Kisqali

Euroopan unioni - suomi - EMA (European Medicines Agency)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)

04-11-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)

04-11-2020

Aktiivinen ainesosa:
ribosiklibisukkinaatti
Saatavilla:
Novartis Europharm Limited
ATC-koodi:
L01XE
INN (Kansainvälinen yleisnimi):
ribociclib
Terapeuttinen ryhmä:
Antineoplastiset aineet,
Terapeuttinen alue:
Rintojen kasvaimet
Käyttöaiheet:
Kisqali on indisoitu naisten hormoni-reseptori (HR)‑positiivinen, ihmisen epidermaalisen kasvutekijän reseptoria 2 (HER2)‑negatiivinen paikallisesti edenneen tai metastasoituneen rintasyövän hoidossa yhdessä aromataasi-inhibiittorin tai fulvestrantti kuin alkuperäinen hormonitoimintaan perustuva hoito, tai naisilla, jotka ovat saaneet ennen hormonaalisen hoidon. Pre‑ tai huonomaineiset naiset, hormonitoimintaa hoito olisi yhdistettävä luteinisoivan hormonin vapauttava hormoni (LHRH) - agonisteilla.
Tuoteyhteenveto:
Revision: 7
Valtuutuksen tilan:
valtuutettu
Myyntiluvan numero:
EMEA/H/C/004213
Valtuutus päivämäärä:
2017-08-22
EMEA-koodi:
EMEA/H/C/004213

Asiakirjat muilla kielillä

Pakkausseloste Pakkausseloste - bulgaria

04-11-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - bulgaria

04-11-2020

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - bulgaria

21-07-2020

Pakkausseloste Pakkausseloste - espanja

04-11-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - espanja

04-11-2020

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - espanja

21-07-2020

Pakkausseloste Pakkausseloste - tšekki

04-11-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - tšekki

04-11-2020

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - tšekki

21-07-2020

Pakkausseloste Pakkausseloste - tanska

04-11-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - tanska

04-11-2020

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - tanska

21-07-2020

Pakkausseloste Pakkausseloste - saksa

04-11-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - saksa

04-11-2020

Pakkausseloste Pakkausseloste - viro

04-11-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - viro

04-11-2020

Pakkausseloste Pakkausseloste - kreikka

04-11-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - kreikka

04-11-2020

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - kreikka

21-07-2020

Pakkausseloste Pakkausseloste - englanti

04-11-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - englanti

04-11-2020

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - englanti

21-07-2020

Pakkausseloste Pakkausseloste - ranska

04-11-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - ranska

04-11-2020

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - ranska

21-07-2020

Pakkausseloste Pakkausseloste - italia

04-11-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - italia

04-11-2020

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - italia

21-07-2020

Pakkausseloste Pakkausseloste - latvia

04-11-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - latvia

04-11-2020

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - latvia

21-07-2020

Pakkausseloste Pakkausseloste - liettua

04-11-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - liettua

04-11-2020

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - liettua

21-07-2020

Pakkausseloste Pakkausseloste - unkari

04-11-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - unkari

04-11-2020

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - unkari

21-07-2020

Pakkausseloste Pakkausseloste - malta

04-11-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - malta

04-11-2020

Pakkausseloste Pakkausseloste - hollanti

04-11-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - hollanti

04-11-2020

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - hollanti

21-07-2020

Pakkausseloste Pakkausseloste - puola

04-11-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - puola

04-11-2020

Pakkausseloste Pakkausseloste - portugali

04-11-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - portugali

04-11-2020

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - portugali

21-07-2020

Pakkausseloste Pakkausseloste - romania

04-11-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - romania

04-11-2020

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - romania

21-07-2020

Pakkausseloste Pakkausseloste - slovakki

04-11-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - slovakki

04-11-2020

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - slovakki

21-07-2020

Pakkausseloste Pakkausseloste - sloveeni

04-11-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - sloveeni

04-11-2020

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - sloveeni

21-07-2020

Pakkausseloste Pakkausseloste - ruotsi

04-11-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - ruotsi

04-11-2020

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - ruotsi

21-07-2020

Pakkausseloste Pakkausseloste - norja

04-11-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - norja

04-11-2020

Pakkausseloste Pakkausseloste - islanti

04-11-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - islanti

04-11-2020

Pakkausseloste Pakkausseloste - kroatia

04-11-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - kroatia

04-11-2020

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - kroatia

21-07-2020

Lue koko asiakirja

B. PAKKAUSSELOSTE

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Kisqali 200 mg kalvopäällysteinen tabletti

ribosiklibi

Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti

turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi

haittavaikutuksista. Ks. kohdan 4 lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se

sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai

sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu

tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Kisqali on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Kisqalia

Miten Kisqalia otetaan

Mahdolliset haittavaikutukset

Kisqalin säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Kisqali

on ja mihin sitä käytetään

Mitä Kisqali on

Kisqalin vaikuttava aine on ribosiklibi, joka kuuluu sykliinistä riippuvaisten kinaasien (CDK) estäjien

lääkeryhmään.

Mihin Kisqalia käytetään

Kisqalia käytetään naisille, joiden hormonireseptoripositiivinen, ihmisen epidermaalinen

kasvutekijäreseptori 2 -negatiivinen rintasyöpä on edennyt paikallisesti tai levinnyt muualle elimistöön

(eli lähettänyt etäpesäkkeitä). Sitä käytetään yhdessä aromataasin estäjän tai fulvestrantin kanssa, jotka

ovat syövän hormonaaliseen hoitoon käytettäviä lääkkeitä.

Naisille, joiden vaihdevuodet eivät vielä ole ohi, annetaan myös luteinisoivan hormonin

vapauttajahormonin (LHRH) agonistilääkettä.

Miten Kisqali vaikuttaa

Kisqali vaikuttaa salpaamalla sykliineistä riippuvaisia kinaaseja 4 ja 6. Näillä proteiineilla on tärkeä

merkitys solujen kasvun ja jakautumisen kannalta. Niiden toiminnan salpaaminen voi hidastaa

syöpäsolujen kasvua ja hidastaa syövän etenemistä.

Jos sinulla on kysyttävää Kisqalin vaikutuksesta tai siitä, miksi sinulle on määrätty tätä lääkettä,

käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Kisqalia

Noudata kaikkia lääkärisi antamia ohjeita huolellisesti. Ne saattavat erota tässä selosteessa

kerrottavista yleisohjeista.

Älä ota Kisqalia:

jos olet allerginen ribosiklibille, maapähkinälle, soijalle tai tämän lääkkeen jollekin muulle

aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Jos epäilet olevasi allerginen, kysy neuvoa lääkäriltä.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin otat Kisqalia.

Jos jokin seuraavista koskee sinua ennen Kisqalin käyttöä, kerro asiasta lääkärille tai

apteekkihenkilökunnalle:

Jos sinulla on kuume, nielukipua tai haavaumia suussa infektioiden vuoksi (veren valkosolujen

vähyyden merkkejä).

Jos sinulla on mitä tahansa maksavaivoja tai sinulla on aiemmin ollut jokin maksasairaus.

Jos sinulla on tai on ollut sydänvaivoja tai sydämen rytmihäiriöitä, esim. sydämen rytmihäiriö

kuten pitkä QT -oireyhtymä (pidentynyt QT-aika), tai jos veresi kalium-, magnesium-, kalsium-

tai fosforipitoisuudet ovat pienet.

Jos jokin seuraavista koskee sinua Kisqali-hoidon aikana, kerro asiasta lääkärille tai

apteekkihenkilökunnalle:

Jos sinulla on jokin yhdistelmä mistä tahansa seuraavista oireista: ihottuma, punainen iho,

rakkuloita huulissa, silmissä tai suussa, ihon kuoriutuminen, korkea kuume, flunssan kaltaisia

oireita ja suurentuneet imusolmukkeet (vaikean ihoreaktion oireita).

Jos sinulla on vaikea ihoreaktio, lääkäri pyytää sinua lopettamaan Kisqali-hoidon välittömästi.

Hengitysvaikeuksia, yskää tai hengenahdistusta (voivat olla merkkejä keuhkojen tai hengityksen

ongelmista). Lääkäri voi tarvittaessa keskeyttää Kisqali-hoitosi, pienentää Kisqali-annostasi tai

päättää lopettaa Kisqali-hoidon pysyvästi.

Seuranta Kisqali-hoidon aikana

Sinulle tehdään säännöllisiä verikokeita ennen Kisqali-hoitoa ja sen aikana maksatoiminnan

seuraamiseksi, verisolumäärien seuraamiseksi (veren valkosolut, punasolut ja verihiutaleet) ja

elektrolyyttiarvojen seuraamiseksi (veren suolat kuten kalium, kalsium, magnesium ja fosfaatti). Myös

sydämesi toimintaa seurataan ennen Kisqali-hoitoa ja sen aikana EKG-tutkimuksilla

(sydänsähkökäyrä). Lisäksi Kisqali-hoidon aikana voidaan tarvittaessa tehdä tutkimuksia, joilla

kartoitetaan munuaisten toimintaa. Tarvittaessa lääkäri voi pienentää Kisqali-annosta tai tauottaa

Kisqali-hoidon, jotta maksa, munuainen, verisolut, elektrolyyttiarvot tai sydämen toiminta pääsevät

korjautumaan. Lääkäri saattaa myös päättää lopettaa Kisqali-hoidon kokonaan.

Lapset ja nuoret

Kisqali-lääkettä ei saa käyttää lasten eikä alle 18-vuotiaiden nuorten hoitoon.

Muut lääkevalmisteet ja Kisqali

Ennen Kisqali-lääkkeen ottamista kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai

olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä, myös ilman reseptiä saatavia itsehoitolääkkeitä

tai ravintolisiä, sillä ne voivat vaikuttaa Kisqalin tehoon. Tämä koskee etenkin seuraavia lääkkeitä:

Tamoksifeeni (toinen rintasyöpälääke).

Jotkin sieni-infektioiden hoitoon käytettävät lääkkeet (esim. ketokonatsoli, itrakonatsoli,

vorikonatsoli tai posakonatsoli).

Jotkin HIV/AIDS-lääkkeet kuten ritonaviiri, sakinaviiri, indinaviiri, lopinaviiri, nelfinaviiri,

telapreviiri ja efavirentsi.

Jotkin kouristuskohtausten hoitoon käytettävät epilepsialääkkeet kuten karbamatsepiini ja

fenytoiini.

Mäkikuisma (

Hypericum perforatum

), mm. masennuksen hoitoon käytettävä rohdosvalmiste.

Jotkin rytmihäiriölääkkeet tai verenpainelääkkeet kuten amiodaroni, disopyramidi,

prokaiiniamidi, kinidiini, sotaloli ja verapamiili.

Malarialääkkeet kuten klorokiini.

Antibiootit kuten klaritromysiini, telitromysiini, moksifloksasiini, rifampisiini, siprofloksasiini,

levofloksasiini ja atsitromysiini.

Jotkin rauhoittamiseen tai nukutukseen käytettävät lääkkeet kuten midatsolaami.

Jotkin psykoosilääkkeet kuten haloperidoli.

Rasitusrintakivun hoitoon käytettävät lääkkeet kuten bepridiili.

Kivun tai opioidiriippuvuuden hoitoon käytettävä metadoni.

Solunsalpaajahoidon (syöpälääkityksen) aiheuttaman pahoinvoinnin ja oksentelun ehkäisyyn

käytettävät lääkkeet kuten laskimoon annettava ondansetroni.

Kisqali saattaa suurentaa tai pienentää tiettyjen muiden lääkkeiden pitoisuuksia veressä. Tämä koskee

etenkin seuraavia lääkkeitä:

Eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun oireiden hoitoon käytettävät lääkkeet kuten alfutsosiini.

Tamoksifeeni (toinen rintasyöpälääke).

Rytmihäiriölääkkeet kuten amiodaroni tai kinidiini.

Psykoosilääkkeet kuten pimotsidi tai ketiapiini.

Veren rasva-arvoja kohentavat lääkkeet kuten simvastatiini tai lovastatiini, pitavastatiini,

pravastatiini tai rosuvastatiini.

Kohonneiden verensokeriarvojen (esim. diabeteksen) hoitoon käytettävät lääkkeet kuten

metformiini.

Sydänsairauksien hoitoon käytettävät lääkkeet kuten digoksiini.

Keuhkovaltimoiden verenpainetaudin ja erektiohäiriöiden hoitoon käytettävät lääkkeet kuten

sildenafiili.

Matalan verenpaineen tai migreenin hoitoon käytettävät lääkkeet kuten ergotamiini tai

dihydroergotamiini.

Jotkin epilepsiakohtausten hoitoon, rauhoittamiseen tai nukutukseen käytettävät lääkkeet kuten

midatsolaami.

Unihäiriöiden hoitoon käytettävät lääkkeet kuten triatsolaami.

Kipulääkkeet kuten alfentaniili ja fentanyyli.

Maha-suolikanavan sairauksien hoitoon käytettävät lääkkeet kuten sisapridi.

Elinsiirteiden hyljinnän ehkäisyyn käytettävät lääkkeet kuten takrolimuusi, sirolimuusi ja

siklosporiini (käytetään myös nivelreumaan ja psoriaasiin liittyvän tulehduksen hoitoon).

Everolimuusi, jota käytetään erityyppisten syöpien ja tuberoosiskleroosin hoitoon (sekä

elinsiirteiden hyljinnän ehkäisyyn).

Varmista, että kerrot hoitavalle lääkärille kaikista käyttämistäsi lääkkeistä ja ravintolisistä – myös

rohdosvalmisteista – ennen Kisqali-hoidon aloittamista ja jos sinulle määrätään jotakin uutta lääkettä

Kisqali-hoidon aloituksen jälkeen.

Kysy lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta, jos et ole varma, onko lääkkeesi jokin edellä mainituista.

Kisqali ruuan ja juoman kanssa

Älä syö greippiä äläkä juo greippimehua

Kisqali-hoitosi aikana. Ne voivat vaikuttaa elimistön

tapaan käsitellä Kisqali-lääkettä ja suurentaa Kisqali-lääkkeen määrää verenkierrossa.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy

lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Lääkäri kertoo sinulle, mitä mahdollisia riskejä Kisqali-lääkkeen käyttöön liittyy raskauden aikana.

Raskaus ja naiset, jotka voivat tulla raskaaksi

Kisqali voi aiheuttaa haittaa sikiölle. Jos olet nainen ja voit saada lapsia, sinun on saatava negatiivinen

raskaustestitulos ennen Kisqali-hoitosi aloittamista. Kisqali-hoidon aikana on käytettävä tehokasta

ehkäisyä (esim. kahta ehkäisymenetelmää, kuten kondomia ja pessaaria), ja tehokkaan ehkäisyn

käyttöä on jatkettava, kunnes viimeisestä annoksesta on kulunut vähintään 21 päivää. Pyydä lääkäriä

kertomaan tehokkaista ehkäisyvaihtoehdoista.

Imetys

Älä imetä Kisqali-hoidon aikana ja vähintään 21 päivään viimeisen annoksen ottamisesta.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Kisqali-hoito voi aiheuttaa väsymystä, heitehuimausta tai pyörrytyksen tunne. Ole siis varovainen, kun

ajat tai käytät koneita Kisqali-hoidon aikana.

Kisqali sisältää soijalesitiiniä

Älä käytä tätä lääkettä, jos olet allerginen maapähkinälle tai soijalle.

3.

Miten

Kisqalia otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja on

neuvonut. Lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja kertoo, montako tablettia sinun pitää ottaa

ja minä päivinä ne otetaan. Tarkista ohjeet lääkäriltä, apteekista tai sairaanhoitajalta, jos olet

epävarma. Älä muuta Kisqali-annosta äläkä lääkkeen ottoaikataulua keskustelematta asiasta lääkärin

kanssa.

