PecFent

Šalis: Europos Sąjunga

kalba: lietuvių

Šaltinis: EMA (European Medicines Agency)

Veiklioji medžiaga:

fentanilas

Prieinama:

Kyowa Kirin Holdings B.V.

ATC kodas:

N02AB03

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

fentanyl

Farmakoterapinė grupė:

Analgetikai

Gydymo sritis:

Pain; Cancer

Terapinės indikacijos:

PecFent skirtas suaugusiems žmonėms, kurie jau gydomasi gydymo opioidiniais vaistais, skiriant lėtinį vėžio skausmą. Proverbinis skausmas yra trumpalaikis skausmo paūmėjimas, pasireiškiantis kitaip kontroliuojamo nuolatinio skausmo fone. Pacientai, gaunantys techninės priežiūros opioidų gydymas yra tie, kurie vartoja mažiausiai 60 mg geriamųjų morfino per parą, ne mažiau kaip 25 mikrogramų transderminis fentanilio per valandą, ne mažiau kaip 30 mg oksikodonas kasdien, ne mažiau kaip 8 mg žodžiu hidromorfonas kasdien arba equi-analgetikas dozę kitą opioidų savaitę ar ilgiau.

Produkto santrauka:

Revision: 23

Autorizacija statusas:

Įgaliotas

Leidimo data:

2010-08-31

Pakuotės lapelis

                
38
B. PAKUOTĖS LAPELIS
39
Pakuotės lapelis: informacija vartotojui
PecFent 100 mikrogramų/išpurškime nosies purškalas (tirpalas)
PecFent 400 mikrogramų/išpurškime nosies purškalas (tirpalas)
fentanilis
Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums
svarbi informacija.
•
Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
•
Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
•
Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems
pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).
•
Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į
gydytoją arba vaistininką. Žr. 4 skyrių.
Apie
ką
rašoma
šiame
lapelyje?
1.
Kas yra PecFent ir kam jis vartojamas
2.
Kas žinotina prieš vartojant PecFent
3.
Kaip vartoti PecFent
4.
Galimas šalutinis poveikis
5.
Kaip laikyti PecFent
6.
Pakuotės turinys ir kita informacija
1.
Kas yra PecFent ir kam jis vartojamas
Kas yra PecFent
PecFent sudėtyje yra fentanilio, kuris yra stiprus skausmą malšinantis vaistas, žinomas kaip opioidinis
skausmą malšinantis vaistas.
Kam PecFent vartojamas
PecFent vartojamas vėžiu sergantiems suaugusiesiems skausmui, vadinamam „skausmo protrūkiu“,
malšinti.
•
Skausmo protrūkis prasideda staiga.
•
Skausmo protrūkis prasideda net jei vartojote įprastai Jūsų vartojamą opioidinį skausmą
malšinantį vaistą (pvz., morfiną, fentanilį, oksikodoną arba hidromorfoną) nuolatiniam foniniam
skausmui malšinti.
PecFent turi būti vartojamas tik suaugusiųjų, kurie ms jau vartoja kitus opioidinius vaistus nuolatiniam
vėžio sukeltam skausmui gydyti.
Kaip PecFent veikia
PecFent yra nosies purškalas (tirpalas).
•
Išpurškus PecFent į nosį, labai smulkūs purškalo lašeliai nosyje sudaro ploną gelio sluoksnį.
•
Fentanilis greitai absorbuojamas per nosies sienelę į kraujotaką.
•
Tai reiškia, kad vai
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Prekės savybės

