Trajenta

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

09-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

09-07-2020

Aktiv bestanddel:
linagliptin
Tilgængelig fra:
Boehringer Ingelheim International GmbH
ATC-kode:
A10BH05
INN (International Name):
linagliptin
Terapeutisk gruppe:
Lægemidler, der anvendes i diabetes,
Terapeutisk område:
Diabetes Mellitus, Type 2
Terapeutiske indikationer:
Trajenta er indiceret til behandling af type 2-diabetes mellitus til forbedring af glykæmisk kontrol hos voksne:som monotherapyin patienter, der ikke er tilstrækkeligt kontrolleret med diæt og motion alene, og for hvem metformin er uhensigtsmæssig på grund af intolerance, eller kontraindiceret på grund af nedsat nyrefunktion. som kombination therapyin kombination med metformin, når diæt og motion plus metformin alene ikke giver tilstrækkelig glykæmisk kontrol. i kombination med sulphonylurea og metformin, når diæt og motion plus dual behandling med disse lægemidler ikke giver tilstrækkelig glykæmisk kontrol. i kombination med insulin med eller uden metformin, når dette regime alene, med kost og motion, ikke giver tilstrækkelig glykæmisk kontrol.
Produkt oversigt:
Revision: 17
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002110
Autorisation dato:
2011-08-23
EMEA kode:
EMEA/H/C/002110

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

09-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

09-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

15-04-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

09-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

09-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

15-04-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

09-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

09-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

15-04-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

09-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

09-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

15-04-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

09-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

09-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

15-04-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

09-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

09-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

15-04-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

09-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

09-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

15-04-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

09-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

09-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

15-04-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

09-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

09-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

15-04-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

09-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

09-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

15-04-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

09-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

09-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

15-04-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

09-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

09-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

15-04-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

09-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

09-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

15-04-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

09-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

09-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

15-04-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

09-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

09-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

15-04-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

09-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

09-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

15-04-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

09-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

09-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

15-04-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

09-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

09-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

15-04-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

09-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

09-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

15-04-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

09-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

09-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

15-04-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

09-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

09-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

15-04-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

09-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

09-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

09-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

09-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

09-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

09-07-2020

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Trajenta 5 mg filmovertrukne tabletter

linagliptin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Trajenta til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Trajenta

Sådan skal du tage Trajenta

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Trajenta indeholder det aktive stof linagliptin, som tilhører en klasse af lægemidler, som kaldes ”orale

antidiabetika”. Orale antidiabetika bruges til at behandle for højt blodsukker, idet det medvirker til at

sænke indholdet af sukker i blodet.

Trajenta bruges ved type 2-diabetes hos voksne, når sygdommen ikke kan kontrolleres tilstrækkeligt

med et oralt diabeteslægemiddel (metformin eller sulfonylurinstof) eller udelukkende med diæt og

motion. Trajenta kan bruges sammen med anden diabetesmedicin, f.eks. metformin, sulfonylurinstof

(f.eks. glimepirid eller glipizid), empagliflozin eller insulin.

Du skal fortsat følge de råd om diæt og motion, som lægen eller sygeplejersken har givet.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Trajenta

Tag ikke Trajenta

hvis du er allergisk over for linagliptin eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Trajenta, hvis du:

har type 1-diabetes (din krop danner ikke insulin) eller diabetisk ketoacidose (en følgesygdom

til diabetes som medfører højt blodsukkerniveau, hurtigt vægttab, kvalme eller opkastning).

Trajenta må ikke bruges til behandling af disse sygdomme

tager diabetesmedicin indeholdende sulfonylurinstof (f.eks. glimepirid, glipizid). Lægen vil

måske nedsætte dosis af sulfonylurinstof for at undgå, at dit blodsukker bliver for lavt.

har haft allergiske reaktioner over for anden diabetesmedicin

har eller tidligere har haft sygdom i bugspytkirtlen.

Hvis du har vedvarende, svære mavesmerter, kan det være symptomer på akut pankreatitis, og du skal

kontakte din læge.

Hvis der dannes blistre på din hud, kan det være et tegn på en tilstand, der kaldes bulløs pemfigoid.

Din læge kan beslutte, at du skal stoppe med at tage Trajenta.

Hudlæsioner er en almindelig komplikation ved diabetes. Det er vigtigt at følge anbefalingerne for

hud- og fodpleje, som er givet af lægen eller sygeplejersken.

Børn og unge

Trajenta anbefales ikke til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Trajenta

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Hvis du tager medicin, der indeholder nedenstående aktive stoffer, er det særligt vigtigt, at du taler

med lægen:

Carbamazepin, phenobarbital eller phenytoin, som er medicin, der bruges til at kontrollere

krampeanfald eller mod kroniske smerter

Rifampicin – et antibiotikum, der bruges til behandling af infektioner såsom tuberkulose.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Trajenta.

Det vides ikke, om Trajenta er skadeligt for det ufødte barn. Derfor bør du undgå at bruge Trajenta,

hvis du er gravid.

Det vides ikke, om Trajenta går over i mælk. Lægen vil beslutte, om enten amning eller behandling

med Trajenta skal ophøre.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Trajenta har ingen eller kun ubetydelig indvirkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner.

Trajenta kan i kombination med sulfonylurinstof og/eller insulin medføre for lavt blodsukker

(hypoglykæmi). Dette kan påvirke evnen til at færdes sikkert i trafikken, til at betjene maskiner eller

arbejde uden sikkert fodfæste. Det kan være hensigtsmæssigt at teste blodsukkeret hyppigere for at

minimere risikoen for for lavt blodsukker, især når Trajenta kombineres med sulfonylurinstof og/eller

insulin.

3.

Sådan skal du tage Trajenta

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis af Trajenta er 5 mg som 1 tablet én gang dagligt.

Trajenta kan tages med eller uden mad.

Din læge kan ordinere Trajenta sammen med andre diabeteslægemidler. For at få den bedste virkning

skal alle lægemidler tages, som foreskrevet af lægen.

Hvis du har taget for mange Trajenta-tabletter

Kontakt straks en læge, hvis du har taget for mange Trajenta-tabletter.

Hvis du har glemt at tage Trajenta

Hvis du har glemt at tage en dosis Trajenta, så tag den straks, du kommer i tanke om det. Hvis

det næsten er tid til næste dosis, så spring den glemte dosis over.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag aldrig to doser på den

samme dag.

Hvis du holder op med at tage Trajenta

Du må ikke holde op med at tage Trajenta uden først at have rådført dig med din læge.

Blodsukkerniveauet kan stige, hvis du holder op med at tage Trajenta.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Nogle symptomer kræver øjeblikkelig lægehjælp:

Ved symptomer på for lavt blodsukker (hypoglykæmi): Rysten, svedeture, angst, sløret syn, prikkende

fornemmelse på læberne, bleghed, humørsvingninger eller forvirring, skal du stoppe med at tage

Trajenta og straks kontakte en læge. Hos patienter, der samtidigt med Trajenta får metformin og

sulfonylurinstof, er for lavt blodsukker en meget almindelig bivirkning (kan forekomme hos mere end

1 ud af 10 brugere).

Nogle patienter har haft overfølsomhedsreaktioner (hyppigheden er ikke almindelig (kan forekomme

hos op til 1 ud af 100 personer), når Trajenta tages alene eller i kombination med andre lægemidler til

behandling af sukkersyge, herunder hvæsende vejrtrækning og åndenød (bronkial hyperreaktivitet;

hyppighed ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)). Disse reaktioner kan være

alvorlige. Nogle patienter fik udslæt (hyppighed ikke almindelig), nældefeber (urticaria; hyppigheden

er sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)) samt hævelse af ansigt, læber, tunge og

svælg, hvilket kan forårsage problemer med at trække vejret eller synke (angioødem; hyppighed

sjælden). Hvis du oplever nogen af ovenstående tegn på sygdom, skal du holde op med at tage

Trajenta og straks kontakte din læge. Din læge kan ordinere et lægemiddel til behandling af din

overfølsomhedsreaktion og en anden type medicin til din diabetes.

Betændelse i bugspytkirtlen (pankreatitis) er set hos nogle patienter (hyppighed sjælden, kan

forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer), når Trajenta tages alene eller i kombination med andre

lægemidler til behandling af sukkersyge.

STOP med at tage Trajenta og kontakt din læge med det samme, hvis du bemærker en eller flere af

følgende alvorlige bivirkninger:

Svære og vedvarende smerter i maven, som kan stråle ud til ryggen, samt kvalme og opkastning,

da det kan være et tegn på betændelse i bugspytkirtlen (pankreatitis).

Nogle patienter har oplevet følgende bivirkninger, når de har taget Trajenta alene eller i kombination

med andre lægemidler til behandling af sukkersyge:

Almindelige: Forhøjet indhold af lipase i blodet.

Ikke almindelige: Betændelse i næse eller svælg (nasofaryngit), hoste, forstoppelse (i

kombination med insulin), forhøjet indhold af amylase i blodet.

Sjælden: Blæredannelse på huden (bulløs pemfigoid).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar Trajenta utilgængeligt for børn.

Brug ikke Trajenta efter den udløbsdato, der står på blisterkort og pakning. Udløbsdatoen (EXP) er

den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Brug ikke Trajenta, hvis pakningen er beskadiget eller viser tegn på at være forsøgt åbnet.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Trajenta indeholder:

Aktivt stof: Linagliptin

Hver filmovertrukket tablet (tablet) indeholder 5 mg linagliptin

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne: Mannitol, pregelatineret stivelse (majs), majsstivelse, copovidon,

magnesiumstearat

Filmovertræk: Hypromellose, titandioxid (E171), talcum, macrogol (6.000), rød jernoxid (E172)

Udseende og pakningsstørrelser

Trajenta 5 mg er runde, lyserøde, filmovertrukne tabletter på 8 mm, præget med henholdsvis

"D5" på den ene side og firmalogo på den anden.

Trajenta fås i perforerede enkeltdosisblistere i aluminium/aluminium. Pakningsstørrelserne er

10 x 1, 14 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 56 x 1, 60 x 1, 84 x 1, 90 x 1, 98 x 1, 100 x 1 og 120 x 1 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført i dit land.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Tyskland

Fremstiller

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Tyskland

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

5th km Paiania – Markopoulo

Koropi Attiki, 194 00

Grækenland

Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH

Göllstraße 1

84529 Tittmoning

Tyskland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om Trajenta, skal du henvende dig til den lokale repræsentant

for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Lietuva

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Lietuvos filialas

Tel.: +370 37 473 922

България

Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко КГ -

клон България

Тел: +359 2 958 79 98

Luxembourg/Luxemburg

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Česká republika

Boehringer Ingelheim spol. s r.o.

Tel: +420 234 655 111

Magyarország

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Magyarországi Fióktelepe

Tel.: +36 1 299 8900

Danmark

Boehringer Ingelheim Danmark A/S

Tlf.: +45 39 15 88 88

Malta

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

Tel: +353 1 295 9620

Deutschland

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Tel: +49 (0) 800 77 90 900

Nederland

Boehringer Ingelheim b.v.

Tel: +31 (0) 800 22 55 889

Eesti

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Eesti filiaal

Tel: +372 60 80 940

Norge

Boehringer Ingelheim Norway KS

Tlf: +47 66 76 13 00

Ελλάδα

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

Tηλ: +30 2 10 89 06 300

Österreich

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Tel: +43 1 80 105-7870

España

Boehringer Ingelheim España, S.A.

Tel: +34 93 404 51 00

Polska

Boehringer Ingelheim Sp.zo.o.

Tel.: +48 22 699 0 699

France

Boehringer Ingelheim France S.A.S.

Tél: +33 3 26 50 45 33

Portugal

Boehringer Ingelheim, Unipessoal, Lda.

Tel: +351 21 313 53 00

Hrvatska

Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.

Tel: +385 1 2444 600

România

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Viena - Sucursala Bucuresti

Tel: +40 21 302 28 00

Ireland

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

Tel: +353 1 295 9620

Slovenija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG,

Podružnica Ljubljana

Tel: +386 1 586 40 00

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG,

organizačná zložka

Tel: +421 2 5810 1211

Italia

Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.

Tel: +39 02 5355 1

Suomi/Finland

Boehringer Ingelheim Finland Ky

Puh/Tel: +358 10 3102 800

Κύπρος

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

Tηλ: +30 2 10 89 06 300

Sverige

Boehringer Ingelheim AB

Tel: +46 8 721 21 00

Latvija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Latvijas filiāle

Tel: +371 67 240 011

United Kingdom

Boehringer Ingelheim Ltd.

Tel: +44 1344 424 600

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere information om Trajenta på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside

http://www.ema.europa.eu og på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

http://www.laegemiddelstyrelsen.dk.

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Trajenta 5 mg filmovertrukne tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tablet indeholder 5 mg linagliptin.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukken tablet

Rund, lyserød, filmovertrukket 8 mm tablet præget med D5 på den ene side og firmalogo på den

anden.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Trajenta er indiceret til behandling af voksne patienter med type 2-diabetes mellitus som tillæg til diæt

og motion for at forbedre den glykæmiske kontrol:

som monoterapi

når metformin ikke er hensigtsmæssig pga. intolerans eller kontraindiceret pga. nedsat

nyrefunktion

som kombinationsterapi

i kombination med andre antidiabetika, herunder insulin, når disse ikke giver tilstrækkelig

glykæmisk kontrol (se pkt. 4.4, 4.5 og 5.1 for de tilgængelige oplysninger om forskellige

kombinationer).

4.2

Dosering og administration

Dosering

Dosis af linagliptin er 5 mg én gang dagligt. Når linagliptin anvendes i tillæg til metformin, bør dosis

af metformin opretholdes, og linagliptin administreres samtidigt.

Når linagliptin anvendes i kombination med et sulfonylurinstof eller med insulin, kan en lavere dosis

sulfonylurinstof eller insulin overvejes for at reducere risikoen for hypoglykæmi (se pkt. 4.4).

Særlige populationer

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med nedsat nyrefunktion.

Nedsat leverfunktion

Farmakokinetiske studier tyder på, at dosisjustering ikke er nødvendig hos patienter med nedsat

leverfunktion, men der mangler klinisk erfaring.

Ældre

Dosisjustering er ikke nødvendig på basis af alder.

Pædiatrisk population

Linagliptins sikkerhed og virkning hos børn og unge er endnu ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.

Administration

Tabletterne kan tages med eller uden mad på et vilkårligt tidspunkt af dagen. En glemt dosis bør tages,

når patienten kommer i tanker om dette – dog ikke som en dobbeltdosis.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Generelt

Linagliptin bør ikke anvendes til patienter med type 1-diabetes eller til behandling af diabetisk

ketoacidose.

Hypoglykæmi

Linagliptin alene har sammenlignelig forekomst af hypoglykæmi som placebo.

I kliniske studier, hvor linagliptin blev givet i kombination med lægemidler, der ikke er kendt for at

medføre hypoglykæmi (metformin), rapporteredes hypoglykæmirater for linagliptin, der var

sammenlignelige med raterne for patienter, der fik placebo.

Hypoglykæmi var hyppigere, når linagliptin blev givet i tillæg til et sulfonylurinstof (med metformin

som basisbehandling) sammenlignet med placebo (se pkt. 4.8).

Sulfonylurinstoffer og insulin er kendt for at forårsage hypoglykæmi. Derfor bør der udvises

forsigtighed, når linagliptin bruges i kombination med et sulfonylurinstof og/eller insulin.

Dosisreduktion af sulfonylurinstof eller insulin kan overvejes (se pkt. 4.2).

Akut pankreatitis

Brugen af DPP-4-hæmmere er forbundet med risiko for udvikling af akut pankreatitis. Der er blevet

observeret akut pankreatitis hos patienter, der tog linagliptin. I et studie af kardiovaskulær og renal

sikkerhed (CARMELINA) med en median observationsperiode på 2,2 år, blev der rapporteret

adjudikeret akut pankreatitis hos 0,3 % af patienterne i behandling med linagliptin, og hos 0,1 % af

patienterne, der fik placebo. Patienter bør informeres om de karakteristiske symptomer på akut

pankreatitis. Hvis der er mistanke om pankreatitis, skal Trajenta seponeres: hvis akut pankreatitis

bekræftes, må behandling med Trajenta ikke påbegyndes igen. Der skal udvises forsigtighed ved

behandling af patienter, der tidligere har haft pankreatitis.

Bulløs pemfigoid

Der er blevet observeret bulløs pemfigoid hos patienter, der tog linagliptin. I CARMELINA-studiet

blev bulløs pemfigoid rapporteret hos 0,2 % af patienterne i behandling med linagliptin, og hos ingen

af de patienter, der fik placebo. Hvis der er mistanke om bulløs pemfigoid, skal Trajenta seponeres.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

In vitro-vurdering af interaktioner

Linagliptin er en svag kompetitiv hæmmer og en svag til moderat mekanisme-baseret hæmmer af

CYP-isozymet CYP3A4, men hæmmer ikke andre CYP-isozymer. Linagliptin inducerer ikke CYP-

isozymer.

Linagliptin er substrat for P-glykoprotein og hæmmer P-glykoproteinmedieret transport af digoxin

med lav potens. På baggrund af disse resultater og in vivo-studier af lægemiddelinteraktioner anses det

for usandsynligt, at linagliptin interagerer med andre P-gp-substrater.

In vivo-vurdering af interaktioner

Andre lægemidlers indvirkning på linagliptin

De nedenfor beskrevne kliniske data tyder på, at risikoen for klinisk betydningsfulde interaktioner med

samtidigt administrerede lægemidler er lav.

Rifampicin: Samtidig gentagen administration af 5 mg linagliptin og rifampicin, en potent P-

glykoprotein og CYP3A4-inducer, resulterede i en reduktion af linagliptin steady state -AUC og C

på henholdvis 39,6 % og 43,8 % og en ca. 30 % lavere DPP-4-hæmning ved trough. Derfor opnås

muligvis ikke en fuld virkning af linagliptin i kombination med potente P-gp-induktorer, især ikke ved

langvarig behandling. Samtidig administration af andre potente P-glykoprotein- og CYP3A4-

induktorer, såsom carbamazepin, phenobarbital og phenytoin, er ikke undersøgt.

Ritonavir: Samtidig administration af en oral dosis af 5 mg linagliptin og multiple orale doser af

200 mg ritonavir, en potent inhibitor af P-glykoprotein og CYP3A4, gav en hhv. to- og trefoldig

stigning i AUC og C

. Koncentrationen af ubundet linagliptin, der normalt er mindre end 1 % ved

terapeutisk dosis, blev forøget 4-5 gange efter samtidig administration med ritanovir. Simulationer af

steady state-plasmakoncentrationer af linagliptin, med og uden samtidig administration af ritonavir,

tydede på, at øget eksponering ikke er forbundet med øget akkumulering. Ændringerne i linagliptins

farmakokinetik blev ikke betragtet som klinisk relevante. Der forventes derfor ikke klinisk relevante

interaktioner med andre P-glykoprotein/CYP3A4-hæmmere.

Metformin: Samtidig, gentagen administration af 850 mg metformin tre gange dagligt og 10 mg

linagliptin én gang dagligt gav ikke klinisk relevante ændringer i linagliptins farmakokinetik hos raske

frivillige.

Sulfonylurinstoffer: Steady state-farmakokinetikken for linagliptin 5 mg blev ikke påvirket af samtidig

administration af en enkelt dosis af 1,75 mg glibenclamid (glyburid).

Linagliptins indvirkning på andre lægemidler

I kliniske studier, som beskrevet nedenfor, havde linagliptin ingen klinisk relevant indvirkning på

farmakokinetikken af metformin, glyburid, simvastatin, warfarin, digoxin eller orale kontraceptiva.

Dette giver in vivo-evidens for lav tilbøjelighed til lægemiddelinteraktioner med substrater af

CYP3A4, CYP2C9, CYP2C8, P-glykoprotein og organisk kationtransporter (OCT).

Metformin: Samtidig, gentagen administration af daglige doser på 10 mg linagliptin sammen med

850 mg metformin, et OCT-substrat, havde ingen relevant indvirkning på metformins farmakokinetik

hos raske frivillige. Linagliptin er derfor ikke en inhibitor af OCT-medieret transport.

Sulfonylurinstoffer: Samtidig administration af en enkelt oral dosis på 1,75 mg glibenclamid (glyburid)

og daglige doser på 5 mg linagliptin medførte en klinisk irrelevant reduktion på 14 % af både AUC og

for glibenclamid. Da glibenclamid primært metaboliseres af CYP2C9, understøtter data, at

linagliptin ikke er en CYP2C9-hæmmer. Der forventes ikke klinisk betydningsfulde interaktioner med

andre sulfonylurinstoffer (f.eks. glipizid, tolbutamid og glimepirid), der som glibenclamid primært

elimineres af CYP2C9.

Digoxin: Samtidig gentagen administration af 5 mg linagliptin og 0,25 mg digoxin dagligt havde ingen

indvirkning på digoxins farmakokinetik hos raske frivillige. Linagliptin er derfor ikke en in

vivo-inhibitor af P-glykoproteinmedieret transport.

Warfarin: Gentagne daglige doser af 5 mg linagliptin og en enkelt dosis af S(-)- eller R(+)-warfarin, et

CYP2C9-substrat, ændrede ikke farmakokinetikken af warfarin.

Simvastatin

:

Daglige doser af linagliptin havde hos raske frivillige en minimal indvirkning på steady

state-farmakokinetikken af simvastatin, et sensitivt CYP3A4-substrat. For daglige supraterapeutiske

doser på 10 mg linagliptin og 40 mg simvastatin i 6 dage, var simvastatins plasma-AUC øget med

34 % og plasma-C

var øget med 10 %.

Orale kontraceptiva: Samtidig administration af 5 mg linagliptin ændrede ikke steady state-

farmakokinetikken af levonorgestrel eller ethinylestradiol.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Fertilitet

Der er ikke gennemført studier af linagliptins virkning på human fertilitet. Dyrestudier indikerer

hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger på fertiliteten (se pkt. 5.3).

Graviditet

Der findes ingen kliniske data fra anvendelse af linagliptin til gravide kvinder. Dyrestudier indikerer

hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger på reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Linagliptin

bør ikke anvendes under graviditeten.

Amning

De tilgængelige farmakokinetiske data fra dyrestudier viser, at linagliptin/metabolitter udskilles i

mælk. En risiko for det ammede barn kan ikke udelukkes. Det skal besluttes, om amning eller

behandling med linagliptin skal ophøre, idet der tages højde for fordelene ved amning for barnet i

forhold til de terapeutiske fordele for moderen.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Linagliptin påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner. Patienterne bør advares om risikoen for hypoglykæmi, når Trajenta anvendes i kombination

med sulfonylurinstof og/eller insulin.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

I en puljet analyse af de placebokontrollerede studier var den overordnede bivirkningsfrekvens i

gruppen, der fik placebo, sammenlignelig med bivirkningsfrekvensen i gruppen, der fik linagliptin

5 mg (63,4 % mod 59,1 %).

Andelen af patienter, der seponerede behandlingen som følge af bivirkninger, var højere i

placebogruppen end i linagliptin 5 mg gruppen (4,3 % mod 3,4 %).

Den hyppigst rapporterede bivirkning observeret under trestof-kombinationsbehandlingen linagliptin

plus metformin plus sulfonylurinstof var hypoglykæmi med 14,8 % mod 7,6 % for placebo.

I de placebokontrollerede studier forekom bivirkningen hypoglykæmi hos 4,9 % af patienterne i

behandling med linagliptin. Af disse blev 4,0 % klassificeret som lette, 0,9 % som moderate og 0,1 %

som svære i intensitet. Pankreatitis blev rapporteret hyppigere hos patienter randomiseret til linagliptin

(7 tilfælde ud af 6.580 linagliptin-behandlede patienter mod 2 tilfælde ud af 4.383 placebo-

behandlede).

Tabel over bivirkninger

Forekomsten af bivirkninger (f.eks. hypoglykæmi) er afhængig af baggrundsbehandlingen, og

bivirkninger er derfor analyseret for de enkelte behandlingsregimer (monoterapi, tillægsbehandling til

metformin, til metformin plus sulfonylurinstof og til insulin).

I de placebokontrollerede studier blev linagliptin givet som:

monoterapi i op til 4 uger

monoterapi i ≥ 12 uger

kombinationsbehandling med metformin

kombinationsbehandling med metformin + sulfonylurinstof

kombinationsbehandling med metformin og empagliflozin

kombinationsbehandling med insulin, med eller uden metformin

Bivirkninger opstillet i tabellen nedenfor er klassificeret efter systemorganklasser og foretrukken term

i henhold til MedDRA, og indberettet for patienter i dobbeltblindede studier behandlet med 5 mg

linagliptin som monoterapi eller kombinationsbehandling (se tabel 1).

Bivirkningerne er opdelt efter hyppighed: Meget almindelig (≥ 1/10); almindelig (≥ 1/100 til < 1/10);

ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100); sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000); meget sjælden (< 1/10.000);

ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Tabel 1

Bivirkninger rapporteret hos patienter i behandling med linagliptin 5 mg dagligt som

monoterapi eller i kombinationsbehandling i kliniske studier og fra postmarketing

erfaring.

Systemorganklasse

Bivirkning

Hyppighed af bivirkning

Infektioner og parasitære sygdomme

Nasofaryngitis

ikke almindelig

Immunsystemet

Overfølsomhed

(f.eks. bronkial hyperreaktivitet)

ikke almindelig

Metabolisme og ernæring

Hypoglykæmi

meget almindelig

Luftveje, thorax og mediastinum

Hoste

ikke almindelig

Mave-tarm-kanalen

Pankreatitis

sjælden

Forstoppelse

ikke almindelig

Hud og subkutane væv

Angioødem*

sjælden

Urticaria*

sjælden

Udslæt*

ikke almindelig

Bulløs pemfigoid

sjælden

Undersøgelser

Forhøjet amylase

ikke almindelig

Forhøjet lipase**

almindelig

Baseret på post-marketing-erfaringer

** Baseret på lipase-stigninger på > 3 x den øvre normalgrænse set i kliniske forsøg

Baseret på Linagliptin studie af kardiovaskulær og renal sikkerhed (CARMELINA), se også nedenfor

1

Bivirkning observeret i kombination med metformin plus sulfonylurinstof

2

Bivirkning observeret i kombination med insulin

Linagliptin studie af kardiovaskulær og renal sikkerhed (CARMELINA)

CARMELINA-studiet evaluerede den kardiovaskulære og renale sikkerhed af linagliptin vs placebo

hos patienter med type 2-diabetes, og med en øget kardiovaskulær risiko, vist ved en anamnese med

fastlagt makrovaskulær eller renal sygdom (se pkt. 5.1). Studiet omfattede 3494 patienter, der blev

behandlet med linagliptin (5 mg), og 3485 patienter, der fik placebo. Begge behandlinger blev tilføjet

til standardbehandling rettet mod regionale standarder for HbA

og kardiovaskulære risikofaktorer.

Den samlede forekomst af uønskede hændelser og alvorlige uønskede hændelser hos patienter, der fik

linagliptin, svarede til forekomsten hos patienter, der fik placebo. Sikkerhedsdata fra dette studie var i

overensstemmelse med den tidligere kendte sikkerhedsprofil ved linagliptin.

I den behandlede population blev der rapporteret svære hypoglykæmiske hændelser (der krævede

hjælp) hos 3,0 % af patienterne, der fik linagliptin, og hos 3,1 %, der fik placebo. Blandt patienterne,

som brugte sulfonylurinstof ved baseline, var forekomsten af svær hypoglykæmi 2,0 % hos patienter,

der blev behandlet med linagliptin, og 1,7 % hos patienter, der fik placebo. Blandt patienterne, som

brugte insulin ved baseline, var forekomsten af svær hypoglykæmi 4,4 % hos patienter, der blev

behandlet med linagliptin, og 4,9 % hos patienter, der fik placebo.

I den samlede studieobserveringsperiode blev der rapporteret adjudikeret akut pankreatitis hos 0,3 %

af patienterne i behandling med linagliptin, og hos 0,1 % af patienterne, der fik placebo.

I CARMELINA-studiet blev bulløs pemfigoid rapporteret hos 0,2 % af patienterne i behandling med

linagliptin, og hos ingen af de patienter, der fik placebo.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Symptomer

I kontrollerede kliniske studier hos raske frivillige var enkeltdoser på op til 600 mg linagliptin

(svarende til 120 gange den anbefalede dosis) generelt veltolererede. Der er ingen erfaring med doser

over 600 mg hos mennesker.

Behandling

I tilfælde af en overdosis er det hensigtsmæssigt at benytte de sædvanlige understøttende

foranstaltninger såsom at fjerne ikke absorberet lægemiddel fra mave-tarmkanalen, klinisk

monitorering og om nødvendigt, at igangsætte kliniske foranstaltninger.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antidiabetika, dipeptidylpeptidase-4 (DPP-4)-hæmmere, ATC-

kode: A10BH05

Virkningsmekanisme

Linagliptin hæmmer enzymet DPP-4 (dipeptidylpeptidase 4, EC 3.4.14.5), et enzym, der er involveret

i inaktiveringen af inkretinhormonerne GLP-1 og GIP (glucagon-lignende peptid-1, glucoseafhængigt

insulintropt polypeptid). Disse hormoner nedbrydes hurtigt af enzymet DPP-4. Begge

inkretinhormoner er involveret i den fysiologiske regulering af glucosehomøostasen. Inkretiner

secerneres i dagtimerne resulterende i et lavt basisniveau, der øges umiddelbart efter et måltid. Når

blodglucosekoncentrationen er normal eller forhøjet, bevirker GLP-1 og GIP en øget insulinsyntese og

frigørelse af insulin fra bugspytkirtlens betaceller. Desuden sænker GLP-1 glucagonsekretionen fra

bugspytkirtlens alfaceller, hvilket medfører, at leverens glucoseproduktion reduceres. Linagliptin

binder reversibelt og meget effektivt til DPP-4. Dette medfører, at det øgede niveau af aktive

inkretinhormoner opretholdes og forlænges. Afhængigt af glucoseniveauet øger linagliptin sekretionen

af insulin og sænker glucagonsekretionen, hvilket medfører en samlet forbedring i

glucosehomøostasen. Linagliptin binder in vitro selektivt til DPP-4 og udviser en > 10.000 gange

større selektivitet for dette enzym end for DPP-8 eller DPP-9.

Klinisk virkning og sikkerhed

Med henblik på at evaluere effekt og sikkerhed er der gennemført 8 randomiserede, kontrollerede fase

III-studier med 5.239 type 2-diabetespatienter, hvoraf 3.319 blev behandlet med linagliptin. I disse

studier var 929 patienter i alderen 65 år og derover i behandling med linagliptin. Desuden blev 1.238

patienter med let nedsat nyrefunktion og 143 patienter med moderat nedsat nyrefunktion behandlet

med linagliptin. Linagliptin givet én gang dagligt medførte klinisk signifikante forbedringer i

glykæmisk kontrol uden klinisk relevant ændring af kropsvægten. Reduktionen i glykeret hæmoglobin

(HbA

) var ensartet på tværs af forskellige undergrupper, herunder køn, alder, nedsat nyrefunktion

og body mass index (BMI). Højere baseline-HbA

var forbundet med en større reduktion i HbA

. Der

var en signifikant forskel i reduktionen i HbA

mellem asiatiske patienter (0,8 %) og hvide patienter

(0,5 %) i de poolede studier.

