ביבי גאם ישראל - עברית - Ministry of Health

ביבי גאם

rafa laboratories ltd - cetalkonium chloride; choline salicylate - ג'ל - cetalkonium chloride 0.01 %; choline salicylate 8.7 % - choline salicylate - choline salicylate - as an antiseptic and local pain reliever for mouth ulcers, teething pain, denture irritation, and cold sores.

טיג'ל ג'ל ישראל - עברית - Ministry of Health

טיג'ל ג'ל

rafa laboratories ltd - cetalkonium chloride; choline salicylate - ג'ל - cetalkonium chloride 0.01 %; choline salicylate 8.7 % - choline salicylate - choline salicylate - as an antiseptic and local pain reliever for mouth ulcers, teething pain, denture irritation, and cold sores.

פינק ביסמוט טבליות לעיסה ישראל - עברית - Ministry of Health

פינק ביסמוט טבליות לעיסה

perrigo israel agencies ltd, israel - bismuth subsalicylate - טבליות לעיסות - bismuth subsalicylate 262 mg - bismuth subcitrate - bismuth subcitrate - for relief of diarrhea, nausea, flatulence, abdominal cramps, upset stomach and indigestion.

פינק ביסמוט תרחיף ישראל - עברית - Ministry of Health

פינק ביסמוט תרחיף

perrigo israel agencies ltd, israel - bismuth sub salicylate - תרחיף - bismuth sub salicylate 262.50 mg / 15 ml - bismuth subcitrate - bismuth subcitrate - for relief of diarrhea, nausea, flatulence, abdominal cramps, upset stomach and indigestion.

ביטני X תרחיף ישראל - עברית - Ministry of Health

ביטני x תרחיף

cts chemical industries ltd, israel - bismuth subsalicylate - תרחיף - bismuth subsalicylate 262 mg / 15 ml - bismuth subcitrate - bismuth subcitrate - relief of diarrhea, nausea, flatulence, convulsive stomach pains, uspet stomach. as a preventative treatment of traveler's diarrhea.

פפטולייט תרחיף ישראל - עברית - Ministry of Health

פפטולייט תרחיף

perrigo israel agencies ltd, israel - bismuth sub salicylate - תרחיף - bismuth sub salicylate 262.5 mg / 15 ml - bismuth subcitrate - bismuth subcitrate - for relief of diarrhea, nausea, flatulence, abdominal cramps, upset stomach and indigestion.

פפטולייט טבליות לעיסה ישראל - עברית - Ministry of Health

פפטולייט טבליות לעיסה

perrigo israel agencies ltd, israel - bismuth subsalicylate - טבליות לעיסות - bismuth subsalicylate 262 mg - bismuth subcitrate - bismuth subcitrate - for relief of diarrhea, nausea, flatulence, abdominal cramps, upset stomach and indigestion.

פפטולייט טבליות לעיסה ישראל - עברית - Ministry of Health

פפטולייט טבליות לעיסה

perrigo israel agencies ltd, israel - bismuth subsalicylate - טבליות לעיסות - bismuth subsalicylate 262 mg - bismuth subcitrate - bismuth subcitrate - for relief of diarrhea, nausea, flatulence, abdominal cramps, upset stomach and indigestion.

פינק ביסמוט טבליות לעיסה ישראל - עברית - Ministry of Health

פינק ביסמוט טבליות לעיסה

perrigo israel agencies ltd, israel - bismuth subsalicylate - טבליות לעיסות - bismuth subsalicylate 262 mg - bismuth subcitrate

בנגיי אולטרא חזק ישראל - עברית - Ministry of Health

בנגיי אולטרא חזק

j-c health care ltd - camphor; menthol; methyl salicylate - קרם - methyl salicylate 30 %; menthol 10 %; camphor 4 % - various - various - this medicine is indicated for the temporary relief of minor aches and pains of muscles and joints, such as simple backache, lumbago, arthritis, strains, bruises and sprains.