Zyclara

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

18-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

18-12-2020

Aktiv bestanddel:
imiquimod
Tilgængelig fra:
Meda AB
ATC-kode:
D06BB10
INN (International Name):
imiquimod
Terapeutisk gruppe:
Antibiotika og kemoterapeutiske midler til dermatologisk brug
Terapeutisk område:
Keratose, Keratose, Aktinisk
Terapeutiske indikationer:
Zyclara er indiceret til lokalbehandling af klinisk typisk, ikke-hyperkeratotiske, ikke-hypertrofisk, synlige eller håndgribelige aktinisk keratose fuld ansigt eller balding hovedbunden hos immunkompetente voksne når andre topiske behandlingsmuligheder er kontraindiceret eller mindre passende.
Produkt oversigt:
Revision: 11
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002387
Autorisation dato:
2012-08-23
EMEA kode:
EMEA/H/C/002387

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

18-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

18-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

24-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

18-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

18-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

24-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

18-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

18-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

24-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

18-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

18-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

24-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

18-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

18-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

24-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

18-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

18-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

24-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

18-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

18-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

24-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

18-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

18-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

24-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

18-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

18-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

24-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

18-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

18-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

24-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

18-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

18-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

24-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

18-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

18-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

24-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

18-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

18-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

24-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

18-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

18-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

24-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

18-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

18-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

24-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

18-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

18-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

24-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

18-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

18-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

24-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

18-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

18-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

24-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

18-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

18-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

24-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

18-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

18-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

24-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

18-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

18-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

24-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

18-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

18-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

18-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

18-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

18-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

18-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

24-01-2018

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Zyclara 3,75% creme

Imiquimod

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen, eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Den nyeste indlægsseddel findes på www.indlægsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Zyclara

Sådan skal du bruge Zyclara

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Zyclara 3,75 % creme indeholder det aktive stof imiquimod, som er en immunrespons modifikator (til

at stimulere det humane immunsystem).

Dette lægemiddel er ordineret til behandling af aktinisk keratose hos voksne.

Medicinen stimulerer din krops eget immunsystem til at producere naturlige stoffer, som hjælper med

at bekæmpe aktinisk keratose.

Aktiniske keratoser er ru hudområder, som findes på personer, der har været udsat for meget sol i løbet

af deres levetid. Disse områder kan være den samme farve som din hud eller grålige, rosa, røde eller

brune. De kan være flade og skællede, eller bulede, ru, hårde og vortelignende.

Denne medicin bør kun bruges til aktiniske keratoser i ansigtet eller hovedbunden, hvis din læge har

besluttet, at det er den mest hensigtsmæssige behandling til dig.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Zyclara

Brug ikke Zyclara.

hvis du er allergisk over for det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer i denne medicin

(angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apoteket, før du bruger Zyclara:

hvis du tidligere har brugt dette lægemiddel eller andre lignende lægemidler i en anden

koncentration.

hvis du lider af autoimmune sygdomme

hvis du er blevet organtransplanteret

hvis du har et unormalt blodtal.

Generelle instruktioner under behandlingen

Hvis du for nylig er opereret, eller har modtaget medicinsk behandling, skal du vente med at

anvende denne medicin, indtil området, der skal behandles, er helet

Undgå kontakt med øjne, læber og næsebor. Hvis dette sker, ved et uheld, skal cremen straks

fjernes med vand.

Anvend kun cremen udvendigt (på ansigtshuden eller på hovedbunden).

Bug ikke mere creme end din læge har rådet dig til.

Du må ikke dække det behandlede område med plaster eller andre bandager, efter at du har

anvendt medicinen.

Hvis du oplever for kraftigt ubehag på det behandlede sted, vask cremen af med mild sæbe og

vand. Så snart generne er ophørt, kan du begynde at bruge cremen igen, som anbefalet. Cremen

skal ikke påsmøres mere end én gang dagligt.

Brug ikke højfjeldssol eller solarium og undgå udsættelse for sollys, så meget som muligt,

under behandlingen med denne medicin. Hvis du går udenfor i løbet af dagen, skal du anvende

solcreme og bære beskyttende tøj og en hat med bred skygge.

Lokale hudreaktioner

Mens du bruger Zyclara, kan du opleve lokale hudreaktioner på grund af den måde, det virker på din

hud. Disse reaktioner kan være et tegn på, at medicinen virker efter hensigten.

Mens du bruger Zyclara og indtil ophelingen, vil behandlingsområdet sandsynligvis se markant

anderledes ud end normal hud. Der er også en mulighed for, at eksisterende betændelse midlertidigt

kan forværres.

Denne medicin kan også forårsage influenzalignende symptomer (inklusive træthed, kvalme, feber,

muskel- og ledsmerter og kuldegysninger) før eller under forekomsten af lokale hudreaktioner.

Hvis der optræder influenza-lignende symptomer eller stærke lokale hudreaktioner, kan en pause på

flere dage tages. Behandling med imiquimod creme kan genoptages, når hudreaktionen er aftaget.

Men ingen af de 2-ugers behandlingsperioder bør forlænges på grund af glemte doser eller pauser.

De lokale hudreaktioner har en tendens til at være svagere i anden behandlingsperiode sammenlignet

med den første behandlingsperiode med Zyclara.

Reaktionen på behandlingen kan ikke i tilstrækkelig grad vurderes før opheling af de lokale

hudreaktioner. Du bør fortsætte behandlingen som foreskrevet.

Denne medicin kan afsløre og behandle aktiniske keratoser, der ikke tidligere har været set eller

mærket, og disse kan senere gå væk. Du bør fortsætte påføringen i hele behandlingsforløbet, selv om

alle aktiniske keratoser ser ud til at være væk.

Børn og unge

Denne medicin bør ikke gives til børn under 18 år, da sikkerhed og effekt hos patienter under 18 år

ikke er blevet undersøgt. Der er ingen tilgængelige data vedrørende brug af imiquimod til børn og

unge.

Brug af anden medicin sammen med Zyclara

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Hvis du tager immunosuppresive lægemidler, som hæmmer immunsystemet, skal du fortælle det til

din læge inden du starter behandlingen.

Undgå samtidig behandling med Zyclara og anden imiquimod creme i samme behandlingsområde.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apoteket til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Din læge vil fortælle om fordele og risici ved at bruge Zyclara under graviditet. Dyrestudier indikerer

ikke direkte eller indirekte skadelige virkninger under graviditet.

Det vides ikke om imiquimod udskilles i brystmælk. Du bør ikke bruge Zyclara, hvis du ammer eller

planlægger at amme. Din læge vil fortælle, om du bør holde op med at amme eller stoppe

behandlingen med Zyclara.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Denne medicin har ingen eller ubetydelig indflydelse på evnen til at betjene maskiner eller føre

motorkøretøj.

Denne medicin indeholder methylparahydroxybenzoat, propylparahydroxybenzoat,

cetylalkohol, stearylalkohol og benzylalkohol.

Methylparahydroxybenzoat (E218) og propylparahydroxybenzoat (E 216) kan medføre allergiske

reaktioner (muligvis forsinkede). Cetylalkohol og stearylalkohol kan medføre lokale hudreaktioner

(f.eks. kontakt dermatitis).

Denne medicin indeholder 5 mg benzylalkohol i hver brev. Benzylalkohol kan medføre allergiske

reaktioner og mild lokal irritation.

3.

Sådan skal du bruge Zyclara

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som lægen har fortalt dig. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket. Brug ikke denne medicin før din læge har vist dig den rigtige måde at anvende den på.

Denne medicin skal kun bruges mod aktinisk keratose i ansigtet eller hovedbunden.

Dosering

Påfør medicinen på det angrebne område én gang dagligt lige før sengetid.

Maksimum daglig dosis er 2 breve (500 mg = 2 breve af hver 250 mg).

Denne medicin må ikke påføres på større områder end enten hele ansigtet eller den skaldede

hovedbund.

Påføringsmetode

Før du går i seng, skal du vaske dine hænder og det

område, som skal behandles, med mild sæbe og vand. Tør

hænderne grundigt og lad området tørre.

Åben et nyt brev af Zyclara lige før brug og klem

noget creme ud på din fingerspids. Der må ikke anvendes

mere end 2 breve pr. behandling.

Smør et tyndt lag Zyclara på det angrebne område.

Gnid forsigt cremen ind i området, indtil cremen ikke ses

længere.

Undgå kontakt med øjne, læber og næsebor.

Smid det åbnede brev ud efter anvendelse af cremen.

Vask hænderne godt med sæbe og vand.

Lad Zyclara sidde på huden i ca. 8 timer. Tag ikke

brusebad eller karbad i løbet af denne tid. Dæk ikke det

behandlede område med plaster eller anden forbinding.

Vask efter ca. 8 timer det område, hvor Zyclara blev

påført, med mild sæbe og vand.

Behandlingsvarighed

Behandlingen starter med én daglig påføring i 2 uger, efterfulgt af en pause uden påføring i 2 uger, og

derefter én daglig påføring igen i 2 uger.

Hvis du har brugt for meget Zyclara

Hvis du har påført for meget creme, skal den overskydende creme vaskes væk med en mild sæbe

og vand. Når en eventuel hudreaktion er forsvundet, kan du fortsætte med den anbefalede behandling.

Cremen skal ikke påføres mere end én gang dagligt.

Hvis du ved et uheld kommer til at sluge Zyclara, skal du straks kontakte din læge.

Hvis du har glemt at bruge Zyclara

Hvis du har glemt at bruge Zyclara, skal du vente til næste aften med at påføre cremen og derefter

fortsætte med din behandlingsplan. Hver behandlingsplan skal ikke vare mere end 2 uger, heller

ikke hvis du har glemt at bruge den nogle gange.

Hvis du holder op med at bruge Zyclara

Kontakt lægen, hvis du ønsker at stoppe behandlingen med Zyclara.

Hvis du har yderligere spørgsmål om brugen af dette lægemiddel, spørg din læge eller på apoteket.

4.

Bivirkninger

Denne medicin kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Kontakt straks din læge hvis nogle af disse alvorlige bivirkninger opstår, når du bruger denne medicin:

Alvorlige hudreaktioner (hyppighed ikke kendt) med hudlæsioner eller pletter på din hud, som

begynder som små røde områder og udvikles til små cirkler, sandsynligvis med symptomer som

kløe, feber, følelse af ubehag, ømme led, synsproblemer, brændende, ømme eller kløende øjne og

mundsår. Hvis du oplever dette, skal du stoppe med at bruge denne medicin og øjeblikkeligt informere

din læge.

Hos enkelte personer har man konstateret en sænkning af blodtallet (hyppighed ikke kendt).

Dette kan indebære, at du bliver mere modtagelig over for infektioner, lettere får blå mærker eller er

mere træt. Hvis du bemærker nogle af disse symptomer, skal du fortælle det til din læge.

Nogle patienter, som lider af autoimmune sygdomme, kan opleve forværring af deres tilstand. Hvis du

oplever nogen ændring under behandlingen med Zyclara, skal du fortælle det til lægen.

Hvis der er pus eller andre tegn på hudinfektion (hyppighed ikke kendt), skal du tale med din læge om

det.

Mange af bivirkningerne ved denne medicin skyldes dets lokale indvirkning på din hud. Lokale

hudreaktioner kan være et tegn på, at behandlingen virker efter hensigten. Hvis din hud reagerer slemt

eller det bliver for ubehageligt, når du bruger medicinen, skal du stoppe med at påføre cremen og

vaske området med mild sæbe og vand. Kontakt derefter din læge eller apoteket. Han/hun vil måske

råde dig til at stoppe med at påføre Zyclara i nogle dage (svarende til at have en kort pause fra

behandlingen).

Følgende bivirkninger er rapporteret med imiquimod:

Meget almindelig

(forekommer hos flere end 1 ud af 10 personer)

Rødme af huden, skorpedannelse, skæl, sekretion, tør hud, hævelser i huden, sår på huden, og

nedsat hudpigmentering på påføringsstedet.

Almindelig

(forekommer hos op til 1 ud af 10 personer)

Yderligere reaktioner på påføringsstedet f.eks. hudbetændelse, kløe, smerter, brænden, irritation

og udslæt

Hævede kirtler

Hovedpine

Svimmelhed

Tab af appetit

Kvalme

Diarré

Opkast

Influenzalignende symptomer

Feber

Smerte

Muskel- og ledsmerter

Brystsmerter

Søvnløshed

Træthed

Virusinfektion (Herpes simplex)

Stigning i blodsukker

Ikke almindelige

(forekommer hos op til 1 ud af 100 personer)

Ændringer på påføringsstedet f.eks. blødning, små hævede områder i huden, betændelse,

prikken og stikken, øget følsomhed overfor berøring, ardannelse, følelse af at være varm,

nedbrydning af hud, blister eller pustler

Svaghed

Skælven

Tab af energi (letargi -søvnlignende sløvhedstilstand)

Følelse af ubehag

Hævelse af ansigtet

Rygsmerter

Smerter i lemmerne

Stoppet næse

Halssmerte

Irritation i øjnene

Hævelse af øjenlåg

Depression

Irritabilitet

Mundtørhed

Mavesmerter

Sjældne

(forekommer hos op til 1 ud af 1.000 patienter)

Opblussen af autoimmune tilstande (en autoimmun sygdom er en sygdom, som er resultatet af

en unormal reaktion fra immunsystemet)

Hudreaktioner fjernt fra påføringsstedet

Frekvens ikke kendt

(hyppigheden kan ikke estimeres udfra forhåndenværende data)

Ændringer i hudfarve

Nogle patienter har erfaret ændringer i hudfarve i området hvor Zyclara er påført. Disse

ændringer har en tendens til at forbedre sig med tiden, men kan hos nogle patienter være

permanente.

Hårtab

Et lille antal patienter har erfaret hårtab på behandlingsstedet eller det omkringliggende område

.

Stigning i leverenzymer

Der har været rapporteret en øgning i leverenzymer

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares over 25°C.

Brevene må ikke bruges igen, når de har været åbnet.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. Disse forholdsregler vil hjælpe med at beskytte

miljøet.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Zyclara indeholder

Aktivt stof: Imiquimod. Hvert brev indeholder 9,375 mg imiquimod i 250 mg creme (100 mg

creme indeholder 3,75 mg imiquimod).

Øvrige indholdsstoffer: Isostearinsyre, benzylalkohol, cetylalkohol, stearylalkohol, hvid blød

paraffin, polysorbat 60, sorbitanstearat

,

glycerol

,

methylparahydroxybenzoat (E218),

propylparahydroxybenzoat (E216), xanthangummi, renset vand (se også afsnit 2 “Zyclara

indeholder methylparahydroxybenzoat, propylparahydroxybenzoat, cetylalkohol

stearylalkohol, og benzylalkohol”).

Udseende og pakningsstørrelser

Hvert brev Zyclara 3,75 % creme indeholder 250 mg hvid til let gullig creme med et ensartet

udseende.

Hver

æske

indeholder

eller

engangsbreve

polyester/hvid

lavdensitets

polyethylen/aluminium. Ikke alle pakningsstørrelser markedsføres nødvendigvis.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Meda AB

Pipers väg 2A

170 73 Solna

Sverige

Fremstiller

Swiss Caps GmbH

Grassingerstraße 9

83043 Bad Aibling

Tyskland

3M Health Care Limited

Derby Road

Loughborough

Leicestershire

LE11 5SF, Storbritannien

MEDA Pharma GmbH & Co. KG

Benzstraße 1

61352 Bad Homburg

Tyskland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Mylan EPD bvba/sprl

Terhulpsesteenweg, 6A

B-1560 Hoeilaart

Tél/Tel: +32 2 658 61 00

Luxembourg/Luxemburg

Mylan EPD bvba/sprl

Terhulpsesteenweg, 6A

B-1560 Hoeilaart

Tél/Tel: +32 2 658 61 00

България

Майлан ЕООД

бул. Ситняково 48, ет. 7

Офис сграда „Сердика Офиси“

1505 София

Тел: +359 2 44 55 400

Magyarország

Mylan EPD Kft.

1138 Budapest

Váci út 150

Tel: +36 1 465 2100

Česká republika

MEDA Pharma s.r.o.

Evropská 2590/33C

Prague 6 160 00

Tel: +420 222 004 400

Malta

V.J. Salomone Pharma Limited

Upper Cross Road

Marsa, MRS 1542

Tel: +356 21 22 01 74

Danmark

Mylan Denmark ApS

Borupvang 1

2750 Ballerup

Tlf: +45 28 11 69 32

Nederland

Mylan Healthcare B.V.

Krijgsman 20

1186 DM Amstelveen

Tel: +31 (0)20 426 3300

Deutschland

MEDA Pharma GmbH & Co. KG

Benzstraße 1

61352 Bad Homburg

Tel: +49 (0) 6172 888 01

Norge

Mylan Healthcare Norge AS

Hagaløkkveien 26

1383 Asker

Tlf: +47 66 75 33 00

Eesti

Meda Pharma SIA

Liivalaia 13/15

11018 Tallinn

Tel: +372 62 61 025

Österreich

MEDA Pharma GmbH

Guglgasse 15

1110 Wien

Tel: + 43 (0)1 86 390 0

Ελλάδα

MEDA Pharmaceuticals A.E.

Αγίου Δημητρίου 63

17456 Άλιμος

Τηλ: +30 210 6 77 5690

Polska

Mylan Healthcare Sp. z o.o.

ul. Postępu 21B

02-676 Warszawa

Tel: +48 22 546 6400

España

Mylan Pharmaceuticals, S.L.

C/ Plom, 2-4, 5ª planta

08038 - Barcelona

Tel: +34 900 102 712

Portugal

BGP Products, Unipessoal, Lda.

Av. D. João II,

Edifício Atlantis, nº 44C – 7.3 e 7.4

1990-095 Lisboa

Tel: +351 214 127 200

France

Mylan Medical SAS

40-44 rue Washington

75008 Paris

Tél: +33 (0)1 56 64 10 70

România

BGP PRODUCTS SRL

Tel.: +40 372 579 000

Hrvatska

Mylan Hrvatska d.o.o.

Koranska 2

10 000 Zagreb

Tel: +385 1 235 059 90

Slovenija

Mylan Healthcare d.o.o.

Dolenjska cesta 242c

1000 Ljubljana

Tel: +386 1 23 63 180

Ireland

Mylan Ireland Limited

Newenham Court

Northern Cross, Malahide Road

Dublin 17

Tel: +353 (0) 87 1694982

Slovenská republika

MEDA Pharma spol. s r.o.

Trnavská cesta 50

821 02 Bratislava

Tel: +421 2 32 199 100

Ísland

Icepharma hf

Lyngháls 13

110 Reykjavík

Sími: +354 540 8000

Suomi/Finland

Meda Oy

Vaisalantie 4/Vaisalavägen 4

02130 Espoo/Esbo

Puh/Tel: +358 20 720 9550

Italia

Meda Pharma S.p.A.

Via Felice Casati, 20

20124 Milano

Tel: +39 039 73901

Sverige

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Tel: +46 (0)8 630 1900

Κύπρος

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ

Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 226

ΤK 2234, Λατσιά, Λευκωσία

Τηλ.: +357 22207700

United Kingdom

Mylan Products Ltd.

Station Close

Potters Bar

Hertfordshire

EN6 1TL

Tel: +44 1707 853000

Latvija

Meda Pharma SIA

101 Mūkusalas str.

Rīga LV

1004

Tālr: +371 67616137

Lietuva

Meda Pharma SIA

Žalgirio str. 90-100

Vilnius LT-09303

Tel. + 370 52059367

Denne indlægsseddel blev senest ændret (MM/YYYY)

Du kan finde yderligere oplysninger om Zyclara på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside

http://www.ema.europa.eu/

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Zyclara 3,75% creme

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert brev indeholder 9,375 mg imiquimod i 250 mg creme (3,75%).

Hvert gram creme indeholder 37,5 mg imiquimod.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

Methylparahydroxybenzoat (E 218) 2,0 mg/g creme

Propylparahydroxybenzoat (E 216) 0,2 mg/g creme

Cetylalkohol 22,0 mg/g creme

Stearylalkohol 31,0 mg/g creme

Benzylalkohol 20,0 mg/g creme

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Creme.

Hvid til svag gul creme med et ensartet udseende.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Zyclara er indiceret til topikal behandling af klinisk typiske, ikke-hyperkeratotiske, ikke-hypertrofiske

synlige eller palpable aktiniske keratoser (AK´er) i hele ansigtet eller skallede hovedbund hos

immunkompetente voksne, hvor andre topikale behandlingsmuligheder er kontraindiceret eller mindre

egnet.

4.2

Dosering og administration

Dosering

Zyclara (per applikation: op til 2 breve, 250 mg imiquimod creme per brev) skal appliceres én gang

dagligt før sengetid på huden i det angrebne område, som skal behandles i 2 behandlingsperioder af 2

uger hver, adskilt af en 2-ugers ikke behandlingsperiode eller som foreskrevet af lægen.

Behandlingsområdet er hele ansigtet eller den skaldede hovedbund.

Lokale hudreaktioner i behandlingsområdet er delvist forventet og almindelig på grund af

virkningsmekanismen (se pkt. 4.4). En hvileperiode på adskillige dage kan tages, hvis det er påkrævet

grundet ubehag hos patienten eller grundet sværhedsgraden af den lokale hudreaktion. Imidlertid bør

2-ugers behandlingsperioden ikke blive forlænget på grund af manglende doser eller hvileperioder.

En forbigående stigning i antallet af aktiniske keratoser kan ses under behandlingen, fordiimiquimod

sandsynligviskan afsløre og behandle subkliniske læsioner. Responset på behandlingen, kan ikke i

tilstrækkelig grad vurderes, før de lokale hudreaktioner er forsvundet. Patienterne bør fortsætte

behandlingen som foreskrevet. Behandlingen bør fortsætte i hele behandlingsforløbet, selvom alle

aktiniske keratoser ser ud til at være væk.

Det kliniske resultat af behandlingen kan bestemmes efter regenerering af den behandlede hud, cirka 8

uger efter behandlingens ophør og med passende intervaller derefter baseret på en klinisk vurdering.

Læsioner, der ikke reagerer helt på behandlingen 8 uger efter den anden behandlingsperiode bør

omhyggeligt revurderes, og en yderligere 2-ugers behandling med Zyclara kan overvejes.

Det anbefales at anvende en anden behandling, hvis de(n) behandlede læsion(er) ikke reagerer

tilfredsstillende på Zyclara.

Aktinisk keratose læsioner, som er forsvundet efter to behandlingsforløb af 2 uger med Zyclara og

senere recidiverer, kan behandles med yderligere et eller to behandlingsforløb af 2 uger med Zyclara,

efterfulgt af en behandlingspause i mindst 12 uger.

Nedsat lever- eller nyrefunktion

Patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion var ikke inkluderet i de kliniske studier. Disse patienter

bør monitoreres under nøje opsyn af en erfaren læge.

Pædiatrisk population

Sikkerheden og effekten af imiquimod hos børn og unge under 18 år med aktinisk keratose har ikke

været undersøgt. Ingen data er tilgængelige.

Administrationsmetode

Zyclara er kun til udvortes brug. Kontakt med øjne, læber og næsebor bør undgås.

Behandlingsområdet bør ikke bandageres eller på anden måde tildækkes.

Lægen skal demonstrere orrekt applikationsteknik for patienten med henblik på at maksimere fordelen

ved behandling med Zyclara.

Zyclara skal anvendes én gang dagligt før sengetid på det angrebne behandlingsområde af huden og

blive på huden i cirka 8 timer. I denne periode skal bruse- og karbad undgås. Før påføring af cremen,

bør patienten vaske behandlingsområdet med mild sæbe og vand, og lade området tørre grundigt.

Zyclara bør anvendes som en tynd film på hele behandlingsområdet og gnides ind, indtil cremen

forsvinder. Op til 2 breve Zyclara kan anvendes til behandlingsområdet (hele ansigtet eller

hovedbunden, men ikke begge dele) ved hver daglig påføring. Delvist brugte breve skal kasseres og

må ikke genbruges. Zyclara skal blive siddende på huden i cirka 8 timer. Efter denne tid er det vigtigt,

at cremen fjernes ved vask af området samt hænderne med mild sæbe og vand.

Hænderne skal vaskes grundigt før og efter påføring af cremen.

Glemt dosis

I tilfælde af en dosis glemmes bør patienten vente med at anvende Zyclara indtil den kommende aften

og derefter fortsætte med behandlingsplanen. Cremen bør ikke anvendes mere end én gang dagligt.

Hver behandlingsperiode bør ikke forlænges ud over 2 uger på grund af manglende doser eller

hvileperioder.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i punkt 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Generelle instruktioner til behandlingen

Læsioner, der er klinisk atypiske for AK eller mistænkte for malignitet, bør underkastes biopsi med

henblik på at fastlægge en passende behandling.

Undgå kontakt med øjne, læber og næsebor, da imiquimod ikke er blevet vurderet til behandling af

aktiniske keratoser på øjenlåg, indersiden af næseborene eller ørerne, eller på læbeområdet inden for

den rødpigmenterede grænse.

