Gefitinib Mylan

Euroopan unioni - suomi - EMA (European Medicines Agency)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)

21-06-2019

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)

21-06-2019

Aktiivinen ainesosa:
gefitinib
Saatavilla:
Mylan S.A.S.
ATC-koodi:
L01XE02
INN (Kansainvälinen yleisnimi):
gefitinib
Terapeuttinen ryhmä:
Antineoplastiset lääkeaineet , proteiinikinaasin estäjät
Terapeuttinen alue:
Karsinooma, ei-pienisoluinen keuhko
Käyttöaiheet:
Gefitinib Mylan on tarkoitettu monoterapiana aikuispotilaille, joilla on paikallisesti edennyt tai metastasoitunut ei‑pienisoluinen keuhkosyöpä (NSCLC) kanssa aktivointi mutaatioita EGFR‑TK.
Tuoteyhteenveto:
Revision: 1
Valtuutuksen tilan:
valtuutettu
Myyntiluvan numero:
EMEA/H/C/004826
Valtuutus päivämäärä:
2018-09-27
EMEA-koodi:
EMEA/H/C/004826

Asiakirjat muilla kielillä

Pakkausseloste Pakkausseloste - bulgaria

21-06-2019

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - bulgaria

21-06-2019

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - bulgaria

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - espanja

21-06-2019

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - espanja

21-06-2019

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - espanja

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - tšekki

21-06-2019

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - tšekki

21-06-2019

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - tšekki

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - tanska

21-06-2019

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - tanska

21-06-2019

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - tanska

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - saksa

21-06-2019

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - saksa

21-06-2019

Pakkausseloste Pakkausseloste - viro

21-06-2019

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - viro

21-06-2019

Pakkausseloste Pakkausseloste - kreikka

21-06-2019

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - kreikka

21-06-2019

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - kreikka

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - englanti

21-06-2019

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - englanti

21-06-2019

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - englanti

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - ranska

21-06-2019

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - ranska

21-06-2019

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - ranska

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - italia

21-06-2019

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - italia

21-06-2019

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - italia

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - latvia

21-06-2019

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - latvia

21-06-2019

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - latvia

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - liettua

21-06-2019

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - liettua

21-06-2019

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - liettua

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - unkari

21-06-2019

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - unkari

21-06-2019

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - unkari

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - malta

21-06-2019

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - malta

21-06-2019

Pakkausseloste Pakkausseloste - hollanti

21-06-2019

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - hollanti

21-06-2019

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - hollanti

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - puola

01-01-1970

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - puola

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - portugali

01-01-1970

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - portugali

01-01-1970

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - portugali

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - romania

01-01-1970

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - romania

01-01-1970

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - romania

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - slovakki

01-01-1970

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - slovakki

01-01-1970

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - slovakki

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - sloveeni

01-01-1970

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - sloveeni

01-01-1970

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - sloveeni

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - ruotsi

01-01-1970

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - ruotsi

01-01-1970

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - ruotsi

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - norja

21-06-2019

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - norja

21-06-2019

Pakkausseloste Pakkausseloste - islanti

21-06-2019

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - islanti

21-06-2019

Pakkausseloste Pakkausseloste - kroatia

21-06-2019

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - kroatia

21-06-2019

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - kroatia

01-01-1970

Lue koko asiakirja

B. PAKKAUSSELOSTE

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Gefitinib Mylan 250 mg kalvopäällysteiset tabletit

gefitinibi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan

puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Gefitinib Mylan on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Gefitinib Mylania

Miten Gefitinib Mylania otetaan

Mahdolliset haittavaikutukset

Gefitinib Mylanin säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Gefitinib Mylan on ja mihin sitä käytetään

Gefitinib Mylan sisältää gefitinibi-nimistä vaikuttavaa ainetta, joka estää epidermaaliseksi

kasvutekijäreseptoriksi (EGFR) kutsutun proteiinin toimintaa. Tällä proteiinilla on vaikutusta

syöpäsolujen kasvuun ja leviämiseen.

Gefitinib Mylania käytetään aikuisille ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon. Tässä syöpäsairaudessa

muodostuu keuhkokudokseen pahanlaatuisia (syöpä-) soluja.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Gefitinib Mylania

Älä ota Gefitinib Mylania:

jos olet allerginen gefitibinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)

jos imetät.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Gefitinib Mylania

jos sinulla on joskus ollut muita keuhkosairauksia. Jotkut niistä voivat pahentua Gefitinib Mylan

-hoidon aikana.

jos sinulla on joskus ollut maksaan liittyviä ongelmia.

Lapset ja nuoret

Gefitinib Mylania ei ole tarkoitettu lapsille tai alle 18-vuotiaille nuorille.

Muut lääkevalmisteet ja Gefitinib Mylan

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat

ottaa muita lääkkeitä.

On erityisen tärkeää, että lääkäri tietää, jos käytät joitakin seuraavista lääkkeistä:

fenytoiini tai karbamatsepiini (epilepsialääkkeitä)

rifampisiini (tuberkuloosilääke)

itrakonatsoli (sienitulehduslääke)

barbituraatit (unilääke)

mäkikuismaa (

Hypericum perforatum

) sisältävä rohdosvalmiste (jollaista käytetään

masennuksen ja levottomuuden hoitoon)

protonipumpun estäjät, H2-antagonistit ja happoa neutraloivat lääkkeet (käytetään vatsahaavaan,

ruuansulatusvaivoihin, närästykseen ja mahahapon vähentämiseen).

Edellä mainitut lääkkeet saattavat vaikuttaa Gefitinib Mylanin toimintaan.

antikoagulantit, mukaan lukien varfariini (suun kautta otettava antikoagulantti eli veritulppien

estolääke). Jos käytät tätä vaikuttavaa ainetta sisältävää lääkettä, lääkärisi voi määrätä sinulle

verikokeita normaalia useammin.

Jos käytät jotain yllä olevista valmisteista tai jos olet epävarma asiasta, käänny lääkärin tai apteekin

puoleen ennen kuin aloitat Gefitinib Mylanin käytön.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy

lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Koska Gefitinib Mylanilla saattaa olla haitallisia vaikutuksia lapseen, raskautta tulisi välttää hoidon

aikana.

Jos imetät, älä käytä Gefitinib Mylania lapsesi turvallisuuden vuoksi.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Jos tunnet heikotusta käyttäessäsi tätä lääkettä, ole varovainen, kun ajat autoa tai käytät työvälineitä tai

koneita.

Gefitinib Mylan sisältää laktoosia

Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen

tämän lääkevalmisteen ottamista.

Gefitinib Mylan sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) tabletti kohden, eli sen voidaan sanoa

olevan ”natriumiton”.

3.

Miten Gefitinib Mylania otetaan

Käytä tätä lääkettä aina juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on yksi tabletti (250 mg) kerran päivässä.

Ota tabletti joka päivä suunnilleen samaan aikaan.

Voit ottaa tabletin ruuan kanssa tai tyhjään mahaan.

Älä ota antasideja (happoa neutraloivia lääkkeitä) kahta tuntia ennen tai tuntia Gefitinib Mylanin

ottamisen jälkeen.

Jos sinun on vaikea niellä tablettia, liuota se puoleen lasilliseen hiilihapotonta vettä. Älä käytä

liuottamiseen mitään muita nesteitä. Älä murskaa tablettia. Sekoita, kunnes tabletti on liuennut veteen.

Liukeneminen voi kestää jopa 20 minuuttia. Juo liuos välittömästi.

Jotta saat varmasti koko lääkemäärän, lisää lasiin saman verran vettä ja juo neste.

Jos otat enemmän Gefitinib Mylania kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut enemmän tabletteja kuin sinun pitäisi, ota heti yhteys lääkäriin tai apteekkiin.

Jos unohdat ottaa Gefitinib Mylania

Toimenpiteet riippuvat siitä, kuinka kauan on aikaa seuraavaan annokseen.

Jos seuraavan annoksen ottamiseen on aikaa 12 tuntia tai enemmän, ota tabletti heti kun muistat.

Ota sen jälkeen seuraava annos normaalisti.

Jos seuraavan annoksen ottamiseen on aikaa alle 12 tuntia, älä ota unohtamaasi tablettia. Ota

seuraava tabletti normaaliin aikaan.

Älä ota kaksinkertaista annosta (kahta tablettia samaan aikaan) korvataksesi unohtamasi tabletin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Ota heti yhteys lääkäriin, jos saat jonkun seuraavista haittavaikutuksista – saatat tarvita

nopeasti lääkärinhoitoa:

Allerginen reaktio (yleinen), erityisesti jos oireisiin liittyy turvonneet kasvot, huulet, kieli tai

kurkku, nielemisvaikeudet, nokkosihottuma, nokkosrokko ja hengitysvaikeudet.

Vaikea hengenahdistus tai äkillinen hengenahdistuksen paheneminen, johon voi liittyä yskää tai

kuumetta. Tämä voi merkitä sitä, että sinulla on keuhkoissa tulehdus, jota kutsutaan

interstitiaaliseksi keuhkosairaudeksi. Tämä saattaa koskettaa noin yhtä gefitinibipotilasta

sadasta. Haittavaikutus voi olla hengenvaarallinen.

Vaikeat ihoreaktiot (harvinaisia), jotka esiintyvät suurilla alueilla kehoa. Niiden merkkejä voivat

olla punoitus, kipu, haavaumat, rakkulat tai ihon kuoriutuminen. Myös muutokset huulissa,

nenässä, silmissä ja sukupuolielimissä voivat olla mahdollisia.

Vaikean tai pitkään jatkuneen ripulin, oksentelun, pahoinvoinnin tai ruokahaluttomuuden

aiheuttama elimistön kuivuminen (yleinen).

Silmävaivat (melko harvinainen), kuten kipu, punoitus, vetiset silmät, valoherkkyys,

näkömuutokset tai sisäänpäin kasvavat silmäripset. Ne voivat olla oireita silmän pintaan

(sarveiskalvoon) kehittyneestä haavaumasta.

Kerro lääkärillesi mahdollisimman pian, jos sinulle ilmenee jokin seuraavista

haittavaikutuksista:

Hyvin yleiset

(voi esiintyä useammalla kuin yhdellä potilaalla kymmenestä):

ripuli

oksentelu

pahoinvointi

ihoreaktiot, kuten aknetyyppinen ihottuma, johon voi joskus liittyä kutinaa ja ihon kuivumista

ja/tai halkeilua

ruokahaluttomuus

voimattomuus

punoittava tai aristava suu

veren maksa-arvojen (alaniiniaminotransferaasi) suureneminen (todetaan verinäytteellä); jos

maksa-arvot suurenevat voimakkaasti, lääkärisi saattaa kehottaa sinua lopettamaan Gefitinib

Mylanin käytön.

