Sastravi 75 mg/18,5 mg/200 mg film - coated tablets

בולגריה - בולגרית - Изпълнителна агенция по лекарствата

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)
09-10-2014
מאפייני מוצר מאפייני מוצר (SPC)
09-10-2014
מרכיב פעיל:
L-dopa
זמין מ:
Actavis Group PTC ehf.
קוד ATC:
N04BA3
INN (שם בינלאומי):
Levodopa
כמות:
75 mg/18,5 mg/200 mg film - coated tablets
leaflet_short:
Sastravi, 75 mg/18.75 mg/200 mg film - coated tablets x 10; x 30; x 100; x 130; x 175
מספר אישור:
20140284
תאריך אישור:
2014-09-29

קרא את המסמך השלם

קרא את המסמך השלם

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה