THEOPHYLLINE 200mg S.R. tab.

מצרים - אנגלית - EDA (Egyptian Drug Authority)

קנה את זה

זמין מ:
AMRIYA
כמות:
200 mg
טופס פרצבטיות:
sustained release tablets
יחידות באריזה:
20 tablets
תוצרת:
AMRIYA
מספר אישור:
24169
תאריך אישור:
2005-10-11

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

שתף מידע זה