Vigamox 5 mg/ml eye drops, solution

מדינה: בולגריה

שפה: בולגרית

מקור: Изпълнителна агенция по лекарствата

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)
03-10-2023
מאפייני מוצר מאפייני מוצר (SPC)
03-10-2023

מרכיב פעיל:

Моксифлоксацин

זמין מ:

Алкон България ЕООД

קוד ATC:

S01AX22

INN (שם בינלאומי):

Moxifloxacin

כמות:

5 mg/ml eye drops, solution

leaflet_short:

VIGAMOX, 5 mg/ml eye drops, solution

תאריך אישור:

2015-03-18

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה