Palexia Retard 150 mg prolonged - release tablets 

국가: 불가리아

언어: 불가리아어

출처: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

지금 구매하세요

Download 환자 정보 전단 (PIL)
16-03-2016
Download 제품 특성 요약 (SPC)
03-10-2018

유효 성분:

Тапентадол

제공처:

Grunenthal GmbH

ATC 코드:

N02AX6

INN (국제 이름):

Tapentadol

복용량:

150 mg prolonged - release tablets 

제품 요약:

Palexia retard, 150 mg prolonged - release tablets x 7; x 10; x 14; x 20; x 28; x 30; x 40; x 50; x 56; x 60; x 90; x 100; x 10 x 1; x 14 x 1; x 20 x 1; x 28 x 1; x 30 x 1; x 50 x 1; x 56 x 1; x 60 x 1; x90x1;x100x

승인 날짜:

2015-01-08