                
1
I PRIEDAS
PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA
2
1.
VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
PecFent 100 mikrogramų/išpurškime nosies purškalas (tirpalas)
PecFent 400 mikrogramų/išpurškime nosies purškalas (tirpalas)
2.
KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS
PecFent 100 mikrogramų/išpurškime nosies purškalas (tirpalas)
Kiekviename tirpalo mililitre yra 1 000 mikrogramų fentanilio (citrato pavidalu).
1 išpurškime (100 mikrolitrų) yra 100 mikrogramų fentanilio (citrato pavidalu).
Buteliukuose yra:
0,95 ml (950 mikrogramų fentanilio) - 2 išpurškimų buteliuke
arba
1,55 ml (1 550 mikrogramų fentanilio) - 8 išpurškimų buteliuke.
PecFent 400 mikrogramų/išpurškime nosies purškalas (tirpalas)
Kiekviename tirpalo mililitre yra 4 000 mikrogramų fentanilio (citrato pavidalu).
1 išpurškime (100 mikrolitrų) yra 400 mikrogramų fentanilio (citrato pavidalu).
Kiekviename buteliuke yra 1,55 ml (6 200 mikrogramų fentanilio).
Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas
Kiekviename išpurškime yra 0,02 mg propilo parahidroksibenzoato (E216).
Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.
3.
FARMACINĖ FORMA
Nosies purškalas (tirpalas) (nosies purškalas)
Skaidrus arba beveik skaidrus, bespalvis vandeninis tirpalas.
4.
KLINIKINĖ INFORMACIJA
4.1
Terapinės indikacijos
PecFent skirtas suaugusiųjų, kuriems dėl vėžio sukelto lėtinio skausmo jau skiriamas palaikomasis
gydymas opioidais, skausmo protrūkiui malšinti. Skausmo protrūkis yra laikinas skausmo
paūmėjimas, pasireiškiantis greta kitokiu būdu kontroliuojamo nuolatinio skausmo.
Palaikomąjį gydymą opioidais gaunantys pacientai yra tokie ligoniai, kurie savaitę arba ilgiau vartoja
ne mažesnę kaip 60 mg per parą geriamojo morfino dozę, ne mažesnę kaip 25 mikrogramų per
valandą fentanilio dozę transdermaliai, ne mažesnę kaip 30 mg oksikodono paros dozę, ne mažesnę
kaip 8 mg geriamojo hidromorfono paros dozę arba tokį patį analgezinį poveikį sukeliančią kito
opioido dozę.
4.2
Dozavimas ir vartojimo metodas
Gydymą
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Dokumentai kitomis kalbomis

Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis bulgarų 08-11-2022
Prekės savybės Prekės savybės bulgarų 08-11-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis ispanų 08-11-2022
Prekės savybės Prekės savybės ispanų 08-11-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis čekų 08-11-2022
Prekės savybės Prekės savybės čekų 08-11-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis danų 08-11-2022
Prekės savybės Prekės savybės danų 08-11-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis vokiečių 08-11-2022
Prekės savybės Prekės savybės vokiečių 08-11-2022
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime vokiečių 03-08-2018
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis estų 08-11-2022
Prekės savybės Prekės savybės estų 08-11-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis graikų 08-11-2022
Prekės savybės Prekės savybės graikų 08-11-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis anglų 08-11-2022
Prekės savybės Prekės savybės anglų 08-11-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis prancūzų 08-11-2022
Prekės savybės Prekės savybės prancūzų 08-11-2022
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime prancūzų 03-08-2018
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis italų 08-11-2022
Prekės savybės Prekės savybės italų 08-11-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis latvių 08-11-2022
Prekės savybės Prekės savybės latvių 08-11-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis vengrų 08-11-2022
Prekės savybės Prekės savybės vengrų 08-11-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis maltiečių 08-11-2022
Prekės savybės Prekės savybės maltiečių 08-11-2022
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime maltiečių 03-08-2018
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis olandų 08-11-2022
Prekės savybės Prekės savybės olandų 08-11-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis lenkų 08-11-2022
Prekės savybės Prekės savybės lenkų 08-11-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis portugalų 08-11-2022
Prekės savybės Prekės savybės portugalų 08-11-2022
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime portugalų 03-08-2018
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis rumunų 08-11-2022
Prekės savybės Prekės savybės rumunų 08-11-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis slovakų 08-11-2022
Prekės savybės Prekės savybės slovakų 08-11-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis slovėnų 08-11-2022
Prekės savybės Prekės savybės slovėnų 08-11-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis suomių 08-11-2022
Prekės savybės Prekės savybės suomių 08-11-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis švedų 08-11-2022
Prekės savybės Prekės savybės švedų 08-11-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis norvegų 08-11-2022
Prekės savybės Prekės savybės norvegų 08-11-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis islandų 08-11-2022
Prekės savybės Prekės savybės islandų 08-11-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis kroatų 08-11-2022
Prekės savybės Prekės savybės kroatų 08-11-2022

Ieškokite perspėjimų, susijusių su šiuo produktu

Peržiūrėti dokumentų istoriją