Pelzont

Maa: Euroopan unioni

Kieli: suomi

Lähde: EMA (European Medicines Agency)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)
04-06-2012
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)
04-06-2012

Aktiivinen ainesosa:

laropiprantti, nikotiinihappo

Saatavilla:

Merck Sharp Dohme Ltd

ATC-koodi:

C10AD52

INN (Kansainvälinen yleisnimi):

laropiprant, nicotinic acid

Terapeuttinen ryhmä:

Lipidimodifioivat aineet

Terapeuttinen alue:

dyslipidemiat

Käyttöaiheet:

Pelzont on tarkoitettu dyslipidemian hoitoon, erityisesti potilaille, joilla on kombinoitunut sekamuotoinen dyslipidemia (kohonnut low-density-lipoproteiinien (LDL) kolesteroli-ja triglyseridipitoisuus ja matala high-density-lipoproteiinien (HDL)kolesterolia) ja potilailla, joilla on primaarinen hyperkolesterolemia (heterotsygoottinen familiaalinen ja ei-familiaalinen). Pelzont tulisi käyttää potilailla, yhdessä 3-hydroksi-3-methylglutaryl-koentsyymi-A: n (HMG-CoA)-reduktaasin estäjien (statiinien) kanssa, kun kolesterolia alentavaa vaikutusta HMG-CoA-reduktaasin estäjä ei yksinään riittämätön. Sitä voidaan käyttää monoterapiana pelkästään potilailla, joille HMG-CoA-reduktaasin estäjät eivät sovellu potilaalle tai potilas ei siedä niitä. Ruokavaliota ja muita lääkkeettömiä hoitomuotoja (e. liikuntaa, painon pudotusta) jatketaan myös Pelzont-hoidon aikana.

Tuoteyhteenveto:

Revision: 11

Valtuutuksen tilan:

peruutettu

Valtuutus päivämäärä:

2008-07-03

Pakkausseloste

                30
B. PAKKAUSSELOSTE
Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa
31
PAKKAUSSELOSTE: TIETOA POTILAALLE
PELZONT 1000 MG/20 MG DEPOTTABLETIT
nikotiinihappo/laropiprantti
LUE TÄMÄ PAKKAUSSELOSTE HUOLELLISESTI, ENNEN KUIN ALOITAT LÄÄKKEEN
OTTAMISEN, SILLÄ SE SISÄLTÄÄ
SINULLE TÄRKEITÄ TIETOJA.
-
Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
-
Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai
apteekkihenkilökunnan puoleen.
-
Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa
muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa
haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin
sinulla.
-
Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai
apteekkihenkilökunnan puoleen, vaikka
kokemiasi haittavaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä
pakkausselosteessa.
TÄSSÄ PAKKAUSSELOSTEESSA KERROTAAN:
1.
Mitä Pelzont on ja mihin sitä käytetään
2.
Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Pelzont-valmistetta
3.
Miten Pelzont otetaan
4.
Mahdolliset haittavaikutukset
5.
Pelzont-valmisteen säilyttäminen
6.
Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa
1.
MITÄ PELZONT ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN
Lääkkeesi nimi on Pelzont. Se sisältää kahta vaikuttavaa ainetta:
•
nikotiinihappoa, joka on veren rasvoihin vaikuttava lääke, ja
•
laropipranttia, joka vähentää ihon punoitusta. Ihon punoitus on
nikotiinihapon yleinen
haittavaikutus.
MITEN PELZONT VAIKUTTAA
PELZONT-VALMISTETTA KÄYTETÄÄN RUOKAVALION OHELLA
•
vähentämään ’pahan’ kolesterolin määrää. Pelzont
pienentää kokonaiskolesterolin, LDL-
kolesterolin, triglyserideiksi kutsuttujen rasva-aineiden ja apo-B:n
(LDL:n osan) pitoisuutta
veressä.
•
lisäämään ‘hyvän’ kolesterolin (HDL-kolesterolin) ja apo
A-I:n (HDL:n osan) pitoisuutta.
MITÄ MINUN PITÄÄ TIETÄÄ KOLESTEROLISTA JA TRIGLYSERIDEISTÄ?
Kolesteroli on yksi elimistön lukuisista rasva-aineista.
Kokonaiskolesteroli koostuu pääasiassa
”pahasta” LDL-kolesterolista ja ”hyvästä”
HDL-kolesterolista.
LDL-kolesterolia kutsutaan usei
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Valmisteyhteenveto

                1
LIITE I
VALMISTEYHTEENVETO
Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa
2
1.
LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
Pelzont 1000 mg/20 mg depottabletit.
2.
VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT
Yksi depottabletti sisältää 1000 mg nikotiinihappoa ja 20 mg
laropipranttia.
Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan.
Yksi depottabletti sisältää 128,4 mg laktoosimonohydraattia.
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.
3.
LÄÄKEMUOTO
Depottabletti.
Kapselin muotoinen valkoinen tai vaalea depottabletti, jossa on
toisella puolella merkintä “552”.
4.
KLIINISET TIEDOT
4.1
KÄYTTÖAIHEET
Pelzont on tarkoitettu dyslipidemian hoitoon, erityisesti aikuisille
potilaille, joilla on kombinoitunut
sekamuotoinen dyslipidemia (kohonnut LDL-kolesteroli- ja
triglyseridipitoisuus ja alhainen HDL-
kolesterolipitoisuus), sekä aikuisille potilaille, joilla on
primaarinen hyperkolesterolemia
(heterotsygoottinen familiaalinen ja ei-familiaalinen).
Pelzont-valmistetta käytetään yhdessä HMG-CoA-reduktaasin
estäjien (statiinien) kanssa, kun HMG-
CoA-reduktaasin estäjä ei yksinään pienennä
kolesterolipitoisuutta. Sitä voidaan käyttää ainoana
lääkkeenä vain, jos HMG-CoA-reduktaasin estäjät eivät sovellu
potilaalle tai potilas ei siedä niitä.
Ruokavaliota ja muita lääkkeettömiä hoitomuotoja (esim. liikuntaa,
painon pudotusta) jatketaan myös
Pelzont-hoidon aikana.
4.2
ANNOSTUS JA ANTOTAPA
_Annostus _
Aloitusannos on yksi depottabletti (1000 mg nikotiinihappoa / 20 mg
laropipranttia) kerran
vuorokaudessa. Neljän viikon kuluttua suositellaan siirtymistä
ylläpitoannokseen 2000 mg/40 mg eli
kaksi depottablettia (1000 mg/20 mg) kerran vuorokaudessa. Annoksen
2000 mg/40 mg ylittäviä
vuorokausiannoksia ei ole tutkittu eikä niitä sen vuoksi suositella.
Jos Pelzont on jäänyt ottamatta alle 7 peräkkäisenä päivänä,
potilas voi jatkaa hoitoa samalla
annoksella. Jos Pelzont on jäänyt ottamatta 7 peräkkäisenä
päivänä tai kauemmin, hoito aloitetaan
uudelleen annoksella 1000 mg/20 mg, jota jatketaan viikon ajan, ja
sii
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Asiakirjat muilla kielillä

Pakkausseloste Pakkausseloste bulgaria 04-06-2012
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto bulgaria 04-06-2012
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta bulgaria 10-07-2008
Pakkausseloste Pakkausseloste espanja 04-06-2012
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto espanja 04-06-2012
Pakkausseloste Pakkausseloste tšekki 04-06-2012
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tšekki 04-06-2012
Pakkausseloste Pakkausseloste tanska 04-06-2012
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tanska 04-06-2012
Pakkausseloste Pakkausseloste saksa 04-06-2012
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto saksa 04-06-2012
Pakkausseloste Pakkausseloste viro 04-06-2012
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto viro 04-06-2012
Pakkausseloste Pakkausseloste kreikka 04-06-2012
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kreikka 04-06-2012
Pakkausseloste Pakkausseloste englanti 04-06-2012
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto englanti 04-06-2012
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta englanti 10-07-2008
Pakkausseloste Pakkausseloste ranska 04-06-2012
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ranska 04-06-2012
Pakkausseloste Pakkausseloste italia 04-06-2012
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto italia 04-06-2012
Pakkausseloste Pakkausseloste latvia 04-06-2012
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto latvia 04-06-2012
Pakkausseloste Pakkausseloste liettua 04-06-2012
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto liettua 04-06-2012
Pakkausseloste Pakkausseloste unkari 04-06-2012
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto unkari 04-06-2012
Pakkausseloste Pakkausseloste malta 04-06-2012
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto malta 04-06-2012
Pakkausseloste Pakkausseloste hollanti 04-06-2012
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto hollanti 04-06-2012
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta hollanti 10-07-2008
Pakkausseloste Pakkausseloste puola 04-06-2012
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto puola 04-06-2012
Pakkausseloste Pakkausseloste portugali 04-06-2012
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto portugali 04-06-2012
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta portugali 10-07-2008
Pakkausseloste Pakkausseloste romania 04-06-2012
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto romania 04-06-2012
Pakkausseloste Pakkausseloste slovakki 04-06-2012
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto slovakki 04-06-2012
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta slovakki 10-07-2008
Pakkausseloste Pakkausseloste sloveeni 04-06-2012
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto sloveeni 04-06-2012
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta sloveeni 10-07-2008
Pakkausseloste Pakkausseloste ruotsi 04-06-2012
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ruotsi 04-06-2012
Pakkausseloste Pakkausseloste norja 04-06-2012
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto norja 04-06-2012
Pakkausseloste Pakkausseloste islanti 04-06-2012
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto islanti 04-06-2012

Näytä asiakirjojen historia