Zoledronic Acid Fresenius Kabi  4 mg/5 ml concetrate for solution for infusion 

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Предлага се от:

Фрезениус Каби България ЕООД

АТС код:

M05BA8

дозиране:

4 mg/5 ml concetrate for solution for infusion 

Каталог на резюме:

Zoledronic acid Fresenius Kabi, 4 mg/5 ml concentrate for solution for infusion - x 1; x 4; x 10

Дата Оторизация:

2015-10-28

Сигнали за търсене, свързани с този продукт