Busilvex

Maa: Euroopan unioni

Kieli: suomi

Lähde: EMA (European Medicines Agency)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)
04-08-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)
04-08-2023

Aktiivinen ainesosa:

busulfaani

Saatavilla:

Pierre Fabre Medicament

ATC-koodi:

L01AB01

INN (Kansainvälinen yleisnimi):

busulfan

Terapeuttinen ryhmä:

Antineoplastiset aineet

Terapeuttinen alue:

Hematopoieettiset kantasolutransplantaatiot

Käyttöaiheet:

Busilvex seurasi syklofosfamidi (BuCy2) on ilmoitettu hoitoainekäsittelyn ennen tavanomaisen verta kantaisä kantasolusiirtoa (HPCT) aikuisilla yhdistelmä tarkastelussa parhaita mahdollisia. Busilvex seuraavat fludarabiinin kanssa (FB) on tarkoitettu valmisteluhoidoksi ennen verta muodostavien kantasolujen siirtoa (HTPC) aikuisilla potilailla, jotka ovat ehdokkaita alennettua-intensiteetti ilmastointi (RIC) hoito. Busilvex ennen syklofosfamidia (BuCy4) tai melfalaania (BuMel) on tarkoitettu valmisteluhoidoksi ennen tavanomaista verta muodostavien kantasolujen siirtoa lapsipotilailla.

Tuoteyhteenveto:

Revision: 19

Valtuutuksen tilan:

peruutettu

Valtuutus päivämäärä:

2003-07-09

Pakkausseloste

                31
B. PAKKAUSSELOSTE
Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa
32
PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE
BUSILVEX 6 MG/ML INFUUSIOKONSENTRAATTI, LIUOSTA VARTEN
busulfaani
LUE TÄMÄ PAKKAUSSELOSTE HUOLELLISESTI ENNEN KUIN ALOITAT LÄÄKKEEN
KÄYTTÄMISEN, SILLÄ SE SISÄLTÄÄ
SINULLE TÄRKEITÄ TIETOJA.
-
Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
-
Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin puoleen.
-
Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin puoleen. Tämä
koskee myös sellaisia
mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä
pakkausselosteessa.
TÄSSÄ PAKKAUSSELOSTEESSA KERROTAAN:
1.
Mitä Busilvex on ja mihin sitä käytetään
2.
Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Busilvexia
3.
Miten Busilvexia käytetään
4.
Mahdolliset haittavaikutukset
5
Busilvexin säilyttäminen
6.
Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa
1.
MITÄ BUSILVEX ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN
Busilvex sisältää vaikuttavana aineena busulfaania, joka kuuluu
alkyloiviksi aineiksi kutsuttuun
lääkeryhmään. Busilvex tuhoaa alkuperäisen luuytimen ennen
kudossiirtoa.
Busilvexia käytetään aikuisilla, vastasyntyneillä, lapsilla ja
nuorilla
KANTASOLUSIIRTOA EDELTÄVÄNÄ
HOITONA.
Aikuisilla Busilvexia käytetään syklofosfamidiin tai fludarabiiniin
yhdistettynä.
Vastasyntyneillä, lapsilla ja nuorilla Busilvexia käytetään
yhdistettynä syklofosfamidiin tai
melfalaaniin.
Saat tätä valmistelevaa lääkettä ennen kuin sinulle tehdään
joko luuydinsiirto tai verta muodostavien
solujen kantasolusiirto.
2.
MITÄ SINUN ON TIEDETTÄVÄ, ENNEN KUIN KÄYTÄT BUSILVEXIA
ÄLÄ KÄYTÄ BUSILVEXIA
-
jos olet allerginen busulfaanille tai tämän lääkkeen jollekin
muulle aineelle (lueteltu kohdassa
6).
-
jos olet raskaana tai epäilet olevasi raskaana.
VAROITUKSET JA VAROTOIMET
Busilvex on voimakas solumyrkky, lääkevalmiste, joka vähentää
rajusti verisolujen määrää. Tämä on
annossuosituksen haluttu vaikutus. Siksi tilaasi seurataan tarkasti.
On mahdollista, että Bu
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Valmisteyhteenveto

