Palexia Retard 150 mg prolonged - release tablets 

国家: 保加利亚

语言: 保加利亚文

来源: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

现在购买

下载 资料单张 (PIL)
16-03-2016
下载 产品特点 (SPC)
03-10-2018

有效成分:

Тапентадол

可用日期:

Grunenthal GmbH

ATC代码:

N02AX6

INN(国际名称):

Tapentadol

剂量:

150 mg prolonged - release tablets 

產品總結:

Palexia retard, 150 mg prolonged - release tablets x 7; x 10; x 14; x 20; x 28; x 30; x 40; x 50; x 56; x 60; x 90; x 100; x 10 x 1; x 14 x 1; x 20 x 1; x 28 x 1; x 30 x 1; x 50 x 1; x 56 x 1; x 60 x 1; x90x1;x100x

授权日期:

2015-01-08