Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva

Maa: Euroopan unioni

Kieli: suomi

Lähde: EMA (European Medicines Agency)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)
16-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)
16-06-2023

Aktiivinen ainesosa:

irbesartan, hydrochlorothiazide

Saatavilla:

Teva B.V. 

ATC-koodi:

C09DA04

INN (Kansainvälinen yleisnimi):

irbesartan, hydrochlorothiazide

Terapeuttinen ryhmä:

Reniini-angiotensiinijärjestelmään vaikuttavat aineet

Terapeuttinen alue:

verenpainetauti

Käyttöaiheet:

Essentiaalisen hypertension hoito. Tämä kiinteä-annosyhdistelmä on tarkoitettu aikuispotilaille, joiden verenpainetta ei ole riittävästi kontrolloitu irbesartaanilla tai hydroklooritiatsidilla yksinään.

Tuoteyhteenveto:

Revision: 22

Valtuutuksen tilan:

valtuutettu

Valtuutus päivämäärä:

2009-11-26

Pakkausseloste

                41
B. PAKKAUSSELOSTE
42
PAKKAUSSELOSTE: TIETOA POTILAALLE
IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 150 MG/12,5 MG
KALVOPÄÄLLYSTEISET TABLETIT
irbesartaani/hydroklooritiatsidi
LUE TÄMÄ PAKKAUSSELOSTE HUOLELLISESTI, ENNEN KUIN ALOITAT LÄÄKKEEN
OTTAMISEN, SILLÄ SE SISÄLTÄÄ
SINULLE TÄRKEITÄ TIETOJA.
-
Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
-
Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai
apteekkihenkilökunnan puoleen.
-
Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa
muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa
haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin
sinulla.
-
Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai
apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä
koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole
mainittu tässä
pakkausselosteessa.
TÄSSÄ PAKKAUSSELOSTEESSA KERROTAAN:
1.
Mitä Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva on ja mihin sitä
käytetään
2.
Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Tevaa
3.
Miten Irbesartan/Hydrochlorothiazide Tevaa otetaan
4.
Mahdolliset haittavaikutukset
5.
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Tevan säilyttäminen
6.
Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa
1.
MITÄ IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva on kahden vaikuttavan aineen,
irbesartaanin ja
hydroklooritiatsidin, yhdistelmävalmiste.
Irbesartaani kuuluu angiotensiini II -reseptorin salpaajiin.
Angiotensiini II on elimistön oma aine, joka verisuonten
reseptoreihin sitoutuessaan aiheuttaa
verisuonten supistuksen. Tällöin verenpaine kohoaa. Irbesartaani
estää angiotensiini II:n sitoutumisen
näihin reseptoreihin, jolloin verisuonet laajenevat ja verenpaine
alenee. Hydroklooritiatsidi kuuluu
lääkeaineisiin (tiatsididiureetteihin), jotka lisäävät
virtsaneritystä ja saavat siten aikaan verenpaineen
laskun.
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Tevan
kaksi vaikuttavaa ainetta yhdessä alentavat verenpainetta
enemmän kuin kumpikaan yksinään.
IRBESARTAN
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Valmisteyhteenveto

                1
_ _
LIITE I
VALMISTEYHTEENVETO
2
1.
LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
_ _
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva 150 mg/12,5 mg
kalvopäällysteiset tabletit
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva 300 mg/12,5 mg
kalvopäällysteiset tabletit
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva 300 mg/25 mg kalvopäällysteiset
tabletit
2.
VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva 150 mg/12,5 mg
kalvopäällysteiset tabletit
Yksi
kalvopäällysteinen tabletti sisältää 150 mg irbesartaania ja 12,5
mg hydroklooritiatsidia.
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva 300 mg/12,5 mg
kalvopäällysteiset tabletit
Yksi
kalvopäällysteinen tabletti sisältää 300 mg irbesartaania ja 12,5
mg hydroklooritiatsidia.
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva 300 mg/25 mg kalvopäällysteiset
tabletit
Yksi
kalvopäällysteinen tabletti sisältää 300 mg irbesartaania ja 25
mg hydroklooritiatsidia.
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.
3.
LÄÄKEMUOTO
Tabletti, kalvopäällysteinen.
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva 150 mg/12,5 mg
kalvopäällysteiset tabletit
Hennon vaaleanpunainen tai vaaleanpunainen, kalvopäällysteinen,
kapselinmuotoinen tabletti.
Tabletin toiselle puolelle on painettu numero ”93”. Tabletin
vastakkaiselle puolelle on painettu
numero ”7238”.
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva 300 mg/12,5 mg
kalvopäällysteiset tabletit
Hennon vaaleanpunainen tai vaaleanpunainen, kalvopäällysteinen,
pyöreä tabletti. Tabletin toiselle
puolelle on painettu numero ”2” ja vastakkainen puoli on kuvioton.
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva 300 mg/25 mg kalvopäällysteiset
tabletit
Vaaleanpunainen tai tumman vaaleanpunainen, kalvopäällysteinen,
pyöreä tabletti. Tabletin toiselle
puolelle on painettu numero ”3” ja vastakkainen puoli on kuvioton.
4.
KLIINISET TIEDOT
4.1
KÄYTTÖAIHEET
Essentiellin hypertension hoitoon.
Tämä kiinteä annoskombinaatio on tarkoitettu aikuisille potilaille,
joiden verenpainetta ei ole saatu
riittävästi hallintaan pelkällä irbesartaanilla tai pelkällä
hydroklooritiats
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Asiakirjat muilla kielillä

Pakkausseloste Pakkausseloste bulgaria 16-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto bulgaria 16-06-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta bulgaria 10-11-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste espanja 16-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto espanja 16-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste tšekki 16-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tšekki 16-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste tanska 16-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tanska 16-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste saksa 16-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto saksa 16-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste viro 16-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto viro 16-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste kreikka 16-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kreikka 16-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste englanti 16-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto englanti 16-06-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta englanti 10-11-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste ranska 16-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ranska 16-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste italia 16-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto italia 16-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste latvia 16-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto latvia 16-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste liettua 16-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto liettua 16-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste unkari 16-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto unkari 16-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste malta 16-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto malta 16-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste hollanti 16-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto hollanti 16-06-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta hollanti 10-11-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste puola 16-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto puola 16-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste portugali 16-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto portugali 16-06-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta portugali 10-11-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste romania 16-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto romania 16-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste slovakki 16-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto slovakki 16-06-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta slovakki 10-11-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste sloveeni 16-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto sloveeni 16-06-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta sloveeni 10-11-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste ruotsi 16-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ruotsi 16-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste norja 16-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto norja 16-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste islanti 16-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto islanti 16-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste kroatia 16-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kroatia 16-06-2023

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia