Zykadia

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

12-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

12-02-2020

Aktiv bestanddel:
ceritinib
Tilgængelig fra:
Novartis Europharm Limited
ATC-kode:
L01XE
INN (International Name):
ceritinib
Terapeutisk gruppe:
Antineoplastiske midler,
Terapeutisk område:
Carcinom, ikke-småcellet lunge
Terapeutiske indikationer:
Zykadia er indiceret til behandling af voksne patienter med Anaplastisk lymfom kinase (ALK) positive avanceret ikke småcellet lungekræft (NSCLC) tidligere behandlet med crizotinib.
Produkt oversigt:
Revision: 13
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/003819
Autorisation dato:
2015-05-06
EMEA kode:
EMEA/H/C/003819

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

12-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

12-02-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

30-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

12-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

12-02-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

30-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

12-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

12-02-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

30-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

12-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

12-02-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

30-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

12-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

12-02-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

30-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

12-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

12-02-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

30-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

12-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

12-02-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

30-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

12-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

12-02-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

30-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

12-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

12-02-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

30-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

12-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

12-02-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

30-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

12-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

12-02-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

30-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

12-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

12-02-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

30-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

12-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

12-02-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

30-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

12-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

12-02-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

30-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

12-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

12-02-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

30-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

12-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

12-02-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

30-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

12-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

12-02-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

30-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

12-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

12-02-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

30-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

12-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

12-02-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

30-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

12-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

12-02-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

30-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

12-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

12-02-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

30-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

12-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

12-02-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

12-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

12-02-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

12-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

12-02-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

30-05-2018

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Zykadia 150 mg hårde kapsler

ceritinib

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i

punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Zykadia

Sådan skal du tage Zykadia

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Hvad Zykadia er

Zykadia er en kræftmedicin, der indeholder det aktive stof ceritinib. Det bruges til at behandle voksne,

der har fremskredne stadier af en type lungekræft kaldet ikke-småcellet lungekræft (NSCLC). Zykadia

gives kun til patienter, hvis sygdom skyldes en defekt i et gen kaldet ALK (anaplastisk

lymfomkinase).

Hvordan Zykadia virker

Hos patienter med ALK-defekter produceres et unormalt protein, som stimulerer væksten af

kræftcellerne. Zykadia blokerer virkningen af det unormale protein og nedsætter dermed hastigheden

af vækst og spredning af NSCLC.

Hvis du har spørgsmål til, hvordan Zykadia virker, eller hvorfor det er ordineret til dig, skal du spørge

lægen eller apotekspersonalet.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Zykadia

Tag ikke Zykadia:

hvis du er allergisk over for ceritinib eller et af de øvrige indholdsstoffer i Zykadia (angivet i

punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Zykadia:

hvis du har leverproblemer.

hvis du har lungeproblemer eller vejrtrækningsproblemer.

hvis du har hjerteproblemer, herunder nedsat hjertefrekvens, eller hvis resultaterne fra et

elektrokardiogram (EKG, hjertediagram) har vist, at du har en unormal elektrisk aktivitet i

hjertet, som kaldes ”forlænget QT-interval”.

hvis du har sukkersyge (højt blodsukker).

hvis du har problemer med bugspytkirtlen.

hvis du på nuværende tidspunkt tager steroider.

Fortæl det straks til lægen eller apotekspersonalet, hvis du får et eller flere af følgende symptomer

under behandlingen med Zykadia:

træthed, hudkløe, gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene, kvalme eller opkastning, nedsat

appetit, smerter i højre side af maven, mørk eller brun urin, blødning eller tendens til blå

mærker i højere grad end normalt. Dette kan være tegn eller symptomer på leverproblemer.

nyopstået eller forværret hoste med eller uden slim, feber, brystsmerter, vejrtrækningsbesvær

eller kortåndethed. Dette kan være symptomer på lungeproblemer.

brystsmerter eller -ubehag, ændringer i hjerterytmen (hurtig eller langsom), ørhed, besvimelse,

svimmelhed, blå misfarvning af læberne, kortåndethed, hævelse af benene eller huden. Dette

kan være tegn eller symptomer på hjerteproblemer.

kraftig diarré, kvalme eller opkastning. Dette kan være symptomer på fordøjelsesproblemer.

overdreven tørst eller hyppigere vandladning. Dette kan være symptomer på for højt

blodsukker.

Din læge vil måske justere din behandling eller afbryde behandlingen med Zykadia midlertidigt eller

permanent.

Blodprøver under behandlingen med Zykadia

Din læge vil tage blodprøver, før du begynder på behandlingen, hver anden uge i de første tre måneder

af behandlingen og derefter månedligt. Formålet med disse prøver er at kontrollere din leverfunktion.

Din læge vil også tage blodprøver for at kontrollere dit blodsukker, og hvordan din bugspytkirtel

fungerer, før du begynder på behandlingen med Zykadia og regelmæssigt under behandlingen.

Børn og unge

Børn og unge op til 18 år bør ikke behandles med Zykadia.

Brug af anden medicin sammen med Zykadia

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept, som fx vitaminer eller naturlægemidler, da de

kan påvirke virkningen af Zykadia. Det er særlig vigtigt, at du nævner følgende medicin.

Medicin, som kan øge risikoen for bivirkninger ved Zykadia:

medicin, der bruges til behandling af AIDS/HIV (fx ritonavir, saquinavir).

medicin, der bruges til behandling af infektioner, herunder medicin til behandling af

svampeinfektioner (midler mod svamp, som fx ketoconazol, itraconazol, voriconazol,

posaconazol) og medicin til behandling af visse typer bakterieinfektioner (antibiotika, som fx

telithromycin).

Følgende medicin kan nedsætte Zykadias virkning:

Perikum, naturmedicin til behandling af depression.

medicin, der bruges til at stoppe krampeanfald (anti-epileptika, som fx phenytoin, carbamazepin

eller phenobarbital).

medicin, der bruges til behandling af tuberkulose (fx rifampicin, rifabutin).

Zykadia kan øge de bivirkninger, der er forbundet med følgende medicin:

medicin, der bruges til behandling af uregelmæssig hjerterytme eller andre hjerteproblemer (fx

amiodaron, disopyramid, procainamid, quinidin, sotalol, dofetilid, ibutilid og digoxin).

medicin, der bruges til behandling af maveproblemer (fx cisaprid).

medicin, der bruges til behandling af psykiske problemer (fx haloperidol, droperidol, pimozid).

medicin, der bruges til behandling af depression (fx nefazodon).

midazolam, der bruges til behandling af akutte krampeanfald eller som beroligende medicin før

eller under operationer eller medicinske indgreb.

warfarin og dabigatran, der bruges til forebyggelse af blodpropper.

diclofenac, der bruges til behandling af ledsmerter og betændelse.

alfentanil og fentanyl, der bruges til behandling af stærke smerter.

ciclosporin, sirolimus og tacrolimus, der bruges ved organtransplantation til at forebygge, at det

transplanterede organ afstødes.

dihydroergotamin og ergotamin, der bruges til behandling af migræne.

domperidon, der bruges til behandling af kvalme og opkastning.

moxifloxacin og clarithromycin, der bruges til behandling af bakterieinfektioner.

methadon, der bruges til behandling af smerter og til behandling af opioid-afhængighed.

chloroquin og halofantrin, der bruges til behandling af malaria.

topotecan, der bruges til at behandle visse former for kræft.

colchicin, der bruges til at behandle urinsyregigt.

pravastatin og rosuvastatin, der bruges til at sænke kolesterolniveauet.

sulfasalazin, der bruges til at behandle inflammatorisk tarmsygdom eller kronisk leddegigt.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis du er i tvivl om din medicin er et af de ovenstående

lægemidler.

Disse lægemidler skal anvendes med forsigtighed eller skal muligvis undgås under din behandling

med Zykadia. Hvis du tager et eller flere af dem, vil din læge muligvis ordinere et andet lægemiddel til

dig.

Du skal også fortælle det til lægen, hvis du allerede tager Zykadia, og du får ordineret et nyt

lægemiddel, som du ikke tidligere har taget sammen med Zykadia.

Orale præventionsmidler (p-piller)

Hvis du tager Zykadia, mens du bruger p-piller, kan p-pillerne blive virkningsløse.

Brug af Zykadia sammen med mad og drikke

Du må ikke spise grapefrugt eller drikke grapefrugtjuice under behandlingen. Det kan få mængden af

Zykadia i dit blod til at stige til et skadeligt niveau.

Graviditet og amning

Du skal bruge yderst sikker prævention under behandlingen med Zykadia og i 3 måneder efter

behandlingens ophør. Tal med din læge om, hvilken præventionsform der er den rigtige for dig.

Zykadia bør ikke anvendes under graviditet, medmindre den mulige gavnlige virkning opvejer den

mulige risiko for barnet. Hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge til råds. Din læge vil fortælle dig om de mulige risici ved at tage

Zykadia under graviditeten.

Du må ikke bruge Zykadia, hvis du ammer. Du og din læge vil sammen beslutte, om du skal amme

eller tage Zykadia. Du må ikke gøre begge dele.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du skal være meget forsigtig med at køre bil og betjene maskiner, når du tager Zykadia, da du kan

opleve synsforstyrrelser eller træthed.

3.

Sådan skal du tage Zykadia

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen.

Så meget skal du tage

Den anbefalede dosis er 450 mg (tre kapsler) én gang daglig sammen med mad. Dog kan din

læge ændre denne anbefaling, hvis det er nødvendigt. Din læge vil fortælle dig helt nøjagtigt,

hvor mange kapsler du skal tage. Du må ikke ændre dosis uden at tale med din læge.

Tag Zykadia én gang om dagen på omtrent samme tidspunkt hver dag sammen med mad (fx en

snack eller et hovedmåltid). Tal med din læge, hvis du ikke kan spise mad, når du tager

Zykadia.

Synk kapslerne hele med vand. De må ikke tygges eller knuses.

Hvis du kaster op efter, at du har sunket Zykadia-kapslerne, må du ikke tage flere kapsler før

næste planlagte dosis.

Hvor længe skal du tage Zykadia

Bliv ved med at tage Zykadia, så længe som lægen har sagt, at du skal.

Dette er en langtidsbehandling, som kan vare i flere måneder. Din læge vil holde øje med din

tilstand for at se, om behandlingen virker, som den skal.

Hvis du har spørgsmål om, hvor længe du skal tage Zykadia, skal du tale med din læge eller

apotekspersonalet.

Hvis du har taget for meget Zykadia

Hvis du ved et uheld har taget for mange kapsler, eller hvis nogen ved et uheld har taget din medicin,

skal du straks kontakte en læge eller et hospital. Behandling kan være nødvendig.

Hvis du har glemt at tage Zykadia

Hvad du skal gøre, hvis du har glemt at tage en dosis afhænger af, hvor længe der er til den næste

dosis.

Hvis den næste dosis er om 12 timer eller mere, skal du tage de glemte kapsler så snart du

husker det. Tag derefter de næste kapsler på det sædvanlige tidspunkt.

Hvis den næste dosis er om mindre end 12 timer, skal du ikke tage de glemte kapsler. Tag

derefter de næste kapsler på det sædvanlige tidspunkt.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Zykadia

Stop ikke med at tage denne medicin, før du har talt med din læge. Kontakt lægen med det samme,

hvis du har spørgsmål.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

STOP med at tage Zykadia og søg omgående læge, hvis du oplever noget af følgende

, som kan

være tegn på en allergisk reaktion:

Problemer med at trække vejret eller synke

Hævelse af ansigt, læber, tunge eller hals

Stærk hudkløe med rødt udslæt og knopper

Nogle bivirkninger kan være alvorlige

Hvis du oplever en eller flere af følgende bivirkninger, skal du straks fortælle det til lægen eller

apotekspersonalet:

Brystsmerter eller -ubehag, ændringer i hjerterytmen (hurtig eller langsom), ørhed, besvimelse,

svimmelhed, blå misfarvning af læberne, kortåndethed, hævelse af benene eller huden (mulige

tegn eller symptomer på hjerteproblemer)

Nyopstået eller forværret hoste med eller uden slim, feber, brystsmerter, vejrtrækningsbesvær

eller kortåndethed (mulige tegn på lungeproblemer)

Træthed, kløende hud, gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene, kvalme eller opkastning,

nedsat appetit, smerter i højre side af maven, mørk eller brun urin, blødning eller tendens til blå

mærker i højere grad end normalt (mulige tegn eller symptomer på leverproblemer)

Kraftig diarré, kvalme eller opkastning

Overdreven tørst, hyppigere vandladning (symptomer på for højt blodsukker)

Kraftige smerter i den øvre del af maven (tegn på betændelse i bugspytkirtlen, også kaldet

pankreatitis)

Andre bivirkninger

Andre bivirkninger er anført herunder. Hvis disse bivirkninger bliver alvorlige, skal du fortælle det til

lægen eller apotekspersonalet.

Meget almindelig

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer):

Træthed (udmattelse og kraftesløshed)

Unormale blodprøveresultater ved måling af din leverfunktion (høje værdier af et enzym kaldet

alaninaminotransferase og/eller aspartataminotransferase og/eller gamma-glutamyltransferase

og/eller alkalisk fosfatase i blodet, høje bilirubin-værdier)

Mavesmerter

Nedsat appetit

Vægttab

Forstoppelse

Udslæt

Unormale blodprøveresultater ved måling af din nyrefunktion (høj kreatinin-værdi)

Halsbrand (muligt tegn på forstyrrelser i fordøjelseskanalen)

Fald i antallet af røde blodceller kaldet anæmi

Almindelig

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

Synsproblemer

Lav fosfat-værdi i blodet (dette vil blive opdaget i en blodprøve)

Højt niveau af enzymerne lipase og/eller amylase i blodet (dette vil blive opdaget i en

blodprøve)

Væsentligt nedsat urinmængde (muligt tegn på et nyreproblem)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter ”EXP”. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Brug ikke lægemidlet, hvis du bemærker, at pakningen er beskadiget på nogen måde, eller hvis

der er tegn på, at den har været åbnet.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Zykadia indeholder:

Aktivt stof: ceritinib. Hver hård kapsel indeholder 150 mg ceritinib.

Øvrige indholdsstoffer:

Kapselindhold: silica, kolloid vandfri; hydroxypropylcellulose, lavsubstitueret;

natriumstivelsesglycolat (type A); magnesiumstearat; cellulose, mikrokrystallinsk.

Kapsel: gelatine, indigotin (E132) og titandioxid (E171).

Trykfarve: Shellac-glasur (bleget, afvokset) 45 %, sort jernoxid (E172), propylenglycol

og ammoniumhydroxid 28 %.

Udseende og pakningsstørrelser

Zykadia hårde kapsler har en hvid, uigennemsigtig underdel og blå, uigennemsigtig overdel, der er

præget med ”LDK 150MG” på overdelen og ”NVR” på underdelen. De indeholder et hvidt til næsten

hvidt pulver.

Kapslerne leveres i blisterkort og fås i pakninger, der indeholder 40, 90 eller 150 kapsler (3 pakninger

med 50) kapsler. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført i dit land.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Irland

Fremstiller

Novartis Farmacéutica, S.A.

Ronda de Santa María, 158

08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Spanien

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Nürnberg

Tyskland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA „Novartis Baltics“ Lietuvos filialas

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Bulgaria EOOD

Тел: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft.

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 555

Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

SIA “Novartis Baltics”

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

Indlægsseddel: Information til patienten

Zykadia 150 mg filmovertrukne tabletter

ceritinib

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i

punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Zykadia

Sådan skal du tage Zykadia

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Hvad Zykadia er

Zykadia er en kræftmedicin, der indeholder det aktive stof ceritinib. Det bruges til at behandle voksne,

der har fremskredne stadier af en type lungekræft kaldet ikke-småcellet lungekræft (NSCLC). Zykadia

gives kun til patienter, hvis sygdom skyldes en defekt i et gen kaldet ALK (anaplastisk

lymfomkinase).

Hvordan Zykadia virker

Hos patienter med ALK-defekter produceres et unormalt protein, som stimulerer væksten af

kræftcellerne. Zykadia blokerer virkningen af det unormale protein og nedsætter dermed hastigheden

af vækst og spredning af NSCLC.

Hvis du har spørgsmål til, hvordan Zykadia virker, eller hvorfor det er ordineret til dig, skal du spørge

lægen eller apotekspersonalet.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Zykadia

Tag ikke Zykadia:

hvis du er allergisk over for ceritinib eller et af de øvrige indholdsstoffer i Zykadia (angivet i

punkt 6).

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Zykadia 150 mg hårde kapsler

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver hård kapsel indeholder 150 mg ceritinib.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Hård kapsel.

Kapsel med hvid, uigennemsigtig underdel og blå, uigennemsigtig overdel, der er præget med ”LDK

150MG” på overdelen og ”NVR” på underdelen indeholdende et hvidt til næsten hvidt pulver.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Zykadia som monoterapi er indiceret til førstelinjebehandling af voksne patienter med anaplastisk

lymfomkinase (ALK)-positiv fremskreden ikke-småcellet lungecancer (NSCLC).

Zykadia som monoterapi er indiceret til behandling af voksne patienter med anaplastisk lymfomkinase

(ALK)-positiv fremskreden ikke-småcellet lungecancer (NSCLC), der tidligere har været behandlet

med crizotinib.

4.2

Dosering og administration

Behandlingen med Zykadia bør initieres og overvåges af en læge med erfaring i anvendelse af

anticancerlægemidler.

ALK-test

En præcis og valideret ALK-test er nødvendig for udvælgelsen af ALK-positive NSCLC-patienter (se

pkt. 5.1).

ALK-positiv NSCLC-status skal fastslås før initiering af Zykadia-behandling. Vurdering af

ALK-positiv NSCLC bør udføres af laboratorier med demonstreret færdighed i den specifikke

teknologi, der anvendes.

Dosering

Den anbefalede dosis af Zykadia er 450 mg oralt én gang daglig taget sammen med mad og på samme

tid hver dag.

Den maksimale anbefalede daglige dosis sammen med mad er 450 mg oralt én gang daglig.

Behandlingen bør fortsætte, så længe der observeres en gavnlig klinisk effekt.

Hvis en dosis glemmes, skal patienten tage den, med mindre den næste dosis skal tages inden for

12 timer.

Hvis der forekommer opkastning under behandlingen, skal patienten ikke tage en yderligere dosis,

men bør fortsætte med den næste planlagte dosis.

Zykadia skal seponeres hos patienter, der ikke tolererer en dosis på 150 mg daglig taget sammen med

mad.

Dosisjustering som følge af bivirkninger

Det kan være nødvendigt med midlertidig dosisafbrydelse og/eller dosisreduktion af Zykadia på

baggrund af individuel sikkerhed og tolerabilitet. Hvis dosisreduktion er nødvendig på grund af en

bivirkning, som ikke er listet i tabel 1, skal dette gøres ved trinvis reduktion á 150 mg daglig. Tidlig

identifikation og behandling af bivirkninger med understøttende standardplejeforanstaltninger bør

overvejes.

Hos patienter behandlet med Zykadia 450 mg taget sammen med mad, oplevede 10 % af patienterne

bivirkninger, som nødvendiggjorde mindst én dosisreduktion, og 42 % af patienterne oplevede

bivirkninger, som nødvendiggjorde mindst én afbrydelse af behandlingen. Median tid til første

dosisreduktion var ca. 8 uger.

Tabel 1 opsummerer anbefalinger for dosisafbrydelse, -reduktion eller seponering af Zykadia ved

behandling af udvalgte bivirkninger.

Tabel 1

Anbefalinger vedrørende dosisjustering af Zykadia og behandling af bivirkninger

Kriterier

Zykadia-dosering

Svær eller uudholdelig kvalme, opkastning

eller diarré på trods af optimal behandling

mod kvalme og diarré.

Pausér Zykadia indtil bedring. Genoptag derefter

Zykadia med en dosis, der er reduceret med 150 mg.

Alaninaminotransferase (ALAT)- eller

aspartataminotransferase (ASAT)-stigning

>5 gange den øvre normalgrænse (ULN)

med samtidig totalbilirubin ≤2 gange ULN

Pausér Zykadia indtil bedring til

baseline

ALT/AST

niveau eller til ≤3 gange ULN. Genoptag derefter

med en dosis, der er reduceret med 150 mg.

ALAT eller ASAT forhøjet >3 gange ULN

med samtidigt forhøjet totalbilirubin

>2 gange ULN (i fravær af kolestase eller

hæmolyse)

Seponér Zykadia permanent.

Alle grader af behandlingsrelateret

interstitiel lungesygdom (ILD)/pneumonitis

Seponér Zykadia permanent.

QT korrigeret for hjertefrekvens (QTc)

>500 msek. på mindst 2 separate

elektrokardiogrammer (EKG'er)

Pausér Zykadia indtil bedring til

baseline

eller til

QTc ≤480 msek. Kontrollér og korrigér om

nødvendigt elektrolytter. Genoptag derefter med en

dosis, der er reduceret med 150 mg.

QTc >500 msek. eller >60 msek. ændring

baseline

og torsade de pointes eller

polymorf ventrikulær takykardi eller

tegn/symptomer på alvorlig arytmi

Seponér Zykadia permanent.

Bradykardi

(symptomatisk, kan være

alvorlig og klinisk signifikant, medicinsk

intervention indiceret)

Pausér Zykadia indtil bedring til asymptomatisk

(grad ≤1) bradykardi eller til en hjertefrekvens på

60 slag pr. minut (bpm) eller derover.

Samtidig brug af lægemidler, som vides at forårsage

bradykardi, samt antihypertensiva bør evalueres.

Hvis et medvirkende lægemiddel, der tages samtidig,

identificeres og seponeres, eller dets dosis justeres,

skal Zykadia genoptages med den tidligere dosis

efter bedring til asymptomatisk bradykardi eller til

en hjertefrekvens på 60 bpm eller derover.

Hvis der ikke identificeres noget medvirkende

lægemiddel, der tages samtidig, eller hvis

medvirkende lægemidler, der tages samtidig, ikke

seponeres eller dosisreduceres, skal Zykadia

genoptages med en dosisreduktion på 150 mg efter

bedring til asymptomatisk bradykardi eller til en

hjertefrekvens på 60 bpm eller derover.

Bradykardi

(livstruende konsekvenser, akut

intervention indiceret)

Seponér Zykadia permanent, hvis der ikke

identificeres noget medvirkende lægemiddel, der

tages samtidig.

Hvis et medvirkende lægemiddel, der tages samtidig,

identificeres og seponeres, eller dets dosis justeres,

skal Zykadia genoptages med en dosisreduktion på

150 mg efter bedring til asymptomatisk bradykardi

eller til en hjertefrekvens på 60 bpm eller derover og

med hyppig monitorering

Vedvarende hyperglykæmi på mere end

250 mg/dl på trods af optimal

antihyperglykæmisk behandling

Pausér Zykadia, indtil hyperglykæmien er under

tilstrækkelig kontrol. Genoptag derefter Zykadia

med dosisreduktion på 150 mg.

Hvis tilstrækkelig glucosekontrol ikke kan opnås

med optimal medicinsk behandling, skal Zykadia

seponeres permanent.

Forhøjet lipase eller amylase ≥ grad 3

Pausér Zykadia, indtil lipase eller amylase vender

tilbage til grad ≤1. Genoptag derefter med

dosisreduktion på 150 mg.

Hjertefrekvens under 60 slag pr. minut (bpm)

Seponér permanent i tilfælde af recidiv.

Potente CYP3A-hæmmere

Undgå samtidig behandling med Zykadia og potente CYP3A-hæmmere (se pkt. 4.5). Hvis samtidig

behandling med en potent CYP3A-hæmmer ikke kan undgås, skal dosis reduceres med ca. en tredjedel

(dosis ikke klinisk verificeret), afrundet til den nærmeste dosis, som 150 mg-styrken går op i. Patienter

skal monitoreres for bivirkninger.

Hvis langvarig samtidig behandling med en potent CYP3A-hæmmer er nødvendig og patienten

tolererer den reducerede dosis, kan dosis muligvis øges igen med nøje monitorering for bivirkninger

for at undgå potentiel underbehandling.

Efter ophør af behandling med en potent CYP3A-hæmmer, fortsættes med den dosis, der blev taget før

behandling med den potente CYP3A-hæmmer startede.

CYP3A-substrater

Når ceritinib administreres samtidig med andre lægemidler, bør Produktresuméet for det andet

lægemiddel konsulteres angående rekommendationer vedrørende samtidig behandling med CYP3A4-

hæmmere.

Samtidig administration af ceritinib med substrater, som primært metaboliseres via CYP3A eller

CYP3A-substrater, der vides at have et snævert terapeutisk indeks (fx alfuzosin, amiodaron, cisaprid,

ciclosporin, dihydroergotamin, ergotamin, fentanyl, pimozid, quetiapin, quinidin, lovastatin,

simvastatin, sildenafil, midazolam, triazolam, tacrolimus, alfentanil og sirolimus), bør undgås. Hvis

muligt, bør der anvendes alternative lægemidler, der er mindre følsomme overfor CYP3A4-hæmmere.

Hvis samtidig administration af lægemidler, der er CYP3A-substrater med et snævert terapeutisk

indeks, ikke kan undgås, bør der overvejes dosisreduktion af disse.

Særlige populationer

Nedsat nyrefunktion

Der er ikke udført et specifikt farmakokinetisk studie hos patienter med nedsat nyrefunktion. Ifølge de

tilgængelige data er elimination af ceritinib via nyrerne dog ubetydelig. Dosisjustering er derfor ikke

nødvendig hos patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion. Der skal udvises forsigtighed hos

patienter med svært nedsat nyrefunktion, da der ikke er erfaring med ceritinib hos denne population

(se pkt. 5.2).

Nedsat leverfunktion

Ifølge de tilgængelige data elimineres ceritinib primært via leveren. Der skal udvises særlig

forsigtighed, når patienter med svært nedsat leverfunktion behandles. Dosis skal reduceres med ca. en

tredjedel, afrundet til den nærmeste dosis, som 150 mg-styrken går op i (se pkt. 4.4 og 5.2).

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let til moderat nedsat leverfunktion.

Ældre (≥65 år)

De begrænsede data om ceritinibs sikkerhed og virkning hos patienter i alderen 65 år og derover tyder

ikke på, at dosisjustering er nødvendig hos ældre patienter (se pkt. 5.2). Der findes ingen tilgængelige

data for patienter over 85 år.

Pædiatrisk population

Ceritinibs sikkerhed og virkning hos børn og unge i alderen op til 18 år er ikke klarlagt. Der foreligger

ingen data.

Administration

Zykadia er til oral anvendelse. Kapslerne skal administreres oralt én gang daglig sammen med mad på

samme tidspunkt hver dag. Det er vigtigt, at Zykadia tages sammen med mad for at opnå en passende

optagelse. Mad kan variere fra et let til et fuldt måltid (se pkt. 5.2). Kapslerne skal synkes hele med

vand og må ikke tygges eller knuses.

Se pkt. 4.5 vedrørende patienter, der udvikler en samtidig sygdomstilstand og ikke kan tage Zykadia

sammen med mad.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Levertoksicitet

Tilfælde af levertoksicitet forekom hos 1,1 % af de patienter, der fik ceritinib i kliniske studier.

ALAT-stigninger til grad 3 eller 4 blev observeret hos 25 % af patienterne. Størstedelen af tilfældene

kunne håndteres med dosisafbrydelse og/eller dosisreduktion. Få af hændelserne krævede seponering

af behandlingen.

Patienter skal monitoreres med laboratorietests af leverfunktionen (inklusive ALAT, ASAT og

totalbilirubin) før behandlingen påbegyndes, hver anden uge i de første tre måneder af behandlingen

og månedligt derefter. Hos patienter, der udvikler transaminasestigninger, skal der udføres hyppigere

monitorering af levertransaminaser og totalbilirubin som klinisk indiceret (se pkt. 4.2 og 4.8). Særlig

forsigtighed skal udvises, når patienter med svært nedsat leverfunktion behandles, og dosis skal

justeres (se pkt. 4.2). Begrænset erfaring i denne patientgruppe viste en forværring af den

underliggende tilstand (hepatisk encefalopati) i 2 ud af 10 fastende patienter eksponeret for 750 mg

enkeltdosis af ceritinib (se pkt. 4.2, 4.8 og 5.2). Andre forhold ud over studiebehandlingen kan have

påvirket de observerede hændelser med hepatisk encefalopati, men en sammenhæng mellem

studiebehandlingen og de observerede hændelser kan ikke fuldstændig udelukkes. Dosisjustering er

ikke nødvendig hos patienter med let til moderat nedsat leverfunktion (se pkt. 4.2).

Interstitiel lungesygdom/pneumonitis

Svær, livstruende eller fatal ILD/pneumonitis blev observeret hos patienter, der blev behandlet med

ceritinib i kliniske studier. I de fleste af disse alvorlige/livstruende tilfælde bedredes eller forsvandt

symptomerne ved afbrydelse af behandlingen.

Patienter skal monitoreres for lungesymptomer, der tyder på ILD/pneumonitis. Andre potentielle

årsager til ILD/pneumonitis skal udelukkes, og Zykadia skal seponeres permanent hos patienter, der

får konstateret enhver grad af behandlingsrelateret ILD/pneumonitis (se pkt. 4.2 og 4.8).

Forlængelse af QT-interval

QTc-forlængelse er observeret i kliniske studier hos patienter, der blev behandlet med ceritinib (se

pkt. 4.8 og 5.2), hvilket kan medføre øget risiko for ventrikulære takyarytmier (fx torsade de pointes)

eller pludselig død.

Brug af Zykadia hos patienter med medfødt lang QT-syndrom skal undgås. Fordele og potentielle

risici bør overvejes før behandling initieres hos patienter med eksisterende bradykardi (hjertefrekvens

under 60 slag pr. minut [bpm]), patienter med anamnese eller prædisposition for QT-forlængelse,

patienter, der tager antiarytmika eller andre lægemidler, som vides at forlænge QT-intervallet samt

patienter med relevant eksisterende hjertesygdom og/eller elektrolytforstyrrelser. Periodisk

monitorering med EKG'er og periodisk monitorering af elektrolytter (fx kalium) anbefales hos disse

patienter. I tilfælde af opkastning, diarré, dehydrering eller nedsat nyrefunktion skal elektrolytter

korrigeres som klinisk indiceret. Zykadia skal seponeres permanent hos patienter, der udvikler

ændringer af QTc >500 msek. eller >60 msek. fra

baseline

og torsade de pointes eller polymorf

ventrikulær takykardi eller tegn/symptomer på alvorlig arytmi. Zykadia skal seponeres hos patienter,

der udvikler QTc >500 msek. i mindst to separate EKG'er indtil bedring til

baseline

eller QTc

≤480 msek. Derefter genoptages behandlingen med en dosisreduktion på 150 mg (se pkt. 4.2, 4.8 og

5.2).

Bradykardi

Asymptomatiske tilfælde af bradykardi (hjertefrekvens under 60 bpm) er observeret hos 21 ud af

925 (2,3 %) patienter, der blev behandlet med ceritinib i kliniske studier.

Brug af Zykadia i kombination med andre lægemidler, der vides at forårsage bradykardi (fx

betablokkere, non-dihydropyridin-calciumkanalblokkere, klonidin og digoxin), skal så vidt muligt

undgås. Hjertefrekvens og blodtryk skal monitoreres regelmæssigt. I tilfælde af symptomatisk

bradykardi, som ikke er livstruende, skal Zykadia pauseres indtil bedring til asymptomatisk bradykardi

eller til en hjertefrekvens på 60 bpm eller derover, brug af samtidige lægemidler skal evalueres og

Zykadia-dosen justeres om nødvendigt. I tilfælde af livstruende bradykardi skal Zykadia seponeres

permanent, hvis der ikke identificeres medvirkende lægemidler, der tages samtidig. Hvis bradykardien

er forbundet med et lægemiddel, der tages samtidig og som vides at forårsage bradykardi eller

hypotension, skal Zykadia pauseres indtil bedring til asymptomatisk bradykardi eller til en

hjertefrekvens på 60 bpm eller derover. Hvis det lægemiddel, der tages samtidig, kan justeres eller

seponeres, skal behandling med Zykadia genoptages med en dosisreduktion på 150 mg efter bedring

til asymptomatisk bradykardi eller til en hjertefrekvens på 60 bpm eller derover og med hyppig

monitorering (se pkt. 4.2 og 4.8).

Gastrointestinale bivirkninger

Diarré, kvalme eller opkastning forekom hos 74,2 % af 89 patienter behandlet med Zykadia ved den

anbefalede dosis på 450 mg taget sammen med mad i et dosis-optimeringsforsøg og var hovedsageligt

grad 1 hændelser (49,4 %). En patient (1,1 %) oplevede grad 3 diarré. Syv patienter (7,9 %) havde

behov for midlertidig afbrydelse af studiemedicinen på grund af diarré eller kvalme. Forekomsten og

alvorligheden af gastrointestinale bivirkninger var højere hos patienter, der fik behandling med

750 mg Zykadia, fastende (diarré 76 %, kvalme 50 %, opkastning 56 %; 12 % rapporterede

bivirkninger af grad 3/4) sammenlignet med 450 mg sammen med mad (diarré 56 %, kvalme 45 %,

opkastning 35 %; 1,1 % rapporterede bivirkninger af grad 3/4).

Ingen patienter havde behov for dosisreduktion eller behandlingsstop af Zykadia på grund af diarré,

kvalme eller opkastning (se pkt. 4.8).

Patienter skal monitoreres og behandles med standardpleje, herunder midler mod diarré og kvalme

eller væskeerstatning, som klinisk indiceret. Dosisafbrydelse og dosisreduktion iværksættes efter

behov (se pkt. 4.2 og 4.8). Hvis opkastning forekommer i løbet af behandlingen, skal patienten ikke

tage en ekstra dosis, men skal fortsætte behandlingen ved næste planlagte dosis.

Hyperglykæmi

Tilfælde af hyperglykæmi (alle grader) er blevet indberettet hos færre end 10 % af de patienter, der

blev behandlet med ceritinib i kliniske studier. Hyperglykæmi af grad 3-4 blev indberettet hos 5,4 % af

patienterne. Risikoen for hyperglykæmi var højere hos patienter med diabetes mellitus og/eller ved

samtidig brug af steroider.

Patienter skal monitoreres for fasteplasmaglucose før behandling med Zykadia påbegyndes og

periodisk derefter som klinisk indiceret. Anti-hyperglykæmiske lægemidler skal initieres eller

optimeres som indiceret (se pkt. 4.2 og 4.8).

Forhøjet lipase og/eller amylase

I kliniske studier er der set forhøjet lipase og/eller amylase hos patienter, der blev behandlet med

ceritinib. Patienter skal monitoreres for forhøjet lipase og amylase, før behandling med Zykadia

påbegyndes og periodisk derefter som klinisk indiceret (se pkt. 4.2 og 4.8). Der er rapporteret tilfælde

af pankreatitis hos patienter, som blev behandlet med Zykadia (se pkt. 4.8).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Lægemidler, der kan øge plasmakoncentrationen af ceritinib

Potente CYP3A-hæmmere

Hos raske forsøgspersoner medførte samtidig administration af en enkelt dosis ceritinib på 450 mg

fastende og den potente CYP3A/P-gp-hæmmer ketoconazol (200 mg to gange dagligt i 14 dage), at

ceritinibs AUC

og C

steg henholdsvis 2,9 og 1,2 gange sammenlignet med administration af

ceritinib alene.

Steady state

AUC for ceritinib ved reducerede doser efter samtidig behandling med

ketoconazol 200 mg 2 gange dagligt i 14 dage blev ved simuleringer bestemt til at være svarende til

steady state

AUC for ceritinib alene. Samtidig brug af potente CYP3A-hæmmere skal undgås under

behandling med Zykadia. Hvis samtidig brug af potente CYP3A-hæmmere ikke kan undgås (herunder,

men ikke begrænset til, ritonavir, saquinavir, telithromycin, ketoconazol, itraconazol, voriconazol,

posaconazol og nefazodon), skal dosis reduceres med ca. en tredjedel, afrundet til den nærmeste dosis

150 mg-styrken går op i. Efter ophør af behandling med en potent CYP3A-hæmmer, fortsættes med

ceritinib i den dosis, der blev taget før behandling med den potente CYP3A-hæmmer startede.

P-gb-hæmmere

Baseret på

in vitro

-data er ceritinib substrat for effluxtransporteren P-glycoprotein (P-gp). Hvis

ceritinib administreres sammen med lægemidler, der hæmmer P-gp, vil ceritinib-koncentrationen

sandsynligvis stige. Der skal udvises forsigtighed ved samtidig brug af P-gp-hæmmere, og

bivirkninger skal monitoreres omhyggeligt.

Lægemidler, der kan nedsætte plasmakoncentrationen af ceritinib

Potente CYP3A og P-gb induktorer

Hos raske forsøgspersoner medførte samtidig administration af en enkelt dosis på 750 mg ceritinib

fastende og den potente CYP3A/P-gp-induktor rifampicin (600 mg dagligt i 14 dage) at ceritinibs

og C

faldt henholdsvis 70 % og 44 % sammenlignet med administration af ceritinib alene.

Samtidig administration af ceritinib og potente CYP3A/P-gp-induktorer nedsætter

plasmakoncentrationen af ceritinib. Samtidig brug af potente CYP3A-induktorer bør undgås, herunder,

men ikke begrænset til, carbamazepin, phenobarbital, phenytoin, rifabutin, rifampicin og perikum

Hypericum perforatum

Lægemidler, der påvirker pH-værdien i mavesækken

Ceritinib udviser pH-afhængig opløselighed og bliver svært opløseligt ved stigning i pH

in vitro

Syrereducerende lægemidler (fx protonpumpehæmmere, H

-receptorantagonister, antacida) kan ændre

opløseligheden af ceritinib og reducere dets biotilgængelighed. Samtidig administration af en

enkeltdosis på 750 mg ceritinib fastende og en protonpumpehæmmer (esomeprazol) 40 mg dagligt i

6 dage hos raske, fastende forsøgspersoner nedsatte AUC og C

for ceritinib med henholdsvis 76 %

og 79 %. Lægemiddelinteraktionsstudiet blev designet til at undersøge indflydelsen af en

protonpumpehæmmer i værste tilfælde, men i klinisk praksis viser det sig, at protonpumpehæmmeren

påvirker ceritinib-eksponering i mindre grad. Der er ikke udført et specifikt studie, der evaluerer

mavesyrereducerende lægemidlers effekt på biotilgængeligheden af ceritinib ved

steady state

. Det

anbefales at udvise forsigtighed ved samtidig behandling med protonpumpehæmmere, da

eksponeringen af ceritinib kan blive reduceret. Der findes ingen data for samtidig behandling med H

blokkere eller antacida. Dog er risikoen for klinisk relevant nedsat biotilgængelighed af ceritinib

muligvis mindre ved samtidig behandling med H

-blokkere, hvis de administreres 10 timer før eller

2 timer efter ceritinib, og med antacida, hvis de administreres 2 timer før eller 2 timer efter ceritinib.

Lægemidler, hvis plasmakoncentration kan ændres af ceritinib

CYP3A- og CYP2C9-substrater

Baseret på

in vitro

-data er ceritinib kompetitiv hæmmer af metabolismen af CYP3A-substratet

midazolam og CYP2C9-substratet diclofenac. Tidsafhængig hæmning af CYP3A blev også

observeret.

Ceritinib er blevet klassificeret som en potent CYP3A4-hæmmer

in vivo

og kan potentielt interagere

med lægemidler, som metaboliseres via CYP3A, hvilket kan føre til øgede serum koncentrationer af

det andet lægemiddel. Samtidig administration af en enkelt dosis midazolam (et sensitivt CYP3A-

substrat) efter 3 ugers behandling af patienter med ceritinib (750 mg daglig, fastende) øgede AUC

(90% CI) for midazolam med 5,4 gange (4,6; 6,3) sammenlignet med midazolam alene. Samtidig

administration af ceritinib og substrater, der hovedsageligt metaboliseres via CYP3A eller CYP3A-

substrater, der vides at have et snævert terapeutisk indeks (fx alfuzosin, amiodaron, cisaprid,

ciclosporin, dihydroergotamin, ergotamin, fentanyl, pimozid, quetiapin, quinidin, lovastatin,

simvastatin, sildenafil, midazolam, triazolam, tacrolimus, alfentanil og sirolimus), bør undgås. Hvis

muligt, bør der anvendes alternative lægemidler, der er mindre følsomme overfor CYP3A-hæmmere.

Hvis samtidig administration af lægemidler, som er CYP3A-substrater med et snævert terapeutisk

indeks, ikke kan undgås, bør der overvejes dosisreduktion af disse.

Ceritinib er blevet klassificeret som en svag CYP2C9-hæmmer

in vivo

. Samtidig administration af en

enkelt dosis warfarin (et CYP2C9-substrat) efter 3 ugers behandling af patienter med ceritinib (750 mg

dagligt, fastende) øgede AUC

for S-warfarin (90% CI) med 54% (36%, 75%) sammenlignet med

warfarin alene. Samtidig administration af ceritinib med substrater, der hovedsageligt metaboliseres af

CYP2C9 eller CYP2C9-substrater, der vides at have et snævert terapeutisk indeks (fx phenytoin og

warfarin) bør undgås. Hvis dette ikke kan undgås, bør der overvejes dosisreduktion af samtidigt

administerede lægemidler, som er CYP2C9-substrater med et snævert terapeutisk indeks. En øget

monitoreringsfrekvens for international normaliseret ratio (INR) bør overvejes, såfremt samtidig

behandling med warfarin ikke kan undgås.

CYP2A6- og CYP2E1-substrater

Baseret på

in vitro

-data hæmmer ceritinib også CYP2A6 og CYP2E1 i klinisk relevante

koncentrationer. Ceritinib kan derfor potentielt øge plasmakoncentrationerne af samtidigt

administrerede lægemidler, der hovedsageligt metaboliseres af disse enzymer. Der skal udvises

forsigtighed ved samtidig brug af CYP2A6- og CYP2E1-substrater, og bivirkninger skal monitoreres

omhyggeligt.

Risiko for induktion af andre PXR-regulerede enzymer ud over CYP3A4 kan ikke helt udelukkes.

Virkningen af samtidig administration af orale kontraceptiva kan være nedsat.

Lægemidler, der er substrater for transportproteiner

Baseret på

in vitro

-data hæmmer ceritinib ikke den apikale effluxtransporter MRP2, hepatiske

optagstransportere OATP1B1 eller OATP1B3, renale, organisk anion-optagstransportere OAT1 og

OAT3 eller organiske kation-optagstransportere OCT1 eller OCT2 i klinisk relevante koncentrationer.

Forekomst af kliniske lægemiddelinteraktioner som følge af ceritinib-medieret hæmning af substrater

for disse transportere er derfor ikke sandsynlig. Baseret på

in vitro

-data forventes ceritinib at hæmme

intestinal P-gp og BCRP i klinisk relevante koncentrationer. Ceritinib kan derfor potentielt øge

plasmakoncentrationen af samtidigt administrerede lægemidler, der transporteres af disse proteiner.

Der bør udvises forsigtighed ved samtidig brug af BCRP-substrater (fx rosuvastatin, topotecan,

sulfasalazin) og P-gp-substrater (digoxin, dabigatran, colchicin, pravastatin) og der skal monitoreres

for bivirkninger.

Farmakodynamiske interaktioner

I kliniske studier blev der observeret QT-forlængelse med ceritinib. Ceritinib bør derfor anvendes med

forsigtighed hos patienter, der har eller kan udvikle forlængelse af QT-intervallet, herunder patienter,

der tager antiarytmiske lægemidler, såsom klasse I (fx quinidin, procainamid, disopyramid) eller

klasse III (fx amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid) antiarytmika eller andre lægemidler, der kan

forårsage QT-forlængelse, såsom domperidon, droperidol, chloroquin, halofantrin, clarithromycin,

haloperidol, methadon, cisaprid og moxifloxacin. Monitorering af QT-intervallet er indiceret ved

kombinationsbehandling med denne type lægemidler (se pkt. 4.2 og 4.4).

Interaktion med mad og drikkevarer

Zykadia skal indtages i forbindelse med mad. Ceritinibs biotilgængelighed stiger i tilstedeværelse af

mad.

Hos patienter, der udvikler en samtidig medicinsk tilstand og ikke kan tage Zykadia sammen med

mad, kan Zykadia tages på tom mave som alternativt kontinuerende behandlingsregime, hvor mad

ikke må indtages i mindst to timer før og en time efter dosis. Patienter bør ikke veksle mellem fastende

dosering og dosering sammen med mad. Dosis skal justeres korrekt, dvs. hos patienter, der behandles

med 450 mg eller 300 mg sammen med mad, skal dosis øges til henholdsvis 750 mg eller 450 mg,

taget på tom mave (se pkt. 5.2) og hos patienter, der behandles med 150 mg sammen med mad, skal

behandlingen seponeres. Følg tabel 1 (se pkt. 4.2) vedrørende efterfølgende dosisjustering og

håndtering som følge af bivirkninger. Den maksimale tilladte dosis i faste er 750 mg (se pkt. 5.2).

Patienterne skal instrueres i at undgå grapefrugt og grapefrugtjuice, da det kan hæmme CYP3A i

tarmvæggen og dermed øge ceritinibs biotilgængelighed.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder/Kontraception

Kvinder i den fertile alder bør rådes til at anvende yderst effektiv kontraception mens de tager Zykadia

og i op til 3 måneder efter behandlingens ophør (se pkt. 4.5).

Graviditet

Der er ingen eller utilstrækkelige data fra anvendelse af ceritinib til gravide kvinder.

Data fra dyreforsøg er utilstrækkelige hvad angår reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

Zykadia bør ikke anvendes under graviditeten, medmindre kvindens kliniske tilstand kræver

behandling med ceritinib.

Amning

Det er ukendt, om ceritinib/metabolitter udskilles i human modermælk. En risiko for

nyfødte/spædbørn kan ikke udelukkes.

Det skal besluttes, om amning eller behandling med Zykadia skal ophøre, idet der tages højde for

fordelene ved amning for barnet i forhold til de terapeutiske fordele for moderen (se pkt. 5.3).

Fertilitet

Zykadias potentiale for at forårsage infertilitet hos mandlige og kvindelige patienter er ukendt (se

pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Zykadia påvirker i mindre grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Patienter skal

udvise forsigtighed, når de fører motorkøretøj eller betjener maskiner, da de kan opleve træthed eller

synsforstyrrelser.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

Nedenstående bivirkninger afspejler eksponering af Zykadia 750 mg dagligt fastende hos 925 patienter

med ALK-positiv fremskreden NSCLC i syv kliniske studier inklusive to randomiserede,

kontrollerede fase 3-studier (studierne A2301 og A2303).

Den mediane varighed af eksponeringen for Zykadia 750 mg fastende var 44,9 uger (interval: 0,1 til

200,1 uger).

Bivirkninger med en forekomst ≥10 % hos patienter behandlet med Zykadia 750 mg fastende var

diarré, kvalme, opkastning, træthed, unormale leverfunktionstests, mavesmerter, nedsat appetit,

vægttab, obstipation, forhøjet blodkreatinin, udslæt, anæmi og øsofagussygdom.

Bivirkninger af grad 3-4 med en forekomst på ≥5 % hos patienter behandlet med Zykadia 750 mg

fastende var unormale leverfunktionstests, træthed, opkastning, hyperglykæmi, kvalme og diarré.

I dosis-optimeringsstudiet A2112 (ASCEND-8), for både tidligere behandlede og ubehandlede

patienter med ALK-positiv avanceret NSCLC, var den overordnede sikkerhedsprofil af Zykadia ved

den anbefalede dosis på 450 mg med mad (N=89) sammenlignelig med Zykadia 750 mg fastende

(N=90), bortset fra en reduktion af de gastrointestinale bivirkninger, mens der blev opnået

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/216260/2018

EMEA/H/C/003819

Zykadia (ceritinib)

En oversigt over Zykadia og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Zykadia, og hvad anvendes det til?

Zykadia er et kræftlægemiddel, der anvendes alene til behandling af voksne med ikke-småcellet

lungekræft (NSCLC), når sygdommen er fremskreden. Det anvendes kun ved NSCLC, der er "ALK-

positiv", dvs. at kræftcellerne har visse defekter i genet for proteinet ALK (anaplastisk lymfomkinase).

Zykadia indeholder det aktive stof ceritinib.

Hvordan anvendes Zykadia?

Zykadia udleveres kun efter recept, og behandlingen skal indledes og overvåges af en læge med

erfaring i brug af kræftlægemidler. Det skal på forhånd med passende metoder være fastslået, at

patienten har gendefekten for ALK (er "ALK-positiv").

Lægemidlet fås som kapsler (150 mg). Den anbefalede dosis er 450 mg (3 kapsler) én gang dagligt

sammen med et måltid på samme tid hver dag. Hvis der opstår bivirkninger, kan lægen beslutte at

nedsætte dosis eller midlertidigt standse behandlingen. I visse tilfælde bør behandlingen standses

fuldstændigt.

For mere information om brug af Zykadia, se indlægssedlen, eller kontakt lægen eller

apotekspersonalet.

Hvordan virker Zykadia?

ALK er proteiner i familien receptortyrosinkinaser, der medvirker ved cellers vækst og ved dannelsen af

nye blodkar, der forsyner dem. Hos patienter med ALK-positiv NSCLC dannes en unormal form af ALK,

der stimulerer kræftcellerne til at dele sig og vokse ukontrolleret. Det aktive stof i Zykadia, ceritinib,

virker ved at blokere aktiviteten af ALK, hvorved kræftens vækst og udbredelse nedsættes.

Zykadia (ceritinib)

EMA/216260/2018

Side 2/3

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Zykadia?

Zykadia er påvist at være effektivt til behandling af fremskreden, ALK-positiv NSCLC i tre hovedstudier

med patienter, hos hvem sygdommen var skredet frem trods tidligere behandling med lægemidlet

crizotinib:

I to af disse studier, hvori der deltog 303 patienter, blev lægemidlet ikke sammenlignet med anden

behandling. Virkningen af behandlingen (responsen) blev vurderet ved hjælp af kropsskanning og

standardiserede kriterier for organtumorer. Ved fuldstændig respons forstås, at patienten ikke har

tilbageværende tegn på kræft. I det ene studie vurderede de behandlende læger, at der var

fuldstændig eller delvis respons på lægemidlet hos 56 % af de patienter, der fik Zykadia (92 ud af

163). Den gennemsnitlige responsvarighed var 8,3 måneder. I det andet studie var den samlede

responsrate 41 % (57 ud af 140 patienter), og responsen varede i gennemsnit 10,6 måneder.

I det tredje studie hos 231 patienter blev Zykadia sammenlignet med standardkemoterapi

(kræftlægemidler). Resultaterne viste, at de patienter, der fik Zykadia, gennemsnitligt levede i 5,4

måneder, uden at sygdommen blev værre (progressionsfri overlevelse), sammenholdt med 1,6

måneder hos dem, som fik standardkemoterapi.

I et studie med 376 patienter er Zykadia desuden påvist at være effektivt til behandling af ikke

tidligere behandlede patienter. De patienter, der fik Zykadia, levede i gennemsnit 16,6 måneder, uden

at sygdommen blev værre, sammenholdt med 8,1 måneder for dem, der fik standardkemoterapi.

Hvilke risici er der forbundet med Zykadia?

De hyppigste bivirkninger ved Zykadia (som kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 personer) er

diarré, kvalme, opkastning, træthed, abnorme leverprøver, mavesmerter, nedsat appetit, vægttab,

forstoppelse, udslæt, forhøjet indhold af affaldsproduktet kreatinin i blodet (kan være tegn på

nyreproblemer), problemer med spiserøret og lavt antal røde blodlegemer (anæmi). De hyppigste

alvorlige bivirkninger (som kan forekomme hos mere end 1 ud af 20 personer) er abnorme

leverprøver, træthed, diarré, kvalme, opkast og hyperglykæmi (forhøjet blodsukker).

Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger med Zykadia fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Zykadia godkendt i EU?

Zykadia er påvist at være effektivt til behandling af patienter, hvis sygdom var skredet frem under

behandlingen med crizotinib eller kort tid derefter, og som på nuværende tidspunkt har meget få

behandlingsmuligheder, samt ikke tidligere behandlede patienter. Hvad sikkerheden angår, så det ud

til, at bivirkningerne ved Zykadia som regel kunne håndteres.

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede derfor, at fordelene ved Zykadia opvejer risiciene,

og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU.

Der blev oprindeligt udstedt en "betinget godkendelse" for Zykadia, fordi der afventedes yderligere

dokumentation om lægemidlet. Da virksomheden har indsendt den fornødne supplerende information,

er godkendelsen ændret fra en betinget godkendelse til en fuldgyldig godkendelse.

Zykadia (ceritinib)

EMA/216260/2018

Side 3/3

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Zykadia?

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og

sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Zykadia.

Som for alle lægemidler, er data vedrørende brug af Zykadia løbende overvåget. Bivirkninger

rapporteret for Zykadia vurderes omhyggeligt, og der foretages nødvendige forholdsregler for at

beskytte patienterne.

Andre oplysninger om Zykadia

Zykadia fik en betinget markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 6. maj 2015. Dette blev

ændret til en fuldgyldig markedsføringstilladelse den 26. juli 2017.

Yderligere information om Zykadia findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports.

Denne oversigt blev sidst ajourført i 04-2018.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information