Linagliptin som monoterapi til patienter, hvor metforminbehandling er uegnet

I et 24-ugers dobbeltblindet placebokontrolleret studie blev effekt og sikkerhed af linagliptin, som

monoterapi, undersøgt. Behandling med linagliptin 5 mg én gang dagligt medførte en signifikant

reduktion i HbA

(ændring på -0,69 % sammenlignet med placebo) hos patienter med et baseline-

på ca. 8 %. Linagliptin viste sig desuden at medføre signifikant reduktion i faste-plasma-

glucose (FPG) og 2-timers postprandial glucose (PPG). Den observerede incidens af hypoglykæmi hos

patienter behandlet med linagliptin, svarede til incidensen for placebo.

I et 18-ugers dobbeltblindet placebokontrolleret studie blev effekt og sikkerhed af linagliptin som

monoterapi desuden undersøgt hos patienter, som ikke var egnede til behandling med metformin på

grund af intolerans eller kontraindikation på grund af nedsat nyrefunktion. Linagliptin medførte

signifikant reduktion i HbA

, (ændring på -0,57 % sammenlignet med placebo) i forhold til et

gennemsnitligt baseline-HbA

på 8,09 %. Linagliptin viste sig desuden at medføre signifikante

forbedringer i faste-plasma-glucose (FPG) sammenlignet med placebo. Den observerede incidens af

hypoglykæmi hos linagliptinbehandlede patienter svarede til incidensen for placebo.

Linagliptin som tillæg til metformin

I et 24-ugers dobbeltblindet placebokontrolleret studie blev effekt og sikkerhed af linagliptin i

kombination med metformin undersøgt. Linagliptin medførte signifikant reduktion i HbA

, (ændring

på -0,64 % sammenlignet med placebo) i forhold til et gennemsnitligt baseline-HbA

på 8 %.

Linagliptin viste sig desuden at medføre signifikant reduktion i faste-plasma-glucose (FPG) og 2-

timers postprandial glucose (PPG). Den observerede incidens af hypoglykæmi hos patienter behandlet

med linagliptin, svarede til incidensen for placebo.

Linagliptin som tillæg til metformin og et sulfonylurinstof

I et 24-ugers placebokontrolleret studie blev virkningen og sikkerheden af linagliptin 5 mg undersøgt

hos patienter, der ikke var tilstrækkeligt behandlet med en kombination af metformin og et

sulfonylurinstof. Linagliptin medførte signifikant reduktion i HbA

, (ændring på -0,62 % vs placebo) i

forhold til et gennemsnitligt baseline-HbA

på 8,14 %. Linagliptin viste sig desuden at medføre

signifikant reduktion i faste-plasma-glucose (FPG) og 2-timers postprandial glucose (PPG).

Linagliptin som tillæg til metformin plus empagliflozin

Hos patienter, der ikke var tilstrækkeligt reguleret med metformin og empagliflozin (10 mg (n = 247)

eller 25 mg (n = 217)), medførte 24 ugers behandling med linagliptin 5 mg som tillæg, justerede

gennemsnitlige fald i HbA

i forhold til baseline på hhv. -0,53 % (signifikant forskel ift. tillægs-

placebo -0,32 % (95 %-CI: -0,52; -0,13)) og -0,58 % (signifikant forskel ift. tillægs-placebo -0,47 %

(95 %-CI: -0,66; -0,28)). En statistisk signifikant større andel af patienter med baseline-HbA

≥ 7,0 %

og behandlet med linagliptin 5 mg opnåede mål-HbA

< 7 % sammenholdt med placebo.

Linagliptin som tillæg til insulinbehandling

Et 24-ugers dobbeltblindet, placebokontrolleret studie evaluerede virkningen og sikkerheden af

linagliptin 5 mg i kombination med insulin og til insulin i tillæg til metformin og/eller pioglitazon.

Linagliptin medførte signifikant reduktion i HbA

, (ændring på -0,65 % sammenlignet med placebo) i

forhold til et gennemsnitligt HbA

ved baseline på 8,3 %. Linagliptin medførte desuden signifikant

reduktion i faste-plasma-glucose (FPG), og en større andel af patienterne nåede det terapeutiske mål

på HbA

< 7,0 % sammenlignet med placebo. Dette blev opnået med en stabil insulindosis (40,1 IE).

Der var ingen signifikant forskel i kropsvægt mellem grupperne. Der var ingen betydende ændringer i

plasma-lipidniveauer. Den observerede incidens af hypoglykæmi hos linagliptin-behandlede patienter

svarede til incidensen i placebo-gruppen (22,2 % linagliptin; 21,2 % placebo).

24 måneders data for linagliptin som tillæg til metformin, sammenlignet med glimepirid

I et studie blev effekt og sikkerhed af linagliptin 5 mg og glimepirid (gennemsnitlig dosis 3 mg), som

tillæg til metformin-monoterapi hos patienter med utilstrækkelig glykæmisk kontrol, undersøgt. De

gennemsnitlige reduktioner i HbA

var -0,16 % med linagliptin (

gennemsnitlig

baseline HbA

7,69 %) og -0,36 % med glimepirid (gennemsnitlig baseline HbA

på 7,69 %) med en gennemsnitlig

forskel i behandlingseffekt på 0,20 % (97,5 % CI: 0,09, 0,299). Incidensen af hypoglykæmi i

linagliptingruppen (7,5 %) var signifikant lavere end incidensen i glimepiridgruppen (36,1 %).

Patienter behandlet med linagliptin havde en signifikant gennemsnitlig reduktion i kropsvægt i forhold

til baseline sammenlignet med en signifikant vægtstigning hos patienter, der fik glimepirid (-1,39 vs

+1,29 kg).

Linagliptin som tillægsbehandling til patienter med svært nedsat nyrefunktion, 12 ugers

placebokontrollerede data (med uændret baggrundsbehandling) og 40 ugers placebokontrolleret

forlængelse (justerbar baggrundsbehandling).

I et dobbeltblindet 12-ugers placebokontrolleret studie blev linagliptins effekt og sikkerhed undersøgt

hos type 2-diabetespatienter med svært nedsat nyrefunktion, hvis samtidige baggrundsbehandling

forblev uændret. De fleste patienter (80,5 %) fik insulin som baggrundsbehandling enten alene eller i

kombination med orale antidiabetika såsom sulfonylurinstof, glinid eller pioglitazon. I en yderligere

opfølgningsperiode på 40 uger var dosisjustering af den antidiabetiske baggrundsbehandling tilladt.

Linagliptin medførte signifikant reduktion i HbA

(-0,59 % ændring sammenlignet med placebo efter

12 uger) i forhold til et gennemsnitligt baseline-HbA

på 8,2 %. Den observerede forskel i HbA

forhold til placebo var -0,72 % efter 52 uger.

Der var ingen signifikant forskel i kropsvægt mellem grupperne. Incidensen af hypoglykæmi hos

patienter behandlet med linagliptin var højere end for placebo på grund af en øget incidens af

asymptomatiske hypoglykæmiske hændelser. Der var ingen forskel mellem grupperne i svære

hypoglykæmiske tilfælde.

Linagliptin som tillægsbehandling til ældre (> 70 år) med type 2-diabetes

I et dobbeltblindet 24-ugers studie blev virkningen og sikkerheden af linagliptin 5 mg evalueret hos

ældre (> 70 år) med type 2-diabetes. Patienterne fik metformin og/eller sulfonylurinstof og/eller

insulin som baggrundsbehandling. Dosis af den antidiabetiske baggrundsbehandling blev holdt stabil

gennem de første 12 uger, hvorefter dosisjustering var tilladt. Linagliptin medførte signifikant

reduktion i HbA

, (ændring på -0,64 % sammenlignet med placebo efter 24 uger) i forhold til et

gennemsnitligt HbA

ved baseline på 7,8 %. Linagliptin medførte desuden signifikante forbedringer i

faste-plasma-glucose (FPG) sammenlignet med placebo. Der var ingen signifikant forskel i kropsvægt

mellem grupperne.

Linagliptin studie af kardiovaskulær og renal sikkerhed (CARMELINA)

CARMELINA var et randomiseret studie hos 6979 patienter med type 2-diabetes med en øget

kardiovaskulær risiko, vist ved en anamnese af fastlagt makrovaskulær eller renal sygdom, som blev

behandlet med linagliptin 5 mg (3494) eller placebo (3485), tilføjet til deres standardbehandling rettet

mod regionale standarder for HbA

, kardiovaskulære risikofaktorer og nyresygdom.

Studiepopulationen omfattede 1211 (17,4 %) patienter ≥ 75 år, og 4348 (62,3 %) patienter med nedsat

nyrefunktion. Ca. 19 % af populationen havde eGFR ≥ 45 til < 60 ml/min/1,73 m

, 28 % af

populationen havde eGFR ≥ 30 til < 45 ml/min/1,73 m

, og 15 % havde eGFR < 30 ml/min/1,73 m

Den gennemsnitlige HbA

ved baseline var 8,0 %.

Studiet blev designet til at vise non-inferioritet for det primære kardiovaskulære endepunkt, som var

en sammensætning af den første forekomst af kardiovaskulær mortalitet eller ikke-dødeligt

myokardieinfarkt (MI) eller ikke-dødelig apopleksi (3P-MACE). Det renale sammensatte endepunkt

blev defineret som nyredød eller vedvarende nyresygdom i slutstadiet eller en vedvarende reduktion

på 40 % eller mere i eGFR.

Efter en median opfølgning på 2,2 år øgede linagliptin, når det blev tilføjet til den sædvanlige

behandling, ikke risikoen for større uønskede kardiovaskulære hændelser eller renale hændelser. Der

var ingen øget risiko for indlæggelse for hjertesvigt, hvilket var et ekstra adjudikeret endepunkt, som

blev observeret, sammenlignet med sædvanlig behandling uden linagliptin hos patienter med type 2-

diabetes (se tabel 2).

Tabel 2

Kardiovaskulære og renale endepunkter pr. behandlingsgruppe i CARMELINA-studiet

Linagliptin 5 mg

Placebo

Hazard Ratio

Antal

personer (%)

Incidensrate

pr. 1000 PY*

Antal

personer (%)

Incidensrate

pr. 1000 PY*

(95 % CI)

Antal patienter

3494

3485

Primært sammensat

kardiovaskulært

(kardiovaskulær

mortalitet, ikke-

dødeligt MI, ikke-

dødelig apopleksi)

434 (12,4)

57,7

420 (12,1)

56,3

1,02 (0,89;

1,17)**

Sekundært

sammensat renalt

(nyredød, ESRD,

40 % vedvarende

reduktion i eGFR)

327 (9,4)

48,9

306 (8,8)

46,6

1,04 (0,89;

1,22)

Mortalitet uanset

årsag

367 (10,5)

46,9

373 (10,7)

48,0

0,98 (0,84;

1,13)

Kardiovaskulær

mortalitet

255 (7,3)

32,6

264 (7,6)

0,96 (0,81;

1,14)

Indlæggelse for

hjertesvigt

209 (6,0)

27,7

226 (6,5)

30,4

0,90 (0,74;

1,08)

PY=patientår

Test for non-inferioritet for at vise, at den øvre grænse af det 95 % CI for hazard ratio er under 1,3

I analyser for progression af albuminuri (ændring fra normoalbuminuri til mikro- eller

makroalbuminuri eller fra mikroalbuminuri til makroalbuminuri) var den estimerede hazard ratio 0,86

(95 % CI 0,78; 0,95) for linagliptin vs placebo.

Linagliptin studie af kardiovaskulær sikkerhed (CAROLINA)

CAROLINA var et randomiseret studie hos 6033 patienter med tidlig type 2-diabetes med en øget

kardiovaskulær risiko eller fastlagte komplikationer, som blev behandlet med linagliptin 5 mg (3023)

eller glimepirid 1-4 mg (3010), tilføjet til deres standardbehandling (herunder baggrundsbehandling

Læs hele dokumentet

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/667689/2012

EMEA/H/C/002110

EPAR - sammendrag for offentligheden

Trajenta

linagliptin

Dette er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Trajenta. Det

forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet og nåede frem

til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om

anvendelsesbetingelserne for Trajenta.

Hvad er Trajenta?

Trajenta er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof linagliptin. Det fås som tabletter (5 mg).

Hvad anvendes Trajenta til?

Trajenta anvendes til behandling af type 2-diabetes sammen med nedenstående lægemidler mod

diabetes, når blodsukkerniveauet ikke allerede er tilstrækkeligt kontrolleret med diæt, motion og disse

lægemidler mod diabetes taget alene:

metformin

metformin og et sulfonylurinstof

insulin, enten alene eller sammen med metformin.

Trajenta anvendes også alene til patienter, hvis blodsukkerniveauer ikke er tilstrækkeligt kontrolleret

med diæt og motion alene, og som ikke kan behandles med metformin, fordi de ikke tåler det, eller

fordi de har nyreproblemer.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Trajenta?

Den anbefalede dosis Trajenta er én tablet én gang dagligt. Når Trajenta anvendes sammen med

metformin, skal metformindosen forblive uændret, men når det anvendes sammen med et

Trajenta

Side 2/3

sulfonylurinstof eller insulin, kan en lavere dosis af sulfonylurinstoffet eller insulinet overvejes, da der

er risiko for hypoglykæmi (lavt blodsukker).

Hvordan virker Trajenta?

Type 2-diabetes er en sygdom, hvor bugspytkirtlen ikke producerer tilstrækkeligt insulin til at regulere

blodets koncentration af glukose (sukker), eller hvor kroppen ikke kan udnytte insulin tilstrækkeligt

effektivt. Det aktive stof i Trajenta, linagliptin, er en dipeptidylpeptidase-4 (DPP-4)-hæmmer. Det

virker ved at blokere nedbrydningen af inkretinhormoner i kroppen. Disse hormoner udskilles efter et

måltid og stimulerer bugspytkirtlen til at producere insulin. Ved at forlænge inkretinhormonernes

funktion i blodet stimulerer linagliptin bugspytkirtlen til at producere mere insulin, når

blodsukkerniveauet er højt. Linagliptin virker ikke, når blodsukkeret er lavt. Linagliptin reducerer også

den mængde glukose, der produceres af leveren, ved at øge insulinkoncentrationerne og mindske

koncentrationerne af hormonet glukagon. Sammenlagt sænker disse processer blodsukkerniveauet og

er derved med til at kontrollere type 2-diabetes.

Hvordan blev Trajenta undersøgt?

Der blev gennemført fem hovedundersøgelser af patienter med type 2-diabetes med Trajenta, hvor

lægemidlet blev sammenlignet med placebo (en virkningsløs behandling) i kombination med metformin

(701 patienter), i kombination med metformin og et sulfonylurinstof (1 058 patienter), i kombination

med et andet lægemiddel mod diabetes, pioglitazon (389 patienter), og i kombination med insulin med

eller uden metformin og/eller pioglitazon (1 235 patienter). Trajenta blev også sammenlignet med

placebo, når det anvendes alene, på 503 patienter.

I alle undersøgelserne var det primære effektmål ændringen af koncentration i blodet af et stof kaldet

glykosyleret hæmoglobin (HbA1c) efter 24 ugers behandling. Dette giver en indikation af, hvordan

blodsukkeret kontrolleres.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Trajenta?

Det blev påvist, at Trajenta var mere effektivt end placebo med hensyn til at reducere HbA1c-

koncentrationerne i alle de undersøgte kombinationer:

Ved anvendelse i kombination med metformin blev der med Trajenta iagttaget en reduktion på

0,56 procentpoint, sammenlignet med en stigning på 0,10 procentpoint med placebo.

Ved anvendelse i kombination med metformin plus et sulfonylurinstof blev der med Trajenta

iagttaget en reduktion på 0,72 procentpoint, sammenlignet med en reduktion på 0,10 procentpoint

med placebo.

I kombination med pioglitazon blev der med Trajenta iagttaget en reduktion på 1,25 procentpoint,

sammenlignet med en reduktion på 0,75 procentpoint med placebo.

I kombination med insulin, med eller uden metformin og/eller pioglitazon, blev der med Trajenta

iagttaget en reduktion på 0,55 procentpoint, sammenlignet med en stigning på 0,10 procentpoint

med placebo.

Trajenta var også mere effektivt end placebo, når det blev anvendt alene, idet det reducerede HbA1c-

koncentrationerne med 0,46 procentpoint, sammenlignet med en stigning på 0,22 procentpoint hos

patienter, der fik placebo.

Trajenta

Side 3/3

Hvilken risiko er der forbundet med Trajenta?

Resultater fra undersøgelser viser, at den overordnede risiko for bivirkninger var den samme for

Trajenta som for placebo (63 % mod 60 %). Den hyppigst indberettede bivirkning, som er set hos

omkring 6 ud af 100 patienter, der fik Trajenta, var hypoglykæmi. De fleste tilfælde var milde, og

ingen af dem var alvorlige. Der sås hypoglykæmi hos omkring 15 ud af 100 patienter, der blev

behandlet med en trestofkombination bestående af Trajenta med metformin og et sulfonylurinstof

(omkring dobbelt så mange som i placebogruppen). Den fuldstændige liste over indberettede

bivirkninger ved Trajenta fremgår af indlægssedlen.

Trajenta må ikke anvendes hos patienter, der er overfølsomme (allergiske) over for linagliptin eller

andre af indholdsstofferne.

Hvorfor blev Trajenta godkendt?

På grundlag af hovedundersøgelsernes resultater konkluderede CHMP, at kombinationerne af Trajenta

og metformin, Trajenta og metformin plus et sulfonylurinstof samt Trajenta med insulin (med eller

uden metformin) viste signifikante fordele med hensyn til kontrol af blodsukkerniveauerne. Trajenta

alene viste sig også at være effektivt sammenlignet med placebo og blev anset for at være

hensigtsmæssigt til patienter, som ikke kan behandles med metformin, enten fordi de ikke tåler det,

eller fordi de har nyreproblemer. Fordelen ved at give Trajenta sammen med pioglitazonbehandling

blev dog ikke anset for at være blevet fastslået i tilstrækkeligt omfang.

Den overordnede risiko for bivirkninger ved Trajenta kunne hovedsageligt sammenlignes med placebo,

og lægemidlets sikkerhed svarer til sikkerheden ved andre dipeptidylpeptidase-4 (DDP-4)-hæmmere.

Udvalget konkluderede derfor, at fordelene ved Trajenta opvejer risiciene, og anbefalede udstedelse af

en markedsføringstilladelse for Trajenta.

Andre oplysninger om Trajenta

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Trajenta den 24. august 2011.

Den fuldstændige EPAR for Trajenta findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Trajenta, kan du læse indlægssedlen (også en del af EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 10-2012.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information