Lacipil 4 mg film - coated tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)

03-01-2019

Thành phần hoạt chất:
Лацидипин
Sẵn có từ:
Glaxo Group Ltd.
Mã ATC:
C08CA9
INN (Tên quốc tế):
Lacidipine
Liều dùng:
4 mg film - coated tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Lacipil, 4 mg film-coated tablets x 28
Số ủy quyền:
20040337
Ngày ủy quyền:
2013-12-18

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này