Retacrit

Страна: Європейський Союз

мова: болгарська

Джерело: EMA (European Medicines Agency)

купити це зараз

Активний інгредієнт:

епоетин зета

Доступна з:

Pfizer Europe MA EEIG

Код атс:

B03XA01

ІПН (Міжнародна Ім'я):

epoetin zeta

Терапевтична група:

Други лекарства противоанемические

Терапевтична области:

Anemia; Blood Transfusion, Autologous; Kidney Failure, Chronic; Cancer

Терапевтичні свідчення:

Лечение на симптоматична анемия, свързана с хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) при възрастни и педиатрични пациенти:за лечение на анемия, свързана с хронична бъбречна недостатъчност при възрастни и педиатрични пациенти на хемодиализа и възрастни пациенти на перитонеальном диализа;лечение на тежка анемия от бъбречен произход, придружен от клинични симптоми при възрастни пациенти с бъбречна недостатъчност, които не са на диализа. Лечение на анемия и намаляване на нуждите от преливане на кръв при възрастни пациенти, приемащи химиотерапия на солидни тумори, малигнен лимфом или множествена миеломы, както и на риска от трансфузии оцениваемым общото състояние на пациента (e. състоянието на сърдечно-съдовата система, на вече съществуваща анемия в началото на химиотерапия). Retacrit може да се използва за увеличаване на добивите аутологичной на кръвта при пациенти в програмата predonation . Използването му в тази индикация трябва да бъде балансирана срещу обявените риск от тромбоемболични усложнения . Лечението трябва да се прилага само при пациенти с умерена анемия (не желязодефицитна), ако кровосберегающих процедури липсват или са недостатъчни за планираното едър планова операция изисква голям обем кръв (четири или повече единици кръв за жени и пет или повече единици за мъже). Retacrit могат да бъдат използвани за намаляване на риска аллогенной преливане на кръв в лицето,-пациенти с желязодефицитна анемия, до големи элективной ортопедична хирургия, с висок риск от усложнения трансфузии . Прилагането на трябва да бъде ограничен при пациенти с умерена анемия (e. Хемоглобина 10-13 g/dl), които не са автоложни predonation програма е на разположение и с очакваната умерена кровопотерей (от 900 до 1800 ml).

Огляд продуктів:

Revision: 31

Статус Авторизація:

упълномощен

Дата Авторизація:

2007-12-18

інформаційний буклет

                94
Б. ЛИСТОВКА
95
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
RETACRIT 1 000 IU/0,3 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
RETACRIT 2 000 IU/0,6 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
RETACRIT 3 000 IU/0,9 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
RETACRIT 4 000 IU/0,4 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
RETACRIT 5 000 IU/0,5 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
RETACRIT 6 000 IU/0,6 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
RETACRIT 8 000 IU/0,8 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
RETACRIT 10 000 IU/1,0 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА
СПРИНЦОВКА
RETACRIT 20 000 IU/0,5 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА
СПРИНЦОВКА
RETACRIT 30 000 IU/0,75 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА
СПРИНЦОВКА
RETACRIT 40 000 IU/1,0 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА
СПРИНЦОВКА
епоетин зета (epoetin zeta)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.

Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни
въпроси, поп
                
                Прочитайте повний документ
                
              

Характеристики продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Retacrit 1 000 IU/0,3 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Retacrit 2 000 IU/0,6 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Retacrit 3 000 IU/0,9 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Retacrit 4 000 IU/0,4 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Retacrit 5 000 IU/0,5 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Retacrit 6 000 IU/0,6 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Retacrit 8 000 IU/0,8 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Retacrit 10 000 IU/1,0 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Retacrit 20 000 IU/0,5 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Retacrit 30 000 IU/0,75 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Retacrit 40 000 IU/1,0 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Retacrit 1 000 IU/0,3 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
1 предварително напълнена спринцовка
с 0,3 ml инжекционен разтвор съдържа 1 000
международни единици (IU) епоетин зета_*
_(epoetin zeta*) (рекомб
                
                Прочитайте повний документ
                
              

Документи іншими мовами

інформаційний буклет інформаційний буклет іспанська 26-07-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта іспанська 26-07-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет чеська 26-07-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет данська 26-07-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет німецька 26-07-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта німецька 26-07-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет естонська 26-07-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта естонська 26-07-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет грецька 26-07-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет англійська 26-07-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта англійська 26-07-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет французька 26-07-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта французька 26-07-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет італійська 26-07-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта італійська 26-07-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет латвійська 26-07-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта латвійська 26-07-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет литовська 26-07-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта литовська 26-07-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет угорська 26-07-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта угорська 26-07-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет мальтійська 26-07-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта мальтійська 26-07-2023
Повідомити суспільна оцінка Повідомити суспільна оцінка мальтійська 18-10-2011
інформаційний буклет інформаційний буклет голландська 26-07-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта голландська 26-07-2023
Повідомити суспільна оцінка Повідомити суспільна оцінка голландська 18-10-2011
інформаційний буклет інформаційний буклет польська 26-07-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта польська 26-07-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет португальська 26-07-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта португальська 26-07-2023
Повідомити суспільна оцінка Повідомити суспільна оцінка португальська 18-10-2011
інформаційний буклет інформаційний буклет румунська 26-07-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта румунська 26-07-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет словацька 26-07-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта словацька 26-07-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет словенська 26-07-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта словенська 26-07-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет фінська 26-07-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет шведська 26-07-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта шведська 26-07-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет норвезька 26-07-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта норвезька 26-07-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет ісландська 26-07-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта ісландська 26-07-2023
інформаційний буклет інформаційний буклет хорватська 26-07-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта хорватська 26-07-2023

Сповіщення про пошук, пов’язані з цим продуктом

Переглянути історію документів