Behandling med imiquimod creme anbefales ikke, før huden er helet efter tidligere medicinsk eller

kirurgisk behandling. Påførsel på ødelagt hud kan resultere i øget systemisk absorption af imiquimod,

hvilket fører til øget risiko for bivirkninger (se pkt. 4.8 og 4.9).

På grund af bekymring for øget modtagelighed for solskoldning, anbefales brug af solfaktorcreme, og

patienterne bør minimere eller undgå udsættelse for naturligt eller kunstigt sollys (solarier eller

UVA/B behandling), mens de bruger Zyclara. Det behandlede område på hudens overflade bør

beskyttes mod udsættelse for sol.

Imiquimod anbefales ikke til behandling af AK-læsioner med udtalt hyperkeratose eller hypertrofi,

som det ses i forbindelse med kutane horn.

Lokale hudreaktioner

Under behandlingen og indtil heling, synes den angrebne hud at være markant anderledes end normal

hud. Lokale hudreaktioner er almindelige, men disse reaktioner aftager generelt i intensitet under

behandlingen eller forsvinder efter ophør af behandlingen med imiquimod creme. Selv efter få

applikationer af imiquimod creme kan der, i sjældne tilfælde, ses intense lokale inflammatoriske

reaktioner med væskende hud eller erosioner.

Der er en sammenhæng mellem fuldstændig clearance rate og intensiteten af lokale hudreaktioner

(f.eks. erythem). Disse lokale hudreaktioner kan være relateret til stimulering af det lokale

immunrespons. Endvidere har imiquimod potentialet til at forværre inflammatoriske tilstande i huden.

Hvis det kræves, på grund af ubehag hos patienten eller intensiteten af den lokale hudreaktion, kan der

tages en hvileperiode på adskillige dage. Behandling med imiquimod creme kan genoptages, når

hudreaktionen er aftaget. Intensiteten af de lokale hudreaktioner har en tendens til at være lavere i den

anden periode end i den første behandlingsperiode med Zyclara.

Systemiske reaktioner

Influenza-lignende systemiske tegn og symptomer kan opstå under, eller endda før, forekomsten af

intense lokale hudreaktioner, og kan omfatte træthed, kvalme, feber, myalgi, artralgi og

kuldegysninger. En afbrydelse i doseringen eller dosisjustering bør overvejes (se pkt. 4.8). Patienter

med nedsatte hæmatologiske reserver bør monitoreres under nøje opsyn af en erfaren læge (se afsnit

4.8).

Særlige populationer

Patienter med nedsat hjerte-, lever- eller nyrefunktion var ikke inkluderet i de kliniske studier. Disse

patienter bør monitoreres under nøje opsyn af en erfaren læge.

Anvendelse til immunkompromitterede patienter og/eller patienter med autoimmune sygdomme

Sikkerheden og effekten af Zyclara i immunkompromitterede patienter (f.eks. organtransplanterede

patienter) og/eller patienter med autoimmune sygdomme er ikke fastlagt. Derfor bør imiquimod creme

anvendes med forsigtighed til disse patienter (se pkt. 4.5). Vurdering af fordelen ved imiquimod

behandling til disse patienter bør afvejes mod risikoen for mulig organafstødning eller graft-versus-

host-sygdom eller en mulig forværring af deres autoimmune tilstand.

Genbehandling

Information om gentagen behandling af aktinisk keratose læsioner, der har været væk efter to

behandlingsforløb af 2 uger med Zyclara og senere recidiverer gives i pkt. 4.2 og 5.1.

Hjælpestoffer

Stearylalkohol og cetylalkohol kan forårsage lokale hudreaktioner (f.eks. kontaktdermatitis).

Benzylalkohol kan medføre allergiske reaktioner og mild lokal irritation. Methylparahydroxybenzoat

(E 218), og propylparahydroxybenzoat (E 216) kan medføre allergiske reaktioner (muligvis

forsinkede).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier. Dette inkluderer studier med immunosuppresive

lægemidler. Interaktioner med systemiske lægemidler ville blive begrænset af den minimale

perkutane absorption af imiquimod creme.

Imiquimod creme virker immunstimulerende og bør derfor anvendes med forsigtighed til patienter, der

er i behandling med immunosuppressive lægemidler (se pkt. 4.4).

Samtidig brug af Zyclara og andre imiquimod cremer i samme behandlingsområde skal undgås,

eftersom de indeholder samme aktive ingrediens (imiquimod) og dette kan øge risikoen for og

sværhedsgraden af lokale hudreaktioner.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen kliniske data fra anvendelse af imiquimod til gravide kvinder. Dyreforsøg viser ikke

direkte eller indirekte skadelige virkninger på graviditet, embryoets/fostrets udvikling, fødslen eller

den postnatale udvikling (se pkt. 5.3).

Der bør udvises forsigtighed ved ordinering af Zyclara til gravide kvinder. Zyclara skal kun anvendes

under graviditet, hvis den potentielle fordel opvejer den potentielle risiko for fosteret.

Amning

Det er ukendt, om imiquimod/metabolitter udskilles i human mælk.

En risiko for nyfødte/spædbørn kan ikke udelukkes.

Det skal besluttes, om amning eller behandling med Zyclara skal ophøre, idet der tages højde for

fordelene ved amning for barnet i forhold til de terapeutiske fordele for moderen.

Fertilitet

Ingen kliniske data er tilgængelige. Den potentielle risiko for mennesker er ukendt.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Zyclara påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen:

De nedenfor beskrevne data afspejler eksponeringen af Zyclara eller vehikel i 319 forsøgspersoner,

som blev rekrutteret i to dobbelt-blindede forsøg. Forsøgspersonerne anvendte dagligt op til to breve

Zyclara 3,75% creme eller vehiklet på huden i det berørte behandlingsområde (enten i hele ansigtet

eller den skaldede hovedbund, men ikke begge dele) i en 2-ugers behandlingsperiode, adskilt af en 2-

ugers ikke-behandlingsperiode.

De fleste patienter (159/160), der anvendte Zyclara til behandling af AK i kliniske studier fik lokale

hudreaktioner (ofte erythem, skorpedannelse og afskalning/tørhed) på applikationsstedet. Dog

krævede kun 11% (17/160) af patienterne i kliniske forsøg med Zyclara hvileperioder (afbrydelse af

behandlingen) på grund af lokale bivirkninger. Nogle systemiske bivirkninger, herunder hovedpine 6

% (10/160), træthed 4 % (7/160), blev rapporteret af patienter i behandling med Zyclara i kliniske

studier.

Tabel med oversigt over bivirkninger

De præsenterede data i nedenstående tabel afspejler:

Eksponering af Zyclara eller vehikel i ovennævnte undersøgelser (frekvens er meget

almindelig til ikke almindelig og større frekvens efter vehikel).

Erfaring med imiquimod 5 % creme

Frekvenserne er defineret som:

Meget almindelig (≥ 1/10);

Almindelig (≥ 1/100 til <1/10);

Ikke almindelig (≥ 1/1.000 til <1/100);

Sjælden (≥ 1/10.000 til <1/1.000);

Meget sjælden (<1/10.000) og ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

System organklasser

Frekvens

Bivirkning

Infektioner og parasitære sygdomme

Almindelig

Herpes simplex

Ikke almindelig

Infektion

Pustler

Frekvens ikke

kendt

Hudinfektion

Blod og lymfesystem

Almindelig

Lymfadenopati

Frekvens ikke

kendt

Nedsat hæmoglobin

Nedsat antal hvide blodlegemer

Nedsat neutrofiltal

Nedsat blodpladetal

Immunsystemet

Sjælden

Forværring af autoimmune tilstande

Metabolisme og ernæring

Almindelig

Anoreksi

Stigning i blodglucose

Psykiske forstyrrelser

Almindelig

Insomni

Ikke almindelig

Depression

Irritabilitet

Nervesystemet

Almindelig

Hovedpine

Svimmelhed

Øjne

Ikke almindelig

Irritation i conjunctiva

Ødem i øjenlåg

Luftveje, thorax og mediastinum

Ikke almindelig

Nasal tilstopning

Pharyngolaryngeal smerte

Lever og galdeveje

Frekvens ikke

kendt

Forhøjet leverenzym

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

Kvalme

Diaré

Opkastning

Ikke almindelig

Mundtørhed

Abdominalsmerter

Hud og subkutane væv

Meget

almindelig

Erythem

Skorpedannelse

Hudeksfoliering

Hud ødem

Hudsår

Hud hypopigmentering

Almindelig

Dermatitis

Ikke almindelig

Ødem i ansigtet

Sjælden

Fjerntliggende dermatologisk reaktion

Frekvens ikke

kendt

Alopeci

Erythema multiforme

Stevens Johnson syndrom

Kutan lupus erythematosus

Hud hyperpigmentering

Knogler, led, muskler og bindevæv

Almindelig

Myalgi

Artralgi

Ikke almindelig

Rygsmerter

Smerter i ekstremiteter

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Meget

almindelig

Erythem på applikationsstedet

Skorpedannelse på applikationsstedet

Eksfoliering på applikationsstedet

Tørhed på applikationsstedet

Ødem på applikationsstedet

Sår på applikationsstedet

Sekretion på applikationsstedet

Almindelig

Reaktion på applikationsstedet

Pruritus på applikationsstedet

Smerte på applikationsstedet

Hævelse på applikationsstedet

Brænden på applikationsstedet

Irritation på applikationsstedet

Udslæt på applikationsstedet

Træthed

Pyreksi

Influenza-lignende sygdom

Smerte

Brystsmerte

Ikke almindelig

Dermatitis på applikationsstedet

Blødning på applikationsstedet

Papules på applikationsstedet

Paræstesi på applikationsstedet

Hyperæstesi på applikationsstedet

Inflammation på applikationsstedet

Ar på applikationsstedet

Nedbrydning af hud på applikationsstedet

Vesikler på applikationsstedet

Varme på applikationsstedet

Asteni

Kuldegysninger

Letargi

Følelse af ubehag

Inflammation

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Forstyrrelser i blodsystemet

Reduktion i hæmoglobin, antallet af hvide blodlegemer, det absolutte neutrofiltal og blodpladetal er

blevet observeret i kliniske forsøg med anvendelse af imiquimod 5% creme. Disse reduktioner anses

ikke for at være klinisk signifikante hos patienter med normal hæmatologisk reserve. Patienter med

nedsatte hæmatologiske reserver er ikke blevet undersøgt i kliniske forsøg. Reduktioner i

hæmatologiske parametre, der kræver klinisk intervention, er blevet rapporteret efter markedsføring.

Hudinfektioner

Hudinfektioner i løbet af behandling med imiquimod er blevet observeret. Selvom disse ikke har

resulteret i alvorlige følger, skal muligheden for infektioner i ødelagt hud altid overvejes.

Hypopigmentering og hyperpigmentering

Rapporter om lokal hypopigmentering og hyperpigmentering er blevet modtaget efter anvendelse af

imiquimod 5% creme. Opfølgende oplysninger tyder på, at disse hudfarve ændringer kan være

permanente hos nogle patienter.

Fjerntliggende dermatologiske reaktioner

Sjældne tilfælde af fjerntliggende dermatologiske reaktioner, inklusive erythema multiforme, er blevet

rapporteret fra kliniske forsøg med imiquimod 5% creme behandling.

Alopeci

Kliniske studier, der undersøger brug af imiquimod 5% creme til behandling af aktiniske keratoser har

opdaget en 0,4% (5/1214) hyppighed af alopeci på behandlingsstedet eller det omkringliggende

område.

Indberetning af mistænkte bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af mistænkte bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle mistænkte bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Når produktet anvendes topikalt, er systemisk overdosering med imiquimod creme usandsynlig på

grund af den minimale absorption. Studier på kaniner viser en dermal dødelig imiquimod dosis på

mere end 5 g/kg. Vedvarende topikal overdosering med imiquimod creme kan forårsage alvorlige

lokale hudreaktioner og kan øge risikoen for systemiske reaktioner.

Efter utilsigtet indtagelse, kan kvalme, opkastning, hovedpine, myalgi og feber forekomme efter en

enkelt dosis på 200 mg imiquimod, hvilket svarer til indholdet af mere end 21 breve Zyclara. Den

klinisk mest alvorlige rapporterede bivirkning, efter flere orale doser på

200 mg, var hypotension,

som forsvandt efter oral eller intravenøs væsketilførsel.

Håndtering af overdosering bør omfatte behandling af kliniske symptomer.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk gruppe: Antibiotika og kemoterapeutika til udvortes brug, antivirale midler, ATC-

kode: D06BB10

Farmakodynamisk virkning

Imiquimod er en immunrespons modifikator. Det er den ledende forbindelse i imidazolin-familien.

Undersøgelser på mættede bindinger tyder på at membranreceptorer for imiquimod findes på

responderende celler; Disse kaldes Toll-like receptorer 7 og 8. Imiquimod inducerer frigivelsen af

alfa- interferon (IFN-α) og andre cytokiner fra en række humane og animalske celler (f.eks. fra

humane monocytter makrofager og keratinocytter). Topikal in vivo anvendelse af imiquimod creme på

musehud resulterede i forhøjede koncentrationer af IFN og tumornekrosefaktor (TNF) sammenlignet

med hud på ubehandlede mus. Panelet af inducerede cytokiner varierer med cellens vævsoprindelse.

Desuden blev frigivelsen af cytokiner induceret efter påføring på huden og oral indgivelse af

imiquimod i forskellige forsøgsdyr og i humane studier. I dyremodeller er imiquimod effektiv mod

virale infektioner og virker som et antitumormiddel hovedsagelig ved at inducere frigørelse af alfa-

interferon og andre cytokiner.

Stigninger i de systemiske niveauer af alfa-interferon og andre cytokiner efter topikal anvendelse af

imiquimod blev også observeret i humane data.

Klinisk virkning og sikkerhed

Effekten af Zyclara blev undersøgt i to dobbeltblinde, randomiserede, kliniske forsøg med vehikel som

kontrol. Patienterne havde typisk 5-20 synlige eller palpable AK-læsioner i et område, der oversteg 25

i enten ansigt eller den skaldede hovedbund. 319 patienter med AK blev behandlet med op til 2

breve imiquimod 3,75% creme, én gang dagligt eller en tilsvarende vehikelcreme i to

behandlingperioder af 2 uger-, adskilt af en 2-ugers ikke-behandlingsperiode. For de kombinerede

forsøg er komplet clearance rate med imiquimod 3,75% creme for hele ansigtet eller den skaldede

hovedbund 35,6 % (57/160 patienter, CI 28, 2%, 43,6%) og med vehikelcremen 6,3% (10/159

patienter, CI 3,1%, 11,3%) ved konsultation 8 uger efter behandling. Der blev ikke observeret

generelle forskelle i sikkerhed eller effekt mellem patienter på 65 år eller ældre og yngre patienter.

Planocellulært karcinom (SCC) blev rapporteret hos 1,3% (2/160) af patienterne behandlet med

imiquimod 3,75%, og i 0,6% (1/159) som blev behandlet med vehikelcremen. Denne forskel var ikke

statistisk signifikant.

I en opfølgende undersøgelse hvor patienter, som var initialt clearet med imiquimod 3,75%, blev fulgt

i mindst 14 måneder uden yderligere AK-behandling, viste 40,5% af patienterne vedvarende total

clearance af hele behandlingsområdet (enten hele ansigtet eller hovedbunden). Der findes, ud over

dette, ingen data for imiquimod 3,75% på clearance på lang sigt.

To open-label, randomiserede kontrollerede kliniske studier sammenlignende langtidsvirkninger af

imiquimod 5% (og ikke med dette 3,75% produkt) og topikal diclofenac (3% gel). I disse studier, var

det behandlede AK-område lokaliseret på et skaldet område af hovedbunden eller ansigtet og dækkede

et areal på omkring 40 cm² med en median på 7 kliniske typiske AK-læsioner ved baseline.

Behandlingerne i studiet blev givet, som officielt anbefalet. Disse studier viste, at imiquimod var bedre

end topikal diclofenac til at forebygge histologisk progression af AK-læsioner til in-situ eller invasivt

planocellulært karcinom (SCC). I tillæg, understøttede disse studier brugen af op til to yderligere

behandlingsperioder med imiquimod, når AK-læsionerne ikke var fuldt ophelede eller hvis AK-

læsionerne recidiverede efter succesfuld initial behandling med imiquimod.

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge resultaterne af studier

med Zyclara i alle undergrupper af den pædiatriske population ved aktinisk keratose (se pkt. 4.2 for

oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Mindre end 0,9 % af en topikalt anvendt enkeltdosis af radioaktivt mærket imiquimod blev absorberet

gennem huden hos forsøgspersonerne.

Systemisk eksponering (perkutan penetration) blev beregnet fra genvinding af kulstof-14 fra [

imiquimod i urin og fæces.

I løbet af et farmakokinetisk studie med imiquimod creme 3,75% blev lav systemisk absorption af

imiquimod observeret hos patienter med AK efter anvendelse af 2 breve én gang dagligt (18,75 mg

imiquimod/dag) i op til tre uger i hele ansigtet og/eller hovedbunden (ca. 200 cm

). Steady-state

niveauer blev opnået på 2 uger, og tiden til maksimal koncentration (Tmax) varierede mellem 6 og 9

timer efter sidste påføring.

Fordeling

Den gennemsnitlige peak serum imiquimod koncentration var 0,323 ng/ml i slutningen af det

farmakokinetiske studie.

Biotransformation

Oralt administreret imiquimod er hurtigt og i udstrakt grad metaboliseret til to hovedmetabolitter.

Elimination

Små mængder af lægemiddelstoffet, som er absorberet i det systemiske kredsløb, blev straks udskilt

både via urin og fæces med en gennemsnitlig ratio på ca. 3 til 1.

Den tilsyneladende halveringstid efter topikal dosering af imiquimod creme 3,75 % i det

farmakokinetiske studie blev beregnet til cirka 29 timer.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Ikke-kliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker baseret på konventionelle undersøgelser af

sikkerhedsfarmakologi, mutagenicitet og teratogenicitet.

I et fire-måneders dermalt toksicitetsstudie på rotter blev der observeret markant fald i kropsvægt og

forøget miltvægt ved 0,5 og 2,5 mg/kg; Lignende effekt blev ikke set i et fire måneder dermalt studie

på mus. Hos begge arter blev der, især ved højere doser, observeret lokal hudirritation.

Et 18-måneders carcinogenicitetsstudie på mus ved dermal administration i tre dage om ugen

inducerede ikke tumorer på applikationsstedet. Kun i hunmus var forekomsten af hepatocellulære

adenomer lidt større end for kontrollen. Forekomsten svarer godt til spektret af spontane tumorer, som

det er kendt i mus i overensstemmelse med deres alder. Derfor anses disse resultater for at være

tilfældige. Da imiquimod har lav systemisk absorption fra human hud, og er ikke mutagent, er risikoen

for mennesker fra systemisk eksponering sandsynligvis lav. Endvidere blev tumorer ikke set noget

sted i et 2-årigt oral karcinogenicitetsstudie på rotter.

Imiquimod creme blev evalueret i biologiske assays til vurdering af fotokarcinogeniciteten hos hårløse

albinomus, der blev eksponeret for simuleret ultraviolet stråling (UVR). Imiquimod creme blev

administreret til dyrene tre gange om ugen, og dyrene blev bestrålet 5 dage om ugen i 40 uger.

Musene blev yderligere opretholdt i 12 uger. Tumorer opstod tidligere og i større antal i gruppen af

mus, der fik vehikelcremen, sammenlignet med kontrolgruppen på lav UVR. Betydningen for

mennesker er ukendt. Topikal administration af imiquimod creme resulterede ikke i nogen øget

forekomst af tumorer uanset dosis, sammenlignet med gruppen, der blev behandlet med

vehikelcreme.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Isostearinsyre

Benzylalkohol

Cetylalkohol

Stearylalkohol

Hvid blød paraffin

Polysorbat 60

Sorbitanstearat

Glycerol

Methylparahydroxybenzoat (E218)

Propylparahydroxybenzoat (E216)

Xanthangummi

Renset vand.

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

30 måneder.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C.

Brevene må ikke genanvendes, når de har været åbnet.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Æsker med 14, 28 og 56 engangsbreve af polyester/hvid lavdensitets polyethylen/aluminiumfolie,

indeholdende 250 mg creme.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Læs hele dokumentet

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/780973/2017

EMEA/H/C/000179

EPAR – sammendrag for offentligheden

Zyclara

imiquimod

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Zyclara.

Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af en

markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk vejledning i,

hvordan Zyclara bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Zyclara, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Zyclara, og hvad anvendes det til?

Zyclara er en creme, der anvendes til behandling af aktinisk keratose i ansigtet og på områder af

hårbunden, der er ved at blive skaldet. Aktinisk keratose er en unormal hudvækst, der er et forstadium til

kræft og udvikles efter overdreven udsættelse for sollys. Zyclara anvendes til behandling af voksne med

normalt fungerende immunsystem (kroppens naturlige forsvar), når andre lægemidler til behandling af

aktinisk keratose ikke kan anvendes eller er mindre velegnede. Det indeholder det aktive stof imiquimod i

styrken 3,75 % (100 mg creme indeholder 3,75 mg imiquimod).

Zyclara er et "hybridt lægemiddel". Det vil sige, at det svarer til et "referencelægemiddel", der

indeholder samme aktive stof, men Zyclara fås i en anden styrke. Referencelægemidlet for Zyclara er

Aldara, der indeholder imiquimod i styrken 5 %.

Hvordan anvendes Zyclara?

Zyclara fås som en 3,75 %-creme i separate breve. Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Et eller to breve Zyclara påføres én gang dagligt før sengetid i et tyndt lag på de berørte områder af

ansigtet eller den berørte del af hårbunden, der er ved at blive skaldet. Cremen skal blive siddende på

huden natten over (i ca. 8 timer), før den vaskes af. Den daglige behandling bør fortsættes i 2 uger.

Zyclara

EMA/780973/2017

Side 2/3

Derefter følger 2 ugers pause uden behandling og derefter yderligere 2 ugers behandling. De nærmere

oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Patientens respons på behandlingen bør evalueres 8 uger efter afslutningen af behandlingen, og en

tredje behandling på 2 uger kan om nødvendigt overvejes. Hvis den aktiniske keratose ikke forbedres

tilstrækkeligt med Zyclara, bør en anden behandling afprøves.

Hvis den aktiniske keratose er forsvundet efter to behandlinger a 2 ugers varighed, men så vender

tilbage, kan den behandles igen med én eller to behandlinger a 2 ugers varighed, forudsat at

behandlingerne gives efter en pause på mindst 12 uger fra den oprindelige behandling.

Hvordan virker Zyclara?

Det aktive stof i Zyclara-cremen, imiquimod, er et immunmodulerende middel. Det betyder, at det

virker ved hjælp af immunsystemet (kroppens naturlige forsvar). Når imiquimod påføres huden,

påvirker det immunsystemet lokalt, hvorved der frigives cytokiner, herunder interferon. Disse stoffer

dræber de unormale celler i huden, som medfører keratose.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Zyclara?

Det er i to hovedundersøgelser med 479 patienter med aktinisk keratose i ansigt og hovedbund påvist,

at Zyclara fjerner aktinisk keratose. I undersøgelserne blev to forskellige doser af Zyclara (2,5 % og

3,75 %) sammenlignet med placebo (ikke-aktivt stof), og det primære mål for virkning var antallet af

patienter, hvis hud var helt fri for aktinisk keratose efter behandlingen. Hos ca. 36 % af de patienter,

der blev behandlet med Zyclara 3,75 %-creme, i de to undersøgelser, blev huden helt sygdomsfri,

mens dette kun gjaldt for ca. 6 % af de patienter, der blev behandlet med placebo. Zyclara i en lavere

styrke (2,5 %) gav en lavere helbredelsesprocent end 3,75 %-styrken.

Hvilke risici er der forbundet med Zyclara?

De fleste patienter, der bruger Zyclara, oplever bivirkninger på den hud, hvor lægemidlet blev påført

(hyppigst ses rødme, skorpedannelse, tørhed og afskalning). Hos ca. 11 % af patienterne i

undersøgelserne med Zyclara måtte behandlingen afbrydes på grund af denne type bivirkninger på

huden. Der blev desuden indberettet en række andre bivirkninger, herunder hovedpine og træthed. Den

fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger ved Zyclara fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Zyclara godkendt?

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at det er påvist, at Zyclara 3,75 %-creme fjerner

aktinisk keratose fra huden, og at dets anvendelse ikke giver anledning til betænkeligheder vedrørende

sikkerheden. Behandlingen med Zyclara har den fordel, at den er lettere at overholde end med Aldara,

fordi doseringsplanen er enklere. På grund af sin lavere styrke kan den desuden bruges på større

hudområder, og det giver mulighed for at behandle en større del af den berørte hud.

Agenturet konkluderede derfor, at fordelene ved Zyclara opvejer risiciene, og anbefalede udstedelse af

en markedsføringstilladelse for Zyclara.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Zyclara?

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og

sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Zyclara.

Zyclara

EMA/780973/2017

Side 3/3

Andre oplysninger om Zyclara

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Zyclara den 23. august 2012.

Den fuldstændige EPAR for Zyclara findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Zyclara, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Den fuldstændige EPAR for referencelægemidlet findes også på agenturets websted.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 12-2017.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information