Unituxin

Land: Den Europæiske Union

Sprog: dansk

Kilde: EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
28-04-2017
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
28-04-2017

Aktiv bestanddel:

Dinutuximab

Tilgængelig fra:

United Therapeutics Europe Ltd

ATC-kode:

L01FX

INN (International Name):

dinutuximab

Terapeutisk gruppe:

Antineoplastiske midler

Terapeutisk område:

neuroblastom

Terapeutiske indikationer:

Unituxin er indiceret til behandling af højrisiko neuroblastoma hos patienter i alderen 12 måneder til 17years, der tidligere har modtaget induktion kemoterapi og opnåede i det mindste et delvist svar, efterfulgt af myeloablative terapi og autologe stamceller transplantation (ASCT). Det administreres i kombination med granulocyt-makrofag kolonistimulerende faktor (GM-CSF), interleukin-2 (IL-2) og isotretinoin.

Produkt oversigt:

Revision: 3

Autorisation status:

Trukket tilbage

Autorisation dato:

2015-08-14

Indlægsseddel

                B. INDLÆGSSEDDEL
24
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
UNITUXIN 3,5 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING
dinutuximab
Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan
der hurtigt tilvejebringes nye
oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de
bivirkninger, du får. Se sidst i punkt 4,
hvordan du indberetter bivirkninger.
Det vil indimellem være et ungt menneske, som tager denne medicin,
der læser indlægssedlen, men som
regel vil det være en forælder/plejeperson. Alligevel vil der stå
‘du’ og ‘dig’ i hele indlægssedlen.
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN INDEHOLDER
VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som ikke er
nævnt her. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at få Unituxin
3.
Sådan vil du få Unituxin
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
HVAD ER UNITUXIN?
Unituxin er lægemiddel til behandling af kræft, og det indeholder
det aktive stof dinutuximab. Dette stof
tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes ‘monoklonale
antistoffer’. De virker ligesom de antistoffer, der
dannes naturligt i kroppen. De hjælper immunforsvaret med målrettet
at ramme bestemte celler ved at
‘klæbe’ til dem.
HVAD BRUGES UNITUXIN TIL?
Unituxin bruges til at behandle ‘højrisiko-neuroblastom’ hos
spædbørn, børn og unge i alderen 12 måneder
til 17 år.
Neuroblastom er en slags kræft, der vokser ud fra unormale
nerveceller i kroppen.
Visse neuroblastomer er klassificeret som neuroblastomer med høj
risiko, hvis kræften har spredt sig til
forskellige dele af kroppen og indeholder visse typer celler.
Neuroblastom
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
1
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan
nye sikkerhedsoplysninger hurtigt
tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette
alle bivirkninger. Se i punkt 4.8,
hvordan bivirkninger indberettes.
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Unituxin 3,5 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
1 ml koncentrat indeholder 3,5 mg dinutuximab.
Hvert hætteglas indeholder 17,5 mg dinutuximab i 5 ml.
Dinutuximab er et kimært monoklonalt antistof fra mennesker/mus, som
er fremstillet i en murin
myelomcellelinje (Sp2/0) ved rekombinant DNA-teknologi.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:
Hvert 5 ml hætteglas indeholder 17,2 mg natrium. Alle hjælpestoffer
er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Koncentrat til infusionsvæske, opløsning (sterilt koncentrat).
Klar, farveløs væske.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Unituxin er indiceret til behandling af højrisiko-neuroblastom hos
patienter i alderen 12 måneder til 17 år,
som tidligere har fået induktionskemoterapi og i det mindste opnået
et partielt respons, efterfulgt af
myeloablativ terapi og autolog stamcelletransplantation (ASCT). Det
administreres i kombination med
granulocyt-makrofagkolonistimulerende faktorer (GM-CSF), interleukin-2
(IL-2) og isotretinoin.
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Unituxin er begrænset til udelukkende hospitalsbrug og skal
administreres under overvågning af en læge
med erfaring i brug af onkologiske behandlinger. Det skal
administreres af sundhedspersonale, der er parat
til at håndtere alvorlige allergiske reaktioner, inklusive
anafylaksi, i et miljø, hvor der er umiddelbar adgang
til fuldt genoplivningsudstyr.
Dosering
Unituxin skal administreres ved intravenøs infusion over fem
behandlingsforløb i en daglig dosis på
17,5 mg/m
2
. Det administreres på dag 4-7 i behandlingsforløb 1, 3 og 5 (hvert
behandlingsforløb varer ca.
24 dage) og på dag
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel bulgarsk 28-04-2017
Produktets egenskaber Produktets egenskaber bulgarsk 28-04-2017
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport bulgarsk 28-04-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel spansk 28-04-2017
Produktets egenskaber Produktets egenskaber spansk 28-04-2017
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport spansk 28-04-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel tjekkisk 28-04-2017
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tjekkisk 28-04-2017
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport tjekkisk 28-04-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel tysk 28-04-2017
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tysk 28-04-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel estisk 28-04-2017
Produktets egenskaber Produktets egenskaber estisk 28-04-2017
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport estisk 28-04-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel græsk 28-04-2017
Produktets egenskaber Produktets egenskaber græsk 28-04-2017
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport græsk 28-04-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel engelsk 28-04-2017
Produktets egenskaber Produktets egenskaber engelsk 28-04-2017
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport engelsk 28-04-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel fransk 28-04-2017
Produktets egenskaber Produktets egenskaber fransk 28-04-2017
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport fransk 28-04-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel italiensk 28-04-2017
Produktets egenskaber Produktets egenskaber italiensk 28-04-2017
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport italiensk 28-04-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel lettisk 28-04-2017
Produktets egenskaber Produktets egenskaber lettisk 28-04-2017
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport lettisk 28-04-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel litauisk 28-04-2017
Produktets egenskaber Produktets egenskaber litauisk 28-04-2017
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport litauisk 28-04-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel ungarsk 28-04-2017
Produktets egenskaber Produktets egenskaber ungarsk 28-04-2017
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport ungarsk 28-04-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel maltesisk 28-04-2017
Produktets egenskaber Produktets egenskaber maltesisk 28-04-2017
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport maltesisk 28-04-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel hollandsk 28-04-2017
Produktets egenskaber Produktets egenskaber hollandsk 28-04-2017
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport hollandsk 28-04-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel polsk 28-04-2017
Produktets egenskaber Produktets egenskaber polsk 28-04-2017
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport polsk 28-04-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel portugisisk 28-04-2017
Produktets egenskaber Produktets egenskaber portugisisk 28-04-2017
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport portugisisk 28-04-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel rumænsk 28-04-2017
Produktets egenskaber Produktets egenskaber rumænsk 28-04-2017
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport rumænsk 28-04-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel slovakisk 28-04-2017
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovakisk 28-04-2017
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovakisk 28-04-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel slovensk 28-04-2017
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovensk 28-04-2017
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovensk 28-04-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel finsk 28-04-2017
Produktets egenskaber Produktets egenskaber finsk 28-04-2017
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport finsk 28-04-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel svensk 28-04-2017
Produktets egenskaber Produktets egenskaber svensk 28-04-2017
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport svensk 28-04-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel norsk 28-04-2017
Produktets egenskaber Produktets egenskaber norsk 28-04-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel islandsk 28-04-2017
Produktets egenskaber Produktets egenskaber islandsk 28-04-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel kroatisk 28-04-2017
Produktets egenskaber Produktets egenskaber kroatisk 28-04-2017
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport kroatisk 28-04-2017

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik