TevaThyrox  100 micrograms tablets

מדינה: בולגריה

שפה: בולגרית

מקור: Изпълнителна агенция по лекарствата

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)
02-02-2017
מאפייני מוצר מאפייני מוצר (SPC)
02-02-2017

זמין מ:

Тева Фармасютикълс България ЕООД

קוד ATC:

H03AA1

כמות:

100 micrograms tablets

leaflet_short:

TevaThyrox, 100 micrograms tablet blister x20,x28,x30,x50,x56,x60,x84,x90,x100,x112,x250; 1 x 98;1x50;bottle 50 ml x 28,x50,x56,x100; bottle300 ml x 112.x250,x500,x1000

תאריך אישור:

2014-08-15

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה