Versican Plus DHPPi/L4R

Land: Den Europæiske Union

Sprog: dansk

Kilde: EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
16-05-2019
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
16-05-2019

Aktiv bestanddel:

hundesyge-virus, stamme CDV Bio 11/En, canine adenovirus type 2, stamme CAV-2 Bio 13, parvovirus type 2b, stamme CPV-2b Bio 12/B, canine parainfluenza type 2-virus, stamme CPiV-2 mia 15 (alle levende, svækkede), Leptospira interrogans serogruppe Australis serovar Bratislava, stamme MSLB 1088, L. interrogans serogruppe Icterohaemorrhagiae serovar Icterohaemorrhagiae, stamme MSLB 1089, L. interrogans serogruppe Canicola serovar Canicola, stamme MSLB 1090, L. kirschneri serogruppe Grippotyphosa serovar Grippotyphosa, stamme MSLB 1091...

Tilgængelig fra:

Zoetis Belgium SA

ATC-kode:

QI07AJ06

INN (International Name):

live, attenuated Canine distemper virus, canine adenovirus, canine parvovirus, canine parainfluenza virus inactivated and Leptospira

Terapeutisk gruppe:

Hunde

Terapeutisk område:

live hundesyge-virus + live canine adenovirus + live parainfl.virus + live parvovirus + rabies, inaktiveret + inaktiveret leptospira, Immunologicals for canidae

Terapeutiske indikationer:

Aktiv immunisering af hunde fra 8-9 uger gamle:for at forhindre, dødelighed og kliniske tegn forårsaget af hundesyge-virus,for at forhindre, dødelighed og kliniske tegn forårsaget af canine adenovirus type 1,for at forhindre kliniske tegn og reducere viral udskillelse forårsaget af canine adenovirus type 2,for at forhindre kliniske tegn, leucopoenia og viral udskillelse forårsaget af parvovirus,for at forhindre, at kliniske tegn (nasal og øjenskader decharge) og reducere viral udskillelse forårsaget af canine parainfluenza virus,for at forhindre, at kliniske tegn, infektion og urinudskillelse forårsaget af L. interrogans serogruppe Australis serovar Bratislava,for at forhindre kliniske tegn og urinudskillelse og reducere infektion forårsaget af L. interrogans serogruppe Canicola serovar Canicola og L. interrogans serogruppe Icterohaemorrhagie serovar Icterohaemorrhagiae,for at forebygge kliniske symptomer, og reducere infektion og urinudskillelse forårsaget af L. interrogans serogruppe Grippotyphosa serovar Grippotyphosa og for at forhindre dødelighed, kliniske tegn og infektion forårsaget af rabiesvirus.

Produkt oversigt:

Revision: 6

Autorisation status:

autoriseret

Autorisation dato:

2014-05-06

Indlægsseddel

                17
B. INDLÆGSSEDDEL
18
INDLÆGSSEDDEL
VERSICAN PLUS DHPPI/L4R LYOFILISAT OG SUSPENSION TIL INJEKTIONSVÆSKE,
SUSPENSION TIL HUND
1.
NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF
MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF
VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER ANSVARLIG FOR
BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA
Indehaver af markedsføringstilladelsen:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
BELGIEN
Fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse:
Bioveta, a.s.
Komenského 212
683 23 Ivanovice na Hané
DEN TJEKKISKE REPUBLIK
2.
VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
Versican Plus DHPPi/L4R lyofilisat og suspension til injektionsvæske,
suspension til hund
3.
ANGIVELSE AF DE(T) AKTIVE STOF(FER) OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER
Hver dosis (1 ml) indeholder:
AKTIVE STOFFER:
LYOFILISAT (LEVENDE SVÆKKET):
MINIMUM
MAKSIMUM
Hundesygevirus, stamme CDV Bio 11/A
10
3,1
TCID
50
*
10
5,1
TCID
50
Hundeadenovirus type 2, stamme CAV-2-Bio 13
10
3,6
TCID
50
*
10
5,3
TCID
50
Hundeparvovirus type 2b, stamme CPV-2b-Bio 12/B
10
4,3
TCID
50
*
10
6,6
TCID
50
Hundeparainfluenza type 2 virus, stamme CPiV-2-Bio 15
10
3,1
TCID
50
*
10
5,1
TCID
50
SUSPENSION (INAKTIVERET):
_Leptospira interrogans_
serogruppe Icterohaemorrhagiae
serovar Icterohaemorrhagiae, stamme MSLB 1089
ALR** titre ≥ 1:51
_Leptospira interrogans_
serogruppe Canicola
_ _
serovar Canicola, stamme MSLB 1090
ALR** titre ≥ 1:51
_Leptospira kirschneri _
serogruppe Grippotyphosa
_ _
serovar Grippotyphosa, stamme MSLB 1091
ALR** titre ≥ 1:40
_Leptospira interrogans_
serogruppe Australis
serovar Bratislava, stamme MSLB 1088
ALR** titre ≥ 1:51
Rabiesvirus, stamme SAD Vnukovo-32
≥ 2,0 IU***
ADJUVANS:
Aluminiumhydroxid
1,8 – 2,2 mg.
19
*
Vævskulturinficerende dosis – 50 % (tissue culture infectious dose
50 %).
**
Antistof mikroagglutinationsreaktion – lytisk reaktion (antibody
micro agglutination-lytic reaction.
***
Internationale enheder.
Lyofilisat: Svampeagtig hvid substans.
Suspension: Lyserød væske med fint bundfald.
4.
INDIKATION(ER)
Til aktiv immunisering af hunde fra 
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
Versican Plus DHPPi/L4R lyofilisat og suspension til injektionsvæske,
suspension til hund
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
En dosis (1 ml) indeholder:
AKTIVE STOFFER:
LYOFILISAT (LEVENDE SVÆKKET):_ _
MINIMUM
MAKSIMUM_ _
Hundesygevirus, stamme CDV Bio 11/A
10
3,1
TCID
50
*
10
5,1
TCID
50
Hundeadenovirus type 2, stamme CAV-2-Bio 13
10
3,6
TCID
50
*
10
5,3
TCID
50
Hundeparvovirus type 2b, stamme CPV-2b-Bio 12/B
10
4,3
TCID
50
*
10
6,6
TCID
50
Hundeparainfluenza type 2 virus, stamme CPiV-2-Bio 15
10
3,1
TCID
50
*
10
5,1
TCID
50
SUSPENSION (INAKTIVERET):
_Leptospira interrogans_
serogruppe Icterohaemorrhagiae
serovar Icterohaemorrhagiae, stamme MSLB 1089
ALR** titre ≥ 1:51
_Leptospira interrogans_
serogruppe Canicola
serovar Canicola, stamme MSLB 1090
ALR** titre ≥ 1:51
_Leptospira kirschneri _
serogruppe Grippotyphosa
serovar Grippotyphosa, stamme MSLB 1091
ALR** titre ≥ 1:40
_Leptospira interrogans_
serogruppe Australis
_ _
serovar Bratislava, stamme MSLB 1088
ALR** titre ≥ 1:51
Rabiesvirus, stamme SAD Vnukovo-32
≥ 2,0 IU***
*
Vævskulturinficerende dosis – 50 % (tissue culture infectious dose
50 %).
**
Antistof mikroagglutinationsreaktion – lytisk reaktion (antibody
micro agglutination-lytic
reaction).
_ _
***
Internationale enheder.
_ _
ADJUVANS:
Aluminiumhydroxid
1,8 – 2,2 mg.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Lyofilisat og suspension til injektionsvæske, suspension.
Udseende:
Lyofilisat: Svampeagtig hvid substans.
Suspension: Lyserød væske med fint bundfald.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
DYREARTER, SOM LÆGEMIDLET ER BEREGNET TIL
Hund
3
4.2
TERAPEUTISKE INDIKATIONER MED ANGIVELSE AF DYREARTER, SOM LÆGEMIDLET
ER BEREGNET
TIL
Til aktiv immunisering af hunde fra 8-9-ugers alderen:
−
for at forebygge mortalitet samt de kliniske symptomer forårsaget af
hundesygevirus
−
for at forebygge mortalitet samt de kliniske symptomer forårsaget af
hundeadenovirus type 1
−
for at forebygge kliniske symp
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel bulgarsk 16-05-2019
Produktets egenskaber Produktets egenskaber bulgarsk 16-05-2019
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport bulgarsk 28-04-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel spansk 16-05-2019
Produktets egenskaber Produktets egenskaber spansk 16-05-2019
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport spansk 28-04-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel tjekkisk 16-05-2019
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tjekkisk 16-05-2019
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport tjekkisk 28-04-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel tysk 16-05-2019
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tysk 16-05-2019
Indlægsseddel Indlægsseddel estisk 16-05-2019
Produktets egenskaber Produktets egenskaber estisk 16-05-2019
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport estisk 28-04-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel græsk 16-05-2019
Produktets egenskaber Produktets egenskaber græsk 16-05-2019
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport græsk 28-04-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel engelsk 16-05-2019
Produktets egenskaber Produktets egenskaber engelsk 16-05-2019
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport engelsk 28-04-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel fransk 16-05-2019
Produktets egenskaber Produktets egenskaber fransk 16-05-2019
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport fransk 28-04-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel italiensk 16-05-2019
Produktets egenskaber Produktets egenskaber italiensk 16-05-2019
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport italiensk 28-04-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel lettisk 16-05-2019
Produktets egenskaber Produktets egenskaber lettisk 16-05-2019
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport lettisk 28-04-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel litauisk 16-05-2019
Produktets egenskaber Produktets egenskaber litauisk 16-05-2019
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport litauisk 28-04-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel ungarsk 16-05-2019
Produktets egenskaber Produktets egenskaber ungarsk 16-05-2019
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport ungarsk 28-04-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel maltesisk 16-05-2019
Produktets egenskaber Produktets egenskaber maltesisk 16-05-2019
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport maltesisk 28-04-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel hollandsk 16-05-2019
Produktets egenskaber Produktets egenskaber hollandsk 16-05-2019
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport hollandsk 28-04-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel polsk 16-05-2019
Produktets egenskaber Produktets egenskaber polsk 16-05-2019
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport polsk 28-04-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel portugisisk 16-05-2019
Produktets egenskaber Produktets egenskaber portugisisk 16-05-2019
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport portugisisk 28-04-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel rumænsk 16-05-2019
Produktets egenskaber Produktets egenskaber rumænsk 16-05-2019
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport rumænsk 28-04-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel slovakisk 16-05-2019
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovakisk 16-05-2019
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovakisk 28-04-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel slovensk 16-05-2019
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovensk 16-05-2019
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovensk 28-04-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel finsk 16-05-2019
Produktets egenskaber Produktets egenskaber finsk 16-05-2019
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport finsk 28-04-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel svensk 16-05-2019
Produktets egenskaber Produktets egenskaber svensk 16-05-2019
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport svensk 28-04-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel norsk 16-05-2019
Produktets egenskaber Produktets egenskaber norsk 16-05-2019
Indlægsseddel Indlægsseddel islandsk 16-05-2019
Produktets egenskaber Produktets egenskaber islandsk 16-05-2019
Indlægsseddel Indlægsseddel kroatisk 16-05-2019
Produktets egenskaber Produktets egenskaber kroatisk 16-05-2019
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport kroatisk 28-04-2015