Purevax FeLV

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Purevax FeLV
 • Lyf við lungum:
 • Dýr
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Purevax FeLV
  Evrópusambandið
 • Tungumál:
 • íslenska

Meðferðarupplýsingar

 • Meðferðarhópur:
 • Kettir
 • Lækningarsvæði:
 • Ónæmislyf fyrir felidae,
 • Ábendingar:
 • Virk ónæmisaðgerð á ketti 8 vikna eða eldri gegn kalsíum hvítblæði til að koma í veg fyrir viðvarandi veirufræðilega blóðþrýsting og klínísk einkenni á skyldum sjúkdómum. Upphaf friðhelgi hefur verið sýnt fram á 2 vikum eftir að aðal bólusetningu auðvitað. Lengd ónæmis er eitt ár eftir síðustu bólusetningu.
 • Vörulýsing:
 • Revision: 6

Staða

 • Heimild:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Leyfisstaða:
 • Leyfilegt
 • Leyfisnúmer:
 • EMEA/V/C/000056
 • Leyfisdagur:
 • 12-04-2000
 • EMEA númer:
 • EMEA/V/C/000056
 • Síðasta uppfærsla:
 • 31-03-2019

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

B. FYLGISEÐILL

FYLGISEÐILL FYRIR:

Purevax FeLV.

Stungulyf, dreifa

1.

HEITI OG HEIMILISFANG HANDHAFA MARKAÐSLEYFIS OG ÞESS

FRAMLEIÐANDA SEM BER ÁBYRGÐ Á LOKASAMÞYKKT, EF ANNAR

Markaðsleyfishafi

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

F-69007 LYON

Frakkland

Framleiðandi sem sér um lokasamþykkt

MERIAL

Laboratoire Porte des Alpes

Rue de l’Aviation

F-69800 SAINT PRIEST

Frakkland

2.

HEITI DÝRALYFS

Purevax FeLV.

Stungulyf, dreifa.

3.

VIRK(T) INNIHALDSEFNI OG ÖNNUR INNIHALDSEFNI

Hver 1 ml skammtur inniheldur:

Raðbrigða FeLV canarypoxveirur (vCP97) ? ≥ 10

CCID

(cell culture infective dose 50%)

4.

ÁBENDING(AR)

Virk mótefnamyndun hjá köttum sem eru 8 vikna eða eldri gegn kattahvítblæði til að koma í veg fyrir

þráláta veirusýkingu í blóði og klínísk einkenni sjúkdóms af hennar völdum.

Upphaf ónæmis: 2 vikum eftir fyrstu bólusetningu (primary vaccination course).

Ending ónæmis: 1 ár eftir síðustu bólusetningu.

5.

FRÁBENDINGAR

Dýralyfið má ekki nota á meðgöngu. Ekki er mælt með notkun dýralyfsins við mjólkurgjöf.

6.

AUKAVERKANIR

Lítið (< 2 cm) þykkildi getur myndast á stungustaðnum, en það hverfur á 1-4 vikum.

Tímabundinn svefnhöfgi og hækkaður líkamshiti geta átt sér stað í einn sólarhring, í undantekningar-

tilfellum í tvo sólarhringa.

Í undantekningartilvikum getur komið fram ofnæmi, sem nauðsynlegt getur verið að meðhöndla í

samræmi við einkenni.

Gerið dýralækni viðvart ef vart verður alvarlegra aukaverkana eða aukaverkana sem ekki eru

tilgreindar í fylgiseðlinum.

7.

DÝRATEGUND(IR)

Kettir.

8.

SKAMMTAR FYRIR HVERJA DÝRATEGUND, ÍKOMULEIÐ(IR) OG AÐFERÐ VIÐ

LYFJAGJÖF

Til notkunar undir húð.

Gefið einn 1 ml skammt – samkvæmt eftirfarandi bólusetningaráætlun:

Fyrsta bólusetning

Fyrsta inndæling: eftir að 8 vikna aldri hefur verið náð.

Önnur inndæling: 3 til 5 vikum síðar.

Endurnýjun bólusetningar

Árlega.

9.

LEIÐBEININGAR UM RÉTTA LYFJAGJÖF

Hristið vel fyrir notkun.

Fyrir liggja upplýsingar um öryggi og verkun sem sýna fram á að blanda má þessu bóluefni saman við

og gefa samtímis bóluefni frá Merial sem ekki eru ónæmisglædd (ýmsar samsetningar bóluefna gegn

kattaflensu (rhinotracheitis), kattakvefi (calicivirosis), kattafári (panleukopenia) og kattalungnabólgu

(chlamydiosis)).

10.

BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Á ekki við.

11.

GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Geymið og flytjið í kæli (2

C - 8

Verjið gegn ljósi.

Má ekki frjósa.

Notið strax eftir að umbúðir hafa verið rofnar.

Notið ekki eftir fyrningardagsetningu á umbúðunum.

12.

SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ

Aðeins skal bólusetja heilbrigð dýr.

Mælt er með því að fyrir bólusetningu sé prófað fyrir mótefnavökum FeLV í blóði.

Enginn ávinningur er af bólusetningu katta sem eru FeLV jákvæðir.

Ef sá sem annast lyfjagjöf sprautar sig með dýralyfinu fyrir slysni, skal tafarlaust leita til læknis og

hafa meðferðis fylgiseðil eða umbúðir dýralyfsins.

Fyrir liggja upplýsingar um öryggi og verkun sem sýna fram á að gefa má þetta bóluefni sama dag og

ónæmisglædd bóluefni frá Merial (ýmsar samsetningar bóluefna gegn kattaflensu (rhinotracheitis),

kattakvefi (calicivirosis), kattafári (panleukopenia) og hundaæði (rabies)) en ekki má blanda

bóluefnunum saman.

Fyrir liggja upplýsingar um öryggi og verkun sem sýna fram á að þessu bóluefni má blanda saman við

bóluefni frá Merial sem ekki eru ónæmisglædd (ýmsar samsetningar bóluefna gegn kattaflensu,

kattakvefi, kattafári og kattalungnabólgu (chlamydiosis)) og/eða gefa sama dag en ekki blandað

ónæmisglæddu bóluefni frá Merial gegn hundaæði.

Eftir gjöf nokkurra skammta hefur ekki orðið vart við nein önnur áhrif en þau sem nefnd eru í

kaflanum „Aukaverkanir“.

Ekki má blanda þessu dýralyfi við nein önnur bóluefni eða ónæmislyf nema bóluefni frá Merial sem

ekki innihalda ónæmisglæði.

13.

SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR ÓNOTAÐRA LYFJA EÐA

ÚRGANGS, EF VIÐ Á

Úrgang skal sjóða, brenna eða setja í viðeigandi sótthreinsiefni eða farga með viðeigandi aðferð sem

hlotið hefur viðurkenningu viðkomandi yfirvalda.

14.

DAGSETNING SÍÐUSTU SAMÞYKKTAR FYLGISEÐILSINS

Ítarlegar upplýsingar um þetta dýralyf eru birtar á heimasíðu Lyfjastofnunar Evrópu (EMA)

http://www.ema.europa.eu/.

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is.

15.

AÐRAR UPPLÝSINGAR

Bóluefni gegn kattahvítblæði.

Bóluefnisstofninn er raðbrigða canarypoxveira sem tjáir

env

gag

erfðavísa FeLV-A. Við almennar

aðstæður er það einungis undirhópur A sem veldur sýkingu og ónæmi fyrir undirflokki A veitir fulla

vörn gegn A, B og C. Eftir bólusetningu tjáir veiran varnarpróteinin en eftirmyndun veirunnar

(replication) á sér ekki stað í kettinum. Bóluefnið veldur þar með ónæmi fyrir kattahvítblæðisveiru.

Plastaskja sem inniheldur 10, 20 eða 50 flöskur.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.