DULOXETINE ACCORD 30 mg enterokapseli, kova

Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)

16-07-2019

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)

16-07-2019

Aktiivinen ainesosa:
Duloxetini hydrochloridum
Saatavilla:
Accord Healthcare B.V.
ATC-koodi:
N06AX21
INN (Kansainvälinen yleisnimi):
Duloxetini hydrochloridum
Annos:
30 mg
Lääkemuoto:
enterokapseli, kova
Prescription tyyppi:
Resepti
Terapeuttinen alue:
duloksetiini
Tuoteyhteenveto:
; Soveltuvuus iäkkäille Duloxetini hydrochloridum Soveltuu varauksin iäkkäille. Antikolinerginen. Sedatiivinen. Serotonerginen. Käytössä masennuksen ja virtsankarkailun hoidossa. Huomioi yhteisvaikutukset.
Valtuutuksen tilan:
Myyntilupa myönnetty
Myyntiluvan numero:
32581
Valtuutus päivämäärä:
2015-11-16

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Duloxetine Accord 30 mg kova enterokapseli

Duloxetine Accord 60 mg kova enterokapseli

duloksetiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se

sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi

aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin

samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen,

vaikka kokemiasi haittavaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks.

kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Duloxetine Accord on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Duloxetine Accord -kapseleita

Miten Duloxetine Accord -kapseleita otetaan

Mahdolliset haittavaikutukset

Duloxetine Accord -kapselien säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Duloxetine Accord on ja mihin sitä käytetään

Duloxetine, jota Duloxetine Accord sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä

pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä,

apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata

aina heiltä saamiasi ohjeita.

Duloxetine Accord -kapselien vaikuttava aine on duloksetiini.

Duloxetine Accord suurentaa

serotoniini- ja noradrenaliinipitoisuuksia hermostossa.

Duloxetine Accord -kapseleita käytetään aikuisille

masennuksen hoitoon

yleistyneen ahdistuneisuuden hoitoon (jatkuva tuskaisuus tai hermostuneisuus)

diabeettisen neuropatiakivun hoitoon (neuropatiakipua luonnehditaan usein polttavaksi,

iskeväksi, pistäväksi, kivistäväksi tai särkeväksi taikka sähkösokkimaiseksi. Kipualueen

tunto saattaa olla heikentynyt, tai eri aistimukset kuten kosketus, kuuma, kylmä tai

painon tunne voivat aiheuttaa kipua).

Useimmilla potilailla Duloxetine Accord -kapseleiden vaikutus masennustilan tai

ahdistuneisuuden hoidossa alkaa kahden viikon sisällä hoidon aloittamisesta, mutta voi kestää

2–4 viikkoa ennen kuin tunnet olosi paremmaksi. Kerro lääkärillesi, jos et tunne oloasi

paremmaksi tuon ajan kuluttua. Lääkärisi saattaa jatkaa Duloxetine Accord -lääkitystä tilasi

parannuttuakin masennuksen tai ahdistuneisuuden uusiutumisen estämiseksi.

Potilailla, joilla on diabeettista neuropaattista kipua, voi kulua joitakin viikkoja ennen kuin he

tuntevat olonsa paremmaksi. Keskustele lääkärisi kanssa, jos et tunne oloasi paremmaksi

kahden kuukauden kuluttua.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Duloxetine Accord -kapseleita

ÄLÄ KÄYTÄ Duloxetine Accord -kapseleita, jos

olet allerginen duloksetiinille

tai tämän lääkkeen jollekin

muulle aineelle (lueteltu

kohdassa 6)

sinulla on maksasairaus

sinulla on vaikea munuaissairaus

käytät tai olet viimeisten 14 vuorokauden aikana käyttänyt toista monoamiinioksidaasin

estäjää (MAO:n estäjä) (ks. ”Muut lääkevalmisteet ja Duloxetine Accord”)

käytät fluvoksamiinia,

jota yleensä käytetään masennuksen hoitoon, siprofloksasiinia tai

enoksasiinia, jota yleensä käytetään joidenkin infektioiden hoitoon

käytät toista lääkettä, joka sisältää duloksetiinia (ks. ”Muut lääkevalmisteet ja

Duloxetine Accord”).

Keskustele lääkärin kanssa, jos sinulla on korkea verenpaine tai sydänsairaus. Lääkäri arvioi,

voitko käyttää Duloxetine Accord -kapseleita.

Varoitukset ja varotoimet

Seuraavassa mainitaan syitä, joiden takia Duloxetine Accord ei ehkä sovi sinulle. Keskustele

lääkärin kanssa ennen kuin käytät tätä lääkettä, jos

käytät muita lääkkeitä masennuksen hoitoon (ks. ”Muut lääkevalmisteet ja Duloxetine

Accord”)

otat mäkikuismaa (Hypericum perforatum) sisältävää rohdosvalmistetta

sinulla on munuaissairaus

sinulla on esiintynyt kouristuskohtauksia

sinulla on ollut mania

kärsit kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä

sinulla on silmäongelmia,

kuten tietyntyyppinen glaukooma (silmänpainetauti)

sinulla on ollut verenvuotohäiriöitä (mustelmataipumus)

sinulla on vaara elimistön matalaan natriumpitoisuuteen

(esim. käytät

nesteenpoistolääkkeitä, etenkin jos olet iäkäs)

sinua parhaillaan hoidetaan toisella lääkkeellä, joka voi aiheuttaa maksavaurioita

käytät toista lääkettä, joka sisältää duloksetiinia (ks. ”Muut lääkevalmisteet ja Duloxetine

Accord”).

Duloxetine Accord saattaa aiheuttaa rauhattomuuden tunnetta ja kykenemättömyyttä istua tai

seistä paikallaan. Jos sinulle ilmaantuu tällaisia tuntemuksia, kerro niistä lääkärillesi.

Lääkevalmisteet, kuten Duloxetine Accord, (niin kutsutut SSRI-/SNRI-lääkkeet) voivat

aiheuttaa seksuaalisen toimintahäiriön

oireita (katso kohta 4). Joissain tapauksissa kyseiset

oireet ovat jatkuneet hoidon lopettamisen jälkeen.

Itsetuhoajatukset ja masennuksen tai ahdistusoireiden paheneminen

Jos olet masentunut ja/tai ahdistunut, sinulle saattaa toisinaan tulla ajatuksia itsesi

vahingoittamisesta tai itsemurhasta. Nämä ajatukset saattavat lisääntyä aloittaessasi

masennuslääkityksen. Näillä lääkkeillä kestää aikansa ennen kuin ne alkavat vaikuttaa, yleensä

noin kaksi viikkoa, mutta joskus pitempäänkin.

Näitä ajatuksia tulee herkemmin jos

sinulla on aikaisemmin ollut ajatuksia itsemurhasta tai itsesi vahingoittamisesta

olet nuori aikuinen. Kliinisistä tutkimuksista saatu tieto on osoittanut itsetuhoisen

käyttäytymisen riskin kasvua masennuslääkityksen aikana mielenterveyshäiriöitä

kärsivillä alle 25-vuotiailla aikuisilla.

Jos sinulla on milloin tahansa ajatuksia itsesi vahingoittamisesta tai itsemurhasta, ota

yhteyttä lääkäriin tai mene heti sairaalaan.

Masennuksestasi tai ahdistusoireistasi kertominen sukulaiselle tai läheiselle ystävälle saattaa

auttaa sinua, ja voit pyytää heitä lukemaan tämän potilasohjeen. Voit pyytää heitä kertomaan

sinulle, jos heidän mielestään masennuksesi tai ahdistuneisuutesi pahenee tai jos he ovat

huolestuneita käyttäytymisessäsi tapahtuneista muutoksista.

Lapset ja alle 18-vuotiaat nuoret

Duloxetine Accord -kapseleita ei normaalisti pitäisi käyttää lapsille ja alle 18-vuotiaille nuorille.

Sinun tulee myös tietää, että alle 18-vuotiailla potilailla on lisääntynyt haittavaikutusten, kuten

itsemurhayritysten, itsetuhoajatusten ja vihamielisyyden

(pääasiallisesti aggressio, vastustava

käyttäytyminen ja viha) vaara, kun he ottavat tämän ryhmän lääkkeitä. Lääkäri voi silti määrätä

Duloxetine Accord -kapseleita alle 18- vuotiaille potilaille katsoessaan sen olevan parhaiten

potilaan etujen mukaista. Jos lääkäri on määrännyt Duloxetine Accord -kapseleita alle 18-

vuotiaalle potilaalle ja lääkkeen käyttö herättää kysymyksiä, lääkäriin on syytä vielä ottaa

yhteyttä. Lääkäriin on otettava yhteyttä, jos jokin mainituista oireista kehittyy tai pahenee, kun

alle 18-vuotias potilas käyttää Duloxetine Accord -kapseleita. Duloxetine Accord -kapseleiden

pitkän ajan turvallisuusvaikutuksiakaan koskien kasvua, kypsymistä sekä tiedollista ja

käyttäytymiseen liittyvää kehitystä ei ole osoitettu tässä ikäryhmässä.

Muut lääkevalmisteet ja Duloxetine Accord

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle,

jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt

tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Duloxetine Accord -kapselien vaikuttava aine on duloksetiini,

jota on myös seuraavien

sairauksien hoitoon käytetyissä lääkkeissä:

diabeettinen neuropatiakipu, masennus, ahdistuneisuus ja virtsan pidätyskyvyn häiriö.

Useampaa kuin yhtä duloksetiinivalmistetta ei saa käyttää samanaikaisesti. Tarkista lääkäriltäsi,

ettet jo ennestään käytä duloksetiinia sisältävää lääkettä.

Lääkärisi päättää, voitko käyttää Duloxetine Accord -kapseleita samanaikaisesti muiden

lääkkeiden kanssa. Älä aloita äläkä lopeta minkään lääkkeen käyttöä, mukaan lukien

itsehoitolääkkeet ja rohdosvalmisteet, keskustelematta siitä ensin lääkärin kanssa.

Sinun pitää myös kertoa lääkärille, jos käytät jotakin seuraavista:

Monoamiinioksidaasin estäjät (MAO:n estäjät): Älä käytä Duloxetine Accord -kapseleita, jos

käytät tai olet edellisten 14 päivän aikana käyttänyt toista masennuslääkettä,

monoamiinioksidaasin

estäjää (MAO:n estäjä). Esimerkkejä MAO:n estäjistä ovat moklobemidi

(masennuslääke) sekä linetsolidi (antibiootti). MAO:n estäjien käyttö samanaikaisesti monien

reseptilääkkeiden, mm. Duloxetine Accord -kapselien kanssa, voi aiheuttaa vakavia tai jopa

hengenvaarallisia haittavaikutuksia. Sinun on odotettava vähintään 14 päivää MAO:n estäjän

käytön lopettamisen jälkeen, ennen kuin voit aloittaa Duloxetine Accord -hoidon. Sinun on

myös odotettava vähintään 5 päivää Duloxetine Accord -hoidon lopettamisen jälkeen ennen

kuin voit aloittaa MAO:n estäjän käytön.

Väsymystä aiheuttavat lääkkeet: Näitä ovat esimerkiksi reseptilääkkeet, kuten

bentsodiatsepiinit,

voimakkaat kipulääkkeet, psyykenlääkkeet, fenobarbitaali ja antihistamiinit.

Serotoniinin pitoisuutta suurentavat lääkkeet: Triptaanit, tramadoli, tryptofaani, selektiiviset

serotoniinin takaisinoton estäjät (kuten paroksetiini ja fluoksetiini),

serotoniinin ja

noradrenaliinin takaisinoton estäjät (kuten venlafaksiini), trisykliset masennuslääkkeet (kuten

klomipramiini

ja amitriptyliini),

petidiini,

mäkikuisma ja MAO:n estäjät (kuten moklobemidi

linetsolidi). Nämä lääkkeet suurentavat haittavaikutusriskiä. Jos käytät jotakin näistä lääkkeistä

samanaikaisesti Duloxetine Accord -kapselien kanssa ja sinulle kehittyy epätavallisia oireita, ota

yhteys lääkäriin.

Suun kautta otettavat antikoagulantit eli veren hyytymistä estävät lääkkeet: Nämä verta

ohentavat eli veren hyytymistä estävät lääkkeet saattavat lisätä verenvuotovaaraa.

Duloxetine Accord ruoan, juoman ja alkoholin kanssa

Duloxetine Accord voidaan ottaa ruoan kanssa tai ilman. Ole varovainen, jos käytät alkoholia

Duloxetine Accord -hoidon aikana.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista,

kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Kerro lääkärille, jos tulet raskaaksi tai suunnittelet raskautta Duloxetine Accord -

lääkityksen aikana. Käytä Duloxetine Accord -kapseleita vasta sen jälkeen, kun olet

keskustellut lääkärin kanssa hoidon mahdollisista hyödyistä sekä sikiöön kohdistuvista

riskeistä.

Kerro kätilölle ja/tai lääkärille, että käytät Duloxetine Accord -kapseleita. Käytettäessä

raskauden aikana samankaltaiset lääkkeet (serotoniinin takaisinoton estäjiä, SSRI),

saattavat lisätä riskiä kohonneen keuhkoverenkierron vastukseen vastasyntyneillä

(PPHN) aiheuttaen sinisyyttä ja hengitystiheyden nopeutumista. Nämä oireet ilmenevät

yleensä 24 tunnin kuluessa synnytyksestä. Jos vauvallasi esiintyy näitä oireita, ota

välittömästi yhteyttä kätilöön ja/tai lääkäriin.

Jos käytät Duloxetine Accord -kapseleita raskautesi loppuvaiheessa, lapsellasi voi

ilmetä joitakin oireita syntymän jälkeen. Oireet alkavat yleensä välittömästi syntymän

jälkeen tai muutaman päivän ikäisenä. Niitä voivat olla veltot lihakset, tärinä, vapina,

syömisvaikeudet, hengitysvaikeudet ja kouristukset. Jos lapsellasi ilmenee jokin näistä

oireista tai olet huolestunut lapsesi terveydestä, kysy neuvoa lääkäriltä tai kätilöltä.

Kerro lääkärille, jos imetät. Duloxetine Accord -kapseleiden käyttöä ei suositella

imetyksen aikana. Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Duloxetine Accord voi aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Älä aja autoa tai käytä mitään

työkaluja tai koneita ennen kuin tiedät, miten Duloxetine Accord vaikuttaa sinuun.

Duloxetine Accord sisältää sakkaroosia

Duloxetine Accord sisältää sakkaroosia. Jos sinulla on todettu jokin sokerien intoleranssi, ota

yhteys lääkäriin ennen kuin käytät tätä lääkettä.

3.

Miten Duloxetine Accord -kapseleita otetaan

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta neuvonut.

Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Duloxetine Accord otetaan suun kautta. Kapseli nielaistaan kokonaisena veden kanssa. Sitä ei

saa murskata tai pureskella.

Masennus ja diabeettinen neuropatiakipu

Tavanomainen annos Duloxetine Accord -valmistetta on 60 mg kerran vuorokaudessa, mutta

lääkärisi määrää sinulle sopivan annoksen.

Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö

Tavallinen Duloxetine Accord -kapselien aloitusannos on 30 mg kerran vuorokaudessa, minkä

jälkeen useimpien potilaiden hoitoannos on 60 mg kerran vuorokaudessa, mutta lääkärisi

määrää sinulle sopivan yksilöllisen annoksen. Annos voidaan nostaa 120 mg:aan saakka

riippuen vasteestasi Duloxetine Accord -hoitoon.

Lääkkeenoton muistamisen helpottamiseksi Duloxetine Accord kannattaa ottaa aina samaan

aikaan joka päivä.

Keskustele lääkärin kanssa siitä, kuinka kauan jatkat Duloxetine Accord -lääkitystä. Älä lopeta

Duloxetine Accord -kapselien käyttöä tai muuta annosta keskustelematta siitä ensin lääkärin

kanssa. Sairautesi asianmukainen hoitaminen on tärkeää, jotta voisit paremmin.

Hoitamattomana sairautesi ei parane ja saattaa muuttua vakavammaksi ja vaikeammaksi hoitaa.

Jos otat enemmän Duloxetine Accord -kapseleita kuin sinun pitäisi

Soita lääkärille tai apteekkiin välittömästi, jos otat enemmän Duloxetine Accord -kapseleita

kuin lääkäri on määrännyt. Yliannostuksen oireita ovat uneliaisuus, kooma,

serotoniinioireyhtymä (harvinainen tila, joka voi aiheuttaa suurta onnen tunnetta, uneliaisuutta,

kömpelyyttä, levottomuutta, humalan tunnetta, kuumetta, hikoilua ja lihasjäykkyyttä),

kouristukset, oksentelu, nopea sydämen lyönti.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa,

ota aina yhteyttä lääkäriin,

sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977

Suomessa, 112 Ruotsissa) riskien arvioimiseksi

ja lisäohjeiden

saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Duloxetine Accord -kapseleita

Jos unohdat ottaa lääkeannoksen, ota se heti kun muistat. Jos sinun on jo kuitenkin aika ottaa

seuraava annos, jätä unohtunut annos väliin ja ota seuraava annos kuten tavallisesti. Älä ota

kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Älä ylitä sinulle määrättyä

Duloxetine Accord -kapselien vuorokausiannosta.

Jos lopetat Duloxetine Accord -kapselien käytön

ÄLÄ LOPETA kapselien ottamista ilman lääkärin määräystä, vaikka tuntisit olosi paremmaksi.

Jos lääkärisi katsoo, ettet tarvitse enää Duloxetine Accord -hoitoa, hän kehottaa sinua

vähentämään annosta vähintään 2 viikon aikana ennen hoidon lopettamista kokonaan.

Joillekin potilaille,

jotka ovat lopettaneet Duloxetine Accord -hoidon äkillisesti, on kehittynyt

oireita kuten

huimausta, neulan piston kaltaisia kihelmöiviä tuntemuksia tai sähköiskun kaltaisia

tuntemuksia (etenkin päässä), unihäiriöitä (eloisia unia, painajaisunia, unettomuutta),

väsymystä, unettomuutta, levotonta tai kiihtynyttä oloa, ahdistuneisuutta, pahoinvointia

tai oksentelua, vapinaa, päänsärkyä, lihaskipua, ärtyneisyyttä, ripulia, lisääntynyttä

hikoilua tai kiertohuimausta.

Nämä oireet eivät yleensä ole vakavia ja häviävät muutamassa vuorokaudessa, mutta jos sinulle

kehittyy häiritseviä oireita, kysy neuvoa lääkäriltä.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan

saa niitä. Nämä vaikutukset ovat yleensä lieviä tai kohtalaisia, ja ne häviävät usein muutamassa

viikossa.

Hyvin yleisiä haittavaikutuksia (saattaa esiintyä useammalla kuin yhdellä kymmenestä

käyttäjästä)

päänsärky, uneliaisuus

pahoinvointi,

suun kuivuminen

Yleisiä haittavaikutuksia (saattaa esiintyä enintään yhdellä kymmenestä käyttäjästä)

ruokahaluttomuus

univaikeudet, kiihtyneisyys,

seksuaalisen halukkuuden väheneminen, ahdistuneisuus,

orgasmivaikeudet, poikkeavat unet

huimaus, velttous, vapina, tunnottomuus sisältäen ihon tunnottomuuden, pistelyn tai

kihelmöinnin

näön hämärtyminen

tinnitus (korvien soiminen)

sydämen jyskytys

kohonnut verenpaine, kasvojen kuumotus

lisääntynyt haukottelu

ummetus, ripuli, vatsakipu, kuvotus (oksentelu), närästys tai ruoansulatusvaivat,

ilmavaivat

lisääntynyt hikoilu,

(kutiseva) ihottuma

lihaskipu, lihaskouristus

kivulias virtsaaminen, lisääntynyt virtsaaminen

erektiohäiriö, ejakulaatiomuutokset

kaatuilu (yleensä iäkkäät henkilöt), väsymys

painon lasku

Kun alle 18-vuotiaat lapset ja nuoret saivat Duloxetine Accord -kapseleita masennuksen

hoitoon, lääkityksen alussa havaittiin painon laskua. Kuuden kuukauden hoidon jälkeen paino

nousi ko. ikäryhmän ja sukupuolen kasvukäyrän tasolle.

Melko harvinaisia haittavaikutuksia (saattaa esiintyä enintään yhdellä sadasta

käyttäjästä)

kurkkutulehdus, joka aiheuttaa äänen käheyttä

itsetuhoajatukset, univaikeudet, hampaiden narskuttelu tai yhteenpureminen,

epätietoisuuden tunne (esim. ajasta tai paikasta), aloitekyvyn puute

kouristukset ja tahattomat lihasliikkeet, levottomuuden tunne tai kyvyttömyys istua tai

siesta paikallaan, hermostuneisuus, keskittymisvaikeudet, makuaistin muutokset,

lihasliikkeiden hallintavaikeus, esim. lihaskoordinaation

puute tai hallitsemattomat

lihasliikkeet, levottomat jalat -oireyhtymä, huonolaatuinen uni

suurentuneet pupillit

(silmän mustuaiset), näkövaivat

heite- tai kiertohuimauksen tunne, korvakipu

nopea ja/tai epäsäännöllinen syke

pyörtyminen, heitehuimaus, heikotus tai pyörrytys ylösnoustessa, kylmät sormet ja/tai

varpaat

kurkun kireys, nenäverenvuoto

verioksennus tai musta tervamainen uloste, suolistotulehdus, röyhtäily, nielemisvaikeudet

maksatulehdus, joka voi aiheuttaa vatsakipua sekä ihon tai silmän valkuaisten keltaisuutta

yöhikoilu,

nokkosihottuma, kylmänhiki,

herkkyys auringonvalolle,

suurentunut

mustelmataipumus

lihasjäykkyys, lihasnykäykset

virtsaamisvaikeudet tai kyvyttömyys virtsata, virtsaamisen aloitusvaikeus, yöllinen

virtsaamistarve, normaalia suurempi virtsaamistarve, virtsasuihkun heikentyminen

epänormaali emätinverenvuoto, kuukautishäiriöt kuten runsaat, kivuliaat, epäsäännölliset

tai pitkittyneet kuukautiset, epätavallisen niukat tai puuttuvat kuukautiset, kipua

kiveksissä tai kivespussissa

rintakipu, kylmän tunne, jano, lihasvärinä, kuuman tunne, poikkeava kävely

painonnousu

Duloxetine Accord -valmisteella voi olla vaikutuksia, joita et havaitse, kuten

maksaentsyymiarvojen suureneminen sekä veriarvojen, kuten kaliumin,

kreatiinikinaasin,

sokerin tai kolesteroliarvojen suureneminen

Harvinaisia haittavaikutuksia (saattaa esiintyä enintään yhdellä tuhannesta käyttäjästä)

vakava allerginen reaktio, joka aiheuttaa hengitysvaikeuksia, heitehuimausta, kielen tai

huulten turpoamista, allergisia reaktioita

kilpirauhasen toiminnan heikkeneminen, mikä voi aiheuttaa väsymystä tai painon nousua

kuivuminen, veren natriumpitoisuuden pienentyminen (etenkin iäkkäillä). Oireina voi olla

huimauksen, heikkouden, sekavuuden, uneliaisuuden ja syvän väsymyksen tunne tai

pahoinvointia ja huonovointisuutta. Vakavia oireita ovat pyörtyminen, kouristelu ja

kaatuilu, antidiureettisen hormonin epäasianmukaisen erityksen oireyhtymä (SIAHD)

itsetuhokäyttäytyminen, mania (yliaktiivisuus,

rauhattomat ajatukset ja vähentynyt

unentarve), hallusinaatiot, hyökkäävä käytös ja vihan tunteminen

”serotoniinioireyhtymä” (harvinainen tila, joka voi aiheuttaa suurta onnen tunnetta,

uneliaisuutta, kömpelyyttä, levottomuutta, juopumuksen tunnetta, kuumetta, hikoilua ja

lihasjäykkyyttä), kouristuskohtaukset

suurentunut silmänpaine (glaukooma)

suutulehdus, kirkas punainen veri ulosteessa, pahanhajuinen hengitys, paksusuolen

tulehdus (aiheuttaa ripulia)

maksan vajaatoiminta, ihon tai silmän valkuaisten keltaisuus (ikterus)

Stevens-Johnsonin oireyhtymä (vakava sairaus, jossa tulee rakkuloita iholle, suuhun,

silmiin ja sukupuolielimiin), vakava allerginen reaktio, joka aiheuttaa kasvojen ja kurkun

turpoamisen (angioedeema)

leukalukkoon johtava leukalihaksen supistus

outo haju virtsassa

vaihdevuosioireet, miehillä ja naisilla epänormaali maidon eritys

Yskä, hengityksen vinkuminen ja hengenahdistus, johon voi liittyä korkea kuume

Hyvin harvinaisia haittavaikutuksia (saattaa esiintyä enintään yhdellä kymmenestä

tuhannesta käyttäjästä)

ihon verisuonten tulehdus (ihovaskuliitti)

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen. Tämä

koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla).

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen

turvallisuudesta.

sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus

ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 Fimea

5.

Duloxetine Accord -kapselien säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa tai läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen

käyttöpäivämäärän jälkeen.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Duloxetine Accord sisältää

Vaikuttava aine on duloksetiini.

Yksi kapseli sisältää 30 mg tai 60 mg duloksetiinia (hydrokloridina).

Muut aineet ovat:

Kapselin sisältö: sokeripallot (sisältävät maissitärkkelystä ja sakkaroosia), hypromelloosi

2910

(E464), krospovidoni (tyyppi B), talkki, sakkaroosi, karboksimetyylietyyliselluloosa,

povidoni,

titaanidioksidi

(E171), makrogoli (E1521), polysorbaatti 80 (E433) (Ks. kohdan 2 lopusta

lisätietoja sakkaroosista.)

Kapselikuori (vahvuus 30 mg): liivat, titaanidioksidi

(E171), natriumlauryylisulfaatti,

indigokarmiini

(E132).

Kapselikuori (vahvuus 60 mg): liivat, titaanidioksidi

(E171), natriumlauryylisulfaatti,

indigokarmiini

(E132), keltainen rautaoksidi (E172).

Syötävä kullanvärinen painomuste (vahvuus 30 mg): sellakka (E904), propyleeniglykoli,

keltainen rautaoksidi (E172).

Syötävä valkoinen painomuste (vahvuus 60 mg): sellakka (E904), propyleeniglykoli,

kaliumhydroksidi,

titaanidioksidi (E171).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Duloxetine Accord on kova enterokapseli. Yksi Duloxetine Accord -kapseli sisältää

duloksetiinihydrokloridipellettejä,

jotka on päällystetty niiden suojaamiseksi mahahapolta.

Duloxetine Accord -kapseleita on saatavilla kahta vahvuutta: 30 mg ja 60 mg.

30 mg:n kapseleissa on sininen läpinäkymätön yläosa ja valkoinen läpinäkymätön runko-osa.

Kapselit on täytetty valkoisilla tai luonnonvalkoisilla

pelleteillä, ja kapselien yläosassa on

merkintä ”H” ja runko-osassa on merkintä ”191”.

60 mg:n kapseleissa on sininen läpinäkymätön yläosa ja vihreä läpinäkymätön runko-osa.

Kapselit on täytetty valkoisilla tai luonnonvalkoisilla

pelleteillä, ja kapselien yläosassa on

merkintä ”H” ja runko-osassa on merkintä ”192”.

Duloxetine Accord -kapselit on saatavana seuraavissa pakkauksissa:

30 mg: läpipainopakkaukset, joissa on 7, 10, 14, 28, 28x1, 30, 90, 98, 98x1 ja 100 kapselia.

60 mg: läpipainopakkaukset, joissa on 10, 14, 28, 28x1, 30, 90, 98, 98x1 ja 100 kapselia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

Accord Healthcare B.V.,

Winthontlaan 200,

3526KV Utrecht,

Hollanti

Valmistaja:

Pharmadox Healthcare Ltd.

KW20A Kordin Industrial Park, Paola

PLA 3000, Malta

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 16.07.2019

Bipacksedel: Information till användaren

Duloxetine Accord 30 mg hårda enterokapslar

Duloxetine Accord 60 mg hårda enterokapslar

duloxetin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem,

även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om följande:

Vad Duloxetine Accord är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Duloxetine Accord

Hur du tar Duloxetine Accord

Eventuella biverkningar

Hur Duloxetine Accord ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Duloxetine Accord är och vad det används för

Duloxetine Accord innehåller den aktiva substansen duloxetin. Duloxetine Accord ökar

mängden serotonin och noradrenalin i nervsystemet.

Duloxetine Accord används hos vuxna för behandling av:

depression

generaliserat ångestsyndrom (ständig känsla av ångest eller oro)

smärtsam diabetesneuropati (beskrivs vanligen som brännande, stickande, svidande,

huggande eller molande smärta eller som en elektrisk chock. Smärta kan framkallas av

beröring, värme, kyla eller tryck men det berörda området kan även vara helt utan

känsel).

Hos de flesta med depression eller ångest börjar Duloxetine Accord verka inom två veckor efter

att behandlingen påbörjats, men det kan ta 2–4 veckor innan du känner dig bättre. Tala med din

läkare om du inte börjar känna dig bättre efter denna tid. Din läkare kan fortsätta att ge dig

Duloxetine Accord även när du känner dig bättre för att förhindra återfall i depression eller

ångest.

För de flesta som har smärtsam diabetesneuropati kan det ta några veckor innan man känner sig

bättre. Tala med din läkare om du inte känner dig bättre efter 2 månader.

Duloxetin som finns i Duloxetine Accord kan också vara godkänd för att behandla andra

sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso-

och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Duloxetine Accord

Ta inte Duloxetine Accord om du:

är allergisk mot duloxetin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6)

har leversjukdom

har svår njursjukdom

tar eller under de senaste 14 dagarna tagit ett läkemedel som tillhör gruppen

monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare, se ”Andra läkemedel och Duloxetine

Accord”)

tar fluvoxamin som vanligen används för att behandla depression, ciprofloxacin eller

enoxacin som används för att behandla vissa infektioner

tar andra läkemedel som innehåller duloxetin (se ”Andra läkemedel och Duloxetine

Accord”)

Tala med din läkare om du har högt blodtryck eller hjärtsjukdom. Din läkare kommer att tala

om för dig om du ska ta Duloxetine Accord.

Varningar och försiktighet

Om du lider av något av följande, kanske Duloxetine Accord inte passar för dig. Tala med din

läkare innan du börjar ta Duloxetine Accord om du:

tar andra läkemedel mot depression (se ”Andra läkemedel och Duloxetine Accord”)

tar johannesört, ett naturläkemedel (Hypericum perforatum)

har njursjukdom

har haft kramper (anfall)

har haft mani

har bipolär sjukdom

har ögonproblem, som t.ex. en viss typ av glaukom (förhöjt tryck i ögat)

tidigare har haft blödningsstörningar (tendens att få blåmärken)

är i riskzonen för låga natriumvärden (till exempel om du tar vattendrivande läkemedel,

särskilt om du är äldre)

samtidigt behandlas med annat läkemedel som kan orsaka leverskada

tar andra läkemedel som innehåller duloxetin (se ”Andra läkemedel och Duloxetine

Accord”)

Duloxetine Accord kan orsaka en känsla av rastlöshet och svårighet att sitta eller stå still. Om

detta inträffar ska du tala om det för din läkare.

Läkemedel såsom Duloxetine Accord (s.k. SSRI-/SNRI-preparat) kan orsaka symtom på sexuell

dysfunktion (se avsnitt 4). I vissa fall har dessa symtom kvarstått efter avbruten behandling.

Om du börjar må sämre och har tankar på att skada dig själv

Du som är deprimerad och/eller lider av oro/ångest kan ibland ha tankar på att skada dig själv

eller begå självmord. Dessa symtom kan förvärras när man börjar använda läkemedel mot

depression, eftersom det tar tid innan läkemedel av den här typen har effekt, vanligtvis cirka 2

veckor, ibland längre tid.

Dessa tankar kan vara vanliga om du:

tidigare har haft tankar på att skada dig själv eller begå självmord

är yngre än 25 år. Studier har visat att unga vuxna (yngre än 25 år) med psykisk

sjukdom som behandlas med antidepressiva läkemedel har en ökad risk för

självmordstankar och tankar på att skada sig själv.

Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus om du har tankar på att skada dig

själv eller begå självmord.

Det kan vara till hjälp att berätta för en släkting eller nära vän att du är deprimerad och/eller

lider av oro/ångest. Be dem gärna läsa igenom denna bipacksedel. Du kan också be dem att

berätta för dig om de tycker att du verkar må sämre eller om de tycker att ditt beteende

förändras.

Barn och ungdomar under 18 år

Duloxetine Accord ska normalt inte användas vid behandling av barn och ungdomar under

18 år. Risken för biverkningar som självmordsförsök, självmordstankar och fientlighet (främst

aggression, trots och ilska) är större hos patienter under 18 år när de tar läkemedel av denna typ.

Trots detta kan Duloxetine Accord skrivas ut av läkare till patienter under 18 år om läkaren

anser att detta är lämpligt. Om du är under 18 år och vill diskutera varför du fått detta

läkemedel, ska du vända dig till din läkare igen. Du ska också informera din läkare om du

upptäcker något av ovan angivna symtom eller om de förvärras. Dessutom har de långsiktiga

effekterna på tillväxt, mognad och utveckling av intellekt och beteende ännu inte fastställts för

denna åldersgrupp.

Andra läkemedel och Duloxetine Accord

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta

andra läkemedel, även receptfria sådana

Den aktiva beståndsdelen i Duloxetine Accord, duloxetin, används i andra läkemedel för andra

sjukdomstillstånd:

smärtsam diabetesneuropati, depression, ångest och urinläckage.

Användning av fler än ett av dessa läkemedel samtidigt ska undvikas. Ta kontakt med din läkare

om du redan tar andra läkemedel som innehåller duloxetin.

Din läkare ska avgöra om du kan ta Duloxetine Accord tillsammans med andra läkemedel.

Kontrollera med din läkare innan du börjar eller slutar att ta några läkemedel, även

receptfria läkemedel och naturmedel.

Tala om för din läkare om du tar något av följande:

Monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare): Duloxetine Accord ska inte tas om du tar eller

under de senaste 14 dagarna har intagit ett annat läkemedel mot depressionen som kallas MAO-

hämmare. Exempel på MAO-hämmare är moklobemid (ett antidepressivt läkemedel) och

linezolid

(ett antibiotika). Många receptbelagda läkemedel, inklusive Duloxetine Accord, kan,

om de tas tillsammans med en MAO-hämmare, orsaka allvarliga eller till och med livshotande

biverkningar. Innan du kan ta Duloxetine Accord måste minst 14 dagar ha förflutit sedan

behandling med en MAO-hämmare avslutats. Likaså måste minst 5 dagar ha förflutit efter

avslutad behandling med Duloxetine Accord innan du kan börja ta en MAO-hämmare.

Läkemedel som kan ge upphov till dåsighet: Sådana läkemedel inkluderar receptbelagda

läkemedel som bensodiazepiner, starka smärtstillande medel, läkemedel mot psykos,

fenobarbital och antihistaminer.

Läkemedel som ökar halten av serotonin: Triptaner, tramadol, tryptofan, SSRI-läkemedel (t ex

paroxetin och fluoxetin), SNRI-läkemedel (t ex venlafaxin), tricykliska antidepressiva (t ex

klomipramin,

amitriptylin),

petidin, johannesört och MAO-hämmare (t ex moklobemid och

linezolid).

Dessa läkemedel ökar risken för biverkningar. Kontakta din läkare om du får något

ovanligt symtom när du tar något av dessa läkemedel tillsammans med Duloxetine Accord.

Orala antikoagulantia eller trombocytaggregationshämmande medel: Blodförtunnande medel

eller medel som förhindrar blodet från att bilda klumpar. Dessa medel kan öka risken för

blödningar.

Duloxetine Accord med mat, dryck och alkohol

Duloxetine Accord kan tas oberoende av måltid. Du bör vara försiktig med alkohol under

behandling med Duloxetine Accord.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga

läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Tala om för din läkare om du blir gravid eller planerar att bli gravid under behandlingen

med Duloxetine Accord. Du ska endast använda Duloxetine Accord efter att ha

rådfrågat din läkare angående behandlingens möjliga fördelar och eventuella risker för

fostret.

Tala om för din barnmorska eller läkare att du använder Duloxetine Accord. När

liknande läkemedel (SSRI) används under graviditet kan risken öka för ett allvarligt

tillstånd kallat persistent pulmonell hypertension hos den nyfödde (PPHN). Detta

tillstånd gör att barnet andas snabbare och ser blåfärgat ut. Symtomen uppkommer

vanligtvis inom 24 timmar från det att barnet är fött. Om detta drabbar ditt barn,

kontakta barnmorska eller läkare omedelbart.

Om du tar Duloxetine Accord i slutet av graviditeten, kan ditt barn drabbas av vissa

symtom efter födseln. Dessa symtom uppträder vanligen vid förlossningen eller inom

några dagar efter att ditt barn har fötts. Symtomen kan vara slappa muskler, skakningar,

darrningar, matningssvårigheter, andningsproblem och krampanfall. Om ditt nyfödda

barn har något av dessa symtom, eller om du är bekymrad för ditt barns hälsa, bör du

kontakta din läkare eller barnmorska för råd.

Tala om för din läkare om du ammar. Användning av Duloxetine Accord under amning

rekommenderas ej. Rådgör med din läkare eller apotekspersonal.

Körförmåga och användning av maskiner

Duloxetine Accord kan göra att du känner dig sömnig eller yr. Kör inte bil och använd inte

verktyg eller maskiner förrän du vet hur Duloxetine Accord påverkar dig.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra

arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa

avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.

Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i

denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Duloxetine Accord innehåller sackaros

Duloxetine Accord innehåller sackaros. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din

läkare innan du tar detta läkemedel.

3.

Hur du tar Duloxetine Accord

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om

du är osäker.

Duloxetine Accord intas genom munnen. Svälj kapseln hel tillsammans med vatten. Får ej

krossas eller tuggas.

För depression och smärtsam diabetesneuropati:

Vanlig dos är Duloxetine Accord 60 mg en gång dagligen, men din läkare föreskriver den dos

som är lämplig för dig.

För generaliserat ångestsyndrom:

Den vanligaste startdosen är Duloxetine Accord 30 mg en gång dagligen, och de flesta patienter

går sedan över till 60 mg en gång dagligen, men din läkare förskriver den dos som är lämplig

för dig. Dosen kan behöva justeras upp till 120 mg, beroende på hur du svarar på Duloxetine

Accord.

Det är lättare att komma ihåg att ta Duloxetine Accord om man tar det vid samma tid varje dag.

Fråga din läkare hur länge du ska ta Duloxetine Accord. Sluta inte att ta Duloxetine Accord,

eller ändra dos, utan att först ha diskuterat detta med din läkare. För att du ska känna dig bättre

är det viktigt att behandla din sjukdom på rätt sätt. Om den inte behandlas kan den kvarstå och

bli allvarligare och svårare att behandla.

Om du tar mera Duloxetine Accord än vad du borde:

Kontakta omedelbart din läkare eller apotekspersonal om du tagit mer Duloxetine Accord än din

läkareföreskrivit. Symtom på överdos är sömnighet, koma, serotonergt syndrom (en sällsynt

reaktion som kan orsaka kraftiga lyckokänslor, dåsighet, klumpighet,

rastlöshet,

berusningskänsla, feber, svettning eller stela muskler), krampanfall, kräkningar och snabba

hjärtslag.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av

misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (09 471 977 i Finland) för

bedömning

av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Duloxetine Accord

Om du har glömt en dos, ta den så snart du kommer ihåg. Om det emellertid är dags för din

nästa dos, hoppa över den glömda dosen och ta endast en dos som vanligt. Ta inte dubbla doser

för att kompensera för den dos du glömt. Ta inte fler Duloxetine Accord per dag än din läkare

föreskrivit.

Om du slutar att ta Duloxetine Accord

SLUTA INTE att ta Duloxetine Accord, även om du känner dig bättre, utan att först tala med

din läkare. Om din läkare anser att du inte längre behöver Duloxetine Accord kommer han/hon

att minska dosen under minst två veckor, innan behandlingen avslutas helt.

Vissa patienter som abrupt slutar att ta Duloxetine Accord kan få symtom såsom:

yrsel, stickningar och domningar eller förnimmelser av elektriska stötar (speciellt i

huvudet), sömnstörningar (livliga

drömmar, mardrömmar, sömnlöshet), trötthet,

sömnighet, känsla av rastlöshet eller oro, ångest, illamående/kräkningar (känna sig

sjuk), skakningar, huvudvärk, muskelsmärta, irritationskänsla, diarré, kraftiga

svettningar eller svindel.

Dessa besvär är vanligtvis lätta och försvinner inom några dagar. Rådfråga din läkare om

reaktionerna är besvärande.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar. Dessa är vanligtvis lätta till

måttliga och försvinner oftast efter några veckor.

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

huvudvärk, sömnighet

illamående, muntorrhet

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

aptitlöshet

sömnsvårigheter, upprördhetskänslor, mindre sexlust, ångest, svårigheter att få eller

utebliven orgasm, konstiga drömmar

yrsel, känna sig trög, darrningar, domningar, som inkluderar domningar eller

stickningar i huden

dimsyn

tinnitus (förnimmelse av ljud i örat utan yttre ljudkälla)

hjärtklappning

förhöjt blodtryck, blodvallning

gäspningar

förstoppning, diarré, ont i magen, illamående och kräkningar, halsbränna eller

matsmältningsbesvär, väderspänning

ökad svettning, (kliande) utslag

muskelsmärta, muskelspasm

smärtsam urinering, täta blåstömningar

erektionsproblem, ejakulationsstörningar

fallolyckor (mest hos äldre), trötthet

viktminskning

Barn och ungdomar under 18 år som behandlades med detta läkemedel mot depression fick viss

viktminskning när de påbörjade behandlingen. Vikten ökade dock efter 6 månaders behandling

så att den motsvarade andra barn och ungdomar i samma ålder och av samma kön.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

svalginflammation

som orsakar hes röst

självmordstankar, sömnsvårigheter, tandgnisslan, känna sig desorienterad, bristande

motivation

plötsliga ofrivilliga

ryckningar eller ryckningar i musklerna, en känsla av rastlöshet och

svårighet att sitta eller stå still, känna sig nervös, koncentrationssvårigheter,

smakförändringar, svårigheter att kontrollera rörelser, t.ex. brist på koordination eller

ofrivilliga rörelser i musklerna, restless legs (domnande och stickande känsla i benen),

dålig sömn

stora pupiller (det mörka fältet i mitten av ögat), synstörningar

svindel och ont i öronen

snabba eller oregelbundna hjärtslag

svimning och yrsel när man reser sig upp, kalla fingrar och/eller tår

känna sig tjock i halsen, näsblödning

blodiga kräkningar eller svart tjärartad avföring, mag-tarminflammation,

rapningar,

svårigheter att svälja

inflammation i levern som kan orsaka smärta i buken och gulfärgning av hud och

ögonvitor

nattsvettningar, nässelfeber, kallsvettning, känslighet för solljus, ökad benägenhet att få

blåmärken

muskelspänning, muskelryckningar

svårighet eller oförmåga att kasta vatten, svårighet att börja kissa, behov att tömma

blåsan under natten, behov att tömma blåsan oftare än vanligt, minskat urinflöde

onormal vaginalblödning, onormala menstruationer, inkluderande kraftig, smärtsam,

oregelbunden eller förlängd menstruation, ovanligt korta eller uteblivna menstruationer,

smärta i testiklarna eller pungen

bröstsmärta, känna sig kall, törst, skakningar, känna sig varm, onormal gång

viktökning

Duloxetine Accord kan orsaka effekter som du inte märker, såsom ökning av

leverenzymer eller halten av kalium, kreatinfosfokinas, socker eller kolesterol i blodet.

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

allvarliga allergiska reaktioner som orsakar andningssvårigheter eller yrsel, med svullen

tunga eller svullna läppar, allergiska reaktioner

nedsatt sköldkörtelfunktion, vilket kan orsaka trötthet eller viktuppgång

uttorkning, lågt natriumvärde i blodet (drabbar mest äldre); symtomen kan vara att

känna sig yr, svag, förvirrad, sömnig eller mycket trött, illamående eller kräkningar,

mer allvarliga symtom är svimning, krampanfall eller fall, otillräcklig

utsöndring av

antidiuretiskt hormon (SIADH)

självmordsbeteende, mani (överaktivitet, tankeflykt och nedsatt behov av sömn), känsla

av aggression och vrede

”serotonergt syndrom” (en sällsynt reaktion som kan ge lyckokänsla, dåsighet,

klumpighet, rastlöshet, känsla av berusning, feber, svettningar eller stela muskler),

krampattacker

ökat tryck i ögat (glaukom)

inflammation i munnen, ljust rött blod i avföringen, dålig andedräkt, inflammation i

tjocktarmen (orsakar diarré)

leverproblem, gulfärgning av hud och ögonvitor (gulsot)

Stevens-Johnson syndrom (svår sjukdom med blåsor i huden, munnen, ögonen och

könsorganen), svåra allergiska reaktioner som orsakar svullnad av ansiktet och halsen

(angioödem)

kramp i käkmusklerna

avvikande lukt på urinen

klimakteriesymtom, onormal produktion av bröstmjölk hos män och kvinnor

Hosta, pipande andning och andfåddhet som kan åtföljas av hög kroppstemperatur.

Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

inflammation i hudens blodkärl (kutan vaskulit)

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt

webplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels

säkerhet.

5.

Hur Duloxetine Accord ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur

man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är duloxetin.

Varje kapsel innehåller 30 eller 60 mg duloxetin (som hydroklorid).

Övriga innehållsämnen är:

Kapselinnehåll: sockersfärer (innehållande majsstärkelse och sackaros), hypromellos 2910

(E464), krospovidon (typ B), talk, sackaros, karboximetyletylcellulosa, povidon, titandioxid

(E171), makrogol (E1521), polysorbat 80 (E433). (Se slutet av avsnitt 2 för ytterligare

information om sackaros.)

Kapselhölje 30 mg: gelatin, titandioxid (E171), natriumlaurilsulfat,

indigokarmin (E132).

Kapselhölje 60 mg: gelatin, titandioxid (E171), natriumlaurilsulfat,

indigokarmin (E132), gul

järnoxid (E172).

Livsmedelsfärg, guldbläck (30 mg): shellack (E904), propylenglykol,

gul järnoxid (E172).

Livsmedelsfärg, guldbläck (60 mg): shellack (E904), propylenglykol,

kaliumhydroxid,

titandioxid (E171).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Duloxetine Accord är hårda enterokapslar.

Varje kapsel Duloxetine Accord innehåller pellets av duloxetinhydroklorid med ett hölje som

står emot den sura magsaften.

Doluxetine Accord tillhandahålls i styrkorna 30 mg och 60 mg.

30 mg hård enterokapsel: Vita till benvita pellets i en hård gelatinkapsel storlek 3 (15,80 ±

0,40 mm) med ogenomskinlig

blå överdel märkt med ”H” och ogenomskinlig

vit underdel

märkt med ”191”.

60 mg hård enterokapsel: Vita till benvita pellets i en hård gelatinkapsel storlek 1 (19,30 ±

0,40 mm) med ogenomskinlig

blå överdel märkt med ”H” och ogenomskinlig

grön underdel

märkt med ”192”.

Doluxetine Accord tillhandahålls i:

30 mg: blisterförpackningar med 7, 10, 14, 28, 28x1, 30, 90, 98, 98x1 och 100 kapslar.

60 mg: blisterförpackningar med 10, 14, 28, 28x1, 30, 90, 98, 98x1 och 100 kapslar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Accord Healthcare B.V.,

Winthontlaan 200,

3526KV Utrecht,

Holland

Tillve rkare :

Pharmadox Healthcare Ltd.

KW20A Kordin Industrial Park, Paola

PLA 3000, Malta

Denna bipacksedel ändrades senast 16.07.2019

1.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Duloxetine Accord 30 mg kova

enterokapseli

Duloxetine Accord 60 mg kova enterokapseli

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi kapseli sisältää 30 mg duloksetiinia (hydrokloridina).

Yksi kapseli sisältää 60 mg duloksetiinia (hydrokloridina).

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan:

Yksi 30 mg:n kapseli sisältää 96,25 mg sakkaroosia.

Yksi 60 mg:n kapseli sisältää 192,49 mg sakkaroosia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Enterokapseli, kova.

30 mg: kovia gelatiinikapseleita

(koko 3; 15,80 ± 0,40 mm ), joissa on sininen läpinäkymätön

yläosa ja valkoinen läpinäkymätön runko-osa. Kapselit on täytetty valkoisilla tai

luonnonvalkoisilla pelleteillä, ja kapselien yläosassa on merkintä ”H” ja runko-osassa on

merkintä ”191”.

60 mg: kovia gelatiinikapseleita

(koko 1; 19,30 ± 0,40 mm ), joissa on sininen läpinäkymätön

yläosa ja vihreä läpinäkymätön runko-osa. Kapselit on täytetty valkoisilla tai luonnonvalkoisilla

pelleteillä, ja kapselien yläosassa on merkintä ”H” ja runko-osassa on merkintä ”192”.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1.

Käyttöaiheet

Masennuksen hoito.

Perifeerisen diabeettisen neuropatiakivun hoito.

Yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoito.

Duloxetine Accord on tarkoitettu aikuisten hoitoon.

Lisätietoja, ks. kohta 5.1.

4.2.

Annostus ja antotapa

Annostus

Masennus

Aloitusannos ja suositeltu ylläpitoannos on 60 mg kerran vuorokaudessa ruoan kanssa tai ilman.

Kliinisissä tutkimuksissa on arvioitu turvallisuusnäkökulmasta annostasoja alkaen 60 mg kerran

vuorokaudessa ja aina maksimiannokseen 120 mg vuorokaudessa. Ei kuitenkaan ole kliinistä

näyttöä siitä, että potilaat hyötyisivät annoksen suurentamisesta, jos vastetta ei saavuteta

suositellulla

aloitusannoksella.

Hoitovaste saadaan yleensä 2–4 viikon hoidon jälkeen.

Kun antidepressiivinen vaste on saavutettu, suositellaan hoidon jatkamista usean kuukauden

ajan relapsin välttämiseksi. Potilaiden, jotka ovat hyötyneet duloksetiinihoidosta ja joilla on

esiintynyt toistuvia masennusjaksoja, pitkäaikaishoitoa uusiutumisen ehkäisemiseksi voi jatkaa

annoksella 60–120 mg vuorokaudessa.

Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö

Suositeltu aloitusannos yleistyneen ahdistuneisuushäiriön

hoidossa on 30 mg kerran

vuorokaudessa ruoan kanssa tai ilman. Jos potilaan vaste on riittämätön, vuorokausiannos tulee

nostaa 60 mg:aan, joka on tavallinen hoitoannos useimmille potilaille.

Potilailla, joilla on samanaikainen masennus, aloitus- ja ylläpitoannos on 60 mg kerran

vuorokaudessa (ks. myös edellisen kappaleen annossuositus).

Vuorokausiannosten on osoitettu olevan tehokkaita 120 mg:aan saakka, samoin duloksetiinin

turvallisuutta on arvioitu kliinisissä tutkimuksissa 120 mg:aan saakka. Annoksen asteittaista

nostamista 90 mg:aan tai 120 mg:aan voi harkita potilaille,

joille 60 mg:n antama vaste on

riittämätön. Annoksen asteittaisen nostamisen tulee perustua kliiniseen vasteeseen ja

siedettävyyteen.

Vasteen vakiintumisen jälkeen on suositeltavaa jatkaa hoitoa useita kuukausia taudin

uusiutumisen välttämiseksi.

Perifeerinen diabeettinen neuropatiakipu

Aloitusannos ja suositeltu ylläpitoannos on 60 mg kerran vuorokaudessa ruoan kanssa tai ilman.

Kliinisissä tutkimuksissa on arvioitu turvallisuusnäkökulmasta annostasoja alkaen 60 mg kerran

vuorokaudessa ja aina maksimiannokseen 120 mg vuorokaudessa yhtä suuriin annoksiin

jaettuna. Duloksetiinin pitoisuus plasmassa vaihtelee suuresti yksilöittäin

(ks. kohta 5.2). Siksi

heikosti 60 mg:n annokseen vastaavat potilaat saattavat hyötyä suurempien annosten käytöstä.

Potilaan hoitovaste tulisi arvioida 2 kuukauden hoidon jälkeen. Jos potilaan vaste ei ole riittävä

hoidon alkuvaiheessa, lisäteho tämän jälkeen on epätodennäköistä.

Potilaan hoidosta saama hyöty on arvioitava säännöllisesti (ainakin joka kolmas kuukausi) (ks.

kohta 5.1).

Erityisryhmät

Iäkkäät

Vain ikään perustuvaa annoksen säätämistä ei suositella. Kuten minkä tahansa lääkkeen

kohdalla varovaisuutta on kuitenkin noudatettava iäkkäitä potilaita hoidettaessa, ja etenkin jos

masennuksen tai yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoidossa käytetään Duloxetine Accord -

valmisteen 120 mg:n vuorokausiannosta, josta on vain vähän tietoa (ks. kohdat 4.4 ja 5.2).

Maksan vajaatoiminta

Duloxetine Accord -valmistetta ei saa antaa potilaille, joilla on maksan vajaatoimintaan johtava

maksasairaus (ks. kohdat 4.3 ja 5.2).

Munuaisten vajaatoiminta

Annoksen muuttaminen ei ole tarpeen lievässä tai kohtalaisessa munuaisten vajaatoiminnassa

(kreatiniinipuhdistuma 30–80 ml/min). Duloxetine Accord -valmistetta ei saa antaa potilaille,

joilla on vaikea munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma < 30 ml/min, ks. kohta 4.3).

Pediatriset potilaat

Duloksetiinia ei pidä käyttää lasten ja alle 18-vuotiaiden nuorten masennuksen hoitoon sen

turvallisuuteen ja tehoon liittyvien seikkojen vuoksi (ks. kohdat 4.4, 4.8 ja 5.1).

Duloksetiinin

turvallisuutta ja tehoa 7–17 vuoden ikäisten pediatristen potilaiden yleistyneen

ahdistuneisuushäiriön

hoidossa ei ole vahvistettu. Saatavissa olevat tiedot on kuvattu kohdissa

4.8, 5.1 ja 5.2.

Duloksetiinin

turvallisuutta ja tehoa diabeettisen perifeerisen neuropatiakivun hoidossa ei ole

tutkittu. Tietoja ei ole saatavilla.

Hoidon keskeyttäminen

Hoidon äkillistä keskeyttämistä tulee välttää. Kun Duloxetine Accord -hoito lopetetaan, annosta

tulee pienentää asteittain vähintään 1–2 viikon aikana vieroitusoireiden riskin pienentämiseksi

(ks. kohdat 4.4 ja 4.8). Jos annoksen pienentämisen jälkeen tai hoidon lopettamisen seurauksena

ilmaantuu sietämättömiä oireita, voidaan harkita hoidon aloittamista uudelleen aikaisemmin

käytetyllä annoksella. Myöhemmin lääkäri voi jatkaa annoksen pienentämistä, mutta vielä

enemmän asteittain.

Antotapa

Suun kautta. Ei saa murskata tai pureskella. Nielaistaan kokonaisena.

4.3.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

Duloxetine Accord -valmisteen ja ei-selektiivisten irreversiibelien monoamiinioksidaasin

estäjien (MAO:n estäjät) samanaikainen käyttö on vasta-aiheista (ks. kohta 4.5).

Maksan vajaatoimintaan johtava maksasairaus (ks. kohta 5.2).

Duloxetine Accord -valmistetta ei saa käyttää samanaikaisesti fluvoksamiinin, siprofloksasiinin

tai enoksasiinin (voimakkaita CYP1A2:n estäjiä) kanssa, sillä tällainen yhdistelmä suurentaa

plasman duloksetiinipitoisuutta (ks. kohta 4.5).

Vaikea munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma < 30 ml/min) (ks. kohta 4.4).

Duloxetine Accord -hoidon aloitus on vasta-aiheista potilaille, joilla on hoitamaton

verenpainetauti, mikä voisi saattaa potilaat mahdollisen hypertensiivisen kriisin vaaraan (ks.

kohdat 4.4 ja 4.8).

4.4.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Mania ja kouristukset

Duloxetine Accord -valmistetta tulee antaa varoen potilaille,

joilla on esiintynyt maniaa tai

diagnosoitu kaksisuuntainen mielialahäiriö

ja/tai joilla esiintyy kouristuksia.

Mydriaasi

Duloksetiinin

käytön yhteydessä on ilmoitettu mydriaasia, joten Duloxetine Accord -valmistetta

tulee määrätä varoen potilaille, joilla on kohonnut silmänpaine tai akuutin

ahdaskulmaglaukooman riski.

Verenpaine ja sydämen lyöntitiheys

Duloksetiinin

käyttöön on joillakin potilailla liittynyt verenpaineen nousua ja kliinisesti

merkitsevää hypertensiota. Tämä saattaa johtua duloksetiinin noradrenergisesta vaikutuksesta.

Hypertensiivistä kriisiä on raportoitu duloksetiinin käytön yhteydessä, erityisesti potilailla,

joilla

on jo kohonnut verenpaine. Siitä syystä potilaille,

joilla tiedetään olevan hypertensio ja/tai jokin

sydänsairaus, suositellaan verenpaineen seurantaa erityisesti ensimmäisen hoitokuukauden

aikana. Varovaisuutta tulee noudattaa duloksetiinin

käytössä potilaille, joiden vointi saattaa

vaarantua kohonneen sydämen lyöntitiheyden tai verenpaineen nousun seurauksena.

Varovaisuutta tulee noudattaa, kun duloksetiinia käytetään yhdessä lääkkeiden kanssa, jotka

saattavat heikentää sen metaboliaa (ks. kohta 4.5). Duloksetiiniannoksen pienentämistä tai

asteittaista hoidon lopettamista tulee harkita potilaille,

joiden verenpaine pysyy korkealla

hoidon yhteydessä (ks. kohta 4.8). Duloksetiini-hoitoa ei pidä aloittaa potilaille,

joiden

verenpaine ei ole tasapainossa (ks. kohta 4.3).

Munuaisten vajaatoiminta

Potilailla, joilla on vaikea munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma

< 30 ml/min) ja

jotka saavat hemodialyysihoitoa, esiintyy plasman duloksetiini-pitoisuuksien nousua. Potilaat,

joilla on vaikea munuaisten vajaatoiminta, ks. kohta 4.3. Potilaat, joilla on lievä tai kohtalainen

munuaisten vajaatoiminta, ks. kohta 4.2.

