Neosimva 40 mg film - coated tablets

בולגריה - בולגרית - Изпълнителна агенция по лекарствата

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)
04-09-2013
מאפייני מוצר מאפייני מוצר (SPC)
04-09-2013
מרכיב פעיל:
Симвастатин
זמין מ:
Нео Балканика ЕООД
קוד ATC:
C10AA1
INN (שם בינלאומי):
Simvastatin
כמות:
40 mg film - coated tablets
leaflet_short:
Neosimva, 40 mg film - coated tablets x 14 x 28 x 8
מספר אישור:
20080028
תאריך אישור:
2014-08-18

קרא את המסמך השלם

קרא את המסמך השלם

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה