Oxygen medicinal liquid Sol 100 % medicinal gas, cryogenic, mobile cryogenic vessel

Country: Բուլղարիա

language: բուլղարերեն

source: Изпълнителна агенция по лекарствата

buyitnow

PIL PIL (PIL)
30-08-2022
SPC SPC (SPC)
13-04-2020

MAH:

SOL S.p.A.

ATC_code:

V03AN1

dosage:

100 % medicinal gas, cryogenic, mobile cryogenic vessel

leaflet_short:

Oxygen medicinal liquid SOL, 100 % medicinal gas, cryogenic, mobile cryogenic wessel

authorization_date:

2015-09-03