Quetiagen 200 mg film - coated tablets

国: ブルガリア

言語: ブルガリア語

ソース: Изпълнителна агенция по лекарствата

即購入

製品の特徴 製品の特徴 (SPC)
05-04-2017

から入手可能:

Generics /UK/ Limited

ATCコード:

N05AH4

投薬量:

200 mg film - coated tablets

製品概要:

Quetiagen, 200 mg film-coated tablets x 1 x 3 x 6 x 7 x 10 x 14 x 20 x 28 x 30 x 50 x 56 x 60 x 84 x 90 x 98 x 100 x 250 x 500 x 1000

承認日:

2015-11-16

この製品に関連するアラートを検索