Lacipil 4 mg film - coated tablets

בולגריה - בולגרית - Изпълнителна агенция по лекарствата

עלון מידע עלון מידע (PIL)

03-01-2019

מאפייני מוצר מאפייני מוצר (SPC)

03-01-2019

מרכיב פעיל:
Лацидипин
זמין מ:
Glaxo Group Ltd.
קוד ATC:
C08CA9
INN (שם בינלאומי):
Lacidipine
כמות:
4 mg film - coated tablets
leaflet_short:
Lacipil, 4 mg film-coated tablets x 28
מספר אישור:
20040337
תאריך אישור:
2013-12-18

קרא את המסמך השלם

קרא את המסמך השלם

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה