Anagrelide "Sandoz" 0,5 mg kapsler, hårde

Danemark - danois - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Achète-le

Notice patient Notice patient (PIL)

15-01-2021

Ingrédients actifs:
Anagrelidhydrochloridmonohydrat
Disponible depuis:
Sandoz A/S
Code ATC:
L01XX35
DCI (Dénomination commune internationale):
Anagrelidhydrochloridmonohydrat
Dosage:
0,5 mg
forme pharmaceutique:
kapsler, hårde
Numéro d'autorisation:
58753
Date de l'autorisation:
2018-01-03

Lire le document complet

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Indlægsseddel: Information til brugeren

Anagrelide Sandoz 0,5 mg hårde kapsler

anagrelid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Anagrelide Sandoz

Sådan skal du tage Anagrelide Sandoz

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Anagrelide Sandoz indeholder det aktive stof, anagrelid. Anagrelide Sandoz er et lægemiddel, der

griber ind i udviklingen af blodplader. Det reducerer det antal blodplader, som knoglemarven

producerer, hvilket medfører et fald i antallet af blodplader i blodet hen imod et mere normalt niveau.

Derfor anvendes det til behandling af patienter med essentiel trombocytæmi.

Essentiel trombocytæmi er en tilstand, der optræder, når knoglemarven producerer for mange af de

blodceller, der kaldes blodplader. Et stort antal blodplader i blodet kan medføre alvorlige problemer

med blodcirkulationen og dannelse af blodpropper.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Anagrelide Sandoz

Tag ikke Anagrelide Sandoz

hvis du er allergisk over for anagrelid eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6). En

allergisk reaktion kan kendes på udslæt, kløe, hævet ansigt eller læber eller stakåndethed.

hvis du har moderate eller svære leverproblemer.

hvis du har moderate eller svære nyreproblemer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Anagrelide Sandoz:

hvis du har eller mener, at du måske har et problem med hjertet.

hvis du har medfødt forlænget QT-interval, eller du har det i familien (kan ses på EKG’et, en

registrering af hjertets elektriske aktivitet), eller du tager andre lægemidler, der fører til

unormale EKG-ændringer, eller du har lavt indhold af salte, f.eks. kalium, magnesium eller

calcium (se punkt “Brug af anden medicin sammen med Anagrelide Sandoz”).

hvis du har problemer med lever eller nyrer.

I kombination med acetylsalicylsyre (et stof, der findes i mange former for medicin og anvendes til

smertelindring og febernedsættelse samt til at forhindre blodet i at størkne. Det kaldes også Aspirin) er

der en forøget risiko for større blødninger (se pkt. “Brug af anden medicin sammen med Anagrelide

Sandoz”).

Børn og unge

Der er begrænsede oplysninger om anvendelse af Anagrelide Sandoz hos børn og unge. Anagrelide

Sandoz skal derfor anvendes med forsigtighed.

Brug af anden medicin sammen med Anagrelide Sandoz

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Fortæl det til din læge hvis du tager en eller flere slags anden medicin:

Medicin, der kan ændre din hjerterytme, f.eks. sotalol, amiodaron.

Fluvoxamin, som anvendes til behandling af depression.

Visse former for antibiotika, såsom enoxacin, som anvendes til behandling af infektioner.

Theophyllin, som anvendes til behandling af svær astma og vejrtrækningsproblemer.

Medicin til behandling af hjertesygdomme, f.eks. milrinon, enoximon, amrinon, olprinon og

cilostazol.

Acetylsalicylsyre (et stof, der findes i mange former for medicin og anvendes til smertelindring

og febernedsættelse samt til at forhindre blodet i at størkne. Det kaldes også Aspirin).

Anden medicin til behandling af tilstande, der påvirker blodpladerne i dit blod, f.eks.

clopidogrel.

Omeprazol, som anvendes til at reducere mængden af syre, der dannes i maven.

Svangerskabsforebyggende tabletter. Hvis du oplever svær diarré, mens du tager dette

lægemiddel, kan det nedsætte virkningen af svangerskabsforebyggende tabletter, og det

anbefales at benytte en ekstra præventionsmetode (f.eks. kondom). Se anvisninger i

indlægssedlen for den svangerskabsforebyggende tablet, som du tager.

Anagrelide Sandoz eller disse lægemidler virker måske ikke korrekt, hvis de tages samtidigt.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Fortæl din læge det, hvis du er gravid eller planlægger at blive gravid. Anagrelide Sandoz må ikke

tages af gravide. Kvinder, der kan blive gravide, skal sikre, at de anvender effektiv prævention,

medens de tager Anagrelide Sandoz. Tal med din læge, hvis du har brug for råd vedrørende

prævention.

Fortæl din læge, om du ammer, eller om du planlægger at amme. Anagrelide Sandoz må ikke tages,

medens man ammer. Du skal stoppe med at amme, hvis du tager Anagrelide Sandoz.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nogle patienter i behandling med Anagrelide Sandoz, har rapporteret om svimmelhed. Kør ikke bil og

betjen ikke maskiner, hvis du føler dig svimmel.

Anagrelide Sandoz indeholder lactose

Lactose er et indholdsstof i dette lægemiddel. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen

har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage

Anagrelide Sandoz

Tag altid Anagrelide Sandoz nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Det er forskelligt, hvilken mængde Anagrelide Sandoz forskellige mennesker kan indtage, og dette

afhænger af din tilstand. Din læge vil ordinere den bedste dosis til dig.

Den sædvanlige startdosis af Anagrelide Sandoz er 1 mg. Du tager denne dosis som en kapsel med 0,5

mg to gange dagligt i mindst én uge. Derefter kan din læge enten øge eller reducere antallet af kapsler,

du skal tage, for at finde den dosis, der bedst passer dig, og som behandler din tilstand mest effektivt.

Du skal sluge kapslerne hele med et glas vand. Du må ikke knuse kapslerne eller fortynde indholdet

med væske. Du kan tage kapslerne med mad, efter et måltid eller på tom mave. Det er bedst at tage

kapslerne på samme tidspunkt hver dag.

Tag ikke

flere kapsler, end din læge har anbefalet.

Din læge vil bede dig få taget blodprøver med jævne mellemrum for at kontrollere, at medicinen

virker effektivt, og at din lever og dine nyrer fungerer, som de skal.

Hvis du har taget for meget Anagrelide Sandoz

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Anagrelide Sandoz end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Vis dem Anagrelide

Sandoz emballagen.

Hvis du har glemt at tage Anagrelide Sandoz

Tag kapslerne, så snart du kommer i tanker om det. Tag næste dosis på det sædvanlige tidspunkt. Du

må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Hvis du

er bekymret herfor, skal du kontakte din læge.

Alvorlige bivirkninger:

Ikke almindelig: Hjertesvigt (symptomer omfatter stakåndethed, brystsmerter, hævede ben på grund af

væskeophobning), alvorlige problemer med hjerteslagets frekvens eller rytme (ventrikulær takykardi,

supraventrikulær takykardi eller atrieflimmer), betændelse i bugspytkirtlen, hvilket forårsager svære

mave- og rygsmerter (pankreatitis), opkastning af blod eller blodig eller sort afføring, svært nedsat

antal blodlegemer, hvilket kan forårsage svaghed, blå mærker, blødning eller infektioner

(pancytopeni), forhøjet blodtryk i lungerne (symtomerne er stakåndethed, hævede ben eller ankler, let

blåfarvning af læber og hud).

Sjælden: Nyresvigt (du udskiller kun lidt eller ingen urin), hjerteanfald.

Kontakt straks din læge, hvis du bemærker nogle af disse bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger: kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer

Hovedpine.

Almindelige bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer

Svimmelhed, træthed, hurtigt hjerteslag, uregelmæssige eller kraftige hjerteslag (hjertebanken),

kvalme, diarré, mavesmerter, luft i maven, opkastning, nedsat antal røde blodceller (anæmi), væske i

kroppen eller udslæt.

Ikke almindelige bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer

En følelse af svaghed eller utilpashed, forhøjet blodtryk, uregelmæssigt hjerteslag, besvimelse,

kuldegysninger eller feber, fordøjelsesbesvær, manglende appetit, forstoppelse, blå mærker, blødning,

hævelse (ødem), vægttab, muskelsmerter, smerter i led, rygsmerter, nedsat eller manglende følesans,

såsom følelsesløshed, især i huden, unormal følesans eller stikkende og prikkende fornemmelser,

søvnløshed, depression, forvirring, nervøsitet, tør mund, hukommelsestab, stakåndethed, næseblod,

alvorlig lungeinfektion med feber, åndenød, hoste, slim, hårtab, hudkløe eller misfarvning af huden,

impotens, brystsmerter, nedsat antal blodplader, hvilket øger risikoen for blødning eller blå mærker

(trombocytopeni), væskeophobning rundt om lungerne eller forhøjede leverenzymer. Din læge vil

muligvis tage en blodprøve, som eventuelt kan vise forhøjede leverenzymer.

Sjældne bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer

Blødende gummer, vægtforøgelse, svære brystsmerter (angina pectoris), sygdom i hjertemusklen (tegn

omfatter træthed, brystsmerter og hjertebanken), forstørret hjerte, væskeophobning rundt om hjertet,

koordinationstab, talevanskeligheder, tør hud, migræne, synsforstyrrelser eller dobbeltsyn, ringen for

ørerne, svimmelhed når du står op (især når du rejser dig fra siddende eller liggende stilling), øget

vandladningstrang om natten, smerte, ’influenzalignende’ symptomer, søvnighed, udvidelse af

blodkarrene, tyktarmsbetændelse (tegn omfatter: diarré, normalt med blod og slim, mavesmerter,

feber), betændelseslignende reaktion (inflammation) i maven (tegn omfatter smerter, kvalme,

opkastning), områder med unormal tæthed af lungevæv, forhøjet kreatinin i blodprøver, hvilket kan

være tegn på nyreproblemer.

Følgende bivirkninger er blevet indberettet, men det vides ikke præcist, hvor ofte de forekommer:

Uregelmæssig hjerterytme, der kan være livstruende (torsades de pointes)

Leverbetændelse, symptomer omfatter kvalme, opkastning, kløe, gulfarvning af hud og øjne,

misfarvning af afføring eller urin (hepatitis)

Betændelseslignende reaktion (inflammation) i lungerne (tegn omfatter feber, hoste,

vejrtrækningsbesvær, hvæsen; som forårsager dannelse af arvæv i lungerne) (allergisk alveolitis,

herunder interstitiel lungesygdom, pneumonitis)

Inflammation i nyrerne (tubulointerstitiel nefritis).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted:

www.meldenbivirkning.dk

E-mail:

dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og etiket efter udløbsdato eller

”EXP”. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C. Opbevares i original emballage for at beskytte mod

fugt.

Efter første åbning: anvendes inden 100 dage. Efter åbning skal beholderen opbevares tørt og tæt

lukket.

Hvis din læge standser din medicinering, må du ikke beholde eventuelle resterende kapsler, med

mindre din læge beder dig om det. Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af

hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Anagrelide Sandoz indeholder

Aktivt stof: anagrelid. Hver kapsel indeholder 0,5 mg anagrelid (som anagrelidhydrochlorid).

Øvrige indholdsstoffer:

Kapselindhold: povidon K30 (E1201), crospovidon type A (E1202); lactose, vandfri;

lactosemonohydrat; mikrokrystallinsk cellulose (E460) og magnesiumstearat.

Kapselskal: gelatine (E441) og titandioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser

Anagrelide Sandoz leveres som uigennemsigtige, hvide, hårde gelatine kapsler størrelse º4,

indeholdende hvidt til hvidligt fint pulver.

Kapslerne leveres i beholder med 100 hårde kapsler.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark

Fremstiller:

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben,Tyskland

Denne indlægsseddel blev senest ændret 03-01-2018

Referencelægemidlet indeholdende anagrelide er godkendt under "særlige omstændigheder". Det

betyder, at det ikke har været muligt at opnå fuldstændig dokumentation for lægemidlet, fordi det

anvendes til en sjælden sygdom.

Det Europæiske Lægemiddelagentur vil hvert år vurdere nye oplysninger om lægemidlet, og denne

indlægsseddel vil om nødvendigt blive ajourført.

Lire le document complet

31. august 2021

PRODUKTRESUMÉ

Anagrelide "Sandoz", hårde kapsler

D.SP.NR.

30561

LÆGEMIDLETS NAVN

Anagrelide "Sandoz"

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver kapsel indeholder 0,5 mg anagrelid (som hydrochlorid monohydrat).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver kapsel indeholder 84,6 mg lactose (som monohydrat og vandfri).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

LÆGEMIDDELFORM

Hårde kapsler

Hvid, hård, gelatinekapsel størrelse nº4 (14,4 mm), indeholdende hvidt til hvidligt, fint

pulver.

KLINISKE OPLYSNINGER

Terapeutiske indikationer

Anagrelide "Sandoz" er indiceret til reduktion af forhøjet blodpladetal hos risikopatienter

med essentiel trombocytæmi (ET), der ikke tåler deres nuværende behandling, eller hvis

forhøjede blodpladetal ikke reduceres til et acceptabelt niveau med den aktuelle

behandling.

En patient i risikogruppe

En patient i risikogruppe for essentiel trombocytæmi defineres ved hjælp af én eller flere af

følgende egenskaber:

> 60 år gammel eller

et blodpladetal på > 1000 x 10

/l eller

tidligere forekomst af trombo-hæmoragiske hændelser.

Dosering og indgivelsesmåde

Behandling med Anagrelide "Sandoz" kapsler skal startes af en kliniker med erfaringer i

styring af essentiel trombocytæmi.

Anagrelide Sandoz, hårde kapsler 0,5 mg

Side 1 af 13

Dosering

Den anbefalede startdosis for anagrelid er 1 mg/dag, der skal indgives oralt fordelt på to

doser (0,5 mg/dosis).

Startdosis skal opretholdes i mindst en uge. Efter en uge kan dosis titreres på individuel

basis, så man opnår den laveste, effektive dosis, der er nødvendig for at reducere og/eller

opretholde et blodpladetal på under 600 x 10

/l og ideelt på et niveau mellem 150 x 10

og 400 x 10

/l. Dosisforhøjelsen må ikke overstige 0,5 mg/dag i en given uge, og den

anbefalede, maksimale enkeltdosis bør ikke overstige 2,5 mg (se pkt. 4.9). Under den

kliniske udvikling er der anvendt doser på 10 mg/dag.

Virkningen af behandling med anagrelid skal overvåges regelmæssigt (se pkt. 4.4). Hvis

startdosis er > 1 mg/dag, skal der udføres blodpladetælling hver anden dag i den første

uges behandling og mindst ugentlig derefter, til en stabil vedligeholdelsesdosis er nået.

Typisk ses et fald i blodpladetallet inden for 14 til 21 dage efter behandlingsstart, og for de

fleste patienter observeres og opretholdes et tilstrækkeligt terapeutisk respons ved en dosis

på 1 til 3 mg/dag (for yderligere oplysninger om de kliniske virkninger henvises til pkt.

5.1).

Ældre

De observerede farmakokinetiske forskelle mellem ældre og yngre patienter med ET (se

pkt. 5.2) giver ikke grund til at anvende et forskelligt start-regimen eller forskellige

dosistitreringstrin for at opnå et behandlingsregimen med anagrelid, der er optimalt for den

enkelte patient.

Under den kliniske udvikling var ca. 50 % af de patienter, der blev behandlet med

anagrelid, over 60 år, og der var ikke behov for nogen aldersspecifikke ændringer i dosis

for disse patienter. Patienter i denne aldersgruppe havde imidlertid som forventet dobbelt

så mange tilfælde af alvorlige negative begivenheder (hovedsagelig vedrørende hjertet).

Nedsat nyrefunktion

Der er begrænsede farmakokinetiske data for denne patientpopulation. De potentielle risici

og fordele ved behandling med anagrelid til en patient med nedsat nyrefunktion skal

vurderes, før behandlingen påbegyndes (se pkt. 4.3).

Nedsat leverfunktion

Der er begrænsede farmakokinetiske data for denne patientpopulation. Hepatisk

metabolisme udgør imidlertid den vigtigste metode til clearance af anagrelid, og

leverfunktionen kan derfor forventes at have indflydelse på denne proces. Det anbefales

derfor, at patienter med moderat eller svært nedsat leverfunktion ikke behandles med

anagrelid. De potentielle risici og fordele ved behandling med anagrelid til en patient med

let nedsat leverfunktion skal vurderes, før behandling påbegyndes (se pkt. 4.3 og 4.4).

Pædiatrisk population

Anagrelids sikkerhed og virkning er ikke klarlagt. Erfaringen med behandling af børn og

unge er meget begrænset: anagrelid bør anvendes med forsigtighed i denne patientgruppe.

Da der ikke foreligger specifikke pædiatriske retningslinjer, anses de diagnostiske kriterier

fra WHO for diagnosticering af ET hos voksne for at have relevans for den pædiatriske

population. Diagnostiske retningslinjer for essentiel trombocytæmi bør følges nøje, og ved

usikkerhed bør diagnosen revurderes regelmæssigt med bestræbelser på at differentiere

Anagrelide Sandoz, hårde kapsler 0,5 mg

Side 2 af 13

mellem hereditær og sekundær trombocytose, hvilket kan omfatte genetisk analyse og

knoglemarvsbiopsi.

Typisk cytoreduktiv behandling skal overvejes hos pædiatriske patienter med høj risiko.

Behandling med anagrelid bør kun påbegyndes, når patienten viser tegn på

sygdomsprogression eller lider af trombose. Hvis behandlingen påbegyndes, skal fordele

og risici ved behandlingen med anagrelid overvåges regelmæssigt og behovet for videre

behandling evalueres regelmæssigt.

Mål for trombocyttal fastsættes individuelt for den enkelte patient af den behandlende

læge.

Seponering af behandlingen bør overvejes hos pædiatriske patienter, der ikke har opnået et

tilfredsstillende behandlingsrespons efter ca. 3 måneder.

De foreliggende data er beskrevet i pkt. 4.4, 4.8, 5.1 og 5.2, men der kan ikke gives nogen

anbefalinger vedrørende dosering.

Administration

Til oral anvendelse. Kapslerne skal sluges hele. Indholdet må ikke knuses eller fortyndes i

en væske.

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for anagrelid eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i

punkt 6.1.

Patienter med moderat eller svær leverinsufficiens.

Patienter med moderat eller svær nyreinsufficiens (kreatinin clearance < 50 ml/min).

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Nedsat leverfunktion

De potentielle risici og fordele ved behandling med anagrelid for en patient med let nedsat

leverfunktion skal vurderes, før behandling påbegyndes. Behandlingen anbefales ikke til

patienter med forhøjede aminotransferaser (> 5 gange den øverste grænse for

normalområdet) (se pkt. 4.2 og 4.3).

Nedsat nyrefunktion

De potentielle risici og fordele ved behandling med anagrelid for en patient med nedsat

nyrefunktion skal vurderes, før behandling påbegyndes (se pkt. 4.2 og 4.3).

Monitorering

Behandling kræver nøje klinisk overvågning af patienten, hvilket vil omfatte komplet

blodtælling (hæmoglobin og hvide blodceller og blodpladetal), vurdering af leverfunktion

(ALT og AST), test af nyrefunktion (serum-kreatinin og urea) samt elektrolytter (kalium,

magnesium og calcium).

Blodplader

Antallet af blodplader stiger inden for 4 dage efter, at behandling med anagrelid er afbrudt

og vil vende tilbage til niveauet før behandling inden for 10 til 14 dage. Antallet vil

muligvis stige til værdier over baseline, hvorfor blodplader bør overvåges hyppigt.

Anagrelide Sandoz, hårde kapsler 0,5 mg

Side 3 af 13

Hjerte

Der er indberettet alvorlige kardiovaskulære bivirkninger, herunder tilfælde af torsade de

pointes, ventrikulær takykardi, kardiomyopati, kardiomegali og kongestiv hjertesvigt (se

pkt. 4.8).

Der skal udvises forsigtighed, når anagrelid bruges hos patienter med kendte risikofaktorer

for forlængelse af QT-intervallet, såsom medfødt langt QT-syndrom, anamnese med

erhvervet QTc-forlængelse, lægemidler, der kan forlænge QTc-intervallet, samt

hypokaliæmi.

Der skal også udvises forsigtighed hos populationer, der kan have en højere maksimal

plasmakoncentration (C

) af anagrelid eller den aktive metabolit, 3-hydroxy-anagrelid,

f.eks. nedsat leverfunktion eller anvendelse sammen med CYP1A2-hæmmere (se pkt. 4.5).

Omhyggelig monitorering for en virkning på QTc-intervallet er tilrådelig.

Det anbefales at udføre en kardiovaskulær undersøgelse, herunder baseline-EKG og

baselineekkokardiografi, hos alle patienter, før behandlingen med anagrelid påbegyndes.

Alle patienterne bør monitoreres regelmæssigt under behandlingen (f.eks. EKG eller

ekkokardiografi) for tegn på kardiovaskulære virkninger, der kan kræve yderligere

kardiovaskulær undersøgelse. Hypokaliæmi eller hypomagnesæmi skal korrigeres før

administration af anagrelid og bør monitoreres periodisk under behandlingen.

Anagrelid hæmmer cyklisk AMP-fosfodiesterase III, og på grund af dets positive inotope

og kronotrope virkninger skal anagrelid anvendes med forsigtighed hos patienter med

kendt eller mistænkt hjertesygdom uanset alder. Alvorlige kardiovaskulære bivirkninger er

også forekommet hos patienter uden mistænkt hjertesygdom, og hvor de kardiovaskulære

undersøgelser før behandlingen var normale.

Anagrelid bør kun anvendes, hvis de mulige fordele ved behandlingen opvejer de mulige

risici.

Pulmonal hypertension

Der er blevet rapporteret tilfælde af pulmonal hypertension hos patienter behandlet med

anagrelid. Patienter bør evalueres for tegn og symptomer på underliggende kardiopulmonal

sygdom, før behandlingen med anagrelid påbegyndes og under behandlingen.

Pædiatrisk population

Der er meget begrænsede data til rådighed vedrørende brug af anagrelid til pædiatriske

patienter, og anagrelid skal anvendes med forsigtighed til denne patientgruppe (se pkt. 4.2,

4.8, 5.1 og 5.2).

Som hos den voksne population bør der udføres en komplet blodtælling, og hjerte-, lever-

og nyrefunktionen bør vurderes før behandlingen og regelmæssigt under behandlingen.

Sygdommen kan progrediere til myelofibrose eller AML. Selvom hyppigheden for en

sådan progression ikke er kendt, har børn et længere sygdomsforløb og kan derfor have en

øget risiko for malign transformation i forhold til voksne. Børn bør overvåges

regelmæssigt for sygdomsprogression i henhold til klinisk standardpraksis såsom

lægeundersøgelse, vurdering af relevante sygdomsmarkører og knoglemarvsbiopsi.

Anagrelide Sandoz, hårde kapsler 0,5 mg

Side 4 af 13

Alle anomalier bør evalueres prompte, og der skal tages passende foranstaltninger, hvilket

også kan omfatte dosisreduktion, -afbrydelse eller -seponering.

Klinisk relevante interaktioner

Anagrelid hæmmer cyklisk AMP fosfodiesterase III (PDE III). Samtidig brug af anagrelid

og andre PDE III-hæmmere som milrinon, amrinon, enoximon, olprinon og cilostazol

anbefales ikke.

Brug af anagrelid sammen med acetylsalicylsyre er blevet forbundet med større

blødningshændelser (se pkt. 4.5).

Anagrelide "Sandoz" indeholder lactose. Bør ikke anvendes til patienter med hereditær

galactoseintolerans, total lactasemangel eller glucose/galactosemalabsorption.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er kun gennemført begrænsede farmakokinetiske og/eller farmakodynamiske

undersøgelser af eventuelle interaktioner mellem anagrelid og andre lægemidler.

Andre aktive stoffers virkning på anagrelid

In vivo interaktionsundersøgelser hos mennesker har påvist, at digoxin og warfarin ikke

påvirker anagrelids farmakokinetiske egenskaber.

CYP1A2-hæmmere

Anagrelid metaboliseres primært af CYP1A2. Det vides, at CYP1A2 hæmmes af flere

lægemidler, herunder fluvoxamin og enoxacin, og sådanne lægemidler kunne teoretisk

påvirke anagrelid clearance negativt.

