Vigamox 5 mg/ml eye drops, solution

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
03-10-2023

Thành phần hoạt chất:

Моксифлоксацин

Sẵn có từ:

Алкон България ЕООД

Mã ATC:

S01AX22

INN (Tên quốc tế):

Moxifloxacin

Liều dùng:

5 mg/ml eye drops, solution

Tóm tắt sản phẩm:

VIGAMOX, 5 mg/ml eye drops, solution

Ngày ủy quyền:

2015-03-18

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này