Diflucan 10 mg/ml pulver til oral suspension

डेनमार्क - डेनिश - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

इसे खरीदें

सक्रिय संघटक:
FLUCONAZOL
थमां उपलब्ध:
EuroPharma.DK ApS
ए.टी.सी कोड:
J02AC01
INN (इंटरनेशनल नाम):
FLUCONAZOL
डोज़:
10 mg/ml
फार्मास्यूटिकल फॉर्म:
pulver til oral suspension
प्राधिकरण का दर्जा:
Markedsført
प्राधिकरण संख्या:
49650

पूरा दस्तावेज़ पढ़ें

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Diflucan

®

10 mg/ml, pulver til oral suspension

Fluconazol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige informationer.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Diflucan

til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan

være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger som ikke er

nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Diflucan

3. Sådan skal du tage Diflucan

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelse og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Diflucan

er et svampemiddel, der virker på de fleste sygdomsfremkaldende svampe, og kan bruges

som forebyggende behandling mod Candida-infektion. Candida, som er en gærsvamp, er den mest

almindelige svampeinfektion.

Voksne

Du kan tage Diflucan

mod:

Kryptokokmeningitis – en svampeinfektion i hjernen.

Kokcidioidomykose – en sygdom i lungerne.

Infektioner, der skyldes Candida i blodet, i organer (f.eks. hjerte, lunger) eller i urinvejene.

Svampeinfektioner i slimhinderne – infektion på indersiden af munden, halsen og mundbetændelse

pga. tandprotese.

Svampeinfektion i skeden eller på penis (forhuden).

Svampeinfektioner i huden, f.eks. fodsvamp, ringorm, svamp i lysken, neglesvamp.

Du kan også få Diflucan

til at:

forebygge tilbagevendende kryptokokmeningitis

forebygge tilbagevendende svampeinfektioner i slimhinderne hos HIV-patienter

nedsætte hyppigheden af svampeinfektioner i skeden

forebygge svampeinfektioner, der skyldes Candida (hvis du har nedsat eller dårligt immunforsvar)

Børn og unge (fra 0- 17 år)

Du kan få denne medicin af lægen til at behandle følgende typer svampeinfektioner:

Svampeinfektioner i slimhinderne – infektion på indersiden af munden og halsen.

Infektioner, der skyldes Candida i blodet, i organer (f.eks. hjerte, lunger) eller i urinvejene.

Kryptokokmeningitis – en svampeinfektion i hjernen.

Du kan også få Diflucan

til at:

forebygge svampeinfektioner, som skyldes Candida (hvis du har nedsat eller dårligt immunforsvar)

forbygge tilbagevendende kryptokokmeningitis

Lægen kan have givet dig Diflucan

for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE DIFLUCAN

®

Tag ikke Diflucan

®

, hvis du:

er allergisk over for fluconazol, andre svampemidler af samme type (azolderivater) eller et af de

øvrige indholdsstoffer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Diflucan

, hvis du:

har svamp i hårbunden (hos børn)

har en særlig form for svampeinfektion med cryptococcus neoformans

har anden svampeinfektion, der kommer med samme hyppighed (dyb endemisk mykose)

har nedsat nyre- eller leverfunktion

har hjerteproblemer, såsom uregelmæssig eller hurtig hjerterytme

har ubalance i kroppens væske- og saltbalance (kalium, natrium, calcium, magnesium)

har for lavt kalium i blodet og hjertesvigt

får uregelmæssig eller hurtig puls (det kan være tegn på alvorlige hjerteproblemer)

udvikler gulsot og hudkløe pga. skadelig påvirkning af leveren. Andre mulige tegn på alvorlig

leversygdom er kraftesløshed og svaghed, appetitmangel/madlede, vedvarende kvalme, opkastning.

Du skal straks stoppe med, at tage Diflucan

og kontakte lægen

udvikler pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga.

overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112

får alvorlige hudlidelser f.eks. kraftig afskalning og frastødning af huden eller blæreformet udslæt og

betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt

læge eller skadestue

får symptomer på binyrebarkinsufficiens (træthed, svækket modstandskraft). Kontakt lægen

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Diflucan

. Det kan

påvirke prøveresultaterne.

Så længe du er i behandling med Diflucan

, skal du have undersøgt dit blod regelmæssigt.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin, eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,

stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med lægen, hvis du tager følgende medicin:

antibiotika til behandling af infektioner (rifabutin, rifampicin, azithromycin)

smertestillende (alfentanil, fentanyl, metadon)

antidepressiva (amitriptylin, nortriptylin)

mod svampeinfektioner (amphotericin B, voriconazol)

blodfortyndende medicin (warfarin)

beroligende medicin (korttidsvirkende benzodiazepiner, f.eks midazolam, triazolam eller lign.)

antiepileptika (carbamazepin, phenytoin)

blodtrykssænkende, medicin mod hjertekramper eller hjerterytmeforstyrrelser (nifedipin, isradipin,

amlodipin, felodipin, verapamil, losartan, hydrochlorthiazid)

for at undgå afstødning efter transplantation (ciclosporin, everolimus, tacrolimus, sirolimus)

mod kræft (vincristin, vinplastin, cyclophosphamid)

mod malaria (halofantrin)

kolesterolsænkende (fluvastatin, atorvastatin, simvastatin)

smertestillende af typen NSAID (flurbiprofen, celecoxib, ibuprofen, naproxen, lornoxicam, meloxicam,

diclofenac)

orale svangerskabsforebyggende lægemidler (p-piller)

prednison (steroid)

HIV-præparater (zidovudin, saquinavir)

Antidiabetika (sulfonylurinstoffer såsom chlorpropamid, glibenclamid, glipizid, tolbutamid)

astma medicin (theophyllin)

medicin mod A-vitaminmangel (A-vitamin)

mod Cyctisk fibrose (Ivacaftor)

Du bør ikke tage følgende medicin samtidig med Diflucan

midler til lindring af kvalme og opkastning (cisaprid)

antihistaminer (terfenadin, astemizol)

antipsykotika (pimozid)

antiarytmika (quinidin)

antibiotika (erythromycin)

Brug af Diflucan

®

sammen med mad og drikke

Du kan tage Diflucan

i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet:

Du må kun tage Diflucan

efter aftale med lægen.

Amning:

Hvis du ammer, må du kun tage Diflucan

, efter aftale med lægen. Hvis du skal tage en enkelt dosis

Diflucan

på op til 200 mg, må du gerne amme. Du må ikke amme, hvis du skal tage flere doser Diflucan

Trafik- og arbejdssikkerhed

Diflucan

kan give bivirkninger (kramper eller svimmelhed), der i større eller mindre grad kan påvirke

evnen til af føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Diflucan

®

Diflucan

indeholder saccharose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig,

at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE DIFLUCAN

®

Tag altid Diflucan

nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet. Det er bedst, at tage Diflucan

på samme tidspunkt hver dag. Diflucan

er blandet

på apoteket til en flydende suspension. Du skal ryste suspensionen, inden du drikker den. Brug den

orale doseringssprøjte til at afmåle den dosis, som lægen har foreskrevet.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne:

Svampeinfektion i hjernen (Kryptokokmeningitis):

Tag 400 mg første dag. Derefter 200-400 mg 1 gang dagligt i 6-8 uger eller længere hvis nødvendigt.

Dosis kan om nødvendigt øges til 800 mg.

Forebyggelse af tilbagevende Kryptokokmeningitis

200 mg dagligt, indtil du får besked på at stoppe behandlingen.

Svampeinfektion i lungerne (Kokcidioidomykose):

200-400 mg 1 gang dagligt i 11 måneder og op til 2 år eller længere hvis nødvendigt. Dosis kan om

nødvendigt øges til højst 800 mg.

Svampeinfektioner i tarmkanalen, som skyldes Candida:

Tag 800 mg første dag og derefter 400 mg 1 gang dagligt, indtil du får besked på at stoppe.

Svampeinfektioner i munden, halsen eller mundbetændelse på grund af tandprotese:

Tag 200-400 mg første dag og derefter 100-200 mg, indtil du får besked på at stoppe behandlingen.

Svampeinfektioner i slimhinderne – dosis afhænger af, hvor infektionen findes:

Tag 50-400 mg 1 gang dagligt i 7-30 dage, indtil du får besked på at stoppe behandlingen.

Forebyggelse af infektion i slimhinderne på indersiden af munden eller halsen:

Tag 100-200 mg 1 gang dagligt eller 200 mg 3 gange om ugen, så længe du har en øget risiko for at få

en infektion.

Svampeinfektioner i skeden eller på penis (forhuden):

Tag 15 ml (150 mg) én gang.

Nedsættelse af risiko for tilbagevendende svampeinfektioner i skeden:

Tag 150 mg hver 3. dag. Du skal tage 3 doser i alt (på dag 1, 4 og 7) og derefter 1 gang om ugen i 6

måneder, så længe du har en øget risiko for at få en infektion.

Svampeinfektioner i hud og negle:

Dosis afhænger af, hvor infektionen sidder. Tag 50 mg 1 gang dagligt, 150 mg 1gang om ugen, 300-400

mg 1 gang om ugen i 3-4 uger (ved fodsvamp kan behandlingen vare i op til seks uger, og neglesvamp

kan den vare i op til 6 uger. Neglesvamp skal behandles, indtil der er vokset en ny negl ud).

Forebyggelse af infektioner, som skyldes Candida (hvis dit immunforsvar er svækket eller ikke fungerer

ordentligt):

Tag 200-400 mg 1 gang dagligt, så længe du har en øget risiko for at få en infektion

Unge fra 12-17 år

Følg den dosis, som lægen har ordineret (enten voksen- eller børnedosis).

Børn op til 11 år

Den højeste dosis til børn er 400 mg dagligt.

Dosis er baseret på barnets vægt.

Børn over 4 uger

Svampeinfektioner i slimhinder og hals, der skyldes Candida. Dosis og behandlingsvarighed afhænger

af infektionens sværhedsgrad, og hvor i kroppen infektionen findes:

Giv barnet 3 mg/kg legemsvægt (6 mg/kg kan ordineres den første dag).

Kryptokokmenigitis eller indre svampeinfektioner, der skyldes Candida:

Giv barnet 6-12 mg/kg legemsvægt.

Forebyggelse af infektioner, som skyldes Candida (hvis barnets immunforsvar er svækket eller ikke

fungerer ordentligt):

Giv barnet 3-12 mg/kg legemsvægt.

Børn under 4 uger

Der er begrænset erfaring med denne medicin til nyfødte. Den anbefalede dosis er som følger:

Børn på 2 uger og under:

Dosis afhænger af barnets vægt.

Barnet skal normalt have 3-12 mg/kg hver 3. dag.

Barnet må højest få en dosis på 12 mg/kg legemsvægt hver 72. time.

Børn mellem 3-4 uger:

Dosis afhænger af barnets vægt.

Barnet skal normalt have 3-12 mg/kg hver 2. dag.

Barnet må højest få en dosis på 12 mg/kg legemsvægt hver 48. time.

Ældre:

Du skal have den sædvandelige voksendosis, medmindre du har nedsat nyrefunktion. Du skal følge

lægens anvisning.

Nedsat nyrefunktion:

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Du skal følge lægens anvisning.

Brugsanvisning:

Ryst den lukkede flaske hver gang inden brug.

Brugsanvisning til anvendelse af doseringssprøjte:

Ryst den færdige suspension omhyggeligt:

Åbn flasken (sikkerhedslåg)

Sæt den orale doseringssprøjte med flaskeadaptor i flasken (1,2 – se billede 1)

Vend flasken på hovedet med den orale doseringssprøjte siddende fast og træk den ordinerede

mængde suspension ud af flasken (billede 2). Den orale doseringssprøjte er gradueret i ml. Den

maksimale dosis på 400 mg bør ikke overskrides til børn (se afsnit 3)

Fjern den orale doseringssprøjte fra flasken

Medicinen skal gives direkte i munden med den orale doseringssprøjte. Patienten skal forblive

oprejst under administration. Placér spidsen af den orale doseringssprøjte mod indersiden af

kinden, og giv suspensionen langsomt i patientens mund (billede 3)

Vask den orale doseringssprøjte grundigt

Luk flasken med sikkerhedslåget. Flaskeadaptoren skal forblive på flaskehalsen

Hvis du har taget for meget Diflucan

®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Diflucan

end lægen har foreskrevet,

og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering er hallucinationer og paranoid opførsel.

Hvis du har glemt at tage Diflucan

®

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den

næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbeltdosis.

I039500

Diflucan

10/2017

Hvis du holder op med at tage Diflucan

Du må kun stoppe eller afbryde behandlingen med Diflucan

efter aftale med lægen.

Det er vigtigt at tage hele kuren med Diflucan

, da sygdommen ellers kan blusse op igen.

Fortæl det straks til lægen, hvis du føler dig syg igen, efter behandlingen med Diflucan

er stoppet.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Diflucan

kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Leverbetændelse. Kontakt læge eller skadestue.

Forhøjede levertal og ændringer i leverenzymer. Kontakt læge.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Gulsot. Kontakt straks læge eller skadestue.

Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga.

overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarlig. Ring 112.

Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i

blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt læge eller skadestue.

Gulsot, sløjhed evt. bevidstløshed pga. leversvigt, leverskader, leverbetændelse eller nedsat

leverfunktion. Kontakt læge eller skadestue.

Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag. Kontakt læge eller

skadestue.

Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt lægen eller skadestue.

Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt

læge eller skadestue.

Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden

ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Hovedpine.

Mavesmerter, diarré, kvalme, opkastning.

Forhøjede levertal.

Udslæt.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Bleghed og træthed pga. blodmangel. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Nedsat appetit

Søvnbesvær, søvnighed.

Svimmelhed, prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden, smagsforstyrrelser.

Forstoppelse, sure opstød/halsbrand, luftafgang fra tarmen, mundtørhed.

Generel hudkløe, galdeophobning i leveren og forhøjet bilirubin i blodet. Kan være eller blive alvorligt.

Tal med lægen.

Lægemiddeludslæt, nældefeber, kløe, øget svedtendens.

Muskelsmerter.

Træthed, utilpashed, kraftesløshed og svaghed, feber.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i

blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.

Øget risiko for åreforkalkning pga. forhøjet fedt (triglycerider) i blodet.

Øget risiko for åreforkalkning pga. forhøjet kolesterol i blodet.

Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget

sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal

med lægen.

Rysten.

Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt,

læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Rødme og hævet hud, små sterile knopper ofte i ansigt, bøjefurer og lysken samt feber. Tal med

lægen.

Hævelse af ansigt. Kontakt lægen.

Hårtab.

Diflucan

kan herudover give bivirkninger som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om

ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver.

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 København S.

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevares ved temperaturer under 25 °C. Hold flasken tæt tillukket.

Brugsfærdig suspension: Skal opbevares ved temperaturer under 30 °C. Må ikke fryses.

Skal bruges inden for 28 dage efter udlevering fra apoteket. Derefter skal Diflucan

destrueres.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet,

toilettet eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSE OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Diflucan

®

10 mg/ml, pulver til oral suspension indeholder:

Aktivt stof: fluconazol 10 mg/ml

Øvrige indholdsstoffer: kolloid vandfri silica, xanthangummi, natriumcitrat (E331), vandfri citronsyre

(E330), natriumbenzoat (E211), titandioxid (E171), saccharose, naturlig orangesmag (indeholder

appelsinolie og maltodextrin)

Diflucan

rekonstitueret suspension er hvid til offwhite med appelsinsmag.

Emballagetype og pakningsstørrelser

Diflucan

pulver til oral suspension i 60 ml flaske, indeholder 24,4 g pulver. Efter rekonstitution er der 35

ml suspension i flasken.

60 ml flasken leveres med en 5 ml gradueret doseringssprøjte og tryk-ind-flaskeadapter til afmåling af

korrekt dosis. Den orale doseringssprøjte har en graduering på 0,2 ml.

Diflucan

fås i pakninger med 60 ml eller 175 ml.

Alle pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen, ompakket og frigivet af:

EuroPharmaDK

Oddesundvej 39

6715 Esbjerg N.

Diflucan

er et registreret varemærke, der tilhører Pfizer Products Inc.

पूरा दस्तावेज़ पढ़ें

12. juli 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Diflucan, pulver til oral suspension (EuroPharma.DK ApS)

0.

D.SP.NR.

6667

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Diflucan

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml rekonstitueret suspension indeholder 10 mg fluconazol

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 0,58 g saccharose pr. ml

rekonstitueret suspension.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til oral suspension. (EuroPharma.DK ApS)

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Diflucan er indiceret til nedenstående svampeinfektioner (se pkt. 5.1).

Diflucan er indiceret til voksne til behandling af:

Kryptokokmeningitis (se pkt. 4.4).

Kokcidioidomykose (se pkt. 4.4).

Invasiv candidiasis.

Mukøs candidiasis inklusive orofaryngeal og øsofageal candidiasis,

candiduri og kronisk mukokutan candidiasis.

Kronisk oral atrofisk candidiasis (øm mund efter protese), hvis

mundhygiejnen eller lokalbehandling er utilstrækkelig.

Vaginal candidiasis, akut eller recidiverende, når lokalbehandling

ikke er relevant.

Candida-balanitis, når lokalbehandling ikke er relevant.

Dermatomykoser inklusive tinea pedis, tinea corporis, tinea cruris,

tinea versicolor og dermale candida-infektioner, når systemisk behandling er indiceret.

Tinea unguinium (onykomykose), når alternativ behandling ikke er

relevant.

49650_spc.doc

Side 1 af 25

Diflucan er indiceret profylaktisk hos voksne:

Mod tilbagefald af kryptokokmeningitis hos patienter med høj risiko for recediv.

Mod tilbagefald af orofaryngeal eller øsofageal candidiasis hos patienter med hiv, som har

høj risiko for recediv.

For at reducere incidensen af tilbagefald af vaginal candidiasis (4 eller flere episoder om

året).

Mod candida-infektioner hos patienter med forlænget neutropeni (fx patienter med

hæmatologiske maligniteter, der får kemoterapi, eller patienter, der har fået

hæmatopoietisk stamcelletransplantation (se pkt. 5.1)).

Diflucan er indiceret til nyfødte (født til termin), spædbørn, småbørn, børn og unge i

alderen 0-17 år:

Diflucan anvendes til behandling af mukøs candidiasis (orofaryngeal, øsofageal), invasiv

candidiasis, kryptokokmeningitis samt til forebyggelse af svampeinfektioner hos

immunsupprimerede patienter. Diflucan kan anvendes som vedligeholdesesbehandling til

at forebygge tilbagefald af kryptokokmeningitis hos børn med høj risiko for recediv (se pkt.

4.4).

Behandling kan startes, før identifikation og resultaterne af andre laboratorieundersøgelser

foreligger. Den antiinfektive behandling skal justeres i overensstemmelse med disse

resultater, når de foreligger.

Officielle retningslinjer vedrørende korrekt brug af antimykotika bør følges.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Dosis afhænger af svampeinfektionens art og sværhedsgrad. Ved infektioner, der kræver

flergangsdosering, skal behandlingen fortsættes, indtil kliniske parametre eller

laboratorieprøver viser, at den aktive svampeinfektion er aftaget. Hvis behandlingen er for

kortvarig, kan det medføre recidiv af den aktive infektion.

Voksne:

Indikation

Dosering

Behandlingsvarighed

Kryptokokkose

- Behandling af

kryptokokmeningitis

Støddosis:

400 mg på dag 1.

Efterfølgende

doser:

200-400 mg én

gang dagligt

Sædvanligvis mindst 6-8

uger.

Ved livstruende infektioner

kan den daglige dosis øges til

800 mg.

- Vedligeholdelses-

dosis til forebyggelse

af tilbagefald af

kryptokokmeningitis

hos patienter med høj

risiko for recediv.

200 mg én gang

dagligt

På ubestemt tid med en

daglig dosis på 200 mg

Kokcidioido-

mykose

200-400 mg én

gang dagligt

Fra 11 måneder og op til 24

måneder eller længere

afhængig af patienten. 800 mg

49650_spc.doc

Side 2 af 25

dagligt kan overvejes til nogle

infektioner og især ved

meningeale sygdomme.

Invasiv candi-

diasis

Støddosis:

800 mg på dag 1.

Efterfølgende

doser:

400 mg én gang

dagligt

I almindelighed er den anbe-

falede behandlingsvarighed

for candidæmi 2 uger efter

første negative bloddyrkning

og manglende tegn og

symptomer på candidæmi.

Behandling af

mukøs

candidiasis

- Orofaryngeal

candidiasis

Støddosis:

200-400 mg på

dag 1.

Efterfølgende

dosis: 100-200

mg én gang

dagligt.