CYP1A2-induktorer

CYP1A2-induktorer (såsom omeprazol) kan reducere eksponeringen for anagrelid og

øge den primære aktive metabolit. Konsekvenserne for sikkerheds- og virkningsprofilen

for anagrelid er ikke klarlagt. Derfor anbefales en klinisk og biologisk overvågning hos

patienter, der samtidig tager CYP1A2-induktorer. Hvis det er nødvendigt, kan der

foretages dosisjustering af anagrelid.

Anagrelids virkning på andre aktive stoffer

Anagrelid udviser begrænset hæmmende aktivitet over for CYP1A2, hvilket kan udgøre

en teoretisk mulighed for interaktion med andre samtidigt indgivne lægemidler, der har

samme clearance mekanisme, f.eks. theophyllin.

Anagrelid hæmmer PDE III. Virkningen af lægemidler med tilsvarende egenskaber,

f.eks. inotroperne milrinon, enoximon, amrinon, olprinon og cilostazol, kan blive

forstærket af anagrelid.

In vivo humane undersøgelser af interaktion har påvist, at anagrelid ikke påvirker

digoxins eller warfarins farmakokinetiske egenskaber.

Ved de doser, der anbefales til brug ved behandling af essentiel trombocytæmi, kan

anagrelid forstærke virkningen af andre lægemidler, der hæmmer eller

modificerertrombocytfunktionen, f.eks. acetylsalicylsyre.

Et klinisk interaktionsstudie med raske studiedeltagere viste, at samtidig indgift af en

gentagen dosis anagrelid 1 mg én gang daglig og acetylsalicylsyre 75 mg én gang daglig

kan øge den trombocytfunktionshæmmende virkning af hvert aktive stof sammenlignet

med indgift af acetylsalicylsyre alene. Hos nogle patienter med ET, der samtidigt blev

behandlet med acetylsalicylsyre og anagrelid, forekom der større blødninger. De

potentielle risici ved samtidig brug af anagrelid og acetylsalicylsyre skal derfor

Anagrelide Sandoz, hårde kapsler 0,5 mg

Side 5 af 13

vurderes, før behandlingen påbegyndes, særligt hos patienter med høj risiko for

blødning.

Anagrelid kan medføre intestinal forstyrrelse hos nogle patienter og skade

absorberingen af hormonal, oral antikonception.

Interaktion med fødevarer

Føde forsinker absorberingen af anagrelid, men ændrer ikke signifikant den systemiske

eksponering.

Virkningen af fødeindtagelse på biotilgængeligheden anses ikke for klinisk relevant for

brugen af anagrelid.

Pædiatrisk population

Interaktionsstudier er kun udført hos voksne.

Graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder

Kvinder i den fertile alder bør anvende passende prævention under behandling med

anagrelid.

Graviditet

Der er ikke tilstrækkelige data om brug af anagrelid hos gravide kvinder. Dyrestudier har

påvist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Den potentielle risiko for mennesker er ukendt.

Derfor bør Anagrelide "Sandoz" ikke anvendes under graviditet.

Hvis anagrelid anvendes under graviditet eller hvis patienten bliver gravid under brug af

lægemidlet, skal hun underrettes om den potentielle risiko for fosteret.

Amning

Det er ukendt, om anagrelid/metabolitter udskilles i human mælk. De tilgængelige data fra

dyre studier viser, at anagrelid/metabolitter udskilles i mælk. En risiko for

nyfødte/spædbørn kan ikke udelukkes.

Amning bør ophøre under behandling med anagrelid.

Fertilitet

Der foreligger ingen data om virkningen af anagrelid på fertiliteten hos mennesker. Hos

hanrotter havde anagrelid ingen indvirkning på fertilitet eller reproduktionsevne. Hos

hunrotter forstyrrede anagrelid implantation ved doser over det terapeutiske interval (se

pkt. 5.3).

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Under den kliniske udvikling blev svimmelhed ofte indberettet. Patienterne rådes til ikke at

køre bil eller betjene maskiner, medens de tager anagrelid, hvis de oplever svimmelhed.

Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofilen

Sikkerheden for anagrelid er undersøgt i 4 kliniske open-label-studier. I 3 af

undersøgelserne blev 942 patienter, der modtog anagrelid i en gennemsnitlig dosis på ca. 2

Anagrelide Sandoz, hårde kapsler 0,5 mg

Side 6 af 13

mg/dag, vurderet for sikkerhed. I disse undersøgelser modtog 22 patienter anagrelid i indtil

4 år.

I den senere undersøgelse blev 3660 patienter, der modtog anagrelid i en gennemsnitlig

dosis på ca. 2 mg/dag, vurderet for sikkerhed. I denne undersøgelse modtog 34 patienter

anagrelid i indtil 5 år.

De hyppigst indberettede bivirkninger forbundet med anagrelid var hovedpine, der optrådte

hos ca. 14 %, palpitationer hos ca. 9 %, væskeophobning og kvalme forekom begge hos ca.

6 %, og diare forekom hos 5 %. Disse bivirkninger er forventelige ud fra anagrelids

farmakologiske virkning (hæmning af PDE III). Gradvis dosistitrering kan måske være

med til at formindske disse bivirkninger (se pkt. 4.2).

Tabel over bivirkninger

Bivirkninger fra kliniske studier, sikkerhedsstudier efter markedsføringstilladelse og

spontane rapporter fremlægges i nedenstående tabel. Inden for de enkelte

systemorganklasserne: Meget almindelig (≥1/10); Almindelig (≥1/100 til <1/10); Ikke

almindelig (≥1/1.000 til <1/100); Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000); Meget sjælden

(<1/10.000); Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Inden for hver

hyppighedsgruppering er bivirkningerne anført efter alvorlighedsgrad. De alvorligste

bivirkninger er anført først.

MedDRA

systemorgan-

klasse

Bivirkningshyppighed

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Ikke kendt

Blod og

lymfesystem

Anæmi

Pancytopeni

Trombocytopeni

Ekkymose

Blødning

Metabolisme og

ernæring

Væske-

retention

Ødemer

Vægttab

Vægtøgning

Nervesystemet

Hovedpine

Svimmelhed

Depression

Amnesi

Forvirring

Søvnløshed

Paræstesi

Hypæstesi

Nervøsitet

Tør mund

Migræne

Dysartri

Døsighed

Unormal

koordination

Øjne

Dobbeltsyn

Unormalt syn

Øre og labyrint

Tinnitus

Hjerte

Takykardi

Palpitationer

Ventrikulær

takykardi

Kongestiv

hjertesvigt

Atrieflimmer

Supraventikulær

takykardi

Arytmi

Hypertension

Synkope

Myokardial

infarkt

Kardiomyopati

Kardiomegali

Perikardie-

effusion

Angina pectoris

Postural

hypotension

Vasodilatation

Prinzmetal

angina

Torsade de

pointes

Anagrelide Sandoz, hårde kapsler 0,5 mg

Side 7 af 13

Luftveje, thorax

og mediastinum

Pneumoni

Pleuraeffusion

Dyspnø

Epistaxis

Pulmonal

hypertension

Lungeinfiltrat

Interstitiel

lungesygdom,

herunder

pneumonitis

og allergisk

alveolitis

Mave-tarm-

kanalen

Diare

Opkastning

Mavesmerter

Kvalme

Flatulens

Gastrointestinal

blødning

Pankreatitis

Anoreksi

Dyspepsi

Obstipation

Gastrointestinale

gener

Colitis

Gastritis

Gingival-

blødning

Lever og

galdeveje

Forhøjede

leverenzymer

Hepatitis

Hud og subkutane

væv

Udslæt

Alopeci

Pruritus

Misfarvning af

huden

Tør hud

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Artralgi

Myalgi

Rygsmerter

Nyrer og urinveje

Impotens

Nyresvigt

Nykturi

Tubulointersti-

tiel nefritis

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrations-

stedet

Træthed

Brystsmerter

Feber

Kuldegysninger

Utilpashed

Svaghed

Influenza-

lignende

symptomer

Smerte

Astæni

Undersøgelser

Forhøjet

kreatinin

i blodet

Pædiatrisk population

48 patienter i alderen 6-17 år (19 børn og 29 unge) har fået anagrelid i op til 6,5 år, enten i

kliniske studier eller som led i et registerstudie (se pkt. 5.1).

De fleste observerede bivirkninger var som anført i produktresuméet. Der er imidlertid

begrænsede sikkerhedsdata, og de tillader ikke, at der udføres en meningsfyldt

sammenligning mellem voksne og pædiatriske patienter (se pkt. 4.4).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner

anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Overdosering

Efter markedsføringen er der modtaget rapporter om tilsigtet overdosering af anagrelid. De

Anagrelide Sandoz, hårde kapsler 0,5 mg

Side 8 af 13

rapporterede symptomer omfatter sinus takykardi og opkastning. Symptomerne forsvandt

med konservativ behandling.

Anagrelid givet ved højere doser end de anbefalede har fremkaldt blodtryksfald med

lejlighedsvise tilfælde af hypotension. En enkelt 5 mg dosis anagrelid kan medføre

blodtryksfald, normalt ledsaget af svimmelhed.

Der er ikke identificeret en specifik modgift mod anagrelid. I tilfælde af overdosering er

nøje klinisk overvågning af patienten påkrævet; dette omfatter også overvågning af

blodpladetallet for trombycytopeni. Dosis bør nedsættes eller afbrydes efter behov, til

blodpladetallet er tilbage i det normale interval.

4.10

Udlevering

BEGR (kun til sygehuse)

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: L 01 XX 35. Andre antineoplastiske stoffer.

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Den specifikke måde, hvorpå anagrelid reducerer antallet af blodplader, er ukendt. I

cellekulturundersøgelser undertrykte anagrelid ekspressionen af transkriptionsfaktorer,

herunder GATA-1 og FOG-1, der er nødvendige for megakaryocytopoiese, hvilket i sidste

instans fører til reduceret blodpladeproduktion.

