Vectormune ND

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

06-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

06-10-2020

Aktiv bestanddel:
celleassocieret levende rekombinant kalkunherpesvirus (rHVT / ND), der udtrykker fusionsproteinet af Newcastle disease-virus-D-26-lentogen stamme
Tilgængelig fra:
CEVA-Phylaxia Co. Ltd.
ATC-kode:
QI01AD
INN (International Name):
Newcastle disease and Marek’s disease vaccine (live recombinant)
Terapeutisk gruppe:
Kylling, Embryonerede æg
Terapeutisk område:
Immunologicals for aves, Live viral vacciner
Terapeutiske indikationer:
Til aktiv immunisering af 18 dage gamle befrugtede æg eller en-dage gamle kyllinger til at reducere dødelighed og kliniske tegn forårsaget af Newcastle disease virus og til at reducere dødeligheden, kliniske tegn og læsioner forårsaget af Marek ' s disease virus med en fænotype, der er "fremme i skoene".
Produkt oversigt:
Revision: 6
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/V/C/003829
Autorisation dato:
2015-09-08
EMEA kode:
EMEA/V/C/003829

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

06-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

06-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

10-04-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

06-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

06-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

10-04-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

06-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

06-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

10-04-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

06-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

06-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

10-04-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

06-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

06-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

10-04-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

06-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

06-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

10-04-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

06-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

06-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

10-04-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

06-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

06-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

10-04-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

06-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

06-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

10-04-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

06-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

06-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

10-04-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

06-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

06-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

10-04-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

06-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

06-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

10-04-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

06-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

06-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

10-04-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

06-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

06-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

10-04-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

06-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

06-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

10-04-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

06-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

06-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

10-04-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

06-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

06-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

10-04-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

06-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

06-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

10-04-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

06-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

06-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

10-04-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

06-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

06-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

10-04-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

06-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

06-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

10-04-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

06-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

06-10-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

06-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

06-10-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

06-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

06-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

10-04-2018

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

INDLÆGSSEDDEL:

Vectormune ND, suspension og solvens til injektionsvæske, suspension til kyllinger.

1.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER

ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA

Indehaver af markedsføringstilladelse og fremstiller ansvarlig for batch frigivelse:

CEVA- Phylaxia Co. Ltd.

1107 Budapest

Szállás u 5.

Ungarn

2.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Vectormune ND, suspension og solvens til injektionsvæske, suspension til kyllinger.

3.

ANGIVELSE AF DE(T) AKTIVE STOF(FER) OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER

Celleassocieret,

levende,

rekombinant

kalkun

herpesvirus

(rHVT/ND),

udtrykker

fusionsproteinet med Newcastle Disease Virus avirulent stamme D-26: min 2.500 - max 8.000

/dosis.

PFU: plaque forming unit

Orange-gullig, halvgennemsigtig, frossen suspension.

Solvent er en klar rød opløsning.

4.

INDIKATIONER

Til aktiv immunisering af 18-dage gamle embryonerede hønseæg eller daggamle kyllinger for at

reducere dødeligheden og kliniske symptomer forårsaget af Newcastle disease virus, og for at

reducere dødeligheden, kliniske symptomer og læsioner forårsaget af virulent Marek’s disease

virus.

Beskyttende immunitet mod Newcastle disease for slagtekyllinger og kommende æglæggende

høns er påvist: ved 3-ugers alderen.

Varighed af immunitet mod Newcastle disease for slagtekyllinger: til 9-ugers alderen.

Varighed af immunitet mod Newcastle disease for æglæggende høns: til 18-ugers alderen.

Beskyttende immunitet mod Marek’s disease for slagtekyllinger og kommende æglæggende

høns er påvist hos 1 uge gamle kyllinger.

Varighed af beskyttende immunitet for slagtekyllinger og æglæggende høns: En enkelt

vaccination er tilstrækkelig for at opnå beskyttelse i risikoperioden for infektion med Marek’s

disease virus.

5.

KONTRAINDIKATIONER

Ingen.

6.

BIVIRKNINGER

Ingen kendte.

Hvis du bemærker nogen form for bivirkninger, også selvom de ikke fremgår af denne

indlægsseddel, eller du synes virkningen af lægemidlet udebliver, bedes du kontakte din

dyrlæge. Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om

bivirkninger kan blive bedre.

Dyrets ejer kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema

og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:

www.lmst.dk

7.

DYREARTER

Kyllinger og embryonerede hønseæg.

8.

DOSERING FOR HVER DYREART, ANVENDELSESMÅDE OG

INDGIVELSESVEJ(E)

Til in-ovo og subkutan anvendelse.

Administration in-ovo:

Èn enkelt dosis på 0,05 ml injiceres i hvert 18-dag gamle, embryonerede æg med

slagtekyllinger.

Ved in-ovo applikation kan anvendes en automatisk in-ovo æginjektor. Udstyr til in-ovo

injektion bør kalibreres for at sikre, at en dosis på 0,05 ml anvendes i hvert æg.

Subkutan anvendelse:

Én enkelt dosis på 0,2 ml pr. kylling anvendes til daggamle slagtekyllinger og kommende

æglæggende høns.

Vaccinen kan indgives med automatsprøjte.

Oversigtstabel til fortynding af forskellige pakningsstørrelser:

Til administration in-ovo:

Vaccineampul

pakning

(antal ampuller

gange nødvendige

antal doser)

Solvent

pakning

(ml)

Volumen

af 1 dosis

(ml)

2 x 2.000

0,05

1 x 4.000

0,05

2 x 4.000

0,05

4 x 4.000

0,05

Ved automatisk injektion er hastigheden mindst 2.500 æg pr. time, og derfor anbefales at

anvende solvent pakninger med mindst 400 ml for at forberede og injicere i længere tid end 10

minutter. In-ovo udstyr bør kalibreres for at sikre at en dosis på 0,05 ml anvendes til hvert æg.

Solvent pakninger mindre end 400 ml anbefales ikke til in-ovo applikation med en automatisk

maskine, da det ikke nødvendigvis er tilstrækkeligt til at forberede maskinen og til vaccination i

længere tid end 10 minutter. Solvent pakning med 200 ml kan anvendes til manuel vaccination.

Ved subkutan anvendelse:

Vaccineampul

pakning

(antal ampuller

gange nødvendige

antal doser)

Solvent

pakning

(ml)

Volumen

af 1 dosis

(ml)

1 x 1.000

0,20

1 x 2.000

0,20

2 x 2.000

0,20

1 x 4.000

0,20

Vær opmærksom på, at dyrlægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end

angivet i denne information. Følg altid dyrlægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

9.

OPLYSNINGER OM KORREKT ANVENDELSE

Sædvanlige aseptiske forholdsregler bør følges ved alle administrationsprocedurer.

Vær bekendt med alle sikkerhedsbestemmelser og andre forholdsregler i forbindelse med

håndtering af flydende kvælstof for at undgå personskade.

Fremstilling af vaccineopløsning til injektion:

Når forholdet mellem antal doser i vaccineampuller og solvent pakningsstørrelse er

fastlagt, tages det eksakte antal nødvendige ampuller hurtigt op af beholderen med

flydende kvælstof.

Træk 2 ml steril solvent op i en 5 ml sprøjte.

Ampullens indhold tøes hurtigt op ved forsigtig omrøring i 27-39 °C lunkent vand.

Når indholdet er helt optøet, åbnes ampullerne holdt i strakt arm for at undgå

risikoen for skader i tilfælde af, at ampullen går i stykker.

Så snart ampullen er åbnet trækkes indholdet op i den sterile 5-ml sprøjte, som

allerede indeholder 2 ml solvent, med en ikke mindre end 18 gauge (G) kanyle.

Overfør opløsningen til posen med solvent. Den fortyndede vaccine, der er

forberedt som beskrevet, blandes ved forsigtigt at vende posen flere gange indtil

opløsningen er klar til brug.

Træk en smule af den opløste vaccine op i sprøjten og skyl ampullen. Sug op i

sprøjten og overfør forsigtigt indholdet til posen med solvent. Gentag proceduren 2-

3 gange.

Den fortyndede vaccine opløst som beskrevet vendes forsigtigt i posen, og er klar til

brug.

Gentag pkt. 2 til 7 indtil den passende mængde ampuller er optøede.

Vaccinen anvendes straks og indholdet vendes jævnligt, for at sikre en ensartet fordeling af

celler i opløsningen, som anvendes indenfor en periode på højst 2 timer.

Det bør sikres, at vaccinesuspensionen bliver opblandet regelmæssigt ved forsigtig omrystning

undervejs i vaccinationsprocessen, så suspensionen forbliver homogen og administrationen af

den korrekte dosering af vaccinens antigener bibeholdes (f.eks. når der anvendes in-ovo

vaccinationsmaskine eller varigheden af vaccinationsprocessen er lang).

Efter vaccineampullens indhold er blevet overført til solventen er den færdige opløsning en klar,

rød suspension til injektion.

Hvis du bemærker synlige tegn på uacceptable farveændringer af flaskens indhold må

Vectormune ND ikke anvendes.

Alle ampuller, der fejlagtigt er optøede, skal bortskaffes. Disse må under ingen omstændigheder

nedfryses igen.

Åbne beholdere med fortyndet vaccine må ikke genanvendes.

10.

TILBAGEHOLDELSESTID(ER)

Slagtning: 0 døgn

11.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Suspension:

Opbevares og transporteres i flydende kvælstof (-196 °C).

Mængden af flydende kvælstof i beholdere med flydende kvælstof skal kontrolleres jævnligt, og

påfyldning skal ske efter behov.

Solvent:

Opbevares under 25 °C. Må ikke fryses.

Dette

veterinærlægemiddel

ikke

anvendes

efter

udløbsdatoen

anført

etiketten.

Udløbsdatoen refererer til sidste dag i måneden.

Holdbarhed efter opblanding som anvist: 2 timer.

12.

SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER

Særlige forsigtighedsregler for hver dyreart

Kun raske dyr må vaccineres.

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Vaccinerede kyllinger kan udskille vaccinevirus. En langsom spredning til kalkuner, hvor virus

ikke kunne påvises efter 35 dage, men var påviselige efter 42 dage er påvist i et kontaktforsøg.

Der bør tages særlige forholdsregler for at undgå, at vaccinestammen spredes til kalkuner.

Der er ikke påvist spredning mellem kyllinger indbyrdes.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Beholdere med flydende kvælstof og vaccine bør kun håndteres af særligt uddannet personale.

Personligt beskyttelsesudstyr bestående af beskyttelseshandsker, -briller og -fodtøj bør anvendes

når veterinærlægemidlet bliver håndteret, før optagelse fra det flydende kvælstof, ved optøning

af ampuller og under åbningsprocessen.

Frosne glasampuller kan eksplodere ved pludselige temperaturændringer.

Opbevaring og brug af flydende kvælstof kræver et tørt og velventileret område. Inhalation af

flydende kvælstof er farligt.

Personer der er involveret i behandling af vaccinerede fugle bør overholde

hygiejneforskrifterne, og være særligt omhyggelige ved håndtering af hold med vaccinerede

kyllinger.

Æglæggende fugle:

Må ikke anvendes til æglæggende fugle og senere end 4 uger før æglægningsperiodens

begyndelse.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der findes tilgængelig information om sikkerheden og virkningen, der viser, at denne vaccine

kan blandes og anvendes sammen med Cevac Transmune ved in-ovo eller subkutan vaccination

for slagtekyllinger. Denne blandede vaccine beskytter mod Newcastle disease virus, virulent

Marek’s disease virus og meget virulent avian Infectious Bursal disease (IBD) virus.

Sikkerheden og virkningen af den blandede vaccine er ikke forskellig fra det beskrevne ved

anvendelse af de to vacciner separat. Se også indlægssedlen for Cevac Transmune før brug.

Administration in-ovo:

En enkelt dosis på 0,05 ml injiceres i hver af de 18-dage-gamle embryonerede æg med

slagtekyllinger. Tilpas mængden af vacciner med den sterile opløsningsvæske (solvent) efter

følgende skema:

Vectormune ND

Cevac Transmune

Steril solvent

2 x 2.000 doser

2 x 2.000 doser

200 ml

1 x 4.000 doser

1 x 4.000 doser

200 ml

2 x 4.000 doser

2 x 4.000 doser

400 ml

4 x 4.000 doser

4 x 4.000 doser

800 ml

Subkutan anvendelse:

En enkelt injektion af 0,2 ml pr. kylling anvendes til daggamle slagtekyllinger.

Tilpas mængden af vacciner med den sterile opløsningsvæske (solvent) efter følgende skema:

Vectormune ND

Cevac Transmune

Steril solvent

2 x 1.000 doser

1 x 2.000 doser

400 ml

1 x 2.000 doser

1 x 2.000 doser

400 ml

2 x 2.000 doser

2 x 2.000 doser

800 ml

1 x 4.000 doser

1 x 4.000 doser

800 ml

Træk 2 ml steril solvent op i en 5 ml sprøjte og træk derefter det optøede indhold i Vectormune

ND ampullen op i sprøjten.

Træk 2 ml steril solvent op i en anden 5 ml sprøjte, og opløs derefter indholdet i Cevac

Transmune hætteglasset og træk hele indholdet op i sprøjten.

Overfør de opløste vacciner til posen med solvens og bland indholdet ved forsigtigt at vende

posen flere gange.

Der findes ingen tilgængelig information om sikkerhed og virkning af vaccinen, når den

anvendes sammen med andre veterinære lægemidler, med undtagelse af Cevac Transmune (hvor

denne er markedsført). Beslutning om at anvende denne vaccine før eller efter brug af andre

veterinære lægemidler skal derfor træffes i hver enkelt sag.

Uforligeligheder

Må ikke blandes med andre veterinærlægemidler, undtagen med Cevac Transmune (hvor denne

vaccine er markedsført) og med den solvent (Cevac Solvent Poultry) som leveres med dette

veterinære lægemiddel.

13.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE, OM NØDVENDIGT

Kontakt din dyrlæge vedrørende bortskaffelse af lægemidler, der ikke længere findes

anvendelse for. Disse foranstaltninger skal bidrage til at beskytte miljøet

.

14.

DATO FOR SENESTE GODKENDELSE AF INDLÆGSSEDLEN

Yderligere information om dette veterinærlægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske

Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu

15.

ANDRE OPLYSNINGER

Markedsføringstilladelsens numre: EU/2/15/188/004-006

Én type I glasampul indeholdende 1.000, 2.000 eller 4.000 doser vaccine. Ampullerne sidder i

en stang forsynet med en etiket, der viser antal doser.

Stænger med ampuller opbevares i en beholder med flydende kvælstof.

Polyvinylkloridpose indeholdende 200 ml solvent i individuel overtrækspose.

Polyvinylkloridpose indeholdende 400 ml solvent i individuel overtrækspose.

Polyvinylkloridpose indeholdende 800 ml solvent i individuel overtrækspose.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUME

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Vectormune ND, suspension og solvens til injektionsvæske, suspension til kyllinger.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver dosis af den rekonstituerede vaccine (0,05 ml in-ovo administration eller 0,2 ml subkutan

anvendelse) indeholder:

Aktiv substans:

Celle-associeret,

levende,

recombinant

kalkun

herpesvirus

(rHVT/ND),

udtrykker

fusionsprotein med Newcastle Disease Virus, avirulent stamme D-26: 2.500 – 8.000 PFU

PFU: plaque forming units.

Fortegnelse over alle hjælpestoffer findes i afsnit 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Suspension og solvens til injektionsvæske, suspension.

Orange-gullig, halvgennemsigtig, frossen suspension.

Solvent er en klar, rød opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

Kyllinger og embryonerede hønseæg.

4.2

Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

Til aktiv immunisering af 18-dage gamle embryonerede hønseæg eller daggamle kyllinger for at

reducere dødeligheden og kliniske symptomer forårsaget af Newcastle disease virus, og for at

reducere dødeligheden, kliniske symptomer og læsioner forårsaget af virulent Marek’s disease

virus.

Beskyttende immunitet mod Newcastle disease for slagtekyllinger og kommende æglæggende

høns er påvist: ved 3-ugers alderen.

Varighed af immunitet mod Newcastle disease for slagtekyllinger: til 9-ugers alderen.

Varighed af immunitet mod Newcastle disease for æglæggende høns: til 18-ugers alderen.

Beskyttende

immunitet

Marek’s

disease

slagtekyllinger

kommende æglæggende høns er påvist hos 1 uge gamle kyllinger.

Varighed af beskyttende immunitet for slagtekyllinger og æglæggende høns: En enkelt

vaccination er tilstrækkelig for at opnå beskyttelse i risikoperioden for infektion med Marek’s

disease virus.

4.3

Kontraindikationer

Ingen

4.4

Særlige advarsler for hver enkelt dyreart, som lægemidlet er beregnet til

Kun raske dyr må vaccineres.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brug til dyr

Det er påvist, at vaccinestammen udskilles fra kyllinger og der skete en langsom spredning til

kalkuner i et kontaktstudie, hvor virus ikke kunne påvises efter 35 dage, men var påviselige efter

42 dage. Sikkerhedsstudier har vist, at ekskretion af vaccinestammen ikke er skadelig for

kalkuner; imidlertid bør der tages særlige forholdsregler for at undgå, at vaccinestammen

spredes til kalkuner.

Der er ikke påvist spredning mellem kyllinger indbyrdes.

Det bør sikres, at vaccineopløsningen jævnligt blandes forsigtigt i løbet af vaccinationsforløbet

så vaccinen forbliver homogen og der til stadighed administreres den korrekte mængde

vaccinevirus (f.eks. ved anvendelse af automatisk injektionsmaskine ved in-ovo injektion, eller

hvor vaccinationsforløbet strækker sig over lang tid).

Særlige forsigtighedsregler for personer, som indgiver lægemidlet til dyr

Beholdere med flydende kvælstof og vaccine bør kun håndteres af særligt uddannet personale.

Personligt beskyttelsesudstyr bestående af beskyttelseshandsker, -briller og -fodtøj bør anvendes

når veterinærlægemidlet bliver håndteret, før optagelse fra det flydende kvælstof, ved optøning

af ampuller og under åbningsprocessen.

Frosne glasampuller kan eksplodere ved pludselige temperaturændringer.

Opbevaring og brug af flydende kvælstof kræver et tørt og velventileret område. Inhalation af

flydende kvælstof er farligt.

Personer der er involveret i behandling af vaccinerede fugle bør overholde

hygiejneforskrifterne, og være særligt omhyggelige ved håndtering af hold med vaccinerede

kyllinger.

