Ciprobay  500 mg film-coated tablets

ブルガリア - ブルガリア語 - Изпълнителна агенция по лекарствата

製品の特徴 製品の特徴 (SPC)

12-01-2021

有効成分:
Ciprofloxacin
から入手可能:
Bayer Pharma AG
ATCコード:
J01MA2
INN(国際名):
Ciprofloxacin
投薬量:
500 mg film-coated tablets
製品概要:
Ciprobay, 500 mg film - coated tablets x 6; x 8; x 10; x12; x14; x16; x 20; x 28; x 50; x 100; x 160; x 500;
承認番号:
20010821
承認日:
2015-08-06

完全なドキュメントを読む

同様の製品

この製品に関連するアラートを検索

ドキュメントの履歴を表示する

この情報を共有する