7–21 dage (indtil orofaryngeal

candidiasis er i bedring).

Længere perioder kan

anvendes til patienter med

alvorligt nedsat

immunforsvar.

- Øsofageal

candidiasis

Støddosis:

200-400 mg på

dag 1.

Efterfølgende

dosis:

100-200 mg én

gang dagligt.

14-30 dage (indtil øsofageal

candidiasis er i bedring).

Længere perioder kan

anvendes til patienter med

alvorlig nedsat

immunfunktion.

- Candiduri

200-400 mg én

gang dagligt

7–21 dage. Længere perioder

kan anvendes til patienter

med alvorlig nedsat

immunfunktion.

- Kronisk atrofisk

candidiasis

50 mg én gang

dagligt

14 dage

- Kronisk mukokutan

candidiasis

50-100 mg én

gang dagligt

Op til 28 dage. Længere

afhængigt af både

infektionens sværhedsgrad og

underliggende immunsup-

pression / infektion.

Forebyggelse af

tilbagefald af

mukøs

candidiasis hos

patienter med

hiv, der har høj

risiko for

tilbagefald

- Orofaryngeal

candidiasis

100-200 mg én

gang dagligt eller

200 mg 3 gange

om ugen.

Ubegrænset periode hos

patienter med kronisk

immunsuppression

- Øsofageal

candidiasis

100-200 mg én

gang dagligt eller

200 mg 3 gange

om ugen

Ubegrænset periode hos

patienter med kronisk

immunsuppression.

Genital candi-

diasis

- Akut vaginal

candidiasis

- Candidal balanitis

150 mg

Enkeltdosis

- Behandling af og

profylaktisk mod

tilbagevendende

vaginal candidiasis (4

eller flere episoder pr.

150 mg hver 3.

dag i alt 3 gange

(dag 1, 4 og 7)

efterfulgt af 150

mg én gang

Vedligeholdelsesdosis:

6 måneder.

49650_spc.doc

Side 3 af 25

år)

ugentligt som

vedligeholdelse

sdosis

Dermatomykose

r

- tinea pedis

- tinea corporis

- tinea cruris

- candida-infektioner

150 mg én gang

om ugen eller

50 mg én gang

dagligt

2-4 uger, ved tinea pedis kan

op til 6 ugers behandling være

nødvendig.

- tinea versicolor

300-400 mg én

gang om ugen

1-3 uger

50 mg én gang

dagligt

2-4 uger

- tinea unguinium

(onykomykose)

150 mg én gang

om ugen

Behandlingen skal fortsættes,

indtil den inficerede negl er

erstattet (ikke inficeret negl

groet ud). Det kan tage 3-

6 måneder for en fingernegl

at gro ud på ny og 6–12

måneder for en tånegl.

Væksthastigheden har dog

betydelig individuel variation

og aldersvariation. Efter en

succesfuld behandling af

langvarige kroniske infek-

tioner kan neglen af og til

forblive beskadiget.

Profylakse ved

candida-

infektioner hos

patienter med

langvarig

neutropeni

200-400 mg én

gang dagligt

Behandlingen bør indledes

flere dage før, neutropeni

forventes at opstå, og skal

fortsættes i 7 dage efter

patientens bedring efter

neutropenien, efter

neutrofiltallet er nået

>1.000/mm

Særlige patientgrupper

Ældre

Dosis bør justeres i henhold til nyrefunktionen (se ”Nedsat nyrefunktion”).

Nedsat nyrefunktion

Diflucan udskilles fortrinsvist i urinen som et uændret aktivt stof. Der kræves ingen

ændring af enkeltdosisbehandling. Hos patienter (inklusive børn) med nedsat nyrefunktion,

der skal i flerdosisbehandling med fluconazol, gives initialt 50–400 mg under hensyntagen

til anbefalet daglig dosis for den pågældende indikation. Efter den initiale støddosis bør

daglig dosis (under hensyntagen til indikation) baseres på følgende tabel:

Kreatininclearance (ml/min)

Procent af anbefalet dosis

> 50

100 %

50 (ingen hæmodialyse)

50 %

Hæmodialyse

100 % efter hver hæmodialyse

49650_spc.doc

Side 4 af 25

Patienter i hæmodialyse bør få 100 % af den anbefalede dosis efter hver hæmodialyse, og

på ikke-dialyse-dage bør patienten doseres i henhold til kreatininclearance.

Nedsat leverfunktion

Der er begrænsede tilgængelige data for patienter med nedsat leverfunktion. Fluconazol

skal derfor administreres med forsigtighed til patienter med nedsat leverfunktion (se pkt.

4.4. og 4.8).

Pædiatrisk population

Til børn bør en maksimaldosis på 400 mg dagligt ikke overskrides.

Som ved tilsvarende infektioner hos voksne afhænger behandlingens varighed af det

kliniske og mykologiske respons. Diflucan gives som én enkelt daglig dosis.

Til børn med nedsat nyrefunktion, se dosering under ”Nedsat nyrefunktion”. Fluconazols

farmakokinetik er ikke blevet undersøgt hos børn med nedsat nyrefunktion (se

nedenstående for ”Nyfødte (født til termin)” som ofte udviser primær umoden

nyrefunktion).

Spædbørn, småbørn og børn (fra 28 dage til 11 år):

Indikation

Dosering

Anbefaling

Mukøs candidiasis

Initialdosis: 6 mg/kg

Efterfølgende doser: 3 mg/kg én

gang dagligt

Initialdosis kan gives den

første dag for hurtigere at

opnå steady state niveau.

- Invasiv candidiasis

- Kryptokokmeningitis

Dosis: 6-12 mg/kg én gang

dagligt

Afhængigt af sygdommens

sværhedsgrad.

- Vedligeholdelses-behand-

ling til forebyggelse af

tilbagefald af

kryptokokmeningitis hos

børn med høj risiko for

recediv

Dosis: 6 mg/kg én gang dagligt

Afhængigt af sygdommens

sværhedsgrad.

- Profylakse ved Candida

hos immunsupprimerede

patienter

Dosis: 3-12 mg/kg én gang

dagligt

Afhængigt af

sværhedsgrad og varighed

af den inducerede

neutropeni (se under

dosering til voksne)

Unge (mellem 12-17 år):

Afhængigt af vægt og udvikling vil lægen vurdere, hvilken dosering (voksne eller børn)

der er den mest hensigtsmæssige. Kliniske data tyder på, at børn har en højere fluconazol-

clearance end den, der ses hos voksne. Doser på 100, 200 og 400 mg til voksne svarer til

doser på 3, 6 og 12 mg/kg til børn for opnåelse af samme systemiske eksponering.

Sikkerhed og virkning ved indikationen genitial candidiasis hos børn er ikke klarlagt. De

tilgængelige sikkerhedsdata for andre pædiatriske indikationer er beskrevet i afsnit 4.8.

Hvis behandling af genitial candidiasis hos unge (fra 12-17 år) er tvingende nødvendig, bør

dosis være den samme som til voksne.

49650_spc.doc

Side 5 af 25

Nyfødte (født til termin) (0-27 dage):

Nyfødte udskiller fluconazol langsomt. Der er kun få farmakokinetiske data til at

understøtte nedenstående dosering til nyfødte (se pkt. 5.2).

Aldersgruppe

Dosering

Anbefaling

Nyfødte (født til

termin) (0-14 dage)

Samme dosis mg/kg som til

ældre børn, men dosis skal

administreres hver 72. time

En maksimal dosis på 12 mg/kg

hvert 3. døgn bør ikke

overskrides.

Nyfødte (født til

termin) (15-27 dage)

Samme dosis mg/kg som til

ældre børn, men dosis skal

administreres hver 48. time.

En maksimal dosis på 12 mg/kg

hvert 2. døgn bør ikke

overskrides.

Administration

Diflucan kan administreres enten oralt (kapsler og pulver til oral suspension) eller ved

intravenøs infusion (infusionsvæske, opløsning). Indgivelsesvejen afhænger af patientens

kliniske tilstand. Det er ikke nødvendigt at ændre den daglige dosis, når indgivelsesvejen

ændres fra intravenøs til oral eller vice versa.

Diflucan kan tages med eller uden mad.

Lægen bør ordinere den mest hensigtsmæssige lægemiddelform og styrke i forhold til

alder, vægt og dosis. Kapselformuleringen er ikke beregnet til anvendelse hos spædbørn og

småbørn. Der findes orale, flydende formuleringer af fluconazol, som egner sig bedre til

denne population.

For instruktioner om rekonstitution af lægemidlet inden administration, se pkt. 6.6. Den

rekonstituerede suspension er en hvid til off-white suspension med appelsinsmag.

For dosisomregning fra mg/ml til ml/kg kropsvægt for pulver til oral suspension til børn, se

pkt. 6.6.

Til voksne skal dosis beregnes i ml og administreres i henhold til den anbefalede dosis i

mg og lægemiddelstyrke.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for fluconazol, andre azolderivater eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Samtidig behandling med terfenadin er kontraindiceret hos patienter, der får Diflucan 400 mg

dagligt eller højere i flergangsdosering, baseret på resultaterne i et interaktionsforsøg med

flerdosisbehandling. Samtidig behandling med andre lægemidler kendt for at forlænge QT-

intervallet, og som metaboliseres af CYP3A4 som fx cisaprid, astemizol, pimozid, quinidin

og erythromycin er kontraindiceret hos patienter, der får fluconazol (se pkt. 4.4 og 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Tinea capitis

Fluconazol er blevet undersøgt til behandling af tinea capitis hos børn. Resultatet er ikke

bedre end for griseofulvin, og succesraten var generelt mindre end 20 %. Derfor bør

Diflucan ikke anvendes mod tinea capitis.

49650_spc.doc

Side 6 af 25

Kryptokokkose

Der er begrænset bevis for fluconazols virkning ved behandling af kryptokokkose andre

steder (fx pulmonal eller kutan kryptokokkose). Dosisanbefaling er derfor ikke mulig.

endemisk mykose

Der er begrænset bevis for fluconazols virkning ved behandling af andre former for

endemiske mykoser som fx parakokcidioidomykose, lymfokutan sporotrikose og

histoplasmose. Dosisanbefaling er derfor ikke mulig.

Nyresystemet

Diflucan bør anvendes med forsigtighed til patienter med nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.2).

Binyrebarkinsufficiens

Ketoconazol er kendt for at forårsage binyrebarkinsufficiens, og dette kan i sjældne

tilfælde også ses ved brug af fluconazol. Binyrebarkinsufficiens relateret til samtidig

behandling med prednison, se pkt. 4.5.

Lever og galdeveje

Diflucan bør administreres med forsigtighed til patienter med nedsat leverfunktion.

Diflucan er i sjældne tilfælde blevet forbundet med hepatotoksicitet, herunder letale

tilfælde, primært hos patienter med alvorlige tilgrundliggende sygdomme. Der er ikke

påvist nogen sammenhæng mellem hepatotoksicitet og den totale døgndosis af fluconazol,

behandlingsvarigheden eller patientens køn eller alder. I de fleste tilfælde var

hepatotoksiciteten reversibel efter seponering.

Patienter, som udvikler unormale leverfunktionsværdier under behandling med fluconazol,

skal monitoreres tæt for udvikling af mere alvorlige leverskader.

Patienten skal informeres om mulige tegn på alvorlig leversygdom (vigtigst asteni,

anoreksi, vedvarende kvalme, opkastning og gulsot) og om straks at afbryde behandlingen

og kontakte en læge.

Kardiovaskulært system

Nogle azoler, herunder fluconazol, er blevet forbundet med forlængelse af QT-intervallet i

ekg. Fluconazol forårsager forlængelse af QT-intervallet ved at hæmme den korrigerende

kaliumstrøm (I

). Forlængelse af QT-intervallet som forårsages af andre lægemidler

(herunder amiodaron), kan forstærkes via hæmning af cytochrom P450 (CYP) 3A4.

Efter markedsføring er der set meget sjældne tilfælde af forlængelse af QT-intervallet og

torsades de pointes hos patienter i behandling med Diflucan. Disse rapporter omfatter

alvorligt syge patienter med flere sammenblandede risikofaktorer, som strukturel

hjertesygdom, elektrolytforstyrrelser og samtidig brug af anden medicin. Patienter med

hypokaliæmi og fremskreden hjertesvigt har øget risiko for livstruende tilfælde af

ventrikulære arytmier og torsades de pointes.

Diflucan bør administreres med forsigtighed til patienter med potentielt proarytmiske

tilstande. Samtidig administration af andre lægemidler, der er kendt for at forlænge QT-

intervallet, og som metaboliseres via CYP3A4 er kontraindiceret (se pkt. 4.3 og 4.5).

49650_spc.doc

Side 7 af 25

Halofantrin

Det er blevet påvist, at den anbefalede terapeutiske dosis af halofantrin forlænger QTc-

intervallet, og at det er et CYP3A4-substrat. Samtidig brug af fluconazol og halofantrin

anbefales derfor ikke (se pkt. 4.5).

Dermatologiske reaktioner

Patienter har i sjældne tilfælde udviklet eksfoliative kutane reaktioner, som fx Stevens-

Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse under behandling med fluconazol. Aids-

patienter er mere tilbøjelige til at udvikle alvorlige hudreaktioner i forbindelse med mange

lægemidler. Hvis der udvikles udslæt, der kan tilskrives fluconazol, hos en patient i

behandling for en overfladisk svampeinfektion, skal fluconazol seponeres. Hvis patienter

med invasive/systemiske svampeinfektioner udvikler udslæt, skal de monitoreres tæt og

fluconazol seponeres, hvis der udvikles bulløse læsioner eller erythema multiforme.

Overfølsomhed

I sjældne tilfælde er der rapporteret om anafylaktiske reaktioner (se pkt. 4.3).

CYP-isoenzymer

Fluconazol er en moderat CYP2C9- og CYP3A4-hæmmer. Fluconazol er også en stærk

CYP2C19-hæmmer. Patienter, der får Diflucan samtidig med lægemidler med et smalt

terapeutisk vindue, og som metaboliseres via CYP2C9, CYP2C19 og CYP3A4, skal

monitoreres (se pkt. 4.5).

Terfenadin

Patienter i samtidig behandling med fluconazol i doser under 400 mg dagligt og terfenadin

bør monitoreres omhyggeligt (se pkt. 4.3 og 4.5).

Hjælpestoffer

Diflucan pulver til oral suspension indeholder saccharose og bør ikke anvendes til patienter

med arvelig med fructoseintolerans, glucose-galactosemalabsorption og sucrase-

isomaltasemangel.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Samtidig anvendelse af følgende

lægemidler

er kontraindiceret

:

Cisaprid: Der har været rapporter om hjertetilfælde, herunder torsades de pointes, hos

patienter, som fik fluconazol sammen med cisaprid. Et kontrolleret forsøg har vist, at

fluconazol 200 mg én gang dagligt sammen med cisaprid 20 mg 4 gange dagligt gav en

signifikant stigning i plasmakoncentrationen af cisaprid og forlængelse af QTc-intervallet.

Samtidig behandling med fluconazol og cisaprid er kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Terfenadin

Eftersom der er set alvorlige hjertearytmier sekundært til forlænget QTc-

interval hos patienter i behandling med antimykotiske azoler og terfenadin, er der udført

interaktionsforsøg. Ét forsøg med 200 mg fluconazol én gang dagligt viste ingen

forlængelse af QTc-intervallet. Et andet forsøg med henholdsvis 400 mg og 800 mg

fluconazol én gang dagligt viste, at fluconazol i doser på 400 mg eller mere dagligt øger

plasmakoncentrationen af terfenadin signifikant. Samtidig behandling med fluconazol i

doser på 400 mg eller mere dagligt og terfenadin er kontraindiceret (se pkt. 4.3). Ved

samtidig behandling med fluconazol i doser under 400 mg dagligt og terfenadin bør

patienten følges nøje.

49650_spc.doc

Side 8 af 25

Astemizol: Samtidig behandling med fluconazol og astemizol kan nedsætte astemizols

clearance, resulterende i en stigning i astemizols plasmakoncentration, som kan føre til

QT-forlængelse og i sjældne tilfælde torsades de pointes. Samtidig behandling med

fluconazol og astemizol er kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Pimozid

Selv om det ikke er undersøgt in vitro eller in vivo, kan samtidig behandling med

fluconazol og pimozid resultere i hæmning af pimozids metabolisme. Stigning i pimozid-

plasmakoncentration kan føre til QT-forlængelse og i sjældne tilfælde torsades de pointes.

Samtidig behandling med fluconazol og pimozid er kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Quinidin: Selv om det ikke er undersøgt in vitro og in vivo, kan samtidig administration af

fluconazol og quinidin medføre hæmning af quinidins metabolisme. Behandling med

quinidin er blevet associeret med QT-forlængelse og i sjældne tilfælde torsades de pointes.

Samtidig behandling med fluconazol og quinidin er kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Erythromycin: Ved samtidig anvendelse af fluconazol og erythromycin er der øget risiko

for kardiotoksicitet (forlænget QT-interval, torsades de pointes) og som følge deraf

pludselig hjertedød. Samtidig behandling med fluconazol og erythromycin er

kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Samtidig anvendelse af følgende

lægemidler kan ikke anbefales

:

Halofantrin: Fluconazol kan øge halofantrins plasmakoncentration på grund af en

hæmmende effekt på CYP3A4. Ved samtidig behandling med fluconazol og halofantrin er

der øget risiko for kardiotoksicitet (forlænget QT-interval, torsades de pointes) og som

følge deraf pludselig hjertedød. Kombinationen bør undgås (se pkt. 4.4).

Samtidig brug af følgende lægemidler skal anvendes med forsigtighed

Amiodaron

Samtidig administration af fluconazol og amiodaron kan øge QT-

forlængelsen. Der skal udvises forsigtighed, hvis samtidig administration af fluconazol og

amiodaron er nødvendigt, især ved høje doser af fluconazol (800 mg).

Samtidig anvendelse af følgende lægemidler medfører forsigtighedsregler og

dosisjustering:

Andre lægemidlers virkning på fluconazol

Rifampicin: Samtidig behandling med fluconazol og rifampicin resulterer i et 25% fald i

AUC og en 20% kortere halveringstid for fluconazol. Dosisøgning af fluconazol bør

overvejes til patienter, der behandles samtidig med fluconazol og rifampicin.

Interaktionsforsøg har vist, at der ikke sker klinisk signifikant ændring i absorptionen af

oralt administreret fluconazol ved anvendelse sammen med føde, cimetidin, antacida eller

efter helkrops-strålebehandling i forbindelse med knoglemarvstransplantation.

Hydrochlorthiazid: I et farmakokinetisk interaktionsforsøg med raske forsøgspersoner

medførte samtidig behandling med fluconazol og gentagne doser af hydrochlorthiazid, at

plasmakoncentrationen af fluconazol steg med 40%. En effekt af denne størrelsesorden

kræver ikke nødvendigvis ændringer i doseringen af fluconazol til patienter, der samtidig

får diuretika.

49650_spc.doc

Side 9 af 25

Fluconazols

virkning

på andre lægemidler

Fluconazol er en moderat hæmmer af CYP-isoenzymerne 2C9 og 3A4. Fluconazol er også

en stærk hæmmer af isoenzymet CYP2C19. Ud over de observerede/dokumenterede

interaktioner anført nedenfor er der en risiko for øget plasmakoncentration af andre stoffer

metaboliseret af CYP2C9, CYP2C19 og CYP3A4 ved administration sammen med

fluconazol. Der skal derfor udvises forsigtighed ved brug af disse kombinationer, og

patienterne bør følges nøje. Den enzymhæmmende effekt af fluconazol fortsætter i 4-5

dage efter ophør med fluconazolbehandling pga. fluconazols lange halveringstid (se pkt.

4.3).

Alfentanil

Ved samtidig behandling med fluconazol (400 mg) og intravenøs alfentanil (20

μg/kg) hos raske forsøgspersoner steg AUC

for alfentanil til det dobbelte, sandsynligvis

på grund af hæmning af CYP3A4. Dosisjustering af alfentanil kan være nødvendig.

Amitriptylin, nortriptylin: Fluconazol øger effekten af amitriptylin og nortriptylin. 5-

nortriptylin og/eller S-amitriptylin kan evt. måles ved start af kombinationsbehandling og

efter en uge. Dosis af amitriptylin/nortriptylin bør justeres, hvis nødvendigt.

Amphotericin B: Samtidig administration af fluconazol og amphotericin B hos inficerede

normale og immunsupprimerede mus viste følgende resultater: en lille additiv

antimykotisk effekt ved systemisk infektion med C. albicans, ingen interaktion ved

intrakraniel infektion med Cryptococcus neoformans, og antagonisme mellem de to

lægemidler ved systemisk infektion med Aspergillus fumigatus. Det vides ikke, om

resultaterne fra disse studier er klinisk signifikante.

Antikoagulantia: Som for andre antimykotiske azoler har erfaringer efter markedsføring

vist blødningstilfælde (blå mærker, epistaxis, gastrointestinal blødning, hæmaturi og

melæna) i forbindelse med forlænget protrombintid hos patienter, der får fluconazol

samtidig med warfarin. Ved samtidig behandling med fluconazol og warfarin var

protrombintiden forlænget til op til det dobbelte, sandsynligvis på grund af hæmning af

warfarin-metabolismen via CYP2C9. Protrombintiden skal monitoreres nøje hos patienter,

der får antikoagulantia af coumarin-typen eller indanedion samtidig med fluconazol.

Dosisjustering af antikoagulantia kan blive nødvendig.

Benzodiazepiner (korttidsvirkende

), fx midazolam, triazolam:

Efter oral administration af

midazolam medførte fluconazol en væsentlig stigning i midazolams koncentration og en

væsentligt øget psykomotorisk påvirkning. Samtidig oral administration af fluconazol 200

mg og midazolam 7,5 mg øgede midazolams AUC og halveringstid henholdsvis 3,7 og 2,2

gange. Samtidig oral administration af fluconazol 200 mg og triazolam 0,25 mg øgede

triazolams AUC og halveringstid henholdsvis 4,4 og 2,3 gange. Potenseret og forlænget

virkning af triazolam er set ved samtidig behandling med fluconazol. Hvis samtidig

behandling med benzodiazepin er nødvendig hos patienter i behandling med fluconazol,

bør det overvejes at give en mindre benzodiazepindosis, og patienterne bør moniteres i

passende grad.

Carbamazepin

Fluconazol hæmmer metaboliseringen af carbamazepin, og der er set

stigning i serum-carbamazepin på ca. 30 %. Der er risiko for udvikling af carbamazepin-

toksicitet. Dosisjustering af carbamazepin kan blive nødvendig afhængigt af koncentra-

tionsmålinger/effekt.

49650_spc.doc

Side 10 af 25

Calciumantagonister: Visse calciumantagonister (nifedipin, isradipin, amlodipin, verapamil

og felodipin) metaboliseres via CYP3A4. Fluconazol kan muligvis øge den systemiske

eksponering af calciumantagonister. Hyppig monitorering for bivirkninger anbefales.

Celecoxib

Under samtidig behandling med fluconazol (200 mg dagligt) og celecoxib

(200 mg) steg C

og AUC for celecoxib med henholdsvis 68 % og 134 %. Det kan være

nødvendigt at halvere celecoxibdosis ved samtidig behandling med fluconazol.

Cyclophosphamid: Kombinationsbehandling med cyclophosphamid og fluconazol fører til

stigning i serum-bilirubin og serum-kreatinin. Kombinationen kan anvendes med øget

opmærksomhed på risikoen for stigning i serum-bilirubin og serum-kreatinin.

Fentanyl

Et letalt tilfælde af fentanylforgiftning er blevet rapporteret i forbindelse med en

mulig fentanyl-fluconazol-interaktion. Endvidere er det hos raske forsøgspersoner vist, at

fluconazol forsinkede eliminationen af fentanyl signifikant. En øget fentanylkoncentration

kan føre til respirationsdepression. Patienter skal overvåges nøje for en potentiel risiko for

respirationsdepression. Dosisjustering af fentanyl kan blive nødvendig.

HMG-CoA

reduktasehæmmere

Der er en øget risiko for myopati og rabdomyolyse ved

samtidig anvendelse af fluconazol og HMG-CoA-reduktasehæmmere, der metaboliseres

via CYP3A4, som fx atorvastatin og simvastatin, eller via CYP2C9, som fx fluvastatin.

Hvis samtidig behandling er nødvendig, skal patienten observeres for symptomer på

myopati og rabdomyolyse, og kreatinkinase bør monitoreres. HMG-CoA-reduktase-

hæmmere bør seponeres, hvis der ses markant stigning i kreatinkinase, eller hvis

myopati/rabdomyolyse diagnosticeres eller mistænkes.

Olaparib: Moderate hæmmere af CYP3A4, såsom fluconazol, øger plasmakoncentrationen

af olaparib, og samtidig brug anbefales ikke. Hvis kombinationen ikke kan undgås, skal

dosis af olaparib begrænses til 200 mg to gange dagligt.

Immunsuppressiva (fx ciclosporin, everolimus, sirolimus og tacrolimus):

Ciclosporin: Fluconazol øger koncentrationen og AUC af ciclosporin signifikant. Ved

samtidig behandling med fluconazol 200 mg dagligt og ciclosporin (2,7 mg/kg dagligt)

blev AUC for ciclosporin øget 1,8 gange. Kombinationen kan anvendes med

dosisnedsættelse af ciclosporin afhængigt af ciclosporin-koncentrationen.

Everolimus: Selv om det ikke er undersøgt in vivo og in vitro, kan fluconazol muligvis øge

serumkoncentrationen af everolimus via hæmning af CYP3A4.

Sirolimus: Fluconazol øger plasmakoncentrationen af sirolimus sandsynligvis ved at

hæmme metaboliseringen af sirolimus via CYP3A4 og P-glykoprotein. Kombinationen

kan anvendes med dosisjustering af sirolimus afhængigt af effekt/koncentrationsmålinger.

Tacrolimus: Fluconazol kan øge serumkoncentrationen af oralt administreret tacrolimus op

til 5 gange pga. hæmning af metabolismen af tacrolimus via CYP3A4 i tarmen. Der ses

ingen signifikante farmakokinetiske ændringer, hvis tacrolimus gives intravenøst. Forhøjet

tacrolimus-koncentration er forbundet med nefrotoksicitet. Dosis af oral tacrolimus bør

nedsættes afhængigt af tacrolimus-koncentrationen.

49650_spc.doc

Side 11 af 25

Losartan

Fluconazol hæmmer losartans metabolisering til dets aktive metabolit (E-31 74),

som er ansvarlig for størstedelen af angiotensin-II-receptor-antagonismen under

losartanbehandling. Patienter bør løbende få kontrolleret deres blodtryk.

Methadon

Fluconazol kan øge methadons serumkoncentration. Dosisjustering af

methadon kan blive nødvendig.

Non-steroide

antiinflammatoriske lægemidler

og AUC for flurbiprofen blev øget med

henholdsvis 23 % og 81 % ved kombinationsbehandling med fluconazol sammenlignet

med administration af flurbiprofen alene. Tilsvarende blev C

og AUC for den farmako-

logisk aktive isomer [S-(+)-ibuprofen] øget med henholdsvis 15 % og 82 %, når fluconazol

blev administreret samtidig med racemisk ibuprofen (400 mg) sammenlignet med

administration af racemisk ibuprofen alene.

Skønt det ikke specifikt er undersøgt, kan fluconazol muligvis øge den systemiske

eksponering af andre NSAID, som metaboliseres af CYP2C9 (fx naproxen, lornoxicam,

meloxicam, diclofenac). Hyppig monitorering for NSAID-relaterede bivirkninger og

toksicitet anbefales. Dosisjustering af NSAID kan være nødvendig.

Phenytoin: Fluconazol hæmmer den hepatiske metabolisering af phenytoin. Samtidig

gentagen administration af 200 mg fluconazol og 250 mg phenytoin intravenøst

forårsagede en stigning i phenytoins AUC

med 75 % og C

med 128 %. Ved

kombinationsbehandling anbefales monitorering af serum-phenytoin for at undgå

phenytointoksicitet.

Prednison

Der har været en caserapport, hvor en levertransplanteret patient i behandling

med prednison udviklede akut binyrebarkinsufficiens, da en tre måneders behandling med

fluconazol blev seponeret. Seponeringen af fluconazol forårsagede formentlig en øget

CYP3A4-aktivitet, som førte til øget metabolisering af prednison. Patienter i

langtidsbehandling med fluconazol og prednison bør overvåges nøje for

binyrebarkinsufficiens, når fluconazol seponeres.

Rifabutin

Fluconazol øger serumkoncentrationen af rifabutin, hvilket fører til en stigning i

AUC for rifabutin med op til 80 %. Der har været rapporter om uveitis hos patienter, som

blev behandlet med fluconazol og rifabutin samtidig. Ved kombinationsbehandling

anbefales øget opmærksomhed på rifabutintoksicitet.

Saquinavir

Fluconazol øger AUC og C

for saquinavir med henholdsvis ca. 50 % og ca.

55 % pga. hæmning af saquinavirs hepatiske metabolisering via CYP3A4 og hæmning af

P-glykoprotein. Interaktion med sanquinavir/ritonavir er ikke blevet undersøgt og kan være

betydelig. Dosisjustering af saquinavir kan være nødvendig.

Sulfonylurinstoffer

Fluconazol er vist at forlænge serumhalveringstiden af samtidigt

administrerede orale sulfonylurinstoffer (fx chlorpropamid, glibenclamid, glipizid,

tolbutamid) hos raske forsøgspersoner. Hyppig monitorering af blodglucose og passende

dosisreduktion af sulfonylurinstof anbefales ved kombinationsbehandling.

Theophyllin

I et placebokontrolleret interaktionsforsøg resulterede administration af

fluconazol 200 mg i 14 dage i et 18 % fald i gennemsnitlig plasmaclearance af theophyllin.

Patienter i behandling med høje doser theophyllin, eller som af andre årsager har en øget

risiko for theophyllintoksicitet, bør observeres for tegn på theophyllintoksicitet ved

49650_spc.doc

Side 12 af 25

samtidig behandling med fluconazol. Behandlingen bør justeres, hvis der udvikles tegn på

toksicitet.

Tofacitinib: Tofacitinib-eksponering forøges, når tofacitinib administreres samtidigt med

lægemidler, der forårsager både moderat hæmning af CYP3A4 og stærk hæmning af

CYP2C19 (fx fluconazol). Derfor anbefales det at nedsætte tofacitinib-dosen til 5 mg

dagligt, når tofacitinib administreres samtidigt med disse lægemidler.

Vinkaalkaloider

Skønt det ikke er undersøgt, kan fluconazol muligvis øge

plasmakoncentrationen af vinkaalkaloider (fx vincristin og vinblastin) og medføre

neurotoksicitet, som er mulig pga. en hæmmende effekt på CYP3A4.

Vitamin A

Baseret på en caserapport på en patient, der fik kombinationsbehandling med

all-trans-retinoidsyre (en syreform af vitamin A) og fluconazol, blev der set udvikling af

CNS-bivirkninger i form af pseudotumor cerebri, som forsvandt efter seponering af

fluconazol. Kombinationen kan anvendes med øget opmærksomhed på forekomsten af

CNS-bivirkninger.

Voriconazol (CYP2C9-,

CYP2C19

- og CYP3A4-hæmmer):

Samtidig administration af

oral voriconazol (400 mg/12 timer i 1 dag, derefter 200 mg/12 timer i 2,5 dage) og oral

fluconazol (400 mg på dag 1, derefter 200 mg/24 timer i 4 dage) hos 8 raske mandlige

forsøgspersoner resulterede i en stigning i C

og AUC

for voriconazol med

gennemsnitligt 57 % (90 % CI: 20 %, 107 %) henholdsvis 79 % (90 % CI: 40 %, 128 %).

Hvilken dosisreduktion og/eller ændring i doseringsfrekvens af voriconazol og fluconazol,

der vil elimenere denne virkning, er ikke fastlagt. Monitorering for voriconazol-relaterede

bivirkninger anbefales, hvis voriconazol anvendes sekventielt efter fluconazol.

Zidovudin

Fluconazol øger C

og AUC for zidovudin med henholdsvis 85 % og 75 %

pga. fald i zidovudins orale clearance med ca. 45 %. Zidovudins halveringstid blev

ligeledes forlænget med ca. 128 % ved kombinationsbehandling med fluconazol. Patienter,

der bliver behandlet med denne kombination, bør monitoreres for udvikling af

zidovudinrelaterede bivirkninger. Dosisreduktion af zidovudin kan være nødvendig.

Azithromycin: I et åbent, randomiseret, trevejs-crossover forsøg med 18 raske

forsøgspersoner blev det vurderet, om en enkelt oral dosis på 1.200 mg azithromycin havde

effekt på farmakokinetikken af en enkelt oral dosis på 800 mg fluconazol såvel som

fluconazols effekt på azithromycins farmakokinetik. Der var ingen signifikant

farmakokinetisk interaktion mellem fluconazol og azithromycin.

Orale kontraceptiva: Der er udført 2 farmakokinetiske forsøg med et oral kontraceptivum

af kombinationstypen og gentagen dosering med fluconazol. Hormonkoncentrationerne

blev ikke påvirket i væsentlig grad i forsøget med 50 mg fluconazol, men ved døgndoser

på 200 mg steg AUC for ethinylestradiol og levonorgestrel med henholdsvis 40 % og 24

%. Det er således næppe sandsynligt, at gentagne doser af fluconazol på dette niveau vil

påvirke effekten af et oralt kontraceptivum af kombinationstypen.

Ivacaftor: Samtidig administration af ivacaftor, en cystisk fibrose transmembran

konduktans regulator (CFTR) potentiator, forhøjede eksponeringen over for ivacaftor 3

gange, og eksponeringen over for M1 1,9 gange. En reduktion af ivacaftor-dosis til 150 mg

én gang dagligt anbefales til patienter, der samtidig behandles med moderate CYP3A-

hæmmere, herunder fluconazol og erythromycin.

49650_spc.doc

Side 13 af 25

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Et observationsstudie har vist en øget risiko for spontan abort hos kvinder, der er blevet

behandlet med fluconazol i første trimester.

Der har været rapporter om multiple medfødte abnormiteter (herunder brakycefali,

øredysplasi, stor forreste fontanelle, femoral bøjning og radio-humeral synostose) hos

spædbørn, hvis mødre var blevet behandlet i mindst tre eller flere måneder med høje doser

(400-800 mg dagligt) fluconazol mod kokcidioidomykose. Sammenhængen mellem brug

af fluconazol og disse bivirkninger er endnu uklar.

Dyreforsøg har vist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

Fluconazol i standarddoser og kortvarige behandlinger bør ikke anvendes under graviditet,

medmindre det vurderes klart nødvendigt.

Fluconazol i høje doser og/eller i længerevarende behandlingsforløb bør ikke anvendes

under graviditet, undtagen ved potentielt livstruende infektioner.

Amning

Fluconazol går over i modermælk og opnår en koncentration, der svarer til den i plasma (se

pkt. 5.2). Amning kan fortsættes efter en enkelt dosis på 150 mg fluconazol. Amning

anbefales ikke efter gentagne doser eller efter høje fluconazoldoser. De udviklingsmæssige

og sundhedsmæssige fordele ved amning bør overvejes sammen med moderens kliniske

behov for Diflucan og eventuelle mulige bivirkninger på det ammede barn fra Diflucan

eller fra moderens underliggende sygdom.

Fertilitet

Fluconazol påvirker ikke fertiliteten hos han- eller hunrotter (se pkt. 5.3).

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget studier over Diflucans virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner. Patienterne bør advares om risikoen for svimmelhed eller kramper (se

pkt. 4.8), medens de tager Diflucan, og bør rådes til ikke at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner, hvis disse symptomer forekommer.

4.8

Bivirkninger

De hyppigst rapporterede bivirkninger (>1/10) er hovedpine, abdominalsmerter, diarré,

kvalme, opkastning, forhøjet alanin-aminotransferase, forhøjet aspartat-aminotransferase,

forhøjet alkalisk fosfatase og udslæt

Følgende bivirkninger er set ved behandling med Diflucan med følgende hyppighed: meget

almindelig (≥1/10); almindelig (≥1/100 til < 1/10); ikke almindelig (≥1/1.000 til 1/100);

sjælden ( ≥1/10.000 til 1/1.000); meget sjælden (1/10.000); ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra forhåndenværende data).

49650_spc.doc

Side 14 af 25

Systemorganklasser

Hyppighed

Bivirkninger

49650_spc.doc

Side 15 af 25

Blod og lymfesystem

Ikke almindelig

Anæmi

Sjælden

Agranulocytose, leukopeni, trombocytopeni,

neutropeni

Immunsystemet

Sjælden

Anafylaksi

Metabolisme og

ernæring

Ikke almindelig

Nedsat appetit

Sjælden

Hyperkolesterolæmi, hypertriglyceridæmi,

hypokaliæmi

Psykiske forstyrrelser

Ikke almindelig

Søvnighed, insomni

Nervesystemet

Almindelig

Hovedpine

Ikke almindelig

Kramper, paræstesier, svimmelhed,

smagsforstyrrelse

Sjælden

Tremor

Øre og labyrint

Ikke almindelig

Vertigo

Hjerte

Sjælden

Torsades de pointes (se pkt 4.4), QT-

forlængelse (se pkt.4.4)

Mave-tarmkanalen

Almindelig

Abdominalsmerter, opkastning, diarré, kvalme

Ikke almindelig

Obstipation, dyspepsi, flatulens, mundtørhed

Lever og galdeveje

Almindelig

Forhøjet alanin-aminotransferase (ALAT) (se

pkt. 4.4), forhøjet aspartat-aminotransferase

(ASAT) (se pkt. 4.4), forhøjet alkalisk

fosfatase (se pkt. 4.4)

Ikke almindelig

Kolestase (se pkt. 4.4), gulsot (se pkt. 4.4),

forhøjet bilirubin (se pkt. 4.4)

Sjælden

Leversvigt (se pkt. 4.4), hepatocellulær nekrose

(se pkt. 4.4), hepatitis (se pkt. 4.4),

hepatocellulær skade (se pkt. 4.4)

Hud og subkutane væv

Almindelig

Udslæt (se pkt. 4.4)

Ikke almindelig

Lægemiddeludslæt* (se pkt. 4.4), urticaria (se

pkt. 4.4), pruritus, øget svedtendens

Sjælden

Toksisk epidermal nekrolyse (se pkt. 4.4),

Stevens-Johnsons syndrom (se pkt. 4.4), akut

generaliseret eksantematøs pustulose (se pkt.

4.4), eksfoliative kutanreaktioner, angioødem,

ansigtsødem, alopeci

Ikke kendt

Lægemiddelfremkaldt

reaktion med eosinofili og systemiske

symptomer (DRESS)

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Ikke almindelig

Myalgi

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Ikke almindelig

Træthed, utilpashed, asteni, feber

*herunder fixed drug eruption

Pædiatrisk population

49650_spc.doc

Side 16 af 25

Forekomsten af bivirkninger og abnorme laboratorieværdier set i pædiatriske kliniske

forsøg, eksklusive indikationen genitial candidiasis, er sammenlignelig med forekomsten

af bivirkninger hos voksne.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger til

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Der har været rapporter om overdosering med Diflucan. Hallucinationer og paranoid

opførsel er samtidig blevet rapporteret.

I tilfælde af overdosering er symptomatisk behandling (med understøttende

foranstaltninger og om nødvendigt maveskylning) sandsynligvis tilstrækkelig.

Fluconazol udskilles overvejende i urinen. Forceret volumendiurese vil sandsynligvis øge

eliminationshastigheden. 3-timers hæmodialyse nedsætter plasmakoncentrationen med ca.

50 %.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

Antimykotika til systemisk brug, triazol-derivater, ATC kode: J 02 AC 01.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Fluconazol er et triazol-antimykotikum. Den primære virkemekanisme er hæmning af et

essentielt trin i svampenes ergosterolbiosyntese, den CYP-medierede 14-alfa-demetylering af

lanosterol. Akkumulering af 14-alfa-methylsterol korrelerer med det efterfølgende fald i

ergosterol-koncentrationen i svampens cellemembran og kan være årsagen til fluconazols

antimykotiske effekt. Fluconazol er vist at være mere selektiv for CYP-enzymer hos svampe

end for forskellige CYP-enzymsystemer hos pattedyr.

Det er vist, at fluconazol 50 mg dagligt i op til 28 dage hverken påvirker plasma-

testosteron hos mænd eller steroidkoncentrationen hos kvinder i den fertile alder.

Fluconazol 200-400 mg dagligt har ingen klinisk signifikant effekt på endogene

steroidniveauer eller på ACTH-stimuleret respons hos raske, mandlige, frivillige

forsøgspersoner. Interaktionsforsøg med phenazon tyder på, at enkeltdosis eller gentagne

doser af fluconazol 50 mg ikke påvirker dets metabolisering.

49650_spc.doc

Side 17 af 25

Følsomhed

in vitro

Fluconazol viser in vitro en antimykotisk aktivitet mod de fleste klinisk almindelige

Candida-arter (herunder C. albicans, C. parapsilosis, C. tropicalis). C. glabrata viser et bred

følsomhedsspektrum, hvorimod C. krusei er resistent over for fluconazol.

Fluconazol viser også aktivitet mod Cryptococcus neoformans og Cryptococcus gatti samt de

endemiske skimmelsvampe Blastomyces dermatitides, Coccidioides immitis, Histoplama

capsulatum og Paracoccidioides brasiliensis.

Farmakokinetiske/farmakodynamisk forhold

Der er i dyreforsøg set korrelation mellem mindste hæmmende koncentrations (MIC)-

værdier og effekt over for eksperimentelle mykoser pga. Candida spp. I kliniske forsøg er

der en næsten 1:1 lineær sammenhæng mellem AUC og fluconazol-dosis. Der er også en

direkte, men ufuldkommen sammenhæng mellem AUC eller dosis og en positiv klinisk

respons for behandling af oral candidiasis og i mindre grad candidæmi. Ligeledes kureres i

mindre grad infektioner forårsaget af stammer med en højere fluconazol-MIC.

Resistensmekanisme(r)

Candida spp har udviklet et antal resistensmekanismer mod azol-antimykotika. Svampearter,

som har udviklet en eller flere resistensmekanisme(r), er kendte for at udvise høje mindste

hæmmende koncentrationsværdier (MIC) over for fluconazol. Dette påvirker effekten in vivo

og klinisk negativt.

Der har været rapporter om tilfælde af superinfektion med andre Candida-arter end C.

albicans, som ofte ifølge deres natur ikke er følsomme for fluconazol (fx Candida krusei).

Sådanne tilfælde kan kræve behandling med et andet svampemiddel.

Grænseværdier (i henhold til EUCAST)

Baseret på analyser af farmakokinetiske/farmakodynamiske data (PK/PD), følsomheden in

vitro og klinsk respons har EUCAST-AFST (European Committee on Antimicrobial

Susceptibility Testing-subcommittee on Antifungal Susceptibility Testing) fastlagt

breakpoints for fluconazol for Candida-arter (EUCAST fluconazol rational document

(2007)-version 2). Disse er blevet delt i ikke-artsrelaterede breakpoints, som primært er

fastlagt på baggrund af PK/PD-data og er uafhængige af MIC-fordelingen hos specifikke

arter, og i arts-relaterede breakpoints for de arter, som hyppigst er forbundet med infektion

hos mennesker. Disse breakpoints er angivet i tabellen nedenfor:

Antimykotikum Species-relaterede breakpoints

(S≤/R>)

Non-

species-

relaterede

breakpoints

S≤/R>

Candid

a

albican

s

Candida

.

glabrata

Candid

a krusei

Candida

parapsilosi

s

Candida

tropicali

s

Fluconazol

S = Følsom, R = Resistent

49650_spc.doc

Side 18 af 25

A = Non-species-relaterede breakpoints er blevet fastlagt primært på baggrund af PK/PD-

data og er uafhængige af MIC-fordelingen hos specifikke arter. De er kun til brug ved

organismer, som ikke har specifikke breakpoints.

-- = Følsomhedstest anbefales ikke, da arten er et dårligt mål for terapi med lægemidlet.

IE = Der er utilstrækkelig evidens for, at den pågældende art er et godt mål for terapi med

lægemidlet.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Fluconazols farmakokinetiske egenskaber er ens efter intravenøs og oral indgift.

Absorption

Absorberes godt efter oral indgift. Plasmakoncentrationen (og den systemiske

biotilgængelighed) er over 90 % af de niveauer, som nås efter intravenøs indgift. Den orale

absorption påvirkes ikke af samtidig fødeindtagelse. Den maksimale plasmakoncentration i

fastende tilstand nås 0,5-1,5 time efter dosisindtagelse. Plasmakoncentrationen er proportional

med dosis. 90 % af steady state-niveauet er nået 4-5 dage efter gentagen daglig

éngangsdosering.Indgift af støddosis (på dag 1) af dobbelt normal daglig dosis giver

plasmakoncentrationer på ca. 90% af steady state på dag 2.

Fordeling

Det tilsyneladende fordelingsvolumen svarer til legemets totale vandfase.

Plasmaproteinbindingen er lav (11-12 %).

Fluconazol har god fordeling i hele legemets vandfase. Koncentrationen i spyt og sputum

svarer til plasmakoncentrationen. Hos patienter med svampemeningit er koncentrationen af

fluconazol i cerebrospinalvæsken ca. 80 % af den tilsvarende plasmakoncentration.

I stratum corneum, epidermis-dermis og i ekkrin sved opnås højere koncentrationer af

fluconazol end i serum. Fluconazol akkumuleres i stratum corneum. Ved en dosis på 50 mg

1 gang dagligt var koncentrationen af fluconazol efter 12 dage 73

g/g, og 7 dage efter

behandlingsophør var den stadig 5,8

g/g. Efter 150 mg 1 gang ugentligt var

koncentrationen af fluconazol i stratum corneum 23,4

g/g på 7. dagen og 7 dage efter

anden dosis stadig 7,1

g/g.

Koncentrationen af fluconazol var 4,05

g/g i raske negle og 1,8

g/g i syge negle efter

150 mg 1 gang ugentligt i 4 måneder. Fluconazol kunne stadig måles i negleprøver 6

måneder efter behandlingsophør.

Biotransformation

Fluconazol metaboliseres kun i lille omfang. Kun 11% af en radioaktiv dosis udskilles i

urinen som metabolitter. Fluconazol er en moderat hæmmer af isoenzymerne CYP2C9 og

CYP3A4 (se pkt. 4.5). Fluconazol er også en stærk hæmmer af isozym CYP2C19.

Elimination

Plasmahalveringstiden for fluconazol er ca. 30 timer. Fluconazol udskilles overvejende

renalt, og ca. 80 % af den indtagne dosis udskilles i urinen som uomdannet lægemiddel.

Fluconazolclearance er proportional med kreatinin-clearance. Der er ikke påvist

cirkulerende metabolitter.

49650_spc.doc

Side 19 af 25

Den lange plasmahalveringstid har skabt basis for enkeltdosisbehandling ved vaginal

candidiasis og dosering 1 gang dagligt og 1 gang ugentligt ved andre indikationer.

Farmakokinetik ved nedsat nyrefunktion

Hos patienter med alvorligt nedsat nyrefunktion, (GFR<20 ml/min) stiger halveringstiden

fra 30 til 98 timer. Som konsekvens heraf er dosisreduktion nødvendig. Fluconazol fjernes

ved hæmodialyse og i mindre grad ved peritonealdialyse. Efter 3 timers

hæmodialysebehandling er ca. 50 % af fluconazol elimineret fra blodet.

Farmakokinetik under amning

I et farmakokinetisk forsøg med ti ammende kvinder, som midlertidigt eller permanent var

stoppet med at amme deres spædbørn, blev koncentrationerne af fluconazol i plasma og

modermælk målt i 48 timer efter en enkeltdosis på 150 mg Diflucan. Den gennemsnitlige

koncentration af fluconazol, der blev påvist i modermælk, var ca. 98 % af de

koncentrationer, der sås i moderens plasma. Den gennemsnitlige maksimale koncentration

i modermælk var 2,6 mg/l 5,2 timer efter dosering. Den estimerede daglige dosis af

fluconazol fra modermælk hos spædbørn (forudsat en gennemsnitligt indtagelse af

modermælk på 150 ml/kg/dag) baseret på den gennemsnitlige maksimale koncentration i

mælk er 0,39 mg/kg/dag, hvilket er ca. 40 % af den anbefalede dosis til spædbørn

(< 2 uger) eller 13 % af den anbefalede dosis til spædbørn mod mukøs candidiasis.

Farmakokinetik

hos børn

Farmakokinetiske data blev vurderet hos 113 pædiatriske patienter i 5 forsøg; 2 enkelt-

dosisforsøg, 2 flerdosisforsøg samt 1 forsøg med præmature nyfødte. Data fra et forsøg

kunne ikke tolkes pga. ændringer i formuleringen i løbet af forsøget. Yderligere data var

tilgængelige fra et specielt klinisk program (”compassionate use”).

Efter administration af 2-8 mg/kg fluconazol til børn i alderen 9 måneder til 15 år fandtes

en AUC på 38 µg∙t/ml pr. 1 mg/kg dosisenhed. Den gennemsnitlige plasma-halveringstid

for fluconazol var 15-18 timer, og distributionsvolumen var ca. 880 ml/kg efter gentagne

doser. Efter indgift af en enkelt dosis fandtes en højere plasma-halveringstid på ca.

24 timer. Denne er sammenlignelig med plasma-halveringstiden for fluconazol efter en

enkelt indgift af 3 mg/kg i.v. til børn i alderen 11 dage til 11 måneder.

Distributionsvolumen i denne aldersgruppe var ca. 950 ml/kg.

Erfaringerne med fluconazol hos nyfødte er begrænset til farmakokinetiske forsøg med

præmature nyfødte. Den gennemsnitlige alder ved den første dosis var 24 timer (9-

36 timer), og den gennemsnitlige fødselsvægt var 0,9 kg (0,75-1,1 kg) for 12 for tidligt

fødte med en gennemsnitlig gestationsalder på ca. 28 uger. 7 patienter gennemførte

undersøgelsen. Der blev maksimalt givet 5 intravenøse infusioner à 6 mg fluconazol/kg

hver 72. time. Den gennemsnitlige halveringstid var 74 timer (44-185 timer) på dag 1 og

faldt over tid til gennemsnitligt 53 timer (30-131 timer) på dag 7, og 47 timer (27-68 timer)

på dag 13. AUC var 271 µg∙t/ml (173-385 µg t/ml) på dag 1 og steg til gennemsnitligt

490 µg∙t/ml (292-734 µg t/ml) på dag 7, og faldt til gennemsnitligt 360 µg∙t/ml (167-

566 µg t/ml) på dag 13. Distributionsvolumen var 1.183 ml/kg (1.070-1.470 ml/kg) på dag

1 og steg over tid til gennemsnitligt 1.184 ml/kg (510-2.130 ml/kg) på dag 7 og

1.328 ml/kg (1.040-1.680 ml/kg) på dag 13.

49650_spc.doc

Side 20 af 25

Farmakokinetik hos ældre

Et farmakokinetisk forsøg blev foretaget med 22 personer, der var 65 år eller ældre, og

som fik en enkelt dosis 50 mg fluconazol. 10 af disse patienter fik samtidig diuretika. C

var 1,54 µg/ml og blev nået 1,3 timer efter indtagelse. Gennemsnitligt AUC var 76,4 ±

20,3 µg∙t/ml, og den gennemsnitlige halveringstid var 46,2 timer. Disse farmakokinetiske

parametre er højere end de tilsvarende værdier rapporteret hos unge, raske, frivillige

mænd. Samtidig administration af diuretika ændrede ikke AUC eller C

signifikant.

Kreatininclearance (74 ml/min), den procentdel af lægemidlet, der blev genfundet

uomdannet i urinen (0-24 time, 22 %), og estimater for fluconazols renale clearance

(0,124 ml/min/kg) hos ældre var desuden generelt lavere end værdierne hos yngre,

frivillige forsøgspersoner. Ændringen i fluconazols fordeling hos ældre synes derfor at

være relateret til nedsat nyrefunktion, som er karakteristisk hos denne patientgruppe.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

I de prækliniske forsøg blev der kun set virkninger efter doser, der i væsentlig grad overstiger

den maksimale humane eksponering. Disse virkninger vurderes derfor til at være af ringe

klinisk relevans.

Karcinogenicitet

Fluconazol viste ikke tegn på karcinogenicitet hos mus og rotter behandlet i 24 måneder med

doser på 2,5, 5 eller 10 mg/kg/dag oralt (ca. 27 gange den anbefalede humane dosis).

Hanrotter behandlet med 5 og 10 mg/kg/dag havde en øget hyppighed af hepatocellulære

adenomer.

Mutagenese

Fluconazol, med eller uden metabolisk aktivering, viste negative mutagenicitetstest i 4

stammer af S. typhimurium, og i lymphoma L5178Y-systemet hos mus.

Cytogene in vivo- (murine knoglemarvsceller, efter oral indgift af fluconazol) og in vitro

studier (humane lymfocytter eksponeret for fluconazol ved 1000 μg/ml) viste ingen tegn på

kromosomale mutationer.

eproduktionstoksicitet

Fluconazol påvirkede ikke fertiliteten hos han- eller hunrotter behandlet med daglige doser på

5, 10 eller 20 mg/kg oralt eller 5, 25 eller 75 mg/kg parenteralt.

Der var ingen føtale virkninger ved 5 eller 10 mg/kg; stigning i føtale anatomiske varianter

(overtallige ribben, dilatation af pelvis renalis) og forsinket ossifikation er set ved 25 og

50 mg/kg og højere doser. Ved doser mellem 80 og 320 mg/kg steg embryoletaliteten hos

rotter; de føtale misdannelser inkluderede bølgeformede ribben, ganespalte og abnorm kranio-

facial ossifikation.

Fødslens indtræden var let forsinket efter 20 mg/kg oralt, og dystoci og forlænget fødsel blev

set hos nogle få moderdyr efter 20 og 40 mg/kg intravenøst. Fødselsforstyrrelserne

reflekteredes i en let stigning i antallet af dødfødte unger og nedsat neonatal overlevelse ved

disse dosisniveauer. Disse virkninger på fødslen hos rotter er i overensstemmelse med den

artsspecifikke østrogensænkende egenskab, som opstår efter høje doser fluconazol.

Tilsvarende hormonforandringer er ikke set hos kvinder behandlet med fluconazol (se pkt.

5.1).

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

49650_spc.doc

Side 21 af 25

6.1

Hjælpestoffer

Saccharose

Silica, kolloid vandfri

Titandioxid (E171)

Xanthangummi

Natriumcitrat (E331)

Citronsyre, vandfri (E330)

Natriumbenzoat (E211)

Naturlig orangesmag (indeholder appelsinolie og maltodextrin)

6.2

Uforligeligheder

Ingen.

6.3

Opbevaringstid

Pulver til oral suspension: 24 måneder.

Rekonstitueret suspension: 28 dage.

Brugsfærdig suspension: Skal opbevares ved temperaturer under 30 °C. Må ikke nedfryses.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Pulver til oral suspension 10 mg/ml:

Opbevares ved temperaturer under 25°C. Hold flasken tæt tillukket.

Opbevaringsforhold efter rekonstitution af lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

En 60 ml eller en 175 ml højdensitetspolyethylen (HDPE) flaske med enten børnesikret

plastiklåg eller et aluminiumskruelåg, der indeholder et hvidt til off-white pulver til oral

suspension, der efter rekonstitution giver en hvid til off-white suspension med appelsinsmag.

Diflucan 10

mg/ml pulver til oral suspension

En 60 ml flaske, der indeholder 24,4 g pulver til oral suspension. Efter rekonstitution er

volumen af suspensionen 35 ml.

En 175 ml flaske, der indeholder 67,1 g pulver til oral suspension. Efter rekonstitution er

volumen af suspensionen 100 ml.

Alle pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

60 ml flasken leveres med en 5 ml gradueret oral doseringssprøjte med en tryk-ind-

flaskeadaptor . Den orale doseringssprøjte har en graduering på 0,2 ml

175 ml flasken leveres med et målebæger og en 5 ml gradueret oral doseringssprøjte med

en tryk.ind-flaskeadaptor.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Instruktioner om rekonstitution:

Den rekonstituerede suspension er hvid til off-white med appelsinsmag.

Pulver til oral suspension 10 mg/ml i en 60 ml flaske: 35 ml suspension efter

rekonstitution

Bank på flasken for at løsne pulveret.

Tilsæt en lille mængde almindeligt vand og omryst flasken grundigt. Tilsæt vand op til

markeringen (

) på flasken (dette svarer til at tilsætte 24 ml vand).

49650_spc.doc

Side 22 af 25

Ryst grundigt i 1-2 minutter for at få en homogen suspension.

Efter rekonstitution er der et brugbart volumen på 35 ml.

Noter udløbsdatoen for den rekonstituerede suspension på flaskens etiket

(holdbarheden for den rekonstituerede suspension er 28 dage).

Pulver til oral suspension 10 mg/ml i en 175 ml flaske: 100 ml suspension efter

rekonstitution:

Bank på flasken for at løsne pulveret.

Tilsæt en lille mængde almindeligt vand og omryst flasken grundigt. Tilsæt vand op til

markeringen (

) på flasken (dette svarer til at tilsætte 66 ml vand).

Ryst grundigt i 1-2 minutter for at få en homogen suspension.

Efter rekonstitution er der et brugbart volumen på 100 ml.

Noter udløbsdatoen for den rekonstituerede suspension på flaskens etiket

(holdbarheden for den rekonstituerede suspension er 28 dage).

Brugsanvisning:

Ryst den lukkede flaske med den rekonstituerede suspension inden brug.

Instruktion til anvendelse af oral doseringssprøjte: Ryst den færdige suspension grundigt.

Åbn flasken (sikkerhedslåg).

Sæt den orale doseringssprøjte med flaskeadaptor i flasken (1, 2 – se billede 1).

Vend flasken på hovedet med den orale doseringssprøjte siddende fast og træk den

ordinerede mængde suspension ud af flasken (billede 2). Den orale doseringssprøjte

er gradueret i ml. Den maksimale dosis på 400 mg bør ikke overskrides til børn (se

pkt. 4.2).

Fjern den orale doseringssprøjte fra flasken.

Medicinen skal gives direkte i munden med den orale doseringssprøjte. Patienten skal

forblive oprejst under administration. Placer spidsen af den orale doseringssprøjte

mod indersiden af kinden, og indgiv suspension langsomt i patientens mund (billede

Vask den orale doseringssprøjte grundigt.

Luk flasken med sikkerhedslåget. Flaskeadaptoren skal forblive på flaskehalsen.

49650_spc.doc

Side 23 af 25

Dosisomregning fra mg/ml til ml/kg kropsvægt for pulver til oral suspension til børn:

Diflucan 10 mg/ml pulver til oral suspension.

Til børn bør dosis for Diflucan pulver til oral suspension beregnes så nøjagtig som muligt i

henhold til følgende formel:

Den orale doseringssprøjte har en graduering på 0,2 ml. Derfor rundes enten op eller ned til

nærmeste graduering på den orale doseringssprøjte, efter mængden er beregnet ud fra vægt

og ordineret dosis.

Eksempel: Et barn som vejer 11 kg og får ordineret Diflucan 3 mg/kg/dag, skal have 33

mg/dag som svarer til 3,3 ml 10 mg/ml oral suspension. Denne dosis skal rundes op til 3,4

ml, som er den nærmeste graduering på den orale doseringssprøjte for at opnå den fulde

dosis.

Maksimal dosis på 400 mg dagligt bør ikke overskrides i den pædiatriske population (se

tabel*). Diflucan 10 mg/ml pulver til oral suspension anbefales ikke til doser ˃ 15,0 ml (se

tabel med doser markeret med grå). Når dosis overstiger 15,0 ml anbefales det at anvende

Diflucan 40 mg/ml

pulver til oral

suspension.

Tabel

med eksempler på doser

49650_spc.doc

Side 24 af 25

Dosis (svarende til dosis i ml/dag)

Vægt kg

3 mg/kg/dag

6 mg/kg/dag

12 mg/kg/dag

3 kg

1,0 ml

1,8 ml

3,6 ml

5 kg

1,6 ml

3,0 ml

6,0 ml

7.5 kg

2,2 ml

4,6 ml

9,0 ml

10 kg

3,0 ml

6,0 ml

12,0 ml

12.5 kg

3,8 ml

7,6 ml

15,0 ml

15 kg

4,6 ml

9,0 ml

18,0 ml

20 kg

6,0 ml

12,0 ml

24,0 ml

25 kg

7,6 ml

15,0 ml

30,0 ml

30 kg

9,0 ml.

18,0 ml

36,0 ml

35 kg

10,6 ml

21,0 ml

40,0 ml*

40 kg

12,0 ml

24,0 ml

40,0 ml*

45 kg

13,6 ml

27,0 ml

40,0 ml*

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf bør bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

Al ikke anvendt suspension skal kasseres 28 dage efter rekonstitution.

7.

INDEHAVER Af MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

EuroPharma.DK ApS

Oddesundvej 39

6715 Esbjerg N

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

49650

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

1. december 2011

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

12. juli 2018

49650_spc.doc

Side 25 af 25

इसी तरह के उत्पादों

इस उत्पाद से संबंधित अलर्ट देखें

दस्तावेज़ इतिहास देखें

इस जानकारी को साझा करें