Zykadia

Maa: Euroopan unioni

Kieli: suomi

Lähde: EMA (European Medicines Agency)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)
07-12-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)
07-12-2023

Aktiivinen ainesosa:

ceritinib

Saatavilla:

Novartis Europharm Limited

ATC-koodi:

L01XE

INN (Kansainvälinen yleisnimi):

ceritinib

Terapeuttinen ryhmä:

Antineoplastiset aineet

Terapeuttinen alue:

Karsinooma, ei-pienisoluinen keuhko

Käyttöaiheet:

Zykadia on tarkoitettu aikuispotilailla, joilla on anaplastinen lymfooman kinaasi (ALK) -positiivinen edistyksellinen, ei-pienisoluinen keuhkosyöpä (NSCLC), jota on aiemmin hoidettu crizotinibillä.

Tuoteyhteenveto:

Revision: 18

Valtuutuksen tilan:

valtuutettu

Valtuutus päivämäärä:

2015-05-06

Pakkausseloste

                73
B. PAKKAUSSELOSTE
74
PAKKAUSSELOSTE: TIETOA POTILAALLE
ZYKADIA 150 MG KOVA KAPSELI
seritinibi
LUE TÄMÄ PAKKAUSSELOSTE HUOLELLISESTI ENNEN KUIN ALOITAT TÄMÄN
LÄÄKKEEN OTTAMISEN, SILLÄ SE
SISÄLTÄÄ SINULLE TÄRKEITÄ TIETOJA.
-
Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
-
Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai
apteekkihenkilökunnan puoleen.
-
Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa
muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa
haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin
sinulla.
-
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai
apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee
myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu
tässä pakkausselosteessa. Ks.
kohta 4.
TÄSSÄ PAKKAUSSELOSTEESSA KERROTAAN:
1.
Mitä Zykadia on ja mihin sitä käytetään
2.
Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Zykadia-valmistetta
3.
Miten Zykadia-valmistetta otetaan
4.
Mahdolliset haittavaikutukset
5.
Zykadia-valmisteen säilyttäminen
6.
Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa
1.
MITÄ ZYKADIA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN
MITÄ ZYKADIA ON
Zykadia on syöpälääke, jonka vaikuttava aine on seritinibi. Sitä
käytetään tietyn keuhkosyövän, ns. ei-
pienisoluisen keuhkosyövän (NSCLC), edenneiden vaiheiden hoitoon
aikuispotilailla. Zykadiaa
annetaan vain potilaille, joiden tauti johtuu ALK:ksi (anaplastinen
lymfoomakinaasi) kutsutun geenin
virheestä.
MITEN ZYKADIA VAIKUTTAA
Potilaiden, joiden ALK-geenissä on virhe, elimistössä syntyy
tavallisesta poikkeavaa proteiinia, joka
edistää syöpäsolujen kasvua. Zykadia estää tämän normaalista
poikkeavan proteiinin toimintaa ja
hidastaa siten NSCLC:n kasvua sekä leviämistä.
Jos sinulla on kysyttävää Zykadian vaikutuksesta tai siitä, miksi
sinulle on määrätty tätä lääkettä,
käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
75
2.
MITÄ SINUN ON TIEDETTÄVÄ, ENNEN KUIN OTAT ZYKADIA-VALMISTETTA
ÄLÄ OTA ZYKADIA-VALMISTETTA
−
jos olet allerg
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Valmisteyhteenveto