Serotoniinioireyhtymä

Kuten muiden serotonergisten lääkkeiden yhteydessä, duloksetiini-hoidonkin

yhteydessä saattaa

esiintyä serotoniinisyndrooma,

joka on potentiaalisesti hengenvaarallinen tila. Tämä on

mahdollista erityisesti silloin,

kun duloksetiinia käytetään samanaikaisesti muiden

serotonergisten lääkkeiden (mukaan lukien SSRI:t, SNRI:t, trisykliset masennuslääkkeet ja

triptaanit), serotoniinin metaboliaa heikentävien lääkkeiden, kuten MAO:n estäjien, tai

antipsykoottien tai muiden dopamiiniantagonistien

kanssa, jotka saattavat vaikuttaa

serotonergisiin välittäjäainejärjestelmiin

(ks. kohdat 4.3 ja 4.5).

Serotoniinisyndrooman oireisiin voi kuulua psyykkisen tilan muutoksia (kuten agitaatio,

hallusinaatiot, kooma), autonomisen hermoston epävakaus (kuten takykardia, epävakaa

verenpaine, hypertermia), neuromuskulaariset poikkeamat (kuten hyperrefleksia,

koordinaatiokyvyn

heikkeneminen) ja/tai ruoansulatuskanavan oireet (kuten pahoinvointi,

oksentelu, ripuli).

Jos duloksetiinin

ja muiden serotonergisten lääkkeiden, jotka voivat vaikuttaa serotonergisiin

ja/tai dopaminergisiin

välittäjäainejärjestelmiin, yhtäaikainen käyttö on kliinisesti perusteltua,

pitää potilasta seurata huolellisesti etenkin hoidon alussa ja annosta suurennettaessa.

Mäkikuisma

Haittavaikutuksia saattaa esiintyä useammin, jos Duloxetine Accord -valmistetta käytetään

samanaikaisesti mäkikuismaa (Hypericum perforatum) sisältävien rohdosvalmisteiden kanssa.

Itsemurha

Masennus ja yleistynyt ahdistuneisuushäiriö: Masennukseen liittyy itsemurha-ajatusten, itsensä

vahingoittamisen ja itsemurhan (itsemurhaan liittyvien

tapahtumien) lisääntynyt vaara. Tämä

vaara säilyy niin kauan, kunnes saavutetaan merkittävä remissio. Koska paranemista ei ehkä

tapahdu ensimmäisten hoitoviikkojen

aikana, potilaan tilaa on seurattava huolellisesti, kunnes

paranemista tapahtuu. Yleisen kliinisen kokemuksen perusteella itsemurhan vaara voi lisääntyä

paranemisen alkuvaiheessa.

Myös muut psykiatriset sairaudet, joihin Duloxetine Accord -valmistetta määrätään, voivat

lisätä itsemurhaan liittyviä tapahtumia. Lisäksi näihin sairauksiin saattaa liittyä samanaikainen

masennustila. Näin ollen samat varotoimet kuin masennuspotilaita hoidettaessa tulee ottaa

huomioon hoidettaessa muita psyykkisiä sairauksia sairastavia potilaita.

Potilaiden, joilla on aiempia itsemurhaan liittyviä tapahtumia tai huomattavasti itsetuhoisia

ajatuksia ennen hoidon aloittamista, tiedetään olevan hyvin suuressa vaarassa itsemurha-

ajatusten tai itsetuhoisen käytöksen suhteen. Näitä potilaita täytyy seurata huolellisesti hoidon

aikana. Lumekontrolloiduista kliinisistä tutkimuksista, joissa masennuslääkitystä oli käytetty

psyykkisten häiriöiden hoitoon, tehtiin meta-analyysi. Se osoitti alle 25-vuotiailla

masennuslääkityksessä olevilla nuorilla vaaran itsetuhoiseen käytökseen olevan suuremman

kuin lumevalmisteella.

Itsemurha-ajatuksia ja itsetuhoista käytöstä on ilmoitettu duloksetiinihoidon

aikana tai pian

hoidon lopettamisen jälkeen (ks. kohta 4.8).

Potilaita ja etenkin niitä potilaita, joilla on lisääntynyt itsemurhan vaara, tulee seurata tarkasti

lääkehoidon aikana, erityisesti hoidon alkuvaiheessa ja annosmuutosten jälkeen. Potilaille (ja

heistä huolehtiville) tulee korostaa, että on tärkeää seurata, jos potilaan sairaudentila huononee,

potilaalle tulee itsemurha-ajatuksia/-käyttäytymistä tai potilas käyttäytyy epätavallisesti. Jos

näitä oireita ilmaantuu, on otettava välittömästi yhteys lääkäriin.

Perifeerinen diabeettinen neuropatiakipu

Kuten muillakin tämän farmakologisen ryhmän lääkkeillä (masennuslääkkeillä), myös

duloksetiini-hoidon

aikana tai pian hoidon lopettamisen jälkeen on raportoitu yksittäisten

potilaiden saaneen itsemurha-ajatuksia ja käyttäytyneen itsetuhoisesti. Edellisessä kappaleessa

on lisätietoja itsemurhan vaaratekijöistä masennuksessa. Lääkäreiden pitää rohkaista potilaita

ilmaisemaan kaikki ahdistavat ajatuksensa tai tunteensa aina, kun näitä ilmenee.

Käyttö lapsille ja alle 18-vuotiaille nuorille

Duloxetine Accord -valmistetta ei pidä käyttää lasten ja alle 18-vuotiaiden nuorten hoidossa.

Kliinisissä tutkimuksissa itsetuhokäyttäytymistä (itsemurhayrityksiä ja -ajatuksia) ja

vihamielisyyttä (pääasiallisesti aggressio, vastustava käyttäytyminen ja viha) havaittiin

useammin masennuslääkkeillä hoidetuilla lapsilla ja nuorilla kuin lumevalmistetta saaneilla. Jos

kliinisen tarpeen perusteella hoito kuitenkin päätetään aloittaa, potilasta pitää seurata

huolellisesti

itsetuhoisten oireiden ilmenemisen varalta (ks. kohta 5.1). Pitkän aikavälin

turvallisuutta koskevat tiedot lasten ja nuorten kasvamisesta, kypsymisestä sekä kognitiivisesta

ja käyttäytymiseen liittyvästä kehityksestä puuttuvat (ks. kohta 4.8).

Verenvuoto

Verenvuotoa, kuten mustelmamuodostusta, purppuraa ja suolistovuotoja on ilmoitettu

selektiivisten serotoniinin takaisinoton estäjien (SSRI) ja serotoniinin/noradrenaliinin

takaisinoton estäjien (SNRI), myös duloksetiinin,

käytön yhteydessä. Varovaisuutta tulee

noudattaa hoidettaessa potilaita, jotka käyttävät verenhyytymistä ehkäiseviä ja/tai muita

trombosyyttien toimintaan vaikuttavia lääkevalmisteita (esim. steroideihin kuulumattomat

tulehduskipulääkkeet tai asetyylisalisyylihappo

(ASA)) sekä potilaita, joilla tiedetään olevan

verenvuototaipumus.

Hyponatremia

Duloxetine Accord -valmisteen käytön yhteydessä on ilmoitettu hyponatremiaa, joissakin

tapauksissa seerumin natriumpitoisuus on ollut alle 110 mmol/l. Hyponatremia voi johtua

antidiureettisen hormonin epäasianmukaisen erityksen oireyhtymästä (SIADH). Suurin osa

ilmoitetuista hyponatremiatapauksista oli iäkkäillä, etenkin jos potilaalla oli hiljattain

nestetasapainon häiriö tai tila, joka voi johtaa nestetasapainon häiriöön. Varovaisuutta tulee

noudattaa hoidettaessa potilaita, joilla on lisääntynyt hyponatremian riski, kuten iäkkäillä,

kirroosipotilailla tai potilailla, joilla on nestevajaus, tai diureetteja käyttävillä potilailla.

Hoidon lopettaminen

Vieroitusoireet hoidon loputtua ovat yleisiä, etenkin jos hoito lopetetaan äkillisesti (ks. kohta

4.8). Kliinisissä tutkimuksissa äkillisen hoidon lopettamisen jälkeen haittavaikutuksia esiintyi

Duloxetine Accord -hoidossa olleista potilaista noin 45 %:lla ja lumehoitoa saaneista potilaista

23 %:lla. Riski vieroitusoireisiin SSRI:n ja SRNI:n yhteydessä saattaa riippua monista tekijöistä

sisältäen hoidon keston ja annoksen sekä annoksen pienentämisen. Yleisimmät raportoidut

haittavaikutukset on lueteltu kohdassa 4.8. Yleensä nämä oireet ovat lieviä tai kohtalaisia, mutta

joillakin

potilailla oireet saattavat olla vaikea-asteisia. Ne yleensä ilmaantuvat muutamien

ensimmäisten päivien kuluessa hoidon lopettamisesta. Tällaisia oireita on ilmoitettu erittäin

harvoin potilailla,

jotka ovat tahattomasti jättäneet annoksen ottamatta. Yleensä nämä oireet

ovat itsestään rajoittuvia ja häviävät tavallisesti kahden viikon sisällä, vaikka jollain yksilöillä

ne saattavat pitkittyä (2–3 kuukautta tai enemmän). Siksi on järkevää, että duloksetiinia

vähennetään asteittain hoidon lopettamisen yhteydessä vähintään kahden viikon ajan potilaan

tarpeet huomioiden (ks. kohta 4.2).

Iäkkäät

Duloxetine Accord -valmisteen 120 mg:n vuorokausiannoksen käytöstä iäkkäiden potilaiden

masennuksen ja yleistyneen ahdistuneisuushäiriön

hoidossa on vain vähän tietoa. Siksi

maksimiannoksen käytössä tulee noudattaa varovaisuutta hoidettaessa iäkkäitä (ks. kohdat 4.2 ja

5.2).

Akatisia / psykomotorinen levottomuus

Duloksetiinin

käyttö on yhdistetty akatisian kehittymiseen, jota luonnehtii subjektiivisesti

epämiellyttävä tai häiritsevä rauhattomuus ja tarve liikkua ja usein lisäksi kykenemättömyys

istua tai seistä paikallaan. Tätä esiintyy todennäköisimmin muutaman ensimmäisen hoitoviikon

aikana. Potilaille, joille kehittyy tällaisia oireita, annoksen suurentaminen voi olla haitallista.

Duloksetiinia sisältävät lääkevalmisteet

Duloksetiinia käytetään eri kauppanimellä monissa indikaatioissa (perifeerinen diabeettinen

neuropatiakipu, masennustilat, yleistynyt ahdistuneisuushäiriö ja ponnistusinkontinenssi).

Useampaa kuin yhtä duloksetiini-valmistetta ei saa käyttää samanaikaisesti.

Hepatiitti / koholla olevat maksaentsyymit

Duloksetiinin

käytön yhteydessä on ilmoitettu maksan toiminnan häiriötä, mukaan lukien

huomattavasti kohonneet maksaentsyymit (> 10 kertaa normaaliarvon ylärajan ylittävät arvot),

hepatiitti ja keltaisuus (ks. kohta 4.8). Näistä tapahtumista valtaosa ilmeni ensimmäisten

kuukausien aikana lääkehoidon aloittamisen jälkeen. Maksan toiminnan häiriöt olivat etupäässä

hepatosellulaarisia. Duloksetiinia tulee käyttää varoen potilaille,

jotka käyttävät muita maksaan

haitallisesti vaikuttavia lääkkeitä.

Sakkaroosi

Duloxetine Accord kovat enterokapselit sisältävät sakkaroosia. Potilaiden, joilla on harvinainen

perinnöllinen

fruktoosi-intoleranssi,

glukoosi-galaktoosi-imeytymishäiriö tai sakkaroosi-

isomaltaasivajaus, ei tule käyttää tätä lääkettä.

Seksuaalinen toimintahäiriö

Selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät (SSRI-lääkkeet) / serotoniinin ja noradrenaliinin

takaisinoton estäjät (SNRI-lääkkeet) voivat aiheuttaa seksuaalisen toimintahäiriön oireita (katso

kohta 4.8). Ilmoituksia on tehty pitkäkestoisista seksuaalisista toimintahäiriöistä, joiden oireet

ovat jatkuneet SSRI-/SNRI-lääkkeen käytön lopettamisesta huolimatta.

4.5.

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Monoamiinioksidaasin estäjät (MAO:n estäjät): Serotoniinioireyhtymäriskin vuoksi

duloksetiinia ei tule käyttää samanaikaisesti epäselektiivisten irreversiibelien

monoamiinioksidaasin

estäjien (MAO:n estäjät) kanssa, eikä ennen kuin on kulunut vähintään

14 vuorokautta MAO:n estäjähoidon lopettamisesta. Duloksetiinin puoliintumisajan perusteella

tulee Duloxetine Accord -valmisteen käytön lopettamisen ja MAO:n estäjähoidon aloittamisen

välillä pitää vähintään 5 vuorokauden tauko (ks. kohta 4.3).

Duloxetine Accord -valmisteen ja selektiivisten reversiibelien MAO:n estäjien, kuten

moklobemidin,

samanaikaista käyttöä ei suositella (ks. kohta 4.4). Antibiootti linetsolidi

reversiibeli, epäselektiivinen MAO:n estäjä, jota ei pitäisi antaa potilaille,

jotka saavat

Duloxetine Accord -hoitoa (ks. kohta 4.4).

CYP1A2:n estäjät: CYP1A2 osallistuu duloksetiinin

metaboliaan, joten voimakkaan CYP1A2:n

estäjän samanaikainen käyttö todennäköisesti suurentaa duloksetiini-pitoisuuksia.

Fluvoksamiini (100 mg kerran vuorokaudessa), joka on voimakas CYP1A2:n estäjä, pienensi

duloksetiinin näennäistä plasmapuhdistumaa noin 77 % ja nosti altistusta (AUCo-t) 6-

kertaiseksi. Siksi Duloxetine Accord -valmistetta ei tule antaa samanaikaisesti voimakkaiden

CYP1A2:n estäjien, kuten fluvoksamiinin,

kanssa (ks. kohta 4.3).

Keskushermostoon vaikuttavat lääkeaineet: Duloksetiinin ja muiden keskushermostoon

vaikuttavien lääkeaineiden yhteiskäytön riskiä ei ole arvioitu systemaattisesti, lukuun ottamatta

tässä kohdassa mainittuja tapauksia. Siksi varovaisuutta tulee noudattaa käytettäessä Duloxetine

Accord -valmistetta samanaikaisesti muiden keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden tai

aineiden kanssa, mukaan lukien alkoholi ja rauhoittavat lääkkeet (esim. bentsodiatsepiinit,

opiaatit, psykoosilääkkeet, fenobarbitaali, sedatiiviset antihistamiinit).

Serotoninergiset aineet: SSRI- tai SNRI-lääkkeitä ja serotoninergisia aineita samanaikaisesti

käyttäneillä potilailla on ilmoitettu harvoin serotoniinioireyhtymää. Varovaisuutta tulee

noudattaa käytettäessä Duloxetine Accord -valmistetta samanaikaisesti serotoninergisten

aineiden, kuten SSRI- tai SNRI-lääkkeiden, trisyklisten masennuslääkkeiden, kuten

klomipramiinin

tai amitriptyliinin, MAO:n estäjien, kuten moklobemidin tai linetsolidin,

mäkikuisman (Hypericum perforatum) tai triptaanien, tramadolin, petidiinin ja tryptofaanin

kanssa (ks. kohta 4.4.).

Duloksetiinin vaikutukset muihin lääkevalmisteisiin

CYP1A2:n vaikutuksesta metaboloituvat lääkeaineet: Teofylliinin (CYP1A2:n substraatti)

farmakokinetiikassa ei tapahtunut merkitseviä muutoksia samanaikaisen duloksetiinin

käytön

(60 mg kahdesti vuorokaudessa) yhteydessä.

CYP2D6:n vaikutuksesta metaboloituvat lääkeaineet: Duloksetiini on keskivahva CYP2D6:n

estäjä. Kun duloksetiinia annettiin annoksella 60 mg kahdesti vuorokaudessa yhdessä

desipramiinin,

CYP2D6:n substraatin, kerta-annoksen kanssa, kasvoi desipramiinin AUC

kolminkertaisesti. Duloksetiinin

(40 mg kahdesti vuorokaudessa) samanaikainen käyttö

suurentaa tolterodiinin

(2 mg kahdesti vuorokaudessa) vakaan tilan AUC-arvoa 71 % mutta ei

vaikuta sen aktiivisen 5-hydroksyylimetaboliitin

farmakokinetiikkaan, eikä duloksetiini-

annoksen säätöä suositella. Varovaisuutta tulee noudattaa, jos Duloxetine Accord -valmisteen

kanssa annetaan samanaikaisesti pääasiassa CYP2D6:n vaikutuksesta metaboloituvia lääkkeitä

(risperidoni, trisykliset masennuslääkkeet, kuten nortriptyliini,

amitriptyliini

ja imipramiini)

etenkin, jos niiden terapeuttinen leveys on kapea (kuten flekainidi,

propafenoni ja metoprololi).

Ehkäisytabletit ja muut steroidit: In vitro -tutkimusten tulokset osoittavat, ettei duloksetiini

indusoi CYP3A:n katalyyttistä vaikutusta. Erityisiä in vivo -yhteisvaikutustutkimuksia ei ole

tehty.

Veren hyytymistä ja verihiutaleiden aggregaatiota ehkäisevät aineet: Farmakodynaamisesta

yhteisvaikutuksesta johtuvan verenvuotovaaran mahdollisen lisääntymisen vuoksi varovaisuutta

tulee noudattaa, kun duloksetiinia käytetään yhdessä oraalisten antikoagulanttien tai

verihiutaleiden aggregaatiota ehkäisevien aineiden kanssa. INR-arvojen suurenemista on

raportoitu, kun potilaat saivat duloksetiinia yhdessä varfariinin kanssa. Terveillä vapaaehtoisilla

tehdyssä kliinisen farmakologian tutkimuksessa duloksetiinin

ja varfariinin samanaikainen anto

ei vakaassa tilassa kuitenkaan aiheuttanut lähtötasoon verrattuna merkitsevää muutosta INR-

arvossa eikä R- tai S-varfariinin farmakokinetiikassa.

Muiden lääkevalmisteiden vaikutukset duloksetiiniin

Antasidit ja H2-salpaajat: 40 mg duloksetiinia oraalisesti samanaikaisesti alumiinia ja

magnesiumia sisältävien antasidien tai famotidiinin kanssa ei vaikuttanut merkitsevästi

duloksetiinin imeytymisnopeuteen eikä imeytymisen määrään.

CYP1A2:n indusorit: Populaatiofarmakokineettiset analyysit ovat osoittaneet, että tupakoivilla

henkilöillä plasman duloksetiini-pitoisuudet ovat lähes 50 % pienemmät verrattuna

tupakoimattomiin

henkilöihin.

4.6.

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Hedelmällisyys

Duloksetiinilla ei ole vaikutusta miesten hedelmällisyyteen, ja vaikutus naisiin oli selvää vain

annoksilla, jotka aiheuttivat äidille toksisuutta.

Raskaus

Duloksetiinin

käytöstä raskaana olevilla naisilla ei ole riittävää tutkimustietoa. Eläinkokeissa on

osoitettu lisääntymistoksisuutta,

kun duloksetiinin

systeemisen altistuksen taso (AUC) oli

alhaisempi kuin maksimaalinen kliininen altistus (ks. kohta 5.3).

Mahdollista vaaraa ihmiselle ei tiedetä.

Epidemiologiset tutkimukset viittaavat siihen, että SSRI-lääkkeiden käyttöön, erityisesti

raskauden loppuaikana, saattaa liittyä kohonnut keuhkoverenkierron vastus vastasyntyneillä

(PPHN, persistent pulmonary hypertension in the newborn). Vaikka yksikään tutkimus ei

suoraan osoita yhteyttä PPHN:n ja SNRI-lääkkeiden käytön välillä, niin mahdollista riskiä ei

voida sulkea pois duloksetiinin

käytön yhteydessä ottaen huomioon sen vaikutusmekanismin

(serotoniinin takaisinoton esto).

Kuten muidenkin serotoninergisten lääkeaineiden kohdalla, vastasyntyneellä voi esiintyä

vieroitusoireita, jos äiti on käyttänyt duloksetiinia raskauden loppuvaiheessa. Duloksetiinilla

havaittuja vieroitusoireita voivat olla hypotonia, vapina, tärinä, syömisvaikeudet,

hengitysvaikeudet ja kouristuskohtaukset. Suurin osa tapauksista on ollut joko välittömästi

syntymän jälkeen tai muutaman päivän sisällä syntymästä.

Duloxetine Accord -valmistetta ei tule käyttää raskauden aikana, ellei hoidon mahdollinen hyöty

ole suurempi kuin sikiöön mahdollisesti kohdistuva vaara. Potilasta tulee neuvoa kertomaan

lääkärille, jos hän tulee raskaaksi tai suunnittelee raskautta hoidon aikana.

Imettäminen

Kun tutkittiin äidinmaitoa kuudelta potilaalta, jotka eivät imettäneet lapsiaan, todettiin

duloksetiinin erittyvän hyvin heikosti äidinmaitoon. Arvioitu päivittäinen imeväisen annos

(mg/kg) on noin 0,14 % äidin annoksesta (ks. kohta 5.2). Duloxetine Accord -valmisteen

käyttöä imetyksen aikana ei suositella, koska tietoa duloksetiinin turvallisuudesta pikkulapsille

ei ole.

4.7.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tutkimuksia kyvystä ajaa autoa tai käyttää koneita ei ole tehty. Duloxetine Accord -valmisteen

käyttöön voi liittyä sedaatiota ja huimausta. Potilaita tulee kehottaa välttämään autolla ajoa ja

koneiden käyttöä, jos heillä on esiintynyt sedaatiota tai huimausta.

4.8.

Haittavaikutukset

a. Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Yleisimmin ilmoitettuja haittavaikutuksia Duloxetine Accord -valmistetta saaneilla potilailla

olivat pahoinvointi,

päänsärky, suun kuivuminen, uneliaisuus ja huimaus. Suurin osa yleisistä

haittavaikutuksista oli kuitenkin lieviä tai kohtalaisia, ne ilmenivät yleensä hoidon

alkuvaiheessa, ja useimmat vähenivät hoidon jatkuessa.

b. Haittavaikutustaulukko

Taulukossa 1 on spontaanisti ilmoitetut ja lumekontrolloiduista kliinisistä lääketutkimuksista

kerätyt haittavaikutukset.

Taulukko 1: haittavaikutukset

Luokittelu: hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000,

< 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000), hyvin harvinainen (< 1/10 000).

Kussakin esiintymistiheysluokassa haittavaikutukset on esitetty vakavuusjärjestyksessä

vakavimmista aloittaen.

Hyvin yleinen

Yleinen

Melko

harvinainen

Harvinainen

Hyvin

harvinainen

Infektiot

Kurkunpääntuleh

Immuunijärjestelmä

Anafylaktinen

reaktio

Yliherkkyys

Umpieritys

Kilpirauhasen

vajaatoiminta

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

Ruokahalun

heikentyminen

Hyperglykemia

(ilmoitettu

esiintyneen

etenkin

diabetespotilailla)

Kuivuminen

Hyponatremia

SIADH

Psyykkiset häiriöt

Unettomuus

Kiihtyneisyys

Sukupuolisen

halukkuuden

heikkeneminen

Ahdistuneisuus

Poikkeava

orgasmi

Poikkeavat unet

Itsemurha-

ajatukset

Unihäiriö

Hampaiden

narskuttelu

Desorientaatio

Apatia

Itsetuhoinen

käyttäytyminen

Mania

Hallusinaatiot

Aggressio ja

viha

Hermosto

Päänsärky

Uneliaisuus

Huimaus

Vetämättömyys

Vapina

Parestesia

Myoklonus

Akatisia

Hermostuneisuus

Keskittymishäiriö

Makuaistinhäiriö

Dyskinesia

Levottomat jalat -

oireyhtymä

Huono unen laatu

Serotoniini-

oireyhtymä

Kouristus

Psykomotorinen

levottomuus

Ekstrapyrami-

daalioireet

Silmät

Näön

hämärtyminen

Mydriaasi

Näön

heikkeneminen

Glaukooma

Kuulo ja tasapainoelin

Tinnitus

Kiertohuimaus

Korvakipu

Sydän

Sydämen tykytys

Takykardia

Supraventrikulaa-

riset rytmihäiriöt,

etenkin

eteisvärinä

Verisuonisto

Kohonnut

verenpaine

Kuumotus

Pyörtyminen

Hypertensio

Ortostaattinen

hypotensio

Ääreisosien

kylmyys

Hypertensiivinen

kriisi

Hengitys, rintakehä ja välikarsina

Haukottelu

Kurkun kireys

Nenäverenvuoto

Interstitiaalinen

keuhkosairaus

Eosinofiilinen

keuhkokuume

Ruoansulatuselimistö

Pahoinvointi

Suun kuivuminen

Ummetus

Ripuli

Vatsakipu

Oksentelu

Dyspepsia

Ilmavaivat

Suolistoveren-

vuoto

Gastroenteriitti

Röyhtäily

Gastriitti

Dysfagia

Stomatiitti

Veriuloste

Pahanhajuinen

hengitys

Mikroskooppinen

koliitti

Maksa ja sappi

Hepatiitti

Kohonneet

maksaentsyymit

(ALAT, ASAT,

alkalinen

fosfataasi)

Akuutti maksan

toimintahäiriö

Maksan

vajaatoiminta

Keltaisuus

Iho ja ihonalainen kudos

Lisääntynyt

hikoilu

Ihottuma

Yöhikoilu

Urtikaria

Kontakti-

dermatiitti

Kylmänhiki

Valoyliherkkyys-

reaktiot

Lisääntynyt

mustelma-

taipumus

Stevens-

Johnsonin

oireyhtymä

Angioneurootti-

nen edeema

Ihovaskuliitti

Luusto, lihakset ja sidekudos

Tuki- ja

liikuntaelinkipu

Lihaskouristus

Lihaskireys

Lihasnykäykset

Leukalukko

Munuaiset ja virtsatiet

Dysuria

Tihentynyt

virtsaaminen

Virtsaumpi

Virtsaamisen

aloittamis-

vaikeudet

Tihentynyt öinen

virtsaamistarve

Runsasvirtsaisuus

Virtsasuihkun

heikentyminen

Poikkeava

virtsanhaju

Sukupuolielimet ja rinnat

Erektiohäiriö

Ejakulaatiohäiriö

Viivästynyt

ejakulaatio

Gynekologinen

verenvuoto

Kuukautishäiriöt

Seksuaalisten

toimintojen

häiriintyminen

Kipu kiveksissä

Vaihdevuosi-

oireet

Galaktorrea

Hyperprolakti-

nemia

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Kaatuilu

Uupumus

Rintakipu

Outo olo

Kylmän

tuntemukset

Jano

Vilunväristykset

Huonovointisuus

Kuuman

tuntemukset

Kävelyhäiriö

Tutkimukset

Painon lasku

Painon nousu

Veren

kreatiinikinaasin

nousu

Suurentunut

veren kaliumarvo

Suurentunut

veren kolesteroli

Kouristuksia ja korvien soimista on ilmoitettu myös hoidon lopettamisen jälkeen.

Ortostaattista hypotensiota ja pyörtymistä on ilmoitettu erityisesti hoidon alussa.

Ks. kohta 4.4.

Aggressiota ja vihaa on ilmoitettu erityisesti hoidon alussa ja hoidon lopettamisen jälkeen.

Itsemurha-ajatuksia ja itsetuhoista käyttäytymistä on ilmoitettu duloksetiinihoidon aikana tai

pian hoidon lopettamisen jälkeen (ks. kohta 4.4).

Arvioitu esiintyvyys myyntiin tulon jälkeen ilmoitetuista haittavaikutuksista, joita ei havaittu

lumekontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa.

Ei tilastollisesti

merkitsevää eroa lumevalmisteeseen nähden.

Kaatuilu oli yleisempää iäkkäillä (65-vuotiailla).

Arvioitu esiintyvyys perustuu kaikkien kliinisten tutkimusten tietoihin.

Arvioitu yleisyys perustuu lumelääkekontrolloituihin

kliinisiin

tutkimuksiin.

c. Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus

Duloksetiinin

lopettaminen (erityisesti, kun se on äkillistä) johtaa usein vieroitusoireisiin.

Yleisimmin ilmoitettuja reaktioita ovat huimaus, aistihäiriöt (mukaan lukien parestesia tai

etenkin päässä sähköiskua muistuttavat tuntemukset), unihäiriöt (mukaan lukien unettomuus ja

voimakkaat unet), väsymys, uneliaisuus, kiihtymys tai ahdistuneisuus, pahoinvointi

ja/tai

oksentaminen, vapina, päänsärky, lihaskipu, ärtyneisyys, ripuli,

lisääntynyt hikoilu ja

kiertohuimaus.

SSRI- ja SNRI-lääkkeillä nämä reaktiot ovat yleensä lieviä tai kohtalaisia ja itsestään

rajoittuvia, kuitenkin joillakin potilailla ne voivat olla vakavia ja/tai pitkittyneitä. Näin ollen,

kun duloksetiini-hoito

ei ole enää tarpeellinen, suositellaan hoidon asteittaista lopettamista

annosta pienentämällä (ks. kohdat 4.2 ja 4.4).

Diabeettista neuropatiakipua sairastavien potilaiden 12 viikkoa kestäneissä (akuuttivaihe)

kolmessa kliinisessä lääketutkimuksessa todettiin pieni, mutta tilastollisesti

merkitsevä

paastoverensokeriarvon suureneminen duloksetiinilla

hoidetuilla potilailla. HbA1c oli vakaa

sekä duloksetiinilla hoidetuilla potilailla

että lumevalmisteella hoidetuilla potilailla.

Jatkotutkimusvaiheessa, joka kesti 52 viikkoa, HbA1c kasvoi sekä duloksetiini-

että

rutiinihoitoryhmissä, mutta kasvun keskiarvo oli 0,3 % suurempi duloksetiinilla hoidetussa

ryhmässä. Duloksetiinilla

hoidetussa ryhmässä oli myös pientä nousua paastoverensokerissa ja

kokonaiskolesterolissa, kun taas vastaavissa laboratoriotuloksissa oli havaittavissa lievää laskua

rutiinihoitoryhmässä.

Duloksetiinihoitoa saaneiden potilaiden QTc-aika ei eronnut lumevalmistetta saaneiden

potilaiden QTc-ajasta. Duloksetiinia saaneiden ja lumevalmistetta saaneiden potilaiden välillä

kliinisesti

merkitseviä eroja ei liioin

havaittu seuraavissa EKG-muuttujissa: QT, PR, QRS ja

QTcB.

d. Pediatriset potilaat

Kliinisissä tutkimuksissa hoidettiin duloksetiinilla

kaikkiaan 509 pediatrista, ikävuosiltaan 7–

17-vuotiasta masennusta sairastavaa potilasta ja 241 pediatrista, ikävuosiltaan 7–17-vuotiasta

yleistynyttä ahdistuneisuushäiriötä sairastavaa potilasta. Yleisesti ottaen lapsilla ja nuorilla

duloksetiinin haittavaikutusprofiili

oli samanlainen kuin aikuisilla.

Kliinisissä tutkimuksissa alun perin duloksetiinille satunnaistettujen yhteensä 467 pediatrisen

potilaan paino laski keskimäärin 0,1 kg 10 viikossa, kun lumevalmistetta saaneen 353 potilaan

paino lisääntyi keskimäärin 0,9 kg. Sen jälkeen tehdyissä yli 4–6 kuukauden jatkotutkimuksissa

potilaiden paino näytti keskimäärin palaavan ikätason ja sukupuolen lähtötasoennusteen

mukaiselle painokäyrälle.

Enintään 9 kuukauden mittaisissa tutkimuksissa duloksetiinilla

hoidetuilla pediatrisilla potilailla

havaittiin keskimäärin 1 %:n lasku pituuskäyrällä (7–11-vuotiailla lapsilla laskua oli 2 % ja 12–

17-vuotiailla

nuorilla nousua oli 0,3 %) (ks. kohta 4.4).

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä

haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan

arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä

haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus

ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 Fimea

4.9.

Yliannostus

Yliannostustapauksia, joissa duloksetiiniannos oli 5 400 mg (yksin tai yhdistettynä muihin

lääkkeisiin) on ilmoitettu. Joitakin kuolemantapauksia on todettu, etupäässä yliannostuksissa

yhdessä muiden lääkkeiden kanssa, mutta myös duloksetiinia

yksin käytettäessä annoksen

ollessa noin 1 000 mg. Yliannostuksen (duloksetiini

yksin tai yhteiskäytössä muiden lääkkeiden

kanssa) merkkeinä ja oireina olivat esimerkiksi uneliaisuus, kooma, serotoniinioireyhtymä,

kouristukset, oksentelu ja takykardia.

Duloksetiinille ei tiedetä spesifistä antidoottia, mutta serotoniinioireyhtymän

yhteydessä

erityistä hoitoa (kuten esimerkiksi syproheptadiini ja/tai lämpötilakontrolli) voidaan harkita.

Hengitystiet tulee varmistaa. Sydämen toiminnan ja muiden vitaalitoimintojen seurantaa sekä

oireenmukaista elintoimintoja tukevaa hoitoa suositellaan. Mahahuuhtelusta voi olla hyötyä, jos

se tehdään pian lääkkeen ottamisen jälkeen tai oireisille potilaille. Lääkehiilen antamisesta voi

olla hyötyä imeytymisen rajoittamisessa. Duloksetiinin

jakautumistilavuus on suuri, eikä

diureesista, hemoperfuusiosta tai verenvaihdosta todennäköisesti ole hyötyä.

5.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1.

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: muut masennuslääkkeet. ATC-koodi: N06AX21.

Vaikutusmekanismi

Duloksetiini on sekä serotoniinin (5-HT) että noradrenaliinin (NA) takaisinoton estäjä. Se on

myös heikko dopamiinin

takaisinoton estäjä, jolla ei ole merkitsevää affiniteettia

histaminergisiin,

dopaminergisiin,

kolinergisiin eikä adrenergisiin reseptoreihin. Eläimillä

duloksetiini

suurentaa annoksesta riippuvalla tavalla serotoniinin ja noradrenaliinin

solunulkoisia pitoisuuksia eri aivoalueilla.

Farmakodynaamiset vaikutukset

Duloksetiini palautti kipukynnyksen normaalitasolle useissa prekliinisissä, neuropaattista ja

tulehduksellista kipua koskevissa tutkimusmalleissa ja lievitti kipukäyttäytymistä jatkuvan

kivun tutkimusmallissa. Arvellaan, että duloksetiinin kipua estävä vaikutus johtuu

keskushermoston laskevien inhibitoristen

kipuratojen toiminnan voimistumisesta.

Kliininen teho ja turvallisuus

Masennus: Duloksetiinia tutkittiin kliinisissä tutkimuksissa, joihin osallistui 3 158 potilasta

(altistus 1 285 potilasvuotta), jotka täyttivät masennuksen DSM-IV-kriteerit. Duloksetiinin

tehokkuus suositusannoksella 60 mg kerran vuorokaudessa osoitettiin kolmessa

satunnaistetussa, kaksoissokkoutetussa, lumekontrolloiduissa, kiinteää annosta käyttäen

tehdyssä akuuttitutkimuksessa aikuisilla avohoitopotilailla,

joilla oli masennus. Kaiken

kaikkiaan duloksetiinin

tehokkuus on osoitettu vuorokausiannoksilla 60–120 mg viidessä

seitsemästä satunnaistetusta, kaksoissokkoutetusta, lumekontrolloidusta, kiinteää annosta

käyttäen tehdystä akuuttitutkimuksesta aikuisilla avohoitopotilailla, joilla oli masennus.

Duloksetiini oli tilastollisesti lumevalmistetta parempi 17-kohtaisen masennusasteikon

Hamilton Depression Rating Scale (HAM-D) kokonaispisteissä (sekä masennuksen

emotionaaliset että somaattiset oireet) tapahtuneen paranemisen perusteella. Myös vaste- ja

remissioprosentit olivat duloksetiinia saaneilla tilastollisesti

merkitsevästi suuremmat kuin

lumevalmistetta saaneilla. Vain pienellä osalla kliinisiin

avaintutkimuksiin

osallistuneista

potilaista oli vaikea masennus (lähtötaso HAM-D > 25).

Relapsien ehkäisytutkimuksessa potilaat, joilla saavutettiin hoitovaste 12 viikon avoimella,

akuutilla duloksetiini-hoidolla annostasolla 60 mg kerran vuorokaudessa, satunnaistettiin

saamaan joko duloksetiinia 60 mg kerran vuorokaudessa tai lumevalmistetta vielä 6 kuukauden

ajan. Duloksetiini 60 mg kerran vuorokaudessa oli tilastollisesti

merkitsevästi parempi kuin

lumevalmiste (p = 0,004) ensisijaisen päätetapahtuman (masennuksen relapsin ehkäisy) suhteen

mitattuna relapsiin kuluneena aikana. Relapsi-insidenssi 6 kuukautta kestäneen

kaksoissokkoutetun seurantajakson aikana oli 17 % duloksetiinin

kohdalla ja 29 %

lumevalmisteen kohdalla.

Lumekontrolloidussa 52 viikkoa kestäneessä kaksoissokkotutkimuksessa toistuvasti

masentuneet duloksetiinille

satunnaistetut potilaat olivat merkitsevästi pidempään oireettomia

(p < 0,001) kuin lumevalmisteelle satunnaistetut potilaat. Kaikki potilaat olivat aikaisemmin

hyötyneet 28–34 viikon duloksetiinihoidosta vuorokausiannoksella 60–120 mg. 52 viikkoa

kestäneen tutkimuksen aikana 14,4 %:lle duloksetiinia ja 33,1 %:lle lumevalmistetta saaneista

potilaista ilmaantui uudelleen masennusoireita (p < 0,001).

Duloksetiinin

tehoa annoksella 60 mg kerran vuorokaudessa iäkkäillä masennuspotilailla (≥ 65

vuotta) tutkittiin erityisesti tutkimuksessa, joka osoitti duloksetiinin olevan tilastollisesti

merkitsevästi lumevalmistetta parempi 17-kohtaisen masennusasteikon Hamilton Depression

Rating Scale (HAM-D) -kokonaispisteissä tapahtuneen paranemisen perusteella. Duloksetiinin

siedettävyys iäkkäillä henkilöillä annoksella 60 mg kerran vuorokaudessa oli samanlainen kuin

nuorilla aikuisilla. Koska tietoja maksimiannoksen (120 mg/vrk) käytöstä iäkkäille potilaille

vain vähän, niin varovaisuutta tulee noudattaa hoidettaessa tämän ikäryhmän potilaita.

Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö: Duloksetiini on osoitettu tilastollisesti

merkitsevästi

paremmaksi kuin lumevalmiste viidessä viidestä tutkimuksesta, joihin sisältyi neljä

satunnaistettua lumekontrolloitua akuuttia kaksoissokkotutkimusta ja yksi taudin uusiutumisen

ehkäisytutkimus aikuisilla potilailla,

joilla oli yleistynyt ahdistuneisuushäiriö.

Duloksetiini oli tilastollisesti merkitsevästi parempi kuin lumevalmiste mitattuna Hamilton

Anxiety Scale (HAM-A) -mittarin kokonaispistemäärän paranemisella ja Sheehan Disability

Scale (SDS) global functional impairment -osion pistemäärän paranemisella. Hoidon vaste ja

taudin oireiden lieveneminen olivat myös paremmat duloksetiinilla kuin lumevalmisteella.

Duloksetiinin

teho oli venlafaksiinin tehoon verrattavissa HAM-A-mittarin

kokonaispistemäärän paranemisella mitattuna.

Taudin uusiutumisen ehkäisytutkimuksessa potilaat, jotka vastasivat kuuden kuukauden

akuuttiin hoitoon duloksetiinilla (avoin tutkimus), satunnaistettiin jatkamaan vielä kuusi

kuukautta joko duloksetiinia tai lumevalmistetta. Duloksetiini 60–120 mg kerran vuorokaudessa

oli tilastollisesti

merkitsevästi parempi kuin lumevalmiste (p < 0,001) uusiutumisen ehkäisyssä,

kun muuttujana oli aika taudin uusiutumiseen. Uusiutumisen ilmaantuvuus kuuden kuukauden

kaksoissokkoutetun seurantajakson aikana oli 14 % duloksetiinilla ja 42 % lumevalmisteella.

Tutkimus, jossa duloksetiinin

tehoa 30–120 mg:n annoksilla kerran vuorokaudessa (joustava

annostelu) arvioitiin iäkkäillä (> 65 vuotta) potilailla, joilla oli yleistynyt ahdistuneisuushäiriö,

osoitti duloksetiinia saaneilla potilailla

tilastollisesti

merkitsevää parannusta HAM-A-

kokonaispistemäärässä verrattuna lumelääkettä saaneisiin potilaisiin. Duloksetiinin

teho ja

turvallisuus 30–120 mg:n annoksilla kerran vuorokaudessa oli iäkkäillä potilailla,

joilla oli

yleistynyt ahdistuneisuushäiriö,

samanlainen kuin nuoremmilla aikuisilla tehdyissä

tutkimuksissa. Duloksetiinin

maksimiannoksen (120 mg päivässä) käytöstä iäkkäille potilaille

on kuitenkin vain vähän tietoa, minkä vuoksi tämän annoksen käytössä pitää olla varovainen

hoidettaessa iäkkäitä potilaita.

Perifeerinen diabeettinen neuropatiakipu: Duloksetiini tehoa diabeettisen neuropatiakivun

hoidossa tutkittiin kahdessa satunnaistetussa, 12 viikkoa kestäneessä, lumekontrolloidussa

kaksoissokkotutkimuksessa, joissa käytettiin vakioannosta. Tutkimuksiin osallistui aikuisia (ikä

22–88 vuotta), joilla oli ollut diabeettista neuropatiakipua ainakin 6 kuukautta. Potilaat, jotka

täyttivät vaikea-asteisen masennuksen diagnostiset ehdot, suljettiin

pois tutkimuksesta.

Ensisijainen päätemuuttuja oli viikkokohtainen kivun vuorokausikeskiarvo; potilaat merkitsivät

päivittäin kokemansa kivun 11-pisteiseen Likertin asteikkoon.

Molemmissa tutkimuksissa duloksetiini

60 mg kerran vuorokaudessa ja 60 mg kahdesti

vuorokaudessa vähensi potilaiden kokemaa kipua merkitsevästi verrattuna lumevalmisteeseen.

Joillekin potilaille kivun lieveneminen oli ilmeistä jo ensimmäisen hoitoviikon

aikana.

Keskimääräisessä paranemisessa ei ollut tilastollisesti

merkitsevää eroa, kun verrattiin kahta

vaikuttavaa hoitovaihtoehtoa. Noin 65 % duloksetiinilla hoidetuista potilaista ja 40 %

lumevalmisteella hoidetuista potilaista ilmoitti kivun vähentyneen ainakin 30 %. Vastaavat

luvut vähintään 50 %:n kivun vähenemiselle olivat 50 % ja 26 %. Kliininen vaste (kivun

väheneminen 50 % tai enemmän) analysoitiin vielä sen suhteen, kokiko potilas hoidon aikana

uneliaisuutta vai ei. Niiden potilaiden joukossa, joilla ei esiintynyt uneliaisuutta, sai 47 %

duloksetiinia käyttäneistä ja 27 % lumevalmistetta käyttäneistä kliinisen vasteen. Uneliaisuutta

kokeneiden potilaiden joukossa kliininen

vaste tuli 60 %:lle duloksetiinia käyttäneistä ja

30 %:lle lumevalmistetta käyttäneistä. Jos potilas ei saanut 30 %:n kivun lievitystä 60

vuorokauden hoidon kuluessa, oli epätodennäköistä, että hoidon jatkaminen olisi muuttanut

hoitovastetta.

Kivun lievittymistä tutkittiin

avoimessa pitkäkestoisessa tutkimuksessa, jossa ei ollut

vertailuryhmää. Hoitovastetta arvioitiin

24 tunnin keskimääräisenä kivun muutoksena ”Brief

Pain Inventory (BPI)” -kyselylomakkeella. Potilailla, joilla kipu lievittyi

duloksetiini

lääkityksellä kahdeksan viikon aikana annoksella 60 mg kerran vuorokaudessa, hoitovaste säilyi

seuraavat kuusi kuukautta.

Pediatriset potilaat

Duloksetiinia ei ole tutkittu alle 7-vuotiailla.

Kaksi satunnaistettua, kaksoissokkoutettua, rinnakkaista kliinistä tutkimusta toteutettiin 800

pediatrisella 7–17-vuotiaalla masennuspotilaalla (ks. kohta 4.2). Nämä kaksi tutkimusta

sisälsivät 10 viikon lume- ja aktiivikontrolloidun (fluoksetiini) jakson, jota seurasi 6 kuukauden

aktiivi jatkohoito. Lasten depression arviointiasteikon (CDRAS-R) kokonaispisteiden

muutoksessa lähtötason ja päätepisteen välillä ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa

lumevalmisteeseen verrattuna duloksetiini- (30–120 mg) eikä aktiivikontrollihaarassa

(fluoksetiini 20–40 mg). Duloksetiinia saaneet potilaat keskeyttivät tutkimuksen

haittavaikutusten vuoksi useammin kuin fluoksetiinilla

hoidetut potilaat, enimmäkseen

pahoinvoinnin takia. 10 viikon hoitojakson aikana raportoitiin itsetuhoista käyttäytymistä

(duloksetiini

0/333 [0 %], fluoksetiini

2/225 [0,9 %], lumevalmiste 1/220 [0,5 %]). Kaikkiaan

36 viikkoa kestäneen tutkimuksen aikana kuusi 333:sta alun perin duloksetiinille

satunnaistetusta potilaasta ja kolme 225:sta alun perin fluoksetiinille satunnaistetusta potilaasta

koki itsetuhoista käyttäytymistä (altistusvakioitu

ilmaantuvuus oli duloksetiinilla 0,039

tapahtumaa potilasvuodessa ja fluoksetiinilla 0,026 tapahtumaa potilasvuodessa). Lisäksi yksi

lumevalmisteesta duloksetiinille vaihtanut potilas koki itsetuhoista käytöstä saadessaan

duloksetiinia.

Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu

tutkimus toteutettiin 272:lla 7–17-

vuotiaalla yleistynyttä ahdistuneisuushäiriötä sairastavalla potilaalla. Tutkimus sisälsi 10 viikon

lumekontrolloidun

akuutin jakson, jota seurasi 18 viikon jatkohoito. Tutkimuksessa käytettiin

joustavaa annostelua, jossa sallittiin

annoksen hidas nostaminen 30 mg:n vuorokausiannoksesta

suurempiin annoksiin (maksimissaan 120 mg/vrk). Duloksetiinihoidolla osoitettiin tilastollisesti

merkitsevästi suurempi parannus yleistyneen ahdistuneisuushäiriön

oireissa PARS (Pediatric

Anxiety Rating Scale) -asteikolla mitattuna 10 viikon kohdalla (duloksetiinin

ja lumevalmisteen

keskimääräinen ero 2,7 pistettä [95 %:n CI: 1,3–4,0]). Tehon säilymistä ei ole arvioitu. Hoidon

keskeyttämisessä haittavaikutusten vuoksi ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa

duloksetiini-

ja lumevalmisteryhmien

välillä 10 viikon akuutin jakson aikana. Kaksi potilasta,

jotka siirtyivät lumevalmisteryhmästä duloksetiiniin

akuutin jakson jälkeen, kokivat itsetuhoista

käyttäytymistä saadessaan duloksetiinia jatkohoidon aikana. Hyöty/riski-kokonaisarviota tässä

ikäryhmässä ei ole määritelty (ks. myös kohdat 4.2 ja 4.8).

Euroopan lääkevirasto on myöntänyt vapautuksen velvoitteesta toimittaa tutkimustulokset

duloksetiini

-valmisteen käytöstä kaikkien pediatristen potilasryhmien masennuksen,

perifeerisen diabeettisen neuropatiakivun ja yleistyneen ahdistuneisuushäiriön

hoidossa. Ks.

kohta 4.2 ohjeet käytöstä pediatristen potilaiden hoidossa.

5.2.

Farmakokinetiikka

Duloksetiinilla on yksi enantiomeeri. Duloksetiini

metaboloituu kokonaan hapettavien

entsyymien vaikutuksesta (CYP1A2 ja polymorfinen CYP2D6) sekä myöhemmin

konjugoitumalla. Duloksetiinin farmakokinetiikassa on suuria yksilöllisiä eroja (yleensä 50–

60 %) johtuen osaksi sukupuolesta, iästä, tupakoinnista ja CYP2D6-

metaboloijaominaisuuksista.

Imeytyminen: Duloksetiini imeytyy hyvin oraalisen annon jälkeen, ja C

saavutetaan 6

tunnissa annoksen ottamisesta. Suun kautta annetun duloksetiinin

absoluuttinen biologinen

hyötyosuus on 32–80 % (keskiarvo 50 %). Ruoan nauttiminen viivästyttää huippupitoisuuden

saavuttamista 6 tunnista 10 tuntiin ja vähentää imeytymistä marginaalisesti (noin 11 %). Näillä

muutoksilla ei ole kliinistä merkitystä.

Jakautuminen: Duloksetiini sitoutuu noin 96 %:sti ihmisen plasmaproteiineihin. Duloksetiini

sitoutuu sekä albumiiniin

että happamaan alfa-1-glykoproteiiniin. Munuaisten tai maksan

vajaatoiminta ei vaikuta proteiiniin sitoutumiseen.

Biotransformaatio: Duloksetiini metaboloituu kokonaan, ja metaboliitit erittyvät pääasiassa

virtsaan. Sekä sytokromi P450-2D6 että -1A2 katalysoivat kahden päämetaboliitin (4-

hydroksiduloksetiinin

glukuronidikonjugaatti

ja 5-hydroksi-6-metoksiduloksetiinin

sulfaattikonjugaatti) muodostumista. In vitro -tutkimusten perusteella duloksetiinin

verenkierrossa olevia metaboliitteja pidetään farmakologisesti vaikuttamattomina. Duloksetiinin

farmakokinetiikkaa ei ole erityisesti tutkittu potilailla,

jotka ovat hitaita CYP2D6-metaboloijia.

Rajalliset tiedot viittaavat siihen, että plasman duloksetiinipitoisuudet ovat suurempia näillä

potilailla.

Eliminaatio: Duloksetiinin eliminaation puoliintumisaika vaihtelee 8 tunnista 17 tuntiin

(keskiarvo 12 tuntia). Laskimoon annetun duloksetiinin

plasmapuhdistuma on 22–46 l/h

(keskiarvo 36 l/h). Oraalisen annon jälkeen duloksetiinin näennäinen plasmapuhdistuma on 33–

261 l/h (keskiarvo 101 l/h).

Erityisryhmät

Sukupuoli: Miesten ja naisten välillä on havaittu farmakokineettisiä eroja (näennäinen

plasmapuhdistuma on naisilla noin 50 % pienempi). Puhdistuma-asteen päällekkäisyyksien

perusteella naisilla ei tarvitse käyttää pienempää annosta sukupuolesta johtuvien

farmakokineettisten erojen takia.

Ikä: Nuorten ja iäkkäiden (≥ 65 vuotta) naisten välillä on havaittu farmakokineettisiä eroja

(iäkkäillä AUC-arvo on noin 25 % suurempi ja puoliintumisaika noin 25 % pidempi), mutta

nämä erot eivät ole niin suuria, että annosta tulisi niiden perusteella muuttaa. Yleisesti

suositellaan noudattamaan varovaisuutta iäkkäitä henkilöitä hoidettaessa (ks. kohdat 4.2 ja 4.4).

Munuaisten vajaatoiminta: Potilailla, joilla oli loppuvaiheen munuaissairaus (End Stage Renal

Disease, ESRD) ja jotka saivat dialyysihoitoa,

duloksetiinin

- ja AUC-arvot olivat

kaksinkertaiset terveisiin tutkimushenkilöihin

verrattuna. Tiedot duloksetiinin

farmakokinetiikasta ovat vähäisiä potilaista, joilla on lievä tai kohtalainen munuaisten

vajaatoiminta.

Maksan vajaatoiminta: Kohtalaisen vaikea maksasairaus (Child Pugh luokka B) vaikutti

duloksetiinin farmakokinetiikkaan. Terveisiin tutkimushenkilöihin

verrattuna potilailla,

joilla oli

keskivaikea maksasairaus, duloksetiinin

näennäinen plasmapuhdistuma oli 79 % pienempi,

näennäinen terminaalinen puoliintumisaika 2,3 kertaa pidempi ja AUC-arvo 3,7 kertaa

suurempi. Duloksetiinin

ja sen metaboliittien farmakokinetiikkaa ei ole tutkittu potilailla, joilla

on lievä tai kohtalainen maksan vajaatoiminta.

Imettävät äidit: Duloksetiinin jakautumista ja eliminoitumista elimistössä tutkittiin kuudella

imettävällä naisella, vähintään 12 viikkoa synnytyksen jälkeen. Duloksetiini

erittyy

äidinmaitoon ja vakaan tilan pitoisuudet äidinmaidossa ovat suunnilleen neljäsosa plasmassa

olevasta pitoisuudesta. Duloksetiinin määrä äidinmaidossa on suunnilleen 7 mikrog/vrk, kun

annos on 40 mg kahdesti vuorokaudessa. Imetys ei vaikuttanut duloksetiinin

farmakokinetiikkaan.

Pediatriset potilaat: Duloksetiinin farmakokinetiikka 7–17-vuotiailla pediatrisilla masennusta

sairastavilla potilailla, jotka olivat oraalisella 20–120 mg:n päivittäisellä annoksella,

karakterisoitiin käyttäen populaation mallinnusanalyysiä perustuen kolmen tutkimuksen

tietoihin. Mallilla ennustettu duloksetiinin

vakaan tilan plasmakonsentraatio pediatrisilla

potilailla oli enimmäkseen aikuisilla havaittujen pitoisuuksien rajoissa.

5.3.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Duloksetiini ei ollut tavanomaisissa kokeissa genotoksinen, eikä se ollut karsinogeeninen rotilla.

Karsinogeenisyystutkimuksissa havaittiin rotalla monitumaisia soluja maksassa ilman muita

histopatologisia

muutoksia. Taustalla olevaa mekanismia ja kliinistä merkitystä ei tiedetä.

Naarasrotilla, jotka saivat duloksetiinia 2 vuoden ajan, havaittiin hepatosellulaaristen

adenoomien ja karsinoomien esiintyvyyden lisääntyneen vain niillä,

joilla annos oli suuri

(144 mg/kg/vrk). Näiden oletettiin kuitenkin johtuneen maksan mikrosomaalisten entsyymien

induktiosta. Ei tiedetä, onko näillä hiiriä koskevilla tutkimustuloksilla merkitystä ihmisen

kannalta. Naarasrotilla, jotka saivat duloksetiinia

ennen ja jälkeen parittelun sekä

varhaistiineyden aikana, havaittiin emolla ruoankulutuksen ja painon vähentyneen, estrussyklin

häiriintyneen, elävänä syntyneiden poikasten lukumäärän ja eloonjäämisen vähentyneen ja

kasvun heikentyneen, kun systeemisen altistustason arvioitiin

olevan enintään maksimaalinen

kliininen

altistus (AUC). Kaniineilla tehdyssä sikiötoksisuustutkimuksessa havaittiin korkeampi

esiintyvyys sydämeen ja verisuoniin sekä luustoon liittyvissä epämuodostumissa, kun

systeemisen altistuksen taso oli alle maksimaalisen kliinisen altistuksen (AUC).

Epämuodostumia ei havaittu toisessa tutkimuksessa, jossa käytettiin duloksetiinin

eri suolaa

isompana annoksena. Rotilla tehdyssä pre- ja postnataalitoksisuustutkimuksessa duloksetiini

aiheutti haitallisia vaikutuksia käyttäytymiseen poikasilla systeemisen altistustasojen ollessa alle

suurimman kliinisen altistuksen (AUC).

Tutkimukset nuorilla rotilla paljastivat ohimenevää vaikutusta hermokäyttäytymiseen, kuten

myös merkittävää laskua painossa ja ruoan kulutuksessa, maksaentsyymin tuotossa ja

hepatosellulaarisen solurakkuloiden muodostumisessa tasolla 45 mg/kg/vrk. Yleinen

duloksetiinin toksisuusprofiili nuorilla rotilla oli samanlainen kuin aikuisilla rotilla.

Altistustason, jolla haittavaikutuksia ei voitu havaita, (NOAEL) määritettiin olevan

20 mg/kg/vrk.

6.

FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1.

Apuaineet

Kapselin sisältö:

Sokeripallot (sisältävät maissitärkkelystä ja sakkaroosia)

Hypromelloosi 2910 (E464)

Krospovidoni (tyyppi B)

Talkki

Sakkaroosi

Karboksimetyylietyyliselluloosa

Povidoni

Titaanidioksidi

(E171)

Makrogoli (E1521)

Polysorbaatti 80 (E433)

30 mg kapseli kuori:

Liivate

Titaanidioksidi

(E171)

Natriumlauryylisulfaatti

Indigokarmiini

(E132)

60 mg kapseli kuori:

Liivate

Titaanidioksidi

(E171)

Natriumlauryylisulfaatti

Indigokarmiini

(E132)

Keltainen rautaoksidi (E172)

30 mg syötävä painomuste:

Sellakka (E904)

Propyleeniglykoli

Keltainen rautaoksidi (E172)

60 mg syötävä painomuste:

Sellakka (E904)

Propyleeniglykoli

Kaliumhydroksidi

Titaanidioksidi

(E171)

6.2.

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

6.3.

Kestoaika

3 vuotta.

6.4.

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

6.5.

Pakkaustyyppi ja pakkauskoot

Alumiini-alumiiniläpipainopakkaus.

Duloxetine Accord on saatavana seuraavissa pakkauksissa:

30 mg: läpipainopakkaukset, joissa on 7, 10, 14, 28, 28x1, 30, 90, 98, 98x1 ja 100 kapselia.

60 mg: läpipainopakkaukset, joissa on 10, 14, 28, 28x1, 30, 90, 98, 98x1 ja 100 kapselia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

6.6.

Erityiset varotoimet hävittämiselle

Ei erityisvaatimuksia.

7.

MYYNTILUVAN HALTIJA

Accord Healthcare B.V.,

Winthontlaan 200,

3526KV Utrecht,

Hollanti

8.

MYYNTILUVAN NUMERO(T)

30mg: 32581

60 mg: 32582

9.

MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 16.11.2015

10.

TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

16.07.2019

Samankaltaiset tuotteet

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia

Jaa nämä tiedot