Lääkärin määräämää suositeltua annosta ei saa ylittää.

Oikea Kisqali-annos

Kisqali-lääkkeen suositeltava aloitusannos on 600 mg (3 kpl 200 mg:n tabletteja) kerran

vuorokaudessa. Lääkäri kertoo, montako Kisqali-tablettia sinun tulee ottaa; joissain tilanteissa

(esim. maksa- tai munuaisvaivojen yhteydessä) lääkäri voi kehottaa sinua ottamaan pienemmän

Kisqali-annoksen, esim. 400 mg (2 kpl 200 mg:n tabletteja) kerran vuorokaudessa tai 200 mg

(yksi 200 mg:n tabletti) kerran vuorokaudessa.

Yksi hoitojakso kestää 28 päivää. Ota Kisqali kerran vuorokaudessa kunkin 28 päivän

hoitojakson päivinä 1–21 ja vain näinä päivinä.

Kisqali-pakkauksen kotelossa on kalenteri päivittäisten Kisqali-annosten seurantaan. Laita

merkki ympyrään aina kun otat tabletin 28 päivän hoitojakson aikana.

Hoitojakson päivinä 22–28 ei oteta Kisqalia.

On hyvin tärkeää noudattaa lääkärin ohjeita. Jos sinulla on tiettyjä haittavaikutuksia, lääkäri saattaa

kehottaa sinua pienentämään annosta, tauottamaan Kisqali-hoidon tai lopettamaan sen kokonaan.

Milloin Kisqali otetaan

Ota Kisqali kerran vuorokaudessa samaan aikaan joka päivä, mieluiten aamuisin. Näin sinun on

helpompi muistaa, milloin lääke pitää ottaa.

Miten Kisqalia otetaan

Kisqali-tabletit niellään kokonaisina (niitä ei saa pureskella, murskata eikä pilkkoa ennen nielemistä).

Älä koskaan ota tablettia, joka on rikkoutunut, halkeillut tai muutoin rikki.

Kisqali ruuan ja juoman kanssa

Ota Kisqali kerran vuorokaudessa samaan aikaan joka päivä, mieluiten aamuisin. Voit ottaa sen ruoan

kanssa tai ilman ruokaa.

Kisqali-hoidon kesto

Ota Kisqali kerran vuorokaudessa kunkin 28 päivän hoitojakson päivinä 1–21. Jatka Kisqali-hoitoa

niin pitkään kuin lääkäri määrää.

Kyseessä on pitkäaikaishoito, joka saattaa kestää useita kuukausia tai vuosia. Lääkäri seuraa vointiasi

säännöllisesti varmistaakseen, että hoito vaikuttaa halutulla tavalla.

Jos otat enemmän Kisqalia kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian monta tablettia tai jos joku muu ottaa lääkettäsi, kysy heti neuvoa lääkäriltä tai

sairaalasta. Näytä samalla Kisqali-pakkaus. Lääketieteellinen hoito voi olla tarpeen.

Jos Kisqali-annos jää väliin

Jos oksennat lääkeannoksen ottamisen jälkeen tai lääkeannos unohtuu, jätä kyseisen päivän puuttuva

annos ottamatta. Ota seuraava annos tavanomaiseen aikaan.

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi väliin jääneen annoksen. Odota, kunnes on aika ottaa

seuraava annos, ja ota sitten lääkeannoksesi tavanomaiseen tapaan.

Jos lopetat Kisqali-lääkkeen oton

Jos lopetat Kisqali-hoidon, vointisi voi huonontua. Älä lopeta Kisqalin käyttöä, ellei lääkäri kehota

sinua tekemään niin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai

sairaanhoitajan puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jotkin haittavaikutukset voivat olla vakavia

Kerro heti lääkärille, jos huomaat jonkin seuraavista oireista Kisqali-hoidon aikana:

Kuume, vilunväristykset, heikotus ja usein toistuvat infektiot, joiden oireena voi olla

esimerkiksi nielukipu tai haavaumat suussa (erilaisten verisolujen vähyyden merkkejä).

Hyvin

yleiset (voi esiintyä yli 1 henkilöllä 10:stä).

Väsymys, ihon keltaisuus ja kutina tai silmänvalkuaisten keltaisuus, pahoinvointi tai oksentelu,

ruokahaluttomuus, kipu oikealla ylävatsalla, virtsan tumma tai ruskea väri, verenvuoto- tai

mustelma-alttius (mahdollisia maksavaivojen merkkejä).

Yleiset (voi esiintyä enintään 1

henkilöllä 10:stä).

Rintakipu tai epämukava tunne rinnassa, sydämen sykkeen muutokset (nopeus tai hitaus),

sydämentykytys, pyörrytys, pyörtyminen, huimaus, huulten sinerrys, hengenahdistus,

alaraajojen tai ihon turvotus (mahdollisia sydänvaivojen merkkejä).

Yleiset (voi esiintyä

enintään 1 henkilöllä 10:stä).

Vakava infektio, johon liittyy sykkeen nopeutumista, hengenahdistusta tai hengityksen

tihentymistä, kuumetta ja vilunväristyksiä (mahdollisia sepsiksen eli verenmyrkytyksen

merkkejä; sepsis voi olla henkeä uhkaava).

Melko harvinainen (voi esiintyä enintään

1 henkilöllä 100:sta).

Vaikeat ihoreaktiot, jotka voivat sisältää jonkin yhdistelmän mistä tahansa seuraavista oireista:

ihottuma, punainen iho, rakkuloita huulissa, silmissä tai suussa, ihon kuoriutuminen, korkea

kuume, flunssan kaltaiset oireet, suurentuneet imusolmukkeet (toksinen epidermaalinen

nekrolyysi [TEN]).

Yleisyys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden

arviointiin).

Lääkäri saattaa pienentää Kisqali-annostasi, tauottaa Kisqali-hoitosi tai lopettaa sen kokonaan.

Muut mahdolliset haittavaikutukset

Muita haittavaikutuksia luetellaan jäljempänä. Jos jokin näistä haittavaikutuksista on vaikea, kerro

asiasta lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle.

Hyvin yleiset

voi esiintyä yli 1 henkilöllä 10:stä

Väsymys, kalpeus (mahdollinen veren punasolujen vähyyden eli anemian merkki)

Kurkkukipu, nuha, kuume (hengitystieinfektion merkkejä)

Kivulias, tiheä virtsaaminen (virtsatieinfektion merkkejä)

Ruokahalun heikkeneminen

Hengenahdistus, hengitysvaikeudet

Selkäkipu

Pahoinvointi

Ripuli

Oksentelu

Ummetus

Suun haavaumat ja ientulehdus (suutulehdus)

Vatsakipu

Mahavaivat, ruoansulatusvaivat, närästys (ylävatsavaivat)

Hiustenlähtö tai hiusten oheneminen

Ihottuma

Kutina

Väsymys

Heikotus

Kuume

Päänsärky

Käsien, nilkkojen ja jalkaterien turvotus (ääreisosien turvotus)

Heitehuimaus tai pyörrytys

Yskä.

Yleiset

voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 10:stä

Vatsakipu, pahoinvointi, oksentelu ja ripuli (ruoansulatuskanavan infektion merkkejä)

Itsestään alkava verenvuoto tai itsestään tapahtuva mustelmanmuodostus (verihiutaleiden

vähyyden merkkejä)

Silmien vetistys

Kuivat silmät

Veren pienentynyt kalsiumpitoisuus, joka voi joskus aiheuttaa kramppaamista

Veren pienentynyt fosfaattipitoisuus

Outo maku suussa

Poikkeavat munuaisten toimintakoetulokset verikokeissa (suuri veren kreatiniinipitoisuus)

Ihon punoitus

Kiertohuimaus

Ihon kuivuus

Valkoisten läiskien kehittyminen iholle (valkopälvi)

Suun kuivuus

Kurkkukipu.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle.

Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen

ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa

tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5.

Kisqalin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän

jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Älä ota tätä lääkettä, jos pakkaus on vahingoittunut tai sitä on peukaloitu.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Kisqali sisältää

Vaikuttava aine on ribosiklibi. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää ribosiklibisuksinaattia

vastaten 200 mg ribosiklibia.

Muut aineet ovat:

Tabletin ydin: mikrokiteinen selluloosa; tyypin A krospovidoni, matalasubstituutioasteinen

hydroksipropyyliselluloosa; magnesiumstearaatti; vedetön kolloidinen piidioksidi.

Päällyste: musta rautaoksidi (E172); punainen rautaoksidi (E172); soijalesitiini (E322);

polyvinyylialkoholi (osittain hydrolysoitu); talkki; titaanidioksidi (E171); ksantaanikumi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Kalvopäällysteiset Kisqali-tabletit on pakattu alumiiniläpipainopakkauksiin.

Kalvopäällysteiset tabletit ovat vaalean harmahtavanvioletteja, jakouurteettomia ja pyöreitä, ja niissä

on toisella puolella kaiverrus ”RIC” ja toisella puolella kaiverrus ”NVR”.

Saatavilla on seuraavat pakkauskoot: Pakkaukset, joissa 21, 42 tai 63 kalvopäällysteistä tablettia, ja

monipakkaukset, joissa 63 (3 pakkausta à 21 tablettia), 126 (3 pakkausta à 42 tablettia) tai 189

(3 pakkausta à 63 tablettia) kalvopäällysteistä tablettia.

63 tabletin Kisqali-pakkaukset on tarkoitettu potilaille, jotka käyttävät ribosiklibin täyttä 600 mg:n

vuorokausiannosta (3 tablettia kerran vuorokaudessa).

42 tabletin Kisqali-pakkaukset on tarkoitettu potilaille, jotka käyttävät ribosiklibin pienennettyä

400 mg:n vuorokausiannosta (2 tablettia kerran vuorokaudessa).

21 tabletin Kisqali-pakkaukset on tarkoitettu potilaille, jotka käyttävät ribosiklibin pienintä 200 mg:n

vuorokausiannosta (1 tabletti kerran vuorokaudessa).

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Irlanti

Valmistaja

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25

90429 Nürnberg

Saksa

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Bulgaria EOOD

Тел: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft.

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 88 04 52 555

Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

SIA Novartis Baltics

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla

http://www.ema.europa.eu

Lue koko asiakirja

LIITE I

VALMISTEYHTEENVETO

Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti turvallisuutta

koskevaa uutta tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen

haittavaikutuksista. Ks. kohdasta 4.8, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Kisqali 200 mg kalvopäällysteinen tabletti

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää ribosiklibisuksinaattia vastaten 200 mg ribosiklibia.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 0,344 mg soijalesitiiniä.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Tabletti, kalvopäällysteinen.

Vaalean harmahtavan violetti, jakouurteeton, pyöreä, pyöristetty, viistoreunainen (läpimitta noin

11,1 mm), toisella puolella kaiverrus ”RIC” ja toisella puolella kaiverrus ”NVR”.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Kisqali on tarkoitettu käytettäväksi naisille, joilla on hormonireseptoripositiivinen, HER2-negatiivinen

paikallisesti edennyt tai etäpesäkkeinen rintasyöpä, yhdessä aromataasinestäjän tai fulvestrantin kanssa

ensimmäisenä endokriinisena hoitona, tai naisille, jotka ovat saaneet aiempaa endokriinista hoitoa.

Pre- tai perimenopausaalisilla naisilla endokriiniseen hoitoon on yhdistettävä LHRH- agonisti.

4.2

Annostus ja antotapa

Kisqali-hoidon aloittaa lääkäri, jolla on kokemusta syöpähoitojen toteuttamisesta.

Annostus

Suositeltu annos on 600 mg (kolme 200 mg:n kalvopäällysteistä tablettia) ribosiklibia kerran

vuorokaudessa 21 perättäisenä päivänä, minkä jälkeen pidetään 7 päivän hoitotauko. Hoitojakson

kokonaispituus on siis 28 päivää. Hoitoa jatketaan niin kauan kuin potilas hyötyy hoidosta tai kunnes

ilmenee sietämätöntä toksisuutta.

Kisqali-valmistetta käytetään yhdessä letrotsolin (2,5 mg) tai muun aromataasinestäjän kanssa tai

fulvestrantin (500 mg) kanssa.

Kun Kisqali-valmistetta käytetään yhdessä aromataasinestäjän kanssa, aromataasinestäjä otetaan suun

kautta kerran vuorokaudessa jatkuvasti koko 28 päivän hoitojakson ajan. Lisätiedot, ks. kyseisen

aromataasinestäjän valmisteyhteenveto.

Kun Kisqali-valmistetta käytetään yhdessä fulvestrantin kanssa, fulvestrantti annetaan lihakseen

päivinä 1, 15 ja 29 ja tämän jälkeen kerran kuukaudessa. Lisätiedot, ks. fulvestrantin

valmisteyhteenveto.

Pre- ja perimenopausaalisten naisten hoitoon on hyväksyttyjen Kisqali-yhdistelmähoitojen lisäksi

kuuluttava myös LHRH-agonisti paikallisen kliinisen hoitokäytännön mukaan.

Kisqali voidaan ottaa ruoan kanssa tai ilman ruokaa (ks. kohta 4.5). Potilaita kehotetaan ottamaan

annos suunnilleen samaan aikaan joka päivä, mieluiten aamuisin. Jos potilas oksentaa annoksen

ottamisen jälkeen tai annos jää väliin, kyseisenä päivänä ei pidä ottaa uutta annosta. Seuraava

lääkemääräyksen mukainen annos otetaan tavanomaiseen aikaan.

Annosmuutokset

Vaikeiden tai sietämättömien haittatapahtumien hoito voi edellyttää Kisqali-hoidon tauottamista,

Kisqali-annoksen pienentämistä tai Kisqali-hoidon lopettamista. Jos annosta on pienennettävä,

annoksen pienennyssuositukset esitetään taulukossa 1.

Taulukko 1 Annosmuutossuositukset

Kisqali

Annos

200 mg:n tablettien määrä

Aloitusannos

600 mg/vrk

1. pienennetty annos

400 mg/vrk

2. pienennetty annos

200 mg*/vrk

* Jos annosta on tarpeen pienentää edelleen alle tason 200 mg/vrk, hoito on lopetettava pysyvästi.

Taulukoissa 2, 3, 4, 5 ja 6 esitetään yhteenvedot Kisqali-hoidon tauottamista, annoksen pienentämistä

ja hoidon lopettamista koskevista suosituksista tiettyjen haittatapahtumien hoidossa. Kunkin potilaan

hoitosuunnitelman tulee perustua hoitavan lääkärin kliiniseen arvioon ja potilaskohtaiseen hyöty-

riskiarvioon (ks. kohta 4.4).

Täydellinen verenkuva on määritettävä ennen Kisqali-hoidon aloittamista. Hoidon aloittamisen jälkeen

täydellistä verenkuvaa seurataan 2 viikon välein ensimmäisten 2 hoitojakson ajan, aina hoitojakson

alussa seuraavien 4 hoitojakson ajan ja tämän jälkeen kliinisen tarpeen mukaan.

Taulukko 2 Annosmuutokset ja hoito – Neutropenia

Aste 1 tai 2*

(absoluuttinen

neutrofiilimäärä 1,0–

1,5 x 10

Aste 3*

(absoluuttinen

neutrofiilimäärä

0,5- <1,0 x 10

Aste 3*

kuumeinen

neutropenia**

Aste 4*

(absoluuttinen

neutrofiilimäärä <

0,5 x 10

Neutropenia

Annosta ei tarvitse

muuttaa.

Hoito tauotetaan,

kunnes vaikeus-

aste lievittyy

tasolle ≤ 2.

Kisqali-hoito

aloitetaan

uudelleen samalla

annostasolla.

Jos toksisuus

uusiutuu asteen 3

tasoisena: hoito

tauotetaan, kunnes

toksisuus

korjautuu tasolle

≤ 2, minkä jälkeen

Kisqali-hoito

aloitetaan

uudelleen

1 annostasoa

pienemmällä

annoksella.

Hoito tauotetaan,

kunnes

vaikeusaste

lievittyy tasolle

≤ 2. Kisqali-hoito

aloitetaan

uudelleen

1 annostasoa

pienemmällä

annoksella.

Hoito tauotetaan,

kunnes

vaikeusaste

lievittyy tasolle

≤ 2.

Kisqali-hoito

aloitetaan

uudelleen

1 annostasoa

pienemmällä

annoksella.

* Vaikeusasteet perustuvat CTCAE-kriteerien (CTCAE = Common Terminology Criteria for Adverse

Events) versioon 4.03.

** Asteen 3 neutropenia ja yhden kerran kuumetta > 38,3 °C (tai yli 38 °C yli yhden tunnin ajan ja/tai

samanaikainen infektio)

Maksan toimintakokeet on tehtävä ennen Kisqali-hoidon aloittamista. Hoidon aloittamisen jälkeen

maksan toimintakokeita tehdään 2 viikon välein ensimmäisten 2 hoitojakson ajan, aina hoitojakson

alussa seuraavien 4 hoitojakson ajan ja tämän jälkeen kliinisen tarpeen mukaan. Jos asteen ≥ 2

poikkeavuuksia todetaan, suositellaan tiiviimpää seurantaa.

Taulukko 3 Annosmuutokset ja hoito – Maksa- ja sappitoksisuus

Aste 1*

(> ULN

3 x ULN)

Aste 2*

(> 3 – 5 x ULN)

Aste 3*

(> 5 – 20 x ULN)

Aste 4*

(> 20 x ULN)

ASAT- ja/tai ALAT-

arvojen suureneminen

lähtötasolta**, ei

kokonaisbilirubiiniarvon

suurenemista yli tason

2 x ULN

Annosta

ei tarvitse

muuttaa.

Lähtötason aste

< 2:

Hoito tauotetaan,

kunnes tilanne

korjautuu

lähtötason

vaikeusastetta

vastaavaksi tai sitä

lievemmäksi; tämän

jälkeen Kisqali-

hoito aloitetaan

uudelleen samalla

annostasolla. Jos

asteen 2 toksisuus

uusiutuu, Kisqali-

hoito aloitetaan

uudelleen yhtä

annostasoa

pienemmällä

annoksella.

Hoito tauotetaan,

kunnes tilanne

korjautuu lähtö-

tason vaikeusastetta

vastaavaksi tai sitä

lievemmäksi;

tämän jälkeen

Kisqali-hoito

aloitetaan

uudelleen yhtä

annostasoa

pienemmällä

annoksella.

Jos asteen 3

toksisuus uusiutuu,

Kisqali-hoito

lopetetaan.

Kisqali-hoito

lopetetaan.

Lähtötason aste

= 2:

Hoitoa ei tauoteta.

ASAT- ja/tai ALAT-

arvon suureneminen ja

samanaikainen

kokonaisbilirubiiniarvon

suureneminen, ei

kolestaasia

Jos potilaan ALAT- ja/tai ASAT-arvo suurenee tasolle > 3 x ULN ja

kokonaisbilirubiiniarvo tasolle > 2 x ULN, Kisqali-hoito lopetetaan

lähtötason vaikeusasteesta riippumatta.

* Vaikeusasteet perustuvat CTCAE-kriteerien (CTCAE = Common Terminology Criteria for

Adverse Events) versioon 4.03.

** Lähtötaso = ennen hoidon aloitusta

ULN = viitearvojen yläraja

EKG-löydökset on arvioitava ennen Kisqali-hoidon aloittamista. Hoidon aloittamisen jälkeen EKG-

tutkimus toistetaan suunnilleen ensimmäisen hoitojakson päivänä 14 ja toisen hoitojakson alussa, sekä

tämän jälkeen kliinisen tarpeen mukaan. Jos hoidon aikana todetaan QTcF-ajan pitenemistä,

suositellaan tiiviimpää EKG-seurantaa.

Taulukko 4 Annosmuutokset ja hoito – QT-ajan piteneminen

EKG-

tutkimuksessa

QTcF > 480 ms

Hoito tauotetaan.

Jos QTcF-aika korjautuu < 481 ms:n pituiseksi, hoito aloitetaan

uudelleen yhtä annostasoa pienemmällä annostasolla.

Jos QTcF-aika pitenee uudelleen ≥ 481 ms:n pituiseksi, hoito

tauotetaan, kunnes QTcF-aika korjautuu < 481 ms:n pituiseksi; tämän

jälkeen Kisqali-hoito aloitetaan uudelleen yhtä annostasoa

pienemmällä annoksella.

EKG-

tutkimuksessa

QTcF > 500 ms

Jos QTcF-aika on yli 500 ms, Kisqali-hoito tauotetaan, kunnes QTcF-aika

on < 481 ms; tämän jälkeen Kisqali-hoito aloitetaan uudelleen yhtä

annostasoa pienemmällä annoksella.

Jos QTcF-aika pitenee yli 500 ms:n pituiseksi tai muuttuu lähtötilanteesta

yli 60 ms ja potilaalla on samanaikaisesti kääntyvien kärkien takykardiaa tai

polymorfista kammiotakykardiaa tai vakavien rytmihäiriöiden

oireita/löydöksiä, Kisqali-hoito lopetetaan pysyvästi.

Taulukko 5 Annosmuutokset ja hoito – interstitiaalinen keuhkosairaus (ILD)/keuhkotulehdus

Aste 1*

(

oireeton)

Aste 2*

(oireellinen)

Aste 3 tai 4*

(vaikea)

ILD/keuhkotulehdus

Annosta ei tarvitse

muuttaa. Aloitetaan

asianmukainen

lääketieteellinen hoito

ja seurataan kliinisen

tarpeen mukaan.

Hoito tauotetaan,

kunnes tilanne

korjautuu

vaikeusasteen ≤ 1

tasolle, tämän jälkeen

Kisqali-hoito aloitetaan

uudelleen yhtä

annostasoa

pienemmällä

annoksella*

*

Kisqali-hoito

lopetetaan.

* Vaikeusasteet perustuvat CTCAE-kriteerien (CTCAE = Common Terminology Criteria for Adverse

Events) versioon 4.03.

*

Harkittaessa Kisqali-hoidon aloittamista uudelleen, on tehtävä

yksilöllinen hyöty-riski-arvio

ILD = interstitiaalinen keuhkosairaus

Taulukko 6 Annosmuutokset ja hoito – Muu toksisuus*

Muu toksisuus

Aste 1 tai 2**

Aste 3**

Aste 4**

Annosta ei tarvitse

muuttaa. Aloitetaan

asianmukainen

lääketieteellinen hoito

ja seurataan kliinisen

tarpeen mukaan.

Hoito tauotetaan,

kunnes tilanne

korjautuu

vaikeusasteen ≤ 1

tasolle; tämän jälkeen

Kisqali-hoito aloitetaan

uudelleen samalla

annostasolla.

Jos asteen 3 toksisuus

uusiutuu, Kisqali-hoito

aloitetaan uudelleen

yhtä annostasoa

pienemmällä

annoksella.

Kisqali-hoito

lopetetaan.

* Neutropeniaa, maksatoksisuutta, QT-ajan pitenemistä ja interstitiaalista

keuhkosairautta/keuhkotulehdusta lukuun ottamatta.

** Vaikeusasteiden määritys perustuu CTCAE-kriteerien (CTCAE= Common Terminology Criteria

for Adverse Events) versioon 4.03.

Katso annosmuutosohjeet ja muut oleelliset turvallisuustiedot samanaikaisesti käytettävän

aromataasinestäjän, fulvestrantin tai LHRH-agonistin valmisteyhteenvedosta, mikäli ilmenee

toksisuutta.

Annosmuutokset, kun Kisqali-valmistetta käytetään yhdessä vahvojen CYP3A4:n estäjien kanssa

Vahvojen CYP3A4:n estäjien samanaikaista käyttöä on vältettävä, ja samanaikaiseen käyttöön on

harkittava jotakin toista lääkevalmistetta, jolla on pienempi CYP3A4:n estopotentiaali. Jos potilaalle

on annettava vahvaa CYP3A4:n estäjää samanaikaisesti ribosiklibin kanssa, Kisqali-annos

pienennetään 400 mg:aan kerran vuorokaudessa (ks. kohta 4.5).

Potilailla, joiden ribosiklibiannos on pienennetty 400 mg:aan vuorokaudessa, ja joiden kohdalla

vahvan CYP3A4:n estäjän aloittamista ei voida välttää, tulee ribosiklibiannosta pienentää edelleen

200 mg:aan.

Potilailla, joiden ribosiklibiannos on pienennetty 200 mg:aan vuorokaudessa, ja joiden kohdalla

vahvan CYP3A4:n estäjän aloittamista ei voida välttää, Kisqali-hoito tauotetaan.

Potilaiden välisen vaihtelun vuoksi suositeltavat annosmuutokset eivät välttämättä ole optimaalisia

kaikkien potilaiden kohdalla, joten on suositeltavaa seurata potilaita tarkoin toksisuuden merkkien

varalta. Jos vahvan estäjän käyttö lopetetaan, Kisqali-annos muutetaan kyseisen vahvan CYP3A4:n

estäjän käyttöönottoa edeltäneeksi annokseksi, kun on kulunut vähintään 5 kyseisen vahvan

CYP3A4:n estäjän puoliintumisaikaa (ks. kohdat 4.4, 4.5 ja 5.2).

Erityisryhmät

Munuaisten vajaatoiminta

Annosta ei tarvitse muuttaa, jos potilaalla on lievä tai keskivaikea munuaisten vajaatoiminta. Potilaille,

joilla on vaikea munuaisten vajaatoiminta, suositeltava aloitusannos on 200 mg. Kisqali-valmistetta ei

ole tutkittu rintasyöpäpotilailla, joilla on vaikea munuaisten vajaatoiminta (ks. kohdat 4.4, 5.1 ja 5.2).

Maksan vajaatoiminta

Annosta ei tarvitse muuttaa, jos potilaalla on lievä maksan vajaatoiminta (Child–Pugh-luokka A). Jos

potilaalla on keskivaikea (Child–Pugh-luokka B) tai vaikea maksan vajaatoiminta (Child–Pugh-

luokka C), ribosiklibialtistus voi suurentua (alle 2-kertaiseksi). Tällöin Kisqali-hoidon suositeltava

aloitusannos on 400 mg kerran vuorokaudessa (ks. kohta 5.2).

Pediatriset potilaat

Kisqali-hoidon turvallisuutta ja tehoa lasten ja alle 18-vuotiaiden nuorten hoidossa ei ole varmistettu.

Tietoja ei ole saatavilla.

Iäkkäät

Yli 65-vuotiaiden potilaiden annosta ei tarvitse muuttaa (ks. kohta 5.2).

Antotapa

Kisqali otetaan suun kautta kerran vuorokaudessa ruoan kanssa tai ilman ruokaa. Tabletit niellään

kokonaisina, eikä niitä saa pureskella, murskata eikä pilkkoa ennen nielemistä. Tablettia ei saa niellä,

jos se on rikkoutunut, halkeillut tai muutoin rikki.

4.3

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai maapähkinälle, soijalle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Kriittinen viskeraalinen tauti

Ribosiklibin tehoa ja turvallisuutta ei ole tutkittu potilailla, joilla on kriittinen viskeraalinen tauti.

Neutropenia

Neutropenian vaikeusasteesta riippuen voi olla tarpeellista tauottaa Kisqali-hoito, pienentää Kisqali-

annosta tai lopettaa Kisqali-hoito taulukossa 2 kuvattavaan tapaan (ks. kohdat 4.2 ja 4.8).

Maksa- ja sappitoksisuus

Maksan toimintakokeet on tehtävä ennen Kisqali-hoidon aloittamista. Hoidon aloittamisen jälkeen

maksan toimintaa on seurattava (ks. kohdat 4.2 ja 4.8).

Transaminaasiarvojen nousun vaikeusasteesta riippuen voi olla tarpeellista tauottaa Kisqali-hoito,

pienentää Kisqali-annosta tai lopettaa Kisqali-hoito taulukossa 3 kuvattavaan tapaan (ks. kohdat 4.2 ja

4.8). Potilaille, joiden ASAT/ALAT-arvot ovat lähtötilanteessa astetta ≥ 3 vastaavasti koholla, ei ole

laadittu suosituksia.

QT-ajan piteneminen

E2301-tutkimuksessa (MONALEESA-7) QTcF-ajan pitenemistä > 60 ms lähtötilanteesta todettiin

Kisqali- ja tamoksifeenihoitoa saaneessa ryhmässä 14/87 potilaalla (16,1 %) ja Kisqali-valmistetta ja

ei-steroidista aromataasinestäjää saaneessa ryhmässä 18/245 potilaalla (7,3 %). Kisqali-valmisteen

käyttö yhdessä tamoksifeenin kanssa ei ole suositeltavaa (ks. kohdat 4.8 ja 5.1).

EKG-löydökset on arvioitava ennen hoidon aloittamista. Kisqali-hoidon saa aloittaa vain, jos potilaan

QTcF-arvo on alle 450 ms. EKG-tutkimus toistetaan suunnilleen ensimmäisen hoitojakson päivänä 14

ja toisen hoitojakson alussa, tämän jälkeen kliinisen tarpeen mukaan (ks. kohdat 4.2 ja 4.8).

Seerumin elektrolyyttiarvoja (mm. kalium, kalsium, fosfori ja magnesium) on seurattava asian-

mukaisesti ennen hoidon aloittamista, ensimmäisten 6 hoitojakson alussa ja tämän jälkeen kliinisen

tarpeen mukaan. Mahdolliset poikkeavuudet on korjattava ennen Kisqali-hoidon aloittamista ja

Kisqali-hoidon aikana.

Kisqali-hoitoa on vältettävä, jos potilaalla on jo entuudestaan pitkä QTc-aika tai merkittävä QTc-ajan

pitenemisriski. Tämä koskee seuraavia potilasryhmiä:

potilaat, joilla on pitkä QT -oireyhtymä;

potilaat, joilla on huonossa hoitotasapainossa oleva tai merkittävä sydänsairaus, esim.

äskettäinen sydäninfarkti, kongestiivinen sydämen vajaatoiminta, epästabiili angina pectoris tai

bradyarytmiaa;

potilaat, joilla on elektrolyyttihäiriöitä.

Kisqalin käyttöä tunnetusti QTc-aikaa pidentävien lääkevalmisteiden ja/tai vahvojen CYP3A4:n

estäjien kanssa on vältettävä, sillä se voi johtaa QTcF-ajan kliinisesti merkittävään pitenemiseen (ks.

kohdat 4.2, 4.5 ja 5.1). Jos vahvan CYP3A4:n estäjän käyttö on välttämätöntä, annos on pienennettävä

400 mg:aan kerran vuorokaudessa (ks. kohdat 4.2 ja 4.5).

Hoidon aikana todetusta QT-ajan pitenemisestä riippuen voi olla tarpeellista tauottaa Kisqali-hoito,

pienentää Kisqali-annosta tai lopettaa Kisqali-hoito taulukossa 4 kuvattavaan tapaan (ks. kohdat 4.2,

4.8 ja 5.2).

Vaikeat ihoreaktiot

Kisqali-hoidon yhteydessä on raportoitu toksista epidermaalista nekrolyysiä (TEN). Jos potilaalla

esiintyy vaikeisiin ihoreaktioihin viittaavia oireita tai löydöksiä (esim. etenevä laaja ihottuma, johon

usein liittyy rakkuloita tai limakalvovaurioita), Kisqali-hoito täytyy keskeyttää välittömästi.

Interstitiaalinen keuhkosairaus/keuhkotulehdus

Interstitiaalista keuhkosairautta (ILD)/keuhkotulehdusta on raportoitu CDK4/6-estäjien, Kisqali

mukaan lukien, käytön yhteydessä. Faasin 3 kliinisissä tutkimuksissa (MONALEESA-2 [A2301],

MONALEESA-7 [E2301-NSAI] ja MONALEESA-3 [F2301]), Kisqalia saaneiden ryhmässä

raportoitiin interstitiaalista keuhkosairautta (kaikki asteet 0,3 %, sisältäen 0,1 % astetta 3), kun taas

lumelääkeryhmässä ei raportoitu tapauksia. Keuhkotulehdusta raportoitiin sekä Kisqalia että

lumelääkettä saaneiden ryhmissä (kaikki asteet 0,4 %, astetta 3 tai 4 ei raportoitu kummassakaan

hoitoryhmässä).

ILD:n/keuhkotulehduksen, jotka voivat johtaa kuolemaan, vakavuudesta riippuen Kisqali-hoito

voidaan joutua tauottamaan, annosta pienentämään tai hoito voidaan joutua lopettamaan, kuten

taulukossa 5 on kuvattu (ks. Kohta 4.2).

Potilaita täytyy seurata ILD:hen/keuhkotulehdukseen viittaavien keuhko-oireiden varalta. Oireisiin voi

kuulua hypoksiaa, yskää ja hengenahdistusta. Muutokset annostuksessa täytyy tehdä taulukon 5

mukaisesti (ks. Kohta 4.2).

Suurentunut veren kreatiniinipitoisuus

Ribosiklibi voi suurentaa veren kreatiniinipitoisuutta, sillä se estää munuaisten kuljettajaproteiineja

OCT2:ta (orgaanisten kationien kuljettajaproteiini 2) ja MATE1:tä (multidrug and toxin extrusion

protein 1), jotka osallistuvat kreatiniinin aktiiviseen eritykseen proksimaalisista tubuluksista

(ks. kohta 4.5). Jos veren kreatiniinipitoisuus suurenee hoidon aikana, munuaisten toiminnan

lisätutkimuksia suositellaan munuaisten vajaatoiminnan poissulkemiseksi.

CYP3A4:n substraatit

Ribosiklibi on 600 mg:n annoksilla vahva CYP3A4:n estäjä ja 400 mg:n annoksilla keskivahva

CYP3A4:n estäjä. Ribosiklibilla voi siis olla yhteisvaikutuksia CYP3A4-välitteisesti metaboloituvien

lääkevalmisteiden kanssa, mikä voi suurentaa CYP3A4:n substraattien pitoisuuksia seerumissa (ks.

kohta 4.5). Varovaisuus on suositeltavaa, jos samanaikaisesti käytetään herkkiä, terapeuttiselta

leveydeltään kapeita CYP3A4:n substraatteja. CYP3A4:n estäjien samanaikaista käyttöä koskevat

suositukset on tarkistettava toisen valmisteen valmisteyhteenvedosta.

Munuaisten vajaatoiminta

Vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavien potilaiden 200 mg:n aloitusannoksen on arvioitu

aiheuttavan 45% alhaisemman altistuksen verrattuna tavanomaiseen aloitusannokseen potilailla, joilla

on normaali munuaisten toiminta. Tämän aloitusannoksen tehoa ei ole vahvistettu. Vaikeaa

munuaisten vajaatoimintaa sairastavien potilaiden hoidossa on noudatettava varovaisuutta, ja potilaita

on seurattava tarkoin toksisuuden merkkien varalta (ks. kohdat 4.2 ja 5.2).

Naiset, jotka voivat tulla raskaaksi

Naisia, jotka voivat tulla raskaaksi, on kehotettava käyttämään tehokasta ehkäisymenetelmää Kisqali-

hoidon aikana ja vähintään 21 päivän ajan viimeisen annoksen jälkeen (ks. kohta 4.6).

Soijalesitiini

Kisqali sisältää soijalesitiiniä. Potilaat, jotka ovat yliherkkiä maapähkinälle tai soijalle, eivät saa

käyttää Kisqalia (ks. kohta 4.3).

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Aineet, jotka saattavat suurentaa plasman ribosiklibipitoisuuksia

Ribosiklibi metaboloituu lähinnä CYP3A4-välitteisesti. CYP3A4-entsyymitoimintaan vaikuttavat

lääkevalmisteet saattavat siis vaikuttaa ribosiklibin farmakokinetiikkaan. Kun terveille henkilöille

annettiin vahvaa CYP3A4:n estäjä ritonaviiria (100 mg kahdesti vuorokaudessa 14 päivän ajan)

yhdessä 400 mg:n ribosiklibikerta-annoksen kanssa, suureni ribosiklibialtistus (AUC

) 3,2-kertaiseksi

ja ribosiklibin huippupitoisuus (C

) 1,7-kertaiseksi verrattuna pelkän 400 mg:n ribosiklibikerta-

annoksen antoon. LEQ803-metaboliitin (ribosiklibin merkittävä metaboliitti, joka tuottaa alle 10 %

kanta-aineen altistuksesta) C

-arvo pieneni 96 % ja AUC

last

-arvo 98 %.

Potilaiden hoidossa on vältettävä vahvojen CYP3A4:n estäjien samanaikaista käyttöä eli mm.

seuraavien lääkkeiden samanaikaista käyttöä: klaritromysiini, indinaviiri, itrakonatsoli, ketokonatsoli,

lopinaviiri, ritonaviiri, nefatsodoni, nelfinaviiri, posakonatsoli, sakinaviiri, telapreviiri, telitromysiini,

verapamiili ja vorikonatsoli (ks. kohta 4.4.) Samanaikaista käyttöä varten on harkittava muita

lääkevalmisteita, joiden CYP3A4-toiminnan estopotentiaali on pienempi, ja potilaita on seurattava

ribosiklibiin liittyvien haittavaikutusten varalta (ks. kohdat 4.2, 4.4 ja 5.2).

Jos Kisqalin ja vahvan CYP3A4:n estäjän samanaikainen käyttö on välttämätöntä, Kisqali-annos on

pienennettävä kohdassa 4.2 kuvatun mukaisesti

.

Näistä annosmuutoksista ei kuitenkaan ole kliinistä

tietoa. Potilaiden välisen vaihtelun vuoksi suositeltavat annosmuutokset eivät välttämättä ole

optimaalisia kaikkien potilaiden kohdalla, joten on suositeltavaa seurata potilaita tarkoin ribosiklibiin

liittyvien haittavaikutusten varalta. Ribosiklibihoitoon liittyvän toksisuuden yhteydessä annosta

muutetaan tai hoito tauotetaan, kunnes toksisuus on korjautunut (ks. kohdat 4.2 ja 5.2). Jos vahvan

CYP3A4:n estäjän käyttö lopetetaan ja vähintään 5 kyseisen CYP3A4:n estäjän puoliintumisaikaa on

kulunut (katso kyseisen CYP3A4:n estäjän valmisteyhteenveto), Kisqali-annos palautetaan vahvan

CYP3A4:n estäjän aloittamista edeltäneelle tasolle.

Fysiologiaan perustuvat farmakokinetiikan simulaatiot viittaavat siihen, että 600 mg:n

ribosiklibiannoksia käytettäessä keskivahva CYP3A4:n estäjä (erytromysiini) saattaa suurentaa

ribosiklibin vakaan tilan C

-arvon 1,2-kertaiseksi ja AUC-arvon 1,3-kertaiseksi. Niiden potilaiden,

joiden ribosiklibiannos pienennettiin 400 mg:aan kerran vuorokaudessa, vakaan tilan C

-arvon

arvioitiin olevan 1,4- ja AUC-arvon 2,1-kertainen. Annoksella 200 mg kerran

vuorokaudessa vaikutuksen ennustettiin olevan näiden arvojen 1,7- ja 2,8-kertainen suureneminen.

Lievän tai keskivahvan CYP3A4:n estäjän käytön aloittaminen ei edellytä ribosiklibiannoksen

muuttamista. On kuitenkin suositeltavaa seurata potilasta ribosiklibiin liittyvien haittavaikutusten

varalta.

Lue koko asiakirja

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/311092/2020

EMEA/H/C/004213

Kisqali (ribosiklibi)

Yleistiedot Kisqalista sekä siitä, miksi se on hyväksytty EU:ssa

Mitä Kisqali on ja mihin sitä käytetään?

Kisqali on syöpälääke, jota käytetään paikallisesti edenneen tai metastasoituneen (kehon muihin osiin

levinneen) rintasyövän hoitoon. Lääkevalmistetta voidaan käyttää vain silloin, kun syöpäsolujen

pinnalla on tiettyjen sukupuolihormonien sitoutumiskohtia eli reseptoreita (HR-positiivinen) ilman

suuria määriä HER2-nimisiä muita reseptoreita (HER2-negatiivinen).

Kisqalia on käytettävä aina estrogeenin vaikutusta heikentävään hormonihoitoon yhdistettynä, toisin

sanoen joko fulvestrantin (salpaa estrogeenireseptoreja) tai aromataasin estäjän eli aromataasi-

inhibiittorin (vähentää estrogeenipitoisuutta) kanssa.

Jos Kisqalia annetaan naisille ennen vaihdevuosia tai niiden vaiheilla (premenopaussin tai

perimenopaussin aikana), sitä on annettava LHRH:n estäjän (luteinisoivaa hormonia vapauttavan

hormonin toiminnan estävä lääke) kanssa.

Kisqalin vaikuttava aine on ribosiklibi.

Miten Kisqalia käytetään?

Kisqali on reseptivalmiste, ja hoidon saa aloittaa syöpähoidoista kokemusta saanut lääkäri.

Kisqalia on saatavana suun kautta otettavina tabletteina. Tavanomainen suositusannos on 600 mg

kerran vuorokaudessa 21 peräkkäisenä päivänä, minkä jälkeen on 7 päivän tauko. Yksi hoitojakso on

siten 28 vuorokautta. Hoitojaksoja on jatkettava niin kauan kuin lääke tehoaa ja haittavaikutukset

pysyvät hyväksyttävinä. Jos potilaalle kehittyy vakavia haittavaikutuksia, lääkäri voi pienentää Kisqalin

annostusta tai keskeyttää tai lopettaa hoidon.

Lisätietoja Kisqalin käytöstä saa pakkausselosteesta, lääkäriltä tai apteekista.

Miten Kisqali vaikuttaa?

Kisqalin vaikuttava aine ribosiklibi estää ns. sykliinistä riippuvaisten kinaasien (CDK) 4 ja 6 toimintaa,

jotka ovat tärkeitä solujen kasvun ja jakautumisen säätelyssä. Estämällä CDK 4:n ja CDK 6:n

toimintaa Kisqali hidastaa HR-positiivisten rintasyöpäsolujen kasvua.

Kisqali (ribosiklibi)

EMA/311092/2020

Sivu 2/3

Mitä hyötyä Kisqalista on havaittu tutkimuksissa?

Kisqali todettiin tehokkaaksi kolmessa päätutkimuksessa naisilla, joilla oli HR-positiivinen edennyt

HER2-negatiivinen rintasyöpä.

Yhdessä päätutkimuksessa, johon osallistui 668 vaihdevuodet ohittanutta naista, joilla oli pitkälle

edennyt aiemmin hoitamaton rintasyöpä, potilaat saivat joko Kisqalia letrotsolin (aromataasi-

inhibiittorin) kanssa tai lumelääkettä letrotsolin kanssa. Kisqalia ja letrotsolia saaneet naiset elivät

keskimäärin 25,3 kuukautta ilman sairauden pahenemista, kun lumelääkettä ja letrotsolia saaneiden

naisten vastaava aika oli 16,0 kuukautta.

Toiseen päätutkimukseen osallistui 495 vaihdevuodet ohittanutta naista, joilla oli aiemmin hoitamaton

pitkälle edennyt rintasyöpä. Heille annettiin gosereliiniä (LHRH:n estäjä) sekä letrotsolia tai

anastrotsolia (aromataasin estäjiä) yhdistettynä joko Kisqaliin tai lumelääkkeeseen. Kisqalia saaneet

naiset elivät keskimäärin 27,5 kuukautta ilman sairauden pahenemista. Vastaava aika lumelääkettä

saaneilla naisilla oli 13,8 kuukautta.

Lisätutkimukseen osallistui 726 vaihdevuodet ohittanutta naista, joita joko ei ollut hoidettu aiemmin tai

joille oli annettu pelkkää hormonihoitoa (estrogeenin vaikutusten vähentämiseksi). Potilaille annettiin

joko fulvestranttia Kisqalin tai lumelääkkeen kanssa. Keskimääräinen elinaika ilman sairauden

pahenemista oli Kisqalia ja fulvestranttia saaneilla potilailla 20,6 kuukautta, kun se lumelääkettä ja

fulvestranttia saaneilla naisilla oli 12,8 kuukautta.

Mitä riskejä Kisqaliin liittyy?

Yleisimmät Kisqalin haittavaikutukset (joita voi esiintyä useammalla kuin 1 potilaalla 5:stä) ovat

tulehdukset, valkosolujen niukkuus, päänsärky, yskä, pahoinvointi, oksentelu, ripuli, ummetus,

väsymys, hiustenlähtö ja ihottuma.

Kisqalin yleisimmät vakavat haittavaikutukset (joita voi esiintyä useammalla kuin 1 henkilöllä 50:stä)

ovat tulehdukset, puna- ja valkosolujen niukkuus, oksentelu, poikkeavat tulokset maksan toimintaa

mittaavista verikokeista ja veren alhainen fosfaattipitoisuus (hypofosfatemia).

Kisqalia ei saa antaa potilaille, jotka ovat yliherkkiä (allergisia) jollekin valmistusaineelle,

maapähkinöille tai soijalle.

Pakkausselosteessa on luettelo kaikista Kisqalin haittavaikutuksista ja rajoituksista.

Miksi Kisqali on hyväksytty EU:ssa?

Aromataasin estäjän tai fulvestrantin kanssa käytetty Kisqali pidensi sairauden pahenemiseen

kulunutta aikaa naisilla, joilla oli HR-positiivinen ja HER2-negatiivinen paikallisesti edennyt tai

metastasoitunut rintasyöpä. Pitkälle edennyttä rintasyöpää sairastaneet pre- ja perimenopausaaliset

naiset elivät myös pidempään ilman syövän pahenemista, kun Kisqalin kanssa käytettiin aromataasin

estäjää sekä LHRH:n vaikutusta estävää lääkettä. Euroopan lääkevirasto katsoi, että Kisqalin

haittavaikutukset on osoitettu hyvin ja että ne ovat hallittavissa.

Siten virasto katsoi, että Kisqalin edut ovat sen riskejä suuremmat ja että sille voidaan myöntää

myyntilupa EU:ssa.

Kisqali (ribosiklibi)

EMA/311092/2020

Sivu 3/3

Miten voidaan varmistaa Kisqalin turvallinen ja tehokas käyttö?

Suositukset ja varotoimet, joita terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden on syytä noudattaa,

jotta Kisqalin käyttö olisi turvallista ja tehokasta, sisältyvät valmisteyhteenvetoon ja

pakkausselosteeseen.

Kuten kaikkien lääkkeiden, myös Kisqalin käyttöä koskevia tietoja seurataan jatkuvasti. Kisqalista

ilmoitetut haittavaikutukset arvioidaan huolellisesti ja suoritetaan kaikki tarvittavat toimet potilaiden

suojelemiseksi.

Muita tietoja Kisqalista

Kisqali sai koko EU:n alueella voimassa olevan myyntiluvan 22. elokuuta 2017.

Lisätietoa Kisqalista saa viraston verkkosivustolta osoitteessa

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/kisqali

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi 06-2020.

Samankaltaiset tuotteet

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia

Jaa nämä tiedot