NeoRecormon

देश: यूरोपीय संघ

भाषा: बुल्गारियाई

स्रोत: EMA (European Medicines Agency)

इसे खरीदें

सक्रिय संघटक:

епоетин бета

थमां उपलब्ध:

Roche Registration GmbH

ए.टी.सी कोड:

B03XA01

INN (इंटरनेशनल नाम):

epoetin beta

चिकित्सीय समूह:

Антианемични препарати

चिकित्सीय क्षेत्र:

Kidney Failure, Chronic; Anemia; Cancer; Blood Transfusion, Autologous

चिकित्सीय संकेत:

Лечение на симптоматична анемия, свързана с хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) и деца пациентите възрастен;лечение на симптоматична анемия при възрастни пациенти с миелоидными злокачествени заболявания, подложени на химиотерапия;увеличаване на добива на аутокрови при пациенти в пре-благодарствен програма. Използването му в тази индикация трябва да бъде балансирана отчитат увеличаване на риска от тромбоемболични усложнения . Лечението трябва да се прилага само при пациенти с умерена анемия (HB 10 - 13 g/dl [6. 21 - 8. 07 mmol/l], без дефицит на желязо), ако процедурите за запазване на кръвта липсват или са недостатъчни за планираното едър планова операция изисква голям обем кръв (4 или повече единици кръв за жени и 5 или повече единици за мъже).

उत्पाद समीक्षा:

Revision: 33

प्राधिकरण का दर्जा:

упълномощен

प्राधिकरण की तारीख:

1997-07-16

सूचना पत्रक

                23
ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА
ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА
КАРТОНЕНА ОПАКОВКА 500 IU ПРЕДВАРИТЕЛНО
НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
NeoRecormon 500 IU инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
епоетин бета
2.
ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ)
ВЕЩЕСТВО(А)
1 предварително напълнена спринцовка
съдържа 500 IU епоетин бета.
3.
СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА
1 спринцовка съдържа: Урея, натриев
хлорид, полисорбат 20, натриев
дихидрогенфосфат
дихидрат, динатриев фосфат
додекахидрат, калциев хлорид
дихидрат, глицин, L-Левцин, L-
Изолевцин, L-Треонин, L-Глутаминова
киселина, L-Фенилаланин и вода за
инжекции.
Лекарственият продукт съдържа
фенилаланин и натрий, за повече
информация прочетете
листовката.
4.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА
ОПАКОВКА
Инжекционен разтвор
1 предварително напълнена спринцовка
(0,3 ml) и 1 игла (30G1/2)
6 предварително напълнени спринцовки
(0,3 ml) и 6 игли (30G1/2)
5.
НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ(ИЩА) НА
ВЪВЕЖДАНЕ
_ _
Преди употреба прочетете листовката
Подкожно и интравенозно приложение
6.
СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ
ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ
ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕ
                
                पूरा दस्तावेज़ पढ़ें
                
              

उत्पाद विशेषताएं

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
NeoRecormon 500 IU инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
NeoRecormon 2 000 IU инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
NeoRecormon 3 000 IU инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
NeoRecormon 4 000 IU инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
NeoRecormon 5 000 IU инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
NeoRecormon 6 000 IU инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
NeoRecormon 10 000 IU инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
NeoRecormon 20 000 IU инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
NeoRecormon 30 000 IU инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
NeoRecormon 500 IU инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Една предварително напълнена
спринцовка с 0,3 ml инжекционен разтвор
съдържа 500
международни единици (IU),
съответстващи на 4,15 микрограма
епоетин бета (
_epoetin beta_
)*
(рекомбинантен човешки еритропоетин).
Един ml инжекционен разтвор съдържа 1 667
IU епоетин бета.
NeoRecormon 2 000 IU
инжекционен разтвор в предварително
н
                
                पूरा दस्तावेज़ पढ़ें
                
              

अन्य भाषाओं में दस्तावेज़

सूचना पत्रक सूचना पत्रक स्पेनी 15-03-2023
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं स्पेनी 15-03-2023
सूचना पत्रक सूचना पत्रक चेक 15-03-2023
सूचना पत्रक सूचना पत्रक डेनिश 15-03-2023
सूचना पत्रक सूचना पत्रक जर्मन 15-03-2023
सूचना पत्रक सूचना पत्रक एस्टोनियाई 15-03-2023
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं एस्टोनियाई 15-03-2023
सार्वजनिक आकलन रिपोर्ट सार्वजनिक आकलन रिपोर्ट एस्टोनियाई 03-12-2015
सूचना पत्रक सूचना पत्रक यूनानी 15-03-2023
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं यूनानी 15-03-2023
सूचना पत्रक सूचना पत्रक अंग्रेज़ी 15-03-2023
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं अंग्रेज़ी 15-03-2023
सूचना पत्रक सूचना पत्रक फ़्रेंच 15-03-2023
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं फ़्रेंच 15-03-2023
सूचना पत्रक सूचना पत्रक इतालवी 15-03-2023
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं इतालवी 15-03-2023
सूचना पत्रक सूचना पत्रक लातवियाई 15-03-2023
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं लातवियाई 15-03-2023
सूचना पत्रक सूचना पत्रक लिथुआनियाई 15-03-2023
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं लिथुआनियाई 15-03-2023
सार्वजनिक आकलन रिपोर्ट सार्वजनिक आकलन रिपोर्ट लिथुआनियाई 03-12-2015
सूचना पत्रक सूचना पत्रक हंगेरियाई 15-03-2023
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं हंगेरियाई 15-03-2023
सूचना पत्रक सूचना पत्रक माल्टीज़ 15-03-2023
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं माल्टीज़ 15-03-2023
सूचना पत्रक सूचना पत्रक पोलिश 15-03-2023
सूचना पत्रक सूचना पत्रक पुर्तगाली 15-03-2023
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं पुर्तगाली 15-03-2023
सूचना पत्रक सूचना पत्रक रोमानियाई 15-03-2023
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं रोमानियाई 15-03-2023
सूचना पत्रक सूचना पत्रक स्लोवाक 15-03-2023
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं स्लोवाक 15-03-2023
सूचना पत्रक सूचना पत्रक स्लोवेनियाई 15-03-2023
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं स्लोवेनियाई 15-03-2023
सार्वजनिक आकलन रिपोर्ट सार्वजनिक आकलन रिपोर्ट स्लोवेनियाई 03-12-2015
सूचना पत्रक सूचना पत्रक फ़िनिश 15-03-2023
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं फ़िनिश 15-03-2023
सूचना पत्रक सूचना पत्रक स्वीडिश 15-03-2023
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं स्वीडिश 15-03-2023
सूचना पत्रक सूचना पत्रक नॉर्वेजियाई 15-03-2023
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं नॉर्वेजियाई 15-03-2023
सूचना पत्रक सूचना पत्रक आइसलैंडी 15-03-2023
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं आइसलैंडी 15-03-2023
सूचना पत्रक सूचना पत्रक क्रोएशियाई 15-03-2023
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं क्रोएशियाई 15-03-2023
सार्वजनिक आकलन रिपोर्ट सार्वजनिक आकलन रिपोर्ट क्रोएशियाई 03-12-2015

इस उत्पाद से संबंधित अलर्ट देखें

दस्तावेज़ इतिहास देखें