Cefudoc 250 mg filmovertrukne tabletter

Pays: Danemark

Langue: danois

Source: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Achète-le

Ingrédients actifs:

CEFUROXIMAXETIL

Disponible depuis:

Aristo Pharma GmbH

Code ATC:

J01DC02

DCI (Dénomination commune internationale):

CEFUROXIMAXETIL

Dosage:

250 mg

forme pharmaceutique:

filmovertrukne tabletter

Date de l'autorisation:

2005-01-09

Résumé des caractéristiques du produit

                25. JANUAR 2021
PRODUKTRESUMÉ
FOR
CEFUDOC, FILMOVERTRUKNE TABLETTER
0.
D.SP.NR.
21238
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Cefudoc
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
En tablet indeholder 250 mg eller 500 mg cefuroxim svarende til 300,72
mg eller 601,44
mg cefuroximaxetil.
Hjælpestoffer,
som behandleren skal være opmærksom på
:
Cefudoc 500 mg tabletter indeholder 23,61 mg natrium.
Tabletterne indeholder ricinusolie:
Cefudoc 250 mg indeholder 15,00 mg ricinusolie per dosis.
Cefudoc 500 mg indeholder 30,00 mg ricinusolie per dosis.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukne tabletter
250 mg: Hvide, runde, filmovertrukne tabletter med en kærv på den
ene side.
500 mg: Hvide, aflange, filmovertrukne tabletter.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Cefuroximaxetil er indiceret til behandling af nedenstående
infektioner hos voksne og børn
i alderen fra 3 måneder (se pkt. 4.4 og 5.1).

Akut streptokok-tonsillitis og faryngitis.

Akut bakteriel sinusitis.

Akut otitis media.
_dk_hum_33236_spc.doc_
_Side 1 af 12_

Akutte eksacerbationer af kronisk bronkitis.

Cystitis.

Pyelonefritis.

Ukomplicerede bløddelsinfektioner.

Behandling af tidlig Lyme-sygdom.
Der skal tages hensyn til officielle retningslinjer vedrørende
hensigtsmæssig anvendelse af
antibiotika.
4.2
DOSERING OG INDGIVELSESMÅDE
Dosering
Den sædvanlige behandlingstid er 7 dage (kan variere fra 5 til 10
dage).
_Tabel 1: Voksne og børn (≥ 40 kg)_
INDIKATION
DOSERING
Akut tonsillitis og faryngitis, akut bakteriel
sinusitis
250 mg 2 gange daglig
Akut otitis media
500 mg 2 gange daglig
Akutte eksacerbationer af kronisk bronkitis
500 mg 2 gange daglig
Cystitis
250 mg 2 gange daglig
Pyelonefritis
250 mg 2 gange daglig
Ukomplicerede bløddelsinfektioner
250 mg 2 gange daglig
Lyme-sygdom
500 mg 2 gange daglig i 14 dage (interval
10 til 21 dage)
_Tabel 2: Børn (< 40 kg)_
INDIKATION
DOSERING
Akut tonsillitis og faryngitis, akut bakteriel
sinusitis
10 mg/kg 2 gange daglig til højst 125 
                
                Lire le document complet
                
              

Rechercher des alertes liées à ce produit