                1
LIITE I
VALMISTEYHTEENVETO
2
1.
LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
Zykadia 150 mg kova kapseli
2.
VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT
Yksi kova kapseli sisältää 150 mg seritinibiä.
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.
3.
LÄÄKEMUOTO
Kova kapseli.
Kapseli, jossa on valkoinen, läpinäkymätön alaosa ja sininen,
läpinäkymätön yläosa, koko 00 (pituus
noin 23,3 mm). Yläosassa on painomerkintä ”LDK 150MG” ja
alaosassa ”NVR”. Kapseli sisältää
valkoista tai luonnonvalkoista jauhetta.
4.
KLIINISET TIEDOT
4.1
KÄYTTÖAIHEET
Zykadia-monoterapia on tarkoitettu ensilinjan hoidoksi
aikuispotilaille, joilla on anaplastinen
lymfoomakinaasi (ALK) -positiivinen pitkälle edennyt ei-pienisoluinen
keuhkosyöpä.
Zykadia-monoterapia on tarkoitettu aikuispotilaille, joilla on
anaplastinen lymfoomakinaasi
(ALK) -positiivinen pitkälle edennyt ei-pienisoluinen keuhkosyöpä,
jota on aiemmin hoidettu
kritsotinibillä.
4.2
ANNOSTUS JA ANTOTAPA
Seritinibihoidon saa aloittaa ja sitä saa valvoa lääkäri, joka on
perehtynyt syövän lääkehoitoon.
ALK-määritys
ALK-positiivista ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastavien
potilaiden valinta edellyttää tarkkaa ja
validoitua ALK-määritystä (ks. kohta 5.1).
ALK-positiivinen ei-pienisoluinen keuhkosyöpästatus on todennettava
ennen seritinibihoidon
aloittamista. ALK-positiivisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän
arviointi on suoritettava laboratorioissa,
joissa käytetään asiaankuuluvaa spesifistä tekniikkaa.
Annostus
Suositeltu annos on 450 mg seritinibiä suun kautta kerran
vuorokaudessa ruoan kanssa, samaan aikaan
joka päivä.
Suurin suositeltu annos ruoan kanssa on 450 mg suun kautta kerran
vuorokaudessa. Hoitoa on
jatkettava niin pitkään kuin siitä havaitaan olevan kliinistä
hyötyä.
Jos annos jää väliin, potilaan tulee ottaa unohtunut annos, paitsi
jos seuraavaan annokseen on
vähemmän kuin 12 tuntia.
3
Jos potilas oksentaa hoidon aikana, ei hänen pidä ottaa
ylimääräistä annosta. Potilaan tulee jatkaa
hoitoa seuraavalla aikataulun mukai
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Asiakirjat muilla kielillä

Pakkausseloste Pakkausseloste bulgaria 07-12-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto bulgaria 07-12-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta bulgaria 30-05-2018
Pakkausseloste Pakkausseloste espanja 07-12-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto espanja 07-12-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste tšekki 07-12-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tšekki 07-12-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste tanska 07-12-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tanska 07-12-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste saksa 07-12-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto saksa 07-12-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste viro 07-12-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto viro 07-12-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste kreikka 07-12-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kreikka 07-12-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste englanti 07-12-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto englanti 07-12-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta englanti 30-05-2018
Pakkausseloste Pakkausseloste ranska 07-12-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ranska 07-12-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste italia 07-12-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto italia 07-12-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste latvia 07-12-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto latvia 07-12-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste liettua 07-12-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto liettua 07-12-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste unkari 07-12-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto unkari 07-12-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste malta 07-12-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto malta 07-12-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste hollanti 07-12-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto hollanti 07-12-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta hollanti 30-05-2018
Pakkausseloste Pakkausseloste puola 07-12-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto puola 07-12-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste portugali 07-12-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto portugali 07-12-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta portugali 30-05-2018
Pakkausseloste Pakkausseloste romania 07-12-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto romania 07-12-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste slovakki 07-12-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto slovakki 07-12-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta slovakki 30-05-2018
Pakkausseloste Pakkausseloste sloveeni 07-12-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto sloveeni 07-12-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta sloveeni 30-05-2018
Pakkausseloste Pakkausseloste ruotsi 07-12-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ruotsi 07-12-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste norja 07-12-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto norja 07-12-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste islanti 07-12-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto islanti 07-12-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste kroatia 07-12-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kroatia 07-12-2023

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia