Repaglinide Accord

Maa: Euroopan unioni

Kieli: suomi

Lähde: EMA (European Medicines Agency)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)
21-01-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)
21-01-2022

Aktiivinen ainesosa:

repaglinidin

Saatavilla:

Accord Healthcare S.L.U.

ATC-koodi:

A10BX02

INN (Kansainvälinen yleisnimi):

repaglinide

Terapeuttinen ryhmä:

Diabeetilla käytettävät lääkkeet

Terapeuttinen alue:

Diabetes Mellitus, tyyppi 2

Käyttöaiheet:

Repaglinide on tarkoitettu potilaille, joilla on tyypin 2 diabetes (ei-insuliinista riippumaton diabetes mellitus (NIDDM)) joiden hyperglycaemia enää ohjataan tyydyttävästi ruokavalio, laihdutus ja liikunta. Hoito tulee aloittaa ruokavaliohoidon ja liikunnan avuksi alentamaan veren glukoosi suhteessa aterioita.

Tuoteyhteenveto:

Revision: 7

Valtuutuksen tilan:

valtuutettu

Valtuutus päivämäärä:

2011-12-22

Pakkausseloste

                60
B. PAKKAUSSELOSTE
61
PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE
REPAGLINIDE ACCORD 0,5 MG TABLETIT
REPAGLINIDE ACCORD 1 MG TABLETIT
REPAGLINIDE ACCORD 2 MG TABLETIT
Repaglinidi
LUE TÄMÄ PAKKAUSSELOSTE HUOLELLISESTI, ENNEN KUIN ALOITAT LÄÄKKEEN
OTTAMISEN, SILLÄ SE SISÄLTÄÄ
SINULLE TÄRKEITÄ TIETOJA.
-
Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
-
Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai
apteekkihenkilökunnan puoleen.
-
Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa
muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa
haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin
sinulla.
-
Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai
apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä
koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole
mainittu tässä
pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
TÄSSÄ PAKKAUSSELOSTEESSA KERROTAAN:
1.
Mitä Repaglinide Accord on ja mihin sitä käytetään
2.
Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Repaglinide Accord
-tabletteja
3.
Miten Repaglinide Accord -tabletteja otetaan
4.
Mahdolliset haittavaikutukset
5.
Repaglinide Accord -tablettien säilyttäminen
6.
Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa
1.
MITÄ REPAGLINIDE ACCORD ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN
Repaglinide Accord on
_repaglinidia sisältävä, suun kautta otettava diabeteslääke,_
joka auttaa
haimaasi tuottamaan enemmän insuliinia ja alentaa siten veresi
sokeripitoisuutta (verenglukoosia).
TYYPIN 2 DIABETES
on sairaus, jossa haima ei tuota riittävästi insuliinia
säätelemään verensokeria tai
elimistösi ei reagoi normaalisti sen tuottamaan insuliiniin.
Repaglinide Accord -valmistetta käytetään ruokavalion ja liikunnan
lisänä kontrolloimaan tyypin 2
diabetesta aikuisilla. Hoito aloitetaan yleensä, ellei verensokeria
saada tasapainoon (tai alenemaan)
yksin ruokavalion, liikunnan ja laihduttamisen avulla. Repaglinide
Accord -tabletteja voidaan antaa
myös metformiinin, toisen diabeteslääkkeen kanssa.
Repaglinide Accord -valmisteen on osoitettu alentavan 
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Valmisteyhteenveto

                1
LIITE I
VALMISTEYHTEENVETO
2
1.
LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
Repaglinide Accord
0,5 mg tabletit
2.
VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT
Jokainen tabletti sisältää 0,5 mg repaglinidia.
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.
3.
LÄÄKEMUOTO
Tabletti
Valkoiset tai harmaan valkoiset, pyöreät, kaksoiskuperat
päällystämättömät pyöröreunaiset tabletit,
joissa on merkintä ”R” toisella puolella eikä mitään
merkintää toisella puolella.
4.
KLIINISET TIEDOT
4.1
KÄYTTÖAIHEET
Repaglinidi on tarkoitettu aikuisille, joilla on tyypin 2 diabetes
mellitus, ja joiden hyperglykemiaa ei
onnistuta enää riittävän hyvin hoitamaan ruokavaliolla,
laihdutuksella ja liikunnalla. Repaglinidi on
myös tarkoitettu käytettäväksi yhdessä metformiinin kanssa
aikuisille, joilla on tyypin 2 diabetes
mellitus ja joiden hoitotasapaino ei ole tyydyttävässä kontrollissa
pelkällä metformiinihoidolla.
Lääkitys tulee aloittaa ruokavaliohoidon ja liikunnan avuksi
alentamaan ateriaan liittyvää
verenglukoosia.
4.2
ANNOSTUS JA ANTOTAPA
Annostus
Repaglinidi annetaan ennen pääaterioita (preprandiaalisesti) ja
annos säädetään yksilöllisesti
optimaalisen glukoosikontrollin saavuttamiseksi. Potilaan veren-
ja/tai virtsan sokerin tavallisen
omaseurannan lisäksi lääkärin on säännöllisesti seurattava
potilaan verenglukoosia pienimmän
vaikuttavan annoksen määrittämiseksi potilaalle. Potilaan
hoitovasteen tarkkailussa myös
glykosyloituneen hemoglobiinin tason seuraamisesta on hyötyä.
Määräajoin tehtävä seuranta on
tarpeen, jotta voidaan havaita, mikäli verenglukoosi ei alenekaan
riittävästi suositellulla
enimmäisannoksella (so. primaaritehottomuus) tai jos riittävästi
verenglukoosia alkuvaiheessa
alentava vaste heikkenee (so. sekundaaritehottomuus).
Repaglinidin lyhytaikainen käyttö saattaa riittää väliaikaisessa
hoitotasapainon heikkenemisessä
tyypin 2 diabeetikoilla, joilla saadaan tavallisesti ruokavaliolla
hyvä hoitotasapaino.
Aloitusannos
Lääkäri määrää annostuksen potilaan 
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Asiakirjat muilla kielillä

Pakkausseloste Pakkausseloste bulgaria 21-01-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto bulgaria 21-01-2022
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta bulgaria 21-07-2013
Pakkausseloste Pakkausseloste espanja 21-01-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto espanja 21-01-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste tšekki 21-01-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tšekki 21-01-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste tanska 21-01-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tanska 21-01-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste saksa 21-01-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto saksa 21-01-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste viro 21-01-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto viro 21-01-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste kreikka 21-01-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kreikka 21-01-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste englanti 21-01-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto englanti 21-01-2022
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta englanti 21-07-2013
Pakkausseloste Pakkausseloste ranska 21-01-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ranska 21-01-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste italia 21-01-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto italia 21-01-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste latvia 21-01-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto latvia 21-01-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste liettua 21-01-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto liettua 21-01-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste unkari 21-01-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto unkari 21-01-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste malta 21-01-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto malta 21-01-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste hollanti 21-01-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto hollanti 21-01-2022
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta hollanti 21-07-2013
Pakkausseloste Pakkausseloste puola 21-01-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto puola 21-01-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste portugali 21-01-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto portugali 21-01-2022
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta portugali 21-07-2013
Pakkausseloste Pakkausseloste romania 21-01-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto romania 21-01-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste slovakki 21-01-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto slovakki 21-01-2022
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta slovakki 21-07-2013
Pakkausseloste Pakkausseloste sloveeni 21-01-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto sloveeni 21-01-2022
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta sloveeni 21-07-2013
Pakkausseloste Pakkausseloste ruotsi 21-01-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ruotsi 21-01-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste norja 21-01-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto norja 21-01-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste islanti 21-01-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto islanti 21-01-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste kroatia 21-01-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kroatia 21-01-2022

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia