Alvoclav 875mg/125mg film - coated tablets

국가: 불가리아

언어: 불가리아어

출처: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

지금 구매하세요

Download 환자 정보 전단 (PIL)
25-01-2018
Download 제품 특성 요약 (SPC)
28-01-2015

제공처:

Alvogen IPCo S.ar.l

ATC 코드:

J01CR2

복용량:

875mg/125mg film - coated tablets

제품 요약:

Alvoclav, 875mg/125mg film-coated tablets x4;x5;x6;x7;x8;x10;x12;x14;x15;x16;x20;x21;x25;x30;x35;x40;x50;x100;x500

승인 날짜:

2015-05-12

이 제품과 관련된 검색 알림