4.6

Bivirkninger (forekomst og sværhedsgrad)

Ingen kendte

4.7

Anvendelse under drægtighed, laktation eller æglægning

Æglæggende høns:

Må ikke anvendes til æglæggende fugle og senere end 4 uger før æglægningsperiodens

begyndelse.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der findes tilgængelig information om sikkerheden og virkningen, der viser, at denne vaccine

kan blandes og anvendes sammen med Cevac Transmune ved in-ovo eller subkutan vaccination.

Denne blandede vaccine beskytter mod Newcastle disease virus, virulent Marek’s disease virus

og meget virulent avian Infectious Bursal disease (IBD) virus. Sikkerheden og virkningen af den

blandede vaccine er ikke forskellig fra det beskrevne ved anvendelse af de to vacciner separat.

Se også indlægssedlen for Cevac Transmune før brug.

Administration in ovo:

En enkelt dosis på 0,05 ml injiceres i hver af de 18-dage-gamle embryonerede æg med

slagtekyllinger. Tilpas mængden af vacciner med den sterile opløsningsvæske (solvent) efter

følgende skema:

Vectormune ND

Cevac Transmune

Steril solvent

2 x 2.000 doser

2 x 2.000 doser

200 ml

1 x 4.000 doser

1 x 4.000 doser

200 ml

2 x 4.000 doser

2 x 4.000 doser

400 ml

4 x 4.000 doser

4 x 4.000 doser

800 ml

Subkutan anvendelse:

En enkelt injektion af 0,2 ml pr. kylling anvendes til daggamle slagtekyllinger.

Tilpas mængden af vacciner med den sterile opløsningsvæske (solvent) efter følgende skema:

Vectormune ND

Cevac Transmune

Steril solvent

2 x 1.000 doser

1 x 2.000 doser

400 ml

1 x 2.000 doser

1 x 2.000 doser

400 ml

2 x 2.000 doser

2 x 2.000 doser

800 ml

1 x 4.000 doser

1 x 4.000 doser

800 ml

Træk 2 ml steril solvent op i en 5 ml sprøjte og træk derefter det optøede indhold i Vectormune

ND ampullen op i sprøjten.

Træk 2 ml steril solvent op i en anden 5 ml sprøjte, og opløs derefter indholdet i Cevac

Transmune hætteglasset og træk hele indholdet op i sprøjten.

Overfør de opløste vacciner til posen med solvent og bland indholdet ved forsigtigt at vende

posen flere gange.

Der findes ingen tilgængelig information om sikkerhed og virkning af vaccinen, når den

anvendes sammen med andre veterinære lægemidler, med undtagelse af Cevac Transmune (hvor

denne er markedsført). Beslutning om at anvende denne vaccine før eller efter brug af andre

veterinære lægemidler skal derfor træffes i hver enkelt sag.

4.9

Dosering og indgivelsesvej

Til in ovo administration og subkutan anvendelse.

Adminstration in-ovo:

Èn enkelt dosis på 0,05 ml injiceres i hvert 18-dag gamle, embryonerede æg med

slagtekyllinger.

Ved in-ovo applikation kan anvendes en automatisk in-ovo æginjektor. Udstyr til in-ovo

injektion bør kalibreres for at sikre, at en dosis på 0,05 ml anvendes i hvert æg.

Subkutan anvendelse:

Én enkelt dosis på 0,2 ml pr. slagtekylling eller kommende æglæggende høne anvendes til

daggamle kyllinger.

Vaccinen kan indgives med automatsprøjte.

Oversigtstabel til fortynding af forskellige pakningsstørrelser:

Til administration in-ovo:

Vaccineampul pakning

(antal ampuller gange

nødvendige antal doser)

Solvent pakning

(ml)

Volumen af 1

dosis (ml)

2 x 2.000

0,05

1 x 4.000

0,05

2 x 4.000

0,05

4 x 4.000

0,05

Ved automatisk injektion er hastigheden mindst 2.500 æg pr. time, og derfor anbefales at

anvende solvent pakninger med mindst 400 ml for at forberede og injicere i længere tid end 10

minutter.

In-ovo udstyr bør kalibreres for at sikre, at en dosis på 0,05 ml anvendes til hvert æg.

Solventpakninger mindre end 400 ml anbefales ikke til in-ovo applikation med en automatisk

maskine, da det ikke nødvendigvis er tilstrækkeligt til at forberede maskinen og til vaccination i

længere tid end 10 minutter. Solvent pakning med 200 ml kan anvendes til manuel vaccination.

Ved subkutan anvendelse:

Vaccineampul pakning

(antal ampuller gange

nødvendige antal doser)

Solvent pakning

(ml)

Volumen af 1

dosis

(ml)

1 x 1.000

0,20

1 x 2.000

0,20

2 x 2.000

0,20

1 x 4.000

0,20

Sædvanlige aseptiske forholdsregler bør følges ved alle administrationsprocedurer.

Vær bekendt med alle sikkerhedsbestemmelser og andre forholdsregler i forbindelse med

håndtering af flydende kvælstof for at undgå personskade.

Fremstilling af vaccineopløsning til injektion:

Når forholdet mellem antal vaccinedoserdoser i vaccineampuller og solvent

pakningsstørrelse er fastlagt, tages det eksakte antal nødvendige ampuller hurtigt op af

beholderen med flydende kvælstof.

Træk 2 ml steril solvent op i en 5 ml sprøjte.

Ampullens indhold tøes hurtigt op ved forsigtig omrøring i 27-39°C lunkent vand.

Når indholdet er helt optøet, åbnes ampullerne holdt i strakt arm for at undgå risikoen

for skader i tilfælde af, at ampullen går i stykker.

Så snart ampullen er åbnet trækkes indholdet op i den sterile 5-ml sprøjte, som allerede

indeholder 2 ml solvent, med en ikke mindre end 18 gauge (G) kanyle.

Overfør opløsningen til posen med solvent. Den fortyndede vaccine, der er forberedt

som beskrevet, blandes ved forsigtigt at vende posen flere gange indtil opløsningen er

klar til brug.

Træk en smule af den opløste vaccine op i sprøjten og skyl ampullen. Sug op i sprøjten

og overfør forsigtigt indholdet til posen med solvent. Gentag proceduren 2-3 gange.

Den fortyndede vaccine opløst som beskrevet vendes forsigtigt i posen, og er klar til

brug.

Gentag pkt. 2 til 7 indtil den passende mængde ampuller er optøede.

Vaccinen anvendes straks og indholdet vendes jævnligt, for at sikre en ensartet fordeling af

celler i opløsningen, som anvendes indenfor en periode på højst 2 timer.

Efter vaccineampullens indhold er blevet overført til solventen er den færdige opløsning en klar,

rød suspension til injektion.

Ampuller der fejlagtigt er optøet, bortskaffes.

Må under ingen omstændigheder nedfryses igen.

Åbnede beholdere med fortyndet vaccine må ikke genbruges.

4.10

Overdosering (symptomer, nødforanstaltninger, modgift), om nødvendigt

Der blev ikke observeret symptomer efter administration af 10 gange den anbefalede

vaccinedosis.

4.11

Tilbageholdelsestid

Slagtning: 0 døgn

5. IMMUNOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk gruppe: Immunologisk produkt til fjerkræ, levende virusvaccine til

tamfugle.

ATCvet code: QI01AD.

Vaccinens effektivitet blev testet med den virulente Marek’s diease virusstamme MD70.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Fortegnelse over hjælpestoffer

Suspension:

EMEM

L-glutamin

Natriumbikarbonat

Hepes

Kvægserum

Dimethylsulfoxid

Vand til injektionsvæsker

Solvent:

Sucrose

Kaseinhydrolysat

Sorbitol

Dikaliumhydrogenfosfat

Kaliumdihydrogenfosfat

Fenol rødt

Vand til injektionsvæsker

6.2

Væsentlige uforligeligheder

Må ikke blandes med andre veterinærlægemidler, undtagen med Cevac Transmune (hvor denne

er markedsført) og med den solvent (Cevac Solvent Poultry) som leveres med dette veterinære

lægemiddel.

6.3

Opbevaringstid

Holdbarhed af veterinærlægemidlet i salgspakning:

Suspension: 2 år

Solvent: 30 måneder

Holdbarhed efter rekonstitution ifølge anvisning: 2 timer.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Suspension:

Opbevares og transporteres i flydende kvælstof (-196 °C).

Mængden af flydende kvælstof i beholdere med flydende kvælstof skal kontrolleres jævnligt, og

påfyldning skal ske efter behov.

Solvent:

Opbevares under 25 °C. Må ikke fryses.

6.5

Den indre emballages art og indhold

Suspension:

Én type I glasampul indeholdende 1.000, 2.000 eller 4.000 doser vaccine. Ampullerne sidder i

en stang forsynet med en etiket, der viser antal doser.

Stænger med ampuller opbevares i en beholder med flydende kvælstof.

Solvent:

Polyvinylkloridpose indeholdende 200 ml, 400 ml eller 800 ml i individuel overtrækspose.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Eventuelle særlige forholdsregler ved bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller

affaldsmaterialer fra brugen af sådanne

Ikke anvendte veterinærlægemidler, samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinier.

7.

INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

CEVA-Phylaxia Co. Ltd.

1107 Budapest

Szállás u 5.

Ungarn

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/15/188/004-006

9.

DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 08/09/2015

Dato for fornyelse af markedsføringstilladelse:

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

[Dato]

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske

Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu

FORBUD MOD SALG, UDLEVERING OG/ELLER BRUG

Enhver person der påtænker at fremstille, importere, besidde, sælge, levere eller bruge dette veterinære

lægemiddel, skal først konsultere de kompetente myndigheder i det relevante medlemsland mht. den

nuværende vaccinationspolitik, da nævnte aktiviteter kan være forbudte i et medlemsland i sin helhed

eller i visse landsdele i henhold til national lovgivning.

Læs hele dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/464718/2015

EMEA/V/C/003829

EPAR — sammendrag for offentligheden

Vectormune ND

Newcastle disease og Mareks sygdom vaccine (levende, rekombinant)

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Vectormune ND. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede dette lægemiddel til dyr for at kunne

anbefale udstedelse af en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er

ikke en praktisk vejledning i, hvordan Vectormune ND bør anvendes.

Hvis du som ejer eller ansvarlig for dyret ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Vectormune

ND, kan du læse indlægssedlen eller kontakte din dyrlæge eller dit apotek.

Hvad er Vectormune ND, og hvad anvendes det til?

Vectormune ND er en veterinær vaccine til beskyttelse af kyllinger mod Newcastle disease og Mareks

sygdom.

Newcastle disease hos kyllinger er en virussygdom, der forårsager vejrtrækningsbesvær og hoste,

symptomer fra nervesystemet (hængende vinger, drejning af hoved og hals, cirkelbevægelser og

lammelse), hævelse af vævet omkring øjne og hals, grønlig, vandig diarré og nedsat ægproduktion.

Mareks syge hos kyllinger er en herpesvirusinfektion, som kan medføre lammelse af vinger og ben, og

som forårsager tumorer i forskellige organer. Kyllingerne bliver inficeret i en tidlig alder ved indånding

af skæl fra huden, som indeholder virus og kan forblive smittefarligt i flere måneder efter at være

afdrysset fra kroppen. Fugle, der er smittet med Mareks sygdomsvirus, kan bære og udskille virussen

for livstid. Vaccinen beskytter imod en type Mareks sygdomsvirus, der kan forårsage synlig infektion.

Det aktive stof i Vectormune ND er et kalkunherpesvirus (rHVT/Newcastle Disease), der ikke medfører

sygdom hos kyllinger og er blevet modificeret, således at det også producerer et af proteinerne i en

Newcastle disease-stamme (lentogen stamme D-26).

Vectormune ND

EMA/464718/2015

Side 2/3

Hvordan anvendes Vectormune ND?

Vectormune ND fås som en suspension med solvens, hvoraf der fremstilles en suspension til injektion.

Det udleveres kun efter recept. Vaccinen kan gives til daggamle kyllinger som en enkelt injektion

under huden eller direkte i 18 dage gamle æg med ikkeudklækkede fostre under udvikling.

Beskyttelsen mod Newcastle disease begynder i 3-ugersalderen og varer indtil 9-ugersalderen hos

slagtekyllinger og 18-ugersalderen hos kyllinger til æglægning. Beskyttelsen mod Mareks sygdom

begynder i alderen én uge og varer i hele risikoperioden for infektion med Mareks sygdom.

Hvordan virker Vectormune ND?

Vacciner virker ved at "lære" immunsystemet (kroppens naturlige forsvar), hvordan det skal forsvare

sig mod en sygdom. Det modificerede kalkunherpesvirus i Vectormune ND er nært beslægtet med

Mareks sygdomsvirus og producerer også det fusionsprotein, der danner den ydre kapsel af Newcastle

disease-virus. Når Vectormune ND gives til kyllinger eller i æg, registrerer dyrenes immunsystem

virusset som "fremmed" og reagerer ved at danne antistoffer mod det. Hvis dyret efterfølgende

udsættes for et tilsvarende virus og/eller et virus, der udtrykker et tilsvarende fusionsprotein, vil

immunsystemet reagere hurtigere. Dette beskytter kyllingerne mod Newcastle disease og Mareks

sygdom.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Vectormune ND?

Der er udført to feltundersøgelser hos omkring 120 000 slagtekyllinger til vurdering af vaccinens

virkninger. Da der ikke forekom naturlige udbrud af Newcastle disease eller Mareks sygdom, blev

kyllingerne belastet (udsat for smitte) i laboratoriet.

I den første feltundersøgelse blev en gruppe 18 dage gamle æg indeholdende fostre og en gruppe

daggamle kyllinger vaccineret med Vectormune ND. Fem uger gamle kyllinger fra de vaccinerede æg

blev belastet med Newcastle disease-virus, og 91 % af de vaccinerede kyllinger opnåede beskyttelse,

sammenholdt med ingen beskyttelse i den uvaccinerede gruppe. Fem uger gamle kyllinger fra den

gruppe, der var blevet vaccineret som daggamle, blev belastet med Newcastle disease-virus, og 81 %

af de vaccinerede kyllinger opnåede beskyttelse, sammenholdt med ingen beskyttelse i den

uvaccinerede gruppe. Ni dage gamle kyllinger fra vaccinerede æg blev belastet med Mareks

sygdomsvirus, og 88 % af kyllingerne opnåede beskyttelse, sammenholdt med 9-12 % i den

uvaccinerede gruppe. Ni dage gamle slagtekyllinger fra den gruppe, der var blevet vaccineret som

daggamle, blev belastet med Mareks sygdom-virus, og Vectormune ND gav beskyttelse af 90 % af

kyllingerne, sammenholdt med 9-12 % i den uvaccinerede gruppe.

I den anden feltundersøgelse blev en gruppe 18 dage gamle æg indeholdende fostre og en gruppe

daggamle kyllinger vaccineret med Vectormune ND. Fire uger gamle kyllinger fra den gruppe, der var

blevet vaccineret som daggamle, blev belastet med Newcastle disease-virus, og 95 % af kyllingerne

opnåede beskyttelse, sammenholdt med 0-10 % i den uvaccinerede gruppe. Fire uger gamle kyllinger

fra vaccinerede æg blev belastet med Newcastle disease-virus, og 86 % af de vaccinerede kyllinger

opnåede beskyttelse, sammenholdt med 0-10 % i den uvaccinerede gruppe. Ni dage gamle

slagtekyllinger fra vaccinerede æg blev belastet med Mareks sygdomsvirus, og 85 % af kyllingerne

opnåede beskyttelse, sammenholdt med 9 % i den uvaccinerede gruppe. Ni dage gamle slagtekyllinger

fra den gruppe, der var blevet vaccineret som daggamle, blev belastet med Mareks sygdomsvirus, og

82 % af kyllingerne opnåede beskyttelse, sammenholdt med 12 % af de uvaccinerede.

I en tredje feltundersøgelse blev ca. 10 000 daggamle kyllinger til æglægning vaccineret med

Vectormune ND og et tilsvarende antal med en vaccine mod Newcastle disease alene. Der blev ikke set

nogen tegn på udbrud af Mareks sygdomsvirus eller Newcastle disease-virus i prøver taget fra begge

Vectormune ND

EMA/464718/2015

Side 3/3

grupper på dag 35, 66, 102 og ved afslutningen på dag 118. 22 Vectormune ND-vaccinerede daggamle

kyllinger til æglægning fra denne undersøgelse blev på dag 21 i laboratoriet belastet med en Newcastle

disease-stamme og udviste ingen kliniske tegn i op til to uger efter belastningen, mens alle de 12

uvaccinerede fugle, der blev brugt til sammenligning, døde.

Hvilke risici er der forbundet med Vectormune ND?

Da Vectormune ND er en levende vaccine, udskilles vaccinestammen fra vaccinerede fugle og kan

spredes til kalkuner. Sikkerhedsundersøgelser har vist, at stammen er sikker for kalkuner. Der skal

dog følges forsigtighedsregler til at undgå direkte eller indirekte kontakt mellem vaccinerede kyllinger

og kalkuner.

Der er ingen kendte bivirkninger ved Vectormune ND. Den fuldstændige liste over begrænsninger

fremgår af indlægssedlen.

Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der indgiver lægemidlet eller

kommer i berøring med dyret?

Der er anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for Vectormune ND, herunder

passende forholdsregler, som skal følges af sundhedspersoner og den, der er ejer af eller ansvarlig for

dyret.

Da vaccinen opbevares i flydende kvælstof, er det vigtigt, at den håndteres af passende oplært

personale i et velventileret rum, og at der træffes forsigtighedsregler ved klargøring af vaccinen.

Yderligere oplysninger fremgår af produktresuméet.

Hvad er tilbageholdelsestiden for levnedsmiddelproducerende dyr?

Tilbageholdelsestiden er den tid, der skal gå efter administration af et lægemiddel, før et dyr kan

slagtes, og kødet kan anvendes til menneskeligt konsum. Det er også den tid, der skal gå efter

administration af et lægemiddel, før æggene kan anvendes til menneskeligt konsum.

Tilbageholdelsestiden for kød og æg fra kyllinger, der behandles med Vectormune ND, er "nul" dage,

hvilket vil sige, at der ikke er nogen påkrævet ventetid.

Hvorfor er Vectormune ND blevet godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Dyr (CVMP) konkluderede, at fordelene ved Vectormune ND

opvejer risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU.

Andre oplysninger om Vectormune ND

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU for Vectormune

ND den 8. september 2015.

Den fuldstændige EPAR for Vectormune ND findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Hvis du som ejer eller ansvarlig

for dyret ønsker yderligere oplysninger om behandling med Vectormune ND, kan du læse

indlægssedlen eller kontakte din dyrlæge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i januar 2018.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information