Retacrit

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

епоетин зета

Предлага се от:

Pfizer Europe MA EEIG

АТС код:

B03XA01

INN (Международно Name):

epoetin zeta

Терапевтична група:

Други лекарства противоанемические

Терапевтична област:

Anemia; Blood Transfusion, Autologous; Kidney Failure, Chronic; Cancer

Терапевтични показания:

Лечение на симптоматична анемия, свързана с хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) при възрастни и педиатрични пациенти:за лечение на анемия, свързана с хронична бъбречна недостатъчност при възрастни и педиатрични пациенти на хемодиализа и възрастни пациенти на перитонеальном диализа;лечение на тежка анемия от бъбречен произход, придружен от клинични симптоми при възрастни пациенти с бъбречна недостатъчност, които не са на диализа. Лечение на анемия и намаляване на нуждите от преливане на кръв при възрастни пациенти, приемащи химиотерапия на солидни тумори, малигнен лимфом или множествена миеломы, както и на риска от трансфузии оцениваемым общото състояние на пациента (e. състоянието на сърдечно-съдовата система, на вече съществуваща анемия в началото на химиотерапия). Retacrit може да се използва за увеличаване на добивите аутологичной на кръвта при пациенти в програмата predonation . Използването му в тази индикация трябва да бъде балансирана срещу обявените риск от тромбоемболични усложнения . Лечението трябва да се прилага само при пациенти с умерена анемия (не желязодефицитна), ако кровосберегающих процедури липсват или са недостатъчни за планираното едър планова операция изисква голям обем кръв (четири или повече единици кръв за жени и пет или повече единици за мъже). Retacrit могат да бъдат използвани за намаляване на риска аллогенной преливане на кръв в лицето,-пациенти с желязодефицитна анемия, до големи элективной ортопедична хирургия, с висок риск от усложнения трансфузии . Прилагането на трябва да бъде ограничен при пациенти с умерена анемия (e. Хемоглобина 10-13 g/dl), които не са автоложни predonation програма е на разположение и с очакваната умерена кровопотерей (от 900 до 1800 ml).

Каталог на резюме:

Revision: 31

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2007-12-18

Листовка

                94
Б. ЛИСТОВКА
95
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
RETACRIT 1 000 IU/0,3 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
RETACRIT 2 000 IU/0,6 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
RETACRIT 3 000 IU/0,9 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
RETACRIT 4 000 IU/0,4 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
RETACRIT 5 000 IU/0,5 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
RETACRIT 6 000 IU/0,6 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
RETACRIT 8 000 IU/0,8 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
RETACRIT 10 000 IU/1,0 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА
СПРИНЦОВКА
RETACRIT 20 000 IU/0,5 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА
СПРИНЦОВКА
RETACRIT 30 000 IU/0,75 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА
СПРИНЦОВКА
RETACRIT 40 000 IU/1,0 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА
СПРИНЦОВКА
епоетин зета (epoetin zeta)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.

Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни
въпроси, поп
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Retacrit 1 000 IU/0,3 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Retacrit 2 000 IU/0,6 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Retacrit 3 000 IU/0,9 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Retacrit 4 000 IU/0,4 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Retacrit 5 000 IU/0,5 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Retacrit 6 000 IU/0,6 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Retacrit 8 000 IU/0,8 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Retacrit 10 000 IU/1,0 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Retacrit 20 000 IU/0,5 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Retacrit 30 000 IU/0,75 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Retacrit 40 000 IU/1,0 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Retacrit 1 000 IU/0,3 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
1 предварително напълнена спринцовка
с 0,3 ml инжекционен разтвор съдържа 1 000
международни единици (IU) епоетин зета_*
_(epoetin zeta*) (рекомб
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 26-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 26-07-2023
Листовка Листовка чешки 26-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 26-07-2023
Листовка Листовка датски 26-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 26-07-2023
Листовка Листовка немски 26-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 26-07-2023
Листовка Листовка естонски 26-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 26-07-2023
Листовка Листовка гръцки 26-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 26-07-2023
Листовка Листовка английски 26-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 26-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 18-10-2011
Листовка Листовка френски 26-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 26-07-2023
Листовка Листовка италиански 26-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 26-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 18-10-2011
Листовка Листовка латвийски 26-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 26-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 18-10-2011
Листовка Листовка литовски 26-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 26-07-2023
Листовка Листовка унгарски 26-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 26-07-2023
Листовка Листовка малтийски 26-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 26-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 18-10-2011
Листовка Листовка нидерландски 26-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 26-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 18-10-2011
Листовка Листовка полски 26-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 26-07-2023
Листовка Листовка португалски 26-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 26-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 18-10-2011
Листовка Листовка румънски 26-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 26-07-2023
Листовка Листовка словашки 26-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 26-07-2023
Листовка Листовка словенски 26-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 26-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 18-10-2011
Листовка Листовка фински 26-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 26-07-2023
Листовка Листовка шведски 26-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 26-07-2023
Листовка Листовка норвежки 26-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 26-07-2023
Листовка Листовка исландски 26-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 26-07-2023
Листовка Листовка хърватски 26-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 26-07-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите