Velactis

Maa: Euroopan unioni

Kieli: suomi

Lähde: EMA (European Medicines Agency)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)
25-01-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)
25-01-2021

Aktiivinen ainesosa:

kabergoliini

Saatavilla:

Ceva Santé Animale

ATC-koodi:

QG02CB03

INN (Kansainvälinen yleisnimi):

cabergoline

Terapeuttinen alue:

Prolactine estäjät, Genito urinary system and sex hormones, Muut gynekologiset valmisteet

Käyttöaiheet:

Käytettäväksi karjan hallinta-ohjelman lypsylehmien apuna äkillinen kuivaus-off vähentämällä maidon tuotanto:vähentää maitoa vuotoja kuivaus pois;vähentää riskiä uusia utareensisäiseen infektioiden aikana kuiva kausi, vähentää epämukavuutta.

Tuoteyhteenveto:

Revision: 1

Valtuutuksen tilan:

peruutettu

Valtuutus päivämäärä:

2015-12-09

Pakkausseloste

                Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa
14
B. PAKKAUSSELOSTE
Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa
15
PAKKAUSSELOSTE
Velactis 1,12 mg/ml injektioneste, liuos naudalle
1.
MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA
VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,
JOS ERI
Myyntiluvan haltija ja erän vapauttamisesta vastaava valmistaja:
Ceva Santé Animale
10 av. de La Ballastière
33500 Libourne
RANSKA
2.
ELÄINLÄÄKKEEN NIMI
Velactis 1,12 mg/ml injektioneste, liuos naudalle
kabergoliini
3.
VAIKUTTAVAT JA MUUT AINEET
1 ml sisältää 1,12 mg kabergoliinia.
Kirkas, vaaleankeltainen liuos.
4.
KÄYTTÖAIHEET
Käytetään lypsykarjan hoidossa lypsylehmien nopean umpeenpanon
tukena vähentämään
maidoneritystä ja:
-
vähentämään maitovuotoa umpeenpanossa
-
pienentämään uusien utaretulehdusten riskiä ummessaoloaikana
-
vähentämään siihen liittyvää epämukavuutta.
5.
VASTA-AIHEET
Ei saa käyttää tapauksissa, joissa esiintyy yliherkkyyttä
kabergoliinille tai apuaineille.
6.
HAITTAVAIKUTUKSET
Lieviä injektiokohdan reaktioita (lähinnä turvotusta) havaittiin
yleisesti valmisteen injisoinnin jälkeen.
Reaktiot saattavat kestää vähintään 7 päivää.
Haittavaikutusten esiintyvyys määritellään seuraavasti:
-
hyvin yleinen (useampi kuin 1/10 eläintä saa haittavaikutuksen
hoidon aikana)
-
yleinen (useampi kuin 1 mutta alle 10 /100 eläintä)
-
melko harvinainen (useampi kuin 1 mutta alle 10 / 1000 eläintä)
-
harvinainen (useampi kuin 1 mutta alle 10 / 10.000 eläintä)
-
hyvin harvinainen (alle 1 / 10.000 eläintä, mukaan lukien
yksittäiset ilmoitukset).
Jos havaitset vakavia vaikutuksia tai joitakin muita sellaisia
vaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä
pakkausselosteessa, ilmoita asiasta eläinlääkärillesi.
Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa
16
7.
KOHDE-ELÄINLAJIT
Nauta (lypsylehmät)
8.
ANNOSTUS, ANTOREITIT JA ANTOTAVAT KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN
Lihakseen.
Suositeltu annos on 5,6 mg kabergoliinia (vastaa 5 ml:aa
Velactis-valmistetta) eläi
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Valmisteyhteenveto

                Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa
1
LIITE I
VALMISTEYHTEENVETO
Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa
2
1.
ELÄINLÄÄKKEEN NIMI
Velactis 1,12 mg/ml injektioneste, liuos naudalle
2.
LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS
Yksi millilitra sisältää:
VAIKUTTAVA AINE:
Kabergoliini
.......................................................................
1,12 mg
APUAINEET:
Täydellinen apuaineluettelo, katso kohta 6.1.
3.
LÄÄKEMUOTO
Injektioneste, liuos.
Kirkas, vaaleankeltainen liuos.
4.
KLIINISET TIEDOT
4.1
KOHDE-ELÄINLAJI(T)
Nauta (lypsylehmät)
4.2
KÄYTTÖAIHEET KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN
Käytetään lypsykarjan hoidossa lypsylehmien nopean umpeenpanon
tukena vähentämään
maidoneritystä ja:
-
vähentämään maitovuotoa umpeenpanossa
-
pienentämään uusien utaretulehdusten riskiä ummessaoloaikana
-
vähentämään siihen liittyvää epämukavuutta.
4.3
VASTA-AIHEET
Ei saa käyttää tapauksissa, joissa esiintyy yliherkkyyttä
kabergoliinille tai apuaineille.
4.4
ERITYISVAROITUKSET
Velactis-hoitoa käytetään eläinlääkärin ohjeiden mukaan osana
kattavaa utaretulehduksen ja
maidonlaadun hallintaohjelmaa, jossa saattaa olla tarvetta
intramammaarihoidolle.
Jos lehmällä ei todennäköisesti ole subkliinistä utaretulehdusta
umpeenpanohetkellä ja
mikrobilääkkeiden käyttö ei ole perusteltua/sallittua,
Velactis-valmistetta voidaan käyttää lehmien
umpeenpanohoitona. Soveltuvien kriteerien avulla on todettava, että
lehmillä ei ole subkliinistä
utaretulehdusta. Tällaisia kriteerejä ovat mm. maidon
bakteeritutkimus, somaattisten solujen määrä
tai muut tunnustetut kokeet.
Satunnaistetussa, kliinisessä monikeskustutkimuksessa
Velactis-valmistetta tai plaseboa annettiin
umpeenpantaessa lypsylehmille, joilla ei ollut utaretulehdusta
umpeenpanohetkellä. Uusien
utaretulehdusten ilmaantuvuus 7 päivän kuluessa seuraavasta
poikimisesta oli Velactis-hoitoa
saaneiden lehmien utareneljänneksissä merkitsevästi pienempi (20,5
%) kuin plaseboa saaneiden
(26,0 %). Uusien utaretulehdusten pros
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Asiakirjat muilla kielillä

Pakkausseloste Pakkausseloste bulgaria 25-01-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto bulgaria 25-01-2021
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta bulgaria 25-01-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste espanja 25-01-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto espanja 25-01-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste tšekki 25-01-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tšekki 25-01-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste tanska 25-01-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tanska 25-01-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste saksa 25-01-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto saksa 25-01-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste viro 06-09-2016
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto viro 06-09-2016
Pakkausseloste Pakkausseloste kreikka 25-01-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kreikka 25-01-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste englanti 25-01-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto englanti 25-01-2021
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta englanti 25-01-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste ranska 25-01-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ranska 25-01-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste italia 25-01-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto italia 25-01-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste latvia 25-01-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto latvia 25-01-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste liettua 25-01-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto liettua 25-01-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste unkari 25-01-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto unkari 25-01-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste malta 25-01-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto malta 25-01-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste hollanti 25-01-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto hollanti 25-01-2021
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta hollanti 25-01-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste puola 25-01-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto puola 25-01-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste portugali 25-01-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto portugali 25-01-2021
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta portugali 25-01-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste romania 25-01-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto romania 25-01-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste slovakki 25-01-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto slovakki 25-01-2021
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta slovakki 25-01-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste sloveeni 25-01-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto sloveeni 25-01-2021
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta sloveeni 25-01-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste ruotsi 25-01-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ruotsi 25-01-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste norja 25-01-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto norja 25-01-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste islanti 25-01-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto islanti 25-01-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste kroatia 25-01-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kroatia 25-01-2021

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia