Alvoclav 875mg/125mg film - coated tablets

国家: 保加利亚

语言: 保加利亚文

来源: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

现在购买

下载 资料单张 (PIL)
25-01-2018
下载 产品特点 (SPC)
28-01-2015

可用日期:

Alvogen IPCo S.ar.l

ATC代码:

J01CR2

剂量:

875mg/125mg film - coated tablets

產品總結:

Alvoclav, 875mg/125mg film-coated tablets x4;x5;x6;x7;x8;x10;x12;x14;x15;x16;x20;x21;x25;x30;x35;x40;x50;x100;x500

授权日期:

2015-05-12

搜索与此产品相关的警报