PEMETREXED AVANSOR 25 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)

15-11-2019

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)

15-11-2019

Aktiivinen ainesosa:
Pemetrexedum
Saatavilla:
Avansor Pharma Oy Avansor Pharma Oy
ATC-koodi:
L01BA04
INN (Kansainvälinen yleisnimi):
Pemetrexedum
Annos:
25 mg/ml
Lääkemuoto:
infuusiokonsentraatti, liuosta varten
Prescription tyyppi:
Resepti
Terapeuttinen alue:
pemetreksedi
Tuoteyhteenveto:
Määräämisehto: Valmistetta saa antaa vain syövän kemoterapian antoon perehtyneen lääkärin valvonnassa.
Valtuutuksen tilan:
Myyntilupa myönnetty
Myyntiluvan numero:
34774
Valtuutus päivämäärä:
2018-03-09

Lue koko asiakirja

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pemetrexed Avansor 25 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

pemetreksedi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat Pemetrexed Avansor-hoidon sillä se

sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Pemetrexed Avansor on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Pemetrexed Avansor-valmistetta

3. Miten Pemetrexed Avansor-valmistetta käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Pemetrexed Avansor-valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Pemetrexed Avansor on ja mihin sitä käytetään

Pemetrexed Avansor on syöpälääke.

Pemetrexed Avansor on tarkoitettu pahanlaatuisen keuhkopussin kasvaimen, mesoteliooman hoitoon,

ja sitä annetaan yhdessä toisen syöpälääkkeen sisplatiinin kanssa potilaille, jotka eivät ole aiemmin

saaneet kemoterapiahoitoa.

Pemetrexed Avansoria voidaan myös antaa yhdessä sisplatiinilääkkeen kanssa pitkälle edennyttä

keuhkosyöpää sairastavien potilaiden ensilinjan hoidoksi.

Pemetrexed Avansoria voidaan määrätä pitkälle edenneeseen keuhkosyöpään, johon on saatu

hoitovaste tai sairaudentila on pääosin muuttumaton ensilinjan solunsalpaajahoidon jälkeen.

Pemetrexed Avansor on tarkoitettu myös pitkälle edennyttä keuhkosyöpää sairastaville potilaille,

joiden sairaus on edennyt muun ensilinjan solunsalpaajahoidon jälkeen.

Pemetreksediä, jota Pemetrexed Avansor sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä

pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta

tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Pemetrexed Avansor-valmistetta

Älä käytä Pemetrexed Avansoria

- jos olet allerginen pemetreksedille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu

kohdassa 6).

- jos imetät, sinun on lopetettava imetys Pemetrexed Avansor-hoidon ajaksi.

- jos olet hiljattain saanut tai olet saamassa keltakuumerokotuksen.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin saat Pemetrexed Avansoria:

jos sinulla on tai on ollut munuaisongelmia, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa,

koska Pemetrexed Avansor ei ehkä sovi sinulle. Sinulta otetaan verinäytteitä ennen jokaista

infuusiota sen arvioimiseksi, toimivatko munuaisesi ja maksasi riittävän hyvin ja onko sinulla

riittävästi verisoluja, jotta voit saada Pemetrexed Avansoria. Lääkäri voi päättää muuttaa annosta

tai keskeyttää hoidon yleisen terveydentilasi ja huonojen veriarvojen perusteella. Jos saat myös

sisplatiinia, lääkäri varmistaa, että nestetasapainosi on riittävän hyvä ja että saat asianmukaista

hoitoa ennen sisplatiinin antoa ja sen jälkeen oksentelun ehkäisemiseksi.

kerro lääkärillesi, jos olet saanut tai piakkoin saamassa sädehoitoa, koska tällöin Pemetrexed

Avansor-hoidon yhteydessä voi ilmetä sädereaktio joko pian hoidon jälkeen tai viiveellä.

jos sinut on äskettäin rokotettu, kerro siitä lääkärillesi, koska tähän voi liittyä haitallisia vaikutuksia

Pemetrexed Avansorin kanssa.

jos sinulla on tai ollut sydänsairaus kerro siitä lääkärillesi.

jos keuhkojesi ympärille on kertynyt nestettä, lääkäri saattaa päättää poistaa nesteen ennen

Pemetrexed Avansorin antamista.

Lapset ja nuoret

Ei ole asianmukaista käyttää Pemetrexed Avansoria pediatrisille potilaille.

Muut lääkevalmisteet ja Pemetrexed Avansor

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat

käyttää muita lääkkeitä, myös reseptivapaita lääkkeitä.

Kerro lääkärillesi jos käytät tulehduskipulääkkeitä (esim. kipuun tai turvotukseen), esimerkiksi

steroideihin kuulumattomia tulehduskipulääkkeitä (NSAID-lääkkeet), mukaan lukien itsehoitolääkkeet

(esim. ibuprofeeni). Erityyppisten NSAID-lääkkeiden vaikutuksen kesto vaihtelee. Lääkärisi kertoo

sinulle, mitä lääkkeitä voit käyttää ja milloin Pemetrexed Avansor-infuusion aiotun antopäivän ja/tai

munuaistoiminnan perusteella. Jos olet epävarma siitä, kuuluuko jokin käyttämistäsi lääkkeistä

NSAID-lääkkeisiin, kysy lääkäriltä tai apteekista.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Raskaus

Jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kerro siitä

lääkärillesi. Pemetrexed Avansoria ei saa käyttää raskauden aikana. Lääkäri keskustelee kanssasi

Pemetrexed Avansor-hoidon mahdollisista riskeistä raskauden aikana. Naisten on käytettävä

tehokasta ehkäisyä Pemetrexed Avansor-hoidon aikana.

Imetys

Jos imetät, kerro siitä lääkärillesi.

Imettäminen on keskeytettävä Pemetrexed Avansor-hoidon ajaksi.

Hedelmällisyys

Miehiä neuvotaan olemaan siittämättä lasta hoidon aikana tai 6 kuukauden sisällä Pemetrexed

Avansor-hoidon lopettamisesta ja näin ollen käyttämään tehokasta ehkäisyä tuona ajanjaksona. Jos

haluaisit siittää lapsen Pemetrexed Avansor-hoidon aikana tai 6 kuukauden sisällä hoidon

lopettamisesta, kysy neuvoa lääkäriltäsi tai apteekista. Halutessasi kysy neuvoa siittiöiden

tallettamista spermapankkiin ennen hoidon aloittamista.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Pemetrexed Avansor saattaa aiheuttaa väsymystä. Ole varovainen ajaessasi autoa tai käyttäessäsi

koneita.

Pemetrexed Avansor sisältää propyleeniglykolia.

Tämä lääkevalmiste sisältää 140 mg propyleeniglykolia per 4 ml, joka vastaa 35 mg/ml.

Tämä lääkevalmiste sisältää 700 mg propyleeniglykolia per 20 ml, joka vastaa 35 mg/ml.

Tämä lääkevalmiste sisältää 1400 mg propyleeniglykolia per 40 ml, joka vastaa 35 mg/ml.

3. Miten Pemetrexed Avansor-valmistetta käytetään

Pemetrexed Avansor-annos on 500 mg/m2 (kehon pinta-ala). Sinulta mitataan pituus ja paino kehon

pinta-alan määrittämiseksi. Lääkäri käyttää kehon pinta-alaa sopivan annoksen määrittämiseksi.

Annosta voidaan muuttaa tai hoitoa lykätä veriarvojesi ja yleisen terveydentilasi perusteella. Sairaala-

apteekin farmaseutti, sairaanhoitaja tai lääkäri sekoittaa Pemetrexed Avansor liuoksen 5%

glukoosiliuokseen ennen kuin valmiste annetaan sinulle.

Saat Pemetrexed Avansor-valmisteen aina laskimoinfuusiona. Infuusio kestää noin 10 minuuttia.

Kun Pemetrexed Avansoriaa käytetään samanaikaisesti sisplatiinin kanssa

Lääkäri tai terveydenhuollon ammattilainen määrittää tarvitsemasi annoksen pituutesi ja painosi

perusteella. Myös sisplatiini annetaan laskimoinfuusiona noin 30 minuuttia Pemetrexed Avansor-

infuusion jälkeen. Sisplatiini-infuusio kestää noin 2 tuntia. Saat infuusion yleensä 3 viikon välein.

Muut lääkkeet

Kortikosteroidit

Lääkäri määrää sinulle steroiditabletteja (vastaten 4 mg deksametasonia kahdesti päivässä), joita

sinun tulee ottaa Pemetrexed Avansor-hoitoa edeltävänä päivänä, hoitopäivänä ja hoidon jälkeisenä

päivänä. Tämän lääkkeen tarkoitus on vähentää syöpälääkityksen aikana mahdollisesti esiintyvien

ihoreaktioiden esiintymistiheyttä ja vaikeusastetta.

Vitamiinilisä

Lääkäri määrää sinulle suun kautta otettavaa foolihappoa (vitamiini) tai monivitamiinivalmistetta, joka

sisältää foolihappoa (350-1 000 mikrogrammaa), jota sinun tulee ottaa kerran päivässä Pemetrexed

Avansor-hoidon aikana. Sinun tulee ottaa vähintään 5 annosta ensimmäistä Pemetrexed Avansor-

annosta edeltävien 7 päivän aikana. Sinun tulee jatkaa foolihapon ottamista 21 päivän ajan viimeisen

Pemetrexed Avansor-annoksen jälkeen. Saat myös B12-vitamiinipistoksen (1 000 mikrogrammaa)

Pemetrexed Avansorin antoa edeltävällä viikolla ja tämän jälkeen noin 9 viikon välein (vastaa kolmea

Pemetrexed Avansor-hoitosykliä). Saat B12-vitamiinia ja foolihappoa syöpähoidon yhteydessä

mahdollisesti esiintyvien toksisten vaikutusten vähentämiseksi.

Jos sinulla on kysyttävää tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

Jos otat enemmän Pemetrexed Avansoria kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina

yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja

lisäohjeiden saamiseksi.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos havaitset jonkin seuraavista:

- kuume tai infektio (yleinen): jos ruumiinlämpösi on 38 ºC tai enemmän, tai jos sinulla esiintyy

hikoilua tai muita infektion merkkejä (koska valkosoluarvosi voivat olla normaalia pienemmät, mikä

on erittäin yleistä). Infektio (sepsis, yleisinfektio) voi olla vakava, jopa kuolemaan johtava.

- jos sinulla esiintyy rintakipua (yleistä) tai sydämentykytystä (melko harvinaista).

- jos sinulla esiintyy kipua, punoitusta, turvotusta tai haavaumia suussa (erittäin yleistä).

- allergiset reaktiot: jos sinulla esiintyy ihottumaa (erittäin yleistä) / kirvelyä, kihelmöintiä (yleistä) tai

kuumetta (yleistä). Ihoreaktiot voivat olla harvoin vakavia ja kuolemaan johtavia.

- Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla ilmenee vaikeaa ihottumaa tai kutinaa tai ihon rakkuloimista

(Stevens-Johnsonin oireyhtymä tai toksinen epidermaalinen nekrolyysi).

- jos sinua väsyttää, pyörryttää, hengästyttää tai jos olet kalpea (koska hemoglobiiniarvosi voi olla

normaalia matalampi, mikä on erittäin yleistä).

- jos sinulla esiintyy verenvuotoa ikenistä, nenästä tai suusta tai mitä tahansa verenvuotoa, joka ei

tyrehdy, tai jos virtsasi on punaista tai punertavaa, tai jos sinulle kehittyy odottamattomia

mustelmia (koska verihiutalearvosi (trombosyytit) voivat olla normaalia pienemmät, mikä on erittäin

yleistä).

- jos sinulla ilmenee äkillistä hengästymistä, kovaa rintakipua tai veriyskää (melko harvinaista) (voi

olla oire keuhkoveritulpasta).

Pemetrexed Avansor-valmisteen haittavaikutuksia voivat olla:

Hyvin yleinen (voi esiintyä yli 1 käyttäjällä 10:stä)

- matalat valkosoluarvot, matala hemoglobiini (anemia), alhaiset trombosyytit

- ripuli, oksentelu

- kipu, punoitus, turvotus tai haavaumia suussa

- pahoinvointi

- ruokahalun puute

- uupumus (väsymys)

- ihottuma, hiusten lähtö

- ummetus

- tuntoaistin heikkeneminen

- munuaiset: epänormaalit veriarvot.

Yleinen (voi esiintyä korkeintaan 1 käyttäjällä 10:stä)

- allergiset reaktiot: ihottuma/kirvelyä tai kihelmöintiä

- infektio, myös yleisinfektio

- kuume

- nestehukka

- munuaisten vajaatoiminta

- ihoärsytys ja kutina

- rintakipu

- lihasheikotus

- sidekalvotulehdus (tulehdus silmässä)

- vatsanväänteet, vatsakivut

- makuaistin muutoksia

- maksakokeissa epänormaaleja veriarvoja

- vetistävät silmät.

- lisääntynyt ihon pigmentinmuodostus.

Melko harvinainen (voi esiintyä korkeintaan 1 käyttäjällä 100:sta)

- äkillinen munuaisten vajaatoiminta

- nopea pulssi

- ruokatorven limakalvon tulehdus potilailla, jotka ovat saaneet sädehoitoa ja pemetreksediä

- koliitti (paksusuolen limakalvon tulehdus, johon voi liittyä verenvuotoa suoliston tai peräsuolen

alueelta)

- interstitiaalinen pneumoniitti (keuhkorakkuloiden pesäkemäinen arpeutuminen)

- turvotus (jonka aiheuttaa liiallinen neste kudoksissa). Joillakin potilailla on ollut sydänkohtaus,

aivohalvaus tai ohimenevä aivoverenkiertohäiriö pemetreksedi-hoidon aikana, yleensä jonkin toisen

syöpähoidon samanaikaisen käytön yhteydessä

- pansytopenia – matalat valkoisten ja punaisten verisolujen sekä verihiutaleiden määrät

- sädepneumoniittia (sädehoitoon liittyvä keuhkokuume, jossa keuhkorakkulat arpeutuvat) voi ilmetä

potilailla, jotka ovat saaneet myös sädehoitoa joko ennen pemetreksedi -hoitoa, sen aikana tai

pemetreksedi-hoidon jälkeen

- raajojen kipu, lämpötilan lasku ja värinmuutos

- keuhkoveritulppa.

Harvinainen (voi esiintyä korkeintaan 1 käyttäjällä 1000:sta)

- iholla ilmeneviä sädehoidon myöhäisreaktioita (ihottumaa, joka muistuttaa vaikeaa auringon

polttamaa) on ilmoitettu potilailla, jotka ovat saaneet sädehoitoa päiviä tai vuosia aikaisemmin

- rakkulainen ihottuma, myös Stevens-Johnsonin oireyhtymä (ihottumaoireiden lisäksi silmä-

limakalvo- ja yleisoireita) ja toksinen epidermaali nekrolyysi (iho vereslihalla)

- immuunivälitteinen hemolyyttinen anemia (punaisten verisolujen tuhoutumisesta johtuva anemia),

hepatiitti (maksatulehdus)

- anafylaktinen sokki (vakava allerginen reaktio). Sinulle saattaa kehittyä mikä tahansa näistä oireista

ja/tai tiloista.

Esiintymistiheys tuntematon (saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

- alaraajojen särkevä ja punoittava turvotus.

- lisääntynyt virtsan eritys

- jano ja lisääntynyt veden kulutus

- hypernatremia; veren natriumrunsaus

- ihon tulehdus, pääasiassa turvotusta, kipua ja punoitusta alaraajoissa.

Sinulle saattaa kehittyä mikä tahansa näistä oireista ja/tai tiloista. Jos sinulle kehittyy jokin näistä

haittavaikutuksista, kerro siitä lääkärillesi mahdollisimman pian.

Jos jokin haittavaikutus huolestuttaa sinua, keskustele siitä lääkärin kanssa.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa

saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55 FI-00034 Fimea

5. Pemetrexed Avansor-valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän ”EXP” jälkeen. Viimeinen

käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tällä lääkkeellä ei ole erityisiä säilytysvaatimuksia.

Ei saa jäätyä.

Laimenettu liuos: Valmiste tulee käyttää välittömästi. Kun valmistusohjeita noudatetaan, laimennettu

pemetreksediliuos säilyvät kemiallisesti ja fysikaalisesti 24 tuntia jääkaapissa. Herkkä valolle.

Tämä lääkepakkaus on tarkoitettu vain yhtä käyttökertaa varten, käyttämättä jäänyt liuos on

hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Pemetrexed Avansor sisältää

Vaikuttava aine on pemetreksedi.

Yksi 4 ml injektiopullo sisältää pemetreksedidiarginiinia määrän, joka vastaa 100 mg pemetreksediä.

Yksi 20 ml injektiopullo sisältää pemetreksedidiarginiinia määrän, joka vastaa 500 mg pemetreksediä.

Yksi 40 ml injektiopullo sisältää pemetreksedidiarginiinia määrän, joka vastaa 1000 mg

pemetreksediä.

Liuos sisältää 25 mg/ml pemetreksediä. Hoitohenkilökunnan tulee laimentaa liuos edelleen ennen

antoa. Muut aineet ovat L-arginiini, L-kysteiini, propyleeniglykoli, sitruunahappo, injektionesteisiin

käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Pemetrexed Avansor on kirkas, väritön tai vaaleankeltainen, ruskea, ruskeankeltainen tai

vihreänkeltainen liuos. Pemetrexed Avansoria toimitetaan lasisissa injektiopulloissa.

Pakkauskoot

1 x 4 ml injektiopullo (100 mg/4 ml)

1 x 20 ml injektiopullo (500 mg/20 ml)

1 x 40 ml injektiopullo (1000 mg/40 ml)

Injektiopullot on suljettu kumitulpalla (bromobutyyli) ja repäisykorkilla.

Myyntiluvan haltija

Avansor Pharma Oy

Tekniikantie 14

02150 Espoo

Valmistaja

Synthon Hispania SL

Synthon s.r.o.

C/Castelló n

1, Pol. Las Salinas

Brnénská 32/´cp. 597

Sant Boi de Llobregat

678 01 Blansko

08830 Barcelona

Tsekin tasavalta

Espanja

Synthon BV

Microweg 22

6545 CM Nijmegen

Hollanti

Adamed Pharma S.A.

Adamed Pharma S.A.

Pienków, ul. M. Adamkiewicza 6A

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5

05-152 Czosnów

95-200 Pabianice

Puola

Puola

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

15.11.2019

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:

Käyttö-, käsittely- ja hävittämisohjeet

Pemetreksedin laimennus laskimoinfuusiota varten tehdään aseptisesti.

Laske tarvittava annos ja Pemetrexed Avansor -injektiopullojen lukumäärä. Injektiopulloissa on

hieman ylimääräistä pemetreksediä etiketissä olevan määrän antamisen helpottamiseksi. Yksi

pullo sisältää pemetreksediliuosta 25 mg/ml.

Oikea määrä liuosta pitää jatkolaimentaa 100 ml:n kokonaistilavuuteen 5% glukoosiliuoksella

(säilöntäaineeton) ja antaa 10 minuutin laskimoinfuusiona.

Yllä mainitulla tavalla valmistettu pemetreksedi-infuusioliuos on yhteensopiva

polyvinyylikloridilla ja polyolefiinilla päällystettyjen antolaitteiden ja infuusiopussien kanssa.

Pemetreksedi ei ole yhteensopiva kalsiumia sisältävien liuosten kanssa, mukaan lukien

Ringerin laktatiliuos ja Ringerin liuos.

Pemetrexed Avansor sisältää L-arginiinia lisäaineena. L-arginiini ei ole yhteensopiva

sisplatiinin kanssa. Tätä lääkettä ei saa sekoittaa muiden lääkkeiden kanssa. Infuusioletkut

pitää huuhdella Pemetrexed Avansorin annon jälkeen.

Parenteraaliset lääkevalmisteet pitää tarkastaa silmämääräisesti hiukkasten ja värimuutosten

varalta ennen antoa. Jos valmisteessa näkyy hiukkasia, sitä ei saa antaa.

Pemetreksediliuos on tarkoitettu vain yhtä käyttökertaa varten. Käyttämättömät valmisteet tai

niistä peräisin oleva jätemateriaali on hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti.

Valmistusta ja antoa koskevat varotoimet: Kuten muidenkin mahdollisesti toksisten

syöpälääkkeiden kohdalla, pemetreksedi-infuusioliuoksen käsittelyssä ja käyttöön valmistuksessa on

noudatettava varovaisuutta. Käsineiden käyttöä suositellaan. Jos pemetreksediliuosta joutuu iholle,

pese iho heti perusteellisesti vedellä ja saippualla. Jos pemetreksediliuosta joutuu limakalvoille,

huuhdo ne huolellisesti vedellä. Pemetreksedi ei aiheuta rakkuloita. Pemetreksedin ekstravasaatioon

ei ole mitään spesifistä vasta-ainetta. Muutamia pemetreksedin ekstravasaatiotapauksia on ilmoitettu,

mutta tutkija ei pitänyt niitä vakavina. Kuten muidenkin ei rakkuloita aiheuttavien aineiden kohdalla,

ekstravasaatio tulee hoitaa paikallisen standardikäytännön mukaisesti.

Bipacksedel: Information till användaren

Pemetrexed Avansor 25 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

pemetrexed

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller information

som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Pemetrexed Avansor är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Pemetrexed Avansor

3. Hur du använder Pemetrexed Avansor

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Pemetrexed Avansor ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Pemetrexed Avansor är och vad det används för

Pemetrexed Avansor är ett läkemedel som används för behandling av cancer.

Pemetrexed Avansor ges tillsammans med cisplatin, ett annat läkemedel mot cancer, för behandling

av malignt pleuramesoteliom, en form av lungsäckscancer, till patienter som inte tidigare har fått

läkemedelsbehandling mot cancer.

Pemetrexed Avansor används även tillsammans med cisplatin vid den inledande behandlingen av

långt framskriden lungcancer.

Pemetrexed Avansor kan ordineras till dig om du har långt framskriden lungcancer och din sjukdom

har svarat på behandling eller om den är i stort sett oförändrad efter inledande läkemedelsbehandling.

Dessutom används Pemetrexed Avansor till behandling av långt framskriden lungcancer vars sjukdom

har framskridit, efter det att annan tidigare läkemedelsbehandling har använts.

Pemetrexed som finns i Pemetrexed Avansor kan också vara godkänd för att behandla andra

sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan

hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Pemetrexed Avansor

Använd inte Pemetrexed Avansor

- om du är allergisk mot pemetrexed eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel

(anges i avsnitt 6).

- om du ammar. Du ska avbryta amningen under behandling med Pemetrexed Avansor.

- om du nyligen vaccinerats eller just tänker vaccinera dig mot gula febern.

Varningar och försiktighet

Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du får Pemetrexed Avansor:

tala med din läkare eller apotekspersonal, om du har eller har haft problem med njurarna, eftersom

du kanske inte kan få Pemetrexed Avansor. Före varje infusion kommer blodprov att tas för att ta

reda på om funktionen hos njurar och lever är tillräcklig och för att kontrollera att mängden

blodkroppar räcker till för att erhålla Pemetrexed Avansor. Din läkare kan välja att förändra dosen

eller skjuta upp din behandling beroende på ditt allmäntillstånd och om blodvärdena är alltför låga.

Om du också får cisplatin kommer din läkare att försäkra sig om att du har fått tillräckligt mycket

vätska och att du får lämplig behandling före och efter cisplatinbehandlingen för att förhindra

kräkning.

om du har fått strålbehandling eller om sådan behandling planeras ska du tala om det för din

läkare, eftersom strålbehandling och Pemetrexed Avansor kan ge omedelbara eller sena

biverkningar.

om du nyligen vaccinerats bör du tala om det för din läkare, eftersom Pemetrexed Avansor i

anslutning till vaccination eventuellt kan ge upphov till icke önskvärda reaktioner.

om du har, eller tidigare haft, hjärtsjukdom tala om det för din läkare.

om du har vätskeansamling kring lungan kan läkaren bestämma att ta bort vätskan före behandling

med Pemetrexed Avansor.

Barn och ungdomar

Det finns ingen relevant användning av Pemetrexed Avansor i den pediatriska populationen.

Andra läkemedel och Pemetrexed Avansor

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel, även receptfria sådana.

Tala om för din läkare om du tar något läkemedel mot smärta eller inflammation (svullnad), som

t.ex. så kallade icke-steroida anti-inflammatoriska medel (NSAID), även receptfria sådana (som

ibuprofen). Det finns många olika typer av dessa läkemedel med varierande verkningstid. Med

kännedom om datum för den planerade infusionen av Pemetrexed Avansor och/eller

njurfunktionsstatus måste din läkare ge dig råd angående vilka läkemedel du kan ta och när du kan ta

dem. Om du är osäker, fråga din läkare eller farmaceut om något av dina läkemedel är ett NSAID.

Graviditet, amning och fertilitet

Graviditet

Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, tala om det för din läkare.

Behandling med Pemetrexed Avansor ska undvikas under graviditet. Din läkare kommer att diskutera

eventuell risk som föreligger då Pemetrexed Avansor ges under graviditet. Kvinnor ska använda

effektiv preventivmetod under behandling med Pemetrexed Avansor.

Amning

Tala om för din läkare om du ammar.

Amning ska avbrytas under behandling med Pemetrexed Avansor.

Fertilitet

Män uppmanas att inte skaffa barn under och upp till 6 månader efter Pemetrexed Avansor-

behandling och bör därför använda en effektiv preventivmetod under Pemetrexed Avansor-behandling

och upp till 6 månader efter att behandlingen har avslutats. Om du under behandlingen eller de

följande 6 månaderna efter behandlingen planerar att skaffa barn ska du rådfråga din läkare eller

farmaceut. Du kanske vill söka råd angående konservering av sperma före behandlingens början.

Körförmåga och användning av maskiner

Behandling med Pemetrexed Avansor kan göra att du känner dig trött. Var försiktig då du kör bil eller

använder maskiner.

Pemetrexed Avansor innehåller propylenglykol

Detta läkemedel innehåller 140 mg propylenglykol per 4 ml motsvarande 35 mg/ml.

Detta läkemedel innehåller 700 mg propylenglykol per 20 ml motsvarande 35 mg/ml.

Detta läkemedel innehåller 1400 mg propylenglykol per 40 ml motsvarande 35 mg/ml.

3. Hur du använder Pemetrexed Avansor

Pemetrexed Avansor ges i en dos av 500 mg per kvadratmeter kroppsyta. Din längd och vikt används

för att räkna ut kroppsytan. Din läkare använder måttet på kroppsytan för att beräkna rätt dos för dig.

Denna dos kan justeras eller behandlingen kan uppskjutas beroende på blodvärden och ditt

allmäntillstånd. En sjukhusfarmaceut, sköterska eller läkare kommer att ha blandat Pemetrexed

Avansor lösningen med 5% glukoslösning innan det ges till dig.

Pemetrexed Avansor ges alltid som infusion i en ven. Infusionen pågår i cirka 10 minuter.

Då Pemetrexed Avansor ges i kombination med cisplatin

Läkaren eller sjukhusfarmaceuten kommer att ha beräknat den dos som krävs med hjälp av din längd

och vikt. Cisplatin ges också som infusion i en ven och det ges cirka 30 minuter efter Pemetrexed

Avansor-infusionens slut. Infusionen av cisplatin pågår under cirka 2 timmar. Vanligtvis får du

infusionen en gång var tredje vecka.

Andra läkemedel

Kortikosteroider

Din läkare kommer att förskriva steroidtabletter (motsvarande 4 milligram dexametason två gånger

dagligen). Dessa tabletter ska du ta dagen före, på själva behandlingsdagen och dagen efter

behandlingen med Pemetrexed Avansor. Tabletterna ges för att minska frekvens och svårighetsgrad

på de hudreaktioner som kan uppkomma under behandlingen mot cancer.

Vitamintillägg

Din läkare kommer att förskriva en beredning av folsyra (vitamin) att tas genom munnen eller en

multivitaminberedning innehållande folsyra (350 till 1000 mikrogram) som du ska ta en gång om

dagen under behandlingen med Pemetrexed Avansor. Du ska ta minst 5 doser under de sju dagar

som föregår den första dosen av Pemetrexed Avansor. Du ska fortsätta att ta folsyra i 21 dagar efter

den sista Pemetrexed Avansor-dosen. Du kommer också att få en vitamin B12-injektion (1000

mikrogram) veckan före Pemetrexed Avansor-infusionen och sedan ungefär var 9:e vecka

(motsvarande 3 behandlingskurer med Pemetrexed Avansor). Vitamin B12 och folsyra ges för att

reducera de eventuella skadliga effekterna av behandlingen mot cancer.

Om du har frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

Om du använt för stor mängd av Pemetrexed Avansor

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977) för bedömning av risken samt

rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Du ska omedelbart kontakta din läkare om du observerar någon av följande biverkningar:

feber eller infektion (vanlig): om du har en temperatur på 38˚ C eller mer, svettningar eller andra

tecken på en infektion (eftersom du kanske kan ha lägre antal vita blodkroppar än normalt, vilket är

mycket vanligt). Infektionen (blodförgiftning) kan vara allvarlig och leda till döden.

om du börjar känna bröstsmärta (vanlig) eller har snabb hjärtfrekvens (mindre vanlig).

om du känner smärta, rodnad, svullnad eller ömhet i munnen (mycket vanlig).

allergisk reaktion: om du får hudutslag (mycket vanlig)/brännande eller stickande känsla (vanlig)

eller feber (vanlig). Hudreaktioner kan vara allvarliga och leda till döden (sällsynt).

Kontakta din läkare om du får mycket hudutslag, klåda eller blåsor (Stevens-Johnson syndrom

eller toxisk epidermal nekrolys).

om du blir trött, känner dig svag, lätt blir andfådd eller om du ser blek ut (eftersom du kan ha

mindre hemoglobin än normalt, vilket är mycket vanligt).

om det blöder från tandköttet, näsan eller munnen eller du får någon blödning som inte vill

avstanna, rödaktig eller rosaaktig urin, oväntade blåmärken (eftersom du kan ha färre

trombocyter än normalt, vilket är mycket vanligt).

om du får plötslig andnöd, intensiv bröstsmärta eller hosta med blodiga upphostningar (mindre

vanligt) (kan tyda på en propp i lungans blodkärl).

Biverkningar av Pemetrexed Avansor som kan uppkomma:

Mycket vanliga (kan påverka fler än 1 av 10 personer)

- minskat antal vita blodkroppar, lågt hemoglobinvärde (blodbrist), minskat antal blodplättar

- diarré, kräkningar

- smärta, rodnad, svullnad eller ömhet i munnen

- illamående

- aptitnedsättning

- utmattning (trötthet)

- hudutslag, håravfall

- förstoppning

- känselbortfall

- njurar: onormala blodvärden.

Vanliga (kan påverka upp till 1 av 10 personer)

- allergisk reaktion: hudutslag/brännande eller stickande känsla

- infektion (inklusive blodförgiftning)

- feber

- uttorkning

- njursvikt

- hudirritation och klåda

-bröstsmärta

- muskelsvaghet

- konjunktivit (inflammerat öga)

- krånglande mage, smärta i buken

- smakförändringar

- lever: onormala blodvärden

- tårfyllda ögon

- ökad hudpigmentering.

Mindre vanliga (kan påverka upp till 1 av 100 personer)

- akut njursvikt

- snabb hjärtfrekvens

- inflammation i matstrupens slemhinna (esofagus) har förekommit med pemetrexed och

strålbehandling

- kolit (inflammation i tjocktarmens vägg, som kan åtföljas av blödning från tarmarna)

- interstitiell pneumonit (ärrbildning i lungans luftblåsor)

- ödem (vätskeansamling i någon kroppsvävnad som orsakar svullnad). Några patienter har fått

hjärtattack, stroke eller ”mini-stroke” under behandling med pemetrexed, vanligtvis i kombination

med annan behandling mot cancer.

- pancytopeni – kombinerat lågt antal av vita blodkroppar, röda blodkroppar och blodplättar

- strålningspneumonit (ärrbildning i lungans luftblåsor i samband med strålbehandling) kan uppkomma

hos patienter som även fått strålbehandling antingen före, under eller efter behandlingen med

pemetrexed.

- smärta och låg temperatur i armar eller ben med missfärgning har rapporterats.

- blodproppar i lungans blodkärl (lungemboli).

Sällsynta (kan påverka upp till 1 av 1000 personer)

- hudutslag, som ser ut som svår solskada, kan inträffa på hud som tidigare (flera dagar eller år

tillbaka) har utsatts för strålbehandling.

- bullösa tillstånd (hudsjukdomar med blåsbildning) inklusive Stevens-Johnson syndrom och toxisk

epidermal nekrolys

- hemolytisk anemi (anemi som orsakas av att de röda blodkropparna förstörs), hepatit

(leverinflammation)

- anafylaktisk shock (allvarlig allergisk reaktion).

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

- svullnad av benen med smärta och rodnad

- ökad urinavgång

- törst och ökat vattenintag

- hypernatremi – ökad natriumhalt i blodet

- hudinflammation, primärt nedre extremiteter med svullnad, smärta och rodnad.

Du kan få något av dessa symtom och/eller åkommor. Om du börjar känna av någon av dessa

biverkningar ska du kontakta din läkare så snart som möjligt.

Om du känner oro över någon biverkning bör du tala med din läkare.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som

inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret PB 55

FI-00034 Fimea

5. Hur Pemetrexed Avansor ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista

dagen i angiven månad.

Detta läkemedel har inga särskilda förvaringsanvisningar.

Får ej frysas.

Utspädd lösning: Läkemedlet ska användas omedelbart. Kemisk och fysikalisk hållbarhet i 24 timmar i

kylskåp har visats för den utspädda lösningen av pemetrexed, om beredning skett enligt

anvisningarna. Skyddas för ljus.

Detta läkemedel är endast för engångsbruk. Ej använd lösning ska kasseras enligt lokala föreskrifter.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är pemetrexed.

En 4 ml flaska koncentrat innehåller pemetrexeddiarginin motsvarande 100 mg pemetrexed

En 20 ml flaska koncentrat innehåller pemetrexeddiarginin motsvarande 500 mg pemetrexed En 40 ml

flaska koncentrat innehåller pemetrexeddiarginin motsvarande 1000 mg pemetrexed

Lösningen innehåller 25 mg/ml pemetrexed. Ytterligare spädning av vårdpersonal krävs före injektion.

Övriga innehållsämnen är L-arginin, L-cystein, propylenglykol, citronsyra och vatten för

injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Pemetrexed Avansor är en klar, färglös till ljusgul, brun, brungul eller gröngul lösning. Den

tillhandahålls i injektionsflaska av glas.

Förpackningsstorlekar

1 x 4 ml injektionsflaska (100 mg/4 ml)

1 x 20 ml injektionsflaska (500 mg/20 ml)

1 x 40 ml injektionsflaska (1000 mg/40 ml)

Injektionsflaskorna är förslutna med en gummipropp (brombutyl) och en rivkork.

Innehavare av godkännande för försäljning

Avansor Pharma Oy

Teknikvägen 14

02150 Esbo

Tillverkare

Synthon Hispania SL

Synthon s.r.o.

C/Castelló n

1, Pol. Las Salinas

eller

Brnénská 32/´cp. 597

Sant Boi de Llobregat

678 01 Blansko

08830 Barcelona

Tseckiska republiken

Spanien

eller

Synthon BV

Microweg 22

6545 CM Nijmegen

Holland

eller

Adamed Pharma S.A.

eller

Adamed Pharma S.A.

Pienków, ul. M. Adamkiewicza 6A

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5

05-152 Czosnów

95-200 Pabianice

Polen

Polen

Denna bipacksedel ändrades senast

15.11.2019

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Anvisningar för användning och hantering samt destruktion

Använd aseptisk teknik under upplösning och spädning av pemetrexed för intravenös infusion.

Beräkna den dos och det antal injektionsflaskor av Pemetrexed Avansor som krävs. Varje

injektionsflaska innehåller ett överskott av pemetrexed för att underlätta uttag av den mängd

som angetts på etiketten. En flaska innehåller en lösning med 25 mg/ml pemetrexed.

Den valda volymen lösning skall spädas ytterligare till 100 ml med 5% glukoslösning (utan

konserveringsmedel) och administreras som en intravenös infusion under 10 minuter.

Infusionslösningar av pemetrexed, som beretts enligt ovan, är kompatibla med

administreringsset och infusionspåsar invändigt belagda med polyvinylklorid och polyolefin.

Pemetrexed är inte kompatiblet med lösningar som innehållet kalcium, inklusive Ringer-laktat

och Ringer lösning.

Pemetrexed Avansor innehåller L-arginin som tillsatsämne. L-arginin är inte förenligt med

cisplatin vilket leder till sönderfall av cisplatin. Infusionsslangarna måste sköljas efter

administrering av Pemetrexed Avansor.

Läkemedel som ges parenteralt skall inspekteras visuellt med avseende på partiklar och

missfärgning före administrering. Om partiklar observeras skall lösningen ej administreras.

Pemetrexedlösningar är endast för engångsbruk. Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras

enligt gällande anvisningar.

Försiktighetsåtgärder vid beredning och administrering: Liksom för andra potentiellt toxiska

läkemedel mot cancer skall försiktighet iakttas vid hantering och beredning av infusionslösningar

innehållande pemetrexed. Användning av handskar rekommenderas. Om pemetrexedlösning kommer

i kontakt med huden, tvätta huden omedelbart och grundligt med tvål och vatten. Om

pemetrexedlösning kommer i kontakt med slemhinnor, spola grundligt med vatten. Pemetrexed ger

inte upphov till blåsor. Det finns ingen specifik antidot att använda vid extravasation av pemetrexed.

Några enstaka fall av pemetrexed extravasation har rapporterats men de bedömdes inte som

allvarliga av prövaren. Extravasation bör behandlas enligt lokal praxis som andra icke-blåsbildande

medel.

Lue koko asiakirja

VALMISTEYHTEENVETO

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Pemetrexed Avansor 25 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten.

2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi ml konsentraattia sisältää pemetreksedidiarginiinia määrän, joka vastaa 25 mg pemetreksediä.

Yksi 4 ml injektiopullo sisältää 100 mg pemetreksediä .

Yksi 20 ml injektiopullo sisältää 500 mg pemetreksediä.

Yksi 40 ml injektiopullo sisältää 1000 mg pemetreksediä.

Apuaine(et), joiden vaikutus tunnetaan

Tämä lääkevalmiste sisältää 140 mg propyleeniglykolia per 4 ml, joka vastaa 35 mg/ml.

Tämä lääkevalmiste sisältää 700 mg propyleeniglykolia per 20 ml, joka vastaa 35 mg/ml.

Tämä lääkevalmiste sisältää 1400 mg propyleeniglykolia per 40 ml, joka vastaa 35 mg/ml.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3. LÄÄKEMUOTO

Infuusiokonsentraatti, liuosta varten.

Kirkas, väritön tai vaaleankeltainen, ruskea, ruskeankeltainen tai vihreänkeltainen liuos.

Infuusiokonsentraatin pH on välillä 8,3 ja 9,0.

4. KLIINISET TIEDOT

4.1 Käyttöaiheet

Keuhkopussin pahanlaatuinen mesoteliooma

Pemetrexed Avansor on tarkoitettu yhdessä sisplatiinin kanssa pahanlaatuisen keuhkopussin

mesoteliooman hoitoon potilaille, jotka eivät ole saaneet aiempaa solunsalpaajahoitoa, ja kun

leikkaushoito ei ole mahdollinen.

Ei-pienisoluinen keuhkosyöpä

Pemetrexed Avansor on tarkoitettu yhdessä sisplatiinin kanssa ensilinjan hoidoksi potilaille, joilla on

paikallisesti levinnyt tai metastaattinen, histologialtaan pääosin muunlainen kuin levyepiteeliperäinen

ei-pienisoluinen keuhkosyöpä (ks. kohta 5.1).

Pemetrexed Avansor on tarkoitettu monoterapiana ylläpitohoidoksi välittömästi

platinapohjaisensolunsalpaajahoidon jälkeen potilaille, joilla on paikallisesti levinnyt tai metastaattinen,

histologialtaan pääosin muunlainen kuin levyepiteeliperäinen ei-pienisoluinen keuhkosyöpä, joka ei ole

edennyt ensilinjan hoitosyklien jälkeen (ks. kohta 5.1).

Pemetrexed Avansor on tarkoitettu monoterapiana toisen linjan hoidoksi potilaille, joilla on paikallisesti

levinnyt tai metastaattinen, histologialtaan pääosin muunlainen kuin levyepiteeliperäinen ei-

pienisoluinen keuhkosyöpä (ks. kohta 5.1).

4.2 Annostus ja antotapa

Annostus

Pemetrexed Avansor -valmistetta saa antaa vain solunsalpaajahoitoon perehtyneen lääkärin

valvonnassa.

Pemetrexed Avansor-valmisteen ja sisplatiinin yhdistelmähoito

Pemetrexed Avansor -valmisteen suositusannos on 500 mg/m

10 minuutin laskimoinfuusiona (i.v.)

jokaisen 21 vuorokautta kestävän hoitosyklin ensimmäisenä päivänä. Sisplatiinin suositusannos on 75

mg/m

kahden tunnin infuusiona noin 30 minuuttia pemetreksedi-infuusion jälkeen jokaisen 21

vuorokautta kestävän hoitosyklin ensimmäisenä päivänä. Potilaille pitää antaa riittävästi antiemeettejä

ja asianmukaisesta nesteytyksestä on huolehdittava ennen sisplatiinin antoa ja/tai sen jälkeen (Ks.

tarkat annosteluohjeet sisplatiinin valmisteyhteenvedosta).

Pemetrexed Avansor -monoterapia

Potilailla, jotka saavat hoitoa ei-pienisoluiseen keuhkosyöpään aikaisemman solunsalpaajahoidon

jälkeen,

Pemetrexed Avansor -valmisteen suositusannos on 500 mg/m

10 minuutin laskimoinfuusiona (i.v.)

jokaisen 21 vuorokautta kestävän hoitosyklin ensimmäisenä päivänä.

Esilääkitys

Ihoreaktioiden esiintyvyyden ja vaikeusasteen vähentämiseksi potilaalle annetaan kortikosteroidia

pemetreksedin antoa edeltävänä päivänä, pemetreksedin antopäivänä ja pemetreksedin antoa

seuraavana päivänä. Kortikosteroidin tulee vastata 4 mg deksametasoniannosta suun kautta kahdesti

päivässä (ks. kohta 4.4).

Toksisuuden vähentämiseksi pemetreksediä saaville potilaille pitää antaa lisäksi vitamiineja (ks. kohta

4.4). Potilaiden pitää ottaa päivittäin suun kautta foolihappoa tai monivitamiinivalmistetta, joka

sisältää foolihappoa (350-1000 mikrog). Ensimmäistä pemetreksediannosta edeltävien seitsemän

päivän aikana potilaalle annetaan vähintään viisi foolihappoannosta, ja annostelun tulee jatkua koko

hoidon ajan sekä 21 päivää viimeisen pemetreksediannoksen jälkeen. Potilaille pitää antaa myös B12-

vitamiini-injektio (1000 mikrog) lihakseen ensimmäistä pemetreksediannosta edeltävän viikon aikana

ja tämän jälkeen joka kolmannen syklin aikana. Myöhemmät B12-injektiot voidaan antaa samana

päivänä kuin pemetreksedi.

Seuranta

Pemetreksediä saavilta potilailta tulee tarkistaa ennen jokaista annosta suuri verenkuva, mukaan

lukien valkosolujen erittelylaskenta ja trombosyytit. Verikokeet tulee määrittää ennen jokaista

solunsalpaaja-annosta maksan ja munuaisten toiminnan arvioimiseksi. Potilailla tulee olla seuraavat

arvot ennen jokaisen solunsalpaajasyklin aloittamista: Absoluuttinen neutrofiilimäärä (ANC) ≥ 1500

solua/mm

ja trombosyytit ≥ 100 000 solua/mm

. Kreatiniinipuhdistuma ≥ 45 ml/min.

Kokonaisbilirubiini ≤ 1,5 x normaaliarvon yläraja. Alkalinen fosfataasi (AFOS),

aspartaattiaminotransferaasi (ASAT) ja alaniiniaminotransferaasi (ALAT) ≤ 3 x normaaliarvon

yläraja. AFOS, ASAT ja ALAT ≤ 5 x normaaliarvon yläraja ovat hyväksyttäviä arvoja, mikäli

maksassa on etäispesäkkeitä.

Annoksen muuttaminen

Myöhempien syklien alussa annoksen muuttaminen tulee tehdä edellisen hoitosyklin alimpien

veriarvojen (nadiri) tai ei-hematologisen maksimitoksisuuden perusteella. Hoitoa voidaan lykätä

riittävän toipumisajan varmistamiseksi. Toipumisen jälkeen potilaan annosta pienennetään taulukoissa

1, 2 ja 3 annettujen suositusten mukaisesti, jotka pätevät kun Pemetrexed Avansor -valmistetta

käytetään yksin tai yhdessä sisplatiinin kanssa.

Taulukko 1 – Pemetrexed Avansor -annoksen (yksin tai yhdistelmähoitona) JA

sisplatiiniannoksen muuttaminen – hematologinen toksisuus

Absoluuttinen neutrofiilimäärä, alin arvo

(ANC-nadiri) < 500 /mm

trombosyyttimäärän alin arvo ≥ 50 000 /mm

75 % aiemmasta annoksesta (sekä pemetreksedi

että sisplatiini)

Trombosyyttimäärän alin arvo < 50 000 / mm

riippumatta absoluuttisen neutrofiilimäärän

alimmasta arvosta

75 % aiemmasta annoksesta (sekä pemetreksedi

että sisplatiini)

Trombosyyttimäärän alin arvo < 50 000 / mm

ja potilaalla on verenvuoto riippumatta

absoluuttisen neutrofiilimäärän

alimmasta

arvosta

50 % aiemmasta annoksesta (koskee sekä

pemetreksediä että sisplatiinia)

Vastaa National Cancer Instituten yleisen toksisuuskriteeristön (Common Toxicity Criteria, CTC)

(versio 2.0; NCI 1998) CTC verenvuodon astetta ≥ 2

Jos potilaalle kehittyy vähintään asteen 3 ei-hematologista toksisuutta (paitsi neurotoksisuus),

Pemetrexed Avansor -hoito tulee keskeyttää kunnes arvot palaavat vähintään hoitoa edeltävälle

tasolle. Hoitoa jatketaan taulukossa 2 annettujen suositusten mukaisesti.

Taulukko 2 – Pemetrexed Avansor -annoksen (yksin tai yhdistelmähoitona) ja

sisplatiiniannoksen muuttaminen – ei-hematologinen toksisuus

a,b

Pemetrexed Avansor-annos

(mg/m

2

)

Sisplatiiniannos (mg/m

2

)

Mikä tahansa asteen 3 tai 4

toksisuus lukuun ottamatta

mukosiittia

75 % aiemmasta

annoksesta

75 % aiemmasta

annoksesta

Mikä tahansa ripuli (asteesta

riippumatta), joka vaatii

sairaalahoitoa tai asteen 3 tai 4

ripuli

75 % aiemmasta

annoksesta

75 % aiemmasta

annoksesta

Asteen 3 tai 4 mukosiitti

50 % aiemmasta

annoksesta

100 % aiemmasta

annoksesta

a

National Cancer Instituten yleiset toksisuuskriteerit (Common Toxicity Criteria, CTC) versio 2.0; NCI

1998

b

Paitsi neurotoksisuus

Mikäli neurotoksisuutta esiintyy, Pemetrexed Avansor-valmisteen ja sisplatiinin annosta muutetaan

taulukossa 3 annettujen suositusten mukaisesti. Hoito on lopetettava jos potilaalla esiintyy asteen 3 tai

4 neurotoksisuutta.

Taulukko 3 – Pemetrexed Avansor -annoksen (yksin tai yhdistelmähoitona) ja

sisplatiiniannoksen muuttaminen – neurotoksisuus

Yleiset toksisuuskriteerit

(CTC

a

-aste)

Pemetrexed Avansor-annos

(mg/m

2

)

Sisplatiiniannos (mg/m

2

)

0 – 1

100 % aiemmasta annoksesta

100 % aiemmasta annoksesta

100 % aiemmasta annoksesta

50 % aiemmasta annoksesta

National Cancer Instituten yleiset toksisuuskriteerit (Common Toxicity Criteria; CTC) versio 2.0; NCI

1998

Pemetrexed Avansor -hoito on lopetettava jos potilaalla esiintyy hematologista tai ei-hematologista

asteen 3 tai 4 toksisuutta sen jälkeen, kun annosta on pienennetty kahdesti. Hoito lopetetaan

välittömästi, jos potilaalle kehittyy asteen 3 tai 4 neurotoksisuutta.

Iäkkäät:

Kliinisissä tutkimuksissa ei ole saatu näyttöä siitä, että 65-vuotiailla tai vanhemmilla

potilailla olisi suurempi haittavaikutusten riski kuin alle 65-vuotiailla potilailla. Annoksen muuttaminen

ei ole tarpeen lukuun ottamatta tilanteita, joissa annoksen laskeminen on tarpeen muista syistä.

Pediatriset potilaat:

Pemetrexed Avansor -lääkkeen käyttö lapsille pahanlaatuisen keuhkopussin mesoteliooman

ja ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon ei ole tarkoituksenmukaista.

Munuaisten vajaatoiminta:

(standardi Cockcroftin ja Gaultin kaava tai Tc99m-DPTA seerumipuhdistumamenetelmällä mitattu

glomerulusten suodatusnopeus): pemetreksedi erittyy pääasiassa muuttumattomassa muodossa

munuaisten kautta. Kliinisissä tutkimuksissa annoksen muuttaminen ei ollut tarpeen potilailla, joiden

kreatiniinipuhdistuma oli ≥ 45 ml/min, lukuun ottamatta tilanteita, joissa annoksen laskeminen on

tarpeen muista syistä. Pemetreksedin käytöstä potilaille, joiden kreatiniinipuhdistuma on < 45 ml/min,

ei ole riittävästi tietoa, jonka vuoksi pemetreksedin käyttöä ei suositella näille potilaille (ks. kohta 4.4).

Maksan vajaatoiminta:

ASAT-, ALAT- ja kokonaisbilirubiiniarvojen sekä pemetreksedin farmakokinetiikan välillä ei havaittu

yhteyttä. Potilaita, joilla on maksan vajaatoiminta, kuten bilirubiini > 1,5 x normaaliarvon yläraja ja/tai

aminotransferaasit > 3,0 x normaaliarvon yläraja (ei maksametastaaseja) tai > 5,0 x normaaliarvon

yläraja (maksametastaaseja), ei kuitenkaan ole erityisesti tutkittu.

Antotapa

Pemetrexed Avansor -valmisteen käsittelyyn tai käyttöön liittyvät varotoimet, ks. kohta 6.6.

Pemetrexed Avansor annetaan 10 minuutin laskimoinfuusiona jokaisen 21 vuorokautta kestävän

hoitosyklin ensimmäisenä päivänä. Lääkkeen laimennusohjeet ks. kohta 6.6.

4.3 Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai jollekin kohdassa 6.1 mainitulle apuaineelle.

Imetys (ks. kohta 4.6).

Samanaikainen keltakuumerokotus (ks. kohta 4.5).

4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Pemetreksedi voi estää luuytimen toimintaa, mikä ilmenee neutropeniana, trombosytopeniana ja

anemiana (tai pansytopeniana) (ks. kohta 4.8), myelosuppressio on tavallisesti annosta rajoittava

toksisuus. Potilaita tulee seurata myelosuppression varalta hoidon aikana, eikä pemetreksediä saa

antaa ennen kuin absoluuttinen neutrofiiliarvo (ANC) palautuu tasolle ≥ 1500 solua/mm

trombosyyttiarvo tasolle ≥ 100 000 solua/mm

. Myöhempien syklien kohdalla annoksen

pienentäminen tehdään edellisen syklin absoluuttisen neutrofiilimäärän alimman arvon,

trombosyyttiarvon ja ei-hematologisen maksimitoksisuuden perusteella (ks. kohta 4.2).

Foolihappo- ja B12-vitamiiniesilääkityksen jälkeen ilmoitettiin vähemmän toksisuutta sekä asteen 3/4

hematologisen ja ei-hematologisen toksisuuden (kuten neutropenia, kuumeinen neutropenia ja asteen

3/4 neutropenia, johon liittyi infektio) vähenemistä. Siksi pemetreksedihoitoa saaville potilaille

annetaan foolihappoa ja B12-vitamiinia profylaktisesti hoitoon liittyvän toksisuuden vähentämiseksi

(ks. kohta 4.2).

Ihoreaktioita on ilmoitettu potilailla, jotka eivät saaneet kortikosteroidia esilääkityksenä.

Deksametasoni (tai vastaava) esilääkityksenä voi pienentää ihoreaktioiden esiintyvyyttä ja

vaikeusastetta (ks. kohta 4.2).

Potilaita, joiden kreatiniinipuhdistuma on < 45 ml/min, ei ole tutkittu riittävästi. Siksi pemetreksedin

käyttöä ei suositella potilailla, joiden kreatiniinipuhdistuma on < 45 ml/min (ks. kohta 4.2).

Potilaiden, joilla on lievä tai kohtalainen munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma 45-79

ml/min), tulee välttää steroideihin kuulumattomien tulehduskipulääkkeiden (NSAID) kuten

ibuprofeenin ja asetyylisalisyylihappon (> 1,3 g/vrk) ottamista 2 päivää ennen pemetreksedin antoa,

pemetreksedin antopäivänä ja 2 päivää pemetreksedin annon jälkeen (ks. kohta 4.5).

Potilaiden, joilla on lievä tai kohtalainen munuaisten vajaatoiminta ja joille voidaan aloittaa

pemetreksedihoito, tulee keskeyttää pitkän puoliintumisajan omaavien steroideihin kuulumattomien

tulehduskipulääkkeiden (NSAID) ottaminen vähintään 5 päivää ennen pemetreksedin antoa,

pemetreksedin antopäivänä ja vähintään 2 päivää pemetreksedin annon jälkeen (ks. kohta 4.5).

Vakavia munuaisiin kohdistuvia haittatapahtumia mukaan lukien akuutti munuaisten vajaatoiminta on

ilmoitettu liittyneen pemetreksedihoitoon sekä käytettäessä sitä ainoana lääkkeenä että yhdistettynä

muihin solunsalpaajiin. Monilla potilailla, joille ilmeni näitä haittavaikutuksia, oli muita munuaishaitoille

altistavia vaaratekijöitä kuten dehydraatio tai korkea verenpaine tai diabetes. Lisäksi valmisteen

myyntiintulon jälkeen on ilmoitettu renaalisesta diabetes insipiduksesta ja tubulusnekroosista, kun

pemetreksedia on annettu yksinään tai yhdistettynä muihin solunsalpaajiin. Useimmat

haittavaikutuksista hävisivät, kun pemetreksedihoito lopetettiin. Potilaita on seurattava säännöllisesti

akuutin tubulusnekroosin, munuaisten vajaatoiminnan ja renaalisen diabetes insipiduksen oireiden

(esim. hypernatremian) varalta.

Poikkeavan nesteen kertymisen (esim. pleuraeffuusio, askites) vaikutus pemetreksediin ei ole täysin

selvillä. Faasin 2 tutkimuksessa 31 potilaalla, joilla oli kiinteä kasvain ja stabiili nestekertymä, ei

ilmennyt eroja pemetreksedin annoksen mukaan vakioiduissa plasmapitoisuuksissa tai puhdistumassa

verrattuna potilaisiin, joilla ei ollut nestekertymää. Näin ollen nestekertymän poistoa ennen

pemetreksedin antoa tulisi harkita, mutta se ei ehkä ole tarpeen.

Pemetreksedin ja sisplatiinin yhdistelmähoidolla on gastrointestinaalista toksisuutta, ja vaikeaa

kuivumista on havaittu. Siksi potilaille tulee antaa riittävästi antiemeettejä ja asianmukaisesta

nesteytyksestä on huolehdittava ennen hoitoa ja/tai sen jälkeen.

Vakavia kardiovaskulaaritapahtumia, mukaan lukien sydäninfarkti ja aivoverisuonitapahtumia on

raportoitu melko harvoin pemetreksedillä tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa, ja yleensä ne ovat

esiintyneet jonkin toisen sytotoksisen aineen samanaikaisen käytön aikana. Useimmilla potilailla,

joilla näitä tapahtumia havaittiin, oli ennestään kardiovaskulaarisia riskitekijöitä (ks. kohta 4.8).

Immuunivasteen heikentyminen on syöpäpotilailla yleistä. Siksi elävien, heikennettyjen rokotteiden

samanaikaista käyttöä ei suositella (ks. Kohdat 4.3 ja 4.5).

Pemetreksedillä voi olla geneettisesti vahingollisia vaikutuksia. Sukukypsät miehet eivät saa siittää

lasta hoidon aikana eivätkä 6 kuukauteen sen jälkeen. Ehkäisyä tai sukupuoliyhdynnästä

pidättäytymistä suositellaan. Pemetreksedihoito voi aiheuttaa pysyvää hedelmättömyyttä, joten

miesten kannattaa harkita sperman varastoimista spermapankkiin ennen hoidon aloittamista.

Hedelmällisessä iässä olevien naisten tulee käyttää tehokasta ehkäisyä pemetreksedihoidon aikana

(ks. kohta 4.6).

Sädepneumoniittia on ilmoitettu potilailla, jotka ovat saaneet sädehoitoa joko ennen

pemetreksedihoitoa, sen aikana tai pemetreksedihoidon jälkeen. Näiden potilaiden suhteen tulee olla

erityisen valppaana. Lisäksi tulee olla varovainen, kun näille potilaille käytetään muita sädeherkistäjiä.

Sädehoidon myöhäisreaktioita (ihoreaktioita) on ilmoitettu potilailla, jotka ovat saaneet sädehoitoa

viikkoja tai vuosia aikaisemmin.

4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Pemetreksedi erittyy pääasiassa muuttumattomassa muodossa tubulusten kautta ja vähemmässä

määrin glomerulusten kautta. Samanaikainen nefrotoksisten lääkeaineiden käyttö (esim.

aminoglykosidit, loop-diureetit, platinayhdisteet, siklosporiini) voi hidastaa pemetreksedin

puhdistumaa. Varovaisuutta on syytä noudattaa, jos näitä lääkkeitä käytetään samanaikaisesti.

Kreatiniinipuhdistumaa tulee tarpeen mukaan seurata huolellisesti.

Muiden tubulusten kautta erittyvien aineiden (esim. probenesidi, penisilliini) samanaikainen käyttö voi

hidastaa pemetreksedin puhdistumaa. Varovaisuutta tulee noudattaa, jos näitä lääkkeitä käytetään

samanaikaisesti pemetreksedin kanssa. Kreatiniinipuhdistumaa tulee tarpeen mukaan seurata

huolellisesti.

Potilailla, joilla on normaali munuaistoiminta (kreatiniinipuhdistuma ≥ 80 ml/min) isot annokset

steroideihin kuulumattomia tulehduskipulääkkeitä (NSAID, kuten ibuprofeeni > 1600 mg/vrk) ja

asetyylisalisyylihappo (≥ 1,3 g/vrk) voivat hidastaa pemetreksedin puhdistumaa ja siten lisätä

pemetreksedin haittatapahtumia. Näin ollen on syytä varovaisuuteen, jos pemetreksedin kanssa

käytetään samanaikaisesti suuria annoksia NSAID-lääkkeitä tai asetyylisalisyylihapoa potilailla, joilla

on normaali munuaistoiminta (kreatiniinipuhdistuma ≥ 80 ml/min).

Potilailla, joilla on lievä tai kohtalainen munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma 45-79

ml/min) samanaikaisen suuriannoksisen NSAID-lääkkeen (kuten ibuprofeeni) tai asetyylisalisyylihapon

käyttöä pemetreksedin kanssa tulee välttää 2 päivän ajan ennen pemetreksedin antoa, pemetreksedin

antopäivänä ja 2 päivää pemetreksedin annon jälkeen (ks. kohta 4.4).

Pitemmän puoliintumisajan omaavien NSAID-lääkkeiden, kuten piroksikaamin, rofekoksibin ja

pemetreksedin yhteiskäytön vaikutuksia ei tunneta. Potilaiden, joilla on lievä tai kohtalainen

munuaisten vajaatoiminta, tulee keskeyttää näiden lääkkeiden samanaikainen käyttö vähintään 5

päivää ennen pemetreksedin antoa, pemetreksedin antopäivänä ja vähintään 2 päivää pemetreksedin

annon jälkeen (ks. kohta 4.4). Jos NSAID-lääkkeiden ja pemetreksedin samanaikainen käyttö on

tarpeen, potilaita tulee seurata tarkoin toksisuuden, erityisesti myelosuppression ja ruoansulatus-

kanavaan kohdistuvan toksisuuden varalta.

Pemetreksedin maksametabolia on rajallista. Ihmisen maksan mikrosomeilla tehtyjen in vitro -

tutkimusten perusteella pemetreksedin ei odoteta estävän kliinisesti merkitsevästi CYP3A:n,

CYP2D6:n, CYP2C9:n, ja CYP1A2:n vaikutuksesta metaboloituvien lääkeaineiden metabolista

puhdistumaa.

Kaikille sytotoksisille aineille yhteiset yhteisvaikutukset:

Syöpäpotilailla on suurentunut tromboosiriski, joten antikoagulanttihoitoa annetaan usein. Suuret

yksilökohtaiset vaihtelut koagulaatiostatuksessa taudin aikana ja oraalisten antikoagulanttien ja

syövän kemoterapian mahdolliset yhteisvaikutukset vaativat tiheämpää INR-arvon seurantaa, mikäli

potilaalle päätetään antaa antikoagulanttihoitoa.

Samanaikainen käyttö on vasta-aiheista: keltakuumerokote: fataalin yleistyneen rokotetaudin riski (ks.

kohta 4.3).

Samanaikaista käyttöä ei suositella: elävät heikennetyt rokotteet (paitsi keltakuumerokote, jonka

samanaikainen käyttö on vasta-aiheista): systeemisen, mahdollisesti fataalin taudin riski. Riski on

suurempi potilailla, joiden immuunipuolustus on jo heikentynyt perussairauden takia. Inaktivoitua

rokotetta tulee käyttää mahdollisuuksien mukaan (poliomyeliitti) (ks. kohta 4.4).

4.6 Fertiliteetti, raskaus ja imetys

Miesten ja naisten ehkäisy

Hedelmällisessä iässä olevien naisten pitää käyttää tehokasta ehkäisyä pemetreksedihoidon aikana.

Pemetreksedillä voi olla geneettisesti vahingollisia vaikutuksia. Sukukypsät miehet eivät saa siittää

lasta hoidon aikana eivätkä 6 kuukauteen sen jälkeen. Ehkäisyä tai sukupuoliyhdynnästä

pidättäytymistä suositellaan.

Raskaus

Pemetreksedin käytöstä raskauden aikana ei ole tietoa. Kuten muidenkin antimetaboliittien,

pemetreksedin raskaudenaikaisen käytön epäillään voivan aiheuttaa vakavia syntymävikoja.

Eläintutkimuksissa on havaittu lisääntymistoksisuutta (ks. kohta 5.3). Pemetreksediä ei tule käyttää

raskauden aikana ellei se ole selvästi välttämätöntä, ja äidin tarpeita ja sikiölle koituvaa riskiä on

harkittava huolellisesti (ks. kohta 4.4).

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö pemetreksedi rintamaitoon ihmisellä, ja imeväiseen kohdistuvia haittavaikutuksia

ei voida sulkea pois. Imetys on lopetettava pemetreksedihoidon ajaksi (ks. kohta 4.3).

Fertiliteetti

Pemetreksedihoito voi aiheuttaa pysyvää hedelmättömyyttä, joten miesten kannattaa harkita sperman

varastoimista spermapankkiin ennen hoidon aloittamista.

4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tutkimuksia vaikutuksesta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn ei ole tehty. Pemetreksedin on

kuitenkin ilmoitettu voivan aiheuttaa väsymystä. Potilaita tulee kehottaa välttämään ajamista ja

koneiden käyttöä, mikäli sitä esiintyy.

4.8 Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Pemetreksedille joko yksin käytettynä tai yhdistelmähoidossa yleisimmin ilmoitettuja

haittavaikutuksia ovat luuydinsupressio ja ruoansulatuskanavan haittavaikutukset. Luuydinsupressio

ilmenee anemiana, neutropeniana, leukopeniana ja trombosytopeniana. Ruoansulatuskanavaan

liittyviä vaikutuksia ovat ruokahalun puute, pahoinvointi, oksentelu, ripuli, ummetus, faryngiitti,

mukosiitti ja stomatiitti. Muita haittavaikutuksia ovat munuaistoksisuus, kohonneet aminotransferaasit,

hiusten lähtö, väsymys, dehydraatio, ihottuma, infektio/sepsis ja neuropatia. Stevens-Johnsonin

oireyhtymä ja toksinen epidermaalinen nekrolyysi ovat harvinaisia.

Haittavaikutustaulukko

Alla olevassa taulukossa on esitetty niiden haittavaikutusten frekvenssi ja vaikeusaste, joita ilmoitettiin

yli 5 %:lla 168 mesotelioomapotilaasta, jotka satunnaistettiin saamaan sisplatiinia ja pemetreksediä

sekä 163 mesotelioomapotilaasta, jotka satunnaistettiin saamaan pelkkää sisplatiinia. Molemmissa

hoitoryhmissä näille potilaille, jotka eivät olleet saaneet aiemmin kemoterapiahoitoa, annettiin täydet

annokset foolihappoa ja B12-vitamiinia.

Haittavaikutukset

Haittavaikutuksen yleisyys: hyvin yleinen (≥1/10), yleinen (≥ 1/100 ja < 1/10), melko harvinainen

(≥1/1000 ja < 1/100), harvinainen (≥1/10 000 ja < 1/1000), erittäin harvinainen (<1/10 000)

sekä tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

Haittavaikutukset on esitetty vakavuuden mukaan alenevasti jokaisessa yleisyysryhmässä.

Elinjärjes-

telmä

Frekvenssi

Tapahtuma*

Pemetreksedi/

sisplatiini

Sisplatiini

(N = 168)

(N = 163)

Kaikki

asteet

toksisuus

(%)

Asteen

3 - 4

toksisuus

(%)

Kaikki

asteet

toksisuus

(%)

Asteen

3 - 4

toksisuus

(%)

Veri ja

imukudos

Hyvin

yleiset

Neutrofiili/

Granulosyyt-

tiarvon lasku

56,0

23,2

13,5

Leukosyytti-

arvon

lasku

53,0

14,9

16,6

Hemoglo-

biinin

lasku

26,2

10,4

Trombo-

syyttiarvon

lasku

23,2

Aineenvaih-

dunta ja

ravitsemus

Yleiset

Nestehukka

Hermosto

Hyvin

yleiset

Sensorinen

neuropatia

10,1

Yleiset

Makuhäiriöt

0,0***

0,0***

Silmät

Yleiset

Sidekalvo-

tulehdus

Ruoansula-

tuselimistö

Hyvin

yleiset

Ripuli

16,7

Oksentelu

56,5

10,7

49,7

Stomatiitti/

faryngiitti

23,2

Pahoin-

vointi

82,1

11,9

76,7

Ruokaha-

luttomuus

20,2

14,1

Ummetus

11,9

Yleiset

Dyspepsia

Iho ja

ihonalainen

kudos

Hyvin

yleiset

Ihottuma

16,1

Alopesia

11,3

0,0***

0,0***

Munuaiset ja

virtsatiet

Hyvin

yleiset

Kreatiniinin

nousu

10,7

Kreatiniini-

puhdistuman

lasku**

16,1

17,8

Yleisoireet ja

antopai-

kassa todet-

tavat haitat

Hyvin

yleiset

Väsymys

47,6

10,1

42,3

*Toksisuusasteet National Cancer Instituten CTC:sta (versio 2) lukuun ottamatta termiä

”kreatiniinipuhdistuman lasku”,

**joka on johdettu termistä ”muut munuaisperäiset / urogenitaaliset”.

***National Cancer Instituten yleisten toksisuuskriteerien (Common Toxicity Criteria, CTC; versio

2.0; NCI 1998) mukaan tulee makuhäiriöiden ja alopesian vakavuusaste raportoida ainoastaan arvolla

1 tai 2.

Tässä taulukossa käytettiin raja-arvoa 5 %, kun mukaan otettiin kaikki tapahtumat, joilla saattoi

ilmoittajan mielestä olla yhteys pemetreksediin ja sisplatiiniin.

Kliinisesti relevantteja CTC-toksisuustapauksia, joita ilmoitettiin ≥ 1 %:lla ja ≤ 5 %:lla potilaista, jotka

satunnaistettiin saamaan sisplatiinia ja pemetreksediä, ovat: munuaisten vajaatoiminta, infektio,

pyreksia, kuumeinen neutropenia, ASAT-, ALAT- ja GGT-arvojen nousu, urtikaria ja rintakipu.

Kliinisesti relevantteja CTC-toksisuustapauksia, joita ilmoitettiin < 1 %:lla potilaista, jotka

satunnaistettiin saamaan sisplatiinia ja pemetreksediä, olivat rytmihäiriöt ja motorinen neuropatia.

Alla olevassa taulukossa on esitetty niiden haittavaikutusten frekvenssi ja vaikeusaste, joita ilmoitettiin

yli 5 %:lla 265 potilaasta, jotka satunnaistettiin saamaan pelkkää pemetreksediä sekä foolihappoa ja

B12-vitamiinilisää, ja 276 potilaasta, jotka satunnaistettiin saamaan pelkkää dosetakselia. Kaikilla

potilailla diagnosoitiin paikallisesti levinnyt tai metastaattinen ei-pienisoluinen keuhkosyöpä, ja he

olivat saaneet aiemmin solunsalpaajahoitoa.

Elinjärjes-

telmä

Frekvenssi

Tapahtuma*

Pemetreksedi

N = 265

Dosetakseli

N = 276

Kaikki

asteet

toksisuus

(%)

Asteen

3 - 4

toksisuus

(%)

Kaikki

asteet

toksisuus

(%)

Asteen

3 - 4

toksisuus

(%)

Veri ja

imukudos

Hyvin

yleiset

Neutrofiili/

granulosyyttiarvon

lasku

10,9

45,3

40,2

Leukosyyttiarvon

lasku

12,1

34,1

27,2

Hemoglobiinin

lasku

19,2

22,1

Yleiset

Trombosyyttiarvon

lasku

Ruoan-

sulatuselimistö

Hyvin

yleiset

Ripuli

12,8

24,3

Oksentelu

16,2

12,0

Stomatiitti/

faryngiitti

14,7

17,4

Pahoinvointi

30,9

16,7

Ruokahaluttomuus

21,9

23,9

Yleiset

Ummetus

Maksa ja

sappi

Yleiset

ALAT-arvon nousu

ASAT-arvon

nousu

Iho ja

ihonalainen

kudos

Hyvin

yleiset

Ihottuma/ hilseily

14,0

Yleiset

Kutina

Alopesia

0,4**

37,7

2,2**

Yleisoireet

ja anto-

paikassa

todettavat

haitat

Hyvin

yleiset

Väsymys

34,0

35,9

Yleiset

Kuume

*Toksisuusasteet National Cancer Instituten CTC:sta (versio 2).

**National Cancer Instituten yleisten toksisuuskriteerien (Common Toxicity Criteria, CTC; versio 2.0;

NCI 1998) mukaan, tulee alopesian vakavuusaste raportoida ainoastaan arvolla 1 tai 2.

Tässä taulukossa käytettiin raja-arvoa 5 %, kun mukaan otettiin kaikki tapahtumat, joilla saattoi

ilmoittajan mielestä olla yhteys pemetreksediin.

Kliinisesti relevantteja CTC-toksisuustapauksia, joita ilmoitettiin ≥ 1 %:lla ja ≤ 5 %:lla potilaista,

jotka satunnaistettiin saamaan pemetreksediä, olivat: infektio, johon ei liittynyt neutropeniaa,

kuumeinen neutropenia, allerginen reaktio/yliherkkyys, kreatiniinin nousu, motorinen neuropatia,

sensorinen neuropatia, erythema multiforme ja vatsakipu.

Kliinisesti relevantteja CTC-toksisuustapauksia, joita ilmoitettiin < 1 %:lla potilaista, jotka

satunnaistettiin saamaan pemetreksediä, olivat supraventrikulaariset rytmihäiriöt.

Kliinisesti relevantit asteen 3 ja 4 laboratoriotoksisuudet olivat samankaltaisia kolmen pelkällä

pemetreksedillä tehdyn vaiheen 2 tutkimuksen (n=164) integroiduissa tuloksissa ja yllä kuvatussa,

pelkällä pemetreksedillä tehdyssä vaiheen 3 tutkimuksessa lukuun ottamatta neutropeniaa (12,8 % vs.

5,3 %) ja ALAT-nousua (15,2 % vs. 1,9 %). Nämä erot johtuivat todennäköisesti potilaspopulaatioiden

eroista, koska vaiheen 2 tutkimuksiin osallistui sekä rintasyöpäpotilaita, jotka eivät olleet aiemmin

saaneet solunsalpaajahoitoa, ja raskaasti aiemmin solunsalpaajilla hoidettuja rintasyöpäpotilaita, joilla

oli maksametastaaseja ja/tai epänormaalit lähtötasoarvot maksan toimintakokeissa.

Seuraavassa taulukossa esitetään ilmaantuvuus ja vakavuusaste niistä haittatapahtumista, joiden

arvellaan mahdollisesti liittyneen tutkimusvalmisteeseen ja joita on ilmoitettu > 5 %:lla 839 potilaan

joukosta, joilla oli ei-pienisoluinen keuhkosyöpä ja jotka satunnaistettiin saamaan sisplatiinia ja

pemetreksediä ynnä 830 potilaan joukosta, joilla oli ei-pienisoluinen keuhkosyöpä ja jotka

satunnaistettiin saamaan sisplatiinia ja gemsitabiinia. Kaikki potilaat saivat tutkimuslääkettä

paikallisesti levinneen tai metastaattisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon. Molemmissa

hoitoryhmissä potilaat saivat riittävästi foolihappoa ja B12-vitamiinia.

Elinjärjes-

telmä

Frekvenssi

Tapahtuma**

Pemetreksedi/

sisplatiini

(N = 839)

Gemsitabiini/

sisplatiini

(N= 830)

Kaikki

asteet

toksisuus

(%)

Asteen

3 - 4

toksisuus

(%)

Kaikki

asteet

toksisuus

(%)

Asteen

3 - 4

toksisuus

(%)

Veri ja

imukudos

Hyvin

yleiset

Hemoglobiinin

lasku

33,0*

5,6*

45,7*

9,9*

Neutrofiili-/

granulo-

syyttiarvon

lasku

29,0*

15,1*

38,4*

26,7*

Leukosyytti-

arvon

lasku

17,8

4,8*

20,6

7,6*

Trombo-

syyttiarvon

lasku

10,1*

4,1*

26,6*

12,7*

Hermosto

Yleiset

Sensorinen

neuropatia

8,5*

0,0*

12,4*

0,6*

Makuhäiriöt

0,0***

0,0***

Ruoansula-

tuselimistö

Hyvin

yleiset

Pahoinvointi

56,1

7,2*

53,4

3,9*

Oksentelu

39,7

35,5

Ruokahalutto-

muus

26,6

2,4*

24,2

0,7*

Ummetus

21,0

19,5

Stomatiitti /

nielutulehdus

13,5

12,4

Ripuli ilman

kolostomiaa

12,4

12,8

Yleiset

Dyspepsia /

närästys

Iho ja

ihonalainen

kudos

Hyvin

yleiset

Alopesia

11,9*

0***

21,4*

0,5***

Yleiset

Ihottuma /ihon

kesiminen

Munuaiset ja

virtsatiet

Hyvin

yleiset

Kreatiniinin

nousu

10,1*

6,9*

Yleisoireet

ja anto-

paikassa

todettavat

haitat

Hyvin

yleiset

Väsymys

42,7

44,9

*P-arvo < 0,05 kun verrataan yhdistelmää pemetreksedi/sisplatiini yhdistelmään gemsitabiini/

sisplatiini, Fischerin eksakti testi.

**Toksisuusasteet National Cancer Instituten CTC:sta (versio 2; NCI 1998).

***National Cancer Instituten yleisten toksisuuskriteerien (Common Toxicity Criteria, CTC) versio

2.0; NCI 1998 mukaan tulee makuhäiriöiden ja alopesian vakavuusaste raportoida ainoastaan

arvolla 1 tai 2.

Tässä taulukossa käytettiin raja-arvoa 5 %, kun mukaan otettiin kaikki tapahtumat, joilla saattoi

ilmoittajan mielestä olla yhteys pemetreksediin ja sisplatiiniin.

Kliinisesti relevantteja toksisuustapauksia, joita ilmoitettiin ≥ 1 %:lla ja ≤ 5 %:lla potilaista, jotka

satunnaistettiin saamaan sisplatiinia ja pemetreksediä, olivat: ASAT-arvon suureneminen, ALAT-arvon

suureneminen, infektio, kuumeinen neutropenia, munuaisten vajaatoiminta, kuume, dehydraatio,

konjunktiviitti ja pienentynyt kreatiniinin puhdistuma. Kliinisesti relevantteja toksisuustapauksia, joita

ilmoitettiin < 1 %:lla potilaista, jotka satunnaistettiin saamaan sisplatiinia ja pemetreksediä, olivat:

gamma-GT-arvon suureneminen, rintakipu, rytmihäiriö ja motorinen neuropatia.

Kliinisesti relevantit toksisuustapaukset jakautuivat samalla tavoin molempien sukupuolten välillä

kuin koko tutkimuspopulaatiossa, kun tarkasteltiin potilaita jotka olivat saaneet sekä pemetreksediä

että sisplatiinia.

Ylläpitohoitotutkimuksessa (JMEN: N=663) ja jatketussa ylläpitohoitotutkimuksessa (PARAMOUNT:

N=539) tutkittavat potilaat satunnaistettiin saamaan joko pemetreksediä tai plaseboa. Seuraavassa

taulukossa esitetään haittatapahtumien ilmaantuvuus ja vaikeusaste niistä haittatapahtumista, joiden

arveltiin mahdollisesti liittyvän tutkimusvalmisteeseen ja joita ilmoitettiin > 5 %:lla potilaista kummassa

tahansa tutkimuksen haarassa. Tutkimuksessa 800 potilasta satunnaistettiin saamaan pelkkää

pemetreksediä ja 402 potilasta pelkkää plaseboa. Kaikilla potilailla oli levinneisyysasteen IIIB tai IV ei-

pienisoluinen keuhkosyöpä. Potilaat olivat saaneet aikaisemmin platinapohjaista solunsalpaajahoitoa.

Molemmissa hoitoryhmissä potilaat saivat riittävän foolihappo- ja B12-vitamiinikorvaushoidon.

Elin-

järjes-

telmä

Frekvenssi*

Tapahtuma**

Pemetreksedi***

N = 800

Plasebo***

N = 402

Kaikki

asteet

toksisuus

(%)

Asteen

3 - 4

toksisuus

(%)

Kaikki

asteet

toksisuus

(%)

Asteen

3 - 4

toksisuus

(%)

Veri ja

imukudos

Hyvin

yleinen

Hemoglo-

biinin lasku

18,0

Yleinen

Leukosyytti-

arvon lasku

Neutrofiili-

arvon lasku

Hermosto

Yleinen

Sensorinen

neuropatia

Ruoansulatus-

elimistö

Hyvin

yleinen

Pahoinvointi

17,3

Ruokahalut-

tomuus

12,8

Yleinen

Oksentelu

Mukosiitti/

stomatiitti

Maksa ja

sappi

Yleinen

ALAT-arvon

suureneminen

ASAT-arvon

suureneminen

Iho ja

Ihonalainen

kudos

Yleinen

Ihottuma/

hilseily

Yleisoireet

ja anto-paikassa

todettavat

haitat

Hyvin

yleinen

Uupumus

24,1

10,9

Yleinen

Kipu

Turvotus

Munuaiset

Yleinen

Munuaisten

toiminta-

häiriöt****

Lyhenteet: ALAT= alaniiniaminotransferaasi, ASAT= aspartaattiaminotransferaasi, CTCAE=

”Common Terminology Criteria for Adverse Event”, NCI= National Cancer Institute

* haittavaikutuksen yleisyys: hyvin yleiset ≥10 %, yleinen ≥ 5 % ja < 10 %. Tässä taulukossa

käytettiin 10 %:n sijasta raja-arvoa 5 %, kun mukaan otettiin kaikki tapahtumat, joilla saattoi

raportoijan mielestä olla yhteys pemetreksediin.

**Toksisuusasteet luokiteltu NCI CTCAE kriteerien mukaan (versio 3.0; NCI 2003). Taulukossa

ilmoitetut luvut ovat CTCAE kriteerien version 3 mukaan.

***Taulukossa luetellut haittavaikutukset on koottu sekä JMEN (pemetreksedin ylläpitohoito, N=663)

että PARAMOUNT tutkimuksista (pemetreksedin jatkettu ylläpitohoito N=539).

****Munuaisten toimintahäiriöihin sisältyy: suurentunut seerumin/veren kreatiniiniarvo, pienentynyt

glomerulussuodatus, munuaisten vajaatoiminta ja virtsa-ja sukupuolielimiin liittyvä – muut.

Kliinisesti merkityksellisiä toksisuustapauksia (mikä tahansa toksisuusaste), joita ilmoitettiin ≥ 1 %:lla

ja ≤ 5 %:lla potilaista, jotka satunnaistettiin saamaan pemetreksediä, olivat: kuumeinen neutropenia,

infektio, verihiutaleiden vähenemä, ripuli, ummetus, alopesia, pruriitti/kutina, kuume (ilman

neutropeniaa), silmän pinnallinen sairaus (myös sidekalvon tulehdus), suurentunut kyyneleritys,

heitehuimaus ja motorinen neuropatia.

Kliinisesti merkityksellisiä toksisuustapauksia (CTC), joita ilmoitettiin < 1 %:lla potilaista, jotka

satunnaistettiin saamaan pemetreksediä, olivat: allergiset reaktiot/yliherkkyys, eryteema multiforme,

supraventrikulaariset rytmihäiriöt ja keuhkoveritulppa.

Turvallisuus arvioitiin pemetreksedille satunnaistetuilta potilailta (N=800). Haittavaikutusten

esiintyvyyttä arvioitiin ≤ 6 sykliä pemetreksediä ylläpitohoitona saaneilla potilailla (N=519) ja

verrattiin niihin, jotka olivat saaneet > 6 sykliä pemetreksediä (N=281). Kaikkien (kaikki

toksisuusasteet) haittavaikutusten esiintyvyys lisääntyi pitemmän altistuksen myötä.

Mahdollisesti tutkimuslääkkeeseen liittyvä, asteen 3/4 neutropenian merkitsevä lisääntyminen

havaittiin pemetreksedin pitkäaikaiskäytössä (≤ 6 sykliä: 3,3 %, > 6 sykliä: 6,4 %: p=0.046).

Pitkäaikaisessa altistuksessa ei kuitenkaan havaittu tilastollista eroa muissa yksittäisissä asteen 3/4/5

haittavaikutuksissa.

Vakavia kardiovaskulaaritapahtumia ja serebrovaskulaaritapahtumia, mukaan lukien sydäninfarkti,

angina pectoris, aivoverisuonitapahtumat ja ohimenevä iskemiakohtaus, on ilmoitettu melko harvoin

pemetreksedillä tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa, yleensä jonkin toisen sytotoksisen aineen

samanaikaisen käytön aikana. Useimmilla potilailla, joilla näitä tapahtumia havaittiin, oli ennestään

kardiovaskulaarisia riskitekijöitä.

Pemetreksedin kliinisten tutkimusten aikana on raportoitu harvoja, mahdollisesti vakavia

hepatiittitapauksia.

Pansytopeniaa on ilmoitettu melko harvoin pemetreksedin kliinisten tutkimusten aikana.

Kliinisten tutkimusten aikana on ilmoitettu pemetreksediä saaneilla potilailla melko harvoin koliittia,

(myös suoliston ja peräsuolen verenvuoto, joskus kuolemaanjohtava sekä suolen perforaatio, nekroosi

ja umpisuolen tulehdus (tyfliitti)).

Kliinisten tutkimusten aikana on ilmoitettu pemetreksediä saaneilla potilailla melko harvoin

interstitiaalista pneumoniittia, johon liittyi hengitysvajaus, joskus kuolemaanjohtava.

Melko harvoin pemetreksediä saaneilla potilailla on ilmoitettu turvotusta.

Pemetreksedin kliinisten tutkimusten aikana on ilmoitettu melko harvoin esofagiittia/säteilyesofagiittia.

Pemetreksedin kliinisissä tutkimuksissa on ilmoitettu yleisenä haittavaikutuksena sepsistä, joskus jopa

kuolemaan johtavia tapauksia.

Kauppaantulon jälkeisessä seurannassa pemetreksediä saaneilla potilailla on ilmoitettu seuraavia

haittavaikutuksia:

Hyperpigmentaatiota on ilmoitettu yleisenä haittavaikutuksena.

Akuuttia munuaisten vajaatoimintaa on ilmoitettu melko harvoin joko pelkästään pemetreksedillä tai

yhdistettynä muihin solunsalpaajiin (katso kohta 4.4). Lisäksi valmisteen myyntiintulon jälkeen on

ilmoitettu renaalisesta diabetes insipiduksesta ja tubulusnekroosista, joiden esiintymistiheys on

tuntematon.

Sädepneumoniittia on ilmoitettu melko harvoin potilailla, jotka ovat saaneet sädehoitoa joko ennen

pemetreksedihoitoa, sen aikana tai pemetreksedihoidon jälkeen (katso kohta 4.4).

Sädehoidon myöhäisreaktioita (ihoreaktioita) on ilmoitettu harvoin aiemmin sädehoitoa saaneilla

potilailla (katso kohta 4.4).

Perifeerisia iskemiatapauksia on ilmoitettu melko harvoin, ne ovat joissakin tapauksissa johtaneet

raajojen nekroosiin.

Ihon rakkuloitumista on ilmoitettu harvoin, mukaan lukien Stevens-Johnsonin oireyhtymä ja toksinen

epidermaalinen nekrolyysi, joissakin tapauksissa kuolemaan johtavia.

Pemetreksediä saaneilla potilailla on ilmoitettu harvoin immuunivälitteistä hemolyyttistä anemiaa.

Anafylaktista sokkia on ilmoitettu harvoin.

Punoittavaa turvotusta on ilmoitettu pääasiassa alaraajoissa, esiintymistiheys tuntematon.

Verinahan, verinahan alaisen kudoksen ja/tai ihonalaiskudoksen infektio- ja muita sairauksia on

ilmoitettu tuntemattomalla esiintymistiheydellä (kuten akuutti verinahan- verinahanalaisen kudoksen

bakteeritulehdus, pseudoselluliitti, dermatiitti).

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä

haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin.

Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä

haittavaikutuksistaseuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 Fimea

4.9 Yliannostus

Ilmoitettuja yliannostusoireita ovat neutropenia, anemia, trombosytopenia, mukosiitti, sensorinen

polyneuropatia ja ihottuma. Odotettavissa olevia yliannostuskomplikaatioita ovat luuydinsuppressio,

joka ilmenee neutropeniana, trombosytopeniana ja anemiana. Lisäksi voi esiintyä infektioita, joihin

voi liittyä kuumetta, ripulia ja/tai mukosiittia. Jos yliannostusta epäillään, potilaan veriarvoja pitää

seurata ja antaa tukihoitoa tarpeen mukaan. Kalsiumfolinaatin/foliinihapon käyttöä tulee harkita

pemetreksediyliannostuksen hoidossa.

5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1 Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Foolihappoanalogit, ATC-koodi: L01BA04

Pemetrexed Avansor (pemetreksedi) on monikohteinen antifolaattisyöpälääke, joka vaikuttaa

häiritsemällä solun replikaation kannalta välttämättömiä, folaatista riippuvia metabolisia prosesseja.

In vitro tutkimukset ovat osoittaneet, että pemetreksedi käyttäytyy monikohteisen antifolaatin tavoin

estämällä tymidylaattisyntaasia (TS), dihydrofolaattireduktaasia (DHFR) ja

glysinamidiribonukleotidiformyylitransferaasia (GARFT), jotka ovat välttämättömiä folaatista

riippuvaisia entsyymejä tymidiini- ja puriininukleotidien de novo biosynteesissä. Pemetreksedi

kulkeutuu soluihin sekä folaatinkuljettajaproteiinin että solukalvon folaattia sitovan proteiinin

välityksellä. Päästyään soluun pemetreksedi muuttuu folyylipolyglutamaattisyntetaasientsyymin

vaikutuksesta nopeasti ja tehokkaasti polyglutamaattimuotoiseksi. Polyglutamaattimuodot pysyvät

soluissa ja ovat vielä voimakkaampia TS:n ja GARFT:n estäjiä. Polyglutamaatio on kasvainsoluissa ja

vähemmässä määrin normaalissa kudoksessa tapahtuva ajasta ja pitoisuudesta riippuva prosessi.

Polyglutamoituneilla metaboliiteilla on pidempi solunsisäinen puoliintumisaika, mikä johtaa

pidempään vaikutusaikaan pahanlaatuisissa soluissa.

Euroopan lääkevirasto on hyväksytyissä käyttöaiheissa myöntänyt vapautuksen velvoitteesta toimittaa

tutkimustulokset pemetreksidin käytöstä kaikkien pediatristen potilasryhmien hoidossa (katso kohta

4.2).

Kliininen teho:

Mesoteliooma:

Satunnaistettu, sokkoutettu vaiheen 3 monikeskustutkimus (EMPHACIS) pemetreksidin ja sisplatiinin

yhdistelmästä verrattuna pelkkään sisplatiiniin potilailla, joilla oli pahanlaatuinen keuhkopussin

mesoteliooma ja jotka eivät olleet aiemmin saaneet kemoterapiahoitoa, osoitti, että pemetreksedin ja

sisplatiinin yhdistelmää saaneilla potilailla elossaolon mediaani oli kliinisesti merkittävästi 2,8

kuukautta pidempi kuin pelkkää sisplatiinia saaneilla potilailla.

Tutkimuksen aikana potilaiden hoitoon lisättiin pieniannoksinen foolihappo ja B12-vitamiinilisä

toksisuuden vähentämiseksi. Tämän tutkimuksen pääasiallinen analyysi tehtiin koko sillä

potilaspopulaatiolla, joka satunnaistettiin tutkimuslääkeryhmään (satunnaistettiin ja hoidettiin).

Alaryhmäanalyysi tehtiin potilailla, jotka saivat foolihappoa ja B12-vitamiinilisää koko

tutkimuslääkityksen ajan (täydet annokset). Yhteenveto näistä tehoanalyyseistä on esitetty

seuraavassa taulukossa:

Pemetreksedin ja sisplatiinin yhdistelmän teho vs. sisplatiinin teho pahanlaatuisessa

keuhkopussin mesotelioomassa

Satunnaistetut ja hoidetut

potilaat

Täyden vitamiinilisän

saaneet potilaat

Tehoparametri

Peme-

treksedi/

sisplatiini

(N = 226)

Sisplatiini

(N = 222)

Peme-

treksedi/

sisplatiini

(N = 168)

Sisplatiini

(N = 163)

Kokonaiselossaoloajan mediaani (kk)

(95 % CI)

12,1

(10,0 – 14,4)

(7,8 – 10,7)

13,3

(11,4 – 14,9)

10,0

(8,4 – 11,9)

Log Rank p-arvo*

0,020

0,051

Kasvaimen etenemiseen kuluneen

ajan mediaani (kk)

(95 % CI)

(4,9 – 6,5)

(2,8 – 4,4)

(5,3 – 7,0)

(2,8 – 4,5)

Log Rank p-arvo*

0,001

0,008

Hoidon epäonnistumiseen kulunut

aika (kk)

(95 % CI)

(3,9 – 4,9)

(2,1 – 2,9)

(4,3 – 5,6)

(2,2 – 3,1)

Log Rank p-arvo*

0,001

0,001

Kokonaisvaste-prosentti**

(95 % CI)

41,3 %

(34,8 – 48,1)

16,7 %

(12,0 – 22,2)

45,5 %

(37,8 – 53,4)

19,6 %

(13,8 – 26,6)

Fisherin eksakti p-arvo*

< 0,001

< 0,001

Lyhenne: CI = luottamusväli

* p-arvo tarkoittaa vertailua hoitoryhmien välillä.

**Pemetreksedi/sisplatiiniryhmässä satunnaistetut ja hoidetut (N = 225) sekä täyden vitamiinilisän

saaneet (N = 167)

Keuhkosyövän oireasteikolla (Lung Cancer Symptom Scale) osoitettiin tilastollisesti merkitsevää

paranemista pahanlaatuiseen keuhkopussin mesotelioomaan liittyvien kliinisesti relevanttien oireiden

(kipu ja hengenahdistus) suhteen pemetreksedi/sisplatiiniryhmässä (212 potilasta) verrattuna pelkkää

sisplatiinia saaneiden ryhmään (218 potilasta). Myös keuhkojen toimintakokeissa havaittiin

tilastollisesti merkitseviä eroja. Hoitoryhmien välille saatiin ero, kun keuhkojen toiminta parani

pemetreksedi/sisplatiiniryhmässä ja heikkeni kontrolliryhmässä hoidon aikana.

Pelkällä pemetreksedillä hoidetuista potilaista, joilla on pahanlaatuinen keuhkopussin mesoteliooma,

on rajallisesti tietoa. Pelkkää pemetreksediä annoksella 500 mg/m

tutkittiin 64 potilaalla, joilla oli

pahanlaatuinen keuhkopussin mesoteliooma ja jotka eivät olleet aiemmin saaneet kemoterapiahoitoa.

Kokonaisvasteprosentti oli 14,1 %.

Ei-pienisoluinen keuhkosyöpä, toisen linjan hoito:

Satunnaistetussa, avoimessa, vaiheen 3 monikeskustutkimuksessa pemetreksediä verrattiin

dosetakseliin potilailla, joilla oli paikallisesti levinnyt tai metastaattinen ei-pienisoluinen keuhkosyöpä

(NSCLC), aiemman kemoterapiahoidon jälkeen. Tutkimuksessa todettiin, että pemetreksedi-hoitoa

saaneiden potilaiden (hoitoaikomuspopulaatio, Intent To Treat, ITT n=283) elossaoloajan mediaani oli

8,3 kuukautta, kun dosetakselia saaneilla potilailla (ITT n=288) se oli 7,9 kuukautta. Pemetreksedi ei

kuulunut aikaisempaan kemoterapiahoitoon. Kun selvitettiin ei-pienisoluisen keuhkosyövän histologian

merkitystä hoidon tehoon ja kokonaiselossaoloaikaan, havaittiin, että pemetreksedi oli parempi kuin

dosetakseli potilaille, jotka sairastivat sellaista ei pienisoluista keuhkosyöpää, joka oli histologialtaan

pääosin muunlainen kuin levyepiteeliperäinen (n=399; 9,3 versus 8,0 kuukautta, korjattu riskisuhde =

0,78; 95 %:n luottamusväli = 0,61–1,00, p=0,047). Dosetakseli tehosi paremmin potilaille, joilla on

levyepiteelikarsinooma (n=172, 6,2 versus 7,4 kuukautta, korjattu riskisuhde = 16 1,56; 95 %

luottamusväli = 1,08–2,26, p = 0,018). Histologisten alaryhmien välillä ei todettu relevantteja eroja

pemetreksedin turvallisuusprofiilin suhteen.

Rajalliset kliiniset tiedot erillisistä, kontrolloiduista, satunnaistetuista vaiheen 3 kliinisistä

tutkimuksista viittaavat siihen, että tulokset, jotka kuvaavat pemetreksedin tehoa (OS, PFS) ovat

samanlaiset riippumatta siitä, onko potilas saanut aikaisemmin hoitoa dosetakselilla (n = 41) vai ei

(n = 540).

Pemetreksedin teho vs. dosetakselin teho

ei-pienisoluisessa keuhkosyövässä – ITT-populaatio

Pemetreksedi

Dosetakseli

Elossaoloaika (kk)

Mediaani (m)

95 % CI mediaanille

95 % CI HR:lle

Ei-huonommuuden p-arvo (HR)

(n = 283)

(7,0 – 9,4)

(n = 288)

(6,3 – 9,2)

(0,82 – 1,20)

0,226

Progressiovapaa elinaika (PFS) (kk)

Mediaani

HR (95 % CI)

(n = 283)

(n = 288)

0,97 (0,82 – 1,16)

Hoidon epäonnistumiseen kulunut aika

(TTTF – kk)

Mediaani

HR (95 % CI)

(n = 283)

(n = 288)

0,84 (0,71 - 0,997)

Vaste (n: vastearvioitu)

Vasteprosentti (%) (95 % CI)

Stabiili tauti (%)

(n = 264)

9,1 (5,9 – 13,2)

45,8

(n = 274)

8,8 (5,7 – 12,8)

46,4

Lyhenteet: CI = luottamusväli; HR = riskisuhde; ITT = hoitoaikomus; n = populaation koko.

Ei-pienisoluinen keuhkosyöpä, ensilinjan hoito:

Satunnaistetussa, avoimessa, vaiheen 3 monikeskustutkimuksessa verrattiin yhdistelmää

pemetreksedi + sisplatiini (AC) yhdistelmään gemsitabiini + sisplatiini (GC) potilailla, jotka eivät olleet

aikaisemmin saaneet solunsalpaajahoitota ja joilla oli paikallisesti levinnyt tai metastaattinen (asteen

IIIB tai IV) ei-pienisoluinen keuhkosyöpä. Tutkimus osoitti, että pemetreksedi + sisplatiini (intention to

treat [ITT] -populaation koko = 862) täytti tutkimuksen ensisijaiselle päätetapahtumalle asetetut

odotukset ja että tämä yhdistelmä oli kliinisesti yhtä tehokas kuin gemsitabiini + sisplatiini (ITT-

populaation koko =

863) mitattuna kokonaiselossaolomuuttujalla (korjattu riskisuhde 0,94; 95 %:n luottamusväli 0,84 –

1,05). Kaikkien tutkimuksen potilaiden ECOG-suorituskykyluokka oli 0 tai 1.

Tehoa arvioitiin primaarisen muuttujan suhteen ITT-populaatiossa. Keskeisten tehokkuutta mittaavien

päätetapahtumien herkkyysanalyysi käsitti lisäksi tutkimussuunnitelman mukaisesti tutkimukseen

soveltuvat (Protocol Qualified, PQ) potilaat. Kun tehokkuusanalyysiin otettiin tämä PQ-populaatio,

olivat tulokset yhtäpitävät ITT-populaatiota koskevien tulosten kanssa, ja ne tukevat käsitystä, että

AC-hoidon ja GC-hoidon välillä ei ole tehoeroa (non-inferiority).

Progressiovapaa elinaika (progression free survival, PFS) ja kokonaisvaste (overall response rate)

olivat samansuuruiset molemmisssa hoitoryhmissä: mediaaninen PFS oli 4,8 kuukautta ryhmässä

pemetreksedi + sisplatiini ja 5,1 kuukautta ryhmässä gemsitabiini + sisplatiini (korjattu riskisuhde 1,04;

95 %:n luottamusväli 0,94–1,15) ja kokonaisvaste oli 30,6 % (95 %:n luottamusväli 27,3–33,0)

hoitoryhmässä pemetreksedi + sisplatiini ja 28,2 % (95 %:n luottamusväli 25,0–31,4) hoitoryhmässä

gemsitabiini + sisplatiini. PFS-tulos sai osittaista vahvistusta riippumattomasta tuloksen arvioinnista

(jossa 400 potilasta 1725:sta valittiin sattumanvaraisesti tätä arviointia varten).

Analysoitaessa ei-pienisoluisen keuhkosyövän histologisen rakenteen merkitystä

kokonaiselossaoloaikaan, havaittiin kliinisesti merkityksellisiä elossaoloaikaeroja, katso seuraava

taulukko.

Teho: Pemetreksedi + sisplatiini versus gemsitabiini + sisplatiini ei-pienisoluisen

keuhkosyövän ensilinjan hoitona – ITT-populaatio ja histologiset alaryhmät

ITT-popu-

laatio ja

histologiset

alaryhmät

Mediaaninen elossaoloaika kuukausina

(95 %:n luottamusväli, CI)

Korjattu

riskisuhde

(HR)

(95 % CI)

Parem-

muus,

p-arvo

Pemetreksedi +

sisplatiini

Gemsitabiini +

sisplatiini

ITT-

populaatio

(N = 1725)

10,3

(9,8 – 11,2)

N=862

10,3

(9,6 – 10,9)

N=863

0,94

(0,84 – 1,05)

0,259

Adenokarsi-

nooma

(N=847)

12,6

(10,7 – 13,6)

N=436

10,9

(10,2 – 11,9)

N=411

0,84

(0,71–0,99)

0,033

Suurisoluinen

(N=153)

10,4

(8,6 – 14,1)

N=76

(5,5 – 9,0)

N=77

0,67

(0,48–0,96)

0,027

(N=252)

(6,8 – 10,2)

N=106

(8,1 – 10,6)

N=146

1,08

(0,81–1,45)

0,586

Levyepiteeli-

solu

(N=473)

(8,4 – 10,2)

N=244

10,8

(9,5 – 12,1)

N=229

1,23

(1,00–1,51)

0,050

Lyhenteitä: CI = luottamusväli (confidence interval); ITT = intent-to-treat, hoitoaikomus; N =

populaation kokonaiskoko.

Tilastollinen merkitsevyys hoitojen samanarvoisuudesta (noninferiority), sillä riskisuhteen

luottamusväli on kokonaisuudessaan alle arvon 1,17645 joka on noninferiorityä osoittava raja-arvo (p

< 0,001).

Kaplan-Meierin kuvaajat: Kokonaiselossaolo, histologia-alaryhmittäin

Erilaisilla histologisilla alaryhmillä ei todettu olevan kliinistä merkitystä verrattaessa

pemetreksedi + sisplatiinihoitoa saavien potilaiden turvallisuuteen liittyviä tuloksia.

Pemetreksedi + sisplatiinihoitoa saaneet potilaat tarvitsivat vähemmän verensiirtoja (16,4 % versus

28,9 %, p < 0,001), punasolusiirtoja (16,1 % versus 27,3 %, p < 0,001), trombosyyttisiirtoja (1,8 %

versus 4,5 %, p=0,002), erytropoietiinia / darbopoietiinia (10,4 % versus 18,1 %, p < 0,001),

GCSF/GM-CSF-valmisteita (3,1 % versus 6,1 %, p=0,004) ja rautavalmisteita (4,3 % versus 7,0 %,

p=0,021).

Ei-pienisoluinen keuhkosyöpä, ylläpitohoito:

JMEN

Satunnaistetussa, kaksoissokkoutetussa, vaiheen 3 plasebokontrolloidussa monikeskustutkimuksessa

(JMEN) verrattiin pemetreksedi-ylläpitohoidon (n=441) tehoa ja turvallisuutta plaseboon (n=222).

Kummassakin tutkimushaarassa annettiin parasta mahdollista tukihoitoa. Tutkittavilla oli paikallisesti

edennyt (levinneisyysaste IIIB) tai metastaattinen (levinneisyysaste IV) ei-pienisoluinen keuhkosyöpä

(NSCLC), joka ei ollut edennyt neljän ensilinjan hoitosyklin jälkeen, johon kuului sisplatiini tai

karboplatiini yhdistettynä joko gemsitabiiniin, paklitakseliin tai dosetakseliin. Pemetreksedi ei ollut

mukana ensilinjan yhdistelmähoidoissa. Kaikkien tutkimukseen osallistuneiden potilaiden

suorituskykyluokka oli 0 tai 1 ECOG-luokituksessa. Potilaat saivat ylläpitohoitoa sairauden etenemisen

toteamiseen asti. Tehoa ja turvallisuutta mitattiin ensilinjan hoidon päättymisen jälkeen tehdystä

satunnaistamisesta alkaen. Potilaat saivat 5 sykliä (mediaani) pemetreksedi-ylläpitohoitoa ja 3,5 sykliä

plaseboa. Kaikkiaan 213 potilasta (48,3 %) sai ≥ 6 pemetreksedi-sykliä ja 103 potilasta (23,4 %) sai ≥

10 pemetreksedi-sykliä.

Tutkimukselle asetettu päätetapahtuma saavutettiin ja tutkimus osoitti tilastollisesti merkitsevää

parannusta progressiovapaaseen elossaoloaikaan (PFS) pemetreksedi-haarassa plaseboon

verrattuna (n=581, riippumattoman tahon arviointi, mediaanihoitoaika pemetreksedihaarassa 4

kuukautta ja plasebohaarassa 2 kuukautta) (riskisuhde 0,60, 95 %, CI: 0,49–0,73, p < 0,00001).

Potilaista otettujen kuvantamistutkimusten riippumattoman tahon arviointi vahvisti tutkijoiden arvion

progressiovapaasta elossaoloajasta. Mediaanielossaoloaika koko populaatiossa (n=663) oli 13,4

kuukautta pemetreksedi-haarassa ja 10,6 kuukautta plasebohaarassa, riskisuhde 0,79 (95 %, CI:

0,65–0,95, p < 0,01192).

Yhtenevästi muiden pemetreksedi-tutkimusten kanssa JMEN-tutkimuksessa havaittiin tehoeroa

histologian mukaan. Niillä NSCLC-potilailla, joilla oli histologialtaan pääosin muunlainen kuin

levyepiteeliperäinen ei-pienisoluinen keuhkosyöpä (n=430, riippumattoman tahon arviointi) PFS:n

mediaani oli pemetreksedi-haarassa 4,4 kuukautta ja plasebohaarassa 1,8 kuukautta, riskisuhde 0,47,

95 % CI: 0,37–0,60, p=0,00001.Niillä NSCLC-potilailla, joilla oli histologialtaan pääosin muunlainen

kuin levyepiteeliperäinen ei-pienisoluinen keuhkosyöpä (n=481) mediaanielossaoloaika oli

pemetreksedi-haarassa 15,5 kuukautta ja plasebohaarassa 10,3 kuukautta (riskisuhde 0,70 95 % CI:

0,56–0,88 p=0,002). Kun mukaan otetaan ensilinjan hoito niillä NSCLC-potilailla, joilla oli

histologialtaan pääosin muunlainen kuin levyepiteeliperäinen ei-pienisoluinen keuhkosyöpä,

mediaanielossaoloaika oli pemetreksedi-haarassa 18,6 kuukautta ja plasebohaarassa 13,6 kuukautta

(riskisuhde 0,71 95 % CI:0,56–0,88 p=0,002).

Histologialtaan pääosin levyepiteeliperäistä syöpää sairastavilla potilailla progressiovapaassa

elinajassa (PFS) ja kokonaiselossaoloajassa (OS) saadut tulokset eivät viittaa pemetreksedin

paremmuuteen plaseboon nähden.

Pemetreksedin turvallisuusprofiilissa ei havaittu kliinisesti merkityksellisiä eroja histologisissa

alaryhmissä.

JMEN: Kaplan-Meierin kuvaajat: Progressiovapaa elossaoloaika (PFS) ja

kokonaiselossaoloaika (OS), pemetreksedi vs. plasebo potilailla, joilla oli histologialtaan

pääosin muunlainen kuin levyepiteeliperäinen ei-pienisoluinen keuhkosyöpä (NSCLC)

PARAMOUNT

Satunnaistetussa, kaksoissokkoutetussa, vaiheen 3 plasebokontrolloidussa monikeskustutkimuksessa

(PARAMOUNT) verrattiin pemetreksedin (n=359) tehoa ja turvallisuutta plaseboon (n=180) jatketussa

ylläpitohoitotutkimuksessa. Kummassakin haarassa potilaat saivat parasta oireenmukaista hoitoa.

Potilailla oli paikallisesti edennyt (aste IIIB) tai levinnyt (aste IV) ei-pienisoluinen keuhkosyöpä, joka

oli histologialtaan pääosin muunlainen kuin levyepiteeliperäinen. Näiden potilaiden tauti ei ollut

edennyt ensimmäisen linjan hoidon (pemetreksedi + sisplatiini) 4 syklin jälkeen. Pemetreksedi +

sisplatiini ensimmäisen linjan hoitoa sai 939 potilasta, joista 539 satunnaistettiin saamaan joko

pemetreksedia tai plaseboa jatkettuna ylläpitohoitona. Satunnaistetuista potilaista 44,9 %:lla oli täysi

tai osittainen hoitovaste pemetreksedi + sisplatiini ensilinjan hoitoon ja 51,9 %:lla oli stabiili tauti.

Jatkettuun ylläpitohoitoon satunnaistetuilla potilailla tuli olla ECOG-suorituskyky 0 tai 1. Mediaaniaika

pemetreksedi + sisplatiini ensilinjan hoidon aloituksesta ylläpitohoidon aloitukseen oli 2,96 kuukautta

molemmissa tutkimushaaroissa. Satunnaistetut potilaat saivat jatkettua ylläpitohoitoa taudin

etenemiseen saakka. Teho ja turvallisuus mitattiin ensilinjan hoidon jälkeen tehdystä

satunnaistamisesta. Potilaat saivat jatkettua ylläpitohoitoa sekä pemetreksedi- että plaseboryhmässä

mediaanisti 4 sykliä. Kaikkiaan 169 potilasta (47,1 %) sai ≥ 6 sykliä pemetreksedi-jatkettua

ylläpitohoitoa eli yhteensä vähintään 10 pemetreksedi-sykliä.

Tutkimus saavutti päätetapahtuman tavoitteen ja osoitti pemetreksedihaarassa tilastollisesti

merkitsevän pidennyksen progressiovapaaseen elinaikaan verrattuna plaseboon (riippumattoman

tahon arvioimat potilaat n=472, mediaanit pemetreksedi 3,9 ja plasebo 2,6 kuukautta) (riskisuhde

0,64, 95 %, CI=0,51-0,81, p=0,0002). Riippumattoman tahon potilaskuvien mittaaminen vahvisti

tutkijoiden tekemän arvioinnin progressiovapaasta elinajasta. Satunnaistetuilla potilailla pemetreksedi

+ sisplatiini ensilinjan hoidon alusta mitattuna, tutkijoiden arvioima progressiovapaan elinajan

mediaani oli pemetreksedi-haarassa 6,9 kuukautta ja plasebolla 5,6 kuukautta (riskisuhde 0,59, 95 %,

CI=0,47-0,74).

Pemetreksedi/sisplatiini -ensilinjan hoidon (4 sykliä) jälkeen pemetreksediylläpitohoitohaarassa

elossaoloaika oli tilastollisesti parempi kuin plasebolla (mediaani 13,9 kk vs.11,0 kk, riskisuhde 0,78,

95 % CI=0,64–0,96, p=0,0195). Tämän lopullisen elossaoloaika-analyysin tekohetkellä 28,7 %

pemetreksedihaaran potilaista oli elossa tai ei ollut tavoitettavissa, vastaava luku plasebohaarassa oli

21,7 %. Pemetreksedin suhteellinen hoitovaikutus oli samanlainen eri alaryhmien välillä (mukaan

lukien taudin levinneisyysaste, ensilinjan hoitovaste, ECOG-suorituskyky, tupakointitilanne, sukupuoli,

histologia ja ikä). Hoitovaikutus oli samanlainen kuin havaittiin korjaamatonta kokonaiselossaoloaikaa

ja progressiovapaata elossaoloaikaa tarkastelevissa tilastollisissa analyyseissa. Pemetreksedihaaran

potilaista yhden vuoden jälkeen oli elossa 58 % (plaseboryhmästä 45 %) ja kahden vuoden jälkeen

32 % (plaseboryhmästä 21 %). Pemetreksedi/sisplatiini ensilinjan hoidon alusta laskettuna mediaani

elossaoloaika oli pemetreksedihaarassa 16,9 kuukautta ja plasebohaarassa 14 kuukautta (riskisuhde

0,78, 95 % CI=0,64–0,96). Tutkimuksen jälkeistä lääkitystä sai 64,3 % pemetreksedihaaran potilaista

ja 71,7 % plasebohaaran potilaista.

PARAMOUNT: Kaplan-Meierin kuvaajat: Progressiovapaa elossaoloaika (PFS) ja

kokonaiselossaoloaika (OS) pemetreksedi vs. plasebo jatkettu ylläpitohoitotutkimus potilailla,

joilla oli histologialtaan pääosin muunlainen kuin levyepiteeliperäinen ei-pienisoluinen

keuhkosyöpä (NSCLC) (laskettu randomisoinnista)

Pemetreksedin turvallisuusprofiili oli samanlainen JMEN- ja PARAMOUNT-tutkimuksessa.

5.2 Farmakokinetiikka

Pelkän pemetreksedin farmakokinetiikkaa on arvioitu 426 syöpäpotilaalla, joilla oli erilaisia kiinteitä

kasvaimia, annoksella 0,2–838 mg/m

kymmenen minuutin infuusiona. Pemetreksedin vakaan tilan

jakautumistilavuus on 9 l/m

. In vitro tutkimusten mukaan pemetreksedi sitoutuu plasman

proteiineihin noin 81-prosenttisesti. Eriasteinen munuaisten vajaatoiminta ei vaikuttanut sitoutumiseen

merkittävästi. Pemetreksedin maksametabolia on rajallista. Pemetreksedi erittyy pääasiassa virtsaan.

Annoksesta 70–90 % erittyy virtsaan muuttumattomassa muodossa 24 tunnin sisällä lääkkeen

annosta. In vitro -tutkimukset osittavat, että pemetreksedi erittyy aktiivisesti OAT3:n (organic anion

transporter 3) kautta. Pemetreksedin systeeminen kokonaispuhdistuma on 91,8 ml/min ja eliminaation

puoliintumisaika plasmassa 3,5 tuntia potilailla, joiden munuaistoiminta on normaali

(kreatiniinipuhdistuma 90 ml/min). Potilaiden välinen vaihtelu puhdistuman suhteen on kohtalaista,

19,3 %. Pemetreksedin systeeminen kokonaisaltistus (AUC) ja suurin pitoisuus plasmassa suurenevat

suhteessa annokseen. Pemetreksedin farmakokinetiikka on johdonmukainen useiden hoitosyklien

ajan.

Samanaikainen sisplatiinin käyttö ei vaikuta pemetreksedin farmakokinetiikkaan. Suun kautta

annettava foolihappo ja lihakseen annettava B12-vitamiinilisä eivät vaikuta pemetreksedin

farmakokinetiikkaan.

5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Pemetreksedin anto tiineille hiirille aiheutti sikiöiden elinkelpoisuuden heikkenemistä, sikiöiden

painon pienenemistä, joidenkin luustorakenteiden luutumishäiriöitä ja suulakihalkiota.

Pemetreksedin anto uroshiirille aiheutti lisääntymistoksisuutta, joka ilmeni hedelmällisyyden

heikkenemisenä ja kivesatrofiana. Koirilla tehdyssä tutkimuksessa, jossa pemetreksediä annettiin

laskimoon bolusinjektiona 9 kuukautta, havaittiin kiveslöydöksiä (siemenepiteelin

degeneraatio/nekroosi). Tämä viittaa siihen, että pemetreksedi voi heikentää urosten hedelmällisyyttä.

Naaraiden hedelmällisyyttä ei tutkittu.

Pemetreksedi ei ollut mutageeninen kiinanhamsterin munasoluilla tehdyssä

kromosomiaberraatiotestissä in vitro eikä Amesin testissä. Pemetreksedin on osoitettu olevan

klastogeeninen in vivo -mikrotumatestissä hiirellä.

Pemetreksedin karsinogeenisuudesta ei ole tehty tutkimuksia.

6. FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1 Apuaineet

L-arginiini

L-kysteiini

Propyleeniglykoli

Sitruunahappo

Injektionesteisiin käytettävä vesi

6.2 Yhteensopimattomuudet

Pemetreksedi ei ole fysikaalisesti yhteensopiva kalsiumia sisältävien laimentimien kanssa, mukaan

lukien Ringerin laktaattiliuos ja Ringerin liuos. Muita yhteensopivuustutkimuksia ei ole tehty, joten

tätä lääkevalmistetta ei tule sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa.

Pemetrexed Avansor sisältää L-arginiinia apuaineena. L-arginiini on yhteensopimaton sisplatiinin

kanssa ja johtaa sisplatiinin hajoamiseen. Tätä lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden

lääkevalmisteiden kanssa.

Infuusioletkut pitää huuhdella Pemetrexed Avansorin annon jälkeen.

6.3 Kestoaika

Avaamaton injektiopullo

24 kuukautta (100 mg/4 ml)

36 kuukautta (500 mg/20 ml)

36 kuukautta (1000 mg/40 ml)

Laimennettu liuos

Pemetreksedi infuusioliuos säilyy kemiallisesti ja fysikaalisesti 24 tuntia jääkaapissa (2-8 °C).

Mikrobiologiselta kannalta valmiste tulee käyttää välittömästi. Jos valmistetta ei käytetä välittömästi,

käytönaikainen säilytysaika ja säilytysolosuhteet ovat käyttäjän vastuulla, mutta ne ovat kuitenkin

enintään 24 tuntia 2–8 °C:n lämpötilassa.

Herkkä valolle.

6.4 Säilytys

Avaamaton injektiopullo

Tällä lääkevalmisteella ei ole erityisiä säilytysvaatimuksia.

Ei saa jäätyä.

Säilytys laimentamisen jälkeen, ks. kohta 6.3.

6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoot

Pemetrexed Avansor-valmistetta on saatavana tyypin I lasia olevissa injektiopulloissa, jotka sisältävät

4 ml, 20 ml tai 40 ml infuusiokonsentraattia. Pullot on suljettu kumitulpalla (bromobutyyli), ja

repäisykorkilla.

Yksi 4 ml pullo infuusiokonsentraattia (luunvalkoinen repäisykorkki) sisältää pemetreksedidiarginiinia

määrän, joka vastaa 100 mg pemetreksediä.

Yksi 20 ml pullo infuusiokonsentraattia (sininen repäisykorkki) sisältää pemetreksedidiarginiinia

määrän, joka vastaa 500 mg pemetreksediä.

Yksi 40 ml pullo infuusiokonsentraattia (vihreä repäisykorkki) sisältää pemetreksedidiarginiinia

määrän, joka vastaa 1000 mg pemetreksediä .

Pakkauksessa on 1 injektiopullo.

6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

1. Pemetreksedin laimennus laskimoinfuusiota varten tulee tehdä aseptisesti.

2. Laske tarvittava annos ja Pemetrexed Avansor-injektiopullojen lukumäärä. Injektiopulloissa on

hieman ylimääräistä pemetreksediä etiketissä olevan määrän antamisen helpottamiseksi. Yksi pullo

liuosta sisältää pemetreksediä 25 mg/ml.

3. Oikea määrä pemetreksediliuosta pitää laimentaa 100 ml:n kokonaistilavuuteen 5%

glukoosiliuoksella (säilöntäaineeton) ja antaa 10 minuutin laskimoinfuusiona.

4. Yllä mainitulla tavalla valmistettu pemetreksedi-infuusioliuos on yhteensopiva

polyvinyylikloridilla ja polyolefiinilla päällystettyjen antolaitteiden ja infuusiopussien kanssa.

5. Parenteraaliset lääkevalmisteet pitää tarkastaa silmämääräisesti hiukkasten ja värimuutosten

varalta ennen antoa. Jos valmisteessa näkyy hiukkasia, sitä ei saa antaa.

6. Pemetreksediliuos on tarkoitettu vain yhtä käyttökertaa varten. Käyttämättömät valmisteet tai

niistä peräisin oleva jätemateriaali on hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti.

Valmistusta ja antoa koskevat varotoimet: Kuten muidenkin mahdollisesti toksisten

syöpälääkkeiden kohdalla, pemetreksedi-infuusioliuoksen käsittelyssä ja käyttöönvalmistuksessa on

noudatettava varovaisuutta. Käsineiden käyttöä suositellaan. Jos pemetreksediliuosta joutuu iholle,

pese iho heti perusteellisesti vedellä ja saippualla. Jos pemetreksediliuosta joutuu limakalvoille,

huuhdo ne huolellisesti vedellä. Pemetreksedi ei aiheuta rakkuloita. Pemetreksedin ekstravasaatioon

ei ole mitään spesifistä vasta-ainetta. Muutamia pemetreksedin ekstravasaatiotapauksia on ilmoitettu,

mutta tutkija ei pitänyt niitä vakavina. Kuten muidenkin ei rakkuloita aiheuttavien aineiden kohdalla,

ekstravasaatio tulee hoitaa paikallisen standardikäytännön mukaisesti.

7. MYYNTILUVAN HALTIJA

Avansor Pharma Oy

Tekniikantie 14

02150 Espoo

8. MYYNTILUVAN NUMERO

9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

15.11.2019

Samankaltaiset tuotteet

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia

Jaa nämä tiedot