla (skatīt

4.5. apakšpunktu). Pacientiem jāiesaka nekavējoties vērsties pēc medicīniskas palīdzības, ja viņiem

rodas jebkādi muskuļu vājuma, sāpju vai jutīguma simptomi.

Statīnu lietošanu ir atļauts atsākt septiņas dienas pēc fuzidīnskābes pēdējās devas saņemšanas.

Izņēmuma gadījumos, kad nepieciešama ilgstoša sistēmiska fuzidīnskābes lietošana, piemēram,

ārstējot smagas infekcijas, nepieciešamība vienlaicīgi lietot Atorvastatin Polpharma un fuzidīnskābi

4

SASKAŅOTS ZVA 09-03-2017

jāapsver katrā konkrētajā gadījumā, turklāt kombinācijas lietošana ir atļauta tikai stingrā ārsta

uzraudzībā.

Pediatriskā populācija

Drošums pediatriskā populācijā attiecībā uz bērnu attīstību nav noskaidrots (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Intersticiāla plaušu slimība

Ir ziņots par dažiem intersticiālas plaušu slimības gadījumiem dažu statīnu lietošanas laikā, īpaši, ja

terapija bija ilgstoša (skatīt 4.8. apakšpunktu). Iespējamās pazīmes var būt dispnoja, neproduktīvs

klepus un vispārējā veselības stāvokļa pasliktināšanās (nogurums, ķermeņa masas zudums un drudzis).

Ja rodas aizdomas, ka pacientam attīstās intersticiāla plaušu slimība, terapija ar statīnien jāpārtrauc.

Cukura diabēts

Daži pierādījumi liecina, ka statīnu grupas līdzekļi var paaugstināt glikozes līmeni asinīs, un dažiem

pacientiem, kuriem ir liels cukura diabēta rašanās risks, var izraisīt tādu hiperglikēmijas pakāpi, kad

piemērojama formāla cukura diabēta terapija. Taču šo risku atsver statīnu panāktais vaskulāru

komplikāciju riska mazinājums, tādēļ hiperglikēmija nav iemesls statīnu lietošanas pārtraukšanai.

Pacientiem ar palielinātu risku (glikozes līmenis tukšā dūšā 5,6 līdz 6,9 mmol/l, ĶMI > 30 kg/m

paaugstināts triglicerīdu līmenis, hipertensija) jāveic gan klīniska, gan arī bioķīmiska kontrole

atbilstoši nacionālajām vadlīnijām.

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Vienlaikus lietoto zāļu ietekme uz atorvastatīnu

Atorvastatīnu metabolizē citohroms P450 3A4 (CYP3A4) un tas ir transporta proteīnu, piemēram,

aknās pārveidojošā transportiera OATP1B1, substrāts. Tādu zāļu, kas ir CYP1A4 inhibitori vai

transporta proteīni vienlaikus lietošana var izraisīt paaugstinātu atorvastatīna līmeni plazmā un

paaugstinātu miopātijas risku. Paaugstināts risks var būt arī ar citu zāļu vienlaikus lietošanu, kas var

izraisīt miopātiju, tādām kā fibrīnskābes atvasinājumi un ezetimibs (skatīt 4.4. apakšpunktu).

CYP3A4 inhibitori

Pierādīts, ka spēcīgi CYP3A4 inhibitori var izraisīt ievērojami paaugstinātu atorvastatīna

koncentrāciju (skatīt 1. tabulu un specifisku informāciju zemāk). Ja iepējams, jāizvairās no spēcīgu

CYP3A4 inhibitoru (piemēram, ciklosporīna, telitromicīna, klaritromicīna, delavirdīna, stiripentola,

ketokonazola, vorikonazola, itrakonazola, posakonazola un HIV proteāzes inhibitoru, ieskaitot

ritonaviru, lopinaviru, atazanaviru, indinaviru, darunaviru u.c) līdztekus lietošanas. Gadījumos, kad no

šo zāļu vienlaikus lietošanas nav iespējams izvairīties, jāapsver zemākas atorvastatīna sākuma devas

un zemākas maksimālās devas izvēle, un tiek ieteikta atbilstoša pacientu novērošana (skatīt 1. tabulu).

Mērenas darbības CYP3A4 inhibitori (piemēram, eritromicīns diltiazems, verapamils un flukonazolse)

var paaugstināt atorvastatīna koncentrāciju plazmā (skatīt 1. tabulu). Lietojot eritromicīnu kombinācijā

ar statīniem, novērots paaugstināts miopātijas attīstīšanās risks. Mijiedarbības pētījumi, kas izvērtētu

amiodarona vai verapamila ietekmi uz atorvastatīnu, nav veikti. Ir zināms, ka gan amiodarons, gan

verapamils inhibē CYP3A4 aktivitāti un vienlaikus lietošana ar atorvastatīnu var izraisīt paaugstinātu

atorvastatīna iedarbību. Tādēļ, lietojot vienlaikus mērenas darbības CYP3A4 inhibitorus, jāizvēlas

zemākā maksimālā atorvastatīna deva un tiek ieteikta atbilstoša pacientu klīniskā novērošana.

Atbilstoša klīniskā novērošana tiek rekomendēta pēc terapijas uzsākšanas vai sekojošas inhibitora

devas pielāgošanas.

CYP3A4 inducētāji

Atorvastatīna un citohroma P450 3A inducētāju (piemēram, efavirenza, rifampicīna, asinszāles

līdzekļu) vienlaikus lietošana var izraisīt mainīgu atorvastatīna koncentrācijas plazmā samazinājumu.

Rifampicīna dubultā mijiedarbības mehānisma dēļ (citohroma P450 3A inducēšana un hepatocītu

saistīšanas trasportiera OATP1B1 inhibīcija), atorvastatīna un rifampicīna vienlaicīga lietošana tiek

rekomendēta, jo novēlota atorvastatīna lietošana pēc rifampicīa lietošanas tika saistīta ar ievērojamu

5

SASKAŅOTS ZVA 09-03-2017

atorvastatīna koncentrācijas plazmā samazināšanos. Lai gan rifampicīna ietekme uz atorvastatīna

koncentrāciju hepatocītos nav zināma, pacientiem rūpīgi jānovēro zāļu efektivitāte, ja no zāļu

vienlaikus lietošanas nav iespējams izvairīties.

Transporta proteīnu inhibitori

Transporta proteīnu inhbitori (piemēram, ciklosporīns) var paaugstināt sistēmiskā atorvastatīna

iedarbību (skatīt 1. tabulu). Aknu saistīšanas transportieru inhibīcijas ietekme uz atorvastatīna

koncentrāciju hepatocītos nav zināma. Ja no zāļu vienlaikus lietošanas nav iespējams izvairīties, tiek

rekomendēta devas samazināšana un efektivitātes klīniskā novērošana (skatīt 1. tabulu).

Gemfibrozils /fibrīnskābes atvasinājumi

Fibrātu lietošana pati par sevi ir saistīta ar muskuļiem saistītām blakusparādībām, ieskaitot

rabdomiolīzi. Šo blakusparādību attīstīšanās risks var būt lielāks, lietojot fibrīnskābes atvasinājumus

vienlaikus ar atorvastatīnu. Ja no zāļu vienlaikus lietošanas nav iespējams izvairīties, jālieto zemākā

atorvastatīna deva, kas sasniedz terapeitisko mērķi un pacienti rūpīgi jānovēro (skatīt

4.4. apakšpunktu).

Ezetimibs

Ezetimiba lietošana pati par sevi ir saistīta ar muskuļiem saistītām blakusparādībām, ieskaitot

rabdomiolīzi. Tādēļ šo blakusparādību attīstīšanās risks var būt lielāks, lietojot ezetimibu un

atorvastatīnu vienlaikus. Šiem pacientiem tiek rekomendēta atbilstoša klīniskā uzraudzība.

Kolestipols

Vienlaikus lietojot kolestipolu un Atorvastatin Polpharma, atorvastatīna un tā aktīvo metabolītu

līmenis plazmā bija zemāks (apmēram par 25%). Tomēr lipīdu līmeni pazeminošais efekts, kombinējot

Atorvastatin Polpharma ar kolestipolu, bija lielāks nekā tad, ja šīs zāles lietoja monoterapijas veidā.

Fuzidīnskābe

Vienlaicīgi lietojot sistēmiski lietojamas fuzidīnskābes zāļu formas un statīnus, var palielināties

miopātijas (tai skaitā rabdomiolīzes) risks. Šīs mijiedarbības mehānisms, t. i., vai tā ir

farmakodinamiska, farmakokinētiska vai kombinēta, vēl nav zināms. Ziņots, ka šādu kombināciju

saņēmušiem pacientiem ir attīstījusies rabdomiolīze, kas dažos gadījumos bijusi letāla.

Ja ir nepieciešama ārstēšana ar sistēmiski lietojamu fuzidīnskābi, uz visu tās lietošanas laiku jāpārtrauc

atorvastatīna lietošana. Skatīt arī 4.4. apakšpunktu

Kolhicīns

Lai arī mijiedarbības pētījumi ar atorvastatīnu un kolhicīnu nav veikti, pēc atorvastatīna lietošanas

vienlaikus ar kolhicīnu ziņots par miopātijas gadījumiem. Parakstot atorvastatīnu kopā ar kolhicīnu,

jāievēro piesardzība.

Atorvastatīna ietekme uz līdztekus lietotām zālēm

Digoksīns

Kad līdztekus tika lietotas vairākas digoksīna devas un 10mg atorvastatīna, digoksīna līmenis

vienmērīgas koncentrācijas apstākļos plazmā nedaudz palielinājās. Pacienti, kuri lieto digoksīnu,

atbilstoši jānovēro.

Perorālie kontraceptīvie līdzekļi

Atorvastatin Polpharma vienlaikus lietošana ar perorāliem kontraceptīviem līdzekļiem paaugstina

noretindrona un etinilestradiola līmeni plazmā.

Varfarīns

Klīniskā pētījumā pacientiem, kuri saņēma ilgstošu varfarīna terapiju, 80 mg atorvastatīna dienā

lietošana vienlaikus ar varfarīnu izraisīja nelielu protrombīna laika samazināšanos par apmēram 1,7

sekundēm pirmo četru dienu laikā, kas atgriezās normas robežās pēc 15 atorvastatīna lietošanas

6

SASKAŅOTS ZVA 09-03-2017

dienām. Lai gan tikai ļoti retos gadījumos ziņots par klīniski nozīmīgu antikoagulantu mijiedarbību,

protrombīna laiks jānosaka pirms atorvastatīna lietošanas uzsākšanas pacientiem, kuri saņem

kumarīnu grupas antikoagulantus, kā arī pietiekami bieži terapijas laikā, lai pārliecinātos, ka nenotiek

nozīmīgas protrombīna laika izmaiņas. Tiklīdz ir apstiprinājies stabils protrombīna laiks, tas var tikt

uzraudzīts tādos intervālos, kādi parasti tiek rekomendēti kumarīnu grupas antikoagulantu pacientiem.

Šī procedūra ir jāatkārto, ja atorvastatīna deva tiek mainīta vai tā lietošana tiek pārtraukta.

Atorvastatīna lietošana netiek saistīta ar asiņošanu vai izmaiņām protrombīna laikā pacientiem, kuri

nelieto antikoagulantus.

Pediatriskā populācija

Zāļu mijiedarbības pētījumi veikti tikai pieaugušajiem. Mijiedarbību pakāpe pediatriskā populācijā

nav zināma. Pediatriskā populācijā jāņem vērā iepriekš sniegtā informācija par mijiedarbību

pieaugušajiem un 4.4. apakšpunktā sniegtie brīdinājumi.

1. tabula: Vienlaikus lietoto zāļu ietekme uz atorvastatīna farmakokinētiku

Vienlaikus lietotās zāles un

dozēšana

Atorvastatin

Deva (mg)

&

izmaiņas

Klīniskie ieteikumi

Tipranavirs 500 mg BID/

Ritonavirs 200 mg BID, 8

dienas (14. līdz 21.diena)

40 mg 1. dienā,

10 mg 20.dienā

↑ 9,4 reizes

Gadījumos, kad ir

nepieciešama vienlaikus

lietošana ar atorvastatīnu,

nepārsniegt atorvastatīna

devu 10 mg dienā. Šiem

pacientiem tiek ieteikta

klīniskā uzraudzība.

Telaprevīrs 750 mg ik pēc 8 h,

10 dienas

20 mg, SD

↑ 7,9 reizes

Ciklosporīns 5.2 mg/kg/dienā,

stabila deva

10 mg OD 28

dienas

↑ 8,7 reizes

Lopinavirs 400 mg BID/

Ritonavirs 100 mg BID, 14

dienas

20 mg OD 4

dienas

↑ 5,9 reizes

Gadījumos, kad ir

nepieciešama vienlaikus

lietošana ar atorvastatīnu,

tiek rekomendēta zemāka

atorvastatīna uzturošā

deva. Ja atorvastatīna deva

pārsniedz 20 mg, tiek

ieteikta šo pacientu

klīniskā uzraudzība.

Klaritromicīns 500 mg BID, 9

dienas

80 mg OD 8

dienas

↑ 4,4 reizes

Sakvinavirs 400 mg BID/

Ritonavirs (300 mg BID no 5.

līdz 7.dienai, paaugstināta līdz

400 mg BID 8.dienā), 4.-18.

dienai, 30 minūtes pēc

atorvastatīna lietošanas

40 mg OD 4

dienas

↑ 3,9 reizes

Gadījumos, kad ir

nepieciešama vienlaikus

lietošana ar atorvastatīnu,

tiek rekomendēta zemāka

atorvastatīna uzturošā

deva. Ja atorvastatīna deva

pārsniedz 40 mg, tiek

ieteikta šo pacientu

klīniskā uzraudzība.

Darunavirs 300 mg BID/

Ritonavirs 100 mg BID, 9

dienas

10 mg OD 4

dienas

↑ 3,3 reizes

Itrakonazols 200 mg OD, 4

dienas

40 mg SD

↑ 3,3 reizes

Fosamprenavirs 700 mg BID/

Ritonavirs 100 mg BID, 14

dienas

10 mg OD 4

dienas

↑ 2,5 reizes

Fosamprenavirs 1400 mg BID,

10 mg OD 4

↑ 2,3 reizes

7

SASKAŅOTS ZVA 09-03-2017

14 dienas

dienas

Nelfinavirs 1250 mg BID, 14

dienas

10 mg OD 28

dienas

↑ 1,7 reizes^

Nav īpašu ieteikumu.

Greipfrūtu sula, 240 ml OD *

40 mg, SD

↑ 37%

Neiesaka vienlaikus lietot

atorvastatīnu un lielu

daudzumu greipfrūtu

sulas.

Diltiazems 240 mg OD, 28

dienas

40 mg, SD

↑ 51%

Pēc terapijas uzsākšanas

vai sekojošas devas

pielāgošanas, šiem

pacientiem tiek ieteikta

atbilstoša klīniskā

uzraudzība.

Eritromicīns 500 mg QID, 7

dienas

10 mg, SD

↑ 33%^

Šiem pacientiem tiek

ieteikta mazāka

maksimālā deva un

klīniskā uzraudzība.

Amlodipīns 10 mg, vienreizēja

deva

80 mg, SD

↑ 18%

Nav īpašu ieteikumu.

Cimetidīns 300 mg QID, 2

nedēļas

10 mg OD 2

nedēļas

↓ mazāk nekā

Nav īpašu ieteikumu.

Magnija un alumīnija

hidroksīdu antacīdā suspensija,

30 mL QID, 2 nedēļas

10 mg OD 4

nedēļas

↓ 35%^

Nav īpašu ieteikumu.

Efavirenzs 600 mg OD, 14

dienas

10 mg for 3 days

↓ 41%

Nav īpašu ieteikumu.

Rifampicīns 600 mg OD, 7

dienas (vienlaikus lietošana)

40 mg SD

↑ 30%

ja no vienlaikus lietošanas

nav iespējams izvairīties,

atorvastatīna vienlaicīga

lietošana ar rifampicīnu ir

rekomendēta ar klīnisko

uzraudzību.

Rifampicīns 600 mg OD, 5

dienas (dalītas devas)

40 mg SD

↓ 80%

Gemfibrozils 600 mg BID, 7

dienas

40 mg SD

↑ 35%

Šiem pacientiem tiek

rekomendēta zemāka

sākuma deva un klīniskā

uzraudzība.

Fenofibrāts 160 mg OD, 7

dienas

40 mg SD

↑ 3%

Šiem pacientiem tiek

rekomendēta zemāka

sākuma deva un klīniskā

uzraudzība.

Boceprevīrs 800 mg TID, 7

dienas

40 mg SD

↑ 2,3 reizes

Šiem pacientiem ieteicama

mazāka sākuma deva un

klīniska uzraudzība.

Atorvastatīna dienas deva

vienlaicīgas lietošanas

laikā ar boceprevīru

nedrīkst pārsniegt 20 mg.

8

SASKAŅOTS ZVA 09-03-2017

&

Dati, kas doti kā x-reizes izmaiņas, atspoguļo attiecību starp zāļu vienlaikus lietošanu tikai pret

atorvastatīnu (t.i., 1-reizi = izmaiņu nav). Dati, kas doti kā % izmaiņas, atspoguļo % atšķirību

attiecībā tikai pret atorvastatīnu (t.i., 0% = nav izmaiņu).

Klīniskam nozīmīgumam skatīt 4.4. un 4.5. apakšpunktā.

Satur vienu vai vairākus komponentus, kas inhibē CYP3A4 un var paaugstināt līmeni

plazmā zālēm, kuras tiek metabolizētas ar CYP3A4. 240 ml glāzes greipfrūtu sulas

lietošana arī izraisīja aktīvā ortohidroksi metabolīta AUC samazināšanos par 20,4%.

Liela daudzuma greipfrūtu sulas lietošana (vairāk nekā 1,2 l dienā 5 dienas)

paaugstināja atorvastatīna AUC 2,5 reizes un aktīvo (atorvastatīns un metabolīti) AUC.

Kopējā atorvastatīna ekvivalentā aktivitāte.

Palielinājums parādīts kā “↑”, samazinājums kā “↓”

OD = vienreiz dienā; SD = vienreizēja deva; BID = divreiz dienā; TID = trīsreiz dienā; QID = četras

reizes dienā

2. tabula: atorvastatīna ietekme uz vienlaikus lietoto zāļu farmakokinētiku

Atorvastatīns un dozēšana

Vienlaikus lietotās zāles

Zāles/Deva (mg)

&

izmaiņas

Klīniskie ieteikumi

80 mg OD 10 dienas

Digoksīns 0,25 mg

OD, 20 dienas

↑ 15%

Pacienti, kuri lieto

digoksīnu rūpīgi

jānovēro.

40 mg OD 22 dienas

Perorālie

kontraceptīvie

līdzekļi OD, 2

mēneši

- noretindrons 1 mg

-etinilestradiols 35

↑ 28%

↑ 19%

Nav specifisku

rekomendāciju.

80 mg OD 15 dienas

* Fenazons, 600 mg

↑ 3%

Nav specifisku

rekomendāciju

10 mg SD

Tipranavīrs 500 mg

BID/ritonavīrs

200 mg BID, 7

dienas

Nav pārmaiņu

Nav īpašu ieteikumu

10 mg OD 4 dienas

Fosamprenavīrs

1400 mg BID, 14

dienas

↓ 27 %

Nav īpašu ieteikumu

10 mg OD 15 dienas

Fosamprenavīrs

700 mg

BID/ritonavīrs

100 mg BID, 14

dienas

Nav pārmaiņu

Nav īpašu ieteikumu

&

Dati, kas doti kā % izmaiņas atspoguļo % atšķirību tikai pret atorvastatīnu (t.i., 0% = nav

izmaiņu)

Atkārtota atorvastatīna un fenazona vienlaikus lietošana uzrādīja nelielu vai nenosakāmu ietekmi

uz fenazona klīrensu.

Palielinājums parādīts kā “↑”, samazinājums kā “↓”

OD = vienreiz dienā; SD = vienreizēja deva

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Sievietes dzemdētspējīgā vecumā

Sievietēm dzemdētspējīgā vecumā terapijas laikā jālieto atbilstoša kontracepcijas metode (skatīt

4.3. apakšpunktu).

9

SASKAŅOTS ZVA 09-03-2017

Grūtniecība

Atorvastatin Polpharma ir kontrindicēts grūtniecēm (skatīt 4.3. apakšpunktu). Zāļu drošums

grūtniecības laikā pagaidām nav pierādīts. Kontrolēti klīniskie pētījumi ar atorvastatīna lietošanu

grūtniecēm nav veikti. Saņemti reti ziņojumi par iedzimtām anomālijām pēc HMG-CoA reduktāzes

inhibitoru lietošanas. Pētījumi dzīvniekiem uzrāda zāļu toksisku iedarbību uz vairošanos (skatīt

5.3. apakšpunktu).

Mātes ārstēšana ar atorvastataīnu var samazināt augļa mevalonāta līmeni, kas ir holesterīna sintēzes

prekursors. Ateroskleroze ir hronisks process, un parasti lipīdu līmeni pazeminošo līdzekļu lietošanas

pātraukšanai grūtniecības laikā ir neliela riska ietekme ilgtermiņā, saistībā ar primāro

hiperholesterinēmiju.

Tādēļ Atorvastatin Polpharma nevajadzētu lietot grūtniecēm, sievietēm, kuras cenšas palikt stāvoklī

vai domā, ka varētu būt stāvoklī. Ārstēšana ar Atorvastatin Polpharma jāpārtauc grūtniecības laikā vai

līdz brīdim, kad tiek apstiprināts, ka sievietei nav iestājusies grūtniecība (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai atorvastatīns vai tā metabolīti nonāk mātes pienā. Žurkām atorvastatīna un tā aktīvo

metabolītu līmenis plazmā ir līdzīgs to līmenim pienā (skatīt 5.3. apakšpunktu). Ņemot vērā nopietnu

blakusparādību rašanās iespēju, sievietēm, kuras lieto Atorvastatin Polpharma nevajadzētu barot ar

krūti savus bērnus (skatīt 4.3. apakšpunktu). Atorvastatīna lietošana ir kontrindicēta bērna barošananas

ar krūti laikā (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Fertilitāte

Pētījumos dzīvniekiem atorvastatīns neuzrādīja ietekmi uz tēviņu vai mātīšu fertilitāti (skatīt

5.3. apakšpunktu).

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Atorvastatin Polpharma neietekmē spēju vadīt transportīdzekļus vai apkalpot mehānismus.

4.8

Nevēlamās blakusparādības

Pēc placebo kontrolēto klīnisko pētījumu datiem, no 16 066 pacientiem (8755 Lipitor, salīdzinot ar

7311 placebo), kuri lietoja atorvastatīnu vidēji 53 nedēļas, blakusparādību dēļ pētījumu pārtauca 5,2%

atorvastatīna grupas pacienti, salīdzinot ar 4,0% placebo grupas pacientu.

Pamatojoties uz klīnisko pētījumu datiem un ilgstošu pēcreģistrācijas uzraudzības pieredzi, tālāk

tabulā uzrādīts Atorvastatin Polpharma blakusparādību profils.

Konstatēto blakusparādību biežums sadalīts šādās biežuma grupās: bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10), retāk (≥

1/1000 līdz < 1/100), reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1000), ļoti reti (< 1/10 000), nav zināms (nevar noteikt

pēc pieejamajiem datiem).

Infekcijas un infestācijas

Bieži: nazofaringīts.

Asins un limfatiskās sistēmas traucējumi

Retāk: trombocitopēnija.

Imūnās sistēmas traucējumi

Bieži: alerģiskas reakcijas.

Ļoti reti: anafilakse.

10

SASKAŅOTS ZVA 09-03-2017

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Bieži: hiperglikēmija.

Retāk: hipoglikēmija, svara pieaugums, anoreksija.

Psihiskie traucējumi

Retāki: murgi, bezmiegs.

Nervu sistēmas traucējumi

Bieži: galvassāpes.

Retāk: reibonis, parestēzija, hipoestēzija, disgeizija (garšas uztveres traucējumi), amnēzija.

Ļoti reti: perifēra neiropātija.

Acu slimības

Retāk: neskaidra redze.

Ļoti reti: redzes traucējumi.

Ausu un labirinta bojājumi

Retāk: tinnitus.

Ļoti reti: dzirdes zudums.

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Bieži: sāpes rīklē un kaklā, deguna asiņošana.

Kuņģa- zarnu trakta traucējumi

Bieži: aizcietējums, vēdera uzpūšanās, dispepsija, slikta dūša, caureja.

Retāk: vemšana, sāpes vēderā, atraugas, pankreatīts.

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi

Retāk: hepatīts.

Reti: holestāze.

Ļoti reti: aknu mazspēja.

Ādas un zemādas audu bojājumi

Retāk: nātrene, izsitumi uz ādas, nieze, alopēcija.

Reti: angioedēma, bullozs dermatīts, ieskaitot daudzformu eritēmu, Stīvensa-Džonsona sindromu un

toksisku epidermālo nekrolīzi.

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi

Bieži: mialģija, artralģija, sāpes ekstremitātēs, muskuļu spazmas, locītavu pietūkums, sāpes mugurā.

Retāk: sāpes skausta rajonā, muskuļu vājums.

Reti: miopātija, miozīts, rabdomiolīze, tendinopātija, kas dažreiz komplicējas ar cīpslas plīsumu.

Nav zināms: imūnmediēta nekrotizējoša miopātija (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Reproduktīvās sistēmas traucējumi un krūts slimības

Ļoti reti: ginekomastija.

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Retāk: savārgums, nespēks, sāpes krūtīs, perifēra tūska, nogurums, drudzis.

Izmeklējumi

Bieži: izmainīti aknu funkcionālie testi, paaugstināts kreatinīna līmenis asinīs.

Retāk: leikocīti urīnā.

Tāpat kā citu HMG-CoA reduktāzes inhibitoru lietošanas laikā pacientiem, kuri ārstējās ar

Atorvastatin Polpharma, novērota transamināžu līmeņa paaugstināšanās serumā. Šīs novirzes parasti

11

SASKAŅOTS ZVA 09-03-2017

bija nelielas un pārejošas, un to dēļ nebija jāpārtrauc ārstēšanās. Klīniski būtisks transamināžu līmeņa

pieaugums serumā (vairāk nekā 3 reizes pārsniedza NAR) konstatēts 0,8% ar Atorvastatin Polpharma

ārstēto pacientu. Paaugstināšanās pakāpe bija atkarīga no devas, un transamināžu līmeņa

paaugstināšanās bija atgriezeniska visiem pacientiem.

Kreatinīnfosfokināzes (KFK) līmeņa pieaugums serumā, kas vairāk nekā 3 reizes pārsniedza NAR,

klīniskajos pētījumos novērots 2,5% ar Atorvastatin Polpharma ārstēto pacientu - tāpat kā lietojot citus

HMG-CoA reduktāzes inhibitorus. KFK līmenis, kas vairāk nekā 10 reizes pārsniedz normas augšējo

robežu, novērots 0,4% pacientu, kuri Atorvastatin Polpharma. (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Dažiem statīniem ziņotas šādas blakusparādības:

Seksuāla disfunkcija.

Depresija.

Atsevišķos gadījumos intersticiāla plaušu slimība, it īpaši ilgstošas terapijas laikā (skatīt

4.4. apakšpunktu).

Cukura diabēts: rašanās biežums atkarīgs no riska faktoru esamības vai neesamības (glikozes līmenis

tukšā dūšā ≥ 5,6 mmol/l, ĶMI > 30 kg/m

, paaugstināts triglicerīdu līmenis, hipertensija anamnēzē).

Pediatriskā populācija

Klīniskā drošuma datu bāzē ir drošuma dati par 249 pediatriskiem pacientiem, kas lietoja

atorvastatīnu, un no tiem 7 pacienti bija vecumā līdz 6 gadiem, 14 pacienti bija vecumā no 6 līdz

9 gadiem, bet 228 pacienti bija vecumā no 10 līdz 17 gadiem.

Nervu sistēmas traucējumi

Bieži: galvassāpes.

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Bieži: sāpes vēderā.

Izmeklējumi

Bieži: paaugstināts alanīnaminotransferāzes līmenis, paaugstināts kreatīnfosfokināzes līmenis asinīs.

Pamatojoties uz pieejamiem datiem, sagaidāms, ka blakusparādību biežums, veids un smaguma

pakāpe bērniem būs tāda pati, kā pieaugušajiem. Par ilglaika drošumu pediatriskā populācijā pieejamie

dati pašlaik ir ierobežoti.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15,

Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

4.9.

Pārdozēšana

Atorvastatin Polpharma pārdozēšanas gadījumā specifiskas terapijas nav. Ja notikusi pārdozēšana,

pacients jāārstē simptomātiski un pēc nepieciešamības jāuzsāk uzturošie pasākumi. Jāveic aknu

funkcionālie testi un jāseko KFK līmenim serumā. Tā kā atorvastatīns intensīvi saistās ar plazmas

proteīniem, nav sagaidāms, ka hemodialīze būtiski paātrinās atorvastatīna klīrensu.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

12

SASKAŅOTS ZVA 09-03-2017

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: Lipīdus pārveidojošie līdzekļi, HMG-CoA reduktāzes inhibitori, ATĶ

kods: C10AA05

Atorvastatīns ir selektīvs, konkurējošs HMG-CoA reduktāzes inhibitors. HMG-CoA reduktāze ir

enzīms, no kura atkarīga 3-hidroksi-3-metil-glutaril-koenzīma A pārvēršanās mevalonātā – t.i. sterolu,

to skaitā holesterīna, priekštecī. Aknās triglicerīdi un holesterīns tiek iekļauti ļoti zema blīvuma

lipoproteīnu (ĻZBL) struktūrā, kuri nonāk plazmā un tiek transportēti uz perifērajiem audiem. No

ĻZBL veidojas zema blīvuma lipoproteīni (ZBL), kas tiek katabolizēti galvenokārt ar receptoru

starpniecību, kuriem piemīt augsta afinitāte pret ZBL (ZBL receptori).

Atorvastatīns pazemina holesterīna un lipoproteīnu līmeni serumā, inhibējot HMG-CoA reduktāzi un

tādējādi kavējot holesterīna biosintēzi aknās, kā arī palielinot ZBL receptoru skaitu uz hepatocītu

virsmas, tādējādi paātrinot ZBL saistīšanos un katabolismu.

Atorvastatīns kavē ZBL veidošanos un reducē ZBL daļiņu skaitu. Atorvastatīns izteikti un ilglaicīgi

paaugstina ZBL receptoru aktivitāti, vienlaikus radot labvēlīgas kvalitatīvas pārmaiņas cirkulējošo

ZBL daļiņu struktūrā. Atorvastatīns samazina ZBL holesterīna daudzumu arī homozigotās

pārmantotās hiperholesterinēmijas pacientiem, proti, ir efektīvs populācijā, kas līdz šim nav reaģējusi

uz lipīdus samazinošiem medikamentiem.

Dažādu devu iedarbības pētījumos pierādīts, ka atorvastatīns samazina kopējā holesterīna (30-46%),

ZBL holesterīna (41-61%), apolipoproteīna B (34-50%) un triglicerīdu (14-33%) koncentrāciju,

vienlaikus vairāk vai mazāk paaugstinot ABL holesterīna un apolipoproteīna A1 līmeni. Šie rezultāti

attiecas uz pacientiem ar pārmantotu heterozigotu hiperholesterinēmiju, hiperholesterinēmijas

nepārmantotām formām un jaukto hiperlipidēmiju, tai skaitā pacientiem ar neinsulinējamo cukura

diabētu.

Pierādīts, ka kopējā holesterīna, ZBL holesterīna un apolipoproteīna B līmeņa krišanās samazina

kardiovaskulāru epizožu un kardiovaskulārās mirstības risku.

Pārmantotas hiperholesterinēmijas homozigotā forma

Daudzcentru 8 nedēļu atklātā līdzjūtīgas ārstēšanas pētījumā ar dažāda ilguma izvēles pagarinājuma

fāzi, tika iesaistīti 335 pacienti, no kuriem 89 tika identificēti kā pārmantotās hiperholesterinēmijas

homozigtās formas pacienti. No šiem 89 pacientiem vidējais ZBL holesterīna samazinājums bija

aptuveni 20%. Atorvastatīns tika lietots devās līdz 80 mg/ dienā.

Ateroskleroze

Pētījumā par atgriezenisku aterosklerozi , lietojot agresīvu lipīdus pazeminošu terapiju (Reversing

Atherosclerosis with Aggressive Lipid-Lowering Study (REVERSAL)) pacientiem ar koronāro sirds

slimību novērtēja intensīvas lipīdus pazeminošas terapijas efektu ar 80 mg atorvastatīna un standarta

lipīdus pazeminošu terapiju ar 40 mg pravastatīna uz koronāro aterosklerozi, izvērtējot ar

intravaskulāro ultrasonogrāfiju (IVUS) angiogrāfijas laikā. Šajā randomizētā, dubultmaskētā,

multicentru, kontrolētā klīniskā pētījumā 502 pacientiem IVUS tika veikta pētījumu uzsākot un pēc 18

mēnešiem. Atorvastatīna grupā (n=253) ateroskleroze nebija progresējusi.

Ateromas kopējā tilpuma vidējās izmaiņas procentuāli (primārais pētījuma kritērijs) salīdzinot ar

pētījuma sākumu bija – 0,4% (p=0,98) atorvastatīna grupā un + 2,7% (p=0,001) pravastatīna grupā

(n=249). Salīdzinot ar pravastatīnu, atorvastatīna efekts bija statistiski ticams (p=0,02). Šajā pētījumā

netika novērtēta intensīvās lipīdus pazeminošās terapijas ietekme uz kardiovaskulāriem

raksturlielumiem (piemēram, revaskularizācijas nepieciešamība, nefatāls miokarda infarkts, koronāra

nāve).

Atorvastatīna grupā ZBL holesterīna pazeminājums bija vidēji līdz 2,04 mmol/l ± 0,8 (78,9 mg/dl

±30), pētījumu uzsākot 3,89 mmol/l ± 0,7 (150 mg/dl ± 28) un pravastatīna grupā ZBL holesterīns

13

SASKAŅOTS ZVA 09-03-2017

vidēji tika samazināts līdz 2,85 mmol/l ± 0,7 (110 mg/dl ± 26), pētījumu uzsākot 3,89 mmol/l ± 0,7

(150 mg/dl ± 26) (p=0,0001). Atorvastatīns arī būtiski samazināja kopējā holesterīna daudzumu par

34,1% (pravastatīns: - 18,4%, p<0,0001), vidējo triglicerīdu līmeni par 20% (pravastatīns: - 6,8%,

p=0,0009) un vidējo apolipoproteīna B līmeni par 39,1% (pravastatīns: - 22,0%, p<0,0001).

Atorvastatīns vidēji palielināja ABL holesterīnu par 2,9% (pravastatīns: + 5,6%, p=nav ticams).

Atorvastatīna grupā CRO vidēji samazinājās par 36,4% salīdzinājumā ar 5,2% pravastatīna grupā

(p<0,0001).

Pētījuma rezultāti tika iegūti lietojot 80 mg lielu devu, tādēļ tos nevar attiecināt uz zemākām zāļu

devām.

Drošības un panesamības profili abās terapijas grupās bija līdzīgi.

Šajā pētījumā netika izvērtēta intensīvas lipīdu līmeņa samazināšanas ietekme uz galvenajiem

kardiovaskulārajiem galapunktiem. Tādēļ šo rezultātu klīniskais nozīmīgums saistībā ar

kardiovaskulāro notikumu primāro un sekundāro novēršanu nav zināma.

Akūts koronārs sindroms

MIRACL pētījumā novērtēta 80 mg liela atorvastatīna deva 3086 pacientiem (atorvastatīns n=1538;

placebo n=1548) ar akūtu koronāro sindromu (MI bez Q zoba vai nestabilo stenokardiju). Terapija tika

uzsākta akūtajā periodā uzreiz pēc stacionēšanas un turpinājās 16 nedēļas. Terapija ar atorvastatīnu

80 mg/dienā pagarināja laiku līdz kombinētajam primārajam galarezultātam, kurš definēts kā jebkura

cēloņa izraisīta nāve, nefatāls MI, atdzīvināšana pēc sirds apstāšanās vai stenokardija ar miokarda

išēmijas pazīmēm, kādēļ nepieciešama hospitalizācija, liecinot par riska samazinājumu par 16%

(p=0,048). To veidoja galvenokārt atkārtotas hospitalizācijas gadījumu skaita samazināšanās par 26%

stenokardijas un miokarda išēmijas dēļ (p=0,018). Atšķirības pēc citiem, sekundāriem

raksturlielumiem nebija statistiski nozīmīgas (kopumā: placebo - 22,2%, atorvastatīns - 22,4%).

Atorvastatīna drošuma profils MIRACL pētījumā neatšķīrās no 4.8. apakšpunktā aprakstītā.

Kardiovaskulārās slimības profilakse

Atorvastatīna ietekme uz fatālu un nefatālu koronāro sirds slimību (KSS) vērtēta randomizētā,

dubultmaskētā, placebo kontrolētā pētījumā, angļu-skandināvu kardiālo rezultātu pētījuma lipīdu

līmeņa pazemināšanas atzarā (ASCOT-LLA, Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial Lipid

Lowering Arm). Pētījumā iekļautie pacienti bija hipertensīvi, 40-79 gadus veci, bez miokarda infarkta

vai stenokardijas ārstēšanas anamnēzes, ar triglicerīdu līmeni TG ≤6,5 mmol/l (251 mg/dl). Visiem

pacientiem bija ne mazāk kā 3 iepriekš definēti riska faktori: vīrieša dzimums, vecums ≥ 55 gadi,

smēķēšana, cukura diabēts, SKS pirmās pakāpes radiniekam, TG:ABL-H >6, perifēro asinsvadu

slimība, kreisā ventrikula hipertrofija, pārciests cerebrovaskulārs gadījums, specifiskas EKG

pārmaiņas, proteinūrija/ albuminūrija. Ne visiem pacientiem bija augsts pirmreizēja kardiovaskulāra

atgadījuma risks.

Pacienti saņēma hipotensīvu terapiju (amlodipīnu vai atenololu) un vai nu atorvastatīnu 10 mg dienā

(n=5168), vai placebo (n=5137).

Absolūtā un relatīvā riska samazinājums atorvastatīna ietekmē bija šāds:

Notikums

Relatīvā riska

samazinājums

Notikumu

skaits

(Atorvastatīns

vs placebo)

Absolūtā riska

samazinājums

Fatāla KSS + nefatāls MI

Kardiovaskulāro notikumu

un revaskularizācijas

procedūru kopskaits

Koronāro notikumu

100 vs 154

389 vs 483

178 vs 247

1,1%

1,9%

1,4%

0,0005

0,0008

0,0006

14

SASKAŅOTS ZVA 09-03-2017

kopskaits

Pēc notikumu absolūtā skaita starpības vidēji 3,3 gadus ilgā novērošanas periodā.

KSS - koronārā sirds slimība, MI - miokarda infarkts.

Būtiski nesamazinājās kopējā un kardiovaskulārā mirstība (185, salīdzinot ar 212 atgadījumi, p=0,17

un 74, salīdzinot ar 82 atgadījumi, p=0,51). Apakšgrupu analīzē pēc dzimuma (81% vīriešu, 19%

sieviešu) konstatēts labvēlīgs atorvastatīna efekts vīriešiem, bet ne sievietēm, iespējams, tādēļ, ka

sieviešu apakšgrupā novērots neliels notikumu skaits.Vispārējā un kardiovaskulārā mirstība bija

lielāka sievietēm(38, salīdzinot ar 30 un 17, salīdzinot ar 12), tomēr šī atrade nebija statistiski

nozīmīga. Novērota būtiska sakarība ar hipotensīvo pamatterapiju. Atorvastatīns ievērojami

samazināja primārā galaiznākuma (fatālas KSS + nefatāla MI) iestāšanos ar amlodipīnu ārstētiem

pacientiem (HR 0,47 (0,32-0,69) p=0,00008), turpretim ar atenololu ārstēto pacientu grupā tas

nenotika (HR 0,83 (0,59-1,17 ), p= 0,287).

Atorvastatīna ietekme uz fatālu un nefatālu kardiovaskulāro slimību vērtēta arī randomizētā,

dubultmaskētā, daudzos centros veiktā, placebo kontrolētā pētījumā - Atorvastatīna kolaboratīvā

pētījumā diabēta pacientiem (CARDS - Collaborative Atorvastatin Diabetes Study) - kurā bija ietverti

pacienti ar 2.tipa cukura diabētu vecumā no 40-75 gadiem, bez kardiovaskulāras slimības anamnēzē,

kam ZBL-H ≤4,14 mmol/l (160 mg/dl) un TG ≤6,78 mmol/l (600 mg/dl). Visiem pacientiem bija

vismaz 1 no šādiem riska faktoriem: hipertensija, smēķēšanas turpināšana, retinopātija,

mikroalbuminūrija vai makroalbuminūrija.

Pacienti vidēji 3,9 gadus lietoja vai nu atorvastatīnu pa 10 mg dienā (n=1428), vai placebo (n=1410).

Absolūtā un relatīvā riska samazinājums atorvastatīna ietekmē bija šāds:

Notikums

Relatīvā riska

samazinājums

Notikumu

skaits

(Atorvastatīns

vs placebo)

Absolūtā riska

samazinājums

Nozīmīgi kardiovaskulārie

notikumi (letāli un neletāli

AMI, latenti MI, akūta

koronāra nāve, nestabilā

stenokardija, koronāro

artēriju šuntēšana,

perkutānā transluminālā

koronārā angioplastija,

revaskularizācijas, insulti)

83 vs 127

3,2%

0,0010

MI MI (letāli un neletāli,

latenti MI)

42 %

38 vs 64

1,9 %

0,0070

Insulti (letāli un neletāli)

48 %

21 vs 39

1,3 %

0,0163

Pēc notikumu aptuvenā skaita starpības vidēji 3,9 gadus ilgā novērošanas periodā.

AMI - akūts miokarda infarkts;

MI - miokarda infarkts.

Terapijas efekta atkarība no pacienta dzimuma, vecuma vai sākotnējā ZBL-H līmeņa netika konstatēta.

Novērota pozitīva tendence mirstības ziņā (82 nāves gadījumi placebo grupā un 61 nāves gadījums

atorvastatīna grupā; p=0,0592).

Atkārtots insults

Pētījumā “Insulta novēršana ar holesterīna līmeņa agresīvu pazemināšanu” (SPARCL) novērtēts 80 mg

atorvastatīna vai placebo efekts 4731 pacientam bez koronārās sirds slimības anamnēzē, kuri pēdējo 6

mēnešu laikā pārcietuši insultu vai pārejošu išēmisku lēkmi (TIL). 60% no viņiem bija vīrieši, pacienti

bija vecumā no 21-92 gadiem (vidējais vecums – 63 gadi), un ZBL līmenis pētījuma sākumā vidēji

15

SASKAŅOTS ZVA 09-03-2017

bija 133mg/dl (3,4 mmol/l). Vidējais ZBL-C, saņemot atorvastatīnu, bija 73 mg/dl (1,9 mmol/l), bet

lietojot placebo – 129 mg/dl (3,3 mmol/l). Vidējais novērošanas laiks bija 4,9 gadi.

80 mg atorvastatīna, salīdzinot ar placebo, samazināja primārā galarezultāta – fatāla vai nefatāla

insulta – risku par 15% (riska attiecība 0,85; 95% ticamības intervāls, 0,72-1,00; p=0,05 vai 0,84; 95%

TI, 0,71-0,99; p=0,03 pēc pielāgošanas sākumstāvokļa faktoriem). Kopējā mirstība atorvastatīna grupā

bija 9,1% (216/2365), bet placebo grupā – 8,9% (211/2366).

Post hoc analīzē konstatēts, ka 80 mg atorvastatīna, salīdzinot ar placebo, samazina išēmiskā insulta

biežumu (218/2365, 9,2% vs 274/2366, 11,6%; p=0,01) un palielina hemorāģiskā insulta biežumu

(55/2365, 2,3% vs 33/2366, 1,4%; p=0,02).

Hemorāģiskā insulta risks bija lielāks pacientiem, kas pirms pētījuma bija pārcietuši

hemorāģisku insultu (7/45 atorvastatīna grupā, salīdzinot ar 2/48 placebo grupā; RA 4,06; 95%

TI, 0,84-19,57), bet išēmiskā insulta risks abās grupās bija praktiski vienāds (3/45 atorvastatīna

grupā, salīdzinot ar 2/48 placebo grupā; RA 1,64; 95% TI, 0,27-9,82).

Hemorāģiskā insulta risks bija lielāks pacientiem, kas pirms pētījuma bija pārcietuši lakunāru

infarktu (20/708 atorvastatīna grupā, salīdzinot ar 4/701 placebo grupā; RA 4,99; 95% TI, 1,71-

14,61), vienlaikus šiem pacientiem bija mazāks išēmiskā insulta risks (79/708 atorvastatīna

grupā, salīdzinot ar 102/701 placebo grupā; RA 0,76; 95% TI, 0,57-1,02). Iespējams, ka

lakunāru infarktu pārcietušiem pacientiem, kas ārstējas ar 80 mg atorvastatīna dienā, insulta

neto risks ir paaugstināts.

Pacientu apakšgrupā ar agrāk pārciestu hemorāģisko insultu kopējā mirstība atorvastatīna grupā bija

15,6% (7/45), bet placebo grupā – 10,4% (5/48). Pacientu apakšgrupā ar agrāk pārciestu lakunāru

infarktu kopējā mirstība atorvastatīna grupā bija 10,9% (77/708), bet placebo grupā – 9,1% (64/701).

Pediatriskā populācija

Heterozigotiska pārmantota hiperholesterinēmija pediatriskiem pacientiem vecumā no 6

līdz

17

gadiem

Astoņas nedēļas ilgā, atklātā pētījumā par atorvastatīna farmakokinētiku, farmakodinamiku, kā arī

drošumu un zāļu panesamību piedalījās bērni un pusaudži ar ģenētiski pierādītu heterozigotisku

pārmantotu hiperholesterinēmiju, kuriem pētījuma sākumā ZBL holesterīns bija ≥ 4 mmol/l. Pētījumā

iesaistījās kopumā 39 bērni un pusaudži vecumā no 6 līdz 17 gadiem. A kohortā bija 15 bērni vecumā

no 6 līdz 12 gadiem ar 1. stadijas slimību pēc Tannera klasifikācijas. B kohortā bija 24 bērni vecumā

no 10 līdz 17 gadiem ar slimību ≥ 2. stadijā pēc Tannera klasifikācijas.

Atorvastatīna sākotnēja deva bija 5 mg dienā košļājamas tabletes formā A kohortā un 10 mg dienā

tabletes formā B kohortā. Atorvastatīna devu drīkstēja divkāršot, ja pēc 4 nedēļām pētījuma

dalībniekam nebija panākts vēlamais ZBL holesterīna līmenis < 3,35 mmol/l un pacients atorvastatīnu

panesa labi.

Visiem pētījuma dalībniekiem līdz 2. nedēļai samazinājās vidējā ZBL holesterīna, kopējā holesterīna,

ĻZBL holesterīna un Apo B vērtība. Pētījuma dalībniekiem, kam deva tika divkāršota, jau 2 nedēļas

pēc devas palielināšanas pirmajā izmeklējumā tika novērota vērtību papildu mazināšanās. Lipīdu

raksturlielumu vidējais samazinājums procentos abās kohortās bija līdzīgs neatkarīgi no tā, vai

pētījuma dalībnieki turpināja sākumdevas lietošanu vai sākumdeva tika divkāršota. Astotajā nedēļā

procentuālās ZBL holesterīna un kopējā holesterīna izmaiņas salīdzinot ar sākuma stāvokli bija

apmēram 40% un atbilstoši 30% .

Pārmantotās hiperholesterinēmijas heterozigotā forma pediatriskiem pacientiem vecumā no 10 līdz 17

gadiem

Dubultslēptā, ar placebo kontrolētā pētījumā, kam sekoja pētījuma atklātais posms, 187 zēni un

meitenes pēc menarhes iestāšanās vecumā no 10 līdz 17 gadiem (vidējais vecums 14,1 gads) ar

heterozigotisku pārmantotu hiperholesterinēmiju (PH) vai smagu hiperholesterinēmiju 26 nedēļas

16

SASKAŅOTS ZVA 09-03-2017

nejaušināti lietoja atorvastatīnu (n=140) vai placebo (n=47), bet pēc tam visi pētījuma dalībnieki

26 nedēļas lietoja atorvastatīnu. Atorvastatīna deva (vienu reizi dienā) bija 10 mg pirmās 4 nedēļas, un

tad, ja ZBL holesterīna līmenis bija > 3,36 mmol/l, tā tika palielināta līdz 20 mg. 26 nedēļas ilgā

dubultslēptā pētījuma posma laikā atorvastatīns panāca nozīmīgu kopējā holesterīna, ZBL holesterīna,

triglicerīdu un B apolipoproteīna līmeņa mazināšanos plazmā. 26 nedēļas ilgā dubultslēptā pētījuma

posma laikā panāktā vidējā ZBL holesterīna vērtība bija 3,38 mmol/l (intervāls: 1,81-6,26 mmol/l)

atorvastatīna grupā un 5,91 mmol/l (3,93-9,96 mmol/l) placebo grupā.

Vēl vienā pediatriskā pētījumā, kurā atorvastatīns tika salīdzināts ar kolestipolu pacientiem ar

hiperholesterinēmiju vecumā no 10 līdz 18 gadiem, tika pierādīts, ka atorvastatīns (N=25) pēc

26 nedēļām panāca nozīmīgu ZBL holesterīna pazeminājumu (p<0,05), salīdzinot ar kolestipolu

(N=31).

Līdzcietīgas lietošanas pētījumā pacientiem ar smagu hiperholesterinēmiju (tai skaitā homozigotisku

hiperholesterinēmiju) piedalījās 46 pediatriski pacienti, kas terapijā saņēma atorvastatīnu un tā deva

tika titrēta atkarībā no reakcijas (daži pētījuma dalībnieki lietoja 80 mg atorvastatīna dienā). Pētījums

ilga 3 gadus, un ZBL holesterīna līmenis pazeminājās par 36%.

Bērnība lietota atorvastatīna ilglaika efektivitāte, mazinot saslimstību un mirstību pieaugušo vecumā,

nav noskaidrota.

Eiropas Zāļu aģentūra atliek pienākumu iesniegt atorvastatīna pētījumu rezultātus bērniem vecumā no

0 līdz 6 gadiem heterozigotiskas hiperholesterinēmijas ārstēšanai un bērniem vecumā no 0 līdz

18 gadiem homozigotiskas pārmantotas hiperholesterinēmijas, kombinētas (jauktas)

hiperholesterinēmijas), primāras hiperholesterinēmijas ārstēšanai un kardiovaskulāru komplikāciju

profilaksei (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā).

5.2.

Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Atorvastatīns pēc perorālas ievadīšanas strauji uzsūcas; maksimālā koncentrācija plazmā (C

) tiek

sasniegta pēc 1-2 stundām. Absorbētais apjoms palielinās proporcionāli atorvastatīna devai.

Salīdzinājumā ar perorālo šķīdumu atorvastatīna apvalkoto tablešu biopieejamība ir 95-99%.

Atorvastatīna absolūtā biopieejamība ir ap 12% un HMG-CoA reduktāzi inhibējošās aktivitātes

sistēmiskā pieejamība – ap 30%. Zemās sistēmiskās pieejamības iemesls ir presistēmiskais klīrenss

kuņģa-zarnu trakta gļotādā un/vai primārā metabolizācija aknās.

Izkliede

Vidējais atorvastatīna izplatīšanās tilpums ir ap 381 l. Vairāk nekā 98% atorvastatīna saistās ar

plazmas proteīniem.

Biotransformācija

Atorvastatīnu metabolizē citohroms P450 3A4 līdz ortohidroksilētiem un parahidroksilētiem

derivātiem, kā arī dažādiem beta oksidācijas produktiem. Neatkarīgi no citiem ceļiem šie produkti

tālāk metabolizējas caur glikuronidāciju. In vitro ortohidroksilēto un parahidroksilēto metabolītu

HMG - CoA reduktāzi inhibējošā aktivitāte ir ekvivalenta atorvastatīna aktivitātei. Ap 70% no

cirkulējošās, HMG-CoA reduktāzi inhibējošās aktivitātes saista ar aktīvajiem metabolītiem.

Eliminācija

Atorvastatīns pēc hepatiskas un/vai ekstrahepatiskas metabolizēšanās izdalās galvenokārt ar žulti.

Tomēr nozīmīga enterohepātiska recirkulācija, acīm redzot, nenotiek. Atorvastatīna vidējais

eliminācijas pusperiods no plazmas cilvēkam ir ap 14 stundām. HMG-CoA reduktāzi inhibējošās

aktivitātes pusperiods ir apmēram 20-30 stundas, jo tās realizācijā piedalās aktīvie metabolīti.

Īpašas pacientu grupas

17

SASKAŅOTS ZVA 09-03-2017

Gados vecāki cilvēki: Veseliem, gados vecākiem cilvēkiem atorvastatīna un tā aktīvo metabolītu

koncentrācija plazmā ir augstāka nekā gados jauniem pieaugušiem, bet to efekts uz lipīdiem ir samērā

līdzīgs tam, kādu novēro gados jaunāku pacientu populācijās.

Pediatriskā populācija: atklātā 8 nedēļas ilgā pētījumā pediatriski pacienti (vecumā no 6 līdz

17 gadiem) ar heterozigotisku pārmantotu hiperholesterinēmiju 1. stadijā (N=15) un ≥2. stadijā (N=24)

pēc Tannera klasifikācijas un ZBL holesterīnu ≥ 4 mmol/l pētījuma sākumā lietoja attiecīgi 5 vai

10 mg košļājamās un 10 vai 20 mg apvalkotās atorvastatīna tabletes vienu reizi dienā. Atorvastatīna

populācijas FK modelī vienīgais nozīmīgais kovariantais lielums bija ķermeņa masa. Atorvastatīna

šķietamais perorālais klīrenss pediatriskiem pacientiem, mērogojot alometriski pēc ķermeņa masas,

bija līdzīgs pieaugušo klīrensam. Visā atorvastatīna un o-hidroksiatorvastatīna kopējās iedarbības

intervālā tika novērota pastāvīga ZBL holesterīna un kopējā holesterīna līmeņa pazemināšanās.

Dzimums: Atorvastatīna un tā aktīvo metabolītu koncentrācija sievietēm atšķiras no koncentrācijas

vīriešiem (sievietēm ir aptuveni par 20% augstāks C

un par 10% mazāks zemlīkņu laukums). Šai

atšķirībai nebija klīniskas nozīmes, jo tā neradīja nekādas klīniski nozīmīgas lipīdu līmeņa atšķirības

vīriešiem un sievietēm.

Pacienti ar nieru mazspēju: Nieru slimība neietekmē ne atorvastatīna koncentrāciju plazmā, ne

atorvastatīna un tā aktīvo metabolītu iedarbību uz lipīdiem.

Pacienti ar aknu mazspēju: Pacientiem ar hronisku alkoholisma izraisītu aknu slimību (Child - Pugh

B) atorvastatīna un tā aktīvo metabolītu koncentrācija plazmā ir izteikti paaugstināta (C

aptuveni 16

reizes un AUC aptuveni 11 reizes).

SLOC1B1 polimorfisms

Visu HMG-CoA reduktāzes inhibitoru, ieskaitot atorvastatīna, pārveidošanā aknās iesaistīts OATP1B1

transportieris. Pacientiem ar SLOC1B1 polimorfismu ir paaugstināts atorvastatīna iedarbības rsks, kas

var izraisīt paaugstinātu rabdomiolīzes attīstīšanās risku (skatīt 4.4. apakšpunktu). Polimorfisms gēnu

šifrējumā OATP1B1 (SLCO1B1 c.521CC) ir saistīts ar 2,4 reizes lielāku atorvastatīna iedarbību

(AUC), nekā indivīdiem bez genotipa veida (c.521TT). Šiem pacientiem ir iespējama ģenētiski bojāta

atorvastatīna pārveidošana aknās. Iespējamais iedarbības rezultāts nav zināms.

5.3.

Preklīniskie dati par drošumu

Četrās in vitro pārbaudēs un vienā in vivo pārbaudē atorvastatīnam neizpaudās ne mutagēns, ne

klastogēns potenciāls. Atorvastatīns nebija kancerogēns žurkām, bet lielas devas pelēm (izpaudās kā 6-

11 reizes palielinājums, AUC

0-24

stundas sasniedza cilvēkiem augstāko ieteicamo devu) izraisīja

hepatocelulārās adenomas pieaugumu tēviņiem un hepatocelulārās karcinomas biežuma pieaugumu

mātītēm. Pētījumos dzīvniekiem ir atrasti pierādījumi, ka HMG-CoA reduktāzes inhibitori var

ietekmēt embrija vai augļa attīstību. Žurkām, trušiem un suņiem atorvastatīns neietekmēja fertilitāti un

tas nebija teratogēns, tomēr žurkām un trušiem pie mātei toksiskām devām tika novērota augļa

toksicitāte. Žurku pēcnācēju attīstība bija kavēta un izdzīvošana pēcdzemdību laikā bija samazināta

pēc mātes pakļaušanas lielu atorvastatīna devu iedarbībai. Pētījumos žurkām ir atrasti pierādījumi

placentārai pārejai. Atorvastatīna koncentrācija plazmā žurkām ir līdzīga tā koncentrācijai pienā. Nav

zināms, vai atorvastatīns un tā metabolīti izdalās mātes pienā cilvēkiem.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

Tabletes kodols:

Mannīts (E 421)

Mikrokristāliskā celuloze

18

SASKAŅOTS ZVA 09-03-2017

Kalcija karbonāts (E 170)

Povidons (k-30 tips)

Kroskarmelozes nātrija sāls

Nātrija laurilsulfāts

Bezūdens koloidālais silīcija dioksīds

Magnija stearāts.

Tabletes apvalks:

Hipromeloze

Titāna dioksīds (E 171)

Makrogols 6000.

6.2.

Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.

Uzglabāšanas laiks

2 gadi

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

6.5.

Iepakojuma veids un saturs

Blisteri (OPA/alumīnija/PVH/alumīnija) pa 4, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 98, 100, 200 un 500

tabletēm visām devām.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu prasību.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Pharmaceutical Works POLPHARMA SA

19 Pelplińska Street

83-200 Starogard Gdański

Polija

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

10 mg apvalkotās tabletes- 07-0174

20 mg apvalkotās tabletes- 07-0175

40 mg apvalkotās tabletes- 07-0176

9.

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2007. g. 27. jūnijs

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2011. g. 28. septembris

19

SASKAŅOTS ZVA 09-03-2017

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

24/01/2017

20

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju