Oxygen medicinal liquid Sol 100 % medicinal gas, cryogenic, mobile cryogenic vessel

国家: 保加利亚

语言: 保加利亚文

来源: Изпълнителна агенция по лекарствата

现在购买

资料单张 资料单张 (PIL)
30-08-2022
产品特点 产品特点 (SPC)
13-04-2020

可用日期:

SOL S.p.A.

ATC代码:

V03AN1

剂量:

100 % medicinal gas, cryogenic, mobile cryogenic vessel

產品總結:

Oxygen medicinal liquid SOL, 100 % medicinal gas, cryogenic, mobile cryogenic wessel

授权日期:

2015-09-03

搜索与此产品相关的警报