In vitro undersøgelser af human megakaryocytopoiese har fastslået, at anagrelids

hæmmende virkning på dannelsen af blodplader hos mennesker fremkaldes via forsinkelse

af modningen af megakaryocytter, og ved at reducere deres størrelse og ploidi. Tegn på

tilsvarende in vivo virkning er observeret i knoglemarvsbiopsier fra behandlede patienter.

Anagrelid hæmmer cyklisk AMP fosfodiesterase III.

Klinisk virkning og sikkerhed

Anagrelids sikkerhed og virkning som et middel til reduktion af blodpladerne er vurderet i

fire openlabel, ikke-kontrollerede kliniske undersøgelser (undersøgelsesnummer 700-012,

700-014, 700-999 og 13970-301), der omfattede mere end 4000 patienter med

myeloproliferative sygdomme (MPD). Hos patienter med essentiel trombocytæmi blev

komplet respons defineret som et fald i blodpladetallet til ≤ 600 x10

/l eller en ≥ 50 %

reduktion i forhold til baseline og opretholdelse af reduktionen i mindst 4 uger. I

undersøgelserne 700-012, 700-014, 700-999 og undersøgelse 13970-301 varierede tiden til

komplet respons fra 4 til 12 uger. Kliniske fordele mht. trombohæmoragiske hændelser er

ikke påvist overbevisende.

Virkninger på hjerterytmen og QTc-intervallet

Anagrelide Sandoz, hårde kapsler 0,5 mg

Side 9 af 13

Virkningen af to dosisniveauer af anagrelid (0,5 mg og 2,5 mg enkeltdoser) på

hjerterytmen og QTc-intervallet blev evalueret i et dobbeltblindet, randomiseret, placebo-

og aktivt kontrolleret overkrydsningsstudie hos raske, voksne mænd og kvinder.

Der blev observeret en dosisrelateret forøget hjerterytme i løbet af de første 12 timer med

den maksimale forøgelse omkring tidspunktet for maksimale koncentrationer. Den

maksimale ændring i gennemsnitlig hjerterytme opstod 2 timer efter administration og var

+7,8 slag pr. minut (beats per minute, bpm) for 0,5 mg og +29,1 bpm for 2,5 mg.

Der blev observeret en forbigående forøget gennemsnitlig QTc for begge doser i løbet af

perioderne med øget hjerterytme, og den maksimale ændring i gennemsnitlig QTcF

(Fridericia-korrektion) var +5,0 msek., der opstod efter 2 timer for 0,5 mg, +10,0 msek.,

der opstod efter 1 time for 2,5 mg.

Pædiatrisk population

I et åbent klinisk studie med 8 børn og 10 unge (herunder patienter, der var naive med

hensyn til behandling med anagrelid, eller som havde fået anagrelid i op til 5 år inden

studiet), faldt det mediane trombocyttal til kontrollerede niveauer efter 12 ugers

behandling. Den gennemsnitlige daglige dosis havde en tendens til at være højere hos

unge.

I et pædiatrisk registerstudie blev det mediane trombocyttal nedsat i forhold til

diagnosticeringstidspunktet og opretholdt i op til 18 måneder hos 14 pædiatriske ET-

patienter (4 børn, 10 unge) i behandling med anagrelid. I tidligere åbne studier blev fald i

mediane trombocyttal observeret hos 7 børn og 9 unge, der blev behandlet i en periode fra

3 måneder til 6,5 år.

Den gennemsnitlige totale daglige anagreliddosis i alle studierne med pædiatriske ET-

patienter varierede meget, men samlet tyder data på, at unge kan følge start- og

vedligeholdelsesdoser, der ligner dem for voksne, og at en lavere startdosis på 0,5 mg/dag

vil være mest hensigtsmæssig for børn over 6 år (se pkt. 4.2, 4.4, 4.8, 5.2). Hos alle

pædiatriske patienter er forsigtig titrering til en patientspecifik daglig dosis nødvendig.

Reference lægemidlet, som indeholder anagrelid, er godkendt under ”særlige forhold”. Det

betyder, at det ikke har været muligt at opnå fuldstændig dokumentation for lægemidlet,

fordi det drejer sig om en sjælden sygdom.

Det Europæiske Lægemiddelagentur vil hvert år vurdere nye oplysninger om lægemidlet,

og produktresuméet vil om nødvendigt blive ajourført.

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Efter oral indgivelse af anagrelid til mennesker absorberes mindst 70 % fra

mavetarmkanalen. Hos fastende patienter opstod højeste plasmaniveauer ca. 1 time efter

administration. Farmakokinetiske data fra raske personer klarlagde, at mad nedsætter C

for anagrelid med 14 %, men øger AUC med 20 %. Mad reducerede også C

for den

aktive metabolit, 3-hydroxyanagrelid, med 29 %, selvom det ikke havde nogen virkning på

AUC.

Biotransformation

Anagrelide Sandoz, hårde kapsler 0,5 mg

Side 10 af 13

Produits similaires

Rechercher des alertes liées à ce produit

Afficher l'historique des documents

Partagez cette information