                1
LIITE I
VALMISTEYHTEENVETO
Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa
2
1.
LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
Busilvex 6 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten
2.
VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT
Yksi ml konsentraattia sisältää 6 mg busulfaania (60 mg/10 ml).
Laimennuksen jälkeen: 1 ml liuosta sisältää 0,5 mg busulfaania
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1
3.
LÄÄKEMUOTO
Infuusiokonsentraatti, liuosta varten (steriili konsentraatti).
Kirkas, väritön liuos.
4.
KLIINISET TIEDOT
4.1
KÄYTTÖAIHEET
Busilvex ennen syklofosfamidia (BuCy2) on tarkoitettu
valmisteluhoidoksi ennen tavallista verta
muodostavien kantasolujen siirtämistä aikuisille potilaille, kun
yhdistelmää pidetään parhaana käytettävissä
olevana vaihtoehtona.
Busilvex fludarabiinin jälkeen (FB) on tarkoitettu valmisteluhoidoksi
ennen verta muodostavien kantasolujen
siirtoa aikuispotilaille, joille kevytesihoito soveltuu.
Busilvex ennen syklofosfamidia (BuCy4) tai ennen melfalaania (BuMel)
on tarkoitettu valmisteluhoidoksi
ennen tavanomaista verta muodostavien kantasolujen siirtämistä
lapsipotilaille.
4.2
ANNOSTUS JA ANTOTAPA
Busilvex on annettava sellaisen lääkärin valvonnassa, jolla on
kokemusta ennen verta muodostavien
kantasolujen siirtämistä annettavasta valmisteluhoidosta.
Busilvex annetaan ennen verta muodostavien kantasolujen siirtoa
(HTPC).
Annostus
_Busilvex yhdistelmähoitona syklofosfamidin tai melfalaanin kanssa _
_Aikuiset _
Suositeltava annos ja antotapa on:
-
0,8 mg/kg (kehon paino) busulfaania kahden tunnin infuusiona kuuden
tunnin välein 4 perättäisenä
päivänä, kaikkiaan 16 annosta,
-
jonka jälkeen potilaalle annetaan 60 mg/kg/vrk syklofosfamidia kahden
päivän aikana, aloitettuna
vähintään 24 tunnin kuluttua Busilvexin 16. annoksesta (ks. kohta
4.5).
_ _
Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa
3
_Pediatriset potilaat (0–17-vuotiaat) _
Suositeltavat Busilvex-annokset:
Potilaan paino (kg)
Busilvex-annos (mg/kg)
<9
1,0
9 < 16
1,2
16–23
1,1
> 23–34
0,95
> 34
0,8
tämän jälkeen 
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Asiakirjat muilla kielillä

Pakkausseloste Pakkausseloste bulgaria 04-08-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto bulgaria 04-08-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta bulgaria 04-08-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste espanja 04-08-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto espanja 04-08-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste tšekki 04-08-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tšekki 04-08-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste tanska 04-08-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tanska 04-08-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste saksa 04-08-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto saksa 04-08-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste viro 04-08-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto viro 04-08-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste kreikka 04-08-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kreikka 04-08-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste englanti 04-08-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto englanti 04-08-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta englanti 04-08-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste ranska 04-08-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ranska 04-08-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste italia 04-08-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto italia 04-08-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste latvia 04-08-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto latvia 04-08-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste liettua 04-08-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto liettua 04-08-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste unkari 04-08-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto unkari 04-08-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste malta 04-08-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto malta 04-08-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste hollanti 04-08-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto hollanti 04-08-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta hollanti 04-08-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste puola 04-08-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto puola 04-08-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste portugali 04-08-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto portugali 04-08-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta portugali 04-08-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste romania 04-08-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto romania 04-08-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste slovakki 04-08-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto slovakki 04-08-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta slovakki 04-08-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste sloveeni 04-08-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto sloveeni 04-08-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta sloveeni 04-08-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste ruotsi 04-08-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ruotsi 04-08-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste norja 04-08-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto norja 04-08-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste islanti 04-08-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto islanti 04-08-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste kroatia 04-08-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kroatia 04-08-2023

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia