Zoledronic Acid Fresenius Kabi  4 mg/5 ml concetrate for solution for infusion 

국가: 불가리아

언어: 불가리아어

출처: Изпълнителна агенция по лекарствата

지금 구매하세요

환자 정보 전단 환자 정보 전단 (PIL)
07-09-2022
제품 특성 요약 제품 특성 요약 (SPC)
07-09-2022

제공처:

Фрезениус Каби България ЕООД

ATC 코드:

M05BA8

복용량:

4 mg/5 ml concetrate for solution for infusion 

제품 요약:

Zoledronic acid Fresenius Kabi, 4 mg/5 ml concentrate for solution for infusion - x 1; x 4; x 10

승인 날짜:

2015-10-28

이 제품과 관련된 검색 알림