Retacrit

Land: Europäische Union

Sprache: Bulgarisch

Quelle: EMA (European Medicines Agency)

Kaufe es jetzt

Wirkstoff:

епоетин зета

Verfügbar ab:

Pfizer Europe MA EEIG

ATC-Code:

B03XA01

INN (Internationale Bezeichnung):

epoetin zeta

Therapiegruppe:

Други лекарства противоанемические

Therapiebereich:

Anemia; Blood Transfusion, Autologous; Kidney Failure, Chronic; Cancer

Anwendungsgebiete:

Лечение на симптоматична анемия, свързана с хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) при възрастни и педиатрични пациенти:за лечение на анемия, свързана с хронична бъбречна недостатъчност при възрастни и педиатрични пациенти на хемодиализа и възрастни пациенти на перитонеальном диализа;лечение на тежка анемия от бъбречен произход, придружен от клинични симптоми при възрастни пациенти с бъбречна недостатъчност, които не са на диализа. Лечение на анемия и намаляване на нуждите от преливане на кръв при възрастни пациенти, приемащи химиотерапия на солидни тумори, малигнен лимфом или множествена миеломы, както и на риска от трансфузии оцениваемым общото състояние на пациента (e. състоянието на сърдечно-съдовата система, на вече съществуваща анемия в началото на химиотерапия). Retacrit може да се използва за увеличаване на добивите аутологичной на кръвта при пациенти в програмата predonation . Използването му в тази индикация трябва да бъде балансирана срещу обявените риск от тромбоемболични усложнения . Лечението трябва да се прилага само при пациенти с умерена анемия (не желязодефицитна), ако кровосберегающих процедури липсват или са недостатъчни за планираното едър планова операция изисква голям обем кръв (четири или повече единици кръв за жени и пет или повече единици за мъже). Retacrit могат да бъдат използвани за намаляване на риска аллогенной преливане на кръв в лицето,-пациенти с желязодефицитна анемия, до големи элективной ортопедична хирургия, с висок риск от усложнения трансфузии . Прилагането на трябва да бъде ограничен при пациенти с умерена анемия (e. Хемоглобина 10-13 g/dl), които не са автоложни predonation програма е на разположение и с очакваната умерена кровопотерей (от 900 до 1800 ml).

Produktbesonderheiten:

Revision: 31

Berechtigungsstatus:

упълномощен

Berechtigungsdatum:

2007-12-18

Gebrauchsinformation

                94
Б. ЛИСТОВКА
95
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
RETACRIT 1 000 IU/0,3 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
RETACRIT 2 000 IU/0,6 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
RETACRIT 3 000 IU/0,9 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
RETACRIT 4 000 IU/0,4 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
RETACRIT 5 000 IU/0,5 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
RETACRIT 6 000 IU/0,6 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
RETACRIT 8 000 IU/0,8 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
RETACRIT 10 000 IU/1,0 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА
СПРИНЦОВКА
RETACRIT 20 000 IU/0,5 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА
СПРИНЦОВКА
RETACRIT 30 000 IU/0,75 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА
СПРИНЦОВКА
RETACRIT 40 000 IU/1,0 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА
СПРИНЦОВКА
епоетин зета (epoetin zeta)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.

Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни
въпроси, поп
                
                Lesen Sie das vollständige Dokument
                
              

Fachinformation

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Retacrit 1 000 IU/0,3 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Retacrit 2 000 IU/0,6 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Retacrit 3 000 IU/0,9 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Retacrit 4 000 IU/0,4 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Retacrit 5 000 IU/0,5 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Retacrit 6 000 IU/0,6 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Retacrit 8 000 IU/0,8 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Retacrit 10 000 IU/1,0 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Retacrit 20 000 IU/0,5 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Retacrit 30 000 IU/0,75 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Retacrit 40 000 IU/1,0 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Retacrit 1 000 IU/0,3 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
1 предварително напълнена спринцовка
с 0,3 ml инжекционен разтвор съдържа 1 000
международни единици (IU) епоетин зета_*
_(epoetin zeta*) (рекомб
                
                Lesen Sie das vollständige Dokument
                
              

Dokumente in anderen Sprachen

Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Spanisch 26-07-2023
Fachinformation Fachinformation Spanisch 26-07-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Tschechisch 26-07-2023
Fachinformation Fachinformation Tschechisch 26-07-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Tschechisch 18-10-2011
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Dänisch 26-07-2023
Fachinformation Fachinformation Dänisch 26-07-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Deutsch 26-07-2023
Fachinformation Fachinformation Deutsch 26-07-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Estnisch 26-07-2023
Fachinformation Fachinformation Estnisch 26-07-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Griechisch 26-07-2023
Fachinformation Fachinformation Griechisch 26-07-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Griechisch 18-10-2011
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Englisch 26-07-2023
Fachinformation Fachinformation Englisch 26-07-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Französisch 26-07-2023
Fachinformation Fachinformation Französisch 26-07-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Französisch 18-10-2011
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Italienisch 26-07-2023
Fachinformation Fachinformation Italienisch 26-07-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Italienisch 18-10-2011
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Lettisch 26-07-2023
Fachinformation Fachinformation Lettisch 26-07-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Litauisch 26-07-2023
Fachinformation Fachinformation Litauisch 26-07-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Litauisch 18-10-2011
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Ungarisch 26-07-2023
Fachinformation Fachinformation Ungarisch 26-07-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Ungarisch 18-10-2011
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Maltesisch 26-07-2023
Fachinformation Fachinformation Maltesisch 26-07-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Maltesisch 18-10-2011
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Niederländisch 26-07-2023
Fachinformation Fachinformation Niederländisch 26-07-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Niederländisch 18-10-2011
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Polnisch 26-07-2023
Fachinformation Fachinformation Polnisch 26-07-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Portugiesisch 26-07-2023
Fachinformation Fachinformation Portugiesisch 26-07-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Portugiesisch 18-10-2011
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Rumänisch 26-07-2023
Fachinformation Fachinformation Rumänisch 26-07-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Rumänisch 18-10-2011
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Slowakisch 26-07-2023
Fachinformation Fachinformation Slowakisch 26-07-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Slowakisch 18-10-2011
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Slowenisch 26-07-2023
Fachinformation Fachinformation Slowenisch 26-07-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Slowenisch 18-10-2011
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Finnisch 26-07-2023
Fachinformation Fachinformation Finnisch 26-07-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Schwedisch 26-07-2023
Fachinformation Fachinformation Schwedisch 26-07-2023
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Schwedisch 18-10-2011
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Norwegisch 26-07-2023
Fachinformation Fachinformation Norwegisch 26-07-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Isländisch 26-07-2023
Fachinformation Fachinformation Isländisch 26-07-2023
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Kroatisch 26-07-2023
Fachinformation Fachinformation Kroatisch 26-07-2023

Suchen Sie nach Benachrichtigungen zu diesem Produkt

Dokumentverlauf anzeigen