Yleiset

(voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla kymmenestä):

suun kuivuminen

kuivat, punaiset tai kutisevat silmät

punaiset tai kipeät silmäluomet

kynsiongelmat

hiustenlähtö

kuume

verenvuoto (kuten nenäverenvuoto tai verta virtsassa)

valkuaista virtsassa (todetaan virtsanäytteellä)

bilirubiinin ja muiden veren maksa-arvojen (aspartaattiaminotransferaasi) suureneminen

(todetaan verinäytteellä); jos maksa-arvot suurenevat voimakkaasti, lääkärisi saattaa kehottaa

sinua lopettamaan Gefitinib Mylanin käytön

veren kreatiniiniarvojen suureneminen verinäytteen perusteella (liittyy munuaisten toimintaan)

virtsarakkotulehdus (kirvelyn tunne virtsatessa sekä tihentynyt virtsaamistarve).

Harvinaiset

(voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla sadasta):

haimatulehdus; haimatulehduksen oireita voivat olla esim. erittäin kova kipu ylävatsan alueella

ja vaikea pahoinvointi ja oksentelu

maksatulehdus; oireita voivat olla yleinen huonovointisuus, mahdollinen keltatauti (ihon ja

silmien kellastuminen). Tämä haittavaikutus on melko harvinainen, mutta joitakin

kuolemantapauksia on ollut.

ruoansulatuskanavan puhkeama.

Harvinaiset

(voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla tuhannesta):

ihon verisuonten tulehdus; tämä voi ilmetä ruhjevammoina iholla tai ihottumana, joka ei vaalene

verenvuotoinen virtsarakkotulehdus (kirvelyn tunne virtsatessa, tihentynyt virtsaamistarve ja

verta virtsassa).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle.

Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen

ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa

tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5.

Gefitinib Mylanin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä läpipanopakkauksessa ja pahvikotelossa tai pussissa mainitun viimeisen

käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä

päivää.

Säilytä alle 30 °C.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Gefitinib Mylan sisältää

Vaikuttava aine on gefitinibi. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 250 mg gefitinibiä.

Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, mikrokiteinen selluloosa (101), krospovidoni (tyyppi

A), povidoni (K30), natriumlauryylisulfaatti, magnesiumstearaatti tabletin ytimessä. Tabletin

päällys sisältää seuraavia: polyvinyylialkoholi (E1203), makrogoli 4000 (E1521), talkki

(E553b), titaanidioksidi (E171), punainen rautaoksidi (E172), keltainen rautaoksidi (E172).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Gefitinib Mylan -tabletit ovat ruskeita, pyöreitä, kaksoiskuperia kalvopäällysteisiä tabletteja, joiden

koko on noin 11,1 mm × 5,6 mm ja joissa on toisella puolella merkintä ”250” ja joiden toinen puoli on

kuvioton.

Ne toimitetaan PVC/PVDC/alumiiniläpipainopakkauksissa, joissa on 30 kalvopäällysteistä tablettia,

tai yksittäispakattuina PVC/PVDC/alumiinirepäisyläpipainopakkauksissa, joissa on 30 x 1

kalvopäällysteistä tablettia. Läpipainopakkaukset voi olla pakattu alumiinipusseihin.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Mylan S.A.S.

117 Allée des Parcs

69800 Saint Priest

Ranska

Valmistaja

Idifarma Desarrollo Farmacéutico, S.L.

Polígono Mocholí

C/ Noáin, Nº 1

31110 Noáin (Navarra)

Espanja

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

België/Belgique/Belgien

Mylan bvba/sprl

Tél/Tel: + 32 (0)2 658 61 00

Lietuva

BGP Products UAB

Tel: +370 5 205 1288

България

Майлан ЕООД

Тел: +359 2 44 55 400

Luxembourg/Luxemburg

Mylan bvba/sprl

Tel: + 32 (0)2 658 61 00

(Belgique/Belgien)

Česká republika

Mylan Pharmaceuticals.s.r.o.

Tel: + 420 222 004 400

Magyarország

Mylan EPD Kft

Tel: + 36 1 465 2100

Danmark

Mylan AB

Tlf: + 46 855 522 750

(Sverige)

Malta

V.J. Salomone Pharma Ltd

Tel: + 356 21 22 01 74

Deutschland

Mylan dura GmbH

Tel: + 49-(0) 6172 888 01

Nederland

Mylan BV

Tel: + 31 (0)20 426 3300

Eesti

BGP Products Switzerland GmbH Eesti

filiaal

Tel: + 372 6363 052

Norge

Mylan AB

Tel: + 46 855 522 750

(Sverige)

Ελλάδα

Generics Pharma Hellas ΕΠΕ

Τηλ: +30 210 993 6410

Österreich

Arcana Arzneimittel GmbH

Tel: +43 1 416 2418

España

Mylan Pharmaceuticals, S.L

Tel: + 34 900 102 712

Polska

Mylan Healthcare Sp. z.o.o.

Tel: + 48 22 546 64 00

France

Mylan S.A.S

Tel: +33 4 37 25 75 00

Portugal

Mylan, Lda.

Tel: + 351 21 412 72 56

Hrvatska

Mylan Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 23 50 599

România

BGP Products SRL

Tel: + 40 372 579 000

Ireland

Mylan Ireland Limited

Tel: + 353 (0) 87 1694982

Slovenija

GSP Proizvodi d.o.o.

Tel: + 386 1 236 31 85

Ísland

Mylan AB

Tel: + 46 855 522 750

(Svíþjóð)

Slovenská republika

Mylan s.r.o.

Tel: +421 2 32 199 100

Italia

Mylan S.p.A

Tel: + 39 02 612 46921

Suomi/Finland

Mylan OY

Puh/Tel: +358 20 720 9555

Κύπρος

Pharmaceutical Trading Co. Ltd.

Τηλ: + 357 99403969

Sverige

Mylan AB

Tel: + 46 855 522 750

Latvija

BGP Products SIA

Tel: +371 676 055 80

United Kingdom

Generics [UK] Ltd

Tel: +44 1707 853000

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivuilta

http://www.ema.europa.eu.

Tämä pakkausseloste on saatavissa kaikilla EU-kielillä Euroopan lääkeviraston verkkosivustolla.

Lue koko asiakirja

LIITE I

VALMISTEYHTEENVETO

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Gefitinib Mylan 250 mg kalvopäällysteiset tabletit

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 250 mg gefitinibiä.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan

Yksi tabletti sisältää 161,0 mg laktoosia (monohydraattina).

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Tabletti, kalvopäällysteinen (tabletti).

Ruskea, pyöreä, kaksoiskupera kalvopäällysteinen tabletti, jonka koko on noin 11,1 mm × 5,6 mm ja

jossa on toisella puolella merkintä ”250” ja jonka toinen puoli on kuvioton

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Gefitinib Mylan on tarkoitettu monoterapiana paikallisesti edenneen tai metastaattisen ei-pienisoluisen

keuhkosyövän (NSCLC) hoitoon aikuisille potilaille, joiden kasvaimessa on aktivoivia EGFR-

tyrosiinikinaasin mutaatioita (ks. kohta 4.4).

4.2

Annostus ja antotapa

Gefitinib Mylan -hoito pitää aloittaa ja sitä pitää jatkaa syöpähoitoihin perehtyneen lääkärin

valvonnassa.

Annostus

Gefitinib Mylan -valmisteen suositusannos on yksi 250 mg:n tabletti kerran vuorokaudessa. Jos annos

unohtuu, se tulee ottaa heti muistettaessa. Jos seuraavan annoksen ottamiseen on alle 12 tuntia, annos

jätetään väliin. Potilaiden ei tule ottaa kaksinkertaista annosta (kahta annosta samalla kertaa)

unohtuneen annoksen korvaamiseksi.

Pediatriset potilaat

Gefitinib Mylan -valmisteen turvallisuutta ja tehoa lasten ja alle 18-vuotiaiden nuorten hoidossa ei ole

varmistettu. Gefitinibin käyttö ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon lapsille on merkityksetöntä.

Maksan vajaatoiminta

Gefitinibin pitoisuudet plasmassa suurenevat potilailla, joilla on maksakirroosista johtuva keskivaikea

tai vaikea maksan vajaatoiminta (Child-Pugh B tai C). Näitä potilaita pitää seurata tarkoin

haittavaikutusten riskin vuoksi. Plasmapitoisuudet eivät kohonneet potilailla, joilla

aspartaattitransaminaasi- (ASAT), alkalinen fosfataasi- (AFOS) tai bilirubiiniarvo oli suurentunut

maksametastaasien vuoksi (ks. kohta 5.2).

Munuaisten vajaatoiminta

Annoksen muuttaminen ei ole tarpeen potilailla, joilla on munuaisten vajaatoiminta mikäli

kreatiniinipuhdistuma on > 20 ml/min. Potilaista, joilla kreatiniinipuhdistuma on ≤ 20 ml/min, on

saatavilla vain rajallisesti tietoa, ja näiden potilaiden kohdalla pitää noudattaa varovaisuutta (ks.

kohta 5.2).

Iäkkäät

Annoksen muuttaminen ei ole tarpeen potilaan iän perusteella (ks. kohta 5.2).

Heikot CYP2D6-metaboloijat

Annoksen muuttamista ei suositella heikon CYP2D6-metaboliagenotyypin potilailla, mutta näitä

potilaita pitää tarkoin seurata haittavaikutusten riskin vuoksi (ks. kohta 5.2).

Annoksen muuttaminen toksisuuden vuoksi

Hoito voidaan keskeyttää lyhyeksi ajaksi (enintään 14 vrk) ja aloittaa uudelleen 250 mg:n annoksella

potilailla, jotka sietävät huonosti haittavaikutuksina esiintyvää ripulia tai ihoreaktioita (ks. kohta 4.8).

Potilailla, jotka eivät siedä hoitoa keskeytyksen jälkeen, gefitinibihoito pitää lopettaa ja heille pitää

harkita vaihtoehtoisia hoitoja.

Antotapa

Suun kautta. Tabletti voidaan ottaa ruoan kanssa tai tyhjään mahaan suurin piirtein samaan aikaan joka

päivä.

Tabletti voidaan niellä kokonaisena veden kanssa tai jos se ei ole mahdollista, tabletti voidaan liuottaa

puoleen lasilliseen hiilihapotonta vettä. Tablettia ei saa liuottaa muuhun nesteeseen.

Tablettia ei saa murskata, vaan se liuotetaan hitaasti puoleen lasilliseen juomavettä. Nestettä

sekoitetaan ajoittain, kunnes tabletti on liuennut veteen (saattaa kestää jopa 20 minuuttia). Liuos

juodaan välittömästi, kun tabletti on liuennut (ts. tunnin kuluessa liuottamisesta). Lasiin lisätään

uudelleen saman verran vettä ja neste juodaan. Liuos voidaan antaa myös nenä-mahaletkun kautta.

4.3

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

Imetys (ks. kohta 4.6).

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Harkittaessa Gefitinib Mylanin käyttöä paikallisesti edenneen tai metastaattisen NSCLC:n hoitoon on

tärkeää, että kasvainkudoksen EGFR-mutaatiotila yritetään määrittää kaikilla potilailla. Jos

kasvainnäytettä ei ole arvioitavissa, silloin verestä (plasmasta) eristettyä kiertää kasvain-DNA:ta

(ctDNA) voidaan käyttää.

Vain vakaata, luotettavaa ja herkkää testiä (testejä), jonka on osoitettu soveltuvan EGFR-mutaatiotilan

määritykseen kasvaimesta tai ctDNA:sta, on käytettävä, jotta vältetään virheelliset negatiiviset tai

virheelliset positiiviset määritykset (ks. kohta 5.1).

Interstitiaalinen keuhkosairaus (ILD)

ILD:tä, joka saattaa alkaa äkillisesti ja on joissain tapauksissa johtanut kuolemaan, on havaittu

1,3 %:lla gefitinibiä saaneista potilaista (ks. kohta 4.8). Jos potilaalla on pahenevia hengitystieoireita,

kuten hengenahdistusta, yskää ja kuumetta, Gefitinib Mylan -hoito on keskeytettävä ja potilas

tutkittava viipymättä. Jos ILD todetaan, Gefitinib Mylan -hoito on lopetettava ja potilasta on

hoidettava asianmukaisesti.

Japanilaisessa farmakoepidemiologisessa tapaus-verrokkitutkimuksessa, johon osallistui

3 159 gefitinibiä tai solunsalpaajahoitoa käyttävää NSCLC-potilasta, joita seurattiin 12 viikon ajan,

tunnistettiin seuraavat ILD:n riskitekijät (riippumatta siitä, saiko potilas gefitinibiä vai solunsalpaajaa):

tupakointi, heikko suorituskyky (PS ≥ 2), tietokonetomografiassa osoitus normaalin keuhkokudoksen

vähentymisestä (≤ 50 %), vastikään (< 6 kk) diagnosoitu NSCLC, aiemmin todettu ILD, vähintään

55 vuoden ikä ja samanaikainen sydänsairaus. Suurentunut ILD:n riski gefitinibiryhmässä verrattuna

solunsalpaajaryhmään havaittiin lähinnä neljän ensimmäisen hoitoviikon aikana (vakioitu riskisuhde

[OR] 3,8; 95 % luottamusväli [CI] 1,9 – 7,7). Sen jälkeen suhteellinen riski oli pienempi (vakioitu

riskisuhde [OR] 2,5; 95 % luottamusväli [CI] 1,1 – 5,8). Kuoleman riski oli suurempi gefitinibi- tai

solunsalpaajaryhmän potilailla, joille kehittyi ILD, mikäli heillä oli seuraavat riskitekijät: tupakointi,

tietokonetomografiassa osoitus normaalin keuhkokudoksen vähenemisestä (≤ 50 %), aiemmin todettu

ILD, vähintään 65 vuoden ikä ja laajat pleuraan kiinnikkeiset alueet (≥ 50 %).

Maksatoksisuus ja maksan vajaatoiminta

Maksan toimintakokeiden tuloksissa on havaittu poikkeavuuksia (mukaan lukien

alaniiniaminotransferaasi-, aspartaattiaminotransferaasi- ja bilirubiiniarvojen nousu), melko harvoin

hepatiittia (ks. kohta 4.8).

Yksittäisiä maksan vajaatoimintatapauksia on raportoitu, ja joissakin tapauksissa ne ovat olleet

kuolemaan johtavia.

Tämän vuoksi suositellaan maksan toimintakokeiden kontrolloimista ajoittain. Gefitinibiä pitää käyttää

varoen, jos potilaalla todetaan lieviä tai kohtalaisia maksan toiminnan muutoksia. Jos muutokset ovat

vakavia, hoidon keskeyttämistä pitää harkita.

Maksakirroosista johtuvan maksan vajaatoiminnan on osoitettu johtavan gefitinibin

plasmapitoisuuksien suurenemiseen (ks. kohta 5.2).

Yhteisvaikutukset muiden lääkeaineiden kanssa

CYP3A4-induktorit saattavat voimistaa gefitinibin metaboliaa ja pienentää gefitinibin pitoisuuksia

plasmassa.

Sen vuoksi samanaikainen CYP3A4-induktorien (esim. fenytoiini, karbamatsepiini, rifampisiini,

barbituraatit tai luontaistuotteet, jotka sisältävät mäkikuismaa/

Hypericum perforatum

) käyttö saattaa

heikentää hoidon tehoa, ja niitä on vältettävä (ks. kohta 4.5).

Yksittäisillä potilailla, jotka ovat genotyypiltään heikkoja CYP2D6-metaboloijia, hoito tehokkaasti

CYP3A4:ää estävällä lääkeaineella saattaa johtaa suurentuneisiin gefitinibipitoisuuksiin plasmassa.

CYP3A4-inhibiittorihoitoa aloitettaessa potilaita pitää seurata tarkoin gefitinibin haittavaikutusten

varalta (ks. kohta 4.5).

International Normalised Ratio (INR) -arvojen suurenemista ja/tai verenvuototapahtumia on raportoitu

joillakin varfariinia käyttävillä potilailla gefitinibin käytön yhteydessä (ks. kohta 4.5). Varfariinia ja

gefitinibiä samanaikaisesti käyttäviä potilaita pitää seurata säännöllisesti protrombiiniajan (PT) tai

INR-arvojen muutosten varalta.

Lääkkeet, jotka nostavat merkitsevästi mahalaukun pH:ta, kuten protonipumpun estäjät ja H2-

antagonistit, saattavat pienentää gefitinibin biologista hyötyosuutta ja pitoisuutta plasmassa ja siten

heikentää sen tehoa. Jos antasideja otetaan säännöllisesti samaan aikaan kuin gefitinibia, vaikutus voi

olla samankaltainen (ks. kohdat 4.5 ja 5.2).

Tiedot vaiheen II kliinisistä tutkimuksista, joissa gefitinibiä ja vinorelbiinia käytettiin samanaikaisesti,

viittasivat siihen, että gefitinibi saattaa pahentaa vinorelbiinin neutropeenistä vaikutusta.

Laktoosi

Gefitinib Mylan sisältää laktoosia. Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen galaktoosi-

intoleranssi, täydellinen laktaasinpuutos tai glukoosi-galaktoosi-imeytymishäiriö, ei pidä käyttää tätä

lääkettä.

Natrium

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) tablettia kohden, eli sen voidaan sanoa

olevan ”natriumiton”.

Muut varoitukset

Potilaita pitää neuvoa hakeutumaan lääkäriin välittömästi, jos heille kehittyy vaikea tai jatkuva ripuli,

pahoinvointi, oksentelu tai anoreksia, koska ne voivat johtaa elimistön kuivumiseen. Näitä oireita pitää

hoitaa kliinisen tarpeen mukaan (ks. kohta 4.8).

Potilaat, joiden oireet ja merkit viittaavat sarveiskalvotulehdukseen, kuten akuutti tai paheneva

silmätulehdus, kyynelehtiminen, valoherkkyys, näön hämärtyminen, silmäkipu ja/tai punasilmäisyys,

tulisi ohjata nopeasti silmätautien erikoislääkärille.

Jos haavaisen sarveiskalvotulehduksen diagnoosi varmistuu, gefitinibihoito on keskeytettävä, ja jos

oireet eivät häviä tai ne palaavat gefitinibihoidon uudelleen aloittamisen jälkeen, on harkittava hoidon

lopettamista.

Vaiheen I/II gefitinibi- ja sädehoitotutkimuksessa, johon osallistui 45 lasta, joilla oli vastatodettu

aivorungon gliooma tai osittain poistettu supratentoriaalinen pahanlaatuinen gliooma, neljällä

potilaalla raportoitiin keskushermoston verenvuotoa (joista yksi tapaus johti kuolemaan).

Keskushermoston verenvuotoa raportoitiin lisäksi yhdellä ependymoomaa sairastavalla lapsella

tutkimuksessa, jossa käytettiin ainoastaan gefitinibiä. Ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastavilla,

gefitinibiä käyttävillä aikuispotilailla ei ole osoitettu suurentunutta aivoverenvuotoriskiä.

Gefitinibihoitoa saavilla potilailla on raportoitu ruoansulatuskanavan perforaatioita. Useimmiten

näihin tapauksiin on liittynyt muita tunnettuja riskitekijöitä, kuten muiden lääkkeiden, esim. steroidien

tai NSAID-lääkkeiden samanaikainen käyttö, aiempia ruoansulatuskanavan haavaumia, ikä, tupakointi

tai suolen metastaasit perforaatiokohdassa.

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Gefitinibi metaboloituu sytokromi P450 isoentsyymi CYP3A4:n (ensisijaisesti) ja CYP2D6:n kautta.

Vaikuttavat aineet, jotka saattavat suurentaa gefitinibin pitoisuutta plasmassa

In vitro -tutkimukset ovat osoittaneet, että gefitinibi on P-glykoproteiinin (Pgp) substraatti.

Käytettävissä olevat tiedot eivät viittaa siihen, että tällä

in vitro

-havainnolla olisi kliinisiä

seuraamuksia.

CYP3A4:ää inhiboivat aineet voivat pienentää gefitinibin puhdistumaa. Samanaikainen tehokkaiden

CYP3A4-inhibiittoreiden (esim. ketokonatsoli, posakonatsoli, vorikonatsoli, proteaasi-inhibiittorit,

klaritromysiini, telitromysiini) annostelu saattaa suurentaa gefitinibin pitoisuutta plasmassa. Tämä

suureneminen voi olla kliinisesti merkitsevää, koska annos ja altistus vaikuttavat haittavaikutusten

ilmenemiseen. Suureneminen voi olla voimakkaampaa yksittäisillä potilailla, jotka ovat heikkoja

CYP2D6-metaboloijia. Edeltävä itrakonatsolihoito (voimakas CYP3A4-inhibiittori) aiheutti 80 %:n

suurenemisen gefitinibin keskimääräisessä AUC:ssa terveillä vapaaehtoisilla. Tilanteissa, joissa

annetaan samanaikaisesti tehokkaita CYP3A4-inhibiittoreita, potilasta pitää tarkoin seurata gefitinibin

haittavaikutusten varalta.

Tietoja samanaikaisesta hoidosta CYP2D6-inhibiittoreilla ei ole, mutta tämän entsyymin tehokkaat

inhibiittorit voivat aiheuttaa gefitinibin plasmapitoisuuksien noin kaksinkertaista suurenemista

voimakkailla CYP2D6-metaboloijilla (ks. kohta 5.2). Jos hoito tehokkaalla CYP2D6-inhibiittorilla

aloitetaan, potilasta pitää tarkoin seurata haittavaikutusten varalta.

Vaikuttavat aineet, jotka saattavat pienentää gefitinibin pitoisuutta plasmassa

CYP3A4-induktorit voivat tehostaa aineenvaihduntaa ja pienentää gefitinibin pitoisuuksia plasmassa ja

siten heikentää gefitinibin tehoa. CYP3A4-induktorien (esim. fenytoiini, karbamatsepiini, rifampisiini,

barbituraatit tai mäkikuisma (

Hypericum perforatum

)) samanaikaista käyttöä pitää välttää. Edeltävä

rifampisiinihoito (tehokas CYP3A4-induktori) pienensi terveillä vapaaehtoisilla gefitinibin

keskimääräistä AUC:ta 83 % (ks. kohta 4.4).

Aineet, jotka aiheuttavat merkitsevää ja pitkäkestoista mahalaukun pH:n kohoamista, voivat pienentää

gefitinibin pitoisuutta plasmassa ja siten heikentää gefitinibin tehoa. Suurilla lyhytvaikutteisten

antasidien annoksilla voi olla samanlainen vaikutus, jos niitä otetaan säännöllisesti samaan aikaan

gefitinibin kanssa. Gefitinibin käyttö samanaikaisesti ranitidiinin kanssa annoksella, joka aiheutti

pitkäkestoisen mahalaukun pH:n kohoamisen (≥ 5), pienensi terveillä vapaaehtoisilla gefitinibin

keskimääräistä AUC:ta 47 % (ks. kohta 4.4 ja 5.2).

Vaikuttavat aineet, joiden plasmapitoisuuteen gefitinibi voi vaikuttaa

In vitro -tutkimukset ovat osoittaneet, että gefitinibillä on rajallinen inhiboiva vaikutus CYP2D6:een.

Kliinisessä tutkimuksessa potilaille annosteltiin metoprololia (CYP2D6-substraatti) samanaikaisesti

gefitinibin kanssa. Tämä aiheutti 35 % suurenemisen altistumisessa metoprololille. Tämän kaltainen

suureneminen saattaa olla merkitsevää CYP2D6-substraateille, joilla on kapea terapeuttinen indeksi.

Kun CYP2D6-substraatteja harkitaan käytettäväksi samanaikaisesti gefitinibin kanssa, CYP2D6-

substraatin annoksen muuttamista tulisi harkita erityisesti, jos on kyse valmisteista, joilla on kapea

terapeuttinen ikkuna.

Gefitinibi inhiboi BCRP-kuljettajaproteiinia

in vitro

, mutta havainnon kliininen merkitys ei ole

tiedossa.

Muut mahdolliset yhteisvaikutukset

INR-arvon kohoamista ja/tai verenvuototapahtumia on raportoitu joillakin samanaikaisesti varfariinia

käyttäneillä potilailla (ks. kohta 4.4).

4.6

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Hedelmällisyys

Naisia, jotka voivat tulla raskaaksi, on neuvottava välttämään raskaaksi tuloa hoidon aikana.

Raskaus

Ei ole olemassa tietoja gefitinibin käytöstä raskaana oleville naisille. Eläinkokeissa on havaittu

lisääntymistoksisuutta (ks kohta 5.3). Mahdollista riskiä ihmiselle ei tunneta. Gefitinib Mylania ei saa

käyttää raskauden aikana, ellei se ole selvästi välttämätöntä.

Imettäminen

Ei tiedetä, erittyykö gefitinibi ihmisen rintamaitoon. Gefitinibi ja sen metaboliitit kertyivät imettävillä

rotilla maitoon (ks. kohta 5.3). Gefitinibin käyttö on vasta-aiheista rintaruokinnan aikana, ja siksi

imettäminen on keskeytettävä gefitinibihoidon ajaksi (ks. kohta 4.3).

4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Gefitinibihoidon aikana on raportoitu heikotusta. Siksi potilaiden, joilla tätä oiretta esiintyy, pitää

noudattaa varovaisuutta autolla ajon tai koneiden käytön aikana.

4.8

Haittavaikutukset

Yhteenveto haittavaikutuksista

Vaiheen III kliinisten tutkimusten, ISEL, INTEREST ja IPASS, yhdistetyt haittavaikutustiedot

(2 462 gefitinibillä hoidettua potilasta) osoittivat, että useimmin raportoituja haittavaikutuksia, joita on

ollut yli 20 %:lla potilaista, ovat ripuli ja ihoreaktiot (sisältäen ihottuman, aknen, ihon kuivumisen ja

kutinan). Haittavaikutukset ilmaantuvat yleensä ensimmäisen hoitokuukauden aikana ja ne ovat

yleensä korjautuvia.

Noin 8 %:lle potilaista kehittyi vaikea haittavaikutus (common toxicity criteria (CTC) -vaikeusaste

3 tai 4).

Noin 3 % potilaista lopetti hoidon haittavaikutuksen takia.

Interstitiaalista keuhkosairautta (ILD) on esiintynyt 1,3 %:lla potilaista, usein vaikeana (CTC-aste

3 tai 4). Kuolemaan johtaneita tapauksia on raportoitu.

Taulukoitu luettelo haittavaikutuksista

Taulukossa 1 esitetty turvallisuusprofiili perustuu gefitinibin kliinisestä kehitysohjelmasta saatuun

sekä markkinoille tulon jälkeiseen kokemukseen. Taulukossa 1 haittavaikutukset on luokiteltu

esiintymistiheyden mukaan, jos mahdollista, perustuen vertailukelpoisten haittatapahtumien

esiintyvyyteen yhdistetyssä kliinisen vaiheen III ISEL-, INTEREST- ja IPASS-tutkimusten aineistossa

(gefitinibiä käytti 2 462 potilasta).

Haittavaikutusten esiintymistiheys on määritelty seuraavasti: hyvin yleinen (≥ 1/10); yleinen (≥ 1/100,

< 1/10); melko harvinainen (≥ 1/1 000 - < 1/100); harvinainen (≥ 1/10 000 - < 1/1 000); hyvin

harvinainen (< 1/10 000), tuntematon (saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan

alenevassa järjestyksessä.

Taulukko 1 – Haittavaikutukset

Lääkkeen aiheuttamat haittavaikutukset elinluokan ja esiintyvyyden mukaan

Aineenvaihdunta ja

ravitsemus

Hyvin yleinen

Lievä tai keskivaikea anoreksia (CTC-aste 1 tai 2)

Silmät

Yleinen

Sidekalvotulehdus, silmäluomitulehdus ja silmien

kuivuminen*, yleensä lievä (CTC-aste 1)

Melko

harvinainen

Sarveiskalvon eroosio, reversiibeli, joka voi liittyä

joskus liialliseen silmäripsien kasvuun

Sarveiskalvotulehdus (0,12 %)

Verisuonisto

Yleinen

Verenvuoto, kuten nenäverenvuoto ja hematuria

Hengityselimet, rintakehä

ja välikarsina

Yleinen

Interstitiaalinen keuhkosairaus (1,3 %), usein vaikea

(CTC-aste 3 tai 4) Kuolemaan johtaneita tapauksia

on raportoitu.

Ruoansulatuselimistö

Hyvin yleinen

Ripuli, yleensä lievä tai keskivaikea (CTC-aste 1 tai

Oksentelu, yleensä lievä tai keskivaikea (CTC-aste 1

tai 2)

Pahoinvointi, yleensä lievä (CTC-aste 1)

Suutulehdus, yleensä lievä (CTC-aste 1)

Yleinen

Dehydraatio, joka seuraa ripulista, pahoinvoinnista,

oksentelusta tai anoreksiasta

Suun kuivuminen*, yleensä lievä (CTC-aste 1)

Melko

harvinainen

Haimatulehdus

Ruoansulatuskanavan puhkeama

Maksa ja sappi

Hyvin yleinen

Alaniiniaminotransferaasipitoisuuden nousu,

yleensä lievä tai keskivaikea

Yleinen

Aspartaattiaminotransferaasipitoisuuden nousu,

yleensä lievä tai keskivaikea

Kokonaisbilirubiinin pitoisuuden nousu, yleensä

lievä tai keskivaikea

Melko

harvinainen

Hepatiitti**

Iho ja ihonalainen kudos

Hyvin yleinen

Ihoreaktiot, yleensä lieviä tai keskivaikeita (CTC-

aste 1 tai 2), märkärakkulainen ihottuma, joskus

kutiseva ja ihon kuivumista aiheuttava, mukaan

lukien ihofissuurat, punertavalla pohjalla

Yleinen

Kynsimuutokset

Alopesia (karvojen lähtö)

Allergiset reaktiot (1,1 %), mukaan lukien

angioödeema ja nokkosihottuma

Harvinainen

Rakkulasairaudet, mukaan lukien toksinen

epiderminen nekrolyysi, Stevens-Johnsonin

oireyhtymä ja erythema multiforme

Ihovaskuliitti

Munuaiset ja virtsatiet

Yleinen

Veren kretiniinin oireeton nousu laboratoriokokeissa

Proteinuria

Virtsarakkotulehdus

Harvinainen

Verenvuotoinen virtsarakkotulehdus

Yleisoireet ja antopaikassa

todettavat haitat

Hyvin yleinen

Astenia, yleensä lievä (CTC-aste 1)

Yleinen

Kuume

Poikkeaviin laboratoriokokeiden arvioihin liittyvien lääkkeen haittavaikutusten yleisyys perustuu

potilaisiin, joilla CTC-aste on muuttunut lähtötilanteeseen nähden vähintään 2 astetta asiaankuuluvien

laboratoriokokeiden muuttujien osalta.

*Tämä haittavaikutus voi ilmetä muiden gefitinibin yhteydessä havaittavien kuivuusongelmien

(pääasiassa ihoreaktioiden) yhteydessä.

**Tämä sisältää yksittäisiä ilmoituksia maksan vajaatoimintatapauksista, jotka ovat joissain

tapauksissa olleet kuolemaan johtavia.

Interstitiaalinen keuhkosairaus (ILD)

INTEREST-tutkimuksessa ILD-tyyppisiä tapahtumia esiintyi 1,4 %:lla potilaista (10 potilasta)

gefitinibiryhmässä ja 1,1 %:lla potilaista (8 potilasta) doketakseliryhmässä. Yksi ILD-tyyppinen tapaus

johti kuolemaan, ja se ilmaantui gefitinibiä saaneelle potilaalle.

ISEL-tutkimuksessa interstitiaalisen keuhkosairauden kaltaisten tapahtumien ilmaantuvuus

kokonaispopulaatiossa oli noin 1 % kummassakin hoitohaarassa. Valtaosa raportoiduista ILD-

tapahtumista koski aasialaista alkuperää olevia potilaita ja interstitiaalisen keuhkosairauden

ilmaantuvuus aasialaista alkuperää olevilla, gefitinibiä ja lumelääkettä käyttävillä potilailla oli

vastaavasti noin 3 % ja 4 %. Yksi ILD-tyyppinen tapaus johti kuolemaan, kyseessä oli lumelääkettä

saanut potilas.

Japanissa tehdyssä, valmisteen markkinoille tulon jälkeisessä tutkimuksessa (3 350 potilasta)

interstitiaalisen keuhkosairauden kaltaisia tapahtumia raportoitiin gefitinibiä käyttävillä potilailla

5,8 %. Kuolemaan johtaneiden ILD-tyyppisten tapausten osuus näistä oli 38,6 %.

Avoimessa vaiheen III kliinisessä tutkimuksessa (IPASS), johon osallistui 1 217 potilasta, verrattiin

gefitinibiä karboplatiini-paklitakseliyhdistelmäkemoterapiaan ensilinjan hoitona valikoiduille,

edennyttä ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastaville potilaille Aasiassa. Interstitiaalisen

keuhkosairauden kaltaisten tapahtumien ilmaantuvuus oli 2,6 % gefitinibi-hoitoryhmässä ja 1,4 %

karboplatiini-paklitakselihoitoryhmässä.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä

haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin.

Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista

liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

4.9

Yliannostus

Gefitinibin yliannostukseen ei ole spesifistä hoitoa. Vaiheen I kliinisissä tutkimuksissa muutamat

potilaat saivat kuitenkin jopa 1 000 mg:n vrk-annoksia. Joidenkin haittavaikutusten, pääasiassa ripulin

ja ihottuman, esiintyvyyden ja vaikeusasteen lisääntymistä havaittiin. Yliannostukseen liittyviä

haittavaikutuksia on hoidettava oireenmukaisesti, ja erityisesti vaikeaa ripulia on hoidettava kuten

kliinisesti aiheellista. Yhdessä tutkimuksessa pienelle määrälle potilaita annettiin 1 500–3 500 mg:n

annoksia. Tässä tutkimuksessa gefitinibialtistus ei lisääntynyt annoksen lisääntyessä

ja haittavaikutukset olivat vakavuudeltaan yleensä lieviä tai keskivaikeita ja yhdenmukaisia tunnetun

gefitinibin turvallisuusprofiilin kanssa.

5.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Syöpälääkkeet, proteiinikinaasin estäjä, ATC-koodi: L01XE02

Vaikutusmekanismi ja farmakodynaamiset vaikutukset

Epidermaalinen kasvutekijä (EGF) ja sen reseptori (EGFR [HER1; ErbB1]) on tunnistettu

merkittäviksi tekijöiksi normaalien sekä syöpäsolujen kasvu- ja jakautumisprosessissa. EGFR:ää

aktivoiva mutaatio syöpäsolussa on tärkeä tekijä tuumorisolujen kasvun edistämisessä, apoptoosin

salpaamisessa, angiogeenisten tekijöiden tuotannon lisäämisessä ja metastaasiprosessien

edesauttamisessa.

Gefitinibi on selektiivinen, pienimolekyylinen epidermaalisen kasvutekijäreseptorin tyrosiinikinaasin

estäjä ja se on hoitolinjasta riippumatta tehokas hoito potilaille, joiden tuumoreissa on aktivoivia

EGFR-tyrosiinikinaasin mutaatioita. Kliinisesti merkittävää tehoa ei ole osoitettu potilailla, joiden

kasvaimien tiedetään olevan EGFR-mutaationegatiivisia.

Yleisten EGFR aktivoivien mutaatioiden (eksoni 19 deletiot; L858R) hoitovastetulokset ovat

voimakkaat tukien herkkyyttä gefitinibille; esimerkiksi taudin etenemisvapaan elinajan HR (95 % CI)

on gefitinibille 0,489 (0,336; 0,710) verrattuna kaksoissolunsalpaajahoitoon (WJTOG3405).

Hoitovastetulokset gefitinibillä ovat niukemmat potilailla, joiden kasvaimissa on vähemmän yleiset

mutaatiot; saatavilla olevat tiedot viittaavat siihen, että G719X, L861Q ja S7681 ovat herkistäviä ja

että T790M mutaatio tai eksoni 20 insertiot yksistään ovat resistenssimekanismeja.

Resistenssi

Useimmissa ei-pienisoluisen keuhkosyövän kasvaimissa, joissa on herkistäviä EGFR:n kinaasin

mutaatioita, kehittyy lopulta resistenssi gefitinibihoidolle. Mediaaniaika taudin etenemiseen on

1 vuosi. Noin 60 %:ssa tapauksista resistenssiin liittyy sekundaarinen T790M-mutaatio, jolloin

seuraavan linjan hoitovaihtoehdoksi voidaan harkita T790M-mutaatioon kohdistuvia EGFR:n

tyrosiinikinaasin estäjiä. Muita mahdollisia resistenssimekanismeja, joita on ilmoitettu EGFR:n

signaalivälitystä salpaavan lääkehoidon jälkeen, ovat mm. eston ohittava signaalivälitys (bypass

signalling), kuten HER2- ja MET-geeniamplifikaatio ja PIK3CA-mutaatiot. 5–10 %:ssa tapauksista on

myös ilmoitettu fenotyypin vaihtumista pienisoluiseksi keuhkosyöväksi.

Kiertävä kasvain-DNA (ctDNA)

IFUM-tutkimuksessa mutaatiotila määritettiin kasvaimesta ja plasmasta peräisin olevasta ctDNA-

näytteestä käyttämällä Therascreen EGFR RGQ PCR -pakkausta (Qiagen). Sekä ctDNA- että

kasvainnäyte olivat arvioitavissa 652 potilaalla 1060 seulotusta. Objektiivinen hoitovaste (ORR) oli

77 % (95 %:n luottamusväli: 66–86 %) potilailla joiden kasvain ja ctDNA olivat mutaatiopositiivisia.

Objektiivinen hoitovaste oli 60 % (95 %:n luottamusväli: 44–74 %) potilailla, joilla vain kasvain oli

mutaatiopositiivinen.

Taulukko 2 – Yhteenveto alkuvaiheen mutaatiostatuksesta kaikkien niiden seulottujen

potilaiden kasvain- ja ctDNA-näytteissä, joiden molemmat näytteet olivat arvioitavissa

Mittari

Määritelmä

IFUM-osuus

% (CI)

IFUM

N

Herkkyys

Niiden tyypin M+ kasvainten

osuus, jotka ovat M+ ctDNA:n

perusteella

65,7 (55,8, 74,7)

Spesifisyys

Niiden tyypin M kasvainten osuus,

jotka ovat M ctDNA:n perusteella

99,8 (99,0, 100,0)

Tiedot ovat yhtäpitäviä ennakkoon suunnitellun, eksploratiivisen japanilaisen IPASS-tutkimuksen

alaryhmäanalyysin kanssa (Goto 2012). Kyseisessä tutkimuksessa käytettiin seerumista, ei plasmasta,

peräisin olevaa ctDNA:ta EGFR-mutaatioanalyysiin käyttämällä EGFR Mutation Test Kit -pakkausta

(DxS) (N = 86). Kyseisessä tutkimuksessa herkkyys oli 43,1 % ja spesifisyys oli 100 %.

Kliininen teho ja turvallisuus

Ensilinjan hoito

Satunnaistettuun vaiheen III ensilinjan IPASS-tutkimukseen osallistui Aasiasta

potilaita, joilla oli

edennyt (IIIB tai IV-vaihe), histologialtaan adenokarsinoomaksi luokiteltu, ei-pienisoluinen

keuhkosyöpä ja jotka olivat joko aiemmin kevyesti tupakoineita (lopettaneet ≥ 15 vuotta aiemmin ja

tupakoineet ≤ 10 askivuotta) tai tupakoimattomia (ks. taulukko 3).

Kiina, Hongkong, Indonesia, Japani, Malesia, Filippiinit, Singapore, Taiwan ja Thaimaa.

Taulukko 3 – Tehokkuustulokset gefitinibille verrattuna karboplatiiniin/paklitakseliin IPASS-

tutkimuksesta

Potilasryhmä

N

Objektiiviset

vasteosuudet ja

95 %:n luottamusväli

hoitojen väliselle

erolle

a

Ensisijainen

päätetapahtuma:

etenemisvapaa

elinaika (PFS)

a,b

Kokonaiselinaika

Yhteensä

43,0 % vs 32,2 %

[5,3 %, 16,1 %]

HR 0,74

[0,65, 0,85]

5,7 m vs 5,8 m

p < 0,0001

HR 0,90

[0,79, 1,02]

18,8 m vs 17,4 m

p = 0,1087

EGFR-

mutaatiopositiivinen

71,2 % vs 47,3 %

[12,0 %, 34,9 %]

HR 0,48

[0,36, 0,64]

9,5 m vs 6,3 m

p < 0,0001

HR 1,00

[0,76, 1,33]

21,6 m vs 21,9 m

EGFR-

mutaationegatiivinen

1,1 % vs 23,5 %

[–32,5%, –13,3%]

HR 2,85

[2,05, 3,98]

1,5 m vs 5,5 m

p < 0,0001

HR 1,18

[0,86, 1,63]

11,2 m vs 12,7 m

EGFR-

mutaatio tuntematon

43,3% vs 29,2%

[7,3 %, 20,6 %]

HR 0,68

[0,58–0,81]

6,6 m vs 5,8 m

p < 0,0001

HR 0,82

[0,70–0,96]

18,9 m vs 17,2 m

Esitetyt arvot ovat gefitinibille verrattuna karboplatiiniin/paklitakseliin.

”m” on mediaani kuukausina. Hakasuluissa olevat arvot viittaavat HR:n 95 %:n

luottamusväleihin.

Satunnaistettujen potilaiden määrä.

Vaarasuhde (hazard ratio), alle 1:n vaarasuhteet suosivat gefitinibiä

Elämänlaatua mittaavat tulokset erosivat EGFR-mutaatiotilan mukaisesti. Potilaista, joilla oli

positiivinen EGFR-mutaatiotila, merkitsevästi useampi gefitinibiä käyttänyt potilas koki elämänlaadun

paranemista ja keuhkosyöpäoireiden helpottumista verrattuna karboplatiinia-paklitakselia saaneisiin

potilaisiin (ks. taulukko 4).

Taulukko 4 – Elämänlaatua mittaavat tulokset gefitinibille verrattuna

karboplatiiniin/paklitakseliin IPASS-tutkimuksesta

Potilasryhmä

N

FACT L:n QoL-

paraneminen

a

%

LCS:n oireiden

vähentyminen

a

%

Yhteensä

1 151

(48,0 % vs 40,8 %)

p = 0,0148

(51,5 % vs 48,5 %)

p = 0,3037

EGFR-

mutaatiopositiivinen

(70,2 % vs 44,5 %)

p < 0,0001

(75,6 % vs 53,9 %)

p = 0,0003

EGFR-

mutaationegatiivinen

(14,6 % vs 36,3 %)

p = 0,0021

(20,2 % vs 47,5 %)

p = 0,0002

Tutkimuksen elämänlaatua mittaavan indeksin tulokset tukivat FACT L- ja LCS-tuloksia

Esitetyt arvot ovat gefitinibille verrattuna karboplatiiniin/paklitakseliin.

Elämänlaatuanalyyseissä arvioitavien potilaiden määrä.

Elämänlaatu (Quality of life).

FACT L

Functional assessment of cancer therapy – lung - mittari

Lung cancer subscale - mittari

IPASS-tutkimuksessa genifitinibi-hoidolla saavutettiin paremmat tulokset etenemisvapaan elinajan,

objektiivisten hoitovasteiden määrän, elämänlaadun ja oireiden lievittymisen suhteen eikä

kokonaiselinajassa ollut merkitsevää eroa, kun hoitoa verrattiin karboplatiini-

paklitakseliyhdistelmähoitoon aiemmin hoitamattomilla potilailla, joilla oli paikallisesti edennyt tai

etäpesäkkeinen ei-pienisoluinen keuhkosyöpä ja joiden syövässä oli aktivoivia EGFR-tyrosiinikinaasin

mutaatioita.

Aiemmin hoidetut potilaat

Satunnaistettuun vaiheen III INTEREST-tutkimukseen osallistui potilaita, joilla oli paikallisesti

edennyt tai metastasoitunut ei-pienisoluinen keuhkosyöpä ja jotka olivat aiemmin saaneet platinaa

sisältävää solunsalpaajahoitoa. Kokonaispopulaatiossa ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa

gefitinibin ja doketakselin (75 mg/m²) välillä kokonaiselinajan, taudin etenemisvapaan elinajan sekä

objektiivisten hoitovasteiden määrän suhteen (ks. taulukko 5).

Taulukko 5 – Tehokkuustulokset gefitinibille verrattuna doketakseliin INTEREST-

tutkimuksesta

Potilasryhmä

N

Objektiiviset

vasteosuudet ja

95 %:n

luottamusväli

hoitojen väliselle

erolle

a

Etenemisvapaa

elinaika

a,b

Ensisijainen

päätetapahtuma:

kokonaiselinaika

a,b

Yhteensä

1 466

9,1 % vs 7,6 %

[–1,5 %, 4,5 %]

HR 1,04

[0,93, 1,18]

2,2 m vs 2,7 m

p = 0,4658

HR 1,020

[0,905, 1,150]

7,6 m vs 8,0 m

p = 0,7332

EGFR-

mutaatiopositiivinen

42,1 % vs 21,1 %

[–8,2 %, 46,0 %]

HR 0,16

[0,05, 0,49]

7,0 m vs 4,1 m

p = 0,0012

HR 0,83

[0,41, 1,67]

14,2 m vs 16,6 m

p = 0,6043

EGFR-

mutaationegatiivinen

6,6 % vs 9,8 %

[–10,5 %, 4,4 %]

HR 1,24

[0,94, 1,64]

1,7 m vs 2,6 m

p = 0,1353

HR 1,02

[0,78, 1,33]

6,4 m vs 6,0 m

p = 0,9131

Aasialaiset

19,7 % vs 8,7 %

[3,1 %, 19,2 %]

HR 0,83

[0,64, 1,08]

2,9 m vs 2,8 m

p = 0,1746

HR 1,04

[0,80, 1,35]

10,4 m vs 12,2 m

p = 0,7711

Ei-aasialaiset

1 143

6,2 % vs 7,3 %

[4,3 %, 2,0 %]

HR 1,12

[0,98, 1,28]

2,0 m vs 2,7 m

p = 0,1041

HR 1,01

[0,89, 1,14]

6,9 m vs 6,9 m

p = 0,9259

Esitetyt arvot ovat gefitinibille verrattuna doketakseliin.

”m” on mediaani kuukausina. Hakasuluissa olevat luvut viittaavat kokonaiselossaoloajan

HR:n 96 %:n luottamusväliin kokonaispopulaatiossa, tai muussa tapauksessa HR:n 95 %:n

luottamusväliin

Luottamusväli on kokonaan yhdenvertaisuusmarginaalin (non-inferiority)1,154 alapuolella

Satunnaistettujen potilaiden määrä.

Vaarasuhde (alle 1:n vaarasuhteet suosivat gefitinibiä)

Kuvat 1 ja 2 – Tehokkuustulokset ei-aasialaisten potilaiden alaryhmissä INTEREST-

tutkimuksessa (N potilasta = satunnaistettujen potilaiden määrä)

Kokonaiselinaika

N potilasta

1 143

Yhteensä

EGFR‐mutaatio +

EGFR‐mutaatio ‐

Ei koskaan tupakoinut

1 010

Pitkäaikainen

tupakoija

Adenokarsinooma

Ei adenokarsinooma

Nainen

Mies

Vaarasuhde (gefitinibi vs doketakseli) ja 95 %:n luottamusväli

Vakioimaton analyysi

PP (Per Protocol) ‐potilasryhmä

kliinisten tekijöiden osalta

ITT (Intent to Treat) ‐potilasryhmä

biomarkkeritekijöiden osalta

Etenemisvapaa elinaika

Objektiivisten hoitovasteiden

määrä ORR (%)

N potilasta

Gefitinibi vs doketakseli

1 143

6,2 vs 7,3

Yhteensä

42,9 vs 20,0

EGFR‐mutaatio +

5,5 vs 9,1

EGFR‐mutaatio ‐

23,7 vs 13,3

Ei koskaan tupakoinut

1 010

3,9 vs 6,5

Pitkäaikainen tupakoija

9,4 vs 9,4

Adenokarsinooma

2,8 vs 5,0

Ei adenokarsinooma

9,8 vs 13,1

Nainen

4,4 vs 4,6

Mies

Vaarasuhde (gefitinibi vs doketakseli) ja 95 %:n luottamusväli

Vakiomaton analyysi

EFR (hoitovasteen suhteen

arvioitavissa oleva populaatio

Satunnaistettuun vaiheen III ISEL-tutkimukseen osallistui edennyttä ei-pienisoluista keuhkosyöpää

sairastavia potilaita, joita oli aiemmin hoidettu yhdellä tai kahdella solunsalpaajahoidolla, joista

viimeksi käytettyyn hoitoon potilaat joko eivät saaneet vastetta tai eivät sietäneet sitä. Gefitinibiä

yhdistettynä parhaaseen mahdolliseen tukihoitoon verrattiin lumelääkkeeseen yhdistettynä parhaaseen

mahdolliseen tukihoitoon. Gefitinibi ei pidentänyt elinaikaa koko tutkimusjoukossa. Elinaikatulokset

vaihtelivat tupakointihistorian ja etnisen ryhmän mukaan (ks. taulukko 6).

Taulukko 6 – Tehokkuustulokset gefitinibille verrattuna lumelääkkeeseen ISEL-tutkimuksesta

Potilasryhmä

N

Objektiiviset

vasteosuudet ja

95 %:n

luottamusväli

hoitojen väliselle

erolle

a

Aika hoidon

epäonnistumiseen

a,b

Ensisijainen

päätetapahtuma:

kokonaiselinaika

a,b,c

Yhteensä

1 692

8,0 % vs 1,3 %

[4,7 %, 8,8 %]

HR 0,82

[0,73, 0,92]

3,0 m vs 2,6 m

p = 0,0006

HR 0,89

[0,77, 1,02]

5,6 m vs 5,1 m

p = 0,0871

EGFR-

mutaatiopositiivinen

37,5 % vs 0 %

[–15,1 %, 61,4 %]

HR 0,79

[0,20, 3,12]

10,8 m vs 3,8m

p = 0,7382

HR NC

NR vs 4,3 m

EGFR-

mutaationegatiivinen

2,6 % vs 0 %

[–5,6 %, 7,3 %]

HR 1,10

[0,78, 1,56]

2,0 m vs 2,6 m

p = 0,5771

HR 1,16

[0,79, 1,72]

3,7 m vs 5,9 m

p = 0,4449

Tupakoimattomat

18,1 % vs 0 %

[12,3 %, 24,0 %]

HR 0,55

[0,42, 0,72]

5,6 m vs 2,8 m

p < 0,0001

HR 0,67

[0,49, 0,92]

8,9 m vs 6,1 m

p = 0,0124

Pitkäaikainen tupakoija

1317

5,3 % vs 1,6 %

[1,4 %, 5,7 %]

HR 0,89

[0,78, 1,01]

2,7 m vs 2,6 m

p = 0,0707

HR 0,92

[0,79, 1,06]

5,0 m vs 4,9 m

p = 0,2420

Aasialaisetd

12,4 % vs 2,1 %

[4,0 %, 15,8 %]

HR 0,69

[0,52, 0,91]

4,4 m vs 2,2 m

p = 0,0084

HR 0,66

[0,48, 0,91]

9,5 m vs 5,5 m

p = 0,0100

Ei-aasialaiset

1 350

6,8 % vs 1,0 %

[3,5 %, 7,9 %]

HR 0,86

[0,76, 0,98]

2,9 m vs 2,7 m

p = 0,0197

HR 0,92

[0,80, 1,07]

5,2 m vs 5,1 m

p = 0,2942

Esitetyt arvot ovat gefitinibille verrattuna lumelääkkeeseen.

”m” on mediaani kuukausina. Hakasuluissa olevat numerot viittaavat HR:n 95 %:n

luottamusväleihin.

Stratifioitu log-rank -testi koko tutkimuspopulaatiolle; muussa tapauksessa Coxin suhteellisen

vaaran malli.

Aasialaisuuteen ei lueta intialaista alkuperää olevia potilaita, ja aasialaisuus viittaa

potilasryhmän rodulliseen alkuperään eikä välttämättä syntymäpaikkaan.

Satunnaistettujen potilaiden määrä.

Ei laskettu kokonaiselinajan HR:lle, sillä tapahtumien määrä on liian vähäinen.

Ei saavutettu.

Vaarasuhde (alle 1:n vaarasuhteet suosivat gefitinibiä).

IFUM -tutkimus oli yhden hoitohaaran monikeskustutkimus, johon siihen osallistui kaukaasialaisia ei-

pienisoluista keuhkosyöpää sairastavia potilaita (n = 106), joiden kasvaimessa oli aktivoivia ja

herkistäviä EGFR-tyrosiinikinaasin mutaatioita. Tutkimuksen tarkoituksena oli osoittaa gefitinibin

aktiivisuuden samankaltaisuus kaukaasialaisessa ja aasialaisessa väestössä. Tutkimuksessa

objektiivisen hoitovasteen saaneiden määrä oli 70 % tutkijoiden arvion mukaan ja etenemisvapaan

elinajan mediaani oli 9,7 kuukautta. Tulokset olivat verrannolliset IPASS -tutkimuksen tulosten

kanssa.

EGFR-mutaatiotila ja kliiniset tekijät

Kliinisten tekijöiden, joita ovat tupakoimattomuus, kasvaimen adenokarsinoomahistologia ja

naissukupuoli, on todettu olevan riippumattomia positiivista EGFR-mutaatiotilaa ennustavia tekijöitä

gefitinibitutkimuksiin* osallistuneista 786 kaukaasialaisesta potilaasta tehdyssä monimuuttuja-

analyysissa (ks. taulukko 7). EGFR-mutaatiopositiivisten kasvainten esiintyvyys on lisäksi korkeampi

aasialaisilla potilailla.

Taulukko 7 – Yhteenveto monimuuttujaisesta logistisesta regressioanalyysista sellaisten

tekijöiden tunnistamiseksi, jotka ennakoivat itsenäisesti EGFR-mutaatioiden läsnäoloa

786 kaukaasialaisessa potilaassa*

EGFR-

mutaation

esiintymistä

ennustavat

tekijät

p-arvo

EGFR-mutaation

todennäköisyys

Posiitivinen ennustearvo (9,5 %

kokonaispotilasryhmästä on EGFR-

mutaatiopositiivisia (M+))

Tupakointi

< 0,0001

6,5 kertaa suurempi

”tupakoimattomilla”

kuin ”pitkäaikaisilla

tupakoijilla”

28/70 (40 %) ”tupakoimattomista” on M+.

47/716 (7 %) ”pitkäaikaisista

tupakoitsijoista” on M+.

Histologia

< 0,0001

4,4 kertaa suurempi

adenokarsinoomassa

kuin ei

adenokarsinoomassa

63/396 (16 %)

adenokarsinoomahistologian potilaista on

12/390 (3 %) ei-

adenokarsinoomahistologian potilaista on

Sukupuoli

0,0397

1,7 kertaa suurempi

naisilla kuin miehillä

40/235 (17 %) naisista on M+.

35/551 (6 %) miehistä on M+.

*seuraavista tutkimuksista: INTEREST, ISEL, INTACT 1&2, IDEAL 1&2, INVITE

5.2

Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Suun kautta otettuna gefitinibin imeytyminen on kohtalaisen hidasta ja huippupitoisuudet plasmassa

saadaan yleensä 3–7 tunnin kuluttua annostuksesta. Keskimääräinen absoluuttinen biologinen

hyötyosuus on syöpäpotilailla 59 %. Ruoka ei vaikuta merkitsevästi gefitinibin systeemiseen

altistukseen. Gefitinibialtistus pieneni 47 % tutkimuksessa, johon osallistui terveitä vapaaehtoisia, ja

jossa mahalaukun pH pidettiin yli arvon 5. Tämä johtui todennäköisesti gefitinibin heikentyneestä

liukenemisesta mahalaukussa (ks. kohdat 4.4 ja 4.5).

Jakautuminen

Gefitinibin keskimääräinen jakaantumistilavuus pysyvyystilassa (steady-state) on 1 400 l, mikä viittaa

siihen, että gefitinibi jakautuu laajalti kudoksiin. Sitoutuminen plasman proteiineihin on noin 90-

prosenttista. Gefitinibi sitoutuu seerumin albumiiniin ja happamaan alfa-1-glykoproteiiniin.

In vitro

-tutkimustiedot viittaavat siihen, että gefitinibi on kalvoproteiini Pgp:n substraatti.

Biotransformaatio

In vitro

-tiedot osoittavat, että gefitinibin oksidatiiviseen metaboliaan vaikuttavat pääasiassa CYP3A4-

ja CYP2D6 -isoentsyymit.

In vitro

-tutkimukset ovat osoittaneet, että gefitinibillä on rajallinen inhiboiva vaikutus CYP2D6:een.

Gefitinibillä ei ole havaittu entsyymejä indusoivia vaikutuksia eläintutkimuksissa eikä minkään muun

sytokromi-P450-entsyymin merkitsevää estoa (

in vitro

Gefitinibin metabolia ihmisellä on laajaa. Viisi metaboliittia on tunnistettu eritteistä ja kahdeksan

plasmasta. Päämetaboliitti on O-desmetyyligefitinibi, joka estää 14 kertaa heikommin EGFR:n

stimuloimaa solukasvua kuin gefitinibi, eikä sillä ole inhiboivaa vaikutusta tuumorisolujen kasvuun

hiiressä. Sen vuoksi on pidetty epätodennäköisenä, että se myötävaikuttaisi gefitinibin kliiniseen

aktiviteettiin.

O-desmetyyligefitinibin muodostuminen on osoittautunut,

in vitro

, olevan CYP2D6-välitteistä.

CYP2D6:n roolia gefitinibin metabolisessa puhdistumassa on arvioitu kliinisessä tutkimuksessa

terveillä vapaaehtoisilla, jotka genotyypitettiin CYP2D6-tilan suhteen. Heikot metaboloijat eivät

tuottaneet mitattavia O-desmetyyligefitinibin pitoisuuksia. Gefitinibialtistuksen erot olivat suuria sekä

nopeilla että hitailla metaboloijilla, ja altistustasot olivat osin päällekkäisiä, mutta keskimääräinen

altistuminen gefitinibille oli kaksinkertaista hitaiden metaboloijien ryhmässä. Suurempi

keskimääräinen altistus henkilöillä, joilla CYP2D6 ei ole aktiivinen, saattaa olla kliinisesti merkittävä,

koska haittavaikutuksilla on yhteys annokseen ja altistukseen.

Eliminaatio

Gefitinibi erittyy pääasiassa metaboliitteina ulosteen kautta. Gefitinibin ja metaboliittien

munuaispuhdistuma muodostaa alle 4 % annetusta annoksesta.

Syöpäpotilailla gefitinibin kokonaisplasmapuhdistuma on noin 500 ml/min ja keskimääräinen

terminaalinen puoliintumisaika 41 tuntia. Gefitinibin kerran päivässä annostelu aiheuttaa 2–8-kertaisen

kumuloitumisen siten, että vakaan tilan altistus saavutetaan 7–10 annoksen jälkeen. Vakaassa tilassa

verenkierrossa olevat plasmapitoisuudet säilyvät tyypillisesti 2–3-kertaluokan sisällä 24 tunnin välein

annosteltuna.

Erityisryhmät

Syöpäpotilailla populaatiofarmakokineettisissä analyyseissä ei ole havaittu suhdetta ennustetun vakaan

tilan tason pienimmän pitoisuuden ja potilaan iän, painon, sukupuolen, etnisen alkuperän tai

kreatiniinipuhdistuman (yli 20 ml/min) välillä.

Maksan vajaatoiminta

Vaiheen I avoimessa tutkimuksessa potilaat, joilla oli maksakirroosista johtuva lievä, keskivaikea tai

vaikea maksan vajaatoiminta (Child-Pugh-luokituksen mukaan) ja jotka saivat 250 mg gefitinibiä

kerta-annoksena, systeemisen altistuksen havaittiin olevan kaikissa ryhmissä suurempi terveisiin

verrokkeihin verrattuna. Potilailla, joilla oli keskivaikea tai vaikea maksan vajaatoiminta havaittiin

keskimäärin 3,1-kertainen altistumisen suureneminen gefitinibille. Yhdelläkään potilaalla ei ollut

syöpää, kaikilla oli maksakirroosi ja joillakin hepatiitti. Systeemisen altistumisen lisääntymisellä

saattaa olla kliinistä merkitystä, koska haittavaikutuksilla on yhteys annokseen ja altistukseen.

Gefitinibiä on arvioitu kliinisessä tutkimuksessa, johon osallistui 41 potilasta, joilla oli kiinteä kasvain

ja normaali maksan toiminta tai keskivaikea tai vaikea maksametastaaseista johtuva maksan

vajaatoiminta (luokiteltu lähtötason ASAT:n, AFOS:n ja bilirubiinin Common Toxicity Criteria (CTC)

-asteiden mukaisesti). Ilmeni, että päivittäisen gefitinibin annostelun (250 mg) jälkeen pysyvyystilan

tason saavuttamiseen kulunut aika, kokonaispuhdistuma plasmasta (C maxSS) ja vakaan tilan altistus

(AUC 24SS) olivat samankaltaisia potilailla, joiden maksan toiminta oli normaali, kuin potilailla, joilla

oli keskivaikea maksan vajaatoiminta. Tiedot neljästä potilaasta, joilla oli maksametastaasien

aiheuttama vaikea maksan vajaatoiminta, viittaavat siihen, että pysyvyystilan altistus näillä potilailla

on myös vastaavanlainen kuin potilailla, joilla maksan toiminta on normaali.

5.3

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Haittavaikutukset, joita ei ole havaittu kliinisissä tutkimuksissa, mutta joita on todettu eläinkokeissa

kliinistä käyttöä vastaavilla altistustasoilla ja jotka saattavat olla kliinisessä käytössä olennaisia, ovat

seuraavat:

sarveiskalvoepiteelin atrofia ja sarveiskalvon samentuma

munuaisnystykuolio

maksasolukuolio ja eosinofiilinen sinusoidien makrofagi-infiltraatio.

Tiedot ei-kliinisistä (

in vitro

) tutkimuksista viittaavat siihen, että gefitinibi pystyy estämään sydämen

aktiopotentiaalin repolarisaatioprosessia (esim. QT-aika). Kliininen kokemus ei ole osoittanut

kausaalista suhdetta QT-ajan pidentymisen ja gefitinibin välillä.

Naarasrottien hedelmällisyyden havaittiin heikkenevän 20 mg/kg vuorokausiannoksella.

Julkaistut tutkimukset ovat osoittaneet, että geneettisesti muunnelluille hiirille, jotka eivät ilmennä

EGFR:ää, ilmaantui kehityshäiriöitä liittyen eri elimien, kuten iho, maha-suolikanava ja keuhkot,

epiteliaaliseen kypsymättömyyteen. Kun gefitibiniä annosteltiin rotille organogeneesin aikana, sen ei

havaittu vaikuttavan sikiönkehitykseen suurimmalla vuorokausiannoksella, 30 mg/kg, mutta kanilla

sikiön paino pieneni 20 mg/kg ja sitä suuremmalla vuorokausiannoksella. Kummallakaan lajilla ei

havaittu lääkeaineen aiheuttamia sikiön epämuodostumia. Kun lääkeainetta annosteltiin rotille koko

raskauden ajan poikimiseen asti, poikasten eloonjääminen aleni 20 mg/kg vuorokausiannoksella.

Kun imettäville rotille annettiin oraalisesti C14-gefitinibiä 14 vuorokauden ajan poikimisen jälkeen,

maidon radioaktiivisuuspitoisuus oli 11–19 kertaa suurempi kuin veren.

Gefitinibillä ei ole havaittu genotoksisia vaikutuksia.

Rotilla tehdyssä kaksi vuotta kestäneessä karsinogeenisuustutkimuksessa todettiin sekä uros- että

naarasrotilla pieni, mutta tilastollisesti merkitsevä hepatosellulaaristen adenoomien esiintyvyyden

kasvu, sekä naarasrotilla mesenteeristen imusolmukkeiden hemangiosarkoomien esiintyvyyden

suureneminen pelkästään suurimmalla annoksella (10 mg/kg/vrk). Hepatosellulaarisia adenoomia

havaittiin myös kaksi vuotta kestäneissä karsinogeenisuustutkimuksissa hiirillä, ja niissä osoitettiin

pieni löydöksen esiintyvyyden suureneminen uroshiirillä, jotka saivat keskisuuria annoksia, ja sekä

uros- että naarashiirillä suurimmalla annoksella. Vaikutus oli tilastollisesti merkitsevä naarashiirillä,

mutta ei uroshiirillä.

Hiiriin ja rottiin vaikuttamattomat tasot eivät olleet rajattavissa kliinisen altistuksen yhteydessä

mitattavista tasoista. Näiden löydösten kliinistä merkitystä ei tiedetä.

In vitro

-fototoksisuustutkimuksen tulokset osoittivat, että gefitinibi saattaa olla fototoksinen.

6.

FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1

Apuaineet

Tabletin ydin

Laktoosimonohydraatti

Mikrokiteinen selluloosa (101)

Krospovidoni (tyyppi A)

Povidoni (K30)

Natriumlauryylisulfaatti

Magnesiumstearaatti

Tabletin päällys

Polyvinyylialkoholi (E1203)

Makrogoli 4000 (E1521)

Talkki (E553b)

Titaanidioksidi (E171)

Punainen rautaoksidi (E172)

Keltainen rautaoksidi (E172)

6.2

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

6.3

Kestoaika

2 vuotta

6.4

Säilytys

Säilytä alle 30 °C.

6.5

Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot)

PVC/PVDC/alumiiniläpipainopakkaus pahvikotelossa sisältäen 30 kalvopäällysteistä tablettia.

Yksittäispakattu PVC/PVDC/alumiinirepäisyläpipainopakkaus pahvikotelossa sisältäen

30 kpl kalvopäällysteisiä tabletteja.

Läpipainopakkaukset voi olla pakattu alumiinipusseihin.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

6.6

Erityiset varotoimet hävittämiselle

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

7.

MYYNTILUVAN HALTIJA

Mylan S.A.S.

117 Allée des Parcs

69800 Saint Priest

Ranska

8.

MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/18/1321/001

EU/1/18/1321/002

9.

MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

10.

TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on Euroopan lääkeviraston verkkosivulla

http://www.ema.europa.euhttp://www.ema.europa.eu.

Lue koko asiakirja

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/556782/2018

EMEA/H/C/004826

Gefitinib Mylan (gefitinibi)

Yleisiä tietoja Gefitinib Mylanista sekä siitä, miksi se on hyväksytty EU:ssa

Mitä Gefitinib Mylan on ja mihin sitä käytetään?

Gefitinib Mylan on syöpälääke. Sillä hoidetaan ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastavia aikuisia, joiden

syöpä on levinnyt paikallisesti tai metastasoinut (lähettänyt alkuperäisestä paikasta etäpesäkkeitä

myös muualle elimistöön). Sillä hoidetaan potilaita, joilla on geenimutaatio epidermaalisen

kasvutekijän reseptori (EGFR) -nimistä proteiinia valmistavissa syöpäsoluissa.

Gefitinib Mylanin vaikuttava aine on gefitinibi, ja se on geneerinen lääkevalmiste. Tämä tarkoittaa sitä,

että Gefitinib Mylan sisältää samaa vaikuttavaa ainetta ja vaikuttaa samalla tavoin kuin

alkuperäisvalmiste Iressa, joka on jo saanut myyntiluvan EU:ssa. Lisätietoja geneerisistä lääkkeistä on

tässä kysymyksiä ja vastauksia sisältävässä asiakirjassa.

Miten Gefitinib Mylania käytetään?

Gefitinib Mylania saa ainoastaan lääkärin määräyksestä. Hoidon saa aloittaa lääkäri, jolla on

kokemusta syöpälääkkeiden käyttämisestä, ja hänen tulee myös valvoa hoitoa.

Gefitinib Mylania on saatavana 250 mg:n tabletteina, jotka otetaan suun kautta. Suositeltu annos on

yksi tabletti kerran päivässä. Jos potilaalla on nielemisvaikeuksia, tabletin voi liuottaa veteen.

Lisätietoja Gefitinib Mylanin käytöstä saa pakkausselosteesta, lääkäriltä tai apteekista.

Miten Gefitinib Mylan vaikuttaa?

Gefitinib Mylanin vaikuttava aine, gefitinibi, on proteiinityrosiinikinaasin estäjä. Tämä tarkoittaa, että

se estää tiettyjen tyrosiinikinaasi-nimisten entsyymien toimintaa. Näitä entsyymejä voi olla

syöpäsolujen pinnalla, kuten ei-pienisoluisten keuhkosyöpäsolujen pinnalla on EGFR:ää. EGFR

osallistuu syöpäsolujen kasvuun ja leviämiseen. Estämällä EGFR:n toimintaa Gefitinib Mylan auttaa

hidastamaan syövän kasvua ja leviämistä. Gefitinib Mylan vaikuttaa vain niissä ei-pienisoluisissa

keuhkosyöpäsoluissa, joiden EGFR:ssä on mutaatio.

Gefitinib Mylan (gefitinibi)

EMA/556782/2018

Sivu 2/2

Miten Gefitinib Mylania on tutkittu?

Vaikuttavan aineen hyötyjä ja riskejä koskevat tutkimukset on jo suoritettu alkuperäisvalmisteella,

Iressalla, joten niitä ei ole tarpeen toistaa Gefitinib Mylanin osalta.

Kuten kaikkien lääkkeiden osalta tehdään, yhtiö toimitti tutkimuksia Gefitinib Mylanin laadusta. Yhtiö

teki myös tutkimuksen, joka osoitti, että Gefitinib Mylan on biologisesti samanarvoinen

alkuperäisvalmisteeseen nähden. Kaksi lääkettä ovat biologisesti samanarvoisia, kun ne saavat aikaan

samat vaikuttavan aineen pitoisuudet elimistössä, jolloin niillä odotetaan olevan sama vaikutus.

Mitä hyötyä ja riskejä Gefitinib Mylanin käyttöön liittyy?

Koska Gefitinib Mylan on geneerinen lääkevalmiste ja biologisesti samanarvoinen

alkuperäisvalmisteeseen nähden, sen hyödyn ja riskien katsotaan olevan samat kuin

alkuperäisvalmisteen.

Miksi Gefitinib Mylan on hyväksytty EU:ssa?

Euroopan lääkevirasto katsoi, että Gefitinib Mylanin on osoitettu olevan laadultaan vastaava ja

biologisesti samanarvoinen alkuperäisvalmisteeseen Iressa nähden Euroopan unionin vaatimusten

mukaisesti. Näin ollen virasto katsoi, että Iressan tavoin Gefitinib Mylanin hyöty on tunnistettuja

riskejä suurempi ja että sille voidaan myöntää myyntilupa EU:ssa.

Miten voidaan varmistaa Gefitinib Mylanin turvallinen ja tehokas käyttö?

Suositukset ja varotoimet, joita terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden on syytä noudattaa,

jotta Gefitinib Mylanin käyttö olisi turvallista ja tehokasta, sisältyvät myös valmisteyhteenvetoon ja

pakkausselosteeseen.

Kuten kaikkien lääkkeiden, myös Gefitinib Mylanin käyttöä koskevia tietoja seurataan jatkuvasti.

Gefitinib Mylanista ilmoitetut haittavaikutukset arvioidaan huolellisesti ja suoritetaan kaikki tarvittavat

toimet potilaiden suojelemiseksi.

Muita tietoja Gefitinib Mylanista

Lisää tietoa Gefitinib Mylanista on viraston verkkosivustolla osoitteessa ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Verkkosivustolla on saatavissa tietoa

myös alkuperäisvalmisteesta.

Samankaltaiset tuotteet

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia

Jaa nämä tiedot